18 Aralık 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28146

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


RADYATÖR PETEĞİ SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI KANUN UYARINCA DEVLET MALI HALİNE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


GEMİ YIKAMA RASPA BOYAMA İLE SİNTİNE VE TANK TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. Anonim Şirketinden:


1 TAKIM AKIŞKAN YATAKLI KURUTUCU HAVA ISITICISI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


15 KALEM MUHTELİF 56 ADET KROM KARBÜR KAPLAMA DİRSEK İMALATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RADYATÖR PETEĞİ SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz iş makineleri için radyatör peteği alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2011/203004

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 0286 - 4162001 Faks: 0286 - 4163700

c) Elektronik posta adresi          :  clibilgiişlem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme Müdürlüğümüz iş makinelerinden HD 785-2 tip komatsu marka kamyonlarda kullanılmak üzere 5 adet ve D 155 A-1 Tip dozerlere 2 adet radyatör peteği alımı

b) Teslim yeri                            :  Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  10 Ocak 2012 - 15. 00

c) Dosya no                               :  244-ÇLİ/2011-0941

4 - İhaleye ait dökümanlar         :

- Çan’da : Ç.L.İ. Müdürlüğü Satın Alma Şefliği ÇAN/ÇANAKKALE

- İzmir’de : T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği, Erzene mahallesi, 78. sokak No:3 Bornova/ İZMİR

- Ankara’da : T.K.İ. Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı ayni adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 10.01.2012, saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

9827/1-1


4458 SAYILI KANUN UYARINCA DEVLET MALI HALİNE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli ençok 375.399,83 TL ile en az 119,83 TL arası değişen; yatırılması gereken güvence tutarı ençok 37.539,98 TL ile enaz 11,98 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Araba baskı balatası, Uçak aksam parçası, MDF, Amortisör vs. cinsi 31 (otuzbir) grup eşya açık artırma suretiyle, Liman CAD. TMO Yanı Büyük Liman Antalya adresindeki ihale salonunda 27/12/2011 tarih saat 09,30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 26/12/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Liman CAD .TMO Yanı Büyük Liman Antalya adresindeki Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10 TL KDV dahil) Antalya İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü 0 242 259 03 80

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

9824/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 34,73-TL ile en çok 121.755,88-TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,47- TL, en çok 12.175,59 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç parçaları, cep telefonu kılıfları, plastik döküntü, hurda cam, motor yağı , mini bar, aksesuar, kulaklık, ahşap palet, demir bükme makinası vb. 23 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 28.12.2011 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır.

Satışa sunulan eşyalar hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 27.12.2011 tarih ve saat 16.00'ya kadar Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki Mersin İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10 TL -KDV Dahil) Mersin İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Mersin İşletme Şube Müdürlüğü (0) (324) (6512866-6512876)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

9833/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 50,00 TL ile en çok 35.046,00 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL, en çok 3.504,6 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 34 adet muhtelif vasıta ( Binek Oto ve Araç hurdası ) ; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 27/12/2011 tarihinde saat 09:30' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 26/12/2011 tarih 16.00 ' ya kadar TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki Ergazi İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı ( 10,00 TL KDV dahil) Ergazi İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

BİLGİ İÇİN:        Ergazi İşletme Şube Müdürlüğü (0) (0312)-(245 24 31 /201-202)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr -

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

9760/1-1


GEMİ YIKAMA RASPA BOYAMA İLE SİNTİNE VE TANK TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. Anonim Şirketinden:

“Gemi Yıkama, Raspa, Boyama ile Sintine ve Tank Temizliği Hizmetleri Alımı” 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi kapsamında pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2011/203508

1. İdare’nin

a) Adresi                                 :  Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 1-4 Kasımpaşa/ Beyoğlu-İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası   :  212 313 80 00 - 212 256 57 99

c) Elektronik posta adresi       :  info@sehirhatlari.com.tr

2. İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Gemi Sintine Temizliği (11 adet), Dümen Dairesi Sintine Temizliği (5 adet), Yakıt ve Balans Tankı Temizliği (900 m3), Şaft Yolları Temizliği (10 adet), Gass Free Raporunun alınması (30 adet), Gemi dış yüzeyinin tazyikli su ile yıkanması (30.000 m2), Gemi dış Yüzeyi Grit Raspa+Astar Boya Yapılması (14.000 m2), Gemi dış yüzeyinin boyanması (50.000 m2), Tutya Yenilemesi (2.500 kg), Pervane temizliği (26 adet) hizmeti alımı.

b) Yapılacağı Yer                   :  İdare’nin Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi No: 1-4 Kasımpaşa - Beyoğlu / İstanbul adresindeki Haliç Tersanesi.

c) İşin süresi                           :  365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günü.

