27 Aralık 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28155

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Akdeniz Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2010 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 8000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup, olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA NO        NOTERLİĞİN ADI

İLİ

2010 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1 - ABANA NOTERLİĞİ

KASTAMONU

17.149,07.-TL.

2 - ALADAĞ NOTERLİĞİ

ADANA

54.742,56.-TL.

3 - ARSİN NOTERLİĞİ

TRABZON

88.102,80.-TL.

4 - ATABEY NOTERLİĞİ

ISPARTA

25.689,11.-TL.

5 - AYVACIK NOTERLİĞİ

ÇANAKKALE

126.981,56.-TL.

6 - BAYKAN NOTERLİĞİ

SİİRT

27.113,74.-TL.

7 - BEYDAĞ NOTERLİĞİ

İZMİR

43.796,88.-TL.

8 - BOZKIR NOTERLİĞİ

KONYA

116.989,78.-TL.

9 - ÇAMARDI NOTERLİĞİ

NİĞDE

34.704,73.-TL.

10 - ÇOBANLAR NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

27.346,34.-TL.

11 - DATÇA NOTERLİĞİ

MUĞLA

167.243,10.-TL.

12 - GELENDOST NOTERLİĞİ

ISPARTA

57.397,00.-TL.

13 - GERGER NOTERLİĞİ

ADIYAMAN

29.549,61.-TL.

14 - GEYVE NOTERLİĞİ

SAKARYA

148.889,31.-TL.

15 - GÖLMARMARA NOTERLİĞİ

MANİSA

40.680,62.-TL.

16 - HÜYÜK NOTERLİĞİ

KONYA

57.584,41.-TL.

17 - İHSANGAZİ NOTERLİĞİ

KASTAMONU

9.192,82.-TL.

18 - KADINHANI NOTERLİĞİ

KONYA

130.412,34.-TL.

19 - KEMALİYE NOTERLİĞİ

ERZİNCAN

12.196,58.-TL.

20 - KİĞI NOTERLİĞİ

BİNGÖL

16.930,54.-TL

21 - KÖŞK NOTERLİĞİ

AYDIN

114.146,36.-TL.

22 - KULUNCAK NOTERLİĞİ

MALATYA

14.799,56.-TL.

23 - KURUCAŞİLE NOTERLİĞİ

BARTIN

28.256,86.-TL.

24 - KÜRE NOTERLİĞİ

KASTAMONU

26.970,19.-TL.

25 - NALLIHAN NOTERLİĞİ

ANKARA

107.387,75.-TL.

26 - ÖZALP NOTERLİĞİ

VAN

118.704,93.-TL.

27 - PASİNLER NOTERLİĞİ

ERZURUM

103.693,96.-TL.

28 - SARAYDÜZÜ NOTERLİĞİ

SİNOP

19.231,12.-TL.

29 - SARIVELİLER NOTERLİĞİ

KARAMAN

16.696,21.-TL.

30 - SULTANHİSAR NOTERLİĞİ

AYDIN

53.490,73.-TL.

31 - ŞEMDİNLİ NOTERLİĞİ

HAKKARİ

67.301,14.-TL.

32 - TUTAK NOTERLİĞİ

AĞRI

40.210,64.-TL.

33 - YAVUZELİ NOTERLİĞİ

GAZİANTEP

22.008,00.-TL.

34 - YOMRA NOTERLİĞİ

TRABZON

103.891,41.-TL.

10056/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİK

2010 yılı gayri safı geliri 523.991,10.-TL. olan ikinci sınıf Akçaabat Noterliği 6 Mart 2012 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

10057/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2010 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içerisinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO     NOTERLİĞİN ADI

2010 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1 - ARTVİN NOTERLİĞİ

263.724,99.-TL.

2 - BİGADİÇ NOTERLİĞİ

254.244,27.-TL.

3 - ÇORLU İKİNCİ NOTERLİĞİ

385.136,72.-TL.

SIRA NO       NOTERLİĞİN ADI

2010 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

4 - GİRESUN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

315.510,28.-TL.

