3 Kasım 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28104

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYALARIN SATIŞI YAPILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden:


MOTORİN SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Anadolu Merkez-1 (Ankara) Bölge Müdürlüğünden:


BASKILI MİNİ FINDIKLI EKMEK POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. TARAFINDAN MUHTELİF ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


İDARİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Kuzey Ege Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğünden:


BAKIM-ONARIM HİZMETLERİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 10. VE 16. MADDESİNE GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE

ARAÇLAR SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


NARENCİYE MAHSULÜ PARTİLER HALİNDE (PARSEL OLARAK) TOFUR OLARAK SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


YER SİLOSUNDAN BETON KANALLARA PANCAR NAKLİ HİZMET ALIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kırşehir Şeker Fabrikasından:


HAŞHAŞ KAPSÜLÜ KÜSPESİ SATILACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Reşadiye Belediye Başkanlığından:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Ambarlı Fuel-Oil Doğal Gaz Kom. Çev. Sant. İşl. Müdürlüğünden:


24 (YİRMİDÖRT) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa İl Özel İdaresinden:


İHALEYE DAVET

BELBETON BETON ELEMANLARI SANAYİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.’NİN % 100 ORANINDAKİ HİSSESİNİN

ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MAHSUL VE SELEKTÖR ALTI BUĞDAY SATILACAKTIR

Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYALARIN SATIŞI YAPILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 79,65 TL ile en çok 949.040,25 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 7,97 TL, en çok 94.904,02 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif eşya, hoporlor, araç parçaları, muhtelif tekstil ve giyim eşyaları, ev telefonu, cep telefonu kılıfları, muhtelif fincan tabak vb… cinsi 54 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 16.11.2011 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır.

Satışa sunulan araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 15.10.2011 tarih ve saat 16.00’a kadar Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki Mersin İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10 TL- KDV dahil) Mersin İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Mersin İşletme Şube Müdürlüğü (0) (324) (6512866-6512876)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

8661/1-1


MOTORİN SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Anadolu Merkez-1 (Ankara) Bölge Müdürlüğünden:

İhalenin konusu                            :  Bölge Müdürlüğümüze bağlı Ankara ilinde mevcut 218 merkezde kurulu bulunan dizel motorlu jeneratörlerin 1 yıllık ihtiyacı olan 91.696 litre motorinin satın alınması işi (İhaleye ait bilgiler www.turktelekom.com.tr /duyurular/ihale ilanları - linkinden görülebilir. Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir.)

İhaleyi yapan birim adı                 :  Anadolu Merkez-1 (Ankara) Bölge Müdürlüğü - Tedarik Zinciri Müdürlüğü

Tel                                                :  0 312 555 37 81 - 82

Faks                                              :  0 312 310 06 16

İhale dokümanının görüleceği

yerler ve temin şekli                      :  Bölge Müdürlüğü Tedarik Zinciri Müdürlüğünde görülebilir ve 75,00.-TL (KDV Dahil) bedel karşılığı satın alınabilir.

İhale tarih ve saati                         :  14.11.2011 Pazartesi günü, saat 14.30

Tekliflerin verileceği ve

İhalenin yapılacağı yer                  :  Anadolu Merkez-1 (Ankara) Bölge Müdürlüğü - Tedarik Zinciri Müdürlüğü Anafartalar Cad. Alsancak Sok. A-Blok Kat:4 Ulus/ANKARA

                                                         Bölge Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu

İhaleye katılabilecek olanlar          :  Yurt içinde faaliyet gösteren firmalar

İhaleye katılamayacak olanlar

(Tedarik Esasları madde 7)           :  Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirketin diğer tüm çalışanları ihalelere katılamazlar. Katıldıkları taktirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve ihale üzerinde kalır ise ihale iptal edilir ve geçici veya kati teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu taktirde istekliden ayrıca tahsil edilir.

Geçici Teminat                              :  Teklif bedelinin en az %3’ü (yüzde üç’ü)

8665/1-1


BASKILI MİNİ FINDIKLI EKMEK POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5 ton baskılı mini fındıklı ekmek poşeti alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Teklifler en geç 10.11.2011 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel: 397 33 65 - 66     Faks: 397 33 71 – 74

8653/1-1

—————

ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. TARAFINDAN MUHTELİF ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

İdaremize ait aşağıda listesi ve özellikleri verilen otomobillerin kapalı zarf usulü teklif toplanarak satışı yapılacaktır. İstekliler otomobilleri Fabrikamız otoparkında görebilirler. Teklifler en geç 11.11.2011 saat 14.00’e kadar Satın alma Şefliğine kapalı zarf içinde teslim edilmiş olmalıdır.

Teklif verecek olan istekliler teklifleri ile birlikte şahıslar nüfus cüzdanı fotokopilerini zarfın içine koymuş olmaları gerekmektedir

 

Sıra

No

Marka

Renk

Model

Yıl

Km

1

VOLKSWAGEN

Gümüş Mavi

PASSAT 1.9 TDI-Comfortline

2003

328.000

2

VOLKSWAGEN

Metalik Gümüş

PASSAT 2.0 Comfortline

2003

150.000

3

VOLKSWAGEN

Opak Beyaz

POLO 1.4 TDI-Basicline

2005

110.000

 

Araçların görülebileceği ve teklifleri verileceği adres: Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ Yenimahalle / ANKARA

İrtibat Telefonu: 0 312 397 33 65 – 174

8654/1-1

—— • ——

İDARİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Kuzey Ege Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuz Kuzey Ege Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü’ne idari bina yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif etikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “İstasyon Mah. Kuva-i Milliye Cad. Tekel Depoları No: 9 Saruhanlı/Manisa” adresindeki Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşabileceklerdir.

