3 Kasım 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28104

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünden:

Kartepe Belediye Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Milli Savunma Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 26.10.2011 Karar No: 6391

ŞİRKETİN                                :

- TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                               :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86, 06100 Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ          :  06.04.2011

RUHSATIN                              :

- MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                               :  II no.lu Bolu

- SAHA İŞARETİ                    :  TPO/II/CC

- KAPSADIĞI İLLER              :  Bartın, Zonguldak

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  45.250 hektar

- HAK SIRA NUMARASI      :  AR/TPO/4958

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

(Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/25.000 ölçekli E28-d3 haritasındaki 357 metre yükseltili Halimoğlu Tepe nirengisinden N-55 derece 45 dakika doğrultuda ve 2370 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 7402 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 5915 metre doğuda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 11.102 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 26.834 metre batıda (e)’ye doğru çizgi,

(e) köşesi 1/25.000 ölçekli F28-a4 haritasındaki 316 metre yükseltili Çilemezarlığı Tepe nirengisinden N-263 derece 00 dakika doğrultuda ve 1915 metre uzaklıktadır. (e)’den 18.504 metre kuzeyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 20.856 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nın mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Ancak talep olunan arama sahası içerisinde, Devlet Ormanları mevcut olduğundan 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince 27.04.2011 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan muvafakat istenmiş ve istenilen muvafakat 31.05.2011 tarihinde alınmıştır.

Şirketin sunmuş olduğu programı yerine getirmesi şartı ile talip şirkete mezkur sahaya şamil olmak üzere 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55’inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

8624/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 25.10.2011 Karar No: 6389

ŞİRKETLERİN                         :

- TİCARİ UNVANLARI         :  1) Aladdin Middle East Ltd.

                                                     2) Güney Yıldızı Pet. Ür. Sond. Müt. ve Tic. A.Ş.

                                                     3) Talon Exploration Ltd.

- MERKEZLERİ                       :  1) 123 South Market Wichita Kansas 67202 U.S.A.

                                                     2) Adıyaman-Kahta K.yolu 17.Km. Uludam Köyü Zeynel Sahası Ara. Üre. Tesisleri Bitişiği, ADIYAMAN

                                                     3) 100 Bayview Circle Suit Newport Beach CA 92660 USA

TÜRKİYE ADRESLERİ          :  1) İran Caddesi, Karum İş Merkezi, No:21/394, 06680 Kavaklıdere, Çankaya-ANKARA

                                                     2) Söğütözü Cad.No.23 Söğütözü 06520 ANKARA

                                                     3) Şehit Ersan Cad. No:24/7-8 Çankaya-ANKARA

- MÜRACAAT TARİHLERİ   :  06.07.2011-08.07.2011-12.07.2011

RUHSATIN                              :

- MAHİYETİ                            :  İşletme ruhsatı

- BÖLGESİ                               :  X no.lu Siirt

- SAHA İŞARETİ                    :  AME-GYP-TLN/X/A

- KAPSADIĞI İLLER              :  Diyarbakır, Mardin

- KAPSADIĞI İLÇELER         :  Bismil, Savur

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  4.532 hektar

- HAK SIRA NUMARASI      :  ARİ/AME-GYP-TLN/3118-5003

İŞLETME SAHASININ HUDUDU:

Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilen haritasına göre; 1/25 000 ölçekli M45-c1 haritasındaki 707 metre rakımlı Cuma Tepe nirengisinden N-55 derece 00 dakika doğrultuda ve 960 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 771 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 5.538 metre doğuda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 3.391 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 11.908 metre batıda (e)’ye doğru çizgi, (e) köşesi 1/25.000 ölçekli M45-d2 haritasındaki 727 metre rakımlı Seket Tepe nirengisinden N-230 derece 45 dakika doğrultuda ve 1.000 metre uzaklıktadır. (e)’den 4.161 metre kuzeyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 6.365 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Aladdin Middle East Ltd. (% 30), Talon Exploration Ltd. (% 50) ve Güney Yıldızı Pet. Ür. Sond. Müt. ve Tic. A.Ş.’nin (% 20), mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi taleplerine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve Petrol Kanununun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 19.10.2011 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Aladdin Middle East Ltd. (% 30), Talon Exploration Ltd. (% 50) ve Güney Yıldızı Pet. Ür. Sond. Müt. ve Tic. A.Ş.’ne (% 20) 30.06.2011 tarihinden itibaren 6326 Sayılı Petrol Kanununun 60, 61 ve 65/1’inci maddeleri gereğince ARİ/AME-GYP-TLN/3118-5003 hak sıra no.lu müşterek petrol işletme ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine, bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 2 yıl 7 aylık sürenin de aynı Kanunu’nun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince Aladdin Middle East Ltd. (% 30), Talon Exploration Ltd. (% 50) ve Güney Yıldızı Pet. Ür. Sond. Müt. ve Tic. A.Ş.’ne (% 20)bu kararın yayımı tarihinde bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