5 - KARABÜK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

401.321,99.-TL.

6 - MARMARİS DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

363.868,12.-TL.

7 - MUDANYA NOTERLİĞİ

429.639,74.-TL.

8 - TİRE İKİNCİ NOTERLİĞİ

265.423,28.-TL.

9 - VAN ALTINCI NOTERLİĞİ

463.792,75.-TL.

10 - ZİLE NOTERLİĞİ

288.380,25.-TL.

10058/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2010 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

SIRA NO      NOTERLİĞİN ADI

2010 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1 - ANKARA OTUZUNCU NOTERLİĞİ

875.016,11.-TL.

2 - BEŞİKTAŞ ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

495.797,56.-TL.

3 - ELAZIĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

908.873,64.-TL.

4 - İZMİR ONİKİNCİ NOTERLİĞİ

446.819,38.-TL.

5 - ZEYTİNBURNU İKİNCİ NOTERLİĞİ

916.891,00.-TL.

10059/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2010 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf İstanbul Otuzikinci Noterliği 22 Şubat 2012, Üsküdar Dördüncü Noterliği 24 Şubat 2012, Bakırköy Yirmidördüncü Noterliği 26 Şubat 2012 ve Eyüp Dokuzuncu Noterliği 7 Mart 2012 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO         NOTERLİĞİN ADI

2010 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1 - BAKIRKÖY YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.560.201,90.-TL.

2 - EYÜP DOKUZUNCU NOTERLİĞİ

769.068,67.-TL.

3 - İSTANBUL OTUZİKİNCİ NOTERLİĞİ

782.023,76.-TL.

4 - ÜSKÜDAR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.240.229,95.-TL.

10060/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 17/11/2011 tarih ve 1425/4958 sayılı kararıyla onanarak 09.12.2011 tarih ve 28137 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen parselasyon planının plan numarası sehven 84234 olarak yazılmış olup 84324 olarak düzeltilerek Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

ADA/PARSEL                     MEVKİİ

287/1                                 ALACAATLI

288/1                                            ”

289/1                                            ”

290/1                                            ”

291/2-3                                        ”

299/2-3                                        ”

317/1                                            ”

318/1                                            ”

319/1                                            ”

320/1                                            ”

321/1                                            ”

322/1-2                                        ”

324/1                                            ”

325/1                                            ”

326/1                                            ”

327/1                                            ”

328/1                                            ”

10050/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84220/20 nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

ADA/PARSEL                      MEVKİİ

   60428/2                               Y.YAHYALAR

   60431/3                               Y.YAHYALAR

   60431/4                               Y.YAHYALAR

   60431/9                               Y.YAHYALAR

   60453/2                               Y.YAHYALAR

   60453/3                               Y.YAHYALAR

   60542/5                               YEŞİLEVLER

   60542/6                               YEŞİLEVLER

  60542/20                              YEŞİLEVLER

   60571/4                               ÖZEVLER

10047/1-1

—————

Varlık Mahallesi 6991 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10046/1-1

—————

Çerçideresi Mahallesi 8010 ada 9 parselin “Park ve Spor Tesisleri Alanı” kullanımından; “Üniversite ve Spor Tesisleri Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10048/1-1

—————

Aşağıyurtçu 61092 adanın doğusundaki park alanına regülatör istasyonu ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10051/1-1

—————

1/1000 ölçekli Şehitali Mah. Yerleşik ve Gelişme Alanı İmar Planı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10052/1-1

—————

Dodurga Mahallesi Yerleşik Alanı uygulama imar planında yapılan değişikliğe yapılan itiraz sonucunda hazırlanan ve onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10053/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı Alacaatlı Mahallesi 84309 nolu kesin parselasyon planı Belediye Encümenimizin 10.11.2011 tarih ve 1382/4877 sayılı kararıyla tasdik edilerek Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

