24 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28152

YARGI İLÂNLARI

 


Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

ESAS NO                           :  1998/160

KARAR NO                       :  2011/224

DAVACI                            :  KH

MÜŞTEKİLER                   :    1 - RAMAZAN KAYA

                                                 2 - ŞAKİR SEVİN

                                                 3 - MEHMET SEVİN

                                                 4 - KAMİL KAYA

                                                 5 - ZÜBEYİR SEVEN

                                                 6 - LEZGİN YAŞAR

                                                 7 - SALİH YÜCEL

                                                 8 - ADİL SEVEN

                                                 9 - LOKMAN KAYA

                                               10-ABDULLAH YAŞAR

SANIK                                :  SELİM ŞERİF MUSA-Musa oğlu 1968 doğumlu, Irak Devleti Nüfusuna kayıtlı olup, aynı yerde oturur.

YAKALAMA KARAR

TARİHİ                              :  01.10.1993

SUÇ                                    :  Silahla ve Yol Kesmek Suretiyle Gasp

SUÇ TARİHİ                     :  27.05.1993

SUÇ YERİ                          :  Çukurca

UYGULANAN KANUN

MADDELERİ                    :  765 Sayılı TCK'nın 102, CMK'nın 223/8

VERİLEN KARAR            :  DÜŞME

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda; sanık hakkında düşme kararı verildiği, kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden kararın ilanen tebliği gerektiğinden 7201 sayılı yasının 28. ve devamı maddeleri gereğince, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

9333


Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Dosya No   :  2005/182

Esas No      :  2005/182

Rüşvet vermek ve almak suçundan mahkememizin 2005/182 esas sayılı dosyasında 12.12.2011 tarihli celsede sanık Kemal Uzan'ın bilinen adresine kaçak kararı verileceğine ilişkin tebliğin konudunun kapısına asılmak sureti ile ilan yapılmasına karar verilmiş olduğu anlaşılmakla,

7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince yukarıda belirtilen kaçak kararı verileceğini hususunun aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan Kemal Uzan'a ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 maddesi uyarınca ilana müteakip 15 gün içerisinde mahkememize müracaat etmediği takdirde CMK nun 248 maddesi uyarınca kaçak kararı verilerek öngörülen tedbirlere hükmedileceği hususunun tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Sanığın

T.C. Kimlik No                : 15020414928

Adı Soyadı                       : KEMAL UZAN

Baba Adı                          : Osman

Anne Adı                         : Ayşe

Doğum Tarihi                   : 01/01/1935

Doğum Yeri                     : ADAPAZARI

Nüfusa Kayıtlı Olduğu

İli                                      : İstanbul

ilçesi                                 : Üsküdar

Mah/Köy                          : Selimiye mah/köy '

Cilt No                             : 38

Aile Sıra No                     : 899

Sıra No                             : 1

10003/1-1