28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28156

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Mersin Gümrük Müdürlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-İl Mera Komisyonundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik Birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http/www.omu.edu.tr web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

10103/1-1

—— • ——

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi (Prof., Doçent, Yrd. Doçent) alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http://www.odu.edu.tr web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

10096/1-1

—— • ——

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15(onbeş) gündür.

Ayrıntılı bilgi http://www.igdir.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

İlan olunur.

10095/1-1

—— • ——

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve buna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz http://www.hitit.edu.tr web sayfasının duyurular kısmında yer almakta olup, başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

10097/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

10 No’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Proyap Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 2011/1475 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, adı geçen Mahkemenin 07.12.2011 tarihli ve E. 2011/1475 - K. 2011/2238 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptal”ine hükmedildiğinden, 29.06.2011 tarihli ve 27979 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proyap Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 20.12.2011 tarih ve 8803 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10110/1-1


Mersin Gümrük Müdürlüğünden:

TEBLİGATTIR

1 - Tebligat Çıkaran Merciinin Adı               : Mersin Gümrük Müdürlüğü

2 - Tebligat Olunacak Firma Adı ve Adresi  : Karem Kuyumculuk Petrol Ürün Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (Gatem Toptancılar Sitesi Mavi Ada 1. Blok N:5/A Şehitkamil/GAZİANTEP)

3 - Tebliğ Konusu                                         : Müdürlüğümüzce yukarıda adı/unvanı ve adresi belirtilen firma adına onaylı serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatı eşyadan aranılan Ek Tahakkuk ve Ceza Kararlarına ilişkin olarak Müdürlüğümüzce düzenlenen aşağıdaki tabloda belirtilen muhtelif gün ve sayılı Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları yükümlünün bilinen tüm adresine tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ile 31. Maddeleri gereğince ilanın yayımı tarihini takip eden 15 gün süre sonunda iş bu Tebligatın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebiğ olunur.

 

EK TAHAKKUK                                                                                          

Beyanname Sayı/Tarihi

Ek Tahakkuk Sayı/Tarihi

Meblağ (GV+KDV)

IM020690/16.06.2010

1097/22.08.2011

1.366,07,-TL

IM004270/04.02.2011

1096/22.08.2011

920,01,-TL

IM022769/30.06.2010

1093/22.08.2011

691,85,-TL

IM020691/16.06.2010

1094/22.08.2011

690,61,-TL

IM032504/15.09.2010

1092/22.08.2011

626,24,-TL

IM033933/24.09.2010

1091/22.08.2011

640,25,-TL

IM035453/06.10.2010

1090/22.08.2011

6.53,39,-TL

IM000305/04.01.2011

1089/22.08.2011

906,08,-TL

IM007224/23.02.2011

1088/22.08.2011

459,64,-TL

IM018448/31.05.2010

1086/22.08.2011

779,49,-TL

IM021388/21.06.2010

1085/22.08.2011

825,78,-TL

IM022174/25.06.2010

1084/22.08.2011

811,09,-TL

IM022915/30.06.2010

1083/22.08.2011

775,07,-TL

IM035455/08.10.2010

1082/22.08.2011

1.248,88,-TL

IM036074/12.10.2010

1081/22.08.2011

583,25,-TL

IM040990/24.11.2010

1080/22.08.2011

404,36,-TL

IM022459/31.05.2011

1079/22.08.2011

619,01,-TL

IM024931/15.06.2011

1078/22.08.2011

706,3 5,-TL

IM042334/02.12.2010

1077/22.08.2011

888,59,-TL

IM030073/20.07.2011

1076/22.08.2011

742,33,-TL

IM013057/04.04.2011

1087/22.08.2011

388,68,-TL

IM018445/31.05.2010

1095/22.08.2011

679,71,-TL

 

CEZA KARARLARI                                                                                      

Beyanname Sayı/Tarihi

Ceza Kararı Sayı/Tarihi

Meblağ

IM013057-04.04.2011

5739/22.08.2011 (KDV)

177,87,-TL

IM013057-04.04.2011

5738/22.08.2011 (GV)

988,17,-TL

IM018448-31.05.2010

5736/22.08.2011 (KDV)

356,73,-TL

IM018448-31.05.2010

5737/22.08.2011 (GV)

1.982,94,-TL

IM021388-21.06.2010

5734/22.08.2011 (KDV)

377,94,-TL

IM0213 88-21.06.2010

5735/22.08.2011 (GV)

2.099,67,-TL

IM022174-25.06.2010

5733/22.08.2011 (KDV)

371,19,-TL

IM022174-25.06.2010

5732/22.08.2011 (GV)

2.062,08,-TL

IM022915-30.06.2010

5730/22.08.2011 (KDV)

354,69,-TL

IM022915-30.06.2010

5731/22.08.2011 (GV)

1.970,52,-TL

IM035455-08.10.2010

5728/22.08.2011 (KDV)

571,50,-TL

IM035455-08.10.2010

5729/22.08.2011 (GV)

3.175,14,-TL

IM036074-12.10.2010

5726/22.08.2011 (KDV)

266,91,-TL

IM036074-12.10.2010

5727/22.08.2011 (GV)

1.482,84,-TL

IM040990-24.11.2010

5724/22.08.2011 (KDV)

185,04,-TL

IM040990-24.11.2010

5725/22.08.2011 (GV)

1.028,04,-TL

IM022459-31.05.2011

5723/22.08.2011 (KDV)

283,26,-TL

IM022459-31.05.2011

5722/22.08.2011 (GV)

1.573,77,-TL

IM024931-15.06.2011

5721/22.08.2011 (KDV)

323,25,-TL

IM024931-15.06.2011

5720/22.08.2011 (GV)

1.795,80,-TL

IM042334-02.12.2010

5718/22.08.2011 (KDV)