4 - Firmalar ihale zarfını en geç 14 Kasım 2011 günü saat 10.00’a kadar K. Ege Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Şefliği Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale zarfı aynı gün saat 11.00’da Müdürlüğümüz Sistemler Yönetimi Şefliği odasında açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8655/1-1


BAKIM-ONARIM HİZMETLERİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı bakım onarım hizmetlerinin 200 kişi ile 1 yıl süreli yaptırılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2011/169367

Dosya No                                  :  28-TAF/11018

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                   :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 13 Oda No: 28 Bahçelievler/ANKARA

c) Telefon numarası                   :  0312 212 69 00-2322

d) Faks numarası                       :  0312 212 78 54

e) Elektronik posta adresi          :  neslihan.kizmaz@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı,

    niteliği, türü ve miktarı           :  Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı bakım onarım hizmetlerinin 200 kişi ile 1 yıl süreli yaptırılması işi

3 - İhale konusu işin

a) İşin yapılacağı yer                  :  Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/K.MARAŞ

b) İşin süresi                              :  İşin süresi 1yıldır.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli           :  100,00.-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği /

   satın alınabileceği yer              :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 13 Oda No: 28 Bahçelievler/ANKARA

c) İhale Usulü                            :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                  :  22.11.2011 Salı günü, saat: 14:00

e) Tekliflerin verileceği yer        :  Teklifler 22.11.2011 saat 14: 00’e kadar;

                                                     EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C-1 Bahçelievler/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer           :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C-3 Bahçelievler/ANKARA

g) İhale dokümanına

   ulaşılabilecek internet adresi   :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale ve Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunlarına tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8635/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 10. VE 16. MADDESİNE GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE

ARAÇLAR SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 3.570,75 TL ile en çok 134.880,37 TL olan, yatırılması gereken güvence tutarı da en az 357 TL ile en çok 13.488 TL olan, cinsi miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 26 adet binek otomobil, 2 adet kamyonet, 1 adet Kamyon ve 1 adet Tır çekicisi açık artırma suretiyle Osmangazi Belediye Spor Kulübü Akpınar Kültür Sanat ve Spor Merkezi Akpınar Mah. 1050 Konutlar Osmangazi/BURSA adresinde 16.11.2011 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araçlar hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilinir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 15.11.2011 tarih ve saat 16.00’a kadar Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk Parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar “Şaşmaz Mevkii, Ergazi Tesisleri, Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası ve İkametgâh Beyanı, tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numarası ve İşyeri Merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için Vekâletname aslı veya Noter Onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, Yetki Belgesinin aslı veya Noter Onaylı örneğinin satış günü İhale Salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık artırma yöntemi ile satışa esas satış şartnamesi ve ekleri 10.-TL (KDV dahil) bedel karşılığında Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğümüz veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Şube Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için: Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (224) (243 43 30)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ:

www.gumruk.gov.tr.

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

8617/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Haber Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, muhtelif cins ve miktar bilgi sistem malzemesi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, ayrıca depolama üniteleri ve sunucuların istenilen HP markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığından görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesi, HP markası, Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/11/2011 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve depolama üniteleri ile sunucular için istenilen HP markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8674/1-1


NARENCİYE MAHSULÜ PARTİLER HALİNDE (PARSEL OLARAK) TOFUR OLARAK SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2011 yılı üretim tahmini 2.790 Ton Narenciye Mahsulü Partiler halinde (Parsel olarak) Tofur olarak İşletme İdare Binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda 17.11.2011 Perşembe günü saat 14.00’de açık artırma usulüyle satılacaktır.

2 - İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde İhale 24.11.2011 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3 - İhaleye ait Ürün Cinsi, Muhammen Fiyatı, Tutarı ve Geçici Teminat Miktarları aşağıda tabloda gösterilmiştir.

 

Parti No

Ürünün Çeşidi

Tahmini Miktarı (Kg)

Muhammen Birim Fiyatı (TL)

Muhammen Tutarı (TL)

Geçici Teminat

1

W.Portakal+Klemantine Man.+B.Greyfurt

85.000

0,375

31.875,00

6.375,00

2

Beyaz Greyfurt

90.000

0,200

18.000,00

3.600,00

3

Beyaz Greyfurt

205.000

0,200

41.000,00

8.200,00

4

Washington Portakal

70.000

0,390

27.300,00

5.460,00

5

Washington Portakal

40.000

0,390

15.600,00

3.120,00

6

Washington Portakal

35.000

0,390

13.650,00

2.730,00

7

Washington Portakal + Valencia+Yerli Por.

55.000

0,375

20.625,00

4.125,00

8

K.Greyfurt+Mineola Man.+ Nova Man.

55.000

0,390

21.450,00

4.290,00

9

Washington Portakal

135.000

0,390

52.650,00

10.530,00

10

Washington Portakal

320.000

0,375

120.000,00

24.000,00

11

Pembe Greyfurt + Kırmızı Greyfurt

65.000

0,375

24.375,00

4.875,00

12

Beyaz Greyfurt + Pembe Greyfurt

90.000

0,200

18.000,00

3.600,00

13

Washington Portakal

130.000

0,390

50.700,00

10.140,00

14

Washington Portakal

160.000

0,390

62.400,00

12.480,00

15

Washington Portakal

110.000

0,390

42.900,00

8.580,00

16

Washington Portakal

135.000

0,390

52.650,00

10.530,00

17

Washington Portakal

125.000

0,390

48.750,00

9.750,00

18

Klemantine Mandarin

10.000

0,400

4.000,00

800,00

19

Mineola Mandarin

30.000

0,400

12.000,00

2.400,00

20

Kırmızı Greyfurt

135.000

0,390

52.650,00

10.530,00

21

Kırmızı Greyfurt

210.000

0,390

81.900,00

16.380,00

22

Kırmızı Greyfurt

405.000

0,390

157.950,00

31.590,00

23

Washington Portakal

50.000

0,390

19.500,00

3.900,00

24

Washington Portakal

45.000

0,390

17.550,00

3.510,00

 

TOPLAM

2.790.000

 

1.007.475,00

201.495,00

 

4 - İhaleye ait Şartname mesai saatleri dahilinde TİGEM’de (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde, MERSİN, ANTALYA, MUĞLA ve İZMİR Ticaret Borsalarında, Ege ve Akdeniz İhracatçılar Birliklerinde görülebilir.

