11 Ocak 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28170

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KANUN VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


P&H EKSKAVATÖRLERE AİT 7 KALEM RULMAN VE YAĞ KEÇESİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


BÜRO MAKİNE VE ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FLEBOTOMİ HAZIRLIK KİTİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


CTP VE İZOLE PLAKA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                               :  2012/13

İhale Kayıt No                        :  1012/1839

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                 :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :  TEL : 0-372 264 30 50   FAX : 0-372 264 23 99-24 21

c) Elektronik posta adresi       :

2 - İhale konusu malzemenin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  BUHAR TÜRBİN DAİRESİNİN ÇATISINDA İLAVE ÇELİK KONSTRÜKSİYON YAPILMASI VE HAVALANDIRMALARIN YENİLENMESİ İŞİ.

                                                  -TEKNİK RESİM VE ŞARTNAMEYE GÖRE.

b) Teslim yeri                         :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                           :  120 TAKVİM GÜNÜ.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  22/02/2012 ÇARŞAMBA Günü Saat: 14:00

c) İhale Usulü                         :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 22/02/2012, saat 14.00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR=280001 000454 109 057 75-5001

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR=88000 15 00158 00728 503 58 21

Halk Bankası Zong. Şb: IBN NO: TR=580001 2009 806 00013 00017

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

200/1-1


5607 SAYILI KANUN VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 10,27 TL ile en çok 82.680,77 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL, en çok 8.269,00TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 30 grup eşya; Muhtelif elektronik aksam, Muhtelif bilgisayar parçası, Muhtelif giyim eşyaları, Muhtelif Kimyevi Madde, Muhtelif cep telefonu parçaları ve Muhtelif eşya açık artırma suretiyle Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü sultan orhan Mah. No: 123 Gebze/ KOCAELİ adresinde 25/01/2012 tarihinde saat 9.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 24/01/2012 tarih ve saat 16.00'ya kadar Sultanorhan Mahallesi. Kuruçeşme Mevkii No: 123 Gebze/KOCAELİ adresindeki Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4- Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için: Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0) (262) (646 24 95)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumrukticaret.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

214/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 148,08 TL ile en çok 199.922,96 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 14,81 TL, en çok 19.992,30 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 27 Grup muhtelif eşya (Boş Şişe, Şişe Kapağı, Filtre, Sedye, İlkyardım Çantası, Oto Silindir Gömleği, Metal Masa Ayağı, Katolog, Yapı Malzemesi, Araba Parçası, Müzik Seti, Televizyon, Elektrik Malzemesi, Anakart, Batarya, Kol saati, Adaptör v.s); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 17/01/2012 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 16/01/2012 tarih 16.00’ya kadar TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10,00 TL KDV dahil) Ergazi İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

BİLGİ İÇİN: Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0) (0312) - (245 24 31 /201-202)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

223/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.541,91 TL ile en çok 132.172,89 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı en az 155,00 TL, en çok 13.218,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında rulman, oto aksamı, kablo, kibrit, uydu alıcı, vida kumaş, eldiven, pamuk telefi, cep telefonu, hırdavat, zati eşya, seramik, pres makinası v.b. 18 (onsekiz) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 17/01/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 16/01/2012 tarih ve saat 16.00'a kadar Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Tüm Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'nci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevkii Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimlik belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (10 TL KDV dahil) bedeli karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0216) 364 36 80-81/109-187

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

215/1-1


P&H EKSKAVATÖRLERE AİT 7 KALEM RULMAN VE YAĞ KEÇESİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

P&H Ekskavatörlere ait 7 Kalem rulman ve yağ keçesi Mal Alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt No                         :  2012/2553

İhale Dosya No                      :  242.GELİ/2012-16

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  (0 252) 572 59 05   Faks:(0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi       :  gelisatinalma@geli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği Türü Miktarı          :  P&H 1900AL-2100BL model ekskavatörlere ait 5 kalem Rulman (Silindirik ve konik makaralı rulman) ve 2 kalem Yağ keçesi alımı

b) Teslim yeri                         :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Ambarı Yatağan/Muğla

c) İşin Süresi                          :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 300 takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer   :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve Saati                     :  31.01.2012 - 14.00

4 - İhale dokümanları:

- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sok. No: 3 Bornova/İZMİR

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan - Milas karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00 (Elli)TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle, Teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

6 - İhale konusu iş için kalem bazında kısmi teklif verilebilir, miktar bazında verilemez.

7 - Teklifler; 3. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.