406,68,-TL

IM042334-02.12.2010

5719/22.08.2011 (GV)

2.259,09,-TL

IM030073/20.07.2011

5716-22.08.2011 (KDV)

339,72,-TL

IM030073-20.07.2011

5717/22.08.2011 (GV)

1.887,27,-TL

IM020690-16.06.2010

5715/22.08.2011 (KDV)

625,14,-TL

IM020690-16.06.2010

5714/22.08.2011 (GV)

3.473,07,-TL

IM004270-04.02.2011

5712/22.08.2011 (KDV)

421,02,-TL

IM004270-04.02.2011

5713/22.08.2011 (GV)

2.339,01,-TL

IM018445-31.05.2010

5710/22.08.2011 (KDV)

311,07,-TL

IM018445-31.05.2010

5711/22.08.2011 (GV)

1.728,06,-TL

IM020691-16.06.2010

5709/22.08.2011 (KDV)

316,05,-TL

IM020691-16.06.2010

5708/22.08.2011 (GV)

1.755,78,-TL

IM022769-30.06.2010

5707/22.08.2011 (KDV)

316,62,-TL

IM022769-30.06.2010

5706/22.08.2011 (GV)

1.758,93,-TL

IM032504-15.09.2010

5704/22.08.2011 (KDV)

286,56,-TL

IM032504-15.09.2010

5705/22.08.2011 (GV)

1.592,16,-TL

IM033933-24.09.2010

5702/22.08.2011 (KDV)

292,98,-TL

IM033933-24.09.2010

5703/22.08.2011 (GV)

1.627,77,-TL

IM035453-06.10.2010

5701/22.08.2011 (KDV)

299,01,-TL

IM035453-06.10.2010

5700/22.08.2011 (GV)

1.661,16,-TL

IM000305-04.01.2011

5698/22.08.2011 (KDV)

414,63,-TL

IM000305-04.01.2011

5699/22.08.2011 (GV)

2.303,61,-TL

IM007224-23.02.2011

5696/22.08.2011 (KDV)

210,33,-TL

IM007224-23.02.2011

5695/22.08.2011 (GV)

1.168,59,-TL 

10064/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

PROFESÖR VE DOÇENT ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Profesör ve Doçent alınacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan profesör ve doçent adaylarının, ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını Profesör adayları 6 nüsha, Doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuran adayların ilgili bölüm/anabilim dalında doçentlik unvanı almış olmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. Duyurulur.

 

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

KADRO UNVANI/ADET

Açıklama

Profesör

Doçent

TIP FAKÜLTESİ

ANATOMİ

 

3

 

İÇ HASTALIKLARI

1

 

 

GENEL CERRAHİ

 

1

 

GÖĞÜS CERRAHİSİ

 

1

 

GÖĞÜS HASTALIKLARI

 

1

 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

 

1

 

RADYASYON ONKOLOJİSİ

1

 

 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

1

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK EĞİTİMİ

 

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PREHİSTORYA

1

 

 

FEN FAKÜLTESİ

GENEL FİZİK

 

1

 

KATIHAL FİZİĞİ

 

1

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

 

1

 

MAT. TEM. MAT. LOJ.

 

1

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ

1

 

Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçentlik belge-sine sahip olmak.

10091/1-1


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesinde açık bulunan (1) adet Profesör kadrosu ile Fen Edebiyat Fakültesinde açık bulunan (1) adet Profesör kadrosuna ve Güzel Sanatlar Fakültesinde açık bulunan (1) adet Doçent kadrosuna daimi statüde çalıştırılmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların, 2547 sayılı Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 25. ve 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadroları için;

Daimi statüde çalışmayı kabul edecek adayların başvurdukları birim, anabilim dalını, birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri dilekçelerine; özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, (2) adet fotoğrafın yanı sıra yine özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, öğrenim belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bilim eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya sanatta yeterlik, yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen yayın listelerini (6) takım dosya halinde ekleyerek Üniversitemiz REKTÖRLÜĞÜNE, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır)

DOÇENT kadrosu için;

Daimi statüde çalışmayı kabul edecek adayların başvurdukları birim, anasanat dalını belirttikleri dilekçelerine; doçentlik başarı belgesini, özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, (2) adet fotoğrafın yanı sıra yine özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgesini, yayın listelerini, sanatsal yayınlarını içeren (4) takım dosyayı ekleyerek, Üniversite REKTÖRLÜĞÜNE, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır)

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Unvanı

Kadro Derecesi

Adet

Açıklamalar

Yapı Bilgisi

Prof.

1

1

- Doçentlik unvanını Mimarlık temel alanında almış olmak, -Yapım Proje Yönetimi, Ekonomik Analiz, Risk ve Kalite Yönetimi, Sürdürülebilirlik konularında çalışma ve yayınları olması.

 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Unvanı

Kadro Derecesi

Adet

Açıklamalar

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Prof.

1

1

- Süpersimetrik Kuramlar ve Kuantum Alan Kuramı alanlarında çalışmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Unvanı

Kadro Derecesi

Adet

Açıklamalar

Fotoğraf

Doç.

1

1

-Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri Fotoğraf Bölümü mezunu olup, Sanat Fotoğrafı ve Portre Fotoğrafı alanında en az 2 yıl ders vermiş olmak.