ALACAATLI MAHALLESİNE AİT İMAR ADA PARSEL NO

44639/1

44645/11

44648/8

44657/2

44663/3

61042/5

44639/2

44645/12

44648/9

44657/3

44663/4

61042/6

44639/3

44645/13

44648/10

44657/4

44663/5

61042/7

44639/5

44645/14

44648/11

44657/5

44663/6

61042/8

44639/4

44646/1

44648/12

44657/6

44663/7

61042/9

44639/6

44646/2

44648/13

44657/7

44663/8

61042/10

44639/7

44646/3

44648/14

44657/8

44664/2

61042/11

44639/8

44646/4

44648/15

44657/9

44664/3

61043/1

44639/9

44646/5

44648/16

44657/10

44664/4

61043/2

44639/10

44646/6

44648/17

44657/11

44664/5

61043/3

44639/11

44646/7

44649/1

44657/12

44664/6

61044/1

44639/12

44646/8

44649/2

44657/13

44664/7

61044/2

44639/13

44646/9

44649/3

44657/14

44664/8

61045/1

44639/14

44646/10

44649/4

44657/15

44664/9

61045/2

44640/1

44646/11

44649/5

44657/16

44664/1

61049/1

44640/2

44646/12

44649/6

44658/1

44664/11

61049/2

44640/3

44646/13

44649/7

44661/1

44664/12

61049/3

44640/4

44646/14

44649/8

44661/2

44664/13

61049/4

44640/5

44646/15

44649/9

44661/3

44664/14

44664/10

44643/1

44646/16

44649/10

44661/4

44665/1

YOL VE YEŞİLDEN İHDAS

44643/2

44646/17

44649/11

44661/5

44665/2

 

44643/3

44647/1

44649/12

44661/6

44665/3

 

44643/4

44647/2

44649/13

44661/7

44665/4

 

44643/5

44647/3

44653/1

44661/8

44665/5

 

44643/6

44647/4

44654/1

44661/9

44665/6

 

44643/7

44647/5

44654/2

44661/10

44665/7

 

44643/8

44647/6

44654/3

44661/11

44665/8

 

44643/9

44647/7

44654/4

44662/1

44665/9

 

44643/10

44647/8

44654/5

44662/2

44665/10

 

44643/11

44647/9

44654/6

44662/3

44665/11

 

44643/12

44647/10

44654/7

44662/4

44665/12

 

44645/1

44647/11

44654/8

44662/5

44665/13

 

44645/2

44647/12

44654/9

44662/6

44665/14

 

44645/3

44647/13

44654/10

44662/7

44665/15

 

44645/4

44648/1

44654/11

44662/8

44665/16

 

44645/5

44648/2

44654/12

44662/9

44667/1

 

44645/6

44648/3

44654/13

44662/10

61041/1

 

44645/7

44648/4

44654/14

44662/11

61042/1

 

44645/8

44648/5

44654/15

44662/12

61042/2

 

44645/9

44648/6

44654/16

44663/1

61042/3

 

44645/10

44648/7

44657/1

44663/2

61042/4

 

10049/1-1


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğünün 25 inci ve 27 nci maddeleri gereğince Resmi Arabulucular Seçici Kurulu tarafından 10 uncu dönemde (31.12.2011- 30.12.2014) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Görev Alanı ve Görev Alanının kapsadığı iller itibarıyla seçilen Resmi Arabulucuların isim listesi aşağıda belirtilmiştir.

 

Görev Alanı      : ADANA

 

Görev Alanı      : AFYON

Kapsadığı İller : Adana , Mersin, Niğde

 

Kapsadığı İller : Afyon, Manisa, Uşak

 

1

Prof. Dr. Yaşar GÜRGEN

 

1

Dr. Mehmet Merve ÖZAYDIN

2

Prof. Dr. Enver Alper GÜVEL

 

2

Dr. Mehmet KURT

3

Yrd. Doç. Dr. Hasan Ejder TEMİZ

 

3

Mehmet Rıfat YÜCE

4

Av. Osman ÖNAL

 

 

 

 

Görev Alanı      : ANKARA

 

Görev Alanı      : ANTALYA

Kapsadığı İller : Ankara, Kırıkkale

 

Kapsadığı İller : Antalya, Isparta, Burdur

 

