28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28156

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


LAMALARIN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:


950.000 KG ÇİNKO BİLEŞİKLİ KATIK İHTİVA ETMEYEN DÖKME SAE 40

DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


ZEYİLNAME

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL)

YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ EK İLANI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


21 ADET MOTOR İÇİN FREKANS KONVERTÖRÜ TEMİNİ, MONTAJI, KONTROL VE TESTLERİNİN YAPILMASI VE SİSTEMİN ÇALIŞIR ŞEKİLDE

TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden:


SÖNMÜŞ KİREÇ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


İHALEYE DAVET

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.’NİN % 20 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK PNÖMATİK HAVA KAPISI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK SANTRİFÜJ POMPA 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR

RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LAMALARIN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan lamaların imali ve teslimi işi; açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                               :  2011/203625

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü YATAĞAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası                   :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi                       :  ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının Görülebileceği

    İnternet Adresi                                   :  www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                           

a) Niteliği, türü ve miktarı                     

S.NO                            CİNSİ                                     BİRİMİ              MİKTAR

  1               Hardox 500 Lama veya Muadili                    Kg                     12.720

                   Ebatları: 30x120x1220

b) Teslim yeri                                         :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                                       :  Sözleşmeyi müteakip 25 Takvim Günüdür. (Test, analiz ve muayenede geçen süreler hariç)

3 - İhalenin                                            

a) Yapılacağı yer                                    :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                                     :  17.01.2012 saat 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00,-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 17.01.2012 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9978/1-1


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

 

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ

(TKMP)

Kapsamında Yapılacak

Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi

Grup-07

IBRD Kredi No: 7537-TU

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon (TKMP) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen 22-a uygulama alanlarında “Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) Grup–07” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 14 ihale paketi olarak yapılacaktır.

 

İhale Paketi No

Sözleşme Referans No

Yer

Toplam Birim Sayısı

1-12

ANK-GDL II

Ankara ili Güdül İlçesi

21

1-13

CNR-IGZ

Çankırı ili Ilgaz İlçesi

16

3-3

AYD-CNE

Aydın ili Çine İlçesi

21

8-2

ERZ-KRC

Erzurum İli Hınıs, Karaçoban, Karayazı, Tekman ve Horasan İlçeleri

13

8-3

IGD-MRK

Iğdır İli Merkez İlçesi

14

10-6

SMS-CNK

Samsun İli Canik ve Tekkeköy İlçeleri

25

11-4

NGD-BOR

Niğde ili Bor İlçesi

13

13-2

KHM-ELB

Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi

10

16-2

MLT-MRK

Malatya İli Merkez, Akçadağ ve Yeşilyurt İlçeleri

30

17-5

KTH-SMV

Kütahya İli Simav, Pazarlar ve Gediz İlçeleri

9

17-6

KTH-HSR

Kütahya İli Emet ve Hisarcık İlçeleri

17

19-3

ZNG-MRK

Zonguldak ili Merkez İlçesi

25

22-10

YZG-SRG II

Yozgat İli Sorgun ilçesi

11

22-11

CRM-MRK II

Çorum İli Merkez ve Mecitözü İlçeleri

10

 

Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere  www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

İhale Dokümanı, 275,00 TL (İki yüz yetmişbeş Türk Lirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Tandoğan şubesindeki 7038550–5001 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin  edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar – ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90 312 413 64 16 Fax: +90 312 413 64 02

 

Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 31 Ocak 2012’ den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 31 Ocak 2012 Salı günü, saat 10:00 ’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aşağıdaki adreste saat 10:30 ’ da açılacaktır.

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

Ana Bina, Zemin Kat, Z–10 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar – ANKARA/TÜRKİYE

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

10115/1-1

—— • ——

950.000 KG ÇİNKO BİLEŞİKLİ KATIK İHTİVA ETMEYEN DÖKME SAE 40

DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2011/208697

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü GAR/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0312 309 05 15/4199– Faks: 311 53 05

c) WEB Adresi                                          :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı        :  950.000 kg çinko bileşikli katık ihtiva etmeyen dökme SAE 40 dizel motor yağı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 24/01/2012 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dökümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil 100.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10121/1-1

—— • ——

ZEYİLNAME

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL)

YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ EK İLANI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

08/03/2011 tarihinde ilan edilerek Yap-İşlet Devret Modeli ile ihalesine çıkılan Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) işine ait Sözleşme ve Şartnamede yapılan değişikliklere ait ZEYİLNAME-2 Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir.

