30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4 ADET AÇIK TİP KUM FİLTRESİNİN TAMİR VE BAKIMLARININ YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


İMAL EDİLECEK VAGON TEKERLEK TAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE

2 KALEM RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


BAKIM VE ONARIMLARI YAPILACAK DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT CER MOTORLARINDA VE E 43000 TOSHİBA LOKOMOTİFLERİ CER MOTORLARIINDA KULLANILMAK ÜZERE 9 KALEM İZOLASYON

MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KÖMÜR NAKLİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


2 ADET SABİT TİP HAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONUNDAKİ ÖLÇÜM CİHAZLARI, METEOROLOJİK SENSÖRLER, KABİN, UPS, KLİMA, YAZILIM, BİLGİSAYAR, MODEM VE KABİNDEKİ HER BİR BİLEŞEN İÇİN AYLIK PERİYOTLARLA 1 YIL SÜRE İLE BAKIM, ONARIM, TEMİZLİK, KONTROL VE AYARLARININ YAPILMASI VE ARIZALARININ GİDERİLMESİ İÇİN HİZMET ALIMI İŞİ İHALESİ

YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KATKI MADDESİ AKTİF KARBON REÇİNESİ TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI ARSA SATILACAKTIR

Tarsus Belediye Başkanlığından:


SİMMENTAL VE ESMER IRKI SIĞIR SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden 34113-İSTANBUL:


FİBER OPTİK KABLO SWİTCH VE PANELLERİNİN TEMİNİ MONTAJI VE SİSTEME ADAPTASYONUNUN SAĞLANARAK ÇALIŞIR DURUMDA TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


1 ADET CZOCHRALSKİ TEK-KRİSTAL BÜYÜTME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


1 ADET SIVI KROMATOGRAFİSİ/KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC/MS) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


1 ADET İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLASMA-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP/MS) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


FİBER OPTİK KABLO KİRAYA VERİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


YAPILI AKARYAKIT İSTASYONLARI SATILACAKTIR

Aksaray Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF ÇADIR BEZİ VE PVC BRANDA SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4 ADET AÇIK TİP KUM FİLTRESİNİN TAMİR VE BAKIMLARININ YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santralı su ön arıtma tesisindeki 4 adet açık tip kum filtresinin tamir ve bakımlarının yapılması işi açık ihale usulü ile ihale edilerek hizmet satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası

1 - İdarenin                                      :  2011/206668

a) Adresi                                          :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 1-4 adet açık tip kum filtresinin tamir ve bakımlarının yapılması işi.

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  24.01.2012-14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 100,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 24.01.2012 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

10061/1-1


İMAL EDİLECEK VAGON TEKERLEK TAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE

2 KALEM RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2011/209295

1 - İdarenin                                             ;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  2 kalem rulman

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı İthalat Müdürlüğüne 26.01.2012 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 50,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10176/1-1

—————

BAKIM VE ONARIMLARI YAPILACAK DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT CER MOTORLARINDA VE E 43000 TOSHİBA LOKOMOTİFLERİ CER MOTORLARIINDA KULLANILMAK ÜZERE 9 KALEM İZOLASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2011/209297

1 - İdarenin                                             ;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  9 kalem İzolasyon Malzemesi

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı İthalat Müdürlüğüne 31.01.2012 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 50,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10177/1-1


KÖMÜR NAKLİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacı olan Işıklar Panosu lavvar stoğundan Soma B termik santraline kömür nakli hizmet alım işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihinde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği-Türü-Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1-

Müessesemiz Işıklar Panosu ve Civarındaki stoklardan 450.000 ton kömürün yüklenmesi, Soma B Termik santralinin 1-4 (Yırca veya Balcı kapısı) ve 5-6 üniteleri kamyon Bunkerine veya Stoğuna taşınması ve boşaltılması işi

2011–208880

2011/2411

10.01.2012

14:00

180 takvim günü

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                              :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma/ MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D.4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 50,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10152/1-1


