10 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28169

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 16021 ada 2 parselde bulunan “Resmi Kurum Alanı”nda, yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

185/1-1

—————

Yaşamkent Mahallesi 42566 ada 1 parselde Ticaret Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

186/1-1

—— • ——

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Encümeninin 08.12.2011 gün 260 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 29.12.2011 gün 1872/5142 sayılı kararı ile onaylanan; Saray eski imarın 222/1, 230/2-3-4-5, 233/1-2-3-4, 686/1-2-3, 687/1, 689/2 ve 98315/1 nolu ada/parsellerini kapsayan 90011 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı kanunun 19. Maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

226/1-1


İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/573790

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Yükseköğretim Kurulu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

İl/İlçe

Malatya-Merkez

Adresi

Elazığ Yolu 12. Km. Kampüs

Tel-Faks

0.422 341 01 06-0 422 341 01 08

Posta Kodu

44280

E-Mail

dent@inonu.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Özel Tekno Dent Diş Protez Lab. Tıbbi Cih. Eğitim Ar-Ge San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

Hüseyin Berktaş

Adresi

Hamidiye Mah. Nasuhi Cad. Çekirdek Pasajı No: 14 Kat: 3/4 Malatya

Hamidiye Mah. Nasuhi Cad. Çekirdek Pasajı No: 14 Kat 3/4  Malatya

T.C. Kimlik No.

 

52792355806

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6850435529

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

Malatya Ticaret Sicil Memurluğu

Ticaret/Esnaf Sicil No.

13689

11772

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

219/1-1


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/186348

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi Müdürlüğü

İl/İlçe

Kahramanmaraş/Merkez

Adresi

Üngüt Mah. Batı Çevre Yolu     No: 176  P.K. 132

Tel-Faks

0344 2341005-344 234 10 06

Posta Kodu

46050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Arten Ofis Donanımları Pazarlama İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

Adresi

Kayseri Yolu 5. Km. Kahramanmaraş

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

850357404

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kahramanmaraş

Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

8352

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

194/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/103920

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

İl/İlçe

Trabzon

Adresi

K.T.Ü. Kampüs

Tel-Faks

0 462 325 31 87

Posta Kodu

61080

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Dost Tıbbi Malzeme Özel Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Yeşiltepe Mah. Ballıca Sok. Balçık Apt. No: 3 B Blok Zemin Kat Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3100558424 (Hızırbey V.D.)

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

14530/Trabzon

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

195/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/571856

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İSKİ Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Kağıthane

Adresi

İSKİ Kağıthane Tesisleri Alibey Caddesi Nurtepe Yolu

Tel-Faks

0 212 321 00 00

Posta Kodu

34406

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cera Araştırma Pazarlama Turizm Emlak Elektrik Ziraat Bilgisayar İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yusuf Alper Cerit

Adresi

Öveçler 4. Cadde 1349 Sokak 2/A Dikmen/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

14185053300

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2060159691

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

144773

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

193/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/571856

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İSKİ Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Kağıthane

Adresi

İSKİ Kağıthane Tesisleri Alibey Caddesi Nurtepe Yolu

Tel-Faks

0 212 321 00 00

Posta Kodu

34406

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

KRC Grup İthalat İhracat İnşaat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

Yahya Kıraç

Adresi

Öveçler 1335 Sokak No: 60/B Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

45673475618

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5890437482

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

240528

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

193/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kozlu Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Zonguldak/Merkez

Adresi

Mithat Akif Caddesi No: 15 Kozlu/Zonguldak

Tel-Faks

0 372 266 10 13-0 372 266 10 03

Posta Kodu

67600

E-Mail

yazıisleri@kozlu.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Murat Yüksel

 

Adresi

Yeşilköy Mahallesi Gazi Evranos Caddesi No: 19/1 Bakırköy/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

63964130350

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9940187479

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

189/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/147127

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Merkez/Kahramanmaraş

Adresi

İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulvarı No: 25 Belediye Hizmet Binası

Tel-Faks

0 344 224 15 60 - 0 344 223 90 01

Posta Kodu

46100

E-Mail

sosyalyardim@kahramanmaraş.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ezmine Yakıt Temizlik Gıda Taşımacılık Otomotiv Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.

Hülya Özdemir

Adresi

Gıda Toptancılar Sitesi J/Blok No: 1 Diyarbakır

 

T.C. Kimlik No.

 

22040015004

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3840315809

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

11272

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

190/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Malatya Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Malatya/Merkez

Adresi

İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No: 218 Malatya

Tel-Faks

0 422 377 13 91-1375 / 0 422 377 13 92

Posta Kodu

44100

E-Mail

destekhizmetleri@malatya.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hançe Parkmetre Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Hoca Ömer Mahallesi Gölebatmaz Cad. 206 Sk. No: 3 Kat: 3 Adıyaman

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4570525678

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

4825

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

191/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İl/İlçe

Balıkesir/Edremit

Adresi

Soğanyemez Mah. Yılmaz Akpınar Bulvarı No: 9/B

Tel-Faks

0266 373 44 24 / 0266 372 12 58

Posta Kodu

10300

E-Mail

destekhizmetleri@edremit.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ali Eybek

 

Adresi

Merkez Mevkii Atatürk Cad. No: 91/4 Bostancıköyü-Edremit

 

T.C. Kimlik No.

24592325822

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

192/1-1


Maliye Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Altınova Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Yalova/Altınova

Adresi

Hükümet Konağı Hürriyet Mah. Okullar Cad. No: 14 Altınova/Yalova

Tel-Faks

0 226 461 26 38/0 226 461 32 05

Posta Kodu

77700

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ahmet Kanlı

 

Adresi

Devletyolu Üstü No: 170 Çavuşçiftliği Köyü Altınova/Yalova

 

T.C. Kimlik No.

