18 Aralık 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28146

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:           

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mehmet OKURLAR’a “Meslekten Çıkarma” cezası,

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Asuman YALÇIN’a “Meslekten Çıkarma” cezası,

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Esat AKBAŞ’a  “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

4 - Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Burhan KAYA’ya “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

5 - Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Bahattin AKARCA’ya “Meslekten Çıkarma” cezası,

6 - Aksaray Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İbrahim AKSAY’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

7 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hasan MUTLU’ya “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

8 - Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Esat SARIOĞLU’na “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

9 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bayram GÜNVEREN’e “Meslekten Çıkarma” cezası,

10 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Zeynel TONBAZ’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

11 - Amasya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Nail KARASU’ya “Meslekten Çıkarma” cezası,

12 - Düzce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Fahri MOTOR’a “Meslekten Çıkarma” cezası,

13 - Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Cahit PÜSKÜLLܒye “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 

verilmiştir.

İlanen duyurulur.

9867/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 3529 Karar                                                                     Tarihi: 08/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/12/2011 tarihli toplantısında; 13/05/2011 tarih ve 27933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 28/04/2011 tarih ve 3194 sayılı Kurul Kararı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1 - 13/05/2011 tarih ve 27933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 28/04/2011 tarih ve 3194 sayılı Kurul Kararının 1 inci maddesindeki “214.545.000.- (ikiyüzondörtmilyonbeşyüzkırkbeşbin) TL” rakamı “219.051.000.-(ikiyüzondokuzmilyon ellibirbin) TL” olarak değiştirilmiştir.

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

9869/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖGRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Dahili Tıp Bil.

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Temel Tıp Bil.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

 

Fizyoloji

Doçent

1

1

Cerrahi Tıp Bil.

Plas.Rek.Est.Cer.

Doçent

1

1

 

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Doçent

3

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Kimya Müh.

Kimya Mühendisliği

Doçent

1,2

2

Makina Müh.

Makine Mal.İm.Tek.

Doçent

2

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Batı Dil.Ed.

Alman Dili Ed.

Prof.

1

1

Fizik

Atom ve Mol.Fiz.

Doçent

1

1

Kimya

Organik Kimya

Doçent

3

1

Arkeoloji

Sualtı Arkeolojisi

Doçent

3

1

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Otomativ Müh.

 

Profesör

1

1

 

 

Doçent

2

1

Biyomedikal Müh.

Biyoenformatik

Doçent

2

2

Enerji Sis. Müh.

Elek. En. ve Otomasyon

Doçent

2

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Çal.Ek.End.İlişk.

Endüstri İlişkileri

Doçent

3

1

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Uçak Gövde-

Motor Bak.

 

Doçent

3

1

HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

 

İşletme Yönetimi

Doçent

2

1

9859/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz Fen Fakültesi Fizik Bölümünde açık bulunan doçent kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu. 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların dilekçe, iş talep formu, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak, "Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla/İZMİR)" adresine müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Fen Fakültesi

Fizik

Doçent

1

1.

“Deneysel Yoğun madde Fiziği alanında, Nanotüp Büyütülmesi ve Karakterizasyonu Yarı İletken Malzemelerin Karakterizasyonu, Şeffaf İletken Oksitler, Kızılötesi Foton Dedektörü Malzemeleri ve Moleküler Demet Eptaksisi” konularında araştırma ve yayınları olmak.

9852/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI                    :  Delil Vakfı’dır.

VAKFEDENLER               :  Taner KARAMOLLAOĞLU, Fatma Serap KARAMOLLAOĞLU.

VAKFIN İKAMETGAHI  :  İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU:

Üsküdar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.11.2011 tarih ve E:2011/145, K:2011/333 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU:

Üsküdar 5.Noterliğince düzenlenen 06.04.2011 tarih ve 11426 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 19.04.2011 tarihli ve 12751 nolu, Üsküdar 15.Noterliğince düzenlenen 07.10.2011 tarihli ve 24386 nolu düzeltme beyanları.

VAKFIN AMACI : Eğitim ve sosyal yardımlarda bulunmak, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, kültürel gelişime katkı sağlamak, sağlık, çevre koruma ve ağaçlandırma alanlarında faaliyet göstermek, mescit veya camiler, kuran kursları tesis etmek, bunların bakım, onarım ve personel giderlerine yardımcı olmak, vakfın ana gayelerindendir.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000.00.-(Altmışbin) TL. Nakit'dir.