2 ADET SABİT TİP HAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONUNDAKİ ÖLÇÜM CİHAZLARI, METEOROLOJİK SENSÖRLER, KABİN, UPS, KLİMA, YAZILIM, BİLGİSAYAR, MODEM VE KABİNDEKİ HER BİR BİLEŞEN İÇİN AYLIK PERİYOTLARLA 1 YIL SÜRE İLE BAKIM, ONARIM, TEMİZLİK, KONTROL VE AYARLARININ YAPILMASI VE ARIZALARININ GİDERİLMESİ İÇİN HİZMET ALIMI İŞİ İHALESİ

YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2011 /

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin:

a) Miktarı ve türü

 

Sıra No

Malzemenin Adı

Birim

Miktarı

1

2 adet sabit tip hava kalitesi izleme istasyonundaki ölçüm cihazları, Meteorolojik Sensörler, kabin, UPS, klima, yazılım, bilgisayar, modem ve kabindeki her bir bileşen için aylık periyotlarla 1 yıl süre ile bakım, onarım, temizlik, kontrol ve ayarlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi için hizmet alımı işi

ADET

1

 

b) Teslim Yeri                     :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/Kütahya

c) Teslim Süresi                  :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1Yıl (Bir yıl) dır

d) Dosya No                       :  Ticaret 2011/87

e) İhale Usulü                      :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati        :  19.01.2012 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir.  Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58.  madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 50,-TL (Y.Elli TL) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 19.01.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9923/1-1


KATKI MADDESİ AKTİF KARBON REÇİNESİ TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2011 /204189

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx)  Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin:

a) Miktarı ve türü

 

Sıra No

Malzemenin Adı

Birim

Miktarı

1

Katkı Maddesi Aktif Karbon Reçinesi

KG

10.000

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/Kütahya

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 (Altmış) Takvim Günüdür

d) Dosya No                              :  Ticaret 2011/88

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :  19.01.2012 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Üretici firmaların tesisine ait ISO 9001 ve 14001 belgeleri olacaktır. Bu belgeleri olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

i) Firmalar satıcı ise yetkili satıcı belgesi, üretici ise üretim belgesi sunmak zorundadırlar. Bu belgelerden herhangi biri eksik olan firmaların teklifleri değerlendirme dışında bırakılacaktır.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir.  Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58.  madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 50,-TL (Y.Elli TL) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 19.01.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9924/1-1


KAT KARŞILIĞI ARSA SATILACAKTIR

Tarsus Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Tarsus Belediyesi’ne ait İsmetpaşa Mahallesi, Muvaffak Uygur Caddesi, 30LIVc pafta, 632 ada,15 nolu parsel kayıtlı imar planında TAKS-, KAKS: 4 olmak üzere, kat adeti:- Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi alanında 10.408 m2’lik arsa “Tarsus Simgesel Yapısı” inşa edilmek ve en az Zon A, -1. Katta 332 araçlık, Zon A, -2. Katta 201 araçlık, Zon B, -1., -2., -3. ve -4. Katlarda 492 araçlık olmak üzere, toplam 1025 araçlık otoparkı ve Nikah salonlarını anahtar teslimi olarak belediyeye vermek kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2 - Yapının toplam inşaat alanı 85.992 m2 olup, bu alana arsanın cephesini oluşturan Muvaffak Uygur Caddesi ve Kültür Sanat Caddesi’ne isabet eden 4*3.200=12.800 m2 bodrumda yer alan 4 katlı otopark da dahildir. Yapı’da 6.000 m2 (60 oda) Otel, 18.000 m2 Ofis/Home Ofis/Rezidans/Toplantı Salonları, 2.360 m2 Mağazalar, 1.500 m2 Sinemalar (4 salon, toplam 600 kişilik), 1.500 m2 Spor Salonu ve Yüzme Havuzu, 1.500 m2 Nikah Salonu (2 adet) 40.478 m2 Yeraltı Otoparkı, Sığınak, Teknik Mekanlar, Güvenlik, vb. yer almakta olup bahçe kamusal alana bırakılacaktır.

3 - Satılacak arsanın muhammen bedeli 21.856.800,- TL’dir.

4 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Gelir Yöneticiliği’nde görülebilir veya 500,-TL karşılığında satın alınabilir. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 600.-TL’dir.

5 - İhale 11.01.2012 Çarşamba günü saat 11.00’de Belediye Encümen Salonu’nda yapılacaktır.