TİGEM satışlar yönünden 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, İşletme İhaleyi yapıp yapmamakta; dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

TEL      : 0 252 692 37 20 (2 Hat)

FAX    : 0 252 692 52 29

İlan olunur.

8688/1-1


YER SİLOSUNDAN BETON KANALLARA PANCAR NAKLİ HİZMET ALIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kırşehir Şeker Fabrikasından:

İhale Kayıt No                        :  2011/173245

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ortaköy Yolu Üzeri 17. Km - KIRŞEHİR

b) Telefon -Faks numarası      :  0 386 221 61 30 -(37) - 0 386 221 61 38

c) Elektronik Posta adresi       :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın 2011-2012 Kampanya döneminde Yer Silosundaki 100.000 Ton (± % 20 toleranslı) pancarların araçlara yüklenerek beton kanallara taşınması işidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Kırşehir Şeker Fabrikası İhata sahası

c) İşin Süresi                          :  Fabrikamızın 2011-2012 Kampanya süresince

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Kırşehir Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) İhale tarihi ve Saati             :  14.11.2011; 14:30

4-4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Tip İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği Tip İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Tip İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. Tip İdari Şartnamenin (7.3) üncü alt maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.9. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Tip İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1 11. Tip İdari Şartnamenin 8'nci maddesinde istendiği üzere "yerli istekli" olunduğuna ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler.

4.1.12. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, (4.1.2), (4.1.3), (4.1.4), (4.1.11), (4.1.12) ve bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve K.D.V Dahil 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası - Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

8581/1-1

—— • ——

HAŞHAŞ KAPSÜLÜ KÜSPESİ SATILACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde üretim faaliyeti sonucu atık madde olarak oluşan haşhaş kapsülü küspesinin bunker altından dökme olarak satılması işi kapalı zarfla teklif alma yolu ile yapılacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden, 100,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 nolu hesaba yatırılıp dekontunun 0272 612 5667 numaralı faksa fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İsteklilerin 22.11.2011 Salı günü saat 14.00’a kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

8612/1-1


TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Reşadiye Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Reşadiye Belediyesi Termal Otel , Restaurant ve 14 adet Villa Tipi Apart Ev, 2886 sayılı DİK 36 .maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile        10 (on) Yıllığına kiraya verilecektir.

İLİ                                       :  TOKAT

İLÇESİ                                :  REŞADİYE

Tapu Kaydı

Pafta                                    :  26.30.P

Ada                                     :  131

Parsel                                  :  9

Yüzölçümü                          :  10.548,72 m2

YILLIK KİRA

MUAMMEN BEDELİ       :  350.000,00 TL + KDV

GEÇİCİ TEMİNATI          :  10 Yıllık Muhammen Bedel üzerinden 105.000,00 TL si

2 - Tesisin fiziki özellikleri:

BODRUM KAT VE ÜNİTELERİ

Bodrumda; Teknik Servis, Çamaşırhane, Klima Odaları, Kazan Dairesi ve Isı Santralleri, Personel Giyinme ve Soyunma Mahalli, Personel Duş Odası,

TERMAL OTEL VE ÜNİTELERİ

Zeminde; İdari Birimler, Muhasebe ve Müdür Odaları, 2 adet mescit odası, 1 adet Çocuk Oyun Odası, Lobi ve lobiye bağlı Okuma Odası, Resepsiyon, 200 kişilik Restoran, bahçede 1 adet Tokat kebap ocağı ve Mutfak, 1 adet 80 kişilik toplantı salonu bulunmaktadır.

TERMAL OTEL KATLARI VE ÜNİTELERİ.

1. kat 2 adet süit oda ve 11 adet single odadan oluşan toplam 13 odaya sahiptir.

2. Kat 14 adet dabıl oda, 18 adet single oda, 6 süit oda ve 1 adet kral dairesinden oluşup toplam 39 odaya sahiptir.

Toplamda 52 oda mevcut olup, halen kullanılmaktadır.

TERMAL OTEL KÜR MERKEZİ VE ÜNİTELERİ.

Dışardan ve Otel bağlantılı olmak üzere 1 adet giriş kapısı bulunan, zemin ve 1 kat halinde 2 kat inşa edilmiştir.

İçerisinde 1. katta: 1 adet Türk Hamamı, 1 adet spor odası, 1 adet yüzme havuzu, 1 adet bilardo odası, 6 adet özel banyo, soyunma ve giyinme mahalleri, 1 adet sağlık memuru odası.

2. Katta 1 adet sauna, 8 adet özel banyo, 4 adet fizik tedavi odası, 1 adet şok havuzu odası bulunmaktadır.

1 adet açık havuz, 1 adet çocuk havuzu, 1 adet bayan kapalı termal havuz ve 1 adet büfe bulunmaktadır.

VİLLA TİPİ APART EVLER

14 Adet olup içerisinde 1 mutfak 1 Banyo 1 Yatak odası ve salondan oluşmaktadır.

3 - İhale; Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi No:4 Adresindeki Reşadiye Belediye Başkanlığı Encümen huzurunda Meclis Toplantı Salonunda 15/11/2011 Tarihinde Saat 09.00 da Salı günü yapılacaktır.

4 - İhale Şartnamesi, Reşadiye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri, içerisinde 1.000,00 TL karşılığında alınması zorunludur.

5 - İhaleye Katılmak isteyen;

TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENECEK BELGELER

- Tüzel kişiliğin ortak ve faaliyet alanlarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

- Noter onaylı imza sirküleri ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge,

- İhale geçici teminatının yatırılmış olduğu banka dekontu veya makbuzu,

- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

- Temsil durumunda noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküleri,

- Katılımcılar ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olan vergi ve S.G.K. Borcu yoktur belgeleri ile Turizm ve otelcilik ile iştikal ettiğine dair bağlı bulunduğu mesleki kuruluşlardan alacağı ticari faaliyetine devam ettiğine dair belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

İhaleye Vekaleten iştirak ediliyorsa istekte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirkülerini vermek, Ayrıca İhale tarihinden en fazla     1 ay önceki tarih esas alınarak, Adli Sicilden veya Nüfusa kayıtlı olduğu Cumhuriyet Savcılığından Sabıka Kaydı (Hafif Suçlar Hariç) Olmadığına dair Belge getirmek, getirmediği takdirde yüz kızartıcı suçu olduğu kabul edilerek, ihaleye, iştiraki kabul edilmeyecektir.