10079/1-1

—— • ——

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

İstanbul İli nüfusuna kayıtlı 06.05.1986 doğumlu Seyhun kızı Ayşegül ÖRS’ün Fransa’daki “Üniversite de Technologie de Campiegne”den aldığı diploması ile ilgili olarak, Kurulumuz tarafından 10.03.2010 tarih ve 52834 seri numaralı “Moleküler Biyoloji ve Genetik” alanında düzenlenen Lisans Diploma Denklik Belgesi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 16.11.2011 tarihli kararı ile iptal edilerek ilgili adına Biyomühendislik alanında 77697 seri nolu Lisans-Yüksek Lisans Diploma Denklik belgesi düzenlenmiş olup adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

10074/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85217 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 04.10.2011 tarih ve 888/1522 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.12.2011 tarih ve 1666/4738 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesi gereğince, 28.12.2011 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85217’Nolu Parselasyon Planının da uygulamaya giren parseller:

Bahçekapı Mahallesi 75, 2685, 2705, 3427, 3428, 3429, 4781, 4784, 4785, 4892, 4901, 4902, 4917, 4979, 5038, 5039, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5067, 5068, 5069, 5070, 13701/1, 13702/1, 13703/26, 13704/28, 13705/9, 13706/9, 13707/15, 13708/17, 13709/15, 13710/17, 13711/17, 13712/1, 13713/19, 13714/1, 13715/5, 13716/3, 13717/15, 13718/21, 13719/15, 13720/21, 13721/15, 13722/1, 13723/15, 13724/1, 13725/21, 13726/21, 13727/1, 13728/1, 13729/1’nolu parseller ve yol

İlgililere ilanen duyurulur.

10037/1-1

—— • ——

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli iken istifaen görevinden ayrılan Prof. Dr. Cengiz ŞEN ve diğer hastane görevlileri hakkındaki Tayfun ERDEM isimli şahsın iddiaları ile ilgili 17/01/2011 tarihli şikayetine istinaden yapılan ön inceleme neticesinde adı geçenler hakkında 4483 sayılı kanuna göre 11/01/2011 tarih ve 2011/3 sayılı “SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE” dair karar verilmiştir.

Prof. Dr. Cengiz ŞEN yukarıda belirtilen hususa ilişkin tebligat adresinde bulunamamış olduğundan tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

10072/1-1


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

1 (Bir) Takım

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

 

 

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

1 (Bir) Takım

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

 

 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

(Bir) Takım

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Yüksek Lisans Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

2 (İki) Adet Fotoğraf

 

 

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç.

1

3

Çocuk Edebiyatı Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Zooloji

Profesör

1

1

-

Moleküler Biyoloji

Yrd. Doç.

1

3

Bitkilerde Soğuk Stres Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Yakınçağ Tarihi

Yrd. Doç.

1

3

Yemende İngiliz-Osmanlı Mücadelesi Konusunda Doktora Yapmış Olmak

HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Profesör

1

1

-

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Hadis

Doçent

1

1

İlk Dönem Hadis Çalışmaları Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Hadis

Yrd. Doç.

1

3

Memluk Dönemi Hadis Çalışmaları Üzerine Çalışma Yapmış Olmak

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

-

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

3

Polikistik Over Sendromu Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

Kardiyoloji

Yrd. Doç.

1

3

Anti-Platelet Tedavi Direnci Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

2

3

-

Radyoloji

Yrd. Doç.

1

3

Bilgisayarlı Tomografi ile Kemiğin Görüntülenmesi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Genel Cerrahi

Yrd. Doç.

1

3

Bilier Pankreatitler Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

3

Deneysel Omirilik Yaralanmaları Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Hidrolik

Yrd. Doç.

1

3

Baraj Performansının Değerlendirilmesi Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Elektrik Makineleri

Yrd. Doç.

1

3

Senkron Motorların Denetimi Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Mekanik

Yrd. Doç.

1

3

-

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Yrd. Doç.

1

3

İşletme - Sayısal Yöntemler (Bilgi İşlem) Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Yrd. Doç.

1

3

İşletme/Yönetim ve Organizasyon Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Uçuş Eğitimi Alanında Tecrübeli Olmak.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Yrd. Doç.

1

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu Olmak ve Kent ve Çevre Bilimleri Alanında Doktora Yapmış Olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Hemşirelik

Yrd. Doç.

1

3

-

KEMALİYE H.A.A. TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yrd. Doç.

1

3

Fakültelerin İşletme Bölümü Mezunu Olup, İşletme veya Turizm Alanında Yüksek Lisans veya Doktora Yapmış Olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

 

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

-

Yrd. Doç.

1

3

Alternatif Enerji Kaynakları Alanında Doktora Yapmış Olmak.

10066/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 3556                                                                   Karar Tarihi : 20/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2011 tarihli toplantısında; dağıtıcı lisansı sahiplerine, Kurumun ilgili mevzuatı ile 22/04/2009 tarihli ve 2073 sayılı Kurul Kararı ve Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği’nde yer alan hususlar doğrultusunda, 01/01/2012 ve 31/12/2012 tarihleri arasında dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izni verilmesine,

Karar verilmiştir.

10111/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 3568                                                                   Karar Tarihi : 20/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahiplerine 2012 yılı için uygulanacak olan katılma payı oranına ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1 - 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin değişik (D) bendinin (a) alt bendi ve LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca;

a) LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Dağıtıcı lisans sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2012 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının % 0,1 (bindebir),

b) LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Otogaz Bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran ise 0 (sıfır),

olarak belirlenmiştir.

c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2012 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarının TL. karşılığını aşmayacak şekilde hesaplanır.

Madde 2 - Bu Karar 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

10112/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 3567                                                                   Karar Tarihi : 20/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında; Petrol Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2012 yılı için uygulanacak katılma payına ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1 - 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 27 inci maddesi ile değişik (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca;

a) Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2012 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının % 0,1 (bindebir),

b) Taşıma ve bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2012 yılı katılma payına ilişkin oran ise alt başlıklar dahil 0 (sıfır),

olarak belirlenmiştir.

c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2012 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarını aşmayacak şekilde hesaplanır.