6 - Bu işin geçici teminat tutarı, muhammen bedelin %3 ü olan 655.704,-TL dir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Dış Zarf:

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Geçici teminat,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde noter onaylı iş ortak girişim beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

h) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

i) Mali güç belgesi; (Tarsus Belediye Başkanlığı’na hitaben bu ihale için tanzim edilmiş Genel Müdürlük teyitli Banka Referans Mektubu) kullanılmamış nakit kredisinin ve kullanılmamış teminat mektubu kredisinin muhammen bedelin %10'undan az olmaması gerekmektedir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu kriter sağlanabilir.

j) İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınan belge,

Ortak girişim halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını belgelendirmesi gerekmektedir.

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir Tarsus Belediye Başkanlığı'ndan temin edilecek yer gördü belgesi,

l) İsteklinin SGK borcu olmadığına dair belge, Ortak girişim halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin SGK borcu olmadığını belgelendirmesi gerekmektedir.

B) İç Zarf:

a) Teklif mektubu.

İç zarf dış zarfın içine konularak 11.01.2012 günü saat 09.00’a kadar Tarsus Belediyesi Gelir Yöneticiliği’ne verilmiş olacaktır.

İlan olunur.

9926/1-1

—— • ——

SİMMENTAL VE ESMER IRKI SIĞIR SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce yurtiçinden 300 baş (±%10) simmental ve esmer ırkı sığır satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan bedelsiz olarak temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 06/01/2012 Cuma günü saat 15.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

10193/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden 34113-İSTANBUL:

İhale Kayıt No : 2011-208781

İstanbul Av. Yak. PİM/KİM–İstanbul And. Yak. PİM/KİM-Adana PİM/KİM iş yerlerimiz arasında (İstanbul–Ankara otobanı ve Aksaray güzergahını takip ederek) karşılıklı münhasıran posta taşıma şartlı haftada 6 (Altı) seferli (Gidiş-Dönüşlü) hizmet alımı işi 16.05.2008 tarih 26878 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No: 25 34113 Sirkeci-İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası      :  Telf: 0 212 527 05 74

                                                     Faks: 0 212 512 09 49

                                                 

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İstanbul Av. Yak. PİM/KİM–İstanbul And. Yak. PİM/KİM -Adana PİM/KİM arası kamyonla Münhasıran Posta taşıma şartlı haftada 6 (Altı) seferli (Gidiş-Dönüşlü)

b) Yapılacağı yer                       :  İSTANBUL

c) İşin süresi                              :  01.02.2012 - 30.09.2013 tarihleri arası 20 ay olup ( üç aylık tamamlayıcı süre hariç )

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi. No: 25 34113 Sirkeci-İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                        :  10.01.2012 Salı günü saat 10:30

4 - İstanbul Av. Yak. PİM/KİM–İstanbul And. Yak. PİM/KİM - Adana PİM/KİM arası kamyonla Münhasıran Posta taşıma şartlı Pazar günleri hariç gidiş–dönüş haftada 6 (Altı ) sefer yapılacaktır.

5 - Yükleniciler münhasıran posta taşıyacak, posta ile birlikte yük veya yolcu taşınmayacaktır.

6 - Gidiş–Dönüş bir seferde en fazla (20.000+20.000) 40.000 kg. posta/kargo taşınacaktır.

7 - Sözleşme ve Şartnamenin Yetki Belgesi ve Taşıt Kartı başlıklı 5.4. maddesi ile İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler başlıklı 7. Maddenin 7.1/c ve 7.2/b bentlerinde sözü edilen “yetki belgesi” ve yetki belgesine kayıtlı olduğunu gösterir “taşıt kartı” ihalede istenen belgeler arasında aranmayacaktır.

8 - Yine, isteklilerde bulunması gereken şartlar başlıklı 5. Maddesinin 5.1/d ve 5.1/e bentleri ile ihaleye katılacaklardan istenen belgeler başlıklı 7. Maddesinin 7.1/e ve 7.2/ç bentlerinde açıklanan hususların ve istenen belgelerin (Araç Tescil Belgesi örneği) ihalede istenen belgeler arasında aranmayacaktır.

9 - Araçlar, ihale üzerine bırakılan istekli ile sözleşmenin imzalanmasından sonra temin edilebilecek ve 40 takvim günü içinde istenen özellikler tamamlanarak işe başlatılacaktır.