1

Prof. Dr. Eyüp BEDİR      

 

1

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER

2

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN     

 

2

Doç. Dr. İbrahim AYDINLI

3

Prof. Dr. Kadir ARICI

 

3

Prof. Dr. Orhan ÇOBAN

4

Prof. Dr. Cem KILIÇ

 

4

Yrd. Doç. Dr. K. Ahmet SEVİMLİ

5

Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY

 

5

Dr. Yalçın BOSTANCI

6

Doç. Dr. Aydın BAŞBUĞ

 

 

 

7

Doç. Dr. İbrahim AYDINLI

 

Görev Alanı      : AYDIN

8

Doç. Dr. Levent AKIN

 

Kapsadığı İller : Aydın, Denizli, Muğla

9

Yrd. Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ

 

10

Yrd. Doç. Dr.Türker TOPALHAN

 

1

Hüseyin EROL

11

İsmail BAYER

 

2

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül ERALTUĞ

12

İlknur Sezgin TEMEL

 

3

Ekrem TÜZEN

13

Korkmaz POLAT

 

4

Sadi KAYA

 

Görev Alanı      : BURSA

 

Görev Alanı      : ÇANAKKALE

Kapsadığı İller : Bursa, Yalova

 

Kapsadığı İller : Çanakkale, Balıkesir

 

1

Prof. Dr. Yusuf ALPER

 

1

Doç. Dr. İlknur KILKIŞ

2

Doç. Dr. Pir Ali KAYA

 

2

Doç. Dr. Serap PALAZ

3

Doç.Dr. Aşkın KESER

 

3

Doç. Dr. Hakan ÇETİNTAŞ

4

Doç.Dr. Tuncay GÜLOĞLU

 

 

 

5

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Nusret BEDÜK

 

 

 

 

Görev Alanı      : DİYARBAKIR

 

Görev Alanı      : EDİRNE

Kapsadığı İller : Diyarbakır, Batman

 

Kapsadığı İller : Edirne, Tekirdağ, Kırklareli

 

1

Yrd. Doç. Dr. Naim DENİZ

 

1

Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ     

2

Serap KUZU

 

2

Doç. Dr. Halil İbrahim SARIOĞLU

3

Halis KERİMOĞLU

 

3

Tayfun TELCİ

 

 

 

4

Mehmet Nadi AKIN

Görev Alanı      : ELAZIĞ

 

Görev Alanı      : ERZİNCAN

Kapsadığı İller : Elazığ, Tunceli, Bingöl

 

Kapsadığı İller : Erzincan, Gümüşhane, Bayburt

 

1

Serap KUZU

 

1

Doç. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI

2

Av .Behiç CANTÜRK

 

2

Selahattin AVİNÇ

3

Av. Doğan KAHRAMAN

 

3

Ali SALGAR

Görev Alanı      : ERZURUM

Görev Alanı      : ESKİŞEHİR

Kapsadığı İller : Erzurum, Ağrı, Muş

Kapsadığı İller : Eskişehir, Kütahya, Bilecik

1

Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ

1

Prof. Dr. Ufuk AYDIN

2

Selahattin AVİNÇ

 

2

Doç. Dr. A. İlhan ORAL

3

Yrd. Doç. Dr. Recep MAKAS

 

3

Doç. Dr. Dilek BAYBORA

 

 

 

4

Doç. Dr. Nuray KARACA

 

 

 

5

Dr. Özgür OĞUZ

 

Görev Alanı      : GAZİANTEP

 

Görev Alanı      : HATAY

Kapsadığı İller : Gaziantep, Şanlıurfa,

                             Kahramanmaraş

 

Kapsadığı İller : Hatay, Osmaniye, Kilis

 

1

Prof. Dr. Cem KILIÇ

 

1

Mevlüt SARI

2

Mevlüt SARI

 

2

Av. Mehmet Anıl ASLANOĞLU

3

Av. Mehmet Arif ŞAHİN

 

3

Prof. Dr. Enver Alper GÜVEL

4

Yrd. Doç. Dr. Naim DENİZ

 