GERÇEK KİŞİLERDEN

- Kanuni ikametgah belgesi.

- Nüfus cüzdanı örneği.

- Noter onaylı İmza sirküleri.

- Temsil durumunda noter onaylı vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri

- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

- İhale geçici teminatının yatırılmış olduğu banka dekontu veya makbuzu.

- Katılımcılar ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olan vergi ve S.G.K. Borcu yoktur belgeleri ile Turizm ve Otelcilik ile iştikal ettiğine dair bağlı bulunduğu mesleki kuruluşlardan alacağı ticari faaliyetine devam ettiğine dair belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

İhaleye Vekaleten iştirak ediliyorsa; istekte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek, Ayrıca İhale tarihinden en fazla    1 ay önceki tarih esas alınarak, Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu Cumhuriyet Savcılığından Sabıka Kaydı (Hafif Suçlar Hariç) olmadığına dair belge getirmek, getirmediği takdirde yüz kızartıcı suçu olduğu kabul edilerek, ihaleye iştiraki kabul edilmeyecektir.

8623/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Ambarlı Fuel-Oil Doğal Gaz Kom. Çev. Sant. İşl. Müdürlüğünden:

2 YIL SÜRE İLE 2 ADET BİNEK OTOMOBİL 1 ADET ÇİFT KABİN KAMYONET    1 ADET OTOBÜS KİRALANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: .

İhale Kayıt Numarası                 :  2011/172641

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  PK-47 Avcılar / İstanbul

b) Telefon ve faks numarası      :  2128759100 - 2128759113

c) Elektronik Posta Adresi         :  ambarli@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi     :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                       :  EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santrali İşletme Müdürlüğü Avcılar / İSTANBUL

c) Süresi                                    :  İşe başlama tarihi 01.01.2012, işin bitiş tarihi 31.12.2013

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santrali İşletme Müdürlüğü Avcılar / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                        :  24.11.2011 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: .

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: .

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, .

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, .

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Ulaştırma Bakanlığından alınmış (K1) Yeterlilik belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış Hizmet Yeterlilik Belgesi. (TS 12652)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yurt içinde kamu veya özel sektörde şoförü ile beraber her türlü araç kiralama ve personel taşıma işlerinden en az birinin yapıldığını, belgeleyen iş deneyimleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santrali İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisi Avcılar/ İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini EÜAŞ Ambarlı Santralı İşletme Müdürlüğü Veznesine veya Vakıfbank Avcılar Çarşı Şubesi 95000 1500 158007 296 939341 no'lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santrali İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Avcılar / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8611/1-1


24 (YİRMİDÖRT) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa İl Özel İdaresinden:

1) İlimiz sınırları içinde terk talebinde bulunulmuş, ilçesi, mevkii, pafta ve koordinatları, muhammen bedeli ile nitelikleri aşağıda belirtilen 24 (yirmidört) adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 1. fıkrası  (c) bendi ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17’inci maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

2) İhale, Manisa İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 24 Kasım 2011 Perşembe günü saat 14:00’da yapılacaktır.

3) İhale ile üç yıl süreli, arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

1 Nolu Saha                                                                                                                   

İli                      :  Manisa                          Alanı                             : 4.725,58 hektar

İlçesi                 :  Turgutlu                        Muhammen Bedeli        : 62.450,00TL

Beldesi             :                                        Geçici Teminat Bedeli   : 1.874,00TL

Köyü-Mevkii    :                                       

Pafta No           :  L19a2-L19b1

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y (SAĞA)

561000

561000

561120

561380

561108

561433

X (YUKARI)

4259020

4259000

4259000

4258926

4258922

4258911

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y (SAĞA)

561566

562025

564468

565280

567044

564825

 

4258874

4257630

4258285

4258812

4258677

4256733

 

13.NOKTA

14.NOKTA

15.NOKTA

16.NOKTA

17.NOKTA

18.NOKTA

Y (SAĞA)

563583

561578

558036

558001

556000

556000

X (YUKARI)

4254972

4254715

4252847

4251261

4251372

4255000

 

19.NOKTA

20.NOKTA

 

 

 

 

Y (SAĞA)

555759

555798

 

 

 

 

X (YUKARI

4254974

4259313

 

 

 

 

 

2 Nolu Saha                                                                                                                      

İli                      :  Manisa                             Alanı                             :   4.992,57 hektar

İlçesi                 :  Turgutlu                           Muhammen Bedeli        : 65.979,00 TL

Beldesi             :                                           Geçici Teminat Bedeli   :   1.980,00 TL

Köyü-Mevkii    :                                          

Pafta No           :  K19c4,K19d3,K19d4

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y (SAĞA)

561000

561000

544553

544755

546579

549908

X (YUKARI)

4262300

4262279

4263226

4263978

4264454

4266774

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

 

Y (SAĞA)

550960

553400

553450

569869

563663

 

 

4264826

4265583

4266114

4262361

4262298

 

 

3 Nolu Saha                                                                                                                            

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             :   4.951,05 hektar

İlçesi                 :  Turgutlu                                  Muhammen Bedeli        : 65.430,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :   1.963,00 TL

Köyü-Mevkii    :                                                 

Pafta No           :  K19d3,K19d4,L19a1,L19a2

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y (SAĞA)

561000

561000

555798

555798

555578

545681

X (YUKARI)

4262279

4259020

4259313

4259316

4259325

4259891

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

 

Y (SAĞA)

544966

545975

546542

545563

544553

 

 

4260693

4260668

4261209

4262930

4263226

 

 

4 Nolu Saha                                                                                                                            

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             :   3.509,94 hektar

İlçesi                 :  Ahmetli                                   Muhammen Bedeli        : 46.385,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :   1.392,00 TL

Köyü-Mevkii    :                                                 