Madde 2 - Bu Karar 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

10113/1-1

—————

Kurulun 20/10/2011 tarihli ve 3470-105 sayılı Kararı ile; Susurluk-Balıkesir Yolu 12.Km, Şose Maden Yolu Mevkii, Demirkapı Köyü Susurluk/ BALIKESİR adresinde 09/08/2010 tarihli ve BAY/939-82/28126 numaralı (15/09/2011 tarihli ve 4139 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Asık Petrol Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin;

a) Akaryakıt istasyonundan 04/01/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/21, M-11/22 nolu analiz raporlarına göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

b) Akaryakıt istasyonundan ve 16 RB 839 plakalı tankerden 08/01/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/39, M-11/41 nolu analiz raporlarına göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, akaryakıta hafif ürün karıştırarak tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, diğer taraftan 08/01/2011 tarihli tespite göre dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,

c) 18/02/2011 tarihli tespite göre dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,

anlaşıldığından, söz konusu şirketin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10114/1/1-1

—————

Kurulun 20/10/2011 tarihli ve 3470-106 sayılı Kararı ile; Susurluk-Balıkesir Yolu 14.Km, Hürriyet Mevkii, Demirkapı Köyü Susurluk/ BALIKESİR adresinde 09/08/2010 tarihli ve BAY/939-82/28127 numaralı (30/09/2011 tarihli ve 4635 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Asık Petrol Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin;

a) Akaryakıt istasyonundan 04/01/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/23 nolu analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

b) Akaryakıt istasyonundan 08/01/2011 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/40 nolu analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, akaryakıta hafif ürün karıştırarak tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

c) Akaryakıt istasyonunda bulunan 16 RB 839 plakalı tankerden 05/02/2011 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/255 nolu analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

d) Akaryakıt istasyonundan ve 16 KB 263 plakalı tankerden 07/06/2011 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/1779 nolu analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, akaryakıta solvent ve yağ karıştırarak tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, diğer taraftan 07/06/2011 tarihli tespite göre dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,

e) Akaryakıt istasyonundan 25/06/2011 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/1934 nolu analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, akaryakıta solvent ve yağ karıştırarak tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, anlaşıldığından, söz konusu şirketin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10114/2/1-1

—————

Kurul’un 03/09/2011 tarih ve 3407-94 sayılı Kararı ile, “Saha Mahallesi Baraj Yolu Üzeri 3. Km. Birecik/ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere 15/09/2009 tarih ve BAY/939-82/26553 sayılı bayilik lisansı alan, ancak 05/01/2011 tarihinde lisansı iptal edilen Bağlarbaşı İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm Tarım İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, dağıtıcısı dışında 21/03/2005 tarihli ve BAY/462-1262/08439 sayılı bayilik lisansı sahibi Mehmet Celal BOZKAN’dan 24/10/2009 tarihinde akaryakıt temin etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10114/3/1-1

—————

Kurul’un 03/09/2011 tarih ve 3407-90 sayılı Kararı ile, “Baraj Yolu Üzeri, 4. Km. Birecik / ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere 10/07/2009 tarih ve BAY/939-82/26263 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan, ancak 26/10/2009 tarihinde lisansı iptal edilen Baraj Petrol Gıda İnşaat Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 21/10/2009 tarihinde yapılan tespite göre söz konusu lisanslı tesisini 2009 yılı içerisinde Kurul’dan izin almaksızın İbrahim DİRİLMİŞ’e kullandırmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile sahip olduğu bayilik lisansının Genel Hükümler bölümünün 12 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10114/4/1-1

—————

Kurul’un 03/09/2011 tarih ve 3407-91 sayılı Kararı ile, “Baraj Yolu Üzeri, 4. Km. Birecik / ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere 09/03/2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/08811 sayılı otogaz bayilik lisansı alan, ancak 17/11/2009 tarihinde lisansı iptal edilen Baraj Petrol Gıda İnşaat Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 21/10/2009 tarihinde yapılan tespite göre söz konusu lisanslı tesisini 2009 yılı içerisinde Kurul’dan izin almaksızın İbrahim DİRİLMİŞ’e kullandırmasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10114/5/1-1

—————

Kurul’un 20/10/2011 tarih ve 3470/163 sayılı Kararı ile Esinpet Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine, bağlı dağıtıcınız haricinde 06 JNZ 28 plakalı bir tanker aracılığıyla akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler lisanslarının devamı süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli yer altı tankını piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından hakkınızda, ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 134.400,-TL, Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “…8 inci maddenin ihlali” fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 134.400,-TL, akaryakıt istasyonunda tespit edilen vaziyet planına aykırı yer altı tankını piyasa faaliyetine konu etmesi fiili nedeniyle, Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 11.200,-TL olmak üzere toplamda 280.000,TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 280.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10114/6/1-1

—————

Kurulun, 20/10/2011 tarihli ve 3470-102 sayılı Kararı ile; “Karabük Yolu 7. Km. (Pafta: 3 Ada - Parsel:1285) Gerede/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 22/06/2010 tarihli ve BAY/939-82/27879 sayılı istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Fevzi TALİ-Serhat Petrol’ün;

-30/12/2010 tarihinde alınan numuneye ilişkin olarak düzenlenen 12/01/2011 tarihli ve M-11/77-78 sayılı analiz raporlarına göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 nci maddesinin ikinci fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (e) bendine;

-30/12/2010 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; dağıtıcıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle Petrol Piyasası Kanununun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasına, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine;

-30/12/2010 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; istasyonda yapılan arama neticesinde gizli düzenek bulundurmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına;

aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Fevzi TALİ-Serhat Petrol’ün yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine,

karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10114/7/1-1

—————

Kurul’un 03/09/2011 tarihli ve 3407/18 sayılı kararı ile DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, sözleşmeli bayisi olan 34 adet akaryakıt istasyonunda stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini kurmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Dağıtım” başlıklı 7 inci maddesinin yedinci fıkrasına, 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin (b) bendine, aynı kurul kararının 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10114/8/1-1