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş., Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 1-4 Kasımpaşa/Beyoğlu- İSTANBUL

b) Tarih ve saati                      :  28.12.2011 - 11.00

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5. İhale tüm isteklilere açıktır.

6. İhale dokümanı İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş., Satın Alma Müdürlüğü, Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 1-4 Kasımpaşa/Beyoğlu - İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00 TL (KDV dâhil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası Yazı İşleri Birimi-Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 1-4 Kasımpaşa- Beyoğlu/İSTANBUL adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İsteklilerin, ihale esnasında teklif vermeye yetkili bir personel bulundurmaları zorunludur. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdare’ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

8. İstekliler tekliflerini, her bir hizmet kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi kapsamında olup, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tâbi değildir.

9839/1-1


1 TAKIM AKIŞKAN YATAKLI KURUTUCU HAVA ISITICISI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası: 2011/199871

1 - İhalenin Konusu: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1 Takım Akışkan Yataklı Kurutucu Hava Isıtıcısı Alımı ve Montajı temini işidir.

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR, Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı

(Korkutreis Mah. Cihan Sokak No: 2 Çankaya/Ankara Tel: 0 312 294 22 31),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 İzmir Tel: 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray /İstanbul, Tel: 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma, Tel: 0266 721 31 00)

Adreslerinden 50,00 TL bedelle (Posta yoluyla 60,00 TL bedelle) temin edilebilir.

Şartname bedeli Vakıflar Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR610001500158007260519557 nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı tarih ve saat: 05.01.2012 günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince 201 Sayılı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği - Açık İhale

6 - İhaleye Girebilme Şartları:

İstekliler;

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.10. Isıtıcı peteklerin iç dizaynı ve boyutları istekliler tarafından giriş çıkış hava sıcaklıkları dikkate alınarak gerekli ısıl hesaplar yapılarak belirlenecek, yapılan hesaplamalar ve dizayn değerleri,

6.11. Finli boru yüzey alanı; 1.grup min. 660 m2, 2.grup min. 140 m2 olacaktır. Tekliflerinde bu dizayn değerlerini verecekler ve Isıtma giriş çıkış değerlerini garanti edeceklerdir.

6.12. İstekliler, ISO kalite belgesi veya TSE belgeleri ile ısı enerji sektöründe eşanjör, kazan vb. imalat yaptıklarını gösteren referanslarını,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 14. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 05.01.2012 günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Şefliğine elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

9783/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmetin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                                  :  2012/06

İhale Kayıt No                           :  2011/199347

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                    :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 24 21

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale konusu Malzemenin    :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı Su Tasfiye Sistemi Otomasyonu ve Enstrümantasyonunun Rehabilitasyonu ve Modernizasyonu Teknik Şartnameye göre.

b) Teslim yeri                            :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                              :  I. Ünite - 35 Takvim Günü + II. Ünite - 35 Takvim Günü Toplam: 70 Takvim Günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  18/01/2012 ÇARŞAMBA Günü Saat : 14 : 00

c) İhale Usulü                            :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBAN NO: TR 280001 000454 109 057 75-5001

Vakıf Bank Zonguldak. Şb: IBAN NO: TR 88000 15 00158 00728 503 58 21

Halk Bankası Zonguldak. Şb: IBAN NO: TR 580001 2009 806 00013 00017

5 - Teklifler, 18/01/2012 saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9849/1-1

—————

HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                                  :  2012/08

İhale Kayıt No                           :  2011/201375

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                    :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL : 0-372 264 30 50        FAX : 0-372 264 24 21

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale konusu Malzemenin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı 1. ve 2. Ünite Soğutma Suyu Pompa Kondanser Bağlantı Boru Hatlarının İçten Kaplanması, Kısmen Yenilenmesi ve Beton Muhafazanın Kaldırılması. Teknik Şartnameye Göre

b) Teslim yeri                            :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                              :  1. Ünite 35 Takvim Günü