VAKFIN ORGANLARI : Vakıf Kurucuları, Vakıf Mütevelli Heyeti, Vakıf Yönetim Kurulu,

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9843/1-1

—————

VAKFIN ADI                    :  Oymak Tüm Engelliler Muhtaçlar Bakım ve Sosyal Dayanışma Vakfı

VAKFEDENLER               :  Habip OYMAK, Orhan AYDIN, Muammer KARTALCI, Özer MISIRCI, Halil BALLI, Yüksel AYDOĞDU, İsmail KARTALCI, Gülsüm KARTALCI

VAKFIN İKAMETGAHI  :  DENİZLİ

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU:

Denizli 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/12/2011 tarihinde tavzih edilen 18/11/2011 tarih ve E.2011/260 K.2011/392 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU:

Denizli 5.Noterliğinin 12/07/2011 tarih ve 13808 yevmiye nolu kuruluş senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 19/10/2011 tarih ve 25696 yevmiye nolu tadil senedi

VAKFIN AMACI : Tüm engellilerin yatılı olarak tedavi ve bakımlarının sağlanması, sosyal, kültürel ve sportif açıdan eğitilmeleri sonucu kendilerine yeterli ve topluma faydalı üretken bir hale getirilmeleri, muhtaç ve aciz genellikle yaşlı kişilerin ikame, ibate dahil her türlü bakımlarının yapılmaları ihtiyaçlarını sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI :

Denizli İli, 2. Bölge Deliktaş Mahallesi Koyunlu Köy mevkii M22a23a4b pafta, 5354 ada, 15 parsel sayılı 531 m2 yüz ölçümlü bağ ve tarla vasıflı taşınmaz.

VAKFIN ORGANLARI : Yönetim Kurulu,

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9844/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir,

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ :

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN :

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca,“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf , yayın listesi, özgeçmiş ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN :

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ :

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Yardımcı Doçent

1

3

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Yardımcı Doçent

1

5

Buğdayda olgun embriyo kültürü çalışmış olmak,

Hayvansal Biyoteknoloji

Yardımcı Doçent

1

4

Ziraat Fakültesi mezunu, Alabalıklarda prebyotik ve probiyotik raf ömrü

ilişkisi üzerine doktora yapmış olmak,

Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji

Yardımcı Doçent

1

4

Ziraat Fakültesi mezunu, Diyet Lipidleri ve Açlığın Antioksidan Enzimlere

Etkileri konusunda doktora yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Radyoloji

Profesör

2

1

Tıbbi Biyoloji

Yardımcı Doçent

1

3

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

1

3

 

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Organik Kimya

Profesör

1

1

Biyokimya

Profesör

2

1

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Arap Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Profesör

1

1

Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

3

Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak,

 

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Coğrafya Eğitimi

Doçent

1

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

5

Sosyal Bilgiler Eğitiminde doktora yapmış olmak,

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

1

4

İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak,

Coğrafya Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

3

Doktorasını Kültürel Coğrafya alanında yapmış olmak,

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Sanat Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Tezhip

Yardımcı Doçent

2

4

Grafik

Yardımcı Doçent

1

3

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Farmakognozi

Profesör

1

1

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Zootekni

Yardımcı Doçent

1

3

Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalında doktora yapmış olmak,

Biyokimya

Yardımcı Doçent

1

3

Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında doktora yapmış olmak,

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Psikiyatri Hemşireliği

Yardımcı Doçent

1

3

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yardımcı Doçent

1

3

 

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

İşletme Bölümü

Yardımcı Doçent

1

3

Muhasebe -Finansman Anabilim Dalında maliyet yönetimi konusunda doktora yapmış olmak

 

TORTUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Yardımcı Doçent

1

3

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu ve alanıyla ilgili yurtdışında doktora yapmış ve Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler üzerine çalışma yapmış olmak

9842/1-1

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SONDÖR, KUYUCU, GALERİCİ VE TÜNELCİLER İÇİN YETERLİK BELGESİ

SINAVLARI YAPILACAKTIR

167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Karnın ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltısuları Tüzüğü' nün 9. maddesi gereğince yeraltısuyu işlerinde çalışacak sondör, kuyucu, galerici ve tünelciler için 14-17/ŞUBAT/2012 tarihleri arasında DSİ 21. Bölge Müdürlüğü AYDIN Tesisleri’nde, 13-16/MART/2012 tarihleri arasında DSİ 7. Bölge Müdürlüğü SAMSUN Tesisleri’nde Sondör Yeterlik Belgesi Sınavları yapılacaktır.

2012 yılı Sondör Yeterlik Belgesi Sınavlarına katılabilmek için gerekli şartlar ve istenilen belgeler www.dsi.gov.tr internet adresinde duyurulmaktadır.

9813/1-1


Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/32462

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğü/Ankara

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Kayseri/Melikgazi

Adresi

Aydınlıkevler Mahallesi Fırat Caddesi No: 2

Tel-Faks

0 352 336 45 50-0 352 320 96 06

Posta Kodu

08060

E-Mail

bol6@kgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Çetinkayalar İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ziynet Çetinkaya

Adresi

Düvenönü İnönü Bulvarı Gönül İş Merkezi Kat:5/503 K ayseri

Düvenönü İnönü Bulvarı Gönül İş Merkezi Kat: 5/503 Kayseri

T.C. Kimlik No.

 

31927947260

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

247 00 14 893

2470125637 (G.Nesibe VD)

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kayseri Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

18571/Merkez

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9841/1-1