—————

Kurul’un 12/10/2011 tarih ve 3458-108 sayılı Kararı ile; 15.04.2011 tarihinde Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Zonguldak Yurtkur Merkez Bloklarına ait yakıt tankına fuel oil boşaltmakta olan 34VA2967 plakalı tankerden ve Zonguldak Yurtkur Merkez Bloklarına ait yakıt tankından alınan numunelerin TUBİTAK MAM’ da yapılan analizleri neticesinde düzenlenen 12.05.2011 tarih ve F-11/912 numaralı analiz raporunda Fuel Oil 4 numunesinin teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere aykırı, Fuel Oil 6 numunesinin teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere uygun olduğu ifade edilmekte olup, bu durumda Zonguldak Yurtkur Merkez Bloklarına sözleşme kapsamında akaryakıt ikmali yapan “Mareşal Çakmak Caddesi Of İş Hanı No:7/15 Şirinevler Bahçelievler/İSTANBUL” adresinde mukim 03.03.2005 tarih ve BAY/446-231/01952 numaralı bayilik lisansı (istasyonsuz) sahibi Günyak Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Ve Tekstil Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketinin ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiği anlaşılmakta olup, adı geçen tüzel kişinin bu faaliyetinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı olması sebebiyle Günyak Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv ve Tekstil Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi hükmü ve “Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükmü gereğince belirlenen 61.638-.TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen, 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait “TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32” numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10114/9/1-1

—————

Kurul’un 18/08/2011 tarihli ve 3389/63 sayılı kararı ile 23.02.2009 tarih ve BAY/939-82/25644 sayılı bayilik lisansı sahibi Noyan Lojistik Nakliye İnşaat Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin

• 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak 13.10.2010 ve 24.12.2010 tarihlerinde faturasız ve irsaliyesiz akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği ve savunmasında öne sürdüğü hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Noyan Lojistik Nakliye İnşaat Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 13.10.2010 ve 24.12.2010 tarihlerindeki her fiil için belirlenen 137.356.-TL olmak üzere toplamda 274.712.-TL ,

• 25.08.2010 ile 13.10.2010 tarihlerinde Noyan Lojistik Nakliye İnşaat Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 14/10/2010 tarihli M-10/3491 ve 22/11/2010 tarihli M-10/4236,M-10/4237 nolu analiz raporlarına göre, Akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve yazılı savunmasında öne sürdüğü hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Noyan Lojistik Nakliye İnşaat Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 25.08.2010 ile 13.10.2010 tarihlerindeki her fiil için belirlenen 137.356.-TL olmak üzere toplamda 274.712.-TL , 

olmak üzere toplamda 549.424.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

 Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 549.424.-TL (Beşyüzkırkdokuzbindörtyüzyirmidört TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10114/10/1-1

—————

Kurul’un 29/09/2011 tarihli ve 3439/58 sayılı kararı ile 09.06.2008 tarih ve BAY/939-82/24562 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Okyanus Petrolleri Nakliyat Gıda Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan

• 23/07/2010 ve 06.09.2010 tarihlerinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 05.10.2010 tarihli ve M-10/3161, M-10/3162, M-10/3163, M-10/3164, M-10/3165 ile 25.10.2010 tarihli ve M-10/3751 sayılı analiz raporlarına göre,  Şirketinizin Akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,  Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Okyanus Petrolleri Nakliyat Gıda Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 23/07/2010 ve 06.09.2010 tarihlerindeki her bir fiil için ayrı ayrı 137.356.-TL olmak üzere toplamda 274.712.-TL

• 17/06/2010 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 15.09.2010 tarihli ve M-10/2680 sayılı analiz raporuna göre Şirketinizin Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Okyanus Petrolleri Nakliyat Gıda Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 137.356.-TL

olmak üzere toplamda 412.068-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 412.068-TL (Dörtyüzonikibinatmışsekiz TL)  tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10114/11/1-1

—————

Kurul’un 12/10/2011 tarihli ve 3458/94 sayılı kararı ile 28.06.2010 tarih ve BAY/939-82/27914 sayılı bayilik lisansı sahibi

• Alihansoy Petrol Gıda İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan 24/02/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 08.03.2011 tarihli ve M-11/371 nolu analiz raporlarına göre, Akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

• Alihansoy Petrol Gıda İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ayrıca 24/02/2011 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda bulunan yer altı akaryakıt depolama tankını vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği,

anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın konu ile ilgili olarak Alihansoy Petrol Gıda İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10114/12/1-1

—————

Kurulun 29/09/2011 tarih ve 3439-30 sayılı Kararı ile; 10.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28700 sayılı bayilik lisansı kapsamında “İzmir-Ankara Karayolu Üzeri No:5 Turgutlu / MANİSA” adresinde faaliyet gösteren İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 30.03.2011 tarihinde, dağıtıcısı haricinde 41 F 9595 plakalı tankerden akaryakıt ikmal etmesi ve marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri kattığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin M-11/720 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle ilgili lisans sahibi tüzel kişinin, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10114/13/1-1

—————

Kurulun 18/08/2011 tarih ve 3389-66 sayılı Kararı ile; “Güzelköy Köyü Zincirlikuyu Mevkii Akhisar Yolu Üzeri / MANİSA” adresinde faaliyette bulunan 08.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28380 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Şahin Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan; 12-13.10.2010 tarihlerinde alınan akaryakıt numunesine, tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürün karıştırıldığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin 30.12.2010 tarihli ve 23455 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle, ilgili lisans sahibi tüzel kişinin Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Şahin Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 686.784,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 137.356,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10114/14/1-1