10 - Söz konusu posta taşıma işi için 2 adet asgari 20 ton istiap haddine ve 55 m3 kasa hacmine sahip 2011 model ve üstü sıfır km. araç kullanılacaktır.

11 - Taşıtlar, Karayolu Taşıma Kanunu gereği İdarenin sahip olduğu yetki belgesine kaydedilecek olup, taşıt kartı bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bunun dışında isteklilerden ayrıca her hangi bir yetki belgesi talep edilmeyecektir. Ancak, taşıtlar yüklenici adına ve “Ticari” olarak kayıtlı olacak, kiralık taşıtlar kabul edilmeyecektir.

12 - Taşıtların her birinde asgari 1500 kg. kaldırma kapasiteli hidrolik lift kapak bulundurulacaktır.

13 - Sözleşme ve Şartnamenin 5.2 inci maddesinde taşıtlar hakkında belirtilen hususlara ilaveten istenen özellikler (araç kasası ve kapak ölçüleri) ile 31. Maddesinde belirtilen taşıt giydirme şekli şartnameye ek olarak verilecek, bunlara ait her türlü gider yükleniciye ait olacaktır.

14 - Posta taşıma işinde çalıştırılacak taşıtlar kaskolu olacaktır.

15 - Taşıtların her birinde en az 2 taşıyıcı mutemet bulundurulacaktır. (posta/kargoalrın yükleme boşaltma işinde fiilen çalışmak şartıyla şoförler mutemet olarak kabul edilir.)

16 - Sözleşme ve Şartnamenin 57. Maddesi gereği (LPG’li araçlar hariç) aylık olarak akaryakıt fiyat farkı verilecektir.

17 - Yükleniciler Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 98. maddesinde sayılan hususlara uyacaklardır.

18 - Yüklenicilerin, posta taşıma esnasında ilanda istenen sayıdaki taşıtı her zaman hazır bulundurması gerekmektedir.

19 - Bu ihale hakkında daha geniş ve açıklayıcı bilgiler sözleşme ve şartnamede mevcut olup, sözleşme ve şartname KDV Dahil 10,00-TL karşılığında İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No:25 Sirkeci-İSTANBUL adresinden temin edilebilir. İhaleye iştirak edecekler sözleşme ve şartnamenin alındığına dair makbuzu istenen belgeler arasında ibraz edeceklerdir.

20 - İsteklilerin geçici teminatları ile Sözleşme ve Şartnamenin ön gördüğü belgeleri ihtiva eden teklif dosyasını 10.01.2012 tarih saat:10:30’a kadar Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No: 25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde bulunan Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

21 - Geçici teminat tutarı istekli tarafından teklif edilen aylık bedel ile taahhüt süresini kapsayan ay sayısının (20 ay) çarpımı sonucu bulunacak tutarın en az %3 ünü karşılayacak şekilde istekliler tarafından belirlenecektir.

22 - Gerçek ve tüzel kişi olarak ihaleye iştirak edenler ( Şirketlerde, şirket temsilcisi veya vekillerinin) Sözleşme ve Şartnamenin 5.1 maddesinin (c) bendinde belirtildiği gibi (Taksirli suçlar hariç) sabıkaları olmadığında dair belge getirmeleri veya 7.1 maddenin (ç) (ğ) ve (h) bentlerinde istenen belgeler yerine; sözleşme imzalanmadan önce sunmak üzere, belirtilen durumda olmadıklarına dair yazılı taahhütname verebilirler. Sabıka kaydına rastlananlardan sabıka kaydı taksirli suçlara ait ise bu konudaki Mahkeme kararını da sabıka kaydı ile birlikte ibraz edeceklerdir.

23 - Adına ihale yapılacak isteklinin vermiş olduğu evrakın sahte olduğunun tespiti halinde teminatı idareye gelir kaydedilecek ve hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

24 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi kapsamında yapılmakta olup ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir.

25 - Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir.

