14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28142

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 07/10/2011 tarih ve 581 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29/11/2011 tarih ve 3424 sayılı kararı ile ilçesinden geldiği tarzda onanan “Etimesgut İlçesi, Oğuzlar Mahallesi imarın 18165 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”  14/12/2011 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9677/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 04/10/2011 tarih ve 562 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29/11/2011 tarih ve 3441 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Yapracık Mahallesi,  imarın 3 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”  14/12/2011 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9678/1-1

—— • ——

Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nce “Kartepe İçin Düşünüyorum 30. Meridyen Özgün Fikir Proje Tasarımı Yarışması” ilanı Resmi Gazete’nin 26 Ekim 2011 Tarih ve 28096 sayılı nüshasında ‘Çeşitli İlanlar’ başlığı altında yayımlanmıştır. Kartepe Belediyesinin yarışma ilanın eski metni ‘’6. Maddesi Asli Juri Üyelerine ilaveten;

4 - Dr. Ahmet Uzel Y.Mimar/Şehir Plancısı (M.S.Ü. Yüksek Mimar)

5 - Nihal Şenlier Y. Mimar/Şehir Plancısı (Gebze Yüksek Teknoloji Enst.)

Asli jüri üyeleri olarak görevlendirilmiştir.” Şeklinde düzeltilmiştir.

İlanen duyurulur.

9753/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru tarihi, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz http://bingol.edu.tr Web sayfasında mevcuttur. İlan olunur.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Doçent

1

1

 

Zooloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Sucul böceklerin sistematiği konusunda çalışmalar yapmış olmak

Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Doktorasını Türkiye’de sosyal  belediyecilik uygulamaları alanında yapmış olmak

Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak

Fizikokimya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Floresans enerji transferi alanında çalışma yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

 

 

 

 

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

 

TEKNİK BİLİMLER MYO.

 

 

 

 

 

Yardımcı Doçent

1

3

Doktorasını Metalürji eğitimi anabilim dalında yapmış olmak

 

Yardımcı Doçent

1

3

Bitkilerde düşük sıcaklık stresi konusunda çalışma yapmış olmak

 

Yardımcı Doçent

1

3

Saha florası ve uçucu yağlar konusunda çalışma yapmış olmak

9768/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 64 46

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Çeviri Bilimi/

İngilizce Mütercim-Tercümanlık

Yrd. Doç.

5

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği/

Yapı

Yrd. Doç.

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme/Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç.

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat/İktisat Teorisi

Yrd. Doç

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat/İktisat Politikası

Yrd. Doç

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd. Doç

5

1

9718/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan profesör ve doçentler alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine 2 fotoğraf, öğrenim belgesi, onaylı nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesörlerin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı-Eskişehir” adresine vermeleri gerekmektedir. Başvurularda, Bölüm/Anabilim Dalı açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

 

Profesör (Devamlı Statü):

Fen Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı.

Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasotik Kimya Anabilim Dalı.

 

Doçent (Devamlı Statü):

İşletme Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Anabilim Dalı. (2 adet)

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu.

9734/1-1

—— • ——

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile web sayfamızda yayınlanan Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ANABİLİM DALI

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Eğitim Fak.

Doç.

(Daimi)

Fen Bilgisi

Eğitimi

1

1

Fizik öğretmenliği lisans mezunu olup, Fizik bilim dalında Doçent unvanına sahip olmak.

 

Başvuru Adresi: Personel Daire Başkanlığı, Erdoğan Akdağ Kampüsü Eğitim Fak. Kat: 3 YOZGAT

9728/1-1

—— • ——

Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   :  Nusret KAYHAN - Veysi KAYHAN (Mal sahipleri)

ADRESİ          :  Bilinmiyor.

İmarın 26471 ada 20 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.05.2011 gün ve 93/04715 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince malikleri Nusret KAYHAN - Veysi KAYHAN adlarına 4.000.- (Dörtbin) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 26.05.2011 gün ve 2461 sayılı karar ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 26.05.2011 gün ve 2461 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

9281/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı XIV no.lu Adana Petrol Bölgesi’nde Akdenizde Türk karasuları dışında TPO/XIV/E işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 17.11.2011 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

9671/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 28.11.2011 Karar No: 450

Türkiye Petrolleri A.O. I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde sahip olduğu AR/TPO/3791 hak sıra no.lu arama ruhsat sahası içerisinde yer alan Velimeşe-3 kuyusunun lokasyon yeri ve yolu için gerekli olan ancak, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları bulunan Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Velimeşe Köyü Avlamalık ve Domuzdere mevkiinde kain 1822 no.lu parselin 4.615,37 m²’lik, 1823 no.lu parselin 6.790,12 m²’lik kısmı olmak üzere toplam 11.405.49 m²’lik arazinin 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 87 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 08.07.2011 ve bunu tamamlayan 15.08.2011 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan ancak, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları bulunan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/1.500 ölçekli haritada hudutları gösterilen Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Velimeşe, Avlamalık ve Domuzdere  Köyü mevkiinde kain 1822 no.lu parselin 4.615,37 m²’lik, 1823 no.lu parselin 6.790,12 m²’lik, kısmı olmak üzere toplam 11.405,49 m²’lik arazinin 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 87 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

 

İstimlakine karar verilen arazilerin:

 

İli                         : Tekirdağ

İlçesi                    : Çorlu

Köyü                    : Velimeşe

Mevkii                 : Avlamalık, Domuzdere

 

Parsel No.            Maliki                                                İstimlaki istenen miktar (m2)