—————

Kurulun 18/08/2011 tarih ve 3389-65 sayılı Kararı ile; 08.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28380 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Güzelköy Köyü Zincirlikuyu Mevkii Akhisar Yolu Üzeri / MANİSA” adresinde faaliyet gösteren Şahin Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan; 22.01.2011 tarihinde alınan akaryakıt numunesinin, marker seviyesinin geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürün karıştırıldığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin 03.02.2011 tarihli ve M-11/144 sayılı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle, ilgili lisans sahibi tüzel kişinin Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Şahin Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 147.933,-TL tutarında idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10114/15/1-1

—————

Kurulun 20/10/2011 tarihli ve 3470-77 sayılı Kararı ile; Yazıçam Petrol ve Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi’nin Karşıyaka Mahallesi Tosya-İstanbul Yolu 8.km ( Ada 1192, Pafta 98, Parsel No.3 ) Tosya / Kastamonu adresinde faaliyet gösteren istasyonunda 19/07/2011 tarihinde yapılan denetimde, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı olarak gizli tankın piyasa faaliyetine konu edildiği tespit edildiğinden, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10114/16/1-1

—————

Kurulun 20/10/2011 tarihli ve 3470-78 sayılı Kararı ile; Yazıçam Petrol ve Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi’nin Karşıyaka Mahallesi Tosya-İstanbul Yolu 8.km ( Ada 1192, Pafta 98, Parsel No.3 ) Tosya / Kastamonu adresinde faaliyet gösteren istasyonunda 19/07/2011 tarihinde yapılan denetimde, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 inci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve akaryakıta tağşişe yarayan ürün karıştırmak suretiyle yine Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olarak marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı ve akaryakıta tağşişe yarayan ürün karıştırıldığı 12/08/2011 tarihli M-11/2062 numaralı analiz raporu ile tespit edildiğinden, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10114/17/1-1

—————

Kurulun 20/10/2011 tarihli ve 3470-185 sayılı Kararı ile; Yüksel Derin’in Kırşehir Yolu Üzeri 5. Km. (K32A22C Pafta, 3321 Parsel) Ortaköy / Aksaray adresinde faaliyet gösteren istasyonunda marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği gereğince belirlenen 137.356.-TL tutarında idari para cezası verilmesine dair itirazın,  Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve lisans sahibinin itirazına ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, 26/01/2011 tarih ve 3058-23 sayılı Kurul Kararına karşı yapılan itirazın reddine karar verilmiştir.

Karar, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.           10114/18/1-1

—————

Kurulun 06/10/2011 tarihli ve 3451-37 sayılı Kararı ile; Günaydın Mah. Demirciler Cad. No:2 Bandırma/ BALIKESİR adresli Batı Marmara Akaryakıt Madeni Yağ Turizm İhrakiye İnş. Nak. İth. İhr. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 01/04/2010 tarihli ve İHR/2499-1/27501 numaralı ihrakiye teslimi lisansı kapsamında 2010 yılında Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’den almış olduğu Jet A-1 yakıtının teslimini gerçekleştirmemek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, söz konusu şirketin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10114/19/1-1

—————

Kurul’un 29/09/2011 tarihli ve 3439-55 sayılı Kararı ile; “M-11/327, M-11/328, M-11/329 numaralı analiz raporları ile tespit edildiği üzere, Ay-Çe Petrol Turizm Nakliye Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olduğu, ağır ve/veya hafif ürün karıştırılarak kırsal motorini tağşiş etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu, Lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından Ay-Çe Petrol Turizm Nakliye Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 147.933,-TL olarak uygulanmasına” karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10114/20/1-1

—————

Kurul’un 24/08/2011 tarihli ve 3401-50 sayılı Kararı ile; “Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olduğu, Lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının, Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 147.933,-TL olarak uygulanmasına” karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10114/21/1-1

—————

Kurul’un 29/09/2011 tarihli ve 3439-42 sayılı Kararı ile; “Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda akaryakıta tağşiş / hile amaçlı karıştırılabilecek ürünler bulundurarak 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği, Lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 147.933,-TL olarak uygulanmasına” karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10114/22/1-1

—————

Kurul’un 11/11/2011 tarihli ve 3496-36 sayılı Kararı ile; “Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin TÜPRAŞ Rafinerilerinden 2010 yılı içerisinde temin ettiği Jet Yakıtının amacı dışında kullanımına sebep olarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği, Lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince uyarınca 286.160,-TL idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 286.160,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10114/23/1-1

—————

Kurul’ un 06/10/2011 tarih ve 3451-58 sayılı Kararı ile; “Gölcük Yolu Üzeri 2. Km. Merayeri Mevkii Merkez/ISPARTA” adresinde 27.08.2007 tarih ve LPG-BAY/941-54/06912 numaralı LPG otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyette bulunan İstikbal Petrol Madencilik Otomotiv İnşaat Gıda Turizm Emlak Nakliye Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ ne ait istasyonda 03.12.2010 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, LPG otogaz istasyonunda sorumlu müdür bulundurmamasının ve asli faaliyetlerinde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırmasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) ve (ı) bentlerine, 14 üncü ve 15 maddelerine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 1/h bendine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Eğitim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı olması sebebiyle 16.03.2011 tarih ve 3124-25 sayılı Kurul Kararı gereğince adı geçen tüzel kişinin yazılı savunması istenmesine rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

a) LPG otogaz istasyonunda sorumlu müdür bulundurmamasının Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olduğu anlaşılmış olup, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen 57.232- TL,

b) LPG otogaz istasyonunda asli faaliyetlerinde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırmasının Kanunun 15 inci maddesine aykırı olduğu anlaşılmış olup 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen 57.232- TL, olmak üzere İstikbal Petrol Madencilik Otomotiv İnşaat Gıda Turizm Emlak Nakliye Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında toplam 114.464- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen, 114.464- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait “TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41” numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10114/24/1-1

—————

Kurul’ un 06/10/2011 tarih ve 3451-59 sayılı Kararı ile; “Gölcük Yolu Üzeri 2. Km. Merayeri Mevkii Merkez/ISPARTA” adresinde 22.08.2007 tarih ve BAY/939-82/22786 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) kapsamında faaliyette bulunan İstikbal Petrol Madencilik Otomotiv İnşaat Gıda Turizm Emlak Nakliye Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ ne ait istasyonda 03.12.2010 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararları tazmin etmek için gerekli mali sorumluluklara ilişkin akaryakıt istasyonu zorunlu sigortasının yaptırılmadığının tespit edildiği ve bu durumun Petrol Piyasası Kanunu’ nun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (d) bendine ve 15 inci maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 16.03.2011 tarih ve 3124-25 sayılı Kurul Kararı gereğince yazılı savunması istenmesine rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; İstikbal Petrol Madencilik Otomotiv İnşaat Gıda Turizm Emlak Nakliye Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’ nun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 11.446-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen, 11.446- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait “TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32” numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10114/25/1-1

—————

Kurul’un 20/10/2011 tarih ve 3470/157 sayılı Kararı ile Kaplan-lar Pet.Ürün.Akry.Turz.İnş.Nak.İml.Tic.San.Ltd.Şti.’nin bağlı akaryakıt istasyonunda 10.10.2009 tarihinde yapılan tespitte bağlı dağıtıcısı olan Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş. haricinde 33 HJV 83 plakalı tanker aracılığıyla akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, Kanun’un 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler. Bayiler lisanslarının devamı süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiğiniz anlaşıldığından, hakkınızda 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “…8 inci maddenin ihlali” fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 134.400,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10114/26/1-1

—————

Kurul’un 20/10/2011 tarih ve 3470/172 sayılı Kararı ile Mahmut ALAŞ’a ait akaryakıt istasyonunda 24/02/2009 tarihinde yapılan denetim sonucunda, TÜBİTAK MAM’ın 05/05/2009 tarihli ve M-09/860 sayılı analiz raporu ile tarafınızca; yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiğiniz anlaşıldığından, hakkınızda 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “…18 inci maddenin ihlali” fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 134.400,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10114/27/1-1

—————

18/08/2011 tarihli ve 3389/76 sayılı Kurul Kararı ile, “İskele Caddesi, Karayolları Kavşağı, Norşin Mahallesi, No:3 VAN” adresinde faaliyet göstermek üzere 20/07/2007 tarihli ve 06772 nolu LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Murat BABÜR’e ait tesiste 21/11/2009 tarihli denetimde, istasyonda tüp dolum aparatı bulundurduğu ve tüp dolumu yaptığı tespit edildiği ve bu fiilin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı olması nedeniyle, 16/03/2011 tarihli ve 3124-35 sayılı Kurul Kararı uyarınca ilgili lisans sahibinden yazılı savunma istenilmesi, yapılan inceleme neticesinde tespit edilen hususlar ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı’nın görüşü değerlendirilmiş olup, Murat BABÜR hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) no’lu alt bendi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası  Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen 280.000,-TL. idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 280.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10114/28/1-1

—————

Kurulun 07.09.2011 tarihli ve 3415/94 sayılı Kararı ile; “Dalbaşı Köyü Aras Mevkii H48-D-23-A3-A Pafta 9 Parsel Horasan/Erzurum” adresinde kayıtlı Mustafa URHAN’ ın; tesisinde 06/07/2010 tarihli tespite göre üçüncü şahıslar mali sorumluluk sigortası yaptırmamasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin (d) bendi ve 15 inci maddesi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı olması sebebiyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10114/29/1-1

—————

Kurulun 20/10/2011 tarih ve 3470-175 sayılı Kararı ile;

12/03/2009 tarih ve BAY/939-82/25722 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (14/05/2010 tarihli ve 1632 sayılı Olur ile iptal) sahibi Palmiye Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nin “D-400 Karayolu Kösreli Yol Kavşağı (310 Parsel) Ceyhan / ADANA” adresinde mukim tesisinde 05/06/2009 tarihinde gerçekleştirilen denetimde ortaya konan tespitler çerçevesinde, 01 EM 447 plakalı tankerden, bayisi olunan dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmalinde bulunması eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, ayrıca söz konusu denetimde alınan numunelerin TÜBİTAK MAM tarafından yapılan analizi çerçevesinde düzenlenen M-09/2106, M-09/2107 ve M-09/2108 numaralı analiz raporları bağlamında, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere uygun olmayan akaryakıt ikmali gerçekleştirmesi fiilinin, mezkur Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Palmiye Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi hakkında 268.800,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca, 268.800.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu ilanen tebliğ edilir.

10114/30/1-1

—————

Kurul’un 20/10/2011 tarih ve 3470/138 sayılı Kararı ile Tek Feyza Yapı Market Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni Yağ ve Nakliye Limited Şirketi’nin, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, hakkınızda 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “…18 inci maddenin ihlali” fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 134.400,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10114/31/1-1

—————

Kurul’un 20/10/2011 tarih ve 3470/139 sayılı Kararı ile Zeki ERKOǒun piyasa faaliyetine konu tesisi lisansın iptal edildiği 16/12/2009 tarihinden önce, Kurul’un izni olmaksızın başkalarına kullandırmak suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile bayilik lisanslarının Genel Hükümler başlıklı birinci bölümünde yer alan “Lisans sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları doğrultusunda başkalarına kullandırması Kurulun iznine bağlıdır.” hükmüne aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Zeki ERKOÇ hakkında 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 56.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10114/32/1-1


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/167161

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kızılcahamam Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

İl/İlçe

Ankara/Kızılcahamam

Adresi

İsmetpaşa Mahallesi Yunusemre Sokak No: 32

Tel-Faks

(0 312) 736 20 30–(0 312) 736 30 14

Posta Kodu

6890

E-Mail

ankarakizilcahamamhybrm@shcek.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Baret Gıda Hayvancılık İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Akçay Mahallesi Ankara Caddesi No.21/A Kızılcahamam-Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1420370611