8626/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 27.10.2011 No: 6392

ŞİRKETİN                                :

- TİCARİ UNVANI                 :  N. V. Turkse Perenco

- MERKEZİ                               :  Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam HOLLANDA

- TÜRKİYEDEKİ ADRESİ      :  Mahatma Gandi Cad. No.97 06700, Gaziosmanpaşa Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ          :  15.04.2011

RUHSATIN                              :

- MAHİYETİ                            :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                               :  XI No.lu Diyarbakır

- KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  3396 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI      :  ARİ/NTP/50-880

- BAŞLANGIÇ TARİHİ          :  28.02.1969

- VERİLİŞ TARİHİ                  :  24.04.1970

N.V. Turkse Perenco Şti., yukarıda bölgesi, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 17.04.2012 tarihinden itibaren 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 65/3’üncü maddesine göre on yıl süre ile uzatılması için 15.04.2011 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

N.V. Turkse Perenco Şti.’nin süre uzatılması isteğine ait evrakının Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu ARİ/NTP/50-880 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 17.04.2012 tarihinden itibaren sahanın üretim ve rezerv durumu göz önüne alınarak Petrol Kanunu’nun 65/3’ üncü maddesi ve 12.09.2011 tarih ve 2011/2213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 17.04.2022 tarihine kadar on yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

8628/1-1

—————

Aytur Madencilik Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin XV no.lu Konya Petrol Bölgesi’nde Konya ve Aksaray İlleri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/AYT/4061, 4062 hak sıra no.lu iki adet petrol arama ruhsatnamesinin müddeti 18.10.2011 tarihinde sona ermiştir.

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49 ncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 ncu maddesi gereğince Şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

8625/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ nin XI No.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/ARR/4828 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatını terk için 25.10.2011 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

8627/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi Vakfı (ADAM).

VAKFEDENLER: Mehmet Bulut, Bülent Kent, İbrahim Dursun.

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.10.2011 tarihli 2011/364 Esas, K. 2011/424 sayılı karar.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO'SU: Ankara 3. Noterliğince düzenlenen 10.08.2011 tarih ve 11433 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı noterlikte düzenlenen 19.10.2011 tarih ve 14704 yevmiye nolu tadil senedi.

VAKFIN AMACI:

Vakıf, memleketimizin nitelikli insan gücünü artırmaya yönelik olarak öğrencilere, gençlere, ilmi araştırma ve akademik faaliyetlerde bulunan kişilere;

a) Yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarında her türlü maddi ve manevi destek sağlamak

b) Memleketimizin insan sermayesinin niteliğini artırmaya dönük olarak yurt içinde ve yurt dışındaki her türlü çalışmada etkin olarak yer almak,

c) Öğrencilere, araştırmacılara ve ilim adamlarına burs tedarik etmek, maddi ve ayni yardımlarda bulunmak.

d) Gayenin tahakkuku için ilgili makamların izniyle, yurt içinde ve yurt dışında faliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile sosyo-kültürel amaçlı vakıf, dernek ve federasyonlarla her türlü işbirliği yapmak.

e) Vakfın mali yapısını tehlikeye sokmayacak şekilde, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) Derneğinin faaliyetlerine yardımcı ve destek olmak. Yapılacak her türlü ilmi, kültürel, sportif, sosyal faaliyetlere katkıda bulunmak, TV, radyo, matbaa, basım-yayın, temsil, ağırlama, yemek, kokteyl vb. tanıtım amaçlı harcamalara katkıda bulunmak, bu amaçla bilişim, telekomünikasyon, televizyon, radyo vb. alanlarda yardımcı olarak ortak veya tek başına projeler üstlenmek, bununla ilgili şirketler kurmak, var olanlara iştirak etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000,00(Ellibin) TL.