Pafta No           :  K19c3,K19c4,L19b1,L19b2

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

576000

570821

577150

585600

X (YUKARI)

4262300

4262297

4264200

4263200

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

 

Y (SAĞA)

584400

577750

576000

 

X (YUKARI)

4259800

4260800

4260373

 

 

5 Nolu Saha                                                                                                                            

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             :   4.780,75 hektar

İlçesi                 :  Sarıgöl                                    Muhammen Bedeli        : 63.180,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :   1.896,00 TL

Köyü-Mevkii    :                                                 

Pafta No           :  L20c2,L20c3,L21d1,L21d4

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y (SAĞA)

634494

637576

636919

635500

635523

635520

X (YUKARI)

4225995

4225442

4222255

4215500

4215488

4215473

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

 

 

 

Y (SAĞA)

629566

632612

630617

 

 

 

 

4218163

4220774

4223223

 

 

 

 

6 Nolu Saha                                                                                                                            

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             :   4.739,33 hektar

İlçesi                 :  Alaşehir                                  Muhammen Bedeli        : 62.632,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :   1.879,00 TL

Köyü-Mevkii    :  Dadağlı                                  

Pafta No           :  L21d1,L21d2

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y (SAĞA)

645200

646300

641700

637289

634500

636900

X (YUKARI)

4222200

4223750

4225500

4225500

4226000

4228500

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y (SAĞA)

637000

644000

644000

644198

648600

645873

 

4232000

4227591

4227093

4227467

4224700

4221485

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

13.NOKTA

14.NOKTA

15.NOKTA

Y (SAĞA)

644840

644840

645131

X (YUKARI)

4222165

4222228

4222205

 

7 Nolu Saha                                                                                                                            

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             :   4.882,75 hektar

İlçesi                 :  Gördes                                    Muhammen Bedeli        : 64.528,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :   1.936,00 TL

Köyü-Mevkii    :  Salur                                      

Pafta No           :  J20c3,J20c4,K20b1

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

618000

621900

615800

611800

X (YUKARI)

4324000

4322700

4312850

4315900

8 Nolu Saha                                                                                                                            

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             :   4.879,50 hektar

İlçesi                 :  Gördes                                    Muhammen Bedeli        : 64.485,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :        1.935 TL

Köyü-Mevkii    :  Dağönü                                  

Pafta No           :  J20c4,J20d3,K20b1

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

617500

611200

604400

 

X (YUKARI)

4325500

4316800

4322900

 

 

9 Nolu Saha                                                                                                                            

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             :   4.758,95 hektar

İlçesi                 :  Gördes                                    Muhammen Bedeli        : 62.891,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :   1.887,00 TL

Köyü-Mevkii    :  Karayakup                             

Pafta No           :  K20a3,K20a4,K20d1

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

POLİGON1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

588800

599600

598800

592180

X (YUKARI)

4292800

4296550

4290350

4288850

 

10 Nolu Saha                                                                                                                          

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             :   4.888,51 hektar

İlçesi                 :  Gördes                                    Muhammen Bedeli        : 64.604,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :   1.939,00 TL

Köyü-Mevkii    :  Balıklı-Tüpüler                      

Pafta No           :  K20a2,K20a3,K20b1

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

POLİGON1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

601400

608700

610350

603800

X (YUKARI)

4306100

4309600

4307700

4297800

 

11 Nolu Saha                                                                                                                          

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             :   4.664,80 hektar

İlçesi                 :  Merkez                                   Muhammen Bedeli        : 61.647,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :   1.850,00 TL

Köyü-Mevkii    :  Bağyolu-Gülbahçe                 

Pafta No           :  K18c1,K18c2

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

524945

533430

539055

530320

X (YUKARI)

4284605

4288975

4287295

4280995

 

5.NOKTA

 

 

 

Y (SAĞA)

528220

 

 

 

X (YUKARI)

4284440

 

 

 

 

12 Nolu Saha                                                                                                                          

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             :   4.758,30 hektar

İlçesi                 :  Akhisar                                   Muhammen Bedeli        : 62.883,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :   1.887,00 TL

Köyü-Mevkii    :  Akselendi-Pınarcık

Pafta No           :  K19b3,K19b4,K19c1

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

566120

570630

573070

575500

X (YUKARI)

4291355

4294420

4292620

4294330

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y (SAĞA)

574515

577225

579000

569000

X (YUKARI)

4297490

4298580

4293500

4288400

 

13 Nolu Saha                                                                                                                          

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             :   4.646,75 hektar

İlçesi                 :  Akhisar                                   Muhammen Bedeli        : 61.409,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :   1.843,00 TL

Köyü-Mevkii    :  Çıtak

Pafta No           :  K20a1,K20a2

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

600000

606500

597600

596200

X (YUKARI)

4316850

4309500

4308200

4311100

 

14 Nolu Saha                                                                                                                          

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             :   4.956,43 hektar

İlçesi                 :  Akhisar                                   Muhammen Bedeli        : 65.501,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :   1.966,00 TL

Köyü-Mevkii    :  Adiloba-Hacırahmanlı

Pafta No           :  K19a4,K19d1

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

546660

551070

552960

553810

X (YUKARI)

4292350

4293930

4293285

4286665

 

5.NOKTA

 

 

 

Y (SAĞA)

550440

 

 

 

X (YUKARI)

4282240

 

 

 

 

15 Nolu Saha                                                                                                                          

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             :   4.696,75 hektar

İlçesi                 :  Akhisar                                   Muhammen Bedeli        : 62.069,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :   1.863,00 TL

Köyü-Mevkii    :  Yanıkdeğirmen

Pafta No           :  K20a1,K20a4

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

590500

596000

597000

595300

X (YUKARI)

4306250

4309000

4304700

4299700

 

5.NOKTA

 

 

 

Y (SAĞA)

590500

 

 

 

X (YUKARI)

4299500

 

 

 

 

16 Nolu Saha                                                                                                                          

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             :   4.977,42 hektar

İlçesi                 :  Akhisar                                   Muhammen Bedeli        : 65.779,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :   1.974,00 TL