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

489 ticaret sicil numarası ve

42/1630 oda sicil numarası

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

10117/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Osmangazi/Bursa

Adresi

Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü Sok. No: 21 Çarşambapazarı Mevki Osmangazi/Bursa

Tel-Faks

(224) 256 64 20 – (224) 256 64 22

Posta Kodu

16050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Korusu Memba Suları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi

Hamamlıkızık Köyü Yıldırım/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5800017526

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bursa-Merkez

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

32073

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

( )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

10127/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Osmangazi/Bursa

Adresi

Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü Sok. No: 21 Çarşambapazarı Mevki Osmangazi/Bursa

Tel-Faks

(224) 256 64 20 – (224) 256 64 22

Posta Kodu

16050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Uludağ Damla Kaynak Suyu Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Uluyol Ar-Kur Doğuhan Kat: 3

No: 301 Merkez/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5480154797

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

50225-Bursa-Merkez

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

( )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

10128/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hınıs Köylere Hizmet Götürme Birliği

İl/İlçe

Erzurum/Hınıs

Adresi

İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası

Tel-Faks

0 442 511 32 23

Posta Kodu

25600

E-Mail

yahya.tiryaki@icisleri.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Abdulhekim Fırat İnşaat Mühendisi

 

Adresi

Camii Kebir Mah. Cumhuriyet Cad. Ak Merkez İş Merkezi Kat: 6 No: 73/A Erzurum

Kolhisar Mühendislik Hizmetleri İnş. Taah. Maden Gıda Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. Erzurum

T.C. Kimlik No.

38014303428

Camii Kebir Mah. Cumhuriyet Cad. Ak Merkez İş Merkezi Kat: 6 No: 73/A Erzurum

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3880264298

37621316548

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Erzurum

5750443522

Ticaret/Esnaf Sicil No.

14509/203-84

14791/20698

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

10134/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/552856 (Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağ. ve Hast.)

2010/122524 (Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğt. ve Araş. Hast.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

Babür Cad. No: 36 Altındağ/Ankara

Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı/Ankara

Tel-Faks

312-3056339 (Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.

312-5084170 (Ankara Numune Eğt. Araş.)

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ersoy Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kasım Ersoy

Adresi

57. Sokak No: 78-80 Ostim/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

49786378002

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ostim V.D./370 004 1552

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 83555,

Oda Sicil No: 49/329

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

10129/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/12799.23

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

Ulucanlar Cad. No: 59

Tel-Faks

(0312)-3126261/3124159

Posta Kodu

06240

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ENTERAL Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. 7/3 Etlik/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Yıldırım Beyazıt V.D./069 030 3329

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 180828,

Oda Sicil No: 59/4143

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

10130/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/111253

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Iğdır Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Iğdır/Merkez

Adresi

İstiklal Cad. Kışla Mah.

Tel-Faks

(0476)-2260307/2260646

Posta Kodu

76000

E-Mail

igdirdhs1@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Zekeriya Çarboğa-Dizayn Elektronik

 

Adresi

Kağızman Cad. Batı İş Merk. Kat: 4 No: 78 Merkez/Ağrı

 

T.C. Kimlik No.

22069219988

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ağrı V.D./230 028 8256

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 4352,

Oda Sicil No: 7099

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

10131/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/140529

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Şanlıurfa/Birecik

Adresi

Meydan Mah. Hastane Cad. No: 10

Tel-Faks

(0414)-6521083/6524775

Posta Kodu

63400

E-Mail

sanliurfadhs2@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Birlik Oksijen Gaz Pazarlama Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Şerif Erkılıç

Adresi

Gatem 25 Aralık Sanayi Sitesi 210 Nolu Sokak No: 4 Şehitkamil/Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

 

66625191714

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Şehitkamil V.D./178 068 8220

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gaziantep Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 30564,

Oda Sicil No: 31023

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

10132/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır (2886 DİK)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Trabzon/Vakfıkebir

Adresi

Çarşı Mah. Gülbahar Hatun Cad. No: 124

Tel-Faks

(0462)-8418271/8415281

Posta Kodu

61400

E-Mail

trabzondhs11@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Muharrem Baştan

 

Adresi

Büyük Liman Mah. Gülbaharhatun Cad. 308/2 Vakfıkebir/Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

47875808850

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

10133/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/86632

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Çevre Yapıları Dairesi Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

Atatürk Bulvarı No: 21 Opera/Ankara

Tel-Faks

0 312 508 77 02 – 0 312 508 77 99

Posta Kodu

6053

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Alaettin Malyemez

 

Adresi

Beyazıt Mah. Vatan Cad. Adalhan İşhanı 15-309 Konya

 

T.C. Kimlik No.

52567324150

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

52567324150

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

34641

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

10125/1-1


İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/131052

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Fatih

Adresi

Elmaruf Sok. No: 7 Süleymaniye

Tel-Faks

0212 440 00 70 / 0212 440 00 71

Posta Kodu

 

E-Mail

yapiisl@istanbul.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sönmez İnşaat – Faysal Sönmez

 

Adresi

Sancak Mah. Layoş Koşut Cad. No: 6/5

 

T.C. Kimlik No.

29269240262

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3835

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

10124/1-1


Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-İl Mera Komisyonundan:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

10.06.2011-2041

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-İl Mera Komisyonu)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

(İl Mera Komisyonu)

İl/İlçe

Erzurum/Yakutiye

Adresi

Cemal Gürsel Caddesi No: 7 ERZURUM

Tel-Faks

0 442 235 22 71 0 442 235 10 54

Posta Kodu

25100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nurettin ALTUN

 

Adresi

Salkaya Köyü/Merkez/ELAZIĞ

 

T.C. Kimlik No.

35854327300

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

(Bir Yıl)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

10142/1-1