1 Kasım 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28102

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi'ne 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http://www.hacettepe.edu.tr Web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

8577/1-1

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Kemerhisar-Pozantı Otoyolu, Gölcük-Kemerhisar Kesimi (Kemerhisar-Niğde Bağlantı Yolu Dahil) işinde Km: 287+000 – 312+000 ile Niğde Güney Bağlantısı Km: 0+000 – 2+454 arası kesimlerinin 6001 Sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

1. Otoyolun bu kesimi 01/11/2011 tarihinde trafiğe açılacaktır.

2. Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır.

3. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasaktır.

4. Bu kesimde asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerdir.

5. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde (Bankette) durulabilir.

6. Erişme Kontrollü olarak trafiğe açılan bu kesimde Karayolları kamulaştırma alanı içinde, dışında otoyol trafiğine etken hitap eden yerlere reklam ilan levhaları konulması ve müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtım levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nden izin almaları gerekmektedir.

7. 6001 Sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. Maddesi gereğince ilan olunur.

8638/1-1

—— • ——

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda 14/7/2011 tarihinde boşalan 1 üyelik için, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesine göre, Barış ve Demokrasi Partisi Grubu tarafından belirlenen adaylar aşağıda gösterilmiştir.

Anılan Kanunun 35 inci maddesi gereğince ilan olunur.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Boşalan 1 Üyelik için Barış ve Demokrasi Partisi Grubu Tarafından Gösterilen Adaylar

1 – Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM

      (Dicle Üniversitesi-Öğretim üyesi)

2 – Abdullah Karahan

      (Öğretmen)

8639/1-1


TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/113569

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

TC. Ulaştırma Bakanlığı/TCDD. İşletmesi Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Afyonkarahisar / Merkez

Adresi

Aliçetinkaya Mahallesi Silo Caddesi No: 26 Gar/Afyonkarahisar

Tel-Faks

0 272 2137621 - 0 272 2142071

Posta Kodu

03030

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Koçallar İthalat İhracat Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi

 

Adresi

Cumhuriyet Cad. Torun Han No: 13 Kat: 2 Daire: 7 Merkez/Yalova

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5730004224

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2229

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8582/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/543119

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Kocasinan/Kayseri

Adresi

M.Kemal Paşa Bulvarı No: 15

Tel-Faks

0 352 207 16 00 / 207 16 23

Posta Kodu

 

E-Mail

www.ihale@kayseri.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Poyraz Petrol Ltd. Şti.

 

Adresi

Osman Kavuncu Cad. 12. Km. Anbar/Kayseri

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7330019342

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kayseri Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

14001

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8551/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/543119

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Kocasinan/Kayseri

Adresi

M.Kemal Paşa Bulvarı No: 15

Tel-Faks

0 352 207 16 00 / 207 16 23

Posta Kodu

 

E-Mail

www.ihale@kayseri.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Koray İnşaat Ltd. Şti.

 

Adresi

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Melikgazi/Kayseri

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5770274867

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kayseri Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

24848

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8551/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/24605

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Derince Belediyesi

İl/İlçe

Kocaeli/Derince

Adresi

Çenedağ Mah. Denizciler Cad. No: 81 Derince/Kocaeli

Tel-Faks

0 262 233 71 00/0 262 233 16 05

Posta Kodu

41900

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aslım inş. Taah. Tic. Osman Kaymak

 

Adresi

Merkez Mah. 19 Mayıs Cad. 19. Sok. Kurtuluş Pasajı No: 2 Gölcük/Kocaeli

 

T.C. Kimlik No.

28687327036

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kocaeli Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3234

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8579/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmit Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İzmit/Kocaeli

Adresi

Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No: 9 Belsa Plaza

Tel-Faks

0 262 444 41 00-318 00 00/              0 262 318 00 40

Posta Kodu

41300

E-Mail

www.izmit.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bahattin Çoban

 

Adresi

Şirintepe Mah. Şirin Sok. No: 21 İzmit/Kocaeli

 

T.C. Kimlik No.

33023201116

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

8580/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/110392

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Antalya-Muratpaşa

Adresi

Bayındır Mah. Gazi Bulvarı-İl Özel idaresi

Tel-Faks

(242) 238 05 31-(242) 238 05 44

Posta Kodu

7030

E-Mail

info@antalyailoz.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Atsızoğlu İnş. Taah. Müh. Bil. Yapı Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Ahmet Atsız

Adresi

Sanayi Sitesi Acenteler 1. Blok No: 78 Tokat

 

T.C. Kimlik No.

 

46783256180

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1030055487

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2988

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8578/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/110392

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Antalya-Muratpaşa

Adresi

Bayındır Mah. Gazi Bulvarı-İl Özel idaresi

Tel-Faks

(242) 238 05 31-(242) 238 05 44

Posta Kodu

7030

E-Mail

info@antalyailoz.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Tuğba Atsız

 

Adresi

Sanayi Sitesi Acenteler 1. Blok No: 78 Tokat

 

T.C. Kimlik No.

26305937476

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0520511881

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

5003

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8578/2/1-1

—————

DÜZELTME İLANI

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Muş İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

İl/İlçe

Muş/Merkez

Adresi

Defterdarlık Binası Kat: 4 No: 320 Muş

Tel-Faks

0436 212 20 97

Posta Kodu

49100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aslanoğlu Yapı İnşaat Temizlik Gıda ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Erzurum Yolu 4. Km. Karaköprü Köyü Muş

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0900 227 787

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Muş Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3037

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

NOT: 11 Ekim 2011 tarihli ve 28081 Sayılı Resmi Gazete’nin 57. Sayfasında yayımlanan Muş Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait yasaklama ilanının Adı/Unvanı bölümü hatalı yayımlanmış olup, yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.

8601/1-1