17 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28145

YARGI İLÂNLARI

 


Edirne 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Samsun 5. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edirne 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2007/180

Karar No : 2010/598

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 25/11/2010 tarihli ilamı ile TCK.nun 204/1, 62. maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis cezasının 5728 S.Y. ile değişik CMK.nun 231/6. maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilen Nusret ve Birgül oğlu, 24/12/1980 doğumlu, Mersin, Tarsus, Tekeliören Köyü nüfusuna kayıtlı SERKAN KAYGISIZ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve hakkında verilen karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

9492

—— • ——

Samsun 5. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2008/174

Karar No : 2008/458

SANIK SALAVAT UTESKOV, Asılbak ve Şolpon oğlu,1978 Kostanay doğumlu. Barbaros Mahallesi Menekşe Apt.24/3 Balmumcu/İSTANBUL adresinde oturur, okur yazar,

Karşılıksız Çek Keşide etmek suçundan sanık hakkında yapılan duruşma sonucunda sanığa 3167 S.Y.nın 16/1-3.maddesi gereğince,48.831.00 ve 78.972.00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA dair verilen mahkememizin 11/02/2011 tarih 2008/174 Esas, 2008/458 karar sayılı ilamı bütün aramalara rağmen yukarıda adı geçen sanığa tebliğ edilemediği görülmekle,

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29 maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliği ile, aynı kanunun 31. maddeleri gereğince ilan yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak beyanın hakime onaylatılması suretiyle Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere aksi halde kararın kesinleşeceği ve tebligat yapılmış sayılmasına karar verilmesi ilanen tebliğ olunur.

9494


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO              :  2011/358

KARAR NO          :  2011/302

DAVACI               :  K.H.

SANIK                   :  MAJID DAVOUDABADI; Alı ve Ekren oğlu, 16/07/1978 D. GHOM İRAN doğumlu, Hıyabani yirmimetrezad kuçei 5 plaka 14 Ghom/İran adresinde oturur. İran vatandaşı.

SUÇ                       :  5015 sayılı Kanuna muhalefet

SUÇ TARİHİ         :  02/07/2011

SUÇ YERİ             :  AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ   :  27/10/2011

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında mahkememizce CMK.nun 231. maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve suça konu 700 litre kaçak motorinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun ek 5.maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi gereğince müsaderesine karar verilmiş , sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

9330