Köyü-Mevkii    :  Belenyenice, Kalemli

Pafta No           :  K18b3,K19a4,K19d1

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

Poligon 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

 

535930

539220

545310

544050

X (YUKARI)

 

4291400

4297550

4293360

4285660

 

 

5.NOKTA

 

 

 

 

 

540970

 

 

 

 

 

4290490

 

 

 

17 Nolu Saha                                                                                                                          

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             : 450,00 hektar

İlçesi                 :  Sarıgöl                                    Muhammen Bedeli        : 19.824,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :      595,00 TL

Köyü-Mevkii    : 

Pafta No           :  L21d2

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

Poligon 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

 

648000

650000

649500

647000

X (YUKARI)

 

4233000

4231500

4230000

4231500

 

18 Nolu Saha                                                                                                                          

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             : 4.795,47 hektar

İlçesi                 :  Sarıgöl                                    Muhammen Bedeli        : 63.374,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :   1.902,00 TL

Köyü-Mevkii    :  Aktaş

Pafta No           :  L21d1,L21d2,L21d3,L21d4

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

644730

644840

644900

639909

X (YUKARI)

4222238

4222165

4212725

4213901

 

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y (SAĞA)

637972

637838

637760

641500

X (YUKARI)

4214365

4214425

4214465

4222490

 

9.NOKTA

 

 

 

 

644505

 

 

 

 

4222256

 

 

 

 

19 Nolu Saha                                                                                                                          

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             : 2.175,18 hektar

İlçesi                 :  Kula                                        Muhammen Bedeli        : 28.746,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :      863,00 TL

Köyü-Mevkii    :  Sandal

Pafta No           :  K21d1,K21d2,K21d4

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

Poligon 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

 

636906

640510

640219

642050

X (YUKARI)

 

4279474

4279290

4282577

4283190

 

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y (SAĞA)

 

641174

641000

641000

636909

X (YUKARI)

 

4273491

4273331

4276000

4276000

 

20 Nolu Saha                                                                                                                          

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             : 4.728,75 hektar

İlçesi                 :  Alaşehir                                  Muhammen Bedeli        : 62.492,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :   1.875,00 TL

Köyü-Mevkii    :  Cevizli

Pafta No           :  L20c2,L21d1

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

Poligon 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

 

622315

632100

637000

630500

X (YUKARI)

 

4232860

4234500

4232000

4228000

 

 

5.NOKTA

 

 

 

Y (SAĞA)

 

630290

 

 

 

X (YUKARI)

 

4228400

 

 

 

 

21 Nolu Saha                                                                                                                          

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             : 1.125,04 hektar

İlçesi                 :  Alaşehir-Sarıgöl                     Muhammen Bedeli        : 19.824,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :      595,00 TL

Köyü-Mevkii    : 

Pafta No           :  L21a2,L21a3

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

Poligon 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

 

642000

644907

651250

651000

X (YUKARI)

 

4252000

4251371

4250000

4246000

 

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y (SAĞA)

 

651000

650000

648000

646000

X (YUKARI)

 

4248400

4249250

4249385

4247375

 

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y (SAĞA)

 

646000

646500

645650

642000

X (YUKARI)

 

4249000

4249500

4250450

4251700

22 Nolu Saha                                                                                                                          

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             : 511,56 hektar

İlçesi                 :  Alaşehir                                  Muhammen Bedeli        : 19.824,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :      595,00 TL

Köyü-Mevkii    :

Pafta No           :  L21a2,L21a3

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

Poligon 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

 

642000

645000

645875

642000

X (YUKARI)

 

4251000

4250000

4248300

4249450

 

23 Nolu Saha                                                                                                                          

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             : 942,50 hektar

İlçesi                 :  Sarıgöl                                    Muhammen Bedeli        : 19.824,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :      595,00 TL

Köyü-Mevkii    : 

Pafta No           :  L21a2,L21a3

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

Poligon 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

 

651000

654000

653600

653000

X (YUKARI)

 

4246000

4246000

4244600

4242500

 

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y (SAĞA)

 

652800

651000

651000

 

X (YUKARI)

 

4241825

4242500

4244000

 

 

24 Nolu Saha                                                                                                                          

İli                      :  Manisa                                    Alanı                             : 1.776,25 hektar

İlçesi                 :  Sarıgöl                                    Muhammen Bedeli        : 23.474,00 TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli   :      705,00 TL

Köyü-Mevkii    : 

Pafta No           :  L21a2,L21a3

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

Poligon 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

 

650000

652625

652000

657000

X (YUKARI)

 

4240000

4241300

4239000

4235250

 

 

5.NOKTA

 

 

 

Y (SAĞA)

 

651000

 

 

 

X (YUKARI)

 

4235350

 

 

 

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a - Gerçek Kişiler;

1 - Müracaat dilekçesi

2 - T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan sureti

3 - Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesini ve numarasını belirtir vergi levhası

5 - Noterden onaylı imza beyannamesi

6 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname

6 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

b) Tüzel Kişiler;

1 - Müracaat dilekçesi

2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

3 - Vergi Levhası fotokopisi

4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

7 - Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı sureti,

8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

6) İhale Şartname ve ekleri, mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesi, aynı adrese müracaatla, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanlarını satın almaları zorunludur.

7) İstekliler, tekliflerini yukarıda ihale tarihi ve saati belirtilen zamana kadar Manisa İl Özel İdaresi İl Encümenine verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar İl Encümenine ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) İstekliler, teklif ettikleri jeotermal sahaları için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

İlan olunur.

8568/1-1


İHALEYE DAVET

 

BELBETON BETON ELEMANLARI SANAYİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.’NİN % 100 ORANINDAKİ HİSSESİNİN

ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Hisseleri Satışa Sunulan Şirket

Şirket Sermayesi (TL)

Satışa Sunulan Hisse Oranı (%)

Satışa Sunulan Hisse Miktarı

Geçici Teminat Tutarı ($)

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

İhale Tarihi ve Saati

Belbeton A.Ş.