38549181256

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

197/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Bursa/Osmangazi

Adresi

Defterdarlık Ek Hizmet Binası Altınparmak Cad. No: 63 Osmangazi/Bursa

Tel-Faks

(224) 221 13 00-223 12 00

Posta Kodu

16050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sait Akay

 

Adresi

Çekirge Mah. 2. Pehlivan Sok. No: 33/5 Anadolu Apt. Osmangazi/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

13141630920

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

197/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Bursa/Osmangazi

Adresi

Defterdarlık Ek Hizmet Binası Altıparmak Cad. No: 63 Osmangazi/Bursa

Tel-Faks

(224) 221 13 00-223 12 00

Posta Kodu

16050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ekrem Altaban

 

Adresi

Soğukkuyu Mah. Site Evleri 23 C. 11 Osmangazi-Bursa

 

T.C. Kimlik No.

34039175934

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

197/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Bursa/Osmangazi

Adresi

Defterdarlık Ek Hizmet Binası Altıparmak Cad. No: 63 Osmangazi/Bursa

Tel-Faks

(224) 221 13 00-223 12 00

Posta Kodu

16050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Levent Öktem

 

Adresi

Hüdavendigar Mah. Dobruca Cad. Akarsu Apt. No: 20/4 Osmangazi/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

35029141410

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

197/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

İnkılap Mah. Çam. Sk. No: 6 Ulus/Ankara

Tel-Faks

0 312 310 79 54

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Soner Tuncer

 

Adresi

Adnan Menderes Mah. 1044 Sk. No: 9/2 Keçiören/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

10474116992

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

197/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kahramanmaraş Defterdarlığı Milli Emlak Müdürülüğü

İl/İlçe

Kahramanmaraş/Merkez

Adresi

Kahramanmaraş

Tel-Faks

0 344 223 52 32

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mutlu Kuzpınarı

 

Adresi

Fevzipaşa Mah. 27024 Sk. No: 1/15 Kahramanmaraş

 

T.C. Kimlik No.

13501374846

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

197/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Çanakkale/Merkez

Adresi

Cevatpaşa Mah. Atatürk Cad.    No: 26 Çanakkale

Tel-Faks

0 286 214 47 45-217 12 58

Posta Kodu

17100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Enver Biçer

 

Adresi

Cevatpaşa Mah. Gazi Bulvarı

No: 34/7-Çanakkale

 

T.C. Kimlik No.

27586432872

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

197/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

İnkılap Mah. Çam Sk. No: 6 Ulus/Ankara

Tel-Faks

0 312 310 79 54

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mesut Balaban

 

Adresi

Bağlarbaşı Mah. Bursa Cad. 449. Sk.

No: 2/7 Keçiören/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

15241054620

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

197/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kütahya Defterdarlığı (Milli Emlak Müdürlüğü)

İl/İlçe

Kütahya

Adresi

30 Ağustos Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı-Kütahya

Tel-Faks

0 274 223 61 15 – 0 274 223 90 71

Posta Kodu

43020

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Barış Yavaş

 

Adresi

Paşam Sultan Mah. Kurşunlu Sokak

No: 5/2 Kütahya

 

T.C. Kimlik No.

35845909294

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

197/9/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bozyazı Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Mersin/Bozyazı

Adresi

Merkez Mah. Hükümet Konağı

2. Kat

Tel-Faks

0 324 851 39 88

Posta Kodu

33830

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nadire Gülden

 

Adresi

Denizciler Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No: 1/7 Bozyazı/Mersin

 

T.C. Kimlik No.

22211174752

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

197/10/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kahramanmaraş Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Kahramanmaraş/Merkez

Adresi

Kahramanmaraş

Tel-Faks

0 344 223 52 32

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cafer Tepe

 

Adresi

Kurtuluş Mah. Kapalı Çarşı Tepe Kundura No: 11 Kahramanmaraş

 

T.C. Kimlik No.

15791222616

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

197/11/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Konya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Konya/Selçuklu

Adresi

Konya

Tel-Faks

0 332 236 56 00

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Alaattin Günaydın-Göktuğ Hazır Yemek

 

Adresi

Sancak Mah. Sümer Sok. No: 20/3

 

T.C. Kimlik No.

53182310306

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

197/12/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü/Bitlis

İl/İlçe

Bitlis/Merkez

Adresi

Hükümet Konağı/Bitlis

Tel-Faks

0 434 226 68 14-12

Posta Kodu

13000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Zafer Aldagül

 

Adresi

Gazibey Mah. 130. Sok. No: 8/2/2-Bitlis

 

T.C. Kimlik No.

34531075480

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

197/13/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Samsun Defterdarlığı

İl/İlçe

Samsun/İlkadım

Adresi

Kale Mah. Sahil Cad. No: 35

Tel-Faks

0 362 433 11 65 - 0 362 432 34 89

Posta Kodu

55030

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sınırlı Sorumlu Canik, Çınarlık Beldeleri ve Eğercili Köyü Su Ürünleri Kooperatifi

 

Adresi

Samsun-Ordu Karayolu 7. Km.

No: 107/Samsun

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7350375882

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Samsun Ticaret Sicil Memurluğu

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

19793

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

197/14/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çiftlikköy Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Çiftlikköy/Yalova

Adresi

Çiftlikköy Hükümet Konağı

Tel-Faks

0 226 352 52 17/0 226 352 88 89

Posta Kodu

77600

E-Mail

yalova_ciftlikkoy@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Özgür Aydın

 

Adresi

Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cd. Ağaoğlu Mycity K/4 Blok D: 43 Ümraniye/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

45790882474

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

<