2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28103

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin İlahiyat Fakültesine daimi statüde Doçent alınacaktır. Müracaatlar ve atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Unvanı

Anabilim Dalı

Der.

Adet

Aranan Nitelikler

İlahiyat Fak.

Doç.

Temel İslam Bilimleri Bölümü

1

1

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında Doçent olmak

Başvuru Adresi: Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü Eğitim Fak. Binası Kat:3 Yazgat/Merkez Tel:0354 242 10 85

8615/1-1

—— • ——

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerinin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak amacıyla İletişim Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi olarak  “Profesör” ve “Yardımcı Doçent” alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin http://www.khas.edu.tr web sayfasının “İş İmkanları” kısmından ulaşılabilir.

İlan olunur.

8662/1-1

—— • ——

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine,  2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda 4 adet profesör alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http://www.aku.edu.tr Web sayfasının duyurular bölümünde yer almaktadır.

İlan olunur.

8658/1-1

—— • ——

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

21/10/2011 tarih, 28091 sayılı Resmi Gazete’de Yasaklama İlanı yayımlanan Ramazan Doğan’ın T.C. Kimlik Numarasında bir rakam sehven eksik basılmıştır.

İlanın düzeltilmiş şekli aşağıdadır. İlan olunur.

İhalelere katılmaktan yasaklanan gerçek veya tüzel kişi

Adı/Unvanı: Ramazan DOĞAN

T.C. Kimlik No: 14962763446

İlgililere duyurulur.

8345/1-1

—— • ——

Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aşağıda ada/parsel numaraları yazılı parselasyon plan ve cetvelleri 2/11/2011 tarihinde Müdürlüğümüz ilan levhasına asılmıştır.

Ada                                               Parsel

21239                                    1,2,3,4,5,6

8664/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/6146

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Fatih – İstanbul

Adresi

Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bul. No: 64 Fatih-İstanbul

Tel-Faks

0212 455 78 17

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erkmen Ofis Mobilyaları Otomotiv Makine ve Techizat İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mevlüt Güçlü

Adresi

Mobilyacılar Sanayi Sitesi Cihanpınar Sok. No: 10 Selçuklu/Konya

Mobilyacılar Sanayi Sit. Cihanpınar Sok. N: 10 Selçuklu/Konya

T.C. Kimlik No.

 

56137216708

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Selçuk Vergi Dairesi / 362 026 9845

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

35407

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8649/1-1


Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Adayların;

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri müracaat dilekçelerine onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan altı nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, merkezî yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört nüsha dosyayı Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

* Doçent kadroları daimi statüdedir.

* Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

* Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'ndan sağlayabilirler.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Müh.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak ve Enerji konularında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

1

Uzaktan algılama alanında çalışmış olmak.

İktisadi ve idari Bilimler Fak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkiler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Profesör

1

1

Bankacılık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuk

İdari Hukuk

Doçent

1

1

Kamu Yönetimi ve İdare Hukuku alanında çalışmaları olmak.

8599/1-1