 

 

5

Yrd. Doç. Dr. Nihat AKBIYIK

 

 

 

 

Görev Alanı      : İSTANBUL

 

Görev Alanı      : İZMİR

 

Kapsadığı İller : İstanbul

 

Kapsadığı İller : İzmir

 

 

 

1

Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN

 

1

Prof. Dr. Adnan GÜLERMAN

 

2

Prof. Dr. Sedat MURAT

 

2

Prof. Dr. Faruk SAPANCALI  

 

3

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT

 

3

Prof. Dr. Fevzi DEMİR

 

4

Prof. Dr. Arif YAVUZ

 

4

Prof. Dr. Tijen ERDUT      

 

5

Prof. Dr. Adem ESEN

 

5

Prof. Dr. Zeki ERDUT

 

6

Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU

 

6

Doç. Dr. Serkan ODAMAN

 

7

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

7

Doç. Dr. Mustafa ALP

 

8

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

8

Dr. Ali ARSLAN

 

9

Prof. Dr. Tekin AKGEYİK

 

 

 

10

Doç. Dr. Halil İbrahim SARIOĞLU

Görev Alanı      : KARS

 

11

Doç. Dr. Talat CANBOLAT

Kapsadığı İller : Kars, Ardahan, Iğdır

 

12

Yrd. Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI

 

13

Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞENOCAK

1

Ali SALGAR

 

14

Av. İbrahim ELDEM

2

Yıldırım AKPINAR

 

15

Fevzi YILMAZ

 

3

Av. Gürbüz DEMİR

 

Görev Alanı      : KASTAMONU

 

Görev Alanı      : KAYSERİ

Kapsadığı İller : Kastamonu, Çankırı, Çorum

 

Kapsadığı İller : Kayseri, Kırşehir, Nevşehir

 

1

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

 

1

Prof. Dr. Faruk ANDAÇ

2

Av. İlhan HAKVERDİ

 

2

Prof. Dr. Murat ŞEN

3

Av. Mine Münire GÜNEŞOL

 

3

Yrd. Doç. Dr. Halis BAŞEL

 

 

 

4

Av. Selami ÖZBEK

 

 

 

5

İsmail KARADUMAN

 

Görev Alanı      : KOCAELİ

 

Görev Alanı      : KONYA

Kapsadığı İller : Kocaeli

 

Kapsadığı İller : Konya, Aksaray, Karaman

 

1

Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN

 

1

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER

2

Prof. Dr. Kuvvet İ. LORDOĞLU

 

2

Yrd. Doç. Dr. N. Binnur TULUKÇU

3

Doç. Dr. Abdulkadir ŞENKAL

 

3

Dr. Yalçın BOSTANCI

4

Prof. Dr. Sedat MURAT

 

4

Doç. Dr. Aydın BAŞBUĞ

5

Yrd. Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI

 

 

 

6

Yrd. Doç. Dr. Kamuran SOYLU

 

 

 

 

Görev Alanı      : MALATYA

 

Görev Alanı      : MARDİN

Kapsadığı İller : Malatya, Adıyaman

Kapsadığı İller : Mardin, Siirt, Şırnak

 

1

Yrd. Doç.Dr . Nihat AKBIYIK

 

1

Prof. Dr. Tekin AKGEYİK

2

Av. Ayten Yalçınkaya ÖZDEMİR

 

2

Yrd. Doç. Dr. Abdulhalim ÇELİK

3

Mehmet Nadi AKIN

 

3

Doç. Dr. Abdulkadir ŞENKAL

 

Görev Alanı      : ORDU

 

Görev Alanı      : SAKARYA

Kapsadığı İller : Ordu, Giresun

 

Kapsadığı İller : Sakarya, Bolu, Düzce

 

1

Doç. Dr. Gürol ÖZCÜRE

 

1

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT

2

Yrd. Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU 

 

2

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Onat ÖZTÜRK

3

Av. Alaattin AKÇAY

 

3

Mahmut Bülent ALPAR 

 

Görev Alanı      : SAMSUN

 