15.000.000 (Onbeşmilyon)

100

(Yüzdeyüz)

2.500 (İkibinbeşyüz)

450.000 (Dörtyüzellibin)

08.12.2011

12.00

08.12.2011

16.00

 

Belbeton Beton Elemanları Sanayi Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin % 98,40 oranındaki hissesine tekabül eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait iştirak hisselerinin, % 1,28 oranındaki hissesine tekabül eden ASKİ Genel Müdürlüğü iştirak hisselerinin, % 0,24 oranındaki hissesine tekabül eden Belko Ankara Kömür ve Asfalt İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait iştirak hisselerinin % 0,04 oranındaki hissesine tekabül eden Belplas Ankara Termoplas ve Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.’nin ve % 0,04 oranındaki hissesine tekabül eden Belpa Ankara Eğitim Sağlık Hizmetleri İnşaat Enerji Gıda Temizlik İthalat İhracat A.Ş. nin iştirak hisselerinin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 26’ncı maddesi hükmü doğrultusunda yine bu Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle “Blok Satış” yöntemi ile ihale edilecektir.

1. İhaleye gerçek kişiler, tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir.

2. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Sözleşmesinin imzalanması, Şirket hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ile İhale Şartnamesi’nin satın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubu’nun her bir üyesinin Gizlilik Sözleşmesini ayrı ayrı imzalaması ve Belediye’ye teslim etmesi gerekmektedir.

3. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri’nin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

4. Teklif Sahiplerinden ihaleye katılabilmek için 450.000 (Dört yüz elli bin) ABD Doları Geçici Teminat alınacaktır.

5. Gizlilik Sözleşmesi, Belediyenin İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 4 Yenimahalle/Ankara adresinden 01/11/2011 tarihinden itibaren alınabilecektir. Gizlilik Sözleşmesi, Katılımcı veya yetkili temsilcileri tarafından imzalanarak imza sirkülerleri ile birlikte Belediye’ye teslim edilecektir. Bilahare, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olan 2.000 (İki bin) Türk Lirası’nın;

Ödemenin Türk Lirası cinsinden yapılması halinde Belediye’nin;

a) T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finans Market Şubesi/ ANKARA nezdindeki TR-8400 0150 0158 0072 8780 6504,

b) T.C.  Ziraat Bankası A.Ş.Etimesgut Şubesi/ANKARA nezdindeki TR-3700 0100 0877 4886 4066 5001 no.lu TL hesabı veya

Ödemenin ABD Doları cinsinden yapılması halinde ise, ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak karşılığının Belediye’nin;

a) T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finans Market Şubesi/ ANKARA nezdindeki TR-6000 0150 0158 0480 1178 2051

b) T.C.  Ziraat Bankası A.Ş.Etimesgut Şubesi/ANKARA nezdindeki TR-8000 0100 0877 4886 4066 5003

c) T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ ANKARA nezdindeki TR -6000 0120 0919 4000 5300 0312 nolu Döviz

Hesabına yatırılmasını müteakip, bedelin yatırıldığına dair üstünde “Belbeton A.Ş. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini gösterir şekilde İhale’ye katılacak olan gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin veya Ortak Girişim Grubu’nun isminin de açıkça belirtildiği dekont aslı Belediye’ye ibraz ve teslim edilerek, “Alındı Belgesi” karşılığında, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Belediyenin İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 4 Yenimahalle/Ankara adresinden temin edilebilecektir. Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi almak için ödenmiş olan bedel, her ne surette olursa olsun iade edilmez.

6. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almış Katılımcılardan talep edenlere, teklif verme öncesinde Tanıtım Dokümanında yer alan bilgiler de dâhil olmak üzere, Şirketin mevcut durumunun tespitini yapmak üzere, Belediyenin belirleyeceği tarihten itibaren, Bilgi Odasını ziyaret etme imkânı sağlanabilecektir. (“Detaylı İnceleme Süreci”)

7. Detaylı İnceleme Süreci’ne katılmak isteyen Katılımcıların katılım bedeli olan 5.000 (Beş bin) Türk Lirası’nı veya ABD doları cinsinden yapılması halinde ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak karşılığını, işbu İhale İlanının 6’ncı maddesinde belirtilen banka hesap numaralarından birine “Belbeton A.Ş. Detaylı İnceleme Süreci Katılım Bedeli” ibaresi ile nakden yatırıp, söz konusu miktarın yatırıldığını gösteren dekontu da eklemek suretiyle, Detaylı İnceleme Sürecine katılacak temsilci/temsilcilerinin tam listesi ile birlikte Belediyenin İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 4 Yenimahalle/Ankara adresine yazılı olarak başvurmaları zorunludur. Detaylı İnceleme Süreci için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

8. Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nda belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanması ve en geç yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar üzerinde “BELBETON A.Ş.’NİN % 100 ORANINDAKİ HİSSESİNİN İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde Belediye’nin Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Yenimahalle/Ankara adresindeki Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Raportörlüğüne, elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra Belediye’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. Belediye, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar uzatma veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar erteleme hakkını saklı tutar.

10. Hisselerin yurt dışında yerleşik taraflara satışı; yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkındaki kanuna ve ilgili diğer mevzuatlara tâbidir. Söz konusu yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatı Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden temin edilebilir. 

11. İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

8560/1-1


MAHSUL VE SELEKTÖR ALTI BUĞDAY SATILACAKTIR

Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2011 yılı istihsali, aşağıda dökümü bulunan 9.085 ton mahsul ve selektöraltı buğday partiler halinde açık artırma usulüyle satılacaktır.

2 - İhale, 16/11/2011 günü, saat 14.00'de İşletme merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale, 23/11/2011 günü aynı şartlarda tekrar edilecektir.

3 - İşletmemiz Kadınhanı-Polatlı karayolunun 60. kilometresinde olup, telefon: 0.332.8464320, faks: 0.332.8464325’dir.

4 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

 


P. No

Cinsi

Yığın No

Miktarı

(Kg.)

Muh. Fiyatı

(TL/Kg.)

Muhammen

Tutarı (TL.)