İlgililere duyurulur.

10119/1-1


21 ADET MOTOR İÇİN FREKANS KONVERTÖRÜ TEMİNİ, MONTAJI, KONTROL VE TESTLERİNİN YAPILMASI VE SİSTEMİN ÇALIŞIR ŞEKİLDE

TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden:

21 adet motor için frekans konvertörü temini, montajı, kontrol ve testlerinin yapılması ve sistemin çalışır şekilde teslimi işi EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2011/209194

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Yeni Yalova Yolu 15. km OSMANGAZİ BURSA

b) Telefon ve faks numarası             :  2242671170 - 2242671177

c) Elektronik Posta Adresi               :  bursa@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :  euas@gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  21 adet motor için frekans konvertörü temini, montajı, kontrol ve testlerinin yapılması ve sistemin çalışır şekilde teslimi işi.

b) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü ambarı

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içerisinde malzeme İşletme Müdürlüğüne teslim edilecek, yer teslimine müteakip 30 takvim günü içerisinde iş bitirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  26.01.2012 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

4.2.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da meslek odası belgesi;

4.2.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.2.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.2.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.2.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.2.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.2.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.2.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı belgesi,

4.2.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten sonra geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.4. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Firmalar tekliflerinde, teklif ettikleri her kalem malzeme ve cihazın tip ve modellerini ve teknik özelliklerini belirterek, üretici firmaların isimlerini vereceklerdir.

4.4.2. Firmalar, teklif ettikleri frekans konvertörlerinin Türkiye’de bakım ve servis hizmetlerinin olduğunu belgeleyeceklerdir.

4.4.3. Firmalar, teklif ettikleri frekans konvertörlerinin imalatçıları, yetkili satıcıları ya da yetkili  satıcıları ya da yetkili temsilcileri olacak ve bunu belgelendireceklerdir.

4.4.4. Firmalar, yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında, teklif ettikleri bedelin en az %40’ı oranında ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işler ile ilgili olarak iş deneyim belgesini vereceklerdir. Sözleşme bedelinin en az %70’inin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Benzer iş olarak kabul edilecek işler : Frekans konvertör satışı veya devreye alınması işi

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye yerli ve yabacı istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 85 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıfbank Buttim Şubesi Şube Kodu : 699 IBAN TR43 0001 5001 5800 7286 6083 22 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Yeni Yalova Yolu 15 Km Ovaakça BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılmayacaktır.

10155/1-1


SÖNMÜŞ KİREÇ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                       :  2011/207565

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                          :  KORKUT REİS MAHALLESİ CİHAN SOKAK 2 06430

b) Telefon ve faks numarası             :  3122942000 - 3122292132

c) Elektronik posta adresi (varsa)     : 

2 - İhale konusu malın niteliği,

     türü ve miktarı                             :  Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan 12.000 ton Sönmüş Kireç alımı

3 - İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  13.01.2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekliler;

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.1.8.Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek icin sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.10. Mali Durum Belgesini,

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

Banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.1.11. İş Deneyim Belgesini,

- Teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, her türlü kireç imalatı ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.1.12. İstekli, ihale teklif mektubunda, TS EN 459-1 normuna uygun TSE yeterlilik belgesini ibraz edecektir. Bu belgeye sahip olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3 - 4.1.4 ve 4.1.12 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8.maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Cihan Sokak No: 2 Kat:3 Oda no:307 Sıhhiye/ANKARA (Tel: 0 312 294 22 18) adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 160,00 TL doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Kurumsal Merkez Şubesindeki (IBAN No: TR720001500158007295184540) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 - Teklifler 13.01.2012 günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

10120/1-1


İHALEYE DAVET

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.’NİN % 20 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Hisseleri Satışa Sunulan Şirket

Şirket Sermayesi (TL)

Satışa Sunulan Hisse Oranı(%)

Satışa Sunulan Hisse Miktarı (Adet)

Geçici Teminat Tutarı (ABD Doları)

Son Teklif Verme Tarihi ve saati

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

700.000.000 (Yediyüzmilyon)

20 (Yüzdeyirmi)

140.000 (Yüzkırkbin)

15.000.000 (Onbeşmilyon)