11 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

12 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr

204/1-1


BÜRO MAKİNE VE ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç piyasadan teknik ve ticari şartname esasları dahilinde açık teklif usulü ile satın alınacaktır:

 

Malzemenin Grubu

Miktar

(Adet)

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

GRUP 3: BÜRO MAKİNE VE ALETLERİ

Hesap makinesi Tip:2 Cins:2 (10 rakam)

400

Teknik Şartname

23.01.2012

Hesap makinesi Tip:2 (12 rakam)

10.000

Teknik Şartname

23.01.2012

Zımba makinesi Tip:3 (büyük boy)

10.000

Teknik Şartname

24.01.2012

Zımba makinesi Tip:1 (küçük boy)

7.500

Teknik Şartname

24.01.2012

Zımba makinesi Tip:2 (orta boy)

10.000

Teknik Şartname

24.01.2012

Zımba makinesi Tip:4 (arşiv tipi)

3.000

Teknik Şartname

24.01.2012

Tel raptiye makinesi Tip:4 (cep tipi)

12.000

Teknik Şartname

25.01.2012

Tel raptiye makinesi Tip:3 Cins:1 (pens tipi)

30.000

Teknik Şartname

25.01.2012

Tel raptiye makinesi Tip:2 (otomatik tip)

20.000

Teknik Şartname

25.01.2012

Tel raptiye sökücüsü Sınıf:1

15.000

Teknik Şartname

25.01.2012

Kalem açma makinesi Sınıf:2 Tip:1

15.000

Teknik Şartname

26.01.2012

Kağıt makası

40.000

Firma Numunesi

26.01.2012

Telefon makinesi

25.000

Teknik Şartname

26.01.2012

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler en geç yukarıda belirtilen tarihlerde, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III No’lu Satın Alma Dairesi Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine (kağıt makasları için numunesine) uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesi gereğince iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabileceği gibi, kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. Ancak teklif edilen miktarın, tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şarttır.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

225/1-1

—— • ——

FLEBOTOMİ HAZIRLIK KİTİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzca Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağış Merkezlerinde kullanılan ve aşağıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen Flebotomi Hazırlık Kiti ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

1

Flebotomi Hazırlık Kiti

5.575.000 Adet

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 26 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 23 OCAK 2012 günü saat 11.00’e kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale zarfları aynı gün saat 14.30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

231/1-1

—— • ——

CTP VE İZOLE PLAKA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2012/1093

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 16 kalem Cam Elyaflı Polyester (CTP) Levha, İzole ve Ark Söndürücü Plaka teknik bilgi ve eki resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  27/01/2012 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 27/01/2012 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

124/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda ada, parsel, m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan taşınmazların satılması işi ihaleye konmuştur.

 

M2’si, cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi ve Saati

Şartname Bedeli

İhale Usulü

Odunpazarı İlçesi Sultandere Köyü 274 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 12.259,50-m2 arsa.

2.100.000,00-TL

63.000,00-TL

25.01.2012

15:00

250,00-TL

2886 D.İ.K. 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü

Odunpazarı İlçesi Sultandere Köyü 226 ada, 11 no’lu parselde kayıtlı 275,00-m2 arsa.

30.000,00-TL

900,00-TL

25.01.2012

15:15

100,00-TL

2886 D.İ.K. 45 maddesine göre açık arttırma usulü

Odunpazarı İlçesi Sultandere Köyü 246 ada, 2 no’lu parselde kayıtlı 521,50-m2 arsa.

60.000,00-TL

1.800,00-TL

25.01.2012

15:30

100,00-TL

2886 D.İ.K. 45 maddesine göre açık arttırma usulü

Odunpazarı İlçesi Sultandere Köyü 258 ada, 2 no’lu parselde kayıtlı 143,00-m2 arsa.

26.000,00-TL

780,00-TL

25.01.2012

15:45

100,00-TL

2886 D.İ.K. 45 maddesine göre açık arttırma usulü

Tepebaşı İlçesi Esentepe Mah. 10793 ada, 9 no’lu parselde kayıtlı 85,38-m2 arsa.

18.000,00-TL

540,00-TL

25.01.2012

16:00

100,00-TL

2886 D.İ.K. 45 maddesine göre açık arttırma usulü

 

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Büyükşehir Belediye Encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığında görülebilir, yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin:

Tebligat adresi (gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi ), Şartname alındı makbuzu,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,

Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini, Vekaleten katılanların vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile,

Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte, kapalı teklif usulüne göre yapılan ihaleye katılacak olanların hazırlanan kapalı teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri, diğer ihalelere katılacakların istenilen belgelerle birlikte ihale tarih ve saatinde encümen toplantı salonunda hazır olmaları

İlan olunur.

79/1-1