Geçici

Teminat

(% 5)

  1

Mahsul Buğday Kızıltan-91

3 Nolu Loda

280.000

0,58

162.400,00

8.120,00

  2

Mahsul Buğday Kızıltan-91

3 Nolu Loda

280.000

0,58

162.400,00

8.120,00

  3

Mahsul Buğday Kızıltan-91

5 Nolu Loda

250.000

0,58

145.000,00

7.250,00

  4

Mahsul Buğday Kızıltan-91

5 Nolu Loda

250.000

0,58

145.000,00

7.250,00

  5

Mahsul Buğday Kızıltan-91

5 Nolu Loda

250.000

0,58

145.000,00

7.250,00

  6

Mahsul Buğday Kızıltan-91

5 Nolu Loda

250.000

0,58

145.000,00

7.250,00

  7

Mahsul Buğday Kızıltan-91

6 Nolu Loda

220.000

0,58

127.600,00

6.380,00

  8

Mahsul Buğday Kızıltan-91

6 Nolu Loda

220.000

0,58

127.600,00

6.380,00

  9

Mahsul Buğday Kızıltan-91

3 Nolu Hangar

230.000

0,58

133.400,00

6.670,00

10

Mahsul Buğday Kızıltan-91

3 Nolu Hangar

230.000

0,58

133.400,00

6.670,00

11

Mahsul Buğday Kızıltan-91

3 Nolu Hangar

230.000

0,58

133.400,00

6.670,00

12

Mahsul Buğday Kızıltan-91

13 Nolu Loda veya Silo

225.000

0,58

130.500,00

6.525,00

13

Mahsul Buğday Kızıltan-91

13 Nolu Loda veya Silo

225.000

0,58

130.500,00

6.525,00

14

Mahsul Buğday Kızıltan-91

10 Nolu Loda veya Silo

270.000

0,58

156.600,00

7.830,00

15

Mahsul Buğday Kızıltan-91

10 Nolu Loda veya Silo

270.000

0,58

156.600,00

7.830,00

16

Mahsul Buğday Kızıltan-91

10 Nolu Loda veya Silo

270.000

0,58

156.600,00

7.830,00

17

Mahsul Buğday Kızıltan-91

10 Nolu Hangar veya Silo

210.000

0,58

121.800,00

6.090,00

18

Mahsul Buğday Kızıltan-91

10 Nolu Hangar veya Silo

210.000

0,58

121.800,00

6.090,00

19

Mahsul Buğday Kızıltan-91

10 Nolu Hangar veya Silo

210.000

0,58

121.800,00

6.090,00

20

Mahsul Buğday Kızıltan-91

19 Nolu Hangar veya Silo

200.000

0,58

116.000,00

5.800,00

21

Mahsul Buğday Kızıltan-91

19 Nolu Hangar veya Silo

200.000

0,58

116.000,00

5.800,00

22

Mahsul Buğday Kızıltan-91

19 Nolu Hangar veya Silo

225.000

0,58

130.500,00

6.525,00

TOPLAM MAHSUL BUĞDAY KIZILTAN-91

5.205.000

 

3.018.900,00

150.945,00

23

Mahsul Buğday Bezostaja-1

1 Nolu Loda

300.000

0,60

180.000,00

9.000,00

24

Mahsul Buğday Bezostaja-1

1 Nolu Loda

300.000

0,60

180.000,00

9.000,00

25

Mahsul Buğday Bezostaja-1

2 Nolu Loda

90.000

0,60

54.000,00

2.700,00

26

Mahsul Buğday Bezostaja-1

18 Nolu Loda

210.000

0,60

126.000,00

6.300,00

TOPLAM MAHSUL BUĞDAY BEZOSTAJA-1

900.000

 

540.000,00

27.000,00

27

Mahsul Buğday Bayraktar-2000

3 Nolu Silo

250.000

0,58

145.000,00

7.250,00

28

Mahsul Buğday Bayraktar-2000

3 Nolu Silo

250.000

0,58

145.000,00

7.250,00

29

Mahsul Buğday Bayraktar-2000

3 Nolu Silo

250.000

0,58

145.000,00

7.250,00

30

Mahsul Buğday Bayraktar-2000

3 Nolu Silo

250.000

0,58

145.000,00

7.250,00

TOPLAM MAHSUL BUĞDAY BAYRAKTAR-2000

1.000.000

 

580.000,00

29.000,00

TOPLAM MAHSUL BUĞDAY

7.105.000

 

4.138.900,00

206.945,00

31

Selektör Altı Buğday

1 Nolu Hangar

215.000

0,475

102.125,00

5.106,25

32

Selektör Altı Buğday

1 Nolu Hangar

215.000

0,475

102.125,00

5.106,25

33

Selektör Altı Buğday

1 Nolu Hangar

215.000

0,475

102.125,00

5.106,25

34

Selektör Altı Buğday

23 Nolu Hangar

195.000

0,45

87.750,00

4.387,50

35

Selektör Altı Buğday

23 Nolu Hangar

195.000

0,45

87.750,00

4.387,50

36

Selektör Altı Buğday

23 Nolu Hangar

195.000

0,45

87.750,00

4.387,50

37

Selektör Altı Buğday

12 Nolu Loda

250.000

0,475

118.750,00

5.937,50

38

Selektör Altı Buğday

12 Nolu Loda

250.000

0,45

112.500,00

5.625,00

39

Selektör Altı Buğday

12 Nolu Loda

250.000

0,45

112.500,00

5.625,00

TOPLAM SELEKTÖR ALTI BUĞDAY

1.980.000

 

913.375,00

45.668,75

GENEL TOPLAM

9.085.000

 

5.052.275,00

252.613,75

 

5 - İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası,

b) Geçici teminat vermesi,

c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,

d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

6 - Geçici teminatlar ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılacağı gibi, işletmenin T.C. Ziraat Bankası Kadınhanı Şubesindeki TR190001000174325468635001 nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. 8.000 TL. üzerindeki nakit teminatlar işletmemizin banka hesabına yatırılacaktır.

7 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), Gözlü, Konuklar ve Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlükleri ile işletmemizde ücretsiz görülebilir.

8 - İşletmemiz bu ihalede 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, işletme ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlân olunur.

8574/1-1