VAKFIN ORGANLARI: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

8647/1-1

—————

VAKFIN ADI: Sevgi Akyol- Şener Akyol Hukuk Eğitimine Destek Vakfı

VAKFEDENLER: Sevgi Akyol, Şener Akyol

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: İstanbul 11.Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/10/2011 tarih ve E:2011/6 K:2011/477 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Beyoğlu 11. Noterliğinin 16/12/2010 tarih ve 9274 yevmiye nolu kuruluş senedi ile 26/09/2011 tarih ve 17012 yevmiye nolu değişiklik senedi.

Beyoğlu 22. Noterliğinin 20/04/2011 tarih ve 7715 yevmiye nolu, 12/07/2011 tarih ve 12930 yevmiye nolu değişiklik senetleri

VAKFIN AMACI: Hukuk eğitimine ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine ve özel hukuk yüksek lisans ve doktora öğrencilerine destek olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul ili, Şişli ilçesi Oktay Cebeci Mahallesi, Tokaloğlu Sokak, 151 pafta, 1013 Ada, 28 Parsel sayılı Azat Apartmanı 1. kat, 3 nolu ve 2. kat 4 nolu bağımsız bölümleri. 100.000.-TL. Nakit Para,

Prof. Dr. Şener Akyopa ait olan ve senette dökümü yapılan kitap, çeviri ve makaleler üzerindeki telif hakları.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli heyet, Müdür

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

8648/1-1

—————

VAKFIN ADI: Şule-Serdar Noyan Eğitim Sağlık ve Turizm Vakfı (Şule-Serdar Noyan Vakfı)

VAKFEDENLER: Serdar Noyan, Şule Noyan, Jale Eyübagil, Rıza İmamoğlu, Tuncay Inandı

VAKFIN İKAMETGÂHI: Antalya

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: Alanya 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/09/2011 tarih ve E:2011/464, K:2011/558 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Alanya 4. Noterliğince düzenlenen 12/08/2011 tarih, 19894 yevmiye nolu vakıf senedi.

VAKFIN AMACI: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, lise ve üniversite düzeyinde eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MALVARLIĞI: 6.000,00-TL Nakit.

- 2008 Model RENUALT Marka 07 NNU 14 ve 07 NNU 16 Plaka nolu 2 adet araç.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8646/1-1

—— • ——

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Dr. Ayşe ÇAMLILAR    :  TC Numarası: 17554457402, İbrahim kızı, 1956 Antalya Doğumlu, Antalya Merkez Nüfusuna Kayıtlı, Bahçelievler Mh. Pamir Cd. No: 33 Koray Apt.Kat:4 D: 15 Muratpaşa ANTALYA

Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan Dr. Ayşe ÇAMLILAR, Antalya 1 Nolu AÇSAP Merkezi'nde görevli iken 18/12/2003 tarihinde emekliye ayrılmıştır. Adı geçen değişik tarihlerde tedavi amacı ile yurtdışına çıkmıştır. Ancak açıklanan sebepten dolayı almış olduğu avansları süresinde kapatmamıştır. Adı geçenin Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü kayıtlarında 745,45TL'lik borç kaydı mevcuttur. "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca mevcut borcu rızaen ödeyip ödemeyeceğine dair Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü'nün 26/10/2010 tarih ve 379 sayılı yazısı ilgiliye tebliğ edilmek istenmiş, ancak adı geçenin emekliye ayrılmış olması ve tebligata elverişli ikamet adresi bulunamamasından dolayı söz konusu karar tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Kanunun 28 ila 31. Maddeleri gereği ilanen tebliğ olunur.

8642/1-1

—— • ——

Kartepe Belediye Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

26/10/2011 tarih ve 28096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “30. Meridyen Özgür Fikir Proje Tasarım Yarışması” ilanının 3-7 maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

3-7 Yarışmaya T.C. Uyruklu olan, Mimarlık, Mühendislik ve Güzel Sanatlar Fakültelerinden herhangi birinden mezun olup veya öğrenim gören tüm katılımcılara açıktır.

