16 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28144

YARGI İLÂNLARI

 


Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

Dosya No         :  2011/695

Karar No          :  2011/1013

Davacı              :  K.H

Sanık                :  Minaya Ordinskaya, Mirsefer ve Gülyazı kızı, 30/06/1959 Gürcistan doğumlu, Azerbaycan Uyruklu

Suç                   :  5683 Sayılı Kanuna Aykırılık

Suç Tarihi         :  07/09/2010

Suç Yeri           :  Iğdır/Aralık

Karar Tarihi      :  21/10/2011

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı kanuna aykırılık suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesine kamu davası açılmış ise de; sanığın Iğdır ili Aralık ilçesinde yakalandığı, suçun işlendiği yerin belli olmadığı ve belirlenemediği anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nun 13/1 maddesi gereğince mahkememizin yetkisizliğine ve dosyanın yetkili ve görevli Aralık Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8922

—————

Dosya No         :  2011/694

Karar No          :  2011/1012

Davacı              :  K.H.

Sanık                :  Gulbanız Alıguliyeva, Aydın ve Şefika kızı, 27/08/1973 Şerur doğumlu, Azerbaycan Uyruklu

Suç                   :  5683 Sayılı Kanuna Aykırılık

Suç Tarihi         :  20/10/2010

Suç Yeri           :  Iğdır/Aralık

Karar Tarihi      :  21/10/2011

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı kanuna aykırılık suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesine kamu davası açılmış ise de; sanığın Iğdır ili Aralık ilçesinde yakalandığı, suçun işlendiği yerin belli olmadığı ve belirlenemediği anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nun 13/1 maddesi gereğince mahkememizin yetkisizliğine ve dosyanın yetkili ve görevli Aralık Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8923