2. Ünite 25 Takvim Günü

Toplam : 60 Takvim Günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  25/01/2012 ÇARŞAMBA Günü Saat : 14 : 00

c) İhale Usulü                            :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBAN NO: TR 280001 000454 109 057 75-5001

Vakıf Bank Zonguldak. Şb: IBAN NO: TR 88000 15 00158 00728 503 58 21

Halk Bankası Zonguldak. Şb: IBAN NO: TR 580001 2009 806 00013 00017

5 - Teklifler, 25/01/2012, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9850/1-1

—————

15 KALEM MUHTELİF 56 ADET KROM KARBÜR KAPLAMA DİRSEK İMALATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                                  :  2012/07

İhale Kayıt No                           :  2011/201692

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                    :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 24 21

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale konusu Malzemenin    :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  15 Kalem Muhtelif 56 Adet Krom Karbür Kaplama Dirsek İmalatı ve İşletmemize Teslimi işi Teknik Şartnameye Göre

b) Teslim yeri                            :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                              :  45 Takvim Günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  24/01/2012 Salı Günü Saat : 14 : 00

c) İhale Usulü                            :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBAN NO: TR 280001 000454 109 057 75-5001

Vakıf Bank Zonguldak. Şb: IBAN NO: TR 88000 15 00158 00728 503 58 21

Halk Bankası Zonguldak. Şb: IBAN NO: TR 580001 2009 806 00013 00017 

5 - Teklifler, 24/01/2012, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9851/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti, müstakilen Belediyemize ait veya mülkiyetine Belediyemizin hissedar olduğu aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada ve parsel numarası,  muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile ayrı ayrı peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 29.12.2011 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 200 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri,  gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

ARSA SATIŞ LİSTESİ

S. No

İlçesi

Mahalle-Mevkii

Ada/ Parsel

Yüzölçümü (m2)

Hisse (m2)

Plan Amacı

Muhammen Bedel (TL)

Geçiçi Teminat

İhale Saati

1

Yenimahalle

Susuz

63340/2

4754.09

TAM

Konut

1.663.931.50

49.917.95

14:00

2

Yenimahalle

Susuz

63397/1

16707

TAM

Konut

5.847.450.00

175.423.50

14:00

3

Yenimahalle

Susuz

63398/1

3457

TAM

Konut

1.209.950.00

36.298.50

14:00

4

Yenimahalle

Susuz

63400/2

20245.82

TAM

Konut

7.086.037.00

215.581.50

14:00

5

Yenimahalle

Susuz

63401/1

7000

TAM

Konut

2.450.000.00

73.500.00

14:00

6

Yenimahalle

Susuz

63403/1

10048

TAM

Konut

3.516.800.00

105.504.00

14:00

7

Yenimahalle

Macun

63060/12

200

TAM

Sanayi

90.000.00

2.700.00

14:00

8

Yenimahalle

Aşağıyurtçu

62528/1

26,384.00

TAM

Konut

2,902,240.00

87,067.20

14:00

9

Yenimahalle

Aşağıyurtçu

62534/1

42,982.00

TAM

Konut

4,728,020.00

141,840.60

14:00

10

Yenimahalle

Aşağıyurtçu

62595/1

7,258.00

TAM

Sağlık

580,640.00

17,419.20

14:00

11

Yenimahalle

Aşağıyurtçu

62597/1

3,797.00

TAM

Kreş

303,760.00

9,112.80

14:00

12

Yenimahalle

Aşağıyurtçu

62602/1

7,260.00

TAM

Kültür Alanı

580,800.00

17,424.00

14:00

13

Yenimahalle

Aşağıyurtçu

62633/2

14,717.00

TAM

Konut

2,060,380.00

61,811.40

14:00

14

Yenimahalle

Aşağıyurtçu

62634/1

20,606.00

TAM

Konut

3,090,900.00

92,727.00

14:00

15

Yenimahalle

Aşağıyurtçu

62635/4

35,688.00

TAM

Konut

4,996,320.00

149,889.60

14:00

16

Yenimahalle

Aşağıyurtçu

62647/1

24,337.00

TAM

Konut

3,650,550.00

109,516.50

14:00

17

Yenimahalle

Aşağıyurtçu

62649/2

24,389.00

TAM

Konut

3,414,460.00

102,433.80

14:00

18

Yenimahalle

Aşağıyurtçu

62529/1

30,429.00

TAM

Konut

3,347,190.00

100,415.70

14:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.gov.tr

9003/1-1