11 Ocak 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28170

YARGI İLÂNLARI

 


İstanbul 7. Asliye Ceza Hakimliğinden:

İstanbul 18. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul 7. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No  : 2006/250

Karar No : 2011/964

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 16/09/2011 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince BERAAT ' ine karar verilen Vahit ve Zenfira oğlu, 1987 doğumlu, Azerbaycan uyruklu NABAT MAMADOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizin 2006/250 esas 2011/964 karar sayılı gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içeresinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile temyiz edilmediği, takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. v.d. Md.leri gereğince ilanen tebliğ olunur.

9707

—— • ——

İstanbul 18. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Dosya No   :  2008/412

Karar No    :  2010/741

Katılan        :  MEHMET VOLKAN ÇOBAN

SANIK       :  OKAN DEMİRTAŞ / Necmettin ve Sinem'den olma, 23/08/1979 Van D.lu. Van Merkez Şerefiye Nüf. kayıtlı,

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasında yapılan yargılama sonunda sanığın hırsızlık suçundan 5237 Sayılı T.C.K.nun 141/1, 62 maddesi uyarınca 10 ay hapis ve 5237 sayılı T.C.K.nun 53/1-a,b,d,e maddesindeki hakları hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, 53/1-c maddesindeki hakkı şartla tahliye tarihine kadar kullanmasından yoksun bırakılmasına karar verildiği, verilen bu kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince sanığın yokluğunda verilen kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasına ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

9705