İlgililere duyurulur.

8676/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Arı Sanayi Sitesi 707.Sokak No:39 İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayinin bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve aşağıda yer alan bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Yıl

Dönem Adı

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2005

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2005

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2007

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2007

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2007

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2007

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2007

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2007

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2007

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2007

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2007

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2007

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2007

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2007

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2008

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2008

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2008

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2008

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2008

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2008

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2008

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2008

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2008

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2008

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2008

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2008

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2009

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2009

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2009

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2009

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2009

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2009

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2009

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2009

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2009

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2009

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2009

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2009

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2010

1 Ocak - 31 Mart

MY-01

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İthalat)

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2010

1 Ocak - 31 Mart

MY-02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İhracat)

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2010

1 Ocak - 31 Mart

MY-03

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (Üretim/Stok)

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2010

1 Nisan - 30 Haziran

MY-01

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İthalat)

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2010

1 Nisan - 30 Haziran

MY-02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İhracat)

Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi

MYĞ/551-30/14409

2010

1 Nisan - 30 Haziran

MY-03

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (Üretim/Stok)

8507/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:53 / ADANA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve aşağıda yer alan bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Yıl

Dönem Adı

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1886-1/25333

2009

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1886-1/25333

2009

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1886-1/25333

2009

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1886-1/25333

2010

1 Ocak - 31 Mart

MY-01

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İthalat)

Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1886-1/25333

2010

1 Ocak - 31 Mart

MY-02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İhracat)

Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1886-1/25333

2010

1 Ocak - 31 Mart

MY-03

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (Üretim/Stok)

Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2544-9/27635

2010

1 Nisan - 30 Haziran

MY-01

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İthalat)

Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2544-9/27635

2010

1 Nisan - 30 Haziran

MY-02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İhracat)

Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2544-9/27635

2010

1 Nisan - 30 Haziran

MY-03

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (Üretim/Stok)

Lisans Sahibi

Lisans No

Yıl

Dönem Adı

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2544-9/27635

2010

1 Temmuz - 30 Eylül

MY-01

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İthalat)

Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2544-9/27635

2010

1 Temmuz - 30 Eylül

MY-02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İhracat)

Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2544-9/27635

2010

1 Temmuz - 30 Eylül

MY-03

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (Üretim/Stok)

8507/2/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Tepeören Yolu Aktepe Sanayi Sitesi No:4 Tuzla / İSTANBUL adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve aşağıda yer alan bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Yıl

Dönem Adı

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2007

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2007

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2007

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2008

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2008

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2008

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2008

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2008

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2008

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2008

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2008

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2008

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2008

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2008

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2008

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2009

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2009

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2009

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2009

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2009

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2009

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2009

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2009

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2009

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2009

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2009

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2009

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2010

1 Ocak - 31 Mart

MY-01

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İthalat)

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2010

1 Ocak - 31 Mart

MY-02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İhracat)

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2010

1 Ocak - 31 Mart

MY-03

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (Üretim/Stok)

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2010

1 Nisan - 30 Haziran

MY-01

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İthalat)

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2010

1 Nisan - 30 Haziran

MY-02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İhracat)

Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/1347-6/23165

2010

1 Nisan - 30 Haziran

MY-03

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (Üretim/Stok)

8507/3/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Başkent Organize Sanayi Bölgesi 203 Ada 4 Parsel Temelli Polatlı / ANKARA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve aşağıda yer alan bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Yıl

Dönem Adı

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/555-30/14556

2005

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/555-30/14556

2005

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/555-30/14556

2005

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/555-30/14556

2005

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/555-30/14556

2006

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/555-30/14556

2006

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/555-30/14556

2006

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/555-30/14556

2006

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/555-30/14556

2006

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/555-30/14556

2006

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

8507/4/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114. Cadde 1204 Sokak Gümüşgün Köyü Mevkii Gönen / ISPARTA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Arma Madeni Yağ Lastik Petrol Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve aşağıda yer alan bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Yıl