16/02/2012 12:00

 

1 - Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin %19 oranındaki hissesine tekabül eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait iştirak hisselerinin, %0,97 oranındaki hissesine tekabül eden EGO Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü iştirak hisselerinin, %0,01 oranındaki hissesine tekabül eden Belko Ankara Kömür Asfalt Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait iştirak hisselerinin, %0,01 oranındaki hissesine tekabül eden Belso Ankara Soğuk Hava Deposu İşletmecilik ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’nin ve %0,01 oranındaki hissesine tekabül eden Portaş Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi A.Ş.’nin iştirak hisselerinin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 26’ncı maddesi hükmü doğrultusunda yine bu Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle “Satış” yöntemi ile ihale edilecektir.

2 - İhaleye gerçek kişiler, tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir.

3 - İhaleye katılabilmek için Gizlilik Sözleşmesi imzalanması, Şirket hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ile İhale Şartnamesi’nin satın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubu’nun her bir üyesinin Gizlilik Sözleşmesini ayrı ayrı imzalaması ve Belediye’ye teslim etmesi gerekmektedir.

4 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri’nin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

5 - Teklif Sahiplerinden ihaleye katılabilmek için 15.000.000 (Onbeşmilyon) ABD Doları Geçici Teminat alınacaktır.

6 - Gizlilik Sözleşmesi, Belediyenin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 13 Yenimahalle/Ankara adresinden 09/01/2012 tarihinden itibaren alınabilecektir. Gizlilik Sözleşmesi, Katılımcı veya yetkili temsilcileri tarafından imzalanarak imza sirkülerleri ile birlikte Belediye’ye teslim edilecektir. Bilahare, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olan 20.000 (Yirmibin) ABD Doları’nın;

6.1. Ödemenin ABD Doları cinsinden yapılması halinde Belediye’nin;

a) T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finans Market Şubesi/ ANKARA nezdindeki TR -6000 0150 0158 0480 1178 2051 nolu veya,

b) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Etimesgut Şubesi/ANKARA nezdindeki TR -8000 0100 0877 4886 4066 5003 nolu

Döviz Hesabına,

6.2. Ödemenin Türk Lirası cinsinden yapılması halinde ise, ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak karşılığının Belediye’nin;

a) T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finans Market Şubesi/ANKARA nezdindeki TR -8400 0150 0158 0072 8780 6504 nolu veya,

b) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Etimesgut Şubesi/ ANKARA nezdindeki TR -3700 0100 0877 4886 4066 5001 nolu

Türk Lirası Hesabına yatırılmasını müteakip, bedelin yatırıldığına dair üstünde “Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini gösterir şekilde İhale’ye katılacak olan gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin veya Ortak Girişim Grubu’nun isminin de açıkça belirtildiği dekont aslı Belediye’ye ibraz ve teslim edilerek, “Alındı Belgesi” karşılığında, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Belediyenin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 13 Yenimahalle/Ankara adresinden temin edilebilecektir. Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi almak için ödenmiş olan bedel, her ne surette olursa olsun iade edilmez.

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almış Katılımcılardan talep edenlere, teklif verme öncesinde Tanıtım Dokümanında yer alan bilgiler de dahil olmak üzere, Şirketin mevcut durumunun tespitini yapmak üzere, Belediyenin belirleyeceği tarihten itibaren, elektronik ortamda sunulacak olan Veri Sitesine erişim, Veri Sitesine aktarılamayan bilgi ve belgeleri kapsayacak olan Bilgi Odasını ziyaret etme imkanı sağlanabilecektir. (“Detaylı İnceleme Süreci”) Belirlenecek tarih katılımcılara yazılı olarak bildirilecektir.

7 - Detaylı İnceleme Süreci’ne katılmak isteyen Katılımcıların 15.000.- (Onbeşbin) ABD Dolarını veya ödemenin Türk Lirası cinsinden yapılması halinde ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak karşılığını, işbu İhale İlanının 6’ncı maddesinde belirtilen banka hesap numaralarından birine “Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Detaylı İnceleme Süreci Katılım Bedeli” ibaresi ile nakden yatırıp, söz konusu miktarın yatırıldığını gösteren dekontu da eklemek suretiyle, Detaylı İnceleme Sürecine katılacak temsilci/temsilcilerinin tam listesi ile birlikte Belediyenin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 13 Yenimahalle/Ankara adresine yazılı olarak başvurmaları zorunludur. Detaylı İnceleme Süreci için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

8 - Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nda belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanması ve yukarıda belirtilen tarih ve saatte kadar üzerinde “BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF–GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Yenimahalle/Ankara adresindeki Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Raportörlüğüne elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra Belediye’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. Belediye, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar uzatma veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar erteleme hakkını saklı tutar.