Görev Alanı      : SİVAS

Kapsadığı İller : Samsun, Sinop, Amasya

 

Kapsadığı İller : Sivas, Tokat, Yozgat

 

1

Prof. Dr. Faruk ALPASLAN     

 

1

Doç. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI

2

Av. Saliha KIZILOĞLU

 

2

Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ

3

Hüseyin DİNÇ

 

3

Yrd. Doç. Dr. Halis BAŞEL

4

Doç. Dr. Gürol ÖZCÜRE

 

 

 

 

Görev Alanı      : TRABZON

 

Görev Alanı      : VAN

Kapsadığı İller : Trabzon, Rize, Artvin

 

Kapsadığı İller : Van, Bitlis, Hakkari

 

1

Yrd. Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU

 

1

İbrahim AKSU

2

Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞENOCAK

 

2

Mustafa TANSU

3

Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ

 

3

Mehmet YILMAZ

 

Görev Alanı     : ZONGULDAK

 

 

 

Kapsadığı İller : Zonguldak, Karabük, Bartın

 

 

 

 

 

 

1

Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ      

 

 

 

2

Mahmut Bülent ALPAR 

 

 

 

3

Av. Saliha KIZILOĞLU

 

 

 

4

Prof. Dr. Kadir ARICI

 

 

 

Tebliğ olunur.

10090/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/158525

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tokat Turhal Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Tokat/Turhal

Adresi

M. Fevzi Çakmak Mah.

Tel-Faks

(356)-2751550/2755831

Posta Kodu

60300

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

BERK Gaz Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Nejla Ünlü

Adresi

Başkent Sanayi Sitesi 660. Sok. No: 33 Ostim/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

19268736170

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ulus V.D./915 001 1162

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 100987,

Oda Sicil No: 59/6337

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

10068/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/104732

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

Malatya/Merkez

Adresi

Şifa Mah. Zapçıoğlu Cad. No: 13 Sıtmapınarı

Tel-Faks

(422)-3232786/3232716

Posta Kodu

 

E-Mail

malatya@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

MEVA Mobilya İnşaat Taahhüt PVC Çelik Kapı Sanayi Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi

 

Adresi

Çöşnük Mah. N. Fazıl Kısakürek Cad. No: 18 Malatya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Fırat V.D./620 053 2722

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 15071,

Oda Sicil No: 17361

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

10069/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/131796

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İstanbul/Fatih

Adresi

Org. Nafiz Gürman Cad. Koca Mustafa Paşa

Tel-Faks

(0212)-4596136/4596264

Posta Kodu

34310

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Türkeli Ecza Deposu Otomasyon Medikal Turizm İnşaat Nakliyat Temizlik Giyim Gıda İthalat İhracat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Kamber Koca

Adresi

Kızılay Mahallesi Sümer Sok. No: 8/7 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

50011083424

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Mithatpaşa V.D./528 061 9057

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 243104,

Oda Sicil No: 47/1248

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

10070/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/153979

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Sağlık Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yalova Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Merkez

Adresi

İsmet Paşa Mah. Yalova Devlet Hastanesi Yalova-İzmit Karayolu Üzeri 3. Km. Merkez/Yalova

Tel-Faks

0226-8115200-8115205

Posta Kodu

77100

E-Mail

yalova devlet hastanesi@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Fırat Demir Doğrama (Yücel Fırat)

 

Adresi

Kirazlı Sanayi Sitesi 4. Yol B-Blok No: 70 Yalova

 

T.C. Kimlik No.

15907546704

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3860262518

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

77/22326

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

10071/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale kayıt numarası alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gümüşhane İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme, Çevre, Kültür ve Turizm Birliği

İl/İlçe

Gümüşhane/Merkez

Adresi

İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yeni Mahalle/Gümüşhane

Tel-Faks

0456 213 10 31-0456 213 37 44

Posta Kodu

29000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ömer Zengin

 

Adresi

Orman Ürün. Büz Parke Taşı İmalatı Kaledibi Mah. Torul/Gümüşhane

 

T.C. Kimlik No.