10156/1-1


FİBER OPTİK KABLO SWİTCH VE PANELLERİNİN TEMİNİ MONTAJI VE SİSTEME ADAPTASYONUNUN SAĞLANARAK ÇALIŞIR DURUMDA TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu: Fiber Optik Kablo, Switch ve Panellerinin temini, montajı ve sisteme adaptasyonunun sağlanarak çalışır durumda teslimi işi

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

 (Korkutreis Mah. Cihan Sokak No :2 Çankaya/Ankara Tel : 0 312 294 22 31)

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray/İstanbul, Tel : 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli : 110,00 TL

Şartname bedeli Vakıflar Bankası Bandırma Şubesinezdindeki TR610001500 158007260519557 nolu hesaba yatırılabilir

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat : 26.01.2012 Perşembe günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İSTEKLİLER;

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ortaklık Durum Belgesini,

6.9. İş Deneyim Belgesini,

6.10. İstekliler teklif edilen tüm cihaz ve malzemelerin menşeini, teknik özelliklerini, marka ve modelini tekliflerinde belirteceklerdir. teklif zarfına koyacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. Maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 26.01.2012 Perşembe günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Şefliğine elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

10153/1-1

—— • ——

PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 750.000 kg Pres Maya kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 09.01.2012 Pazartesi günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 09.01.2012 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

7 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel           : 0 312 397 33 65-66

Faks        : 0 312 397 33 71-74

10164/1-1


1 ADET CZOCHRALSKİ TEK-KRİSTAL BÜYÜTME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Czochralski Tek-Kristal Büyütme Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :2011/210745

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Adet Czochralski Tek-Kristal Büyütme Sistemi Alımı

b) Teslim yeri                            :  CIP/Ankara Gümrükleri

c) Teslim tarihi                              : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemenin tamamı 250 (ikiyüzelli) takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  09.01.2012 Pazartesi günü, saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1 - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2 - İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3 - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı verilecektir.

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak verilecektir).

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 150.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 09/01/2012 Pazartesi günü, saat 15:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10211/1-1


1 ADET SIVI KROMATOGRAFİSİ/KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC/MS) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

1 adet Sıvı Kromatografisi/Kütle Spektrometresi (LC/MS) Cihazı alımı, 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20/a maddesine göre Pazarlık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2011/207189

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 372 257 40 10/1478  Fax: 0 372 257 45 79

c) Elektronik posta adresi                    :-

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  www.karaelmas.edu.tr

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 adet Sıvı Kromatografisi/Kütle Spektrometresi (LC/MS) Cihazı

b) Teslim yeri                                      :  ZKÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kozlu/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - Yeterlik değerlendirmesinin          

a) Yapılacağı yer                                 :  ZKÜ Rektörlüğü İhale Toplantı Salonu ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  10.01.2012 Salı günü Saat: 14.00

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı kanunun 3. Maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Teklif veren firmalar TSE veya Sanayi Bakanlığından aldığı satış sonrası teknik servis yeterlik belgelerini ihale komisyonuna vermelidir.

4.4.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile Teknik Şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

4.4.2.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog ve Teknik şartnameye uygunluğu içeren belgeler verilecektir.

4.4.2.2. Yüklenici firma, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı belgeleyecektir. Cihazın hızlı devreden yedek parçalarının ve aksesuarlarının garanti süresi bitimini takiben 10 yıl müddetle değişmeyecek döviz cinsinden fiyat listesi sunulacaktır.

4.4.2.3. Teknik şartnameye madde madde uygunluk açıklaması verilecektir.

Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

5 - Bu ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00-TL (Yüz Türk lirası) karşılığı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

7 - İhale başvurusu zarfı 10.01.2012 Salı günü Saat: 14.00’a kadar Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10171/1/1-1


1 ADET İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLASMA-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP/MS) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

1 adet İndüktif Eşleşmiş Plasma-Kütle Spektrometresi (ICP/MS) Cihazı alımı, 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20/a maddesine göre Pazarlık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2011/207215

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 372 257 40 10/ 1478 Fax: 0 372 257 45 79

c) Elektronik posta adresi                    :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

   internet adresi                                   :  www.karaelmas.edu.tr

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 adet İndüktif Eşleşmiş Plasma-Kütle Spektrometresi (ICP/MS) Cihazı

b) Teslim yeri                                      :  ZKÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kozlu/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 130 (Yüzotuz) takvim günüdür.

3 - Yeterlik değerlendirmesinin          

a) Yapılacağı yer                                 :  ZKÜ Rektörlüğü İhale Toplantı Salonu ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  12.01.2012 Perşembe günü Saat: 14.00

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı kanunun 3. Maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Teklif veren firmalar TSE “Tenik Servis Hizmet Yeterlik Belgesine” ve “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan Alınan Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesini” ihale dosyasında sunmalıdırlar.