Dönem Adı

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

Arma Madeni Yağ Lastik Petrol Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2463-4/27373

2010

1 Ocak - 31 Mart

MY-01

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İthalat)

Arma Madeni Yağ Lastik Petrol Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2463-4/27373

2010

1 Ocak - 31 Mart

MY-02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İhracat)

Arma Madeni Yağ Lastik Petrol Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2463-4/27373

2010

1 Ocak - 31 Mart

MY-03

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (Üretim/Stok)

Arma Madeni Yağ Lastik Petrol Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2463-4/27373

2010

1 Nisan - 30 Haziran

MY-01

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İthalat)

Arma Madeni Yağ Lastik Petrol Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2463-4/27373

2010

1 Nisan - 30 Haziran

MY-02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İhracat)

Arma Madeni Yağ Lastik Petrol Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2463-4/27373

2010

1 Nisan - 30 Haziran

MY-03

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (Üretim/Stok)

Arma Madeni Yağ Lastik Petrol Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2463-4/27373

2010

1 Temmuz - 30 Eylül

MY-01

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İthalat)

Arma Madeni Yağ Lastik Petrol Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2463-4/27373

2010

1 Temmuz - 30 Eylül

MY-02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İhracat)

Arma Madeni Yağ Lastik Petrol Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2463-4/27373

2010

1 Temmuz - 30 Eylül

MY-03

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (Üretim/Stok)

Arma Madeni Yağ Lastik Petrol Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2463-4/27373

2010

1 Ekim - 31 Aralık

MY-01

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İthalat)

Arma Madeni Yağ Lastik Petrol Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2463-4/27373

2010

1 Ekim - 31 Aralık

MY-02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İhracat)

Arma Madeni Yağ Lastik Petrol Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2463-4/27373

2010

1 Ekim - 31 Aralık

MY-03

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (Üretim/Stok)

8507/5/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Ostim Mahallesi 24.Cadde No147 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketinin bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve aşağıda yer alan bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Yıl

Dönem Adı

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2005

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2005

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2005

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2005

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2006

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2006

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2006

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2006

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2006

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2006

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2006

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2006

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2007

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2007

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2007

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2007

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2007

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2007

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2007

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2007

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2007

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2008

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2008

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2008

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2008

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2008

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2008

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2008

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2008

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2008

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2008

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2008

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2008

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2009

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2009

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2009

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2009

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2009

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2009

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2009

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2009

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2009

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2009

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2009

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2009

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2010

1 Ocak - 31 Mart

MY-01

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İthalat)

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2010

1 Ocak - 31 Mart

MY-02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İhracat)

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2010

1 Ocak - 31 Mart

MY-03

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (Üretim/Stok)

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2010

1 Nisan - 30 Haziran

MY-01

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İthalat)

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2010

1 Nisan - 30 Haziran

MY-02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (İhracat)

Ass Petrol Madeni Yağ Üretimi Depolama Gıda İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Sti.

MYĞ/544-46/14265

2010

1 Nisan - 30 Haziran

MY-03

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı (Üretim/Stok)

8507/6/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Horozluhan Mah. Petekçiler Sok. No:29 Selçuklu / KONYA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve aşağıda yer alan bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Yıl

Dönem Adı

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/563-23/14663

2006

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/563-23/14663

2006

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/563-23/14663

2006

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/563-23/14663

2006

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2007

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2007

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2007

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/563-23/14663

2007

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/563-23/14663

2007

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/563-23/14663

2007

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2008

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2008

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2008

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2008

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_1_01

Madeni Yağ Fiili İthalat Beyanı

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2008

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_2_01

Madeni Yağ Fiili İhracat Beyanı

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2008

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_3_01

Madeni Yağ Üretim Beyanı

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2008

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2008

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2008

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2008

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2008

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2008

1 Ekim - 31 Aralık

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2009

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2009

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2009

1 Ocak - 31 Mart

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2009

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2009

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2009

1 Nisan - 30 Haziran

PH-07-X_3_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Üretim

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2009

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_1_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı - Fiili İthalat

Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/1340-2/23114

2009

1 Temmuz - 30 Eylül

PH-07-X_2_02

Madeni Yağ Hareketleri Beyanı Fiili İhracat