10 - Hisselerin yurt dışında yerleşik taraflara satışı; yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununa ve ilgili diğer mevzuata tâbidir. Söz konusu mevzuat Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan temin edilebilir.

11 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 B Blok Kat 13 Yenimahalle/ ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 507 25 03 Faks: (312) 507 25 45

e-posta: omer.bozkurt@ankara.bel.tr

9979/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK PNÖMATİK HAVA KAPISI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372.252 40 00 (70 hat)  Fax:0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@ taskomuru. gov. tr.

2 - İhale konusu işin nev’i               :      Malzemenin Cinsi                  Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Pnömatik Hava Kapısı                16 adet

b) Teslim yeri                                   :  Yerli yükleniciler için: Karadon T.İ.M. iş yeri

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 gün.

                                                            Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 gün.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  08.02.2012 Çarşamba saat 1500

c) Dosya no                                     :  920-TTK/1327

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Sistem Grup-I gaz (metan) ihtiva eden yer altı şartlarında kullanılacağından, elektrik teçhizatları alevsızdırmaz veya kendinden emniyetli özellikte ve sertifikalı olacaktır. Ayrıca sistemde kullanılacak plastik hava hortumları antistatik özellikte ve sertifikalı olacaktır. Bu sertifikalar teklifle birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 08.02.2012 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

10094/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK SANTRİFÜJ POMPA 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)   Fax:0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@ taskomuru. gov. tr.

2 - İhale konusu işin nev’i               :  Malzemenin Cinsi                      Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Santrifüj Pompa                          5 adet

b) Teslim yeri                                   :  Yerli yükleniciler için: Armutçuk T.İ.M. iş yeri

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 12 aydır.

                                                            Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını müteakip 12 aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  08.02.2012 Çarşamba saat 1500

c) Dosya no                                     :  936-TTK/1326

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1: Teklif edilecek tulumbalar için uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş Grup-1 gazlı ortamda çalışmaya uygun antigrizu imalat sertifikası, TSE, ISO 9001, CE belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi teklifle birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 08.02.2012 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

10101/1-1


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR

RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşler :

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Hasanağa mevkii, 4739,57 hektar alana sahip, Bursa H21c1 ve H21d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187212 nolu saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Sağa (Y)

0646635

0657330

0655680

0652715

0650260

0644700

0647575

Yukarı (X)

4452405

4453205

4449010

4447975

4448065

4445050

4448965

 

2) Bursa İli, Karacabey İlçesi, Emreköy mevkii, 4839,24 hektar alana sahip, Bandırma H20a3, H20a4, H20b4 ve H20c1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187213 nolu saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

0593960

0600540

0600680

0611950

0611250

0596690

Yukarı (X)

4463880

4463810

4460450

4459120

4455690

4460310

 

3) Bursa İli, Karacabey İlçesi, Yeşilova mevkii, 4679,01 hektar alana sahip, Bandırma H20c1, H20c3, H20c4 ve H21d1paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187214 nolu saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

0614225

0628085

0626965

0611285

Yukarı (X)

4446000

4444390

4442500

4441660

 

4) Bursa İli, Karacabey İlçesi, Ovaesemen mevkii, 4861,99 hektar alana sahip, Bandırma H20c4 ve H20d3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187215 nolu saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

0600085

0608625

0613665

0601765

Yukarı (X)

4439630

4440750

4437105

4434865

 

5) Bursa İli, Mudanya İlçesi, Küçükyenice mevkii, 4627,07 hektar alana sahip, Bursa H21b3 ve H21b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187216 nolu saha,

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

0650490

0663090

0662670

0651190

Yukarı (X)

4461610

4463430

4460210

4457200

 

6) Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş mevkii, 4800,00 hektar alana sahip, Bursa H22a3,H22a4, H22d1 ve H22d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187217 nolu saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

0674000

0674000

0682000

0682000

0675000

Yukarı (X)

4454000

4460000

4460000

4454000

4453999

 

7) Bursa İli, M.Kemalpaşa İlçesi, Kavaklı mevkii, 4742,22 hektar alana sahip, Bandırma H20c3 ve H20c4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187219 nolu saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

Sağa (Y)

0621630

0623310

0611380

Yukarı (X)

4439250

4430850

4434045

 

8) Bursa İli, Mudanya İlçesi, Evciler mevkii, 4860,98 hektar alana sahip, Bandırma H20b3, Bursa H21a3 ve H21a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187220 nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

0626265

0633755

0638025

0640615

0642510

0639775

0638235

0635505

Yukarı (X)

4463150

4466720

4466650

4463500

4459090

4458880

4462520

4463290

 

9.Nokta

10.Nokta

 

Sağa (Y)

0630045

0627245

 

Yukarı (X)

4463010

4461750

 

 

9) Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Budaklı mevkii, 3200,00 hektar alana sahip, Bursa H22a3, H22c1 ve H22d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187221 nolu saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

0690000

0698000

0698000

0690000

Yukarı (X)

4458000

4458000

4454000

4454000

10) Bursa İli, M.Kemalpaşa İlçesi, Aliseydi mevkii, 4776,21 hektar alana sahip, Bursa H20c3 ve H21d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187222 nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

Sağa (Y)

0622415

0625985

0630325

0634385

0632075

0630605

0627525

0627385

0623885

Yukarı (X)

4438650

4438370

4441800

4440750

4440330

4436825

4436195

4433115

4431085

 

11) Bursa İli, Karacabey İlçesi, Sultaniye mevkii, 4761,82 hektar alana sahip, Bandırma H20c1, H20d1 ve H20d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187223 nolu saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

0598545

0607925

0605405

0595325

Yukarı (X)

4452090

4449430

4445370

4447890

 

12) Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Ağaköy mevkii, 4800,00 hektar alana sahip, Bursa H22a3 ve H22d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187224 nolu saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

0682000

0690000

0690000

0682000

Yukarı (X)

4459000

4459000

4453000

4453000

 

13) Bursa İli, Karacabey İlçesi, Eskiset mevkii, 4836,49 hektar alana sahip, Bandırma H20c1 ve H20c4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187225 nolu saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

0610540

0616085

0610375

0606675

Yukarı (X)

4452185

4451685

4441770

4443955

 

14) Bursa İli, M.Kemalpaşa İlçesi, Adaköy mevkii, 4664,80 hektar alana sahip, Bandırma H20c4 ve H20d3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187226 nolu saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

0599945

0610725

0608765

0599945

Yukarı (X)

4433605

4434165

4428845

4429405

 

15) Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Göynüklü mevkii, 4865,69 hektar alana sahip, Bursa H21b3, H22a4 ve H22d1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187227 nolu saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

0663370

0667780

0670930

0670790

0665190

Yukarı (X)

4468960

4466440

4466580

4456850

4461680

16) Bursa İli, Gürsu İlçesi, Adaköy mevkii, 582,53 hektar alana sahip, Bursa H22a3, H22c1 ve H22d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187228 nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

0690000

0696547

0696400

0693385

0690000

0686044

0686030

0686918

Yukarı (X)

4454000

4453999

4453340

4453150

4453551

4458999

4459275

4458999

 

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

 

Sağa (Y)

0688380

0686410

0686350

 

Yukarı (X)

4452999

4451830

4452999

 

 

17) Bursa İli, Gürsu İlçesi, Samanlı mevkii, 447,44 hektar alana sahip, Bursa H22a3, H22a4, H22d1 ve H22d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187230 nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

0677199

0679620

0680610

0680435

0683634

0682875

0682038

0683205

Yukarı (X)

4459999

4461160

4460220

4459999

4452999

4452680

4453000

4459700

 

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

 

Sağa (Y)

0685032

0682519

0682000

0682000

0679426

 

Yukarı (X)

4458999

4459000

4454000

4453014

4453999

 

 

18) Bursa İli, M.Kemalpaşa İlçesi, Karaorman mevkii, 4696,27 hektar alana sahip, Bandırma H20c3 ve Kütahya I21a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187231 nolu saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

0618265

0624390

0631930

0631365

Yukarı (X)

4429210

4429965

4424025

4420445

 

19) Bursa İli, Karacabey İlçesi, Harmanlı mevkii, 4791,92 hektar alana sahip, Bandırma H20b3. H20c1 ve H20c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187232 nolu saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