4.4.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile Teknik Şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

4.4.2.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog ve Teknik şartnameye uygunluğu içeren belgeler verilecektir.

4.4.2.2. Yüklenici firma, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı belgeleyecektir. Cihazın hızlı devreden yedek parçalarının ve aksesuarlarının garanti süresi bitimini takiben 10 yıl müddetle değişmeyecek döviz cinsinden fiyat listesi sunulacaktır.

4.4.2.3. Teknik şartnameye madde madde uygunluk açıklaması verilecektir.

Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

5 - Bu ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00-TL (Yüz Türk lirası) karşılığı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

7 - İhale başvurusu zarfı 12.01.2012 Perşembe günü Saat: 14.00’a kadar Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 130 (Yüzotuz) takvim günüdür.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10171/2/1-1


FİBER OPTİK KABLO KİRAYA VERİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Teşekkülümüze ait Enerji İletim Hatları toprak telleri (OPGW) içinde yer alan fiber optik liflerin bir kısmının tek bir güzergah olarak kiralama yöntemiyle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tarafından “Altyapı İşletmeciliği Hizmeti (AİH)” veya “Çeşitli Telekomünikasyon Hizmetleri” vermek üzere yetkilendirilmiş işletmecilere, aydınlatılmamış fiber olarak kiralanarak ticari kullanıma açılması işi Kapalı Zarf/Açık Artırma yöntemi ile ihale edilecektir.

Dosya Referansı                              :  İÇTM-2011/31

1 - Teşekkülün                                

a) Adresi                                          :  Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15 Oda No: 15025 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel : (312) 203 84 97 Fax : (312) 203 82 88

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  necat.eren@teias.gov.tr

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği ve miktarı                        :  Toplam link uzunluğu: yaklaşık 9.843.424 m. (dokuzmilyonsekizyüzkırküçbindörtyüzyirmidört metre)

b) İşin güzergahı                              :  Temelli – Afyon 2 (12 lif), Afyon 2 – Afyon 1 (12 lif), Afyon 2 – Çayseka (12 lif), Afyon 2 – Denizli (12 lif), Denizli – Yatağan TS (4 lif), Yatağan TS – Muğla (4 lif), Yatağan TS – Milas (4 lif), Yatağan TS – Işıklar (12 lif), Işıklar – Bornova (4 lif), Bornova – Alsancak (4 lif), Işıklar – Morsan (Manisa) (4 lif), Morsan – Aliağa 2 (4 lif), Denizli – Varsak (4 lif), Varsak – Lara 1 (4 lif), Lara 1 – Lara 2 (Kundu) (4 lif), Lara 2 – Serik (4 lif), Serik – Yavrudoğan (Gündoğdu) (4 lif), Yavrudoğan – Manavgat (4 lif) Enerji İletim Hatlarından oluşan güzergah.

c) İşin süresi                                    :  Sözleşme imzalanıp yer tesliminin yapılacağı tarihten itibaren on yıl.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. A. Blok Giriş Kat Satın Alma ve İhale Komisyonu Odası Bahçelievler 06490/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                              :  14/02/2012 Salı günü, Saat :14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında vermeleri gereklidir.

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Şekli ve içeriği teknik ve idari şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan, ilgili coğrafi bölgeleri de kapsayacak şekilde alınan “Altyapı İşletmeciliği Hizmeti (AİH)’’ veya ‘‘Çeşitli Telekomünikasyon Hizmetleri’’ vermek üzere yetkilendirilmiş işletmeci olduğunu gösteren belgelerin aslı yada aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

4.2.3. İsteklinin;

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu veya taahhüt altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaları sunması yeterlidir. Bu maddenin üçüncü fıkrasında istenilen yeterlik şartlarını bir önceki yılda sağlayamayan İstekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler; bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden yeterlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde; bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yıla ait gelir tablosunu sunabilirler, iki önceki yıla ait gelir tablosunun bu maddenin üçüncü fıkrasında istenilen yeterlik şartını sağlamaması halinde ise, iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir, bu takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin gelir tablolarının ortalaması üzerinden yeterlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.

Ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu satış faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, İsteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden, toplam satış geliri için ise, İsteklinin teklif edeceği bedelin % 10 undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir.

Sunulan gelir tablosunu gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.

İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde ihalenin yapıldığı tarihe kadar olan toplam ciro veya toplam satış gelirini gösteren belgelerin verilmesi yeterli olup, gelir tablosunu gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.

Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya toplam satış geliri, gelirin elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı indeksi esas alınır.) Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık ÜFE (Tablo:2 genel satırındaki indeks) üzerinden, ihalenin ilk ilan veya davet tarihi (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan, bir önceki ayın indeksi esas alınır.) itibarıyla güncelleştirilir.

Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek fiyat esasına (kira bedeline) göre belirlenecektir.

6 - İhale, tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Resmi Kurum ve Kuruluşların bu ihaleye katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen ve diğer isteklilerin tabi olduğu tüm şartları sağlamaları ve teminat vermeleri zorunludur. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat : 15 Oda No : 25/A-B Bahçelievler/Ankara adresinde çalışma saatleri dahilinde görülebilir ve 150,-EURO veya ödeme günündeki TCMB döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almak için, ihale dokümanı bedelinin TL için Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası TEK Büro TR880001500158007281639948 IBAN numaralı hesabına, EURO için Vakıflar Bankası Kızılay Şubesi TR110001500158048000517547 IBAN numaralı hesaba yatırılması ve dekontunun yukarıdaki adrese ibraz edilmesi gerekmektedir.

8 - Teklifler, 14/02/2012 saat 14.00’e kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İ Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15 Oda No: 33 Bahçelievler 06490 Ankara/TÜRKİYE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. En son ihale saatine kadar aynı adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini iş kalem/kalemleri için teklif birim fiyatı üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda, geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüzelli) takvim günü olmalıdır.

12 - Ortak Girişimler (İş ortaklığı veya Konsorsiyum) ihaleye teklif veremezler.

10215/1-1


YAPILI AKARYAKIT İSTASYONLARI SATILACAKTIR

Aksaray Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki Aksaray İli Merkez İlçe Ereğli kapı Mahallesi, Taşpazar mahallesi, K.bölcek mahallesi ve Zafer mahallesinde bulunan yapılı akaryakıt istasyonları, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/ a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.

2 - İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:

 

Sıra No

İli

İlçesi

Mevki/Mahalle

Ada

Parsel

M2 Si

Cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

1-

Aksaray

Merkez

Küçük Bölcek

3240

3

1323 m2

Yapılı akaryakıt istasyonu

4.000.000,00 TL

120.000,00 TL

2-

Aksaray

Merkez

Taşpazar

3241

1

1934 m2

Yapılı akaryakıt istasyonu

4.300.000,00 TL

129.000,00 TL

3-

Aksaray

Merkez

Ereğli kapı

5527

2

4987 m2

Yapılı akaryakıt istasyonu

2.500.000,00 TL

75.000,00 TL

4-

Aksaray

Merkez

Zafer

1018

153-154

6201 + 3013 =  toplam 9214 m2

Yapılı akaryakıt istasyonu

5.500.000,00 TL

165.000,00 TL

 

İstekliler; şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edebileceklerdir. Ayrıca İdarenin elektronik adresinden “aksaray bel.tr” bilgi temin edilebilecektir.

3 - İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) İhale usulü: İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi uyarınca, 36–37- 40–43 üncü maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.

b) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu

c) Son teklif verme tarihi ve saati: 09-01-2012 SAAT 12.00 Pazartesi

d) İhale tarihi ve saati: 09-01–2012 Saat:14.00 Pazartesi günü Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp – yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Aksaray Belediyesi Meclis Salonu

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret  Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

c) Teklif mektubunu,

d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,

5 - Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:

a) Teklifler en geç 09-01–2012 Pazartesi günü saat 12.00’ ye kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).

b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları; Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

İlan olunur.

10036/1-1


MUHTELİF ÇADIR BEZİ VE PVC BRANDA SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzca Yerleşim Sistemleri İşletmesi Üretim Müdürlüğünde kullanılmak üzere kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle muhtelif çadır bezi ve PVC branda satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Alemdar Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No: 10 Cağaloğlu-Fatih/ İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 11 OCAK 2012 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

10189/1-1