14 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28173

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SIRTTAN DÜŞME BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ İLE KELLE DERİSİ SATILACAKTIR

Et ve Balık Kurumundan:


BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKADATI SATILACAKTIR

Et ve Balık Kurumundan:


TARİH ATMA MAKİNASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


TAŞ DEĞİRMENİ UNU EKMEĞİ BASKILI POŞETİ VE BÜYÜK ÇAVDARLI EKMEK BASKILI POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


2 ADET MOTORLU PLANÖR SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SIRTTAN DÜŞME BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ İLE KELLE DERİSİ SATILACAKTIR

Et ve Balık Kurumundan:

1 - İthal ve yerli ayrımı yapılmaksızın Kurumumuz Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van, Yozgat Kombinalarınca Mart-Nisan-Mayıs-Haziran/2012 ayları içerisinde üretilecek olan sırttan düşme büyük baş hayvan derileri ile kelle derileri teklif toplamak suretiyle satılacaktır.

2 - İhale Ankara’da Genel Müdürlüğümüzde yapılacaktır.

3 - Son teklif verme 15 Şubat 2012 günü saat 15.30’a kadardır.

4 - Talipler anılan gün ve saatte tekliflerin açılması sırasında hazır bulunabilirler.

5 - Bu ihaleye ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz Pazarlama Şube Müdürlüğünden ve Kombinalarımızdan bedelsiz olarak temin edilebilir.

6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmadığından satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

257/1-1

—————

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKADATI SATILACAKTIR

Et ve Balık Kurumundan:

1 - Yerli ve ithal ayrımı yapılmaksızın Kurumumuz Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van, Yozgat Kombinalarımızca Mart-Nisan-Mayıs-Haziran/2012 ayları içerisinde üretilecek olan Büyük ve Küçükbaş hayvan sakatatları teklif toplamak suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 15 Şubat 2012 günü saat 14.00’de ilgili Kombinalarımızda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartnameler Kombinalarımızdan bedelsiz olarak alınabilir.

4 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmadığından satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

258/1-1

—— • ——

TARİH ATMA MAKİNASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 1 adet tarih atma makinası, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 20.01.2012 Cuma günü saat 15.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel: 397 33 65 - 66    Faks: 397 33 71-74

261/1-1

—————

TAŞ DEĞİRMENİ UNU EKMEĞİ BASKILI POŞETİ VE BÜYÜK ÇAVDARLI EKMEK BASKILI POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 3.000 Kg taş değirmeni unu ekmeği poşeti ve 1.000 Kg büyük çavdarlı ekmek poşeti, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 20.01.2012 Cuma günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71-74

262/1-1

—— • ——

PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/2850

İdarenin                                     :

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21-0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr. (tcddihalekomisyonuafvon@mynet.com)

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: 530 Ton patinaj kumu (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

1) TCDD. Loko Bakım Atölye Müd. AFYONKARAHİSAR-300 Ton,

2) TCDD Depo Müd. TAVŞANLI/KÜTAHYA-190 Ton,

3) TCDD Depo Şefliği-BURDUR-40 Ton,

Yukarıda belirtilen yerlerde teslim alınmak üzere satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 07/02/2012 günü saat 14/30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

275/1-1

—— • ——

2 ADET MOTORLU PLANÖR SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - 2 adet Motorlu Planör Alımı 09 ŞUBAT 2012 Perşembe günü Saat: 16.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki THK. Evrak Kısmına teslim edeceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait Teknik ve İdari şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40/276-270

336/1-1