Sağa (Y)

0621795

0612390

0623475

Yukarı (X)

4453530

4453195

4463780

 

20) Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Tahtalı mevkii, 4161,41 hektar alana sahip, Bursa H21c1 ve H21c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3187233 nolu saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

0658415

0666000

0666000

0668185

0665295

0656060

Yukarı (X)

4452395

4452070

4450000

4449999

4447495

4448060

2 - Tahmin Edilen Bedel :

 

 

İlçe

Mevkii

Alan (Hektar)

Muhammen

Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1)

Nilüfer

Hasanağa

4739,57

64.027,51 TL

1.920,83 TL

11.01.2012

14:00

2)

Karacabey

Emreköy

4839,24

65.346,15 TL

1.960,38 TL

11.01.2012

14:05

3)

Karacabey

Yeşilova

4679,01

63.226,30 TL

1.896,79 TL

11.01.2012

14:10

4)

Karacabey

Ovaesemen

4861,99

65.647,13 TL

1.969,41 TL

11.01.2012

14:15

5)

Mudanya

Küçükyenice

4627,07

62.539,14 TL

1.876,17 TL

11.01.2012

14:20

6)

Osmangazi

Demirtaş

4800,00

64.827,00 TL

1.944,81 TL

11.01.2012

14:25

7)

M.Kemalpaşa

Kavaklı

4742,22

64.062,57 TL

1.921,88 TL

11.01.2012

14:30

8)

Mudanya

Evciler

4860,98

65.633,77 TL

1.969,01 TL

11.01.2012

14:35

9)

Yıldırım

Budaklı

3200,00

43.659,00 TL

1.309,77 TL

11.01.2012

14:40

10)

M.Kemalpaşa

Aliseydi

4776,21

64.512,26 TL

1.935,37 TL

11.01.2012

14:45

11)

Karacabey

Sultaniye

4761,82

64.321,88 TL

1.929,66 TL

11.01.2012

14:50

12)

Yıldırım

Ağaköy

4800,00

64.827,00 TL

1.944,81 TL

11.01.2012

14:55

13)

Karacabey

Eskiset

4836,49

65.309,76 TL

1.959,29 TL

11.01.2012

15:00

14)

M.Kemalpaşa

Adaköy

4664,80

63.038,30 TL

1.891,15 TL

11.01.2012

15:05

15)

Osmangazi

Göynüklü

4865,69

65.696,08 TL

1.970,88 TL

11.01.2012

15:10

16)

Gürsu

Adaköy

582,53

21.147,00 TL

634,41 TL

11.01.2012

15:15

17)

Gürsu

Samanlı

447,44

21.147,00 TL

634,41 TL

11.01.2012

15:20

18)

M.Kemalpaşa

Karaorman

4696,27

63.454,65 TL

1.903,64 TL

11.01.2012

15:25

19)

Karacabey

Harmanlı

4791,92

64.720,11 TL

1.941,60 TL

11.01.2012

15:30

20)

Nilüfer

Tahtalı

4161,41

56.378,45 TL

1.691,35 TL

11.01.2012

15:35

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin :

a) Alınacağı Yer                               :  Bursa İl Özel İdaresi, Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı.

Bursa İl Özel İdaresi Ek Bina Ankara Cad. Arabayatağı Yıldırım/BURSA

b) Hangi Şartlarda Alınacağı            :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 200,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Bursa İl Özel İdaresi, Mali İşler Daire Başkanlığı, Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4 - İhalenin :

a) Yapılacağı Yer                             :  Bursa İl Özel İdaresi, Merkez Hizmet Binası İl Encümeni toplantı salonu. Çırpan Mahalle Güçlü Sokak No:23 Kat: 3 Osmangazi/BURSA

b) Yapılacağı Tarih/Saat                   :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                           :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

5 - Tekliflerin :

a) Verileceği Yer                              :  Bursa İl Özel İdaresi, Merkez Hizmet Binası İl Encümeni toplantı salonu. Çırpan Mahalle Güçlü Sokak No:23 Kat: 3 Osmangazi/BURSA

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati      :  11.01.2012 Çarşamba günü ihale saatine kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri :

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Bursa İl Özel İdaresi, Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin % 3’ü oranında geçici teminat

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecekcek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

9865/1-1