1822                    Akif oğlu Celal YILDIZ                                                   4.615,37

M. Ali oğlu Lokman ALBAYRAK

1823                    Tahir oğlu Nevzat ALBAYRAK                                      6.790,12

                                                                           TOPLAM                       : 11.405,49

9672/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın XII no.lu Gaziantep Bölgesi’nde sahip bulunduğu ARİ/TPO/5000 hak sıra no.lu işletme ruhsat sahası içerisinde yer alan Türmüz (Adıyaman) üretim sahası ile AR/TPO/2645 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasındaki Çemberlitaş üretim sahaları arası revizyon amaçlı enerji nakil hattı için  gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Adıyaman 1.Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Petrol Mahallesi Kamışlı Dere mevkiinde kain 115 ada 13 no.lu parselin 34,87  m2 lik kısmına (direk yeri)   ve  687,26  m2  lik kısmında (irtifak hakkı) olmak üzere toplam 722.13 m2  lik  arazinin 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 04.10.2011 ve bunu tamalayan 23.11.2011 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

9673/1-1

—————

Atlı Makine İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları, Üretim, Sanayi ve Ticaret A.Ş. VII No.lu Erzurum petrol  bölgesi’nde, Artvin İli sınırı   dahilinde  sahip   bulunduğu  AR/ATL/4825  hak sıra numaralı  petrol arama ruhsatını  02.12.2011 tarihinde terk etmiştir.

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49’ uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğünün 69’uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9674/1-1

—————

Atlı Makine İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları, Üretim, Sanayi ve Ticaret A.Ş. II No.lu Bolu petrol bölgesi’nde, Sakarya, Bolu İlleri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/ATL/4880 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatını 02.12.2011 tarihinde terk etmiştir.

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49’ uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğünün 69’uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9675/1-1

—————

Aladdin Middle East Ltd., Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic.A.Ş ve Talon Exploration Ltd. Şti.’nin  X no.lu Siirt Petrol Bölgesinde AME-GYP-TLN/X/B işaretli sahada bir  adet müşterek petrol arama  ruhsatı  iktisabı için 17.11.2011 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettikleri Petrol Tüzüğünün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

9676/1-1


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/157572

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Elazığ Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Elazığ

Adresi

Yenimahalle Gazi Cad. No: 62

Tel-Faks

(0424) 234 03 27 / (0424) 234 03 87

Posta Kodu

23200

E-Mail

elazig@csgb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Murat Canpolat/Canpolat İnşaat Elektrik ve Güvenlik Sistemleri

 

Adresi

Mustafa Paşa Mah. Gazeteci Rahmi Akman Sok. No: 6/A Elazığ

 

T.C. Kimlik No.

39265209590

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

12520-013396

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9754/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/147284

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı/Nafiz Yürekli Otelcilik Turizm Meslek Lisesi Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Nafiz Yürekli Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi

İl/İlçe

Isparta/Eğirdir

Adresi

Altınkum Mahallesi

Tel-Faks

0 246 311 51 48 – 246 311 27 48

Posta Kodu

32500

E-Mail

279337@meb.k12.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

UN-PA Un ve Un Mamülleri Pazarlama Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Sanayi Çarşısı Mobil Yanı No: 1 Eğirdir/Isparta

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8920046422

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

573-7720-Eğirdir

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9758/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/119397

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

Mithatpaşa Cad. No: 3 Sıhhiye/Ankara

Tel-Faks

0 312 585 13 03 – 0 312 435 13 85

Posta Kodu

06434

E-Mail

remzi.kantemir@sağlık.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Palme Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Mustafa Yılmaz

Adresi

Atisan Sanayi Sitesi 30. Cadde No: 34-36 Yenimahalle/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

54145682072

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7200072562

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

126325

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8. İhale Türü

Mal

(  )

Hizmet

(  )

9. İhale Usulü

Açık

(  )

Pazarlık

(  )

Yapım

(  )

Diğer

(  )

Belli İstekliler

(  )

Diğer

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9751/1-1


Adalet Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/87892

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Adalet Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu

İl/İlçe

Sincan/Ankara

Adresi

Adalet Mahallesi Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Yenikent

Tel-Faks

312 589 50 00

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hasaş İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. A.Ş

 

Adresi

Macunköy Mah. Erciyes İşyerleri Sit. 198. Cad. No: 12 Yenimahalle/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

458 002 8261

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

61443

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9750/1-1


Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Müracaat etmek isteyenlerin http://www.karaelmas.edu.tr sayfasında yazılan başvuru koşullarını yerine getirmiş olmaları şarttır.

 

Anabilin Dalı

Profesör

Doçent

Açıklama

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

Çalışma Ekonomisi

1

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Jeodezi

1

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Göğüs Hastalıkları

1

 

 

Fizyoloji

1

 

 

Halk Sağlığı

1

 

 

Hastalıkları

1

 

 

Adli Tıp

 

2

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

1

 

Fizyoloji

 

1

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

1

 

Tıbbi Patoloji

 

3

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Moleküler Biyoloji

 

1

Böcek Moleküler Fizyolojisi alanında çalışmaları olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Kimya Eğitimi

 

1

 

9769/1-1


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular "Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri"ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: www.mersin.edu.tr) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesi'nin web sayfasında (http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan "Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) takım, Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Not

TIP FAKÜLTESİ

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

 

 

 

 

 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

 

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

 

 

 

 

 

Nöroloji

Doçent

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

Eğitim Bilimleri

 

 

 

 

 

 

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

3

1

9770/1-1