430 902 51 228

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

430 902 51 228

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Torul Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

29-17126

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

10073/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/46802

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kütahya İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Kütahya/Merkez

Adresi

Ali Paşa Mah. Lise Cad. No 2 Kütahya

Tel-Faks

0 274 223 63 33/0 274 223 31 60

Posta Kodu

43100

E-Mail

ihale@kutahyaozid.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Keson Mühendislik İnşaat Makina Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Birlik Sanayi Sitesi Birlik 1 İş Merkezi Kat: 3 Daire: 3042 Beylikdüzü/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Beylikdüzü V.D. 548 045 3120

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

720451

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

10075/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Trabzon İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Trabzon/Merkez

Adresi

Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Mahallesi Rize Yolu Üzeri Trabzon

Tel-Faks

0 462 326 60 94-0 462 334 12 02

Posta Kodu

61010

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Fazıl Çavga

 

Adresi

Değirmendere Değirmen Sokak No: 26 Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

62230321188

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

10076/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/123958

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul İl Özel İdaresi

İl/İlçe

İstanbul/Fatih

Adresi

Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No: 64

Tel-Faks

0 212 455 78 62

Posta Kodu

34091

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şendil İnşaat ve Turizm Sanayi Ltd. Şti.

 

Adresi

Zeytinoğlu Cad. Dekop Apt. B Blok 23/3 Beşiktaş/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

804 0007 600

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

307753

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

10077/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/123958

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul İl Özel İdaresi

İl/İlçe

İstanbul/Fatih

Adresi

Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No: 64

Tel-Faks

0 212 455 78 62

Posta Kodu

34091

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şendil İnşaat Mühendislik İnşaat Mühendisi Mehmet Şendil

 

Adresi

Zeytinoğlu Cad. Dekop Apt. B Blok 23/3 Beşiktaş/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

433 271 900 54

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

673482

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

10077/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/136309

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mardin İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Mardin/Merkez

Adresi

İstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 Mardin

Tel-Faks

0 482 215 19 30-0 482 215 19 32

Posta Kodu

47100

E-Mail

47ilozelidare@icisleri.gov.tr.

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Avpar Ticaret Limited Şirketi

Mehmet Aydın Kalay

Adresi

Necatibey Cad. 82 Asmakat Kızılay/Ankara

Necatibey Cad. 82 Asmakat Kızılay/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

11896043316

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

103 005 0561

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

68166

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

10078/1-1


Akdeniz Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/68533

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Akdeniz Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Akdeniz Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

Antalya

Adresi

Dumlupınar Bulvarı Kampüs/Antalya

Tel-Faks

242 249 63 03/ 242 249 60 45

Posta Kodu

7059

E-Mail

satinalma@akdeniz.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Uğurlu Ecza Deposu İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Fırat Mah. 289 Sok. No: 29 Buca-İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

886 047 2740

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1 135872

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

10080/1-1


Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/23728

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

İzmir/Bornova

Adresi

Ankara Caddesi No: 42

Tel-Faks

0232 3435274-0232 3730083

Posta Kodu

35100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Genmol Tıbbi Malzemeler Kimyasal Maddeler ve Laboratuvar Gereçleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Mansuroğlu Mah. 273/1 Sok. No: 6 B2 Narlıbahçe Sit. D: 2 Bayraklı/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Bornava V.D. 3940373402

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

104292.1/1-116348

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

10067/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/63232

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

İzmir/Bornova

Adresi

Ankara Caddesi No: 42

Tel-Faks

0232 3435274-0232 3730083

Posta Kodu

35100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Genmol Tıbbi Malzemeler Kimyasal Maddeler ve Laboratuvar Gereçleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Mansuroğlu Mah. 273/1 Sok. No: 6 B2 Narlıbahçe Sit. D: 2 Bayraklı/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Bornava V.D. 3940373402

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

104292.1/1-116348

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

10067/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/64774

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

İzmir/Bornova

Adresi

Ankara Caddesi No: 42

Tel-Faks

0232 3435274-0232 3730083

Posta Kodu

35100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı