1 Kasım 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28102

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ROCK – BIT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


9000 METRE HABERLEŞME KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KRİBLAJ VE LAVVAR TESİSLERİ TAMİR BAKIM HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

 


YAPIM KARŞILIĞI AYNİ HAK-ÜST HAKKI VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Edirne Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığından:


RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


13 KALEMDE 26 SET DOME VANA YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:


SÜRE UZATIM İLANI

Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


5 KALEMDE TOPLAM 179.000 KG AŞAĞIDA CİNSİ VE MİKTARI BELİRTİLEN SAÇ MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE TEMİNİ VE EÜAŞ’ A TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İZMİR VE DİYARBAKIR YAPRAK TÜTÜN  İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNDE BULUNAN MUHTELİF PROFİLDEN İMAL EDİLMİŞ PLATFORM MALZEMELERİ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK (1 KALEM) 60.000 Kg. ÇELİK SAC ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE

İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


III. VE IV. ÜNİTE KÖMÜR DEĞİRMENLERİ TAHRİK ÜNİTELERİNDE TESİS EDİLMİŞ OLAN VOINTH HIZ AYARLAYICI HİDROLİK KAVRAMA YEDEKLERİNİN

TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


977 METRE DEMİRYOLUNUN YENİLENMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


DOĞRUDAN ANA FAALİYETLER İLE PERSONEL VE MALZEME NAKLİNE YÖNELİK İŞLERDE KULLANILMAK ÜZERE, 1 ADET 4X4 PİCK-UP, 1 ADET 18 KİŞİLİK

MİNİBÜS İLE 1 ADET 4X2 PİKAP OLMAK ÜZERE 3 ADET ARACIN 1 YIL SÜRE İLE SÜRÜCÜSÜ İLE BİRLİKTE HİZMET ALIMI

YOLUYLA KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


DHMİ ATATÜRK HAVALİMANI HAVA TARAFI VE KARA TARAFINI KONTROL AMACIYLA 16 ADET KAMERA MONTAJI VE MEVCUT CCTV SİSTEMİNE ENTEGRASYONU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünden:


BASINÇLI HAVALI ZİNCİRLİ CARASKAL 3 KALEM SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


700 METRE TAM KAPALI TİP KAYIT HALATI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


1 ADET MANYETİK VE ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


1 ADET RENKLİ VE REAL TIME 4D ULTRASONOGRAFİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


70 ADET GÜBRE SERPME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


17 ADET TRAKTÖR SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Çubuk Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Pazar Orman İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ROCK – BIT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ELİ Müessese Müdürlüğümüzün delik delme makinelerinde kullanılacak 1 kalem (toplam 75 adet) Rock – Bit alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2011/171688

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Hipodrom Cad. No:12 06330-Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  (312) 540 10 00 – (312) 540 16 47

c) Elektronik posta adresi          :  tkisatinalma@tki.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  241-ELİ/11-08 referanslı, 1 kalem (toplam 75 adet) Rock – Bit alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim Yeri                           :  FOB Yurtdışı teslim limanı veya CFR İzmir/Türkiye veya ELİ Müessese Müdürlüğü Soma/MANİSA İş yeri ambarı

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  TKİ. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:2

b) Tarihi ve saati                        :  08 Aralık 2011 –14.00

4 - İhale dokümanı; TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat:10 Oda no.1009 adresinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 08 Aralık 2011 tarih, saat 14.00’e kadar TKİ. Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliği zemin kat, oda no: DZ–25 Hipodrom Cad. No:12 06330 Yenimahalle/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere İstekli tarafından verilecek tutarda ve tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz (30) gün fazla süreli bir geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yüzyirmi (120) takvim günü olmalıdır.

8 - Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

8523/1-1


9000 METRE HABERLEŞME KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan toplam 9000 metre haberleşme kablosu alımı işi; açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                   :  2011/168543

1 - İdarenin                                :

a) Adresi                                    :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü YATAĞAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi          :  ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının

Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  9000 metre haberleşme kablosu

b) Teslim yeri                            :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmeyi müteakip 45 Takvim Günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                        :  22.11.2011 saat 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 22.11.2011 saat 14.00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8466/1-1


KRİBLAJ VE LAVVAR TESİSLERİ TAMİR BAKIM HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessese Müdürlüğümüz Kriblaj ve Lavvar Tesisleri tamir bakım hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No. 111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin a) -

Niteliği-Türü-Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1-

Müessese Müdürlüğü’ Kriblaj ve Lavvar Tesisleri tamir bakım hizmet alımı işi

2011/

171829

2011/

1991

23.11.2011–14:00

365 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3. İhalenin Yapılacağı yer       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ MANİSA

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111  45500 Soma/MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78 Sok. No.3 D.4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

8516/1-1

 


YAPIM KARŞILIĞI AYNİ HAK-ÜST HAKKI VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Edirne Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait Edirne Merkez Hıdırlık mevkii, ekteki imar plan paftasında gösterilen ada ve parsellerde bulunan taşınmaz üzerinde projede yer alan "SEDEF KULE" ile diğer ünitelerin yapımı ve işletilmek üzere 29 yıl 10 ay süre ile sınırlı ayni hak-üst hakkı verilmesi işi, 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile ihaleye konulmuştur. Sedef Kule ile ilgili mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj projeleri İdarede mevcut olup, yükleniciye ücretsiz verilecektir.

Aylık Tahmini kullanım bedeli 1.000,00 TL olup, geçici teminatı 10.440,00 TL'dir.

Yüklenici geçici teminatın haricinde ihale öncesi 2.500.000,00TL süresiz ek teminat yatıracaktır (nakit veya banka teminat mektubu) İnşaat bitiminden sonra yapı kullanım izni alınmasıyla ek teminat iade edilecektir.

İhaleye katılacak taliplilerden istenecek belgeler:

a) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti,

b) Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi" ve imza sirküleri, (2011 yılı vizeli)

c) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2011 yılında düzenlenmiş vekâletname,

d) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi.(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir)

e) İhaleye katılacak olanların son 5 yılın mali durumuna ilişkin kar-zarar durumlarını gösterir bilânço/belge. Ortak olmaları halinde her ortağın, ortak girişim olması halinde ise her ortağın son 5 yılın mali durumuna ilişkin kar-zarar durumlarını gösterir bilânço/belge. (Yeminli Mali Müşavir/Vergi Dairesi tarafından onaylı.)

f) Mali Durum Bildirgesi.

g) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2 inci maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı,

h) "SEDEF KULE" ile diğer ünitelerin yapım işinin Keşif Bedeli 22.702.096,60TL dir.

ı) Talipliler ihale öncesi "Yer Görme Belgesi" imzalayacaklardır. Belge örneği Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilecektir.

2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İdari ve Teknik Şartnameler; her gün mesai saatlerinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

Teklifler 17.11.2011 Perşembe günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale komisyonu Başkanlığı'na (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilânında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 17.11.2011 Perşembe günü saat 14:00 da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

8572/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığından:

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ambarlı Fuel Oil Santrali I. II. ve III. Ünitelerinin Çift Yakıt Sistemine (Doğalgaz-Motorin) Dönüştürülmesi ve Kapasite Artışı Projesi Çevresel Etki Değerlendirilmesi Raporu Hazırlanması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2011/171226

Dosya No                                        :  32-TAS/11043

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                          :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 13 Bahçelievler/ANKARA

c) Telefon numarası                         :  0312 212 69 00 / 2684

d) Faks numarası                             :  B0312 212 78 54

d) Elektronik posta adresi                :  serap.kaya@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı,

niteliği, türü ve miktarı                     :  Ambarlı Fuel Oil Santrali I. II. ve III. Ünitelerinin Çift Yakıt Sistemine(Doğalgaz-Motorin) Dönüştürülmesi ve Kapasite Artışı Projesi Çevresel Etki Değerlendirilmesi Raporu Hazırlanması hizmet alımı işi

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü – Avcılar / İSTANBUL

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  Sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup, İşin süresi 270 (İkiyüzyetmiş) İş Günü’dür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhalenin ait olduğu Mevzuat         :  Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

b) İhale Usulü                                  :  Açık ihale usulü

c) İhale Dokümanı bedeli                 :  100,00-TL (KDV dahil)

ç) Dokümanın görülebileceği ve

satın alınabileceği yer                       :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 13 Oda No: 26 Bahçelievler/ANKARA

                                                            Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü - Avcılar / İSTANBUL        

d) Son teklif verme tarih ve saati      :  18.11.2011 Cuma günü, saat: 14:00

e) Tekliflerin verileceği yer              :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C-1 Bahçelievler/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) Tekliflerin açılacağı yer                :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C-3 Bahçelievler/ANKARA

g) Tekliflerin açılış tarihi ve saati     :  18.11.2011 Cuma günü, saat: 14:00

h) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                               :  www.euas.gov.tr

8490/1-1


RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan Aydın-Merkez-Kalfaköy Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0312.201 18 05 /287 91 77 - Fax: 0 312 287 34 49

c) Elektronik posta adresi          :  mta@mta.gov.tr

2 - İhale Konusu Jeotermal Alana Ait Bilgiler :

 

İhale

Dosya

No

Son Teklif

Verme Tarih

ve Saati

İli

İhale Edilecek

Jeotermal Alanın Adı

Jeotermal Alan için Yatırılacak

Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları )

2011/JA-154

16/11/2011

11:00

Aydın

Merkez-Kalfaköy

250.000$

 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu.

4 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyası 500,TL’sı karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8571/1-1

—— • ——

13 KALEMDE 26 SET DOME VANA YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 13 kalemde      26 set dome vana yedekleri alımı İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              : 2011/167429

1 - İdarenin;

a) Adres                                  : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi       :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın ;

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  13 kalemde 26 set vana yedekleri

Teslim edileceği yer                :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                     :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                      :  23/11/2011 tarih, saat 14:00

4 - İhale dökümanı                  :  (Dosya No : AEBS 2011/87)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 59,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 23/11/2011, saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

8544/1-1

—— • ——

HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:

TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ULUGÜNEY İstasyonunda Figüre halde bulunan 20.000 M3 Balastın FB ve FAB Tipi vagonlara yüklenmesi hizmet alımı işi Açık ihale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2011/166924

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası                  :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                      :  0 422 2124816

c) Elektronik Posta Adresi         :  5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin

adı ve miktarı                             :  20.000 M3 Balast yüklemesi hizmet alımı işi.

3 - Yukarıda belirtilen Hizmet alımı yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 14.11.2011 tarih, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD 5. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dâhil 100,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8597/1-1


GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

Madde: 1-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun mülkiyetinde bulunan nitelikleri ve muhammen bedelleri aşağıda belirtilen İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kanlıca Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, Kartal Yuvası Apartmanı, Numara 52 adresindeki 3 ve 4 numaralı 2 (iki) adet konut; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca "kapalı teklif usulü" artırma suretiyle ihale dokümanında belirtilen kayıt ve şartlarda 1 (bir)'er aylık ara ödemelerle 3 (üç) eşit taksitte satışa çıkartılmıştır.

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Sokağı

Mevkii

Niteliği

İstanbul

Beykoz

Kanlıca

Fikirtepe

Kanlıca-Çubuklu Yolu

Bahçeli Dört Katlı Kargir Apartmanı

Sıra No

Pafta

Ada/Parsel

Daire

No

Bürüt m²

Oda

Sayısı

Banyo

Sayısı

Muhammen

Bedel

(KDV Dahil)

Geçici Teminat Bedeli

1

19

118/6

3

178

3+1

2

3.328.000,00 TL

99.840,00.-TL

2

19

118/6

4

178

4+1

1

3.328.000,00 TL

99.840,00.-TL

 

Madde: 2 - Satışa konu gayrimenkullerin satış ihalesi, 22 Kasım 2011 Salı günü saat 14:00'da Bilkent Plaza B-2 Blok Bilkent-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu merkez hizmet binasında yapılacaktır.

Madde: 3 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler: (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınacak belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak şartıyla)

A) Gerçek Kişilerden;

1 - Tebligat için adres beyanı.

2 - T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

3 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

6 - Her sayfası imzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi.

B) Tüzel Kişilerden;

1 - İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tebligat için adres beyanı.

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi.

4 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

6 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

7 - Her sayfası imzalı ve kaşeli Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

Madde:4 - Geçici Teminat: İstekliler satın almayı düşündükleri konutun muhammen bedelinin %3'ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

Madde: 5 - İhale dokümanının görülmesi ve temini: İhale dokümanı; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (l.kat 126-A no'lu oda) Bilkent Plaza B-2 Blok Bilkent-Çankaya/ANKARA ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İstanbul Bölge Temsilciliği Yıldız Posta Cad. Vefabey Sok. No: 10 Gayrettepe/İSTANBUL adreslerinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

Satışı yapılacak konutlar, ihale tarihine kadar her gün 10.00 ile 16.00 saatleri arası görülebilir.

Madde: 6 - Tekliflerin verilmesi: İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Taşınmaz Mal Satış İhale Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale günü saat 14.00'a kadar Taşınmaz Mal Satış İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır.

İsteklinin yukarıda belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri sürülmeyecektir.

Madde: 7 - Birden fazla konuta teklif verme: İstekliler konutların tamamı için teklif verebilirler. Birden fazla konut için teklif verecek istekliler, her bir konut için ayrı ayrı teklif mektubu düzenleyecekler ve istenilen geçici teminatı vereceklerdir.

Madde: 8 - Kesin Teminat: İhale üzerinde bırakılan isteklilerden sözleşme imza tarihinden önce ihale bedelinin % 6 (yüzde altı)' oranında süresiz kesin teminat alınacaktır.

Madde: 9 - Satış bedelinin ödenmesi: Konutların satış bedeli, Taşınmaz Mal Satış İhale Komisyonu Kararının Üst Kurulca onaylanmasına müteakip ihale sonucunun ihale üzerinde kalan isteklilere tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) işgünü içerisinde ihale bedelinin 1/3'ü oranındaki 1. taksiti sözleşme imza tarihinden önce peşin olarak, diğer ödemeler ise sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (birer)'er aylık ara ödemelerle 2(iki) eşit taksitte ödenecektir. İhale sonucunun, istekliye elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün(bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır) tarafınıza tebliğ tarihi sayılacaktır.

Madde: 10 - Üst Kurul, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

8470/1-1

—— • ——

SÜRE UZATIM İLANI

Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:

“Bankamız bünyesinde kullanılmak üzere 6.117.000 adet Plastik Kart Satın Alınması” ile ilgili olarak 22.10.2011/28092 ve 24.10.2011/28094 tarih/sayılı Resmi Gazete’de ilanı yayımlanan ihalemizin son teklif alma tarihi, 04.11.2011 Cuma gününden 15.11.2011 Salı günü saat 14.00’e kadar uzatılmıştır.

8600/2-1

—— • ——

DÜZELTME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

İlaç ve Serum alım ihalesine ait düzeltme ilanıdır.

30 Ekim 2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 23 Kasım 2011 tarihinde yapılacak olan İhale ilanının 2. Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“Firmalar 12.000 TL geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.”

8632/1-1


5 KALEMDE TOPLAM 179.000 KG AŞAĞIDA CİNSİ VE MİKTARI BELİRTİLEN SAÇ MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE TEMİNİ VE EÜAŞ’ A TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2011/163751

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx)  Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin: a)

MALZEMENİN CİNSİ, MİKTARI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

 

Malzeme ölçüleri

Miktarı ( kg)

Malzeme cinsi

6 x 1500 x 6000 mm.

21.000

Erdemir Kalite No: 3237

8 x 1500 x 6000 mm.

28.000

Erdemir Kalite No: 3237

10 x 1500 x 6000 mm.

35.000

Erdemir Kalite No: 3237

15 x 1500 x 6000 mm.

52.500

Erdemir Kalite No: 3237

20 x 1500 x 6000 mm.

42.500

Erdemir Kalite No: 3237

TOPLAM

179.000 Kg

 

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 Takvim günüdür.

d) Dosya No                              :  Ticaret 2011/69

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati               :  24.11.2011 Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1-) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2-) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2-) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (a), (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (a), (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgeleri sunarken aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini vermeleri zorunludur. İstekliler belgelerin aslı yerine ihaleden önce EÜAŞ’ın yetkili personeli tarafından “Aslı İdaremizce Görülmüştür” şerhi taşıyan suretlerini verebilirler.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir.  Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 50,-TL (Elli) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale 24.11.2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu

İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8278/1-1


TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İZMİR VE DİYARBAKIR YAPRAK TÜTÜN

İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNDE BULUNAN MUHTELİF PROFİLDEN İMAL EDİLMİŞ PLATFORM MALZEMELERİ

SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. İdarenin

a) Adresi                                    :  Orhantepe Mah. Tekel Cad. tta Cevizli Kampusü 34865 Cevizli- Kartal/İstanbul

b) Telefon ve Faks Numarası    :  216 383 44 50/167 - 216 383 64 20

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@tta.gov.tr

2. Satışa Konu Malzemelerin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: İzmir ve Diyarbakır Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünde bulunan muhtelif profilden imal edilmiş platformların satışı Kuruluşumuzun Satım ve Kiraya Verme Yönetmeliği 29. maddesi hükümlerine göre, kapalı zarf yöntemiyle, birden fazla katılımcı olması halinde açık arttırma usulü ile tek katılımcı olması halinde pazarlık usulüyle satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Ünite adı

Cinsi

Ebadı

Adet

1

İzmir Yaprak Tütün İşlt. Müdürlüğü

Sabit tütün platformu

200x140x184 cm

25.000

2

Diyarbakır Yaprak Tütün İşlt. Müdürlüğü

Açılır-kapanır tahtalı platform

160x190x166 cm

19.250

Açılır-kapanır tahtasız platform

155x151x160 cm

1.702

Sabit tahtasız platform

151x151x106 cm

250

 

b) Bu İhalede kısmı teklif verilebilir. İstekliler her bir kaleme ayrı ayrı teklif verebileceği gibi işin tamamına da teklif verebilirler.

c) İşin süresi: Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 45 takvim günüdür.

3. İhalenin

3.1. Yapılacağı Yer : Orhantepe Mah.Tekel Cad. tta Cevizli kampusu PK.34865 Cevizli-Kartal/İSTANBUL adresinde bulunan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihale salonunda yapılacaktır.

3.2. Teklifler yukarıdaki tabloda belirtilen tüm platformlar için 17.11.2011 Perşembe günü saat 10.00’a kadar, üzerinde “ihtiyaç fazlası tütün platformlarının satış ihalesine ilişkin Teklif-Gizli “ ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde idarenin aşağıda bulunan adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra idareye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.3. İhale Şartnamesinde belirtilen hususlara göre teslim alınan ihale dosyaları, 17.11.2011 Perşembe günü saat 10.30’da ihale komisyonu huzurunda açılacaktır.

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Noter onaylı veya idarece aslı gibidir yapılmış kimlik fotokopisi (T.C.kimlik numaralı)

b) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Adres beyanı,

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

5.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale şartnamesi 01.11.2011 tarihinden itibaren idarenin aşağıdaki adresinde görülebilir ve 100 (yüz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale şartnamesi almak için ödenmiş olan bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez.

5.2. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orhantepe Mah. Tekel Cad. tta Cevizli Kampusu 34865 Cevizli-Kartal/İSTANBUL adresindeki Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Levazım ve Ticaret Şubesi Müdürlüğüne teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada doğacak gecikmeler ile telgraf, teleks, faks veya elektronik postayla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

7. Geçici Teminat; İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerden satışa konu platformlar için Diyarbakır Yaprak Tütün Tütün İşletme Müdürlüğü için 30.000,00 (otuzbin) TL İzmir Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü için 30.000,00 (otuzbin)TL olmak üzere toplam 60.000,00 (altmışbin) TL tutarında geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır. Mektup dışındaki teminatlar Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünün Ziraat Bankası Cevizli Şubesindeki (851) 2364057-6711 nolu (İBAN: TR 51 000 1000 851 0236 4057 6711) hesabına yatırılacaktır.

8. Kesin Teminat; İhale uhdesinde kalan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır. İhale üzerinde kalan istekli, ihalenin ihale yetkilisince tasdik edildiğinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihale konusu platformların bedelinin tamamını, bu şartname hükümlerine uygun olarak ödemesi durumunda kesin teminat alınmayarak sözleşme yapılmayacaktır.

9. İhale konusu muhtelif profilden yapılmış platformlar İzmir Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü (2. Ana Jet Hava Üssü yolu 35620 Balatçık-Çiğli/İzmir) ve Diyarbakır Yaprak Tütün Tütün İşletme Müdürlüğü (Huzurevleri Mahallesi İplik Fabrikası arkası 21070 Kayapınar/Diyarbakır.) adreslerinde görülebilir.

10. İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.

11. Kuruluşumuz 20.12.2008 tarih ve 27086 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Satım ve Kiraya Verme Yönetmeliği hükümlerine tabidir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabı olmayıp idare işi ihale edip etmemekte veya bir bölümünü ihale etmekte serbesttir.

Duyurulur.

TÜTÜN, TÜTÜN MAMÜLLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ A.Ş.

(tta) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Orhantepe Mahallesi, Tekel Caddesi, Tekel (tta) Kampüsü

34865 Cevizli- Kartal- İSTANBUL

e-posta: ticaret@tta.gov.tr –Elektronik Ağ:www.tta.gov.tr

Tel: 0216 442 61 23 Faks: 0216 383 64 20

8380/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK (1 KALEM) 60.000 Kg. ÇELİK SAC ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE

İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372.259 47 94-259 47 97  Fax: 0.372-253 12 73-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i               :  Malzemenin Cinsi                                      Miktarı/Kg.

a) Niteliği, türü ve miktarı                   1- 4x1200x2160 mm. (S355J2G3)

                                                            HRUKK St 52                                               60.000

b) Teslim yeri                                   :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                 :  Çelik Sac 20 takvim günde teslim edilecektir. Alternatif teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  29.11.2011 Salı - saat 1500

c) Dosya no                                     :  1112102

d) İhale kayıt no                               :  2011/170754

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e)ve(g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İdari şartnamemizin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler Teklif ile birlikte ürünlere ait teknik özellikleri gösterir 2 takım tanıtıcı katolog ve 1S0 9002 Kalite Sistem Belgesi verilecektir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 10,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 29.11.2011 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

15 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

8565/1-1


III. VE IV. ÜNİTE KÖMÜR DEĞİRMENLERİ TAHRİK ÜNİTELERİNDE TESİS EDİLMİŞ OLAN VOINTH HIZ AYARLAYICI HİDROLİK KAVRAMA YEDEKLERİNİN

TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2011 /165071

1 - Teşekkülün                           ;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin:

a) Miktarı ve türü

Sıra

No

Poz No

Malzemenin Cinsi

Miktarı (Adet)

1

010/020/030

Emniyet Tapası

(160G M18X1,5X19,5 / TCR.41347470)

5

2

010/020/040

Conta (A18X24 AL / TCR. 03658018)

5

3

 

Servis Kiti (R750 B3G / TCR. 20400534110 )

1

4

040/030

Ön Yatak

(SEK. LINKS. D240 / 142X32 / TCR. 41397420)

1

5

040/060

Yatak ( 160 / 190DX160 GETEILT / TCR.40245480)

1

6

040/070

Yatak (160/250DX160 GETEILT / TCR. 40245490)

1

7

040/100

Yatak Kapağı (120 / 140DX120 / TCR. 40323950)

1

8

040/020

Ayar Bileziği (200 / 145DX8 ST37 / TCR. 40245500)

1

9

040/050

Ayar Bileziği

(D220 / 160,5X10 RST37-2 / TCR.41015250)

1

10

040/080

Ayar Bileziği ( 251 / 190DX14 ST37 / TCR.40322810)

2

11

060/040

Kaymalı Yatak (TZP D76,5 / 40X42 / TCR. 40701260)

4

12

100/010/060

Kaymalı Yatak ( 65X32X40,8 / 20500916110)

3

13

100/010/090

Kaymalı Yatak ( 65X32X40,8 / 20500916210)

1

14

080/020

Piston ( D92X42X40 C15 / TCR. 40361140)

1

15

010/020/030

Emniyet Tapası

(160C M18X1,5X19,5 / TCR.41347470)

5

16

010/020/030

Conta (A18X24 Aluminyum / TCR.03658018)

10

17

 

Filtre (DF65 / TCR.41783430)

2

18

 

Servis Kiti( R750SVNLBW4 BGR. / TCR. 42608740)

2

19

090/-/-

Scoop Tüp, Saat Yönü (TCR.40319650)

1

20

10

Piston D90 / 42X40 C15 / TCR.40341270)

1

21

010/410

Baskı Yayı (1,6X8X14,5 FE / TCR.03210016)

2

22

030/-

Çıkıntı Disk (NACHARBIT D307/92 / TCR.40149600)

1

23

010/010/010

Kapak (SHELL KOMPL. R750 SVNL B4 G- / TCR. 41030160)

1

24

010/010/020

İç Kapak (SHELL KOMPL. R750 SVNL B4 G- / TCR. 41030160)

1

25

010/020/-

Birincil Dişli (D842/190X166 G- AL / TCR.40745230)

1

26

010/020/030

Emniyet tapa vidası 160Cº

(160C M18 X 1,5X19,5 / TCR. 41347470)

2

27

010/050/-

Birincil Şaft (260DX674 CK 45 N/ TCR.40148840)

1

28

010/240/-

İkincil Çark (R 750 SVNLBW4 / TCR.40309460)

1

29

010/250/-

İkincil Çark (345DX840 C45N / TCR.40319580)

1

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/Kütahya

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 580 (Beşyüzseksen) Takvim Günüdür

d) Dosya No                              :  Ticaret 2011/68

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin                                ;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :  24.11.2011 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Firma, malzemelerin imalatını yapan firma ile ilgili EN, ASME, ISO vb. kalite ve standart belgelerinden bir tanesini tekliflerinde koymaları zorunludur. Aksi takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

i) Teknik şartname ve ekleri teklifçi firma yetkilisi tarafından onaylanmış olarak teklif ekinde verilecektir.

k) Yedek parçalar için imalatçı firma katalogları firmanın teklifleri ekinde yer alacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), ( c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 100,-TL (Y.Yüz TL) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 24.11.2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8308/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

EÜAŞ Doğu Karadeniz ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Muratlı HES’in 2 yıl süreli hizmet alımı yoluyla işlettirilmesi işi, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2011/170487

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 Kat:13 Oda No: 33 Bahçelievler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 212 69 00 / 2357   Fax :0 312 212 78 54

c) Elektronik posta adresi                 :  asuman.eser@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktar                 :  EÜAŞ Doğu Karadeniz ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Muratlı HES’in (26 kişiyle) 2 yıl süre ile hizmet alımı yoluyla işlettirilmesi işi. Detaylı bilgiler Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                              :  Muratlı HES Borçka/ARTVİN İli sınırları içinde bulunmaktadır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 Zemin Kat F Blok Oda No: C-3 06490 Bahçelievler/ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  05.12.2011 saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standard forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklilerin bu konuda; tip idari şartnamede belirtildiği şekilde bankalardan alınacak belgelerin yanı sıra, bilanço ve eşdeğer belgeleri ile beraber iş hacmine ilişkin belgeleri de sunmaları gerekmektedir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Mesleki yeterlilik belgelerin yanı sıra İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; tip idari şartnamede belirtildiği şekilde, isteklilerin iş deneyim belgesinin tutarı teklif edilen bedelin % 20’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gereklidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhaleye katılmak isteyenlerin hidrolik, termik, doğalgaz elektrik üretim tesisleri ile ilgili olarak;

1- Tesislerde yer alan ve enerji üretim prosesinin bir parçası olan ana iş gruplarından ( türbin, generatör, komple kontrol-kumanda sistemi) en az birinin komple imalatını veya montajını yapmış olmak ya da söz konusu elektrik üretim tesisinin komple devreye alma çalışmalarını yapmış olmak,

2- Tesisin komple işletme ve bakım hizmetlerini yürütmüş bulunmak,

3- EPDK tarafından verilmiş elektrik üretim lisansını haiz elektrik üretim tesis veya tesislerinin tamamını yapıp işletmeye almış olmak. İhaleye teklif verecek isteklilerin söz konusu 3 belgeden en az bir tanesine sahip olmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birisi benzer iş olarak kabul edilecektir.

Noter onaylı iş deneyim belgesinin aslı, sözleşme imzalanmadan önce İdareye ibraz edilmesi zorunludur.

4.5. İşyeri görme belgesi.

Yer Görme Belgesine ilişkin olarak; İhaleye teklif verecek İstekliler öncelikle işin yapılacağı Artvin Borçka ilçesi sınırları içinde olan Muratlı HES’e gidecek, santral da bulunan görevliler ile birlikte tesisi gezip, gerekli bilgileri aldıktan sonra görevli ile birlikte, Muratlı HES’nın sorumlu Müdürlük olarak bağlı bulunduğu EÜAŞ Doğu Karadeniz ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğünü (0466) 351 68 71-415 40 08-351 68 72 no’lu telefondan arayarak firma yetkilisinin tesise gelip istenilen yerleri gördüğünü teyit ettirdikten sonra, sorumlu Müdürlük (Doğu Karadeniz ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü Borçka/ARTVİN) yetkililerinden “Yer Görme” belgesini alarak teklifine eklemek zorundadır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanının; görülebileceği ve satın alınabileceği yerler :

a) EÜAŞ Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı,

Nakliye ve Sigorta Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 27

Kat:13 Oda No:33 Bahçelievler/ANKARA

b) Kurumumuz Web sitesi               : www.euas.gov.tr

c) Şartname bedeli                            : KDV dahil 100,00 TL.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No: 27 F Blok Zemin Kat Oda No: C-1 Bahçelievler/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, İhale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecektir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8527/1-1

—— • ——

977 METRE DEMİRYOLUNUN YENİLENMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2011/169974

1 – İdarenin                               :

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın

    adı ve miktarı                         :  Bilecik Vag. Bak. Onr. Atl Müd. deki 977 metre demiryolunun yenilenmesi işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 22/11/2011 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00.TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8451/1-1


DOĞRUDAN ANA FAALİYETLER İLE PERSONEL VE MALZEME NAKLİNE YÖNELİK İŞLERDE KULLANILMAK ÜZERE, 1 ADET 4X4 PİCK-UP, 1 ADET 18 KİŞİLİK

MİNİBÜS İLE 1 ADET 4X2 PİKAP OLMAK ÜZERE 3 ADET ARACIN 1 YIL SÜRE İLE SÜRÜCÜSÜ İLE BİRLİKTE HİZMET ALIMI

YOLUYLA KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen hizmetin açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2011/163798

1 - Teşekkülün                           ;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

d) İlgili personelin

    adı-soyadı/unvanı                  :  Aziz KÖMÜRCÜ (Mak. Mühendisi)

2 - İhale konusu işin                  :

a) Miktarı ve türü

 

Sıra No

Kiralanacak Aracın Cinsi

Adet

Model

Çalışacağı Güzergâh

1

Çift Kabinli

Pick-up 4x4 Günlük 100 km dahil

1

2009 Model ve yukarısı olacaktır.

İşletme Servisi Emrinde Kütahya, Seyitömer, Enne ve Kayaboğazı Pompa İstasyonları, Santral Genelinde ve Dış Görevlerde

2

18 Kişilik Minibüs Günlük 90 km dahil

1

2010 Model ve yukarısı olacaktır.

işletme Servisi Emrinde Kütahya, Seyitömer, Enne ve Kayaboğazı Pompa İstasyonları, Santral Sahası Genelinde ve Dış görevlerde

3

Çift Kabinli Pick-up 4x2 Günlük

40 km dahil

1

2009 Model ve yukarısı olacaktır.

İşletme Servisi Emrinde Kütahya, Seyitömer, Enne ve Kayaboğazı Pompa İstasyonları, Santral Sahası Genelinde ve Dış Görevlerde

 

b) Yapılacağı yer                       :  Kütahya ili hudutları dahilinde (İhtiyaç duyulması halinde diğer illere’de gidebilecektir.)

c) İşin Süresi                             :  İşe başlama tarihinden itibaren 365 Gün’dür.

d) Dosya No                              :  Tic.No:2011/70

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin                                ;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati               :  06.12.2011 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) İş Bitirme Belgesi; (1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin % 30’dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Benzer İş:

- Her türlü taşıt kiralama işleri

- Her türlü malzeme (yük) taşımacılığı

- Personel Taşıma İşleri

Ayrı Ayrı Benzer İş Olarak Değerlendirilecektir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), ( c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 100,-TL(Y.Yüz Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 15 75 49 (IBAN No) no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 06.12.2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8307/1-1

—— • ——

DHMİ ATATÜRK HAVALİMANI HAVA TARAFI VE KARA TARAFINI KONTROL AMACIYLA 16 ADET KAMERA MONTAJI VE MEVCUT CCTV SİSTEMİNE ENTEGRASYONU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünden:

DHMİ Atatürk Havalimanı Hava Tarafı ve Kara Tarafını Kontrol Amacıyla 16 adet Kamera Montajı ve Mevcut CCTV Sistemine Entegrasyonu İşi DHMİ Yönetmeliği 24/a maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2011/166110

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü D Blok Yeşilköy/İST.

b) Telefon ve faks numarası                :  0212 463 77 77-0212 465 32 50

c) Elektronik posta adresi                    :  ozlem.ayvaz@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Atatürk Havalimanı Hava Tarafı ve Kara Tarafını Kontrol Amacıyla 16 adet Kamera Montajı ve Mevcut CCTV Sistemine Entegrasyonu İşi mal-hizmet alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  Sözleşme imzalanmasının ardından 5 (beş) gün içerisinde iş yeri teslimini müteakip 120 (yüzyirmi) gün içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü 138 no’lu oda D Blok Yeşilköy/İST.

b) Tarihi ve saati                                 :  21/11/2011 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,

ğ) (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/10. Md.) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 40’si oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. 26961 sayılı ve 11/06/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yapım işleri iş deneyiminde değerlendirilecek benzeri işlere dair tebliğde yer alan Kamu İhale Kurumu Tebliği gereği E (4) Grup işler

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (YÜZ) TL (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü İç Ted. Şefliği D Blok Yeşilköy/İST. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü İç Ted. Şefliği D Blok Yeşilköy/İST. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

8598/1-1


BASINÇLI HAVALI ZİNCİRLİ CARASKAL 3 KALEM SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı   :  Basınçlı havalı zincirli caraskal 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2011/170562

Dosya No                                  :  1124572

1 - İDARENİN                         : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İHALE KONUSU MALIN : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Basınçlı havalı zincirli caraskal 3 kalem (18 Adet)

b) Teslim yeri                            :  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı.

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İHALENİN                          : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

                                                     Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  21.11.2011 Pazartesi günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Caraskallar GRUP-I (metan) gazlı ortamlarda kullanıma uygun CE ve ATEX sertifikalı olacaktır.

5 - Bu ihaleye kısmi teklif verilmeyecektir.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 21.11.2011 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın  Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

15.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

15.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8566/1-1


700 METRE TAM KAPALI TİP KAYIT HALATI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

700 metre tam kapalı tip kayıt halatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi Kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                         :  2011/169464

1 - İdarenin                                      : 

a) Adresi                                          :  TTK Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel   : 0.372 259 47 84

                                                            Faks : 0.372 253 12 73

c) Elektronik posta adresi                 :  satinalma@taskomuru.gov.tr

İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                   :  ttk@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i               :  Malzemenin Cinsi                                         Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  TAM KAPALI TİP KAYIT HALATI        700. Mt.

b) Teslim yeri                                   : Siparişe müteakip çelik halatların teslim yeri TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

c) teslim tarihleri                              : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip tam kapalı tip kayıt halatı 120 takvim gününde tamamı teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                       : 

a) Yapılacağı yer                              :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 - Zonguldak

b) Tarihi ve saati                              :  22/11/2011 – 15:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale idari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale idari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale idari şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İhale idari şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İhale idari şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Firmalar imalatları ile ilgili olarak iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir.

4.2.1. Firmalar halatlar için İSO 9001-2000 kalite sistem belgesi teklif ile birlikte verilecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

 “İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. ihale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 22/11/2011 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin% 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

8567/1-1


1 ADET MANYETİK VE ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Manyetik ve Elektriksel Ölçüm Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2011/174274

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 Adet Manyetik ve Elektriksel Ölçüm Sistemi Alımı

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  11.11.2011 Cuma günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait orijinal doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller,

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak verilecektir),

4.2.4. Garanti taahhütnamesi,

4.2.5. Garanti sonrasında ücreti karşılığı yedek parça ve teknik servis verileceğine ait taahhütname,

4.2.6. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.6.1. Ürünlere ait teknik şartnamede belirtilen TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın Alınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 11/11/2011 Cuma günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,  üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8576/1-1


1 ADET RENKLİ VE REAL TIME 4D ULTRASONOGRAFİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Renkli ve Real Tıme 4D Ultrasonografi Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2011/174322

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 Adet Renkli ve Real Tıme 4D Ultrasonografi Sistemi Alımı

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  11.11.2011 Cuma günü, saat: 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait orijinal doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller,

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak verilecektir),

4.2.4. Garanti taahhütnamesi,

4.2.5. Garanti sonrasında ücreti karşılığı yedek parça ve teknik servis verileceğine ait taahhütname,

4.2.6. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.6.1. Ürünlere ait teknik şartnamede belirtilen TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi verilecektir.

4.2.7. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve alımı yapılacak olan Renkli ve Real Tıme 4D Ultrasonografi Sistemi’nin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 11/11/2011 Cuma günü, saat 14:30’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8575/1-1


70 ADET GÜBRE SERPME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı; Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde kullanılmak üzere 70 (yetmiş) adet traktör arkasına asılı tip 1.500 (+ 300) litrelik çift diskli suni (kimyasal) gübre serpme makinesi alınacaktır.

   Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından 200 TL karşılığı temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü il yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Telif mektuplarını kapalı zarf içerisinde en geç 17/11/2011 Perşembe günü saat 14:30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

A D R E S                                                        :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA

 

Tel : (0312) 417 00 47

Fax: (0312) 425 59 55

8542/1-1

—————

17 ADET TRAKTÖR SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı; Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde kullanılmak üzere 17 (Onyedi) adet Rated Power 55- 70 kW traktör satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından 200 TL karşılığı temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü il yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Telif mektuplarını kapalı zarf içerisinde en geç 17/11/2011 Perşembe günü saat 10:30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

A D R E S                                                        :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA

 

Tel : (0312) 417 00 47

Fax: (0312) 425 59 55

8543/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Çubuk Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller (imarlı arsalar ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü veya Kapalı teklif usulü ile 24.11.2011 tarihinde Perşembe günü saat 14.00 da Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Salonunda Belediye Encümeni tarafından ihalesi yapılacaktır.

1 - Muhammen bedelleri:

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

 

S.N

MAHALLE

CİNSİ

ADA

PARSEL

M2

HİSSE NİSBETİ

DÜŞEN HİSSE

M2 BEDELİ

TOPLAM BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TÜRÜ

1

ATATÜRK

ARSA

3161

2

449

TAM

449

50.00

22,450.00

673.50

AÇIK

2

CUMHURİYET

ARSA

1842

15

476

TAM

476

160.00

76,160.00

2,284.80

AÇIK

3

CUMHURİYET

ARSA

1848

18

488

TAM

488

200.00

97,600.00

2,928.00

AÇIK

4

CUMHURİYET

ARSA

2615

3

323

TAM

323

180.00

58,140.00

1,744.20

AÇIK

5

BARBAROS

ARSA

2234

3

353

TAM

353

150.00

52,950.00

1,588.50

AÇIK

6

Y.BEYAZIT

ARSA

1716

7

500

TAM

500

50.00

25,000.00

750.00

AÇIK

7

Y.BEYAZIT

ARSA

1725

6

522

TAM

522

50.00

26,100.00

783.00

AÇIK

8

Y.BEYAZIT

ARSA

1863

2

562

TAM

562

45.00

25,290.00

758.70

AÇIK

9

Y.BEYAZIT

ARSA

2376

12

557

TAM

557

45.00

25,065.00

751.95

AÇIK

10

Y.BEYAZIT

ARSA

2466

11

674

TAM

674

40.00

26,960.00

808.80

AÇIK

11

Y.BEYAZIT

ARSA

2832

7

540

TAM

540

60.00

32,400.00

972.00

AÇIK

12

Y.BEYAZIT

ARSA

1916

2

3188

TAM

3188

200.00

637,600.00

19,128.00

AÇIK

13

ESENBOĞA

ARSA

791

1

883

TAM

883

55.00

48,565.00

1,456.95

AÇIK

14

ESENBOĞA

ARSA

791

2

883

TAM

883

55.00

48,565.00

1,456.95

AÇIK

15

ESENBOĞA

ARSA

827

5

733

TAM

733

60.00

43,980.00

1,319.40

AÇIK

16

YAZIR

ARSA

2951

7

3481

TAM

3481

50.00

174,050.00

5,221.50

AÇIK

17

YAZIR

ARSA

2953

7

5201

TAM

5201

50.00

260,050.00

7,801.50

AÇIK

18

YAZIR

ARSA

2953

8

4622

TAM

4622

50.00

231,100.00

6,933.00

AÇIK

19

YAZIR

ARSA

2957

5

5376

TAM

5376

50.00

268,800.00

8,064.00

AÇIK

20

YAZIR

ARSA

2964

4

6505

6307/6505

6307

30.00

189,210.00

5,676.30

AÇIK

21

YAZIR

ARSA

2960

1

3599

TAM

3599

40.00

143,960.00

4,318.80

AÇIK

22

YAZIR

ARSA

2960

2

3798

TAM

3798

40.00

151,920.00

4,557.60

AÇIK

23

YAZIR

ARSA

2961

9

34570

TAM

34570

40.00

1,382,800.00

41,484.00

KAPALI

24

YAZIR

ARSA

2958

15

47867

TAM

47867

45.00

2,154,015.00

64,620.45

KAPALI

 

2 - İştirakçilerin Geçici teminat bedelini 24.11.2011 tarihinde ve saat 13.30' a kadar belediyemiz veznesine yatırmaları ve Açık İhale veya Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsalar için teklifleri dosya halinde 24.11.2011 tarihinde saat 13.30'a kadar Emlak İstimlâk Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Gayrimenkul bedelleri %50 peşin geriye kalan kısmı aylık 6(Altı) eşit taksitte ödenecektir.

4 - İsteklilerden istenilen belgeler

a) Teklif Mektubu (Sadece kapalı Teklif Usulü için, Şartname eklerinde örneği mevcut)

b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,( Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

f) Gerçek kişiler için İmza şirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

h) Şartname alındı makbuzu.

5 - İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.

6 - İhale şartnamesi 250,00-TL. Karşılığında Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

8524/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Pazar Orman İşletme Müdürlüğünden:

Rize İli Pazar İlçesi Hamidiye Köyü Sahil Mevkiinde bulunan mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'ne ait aşağıda yeri, sınırı, yüzölçümü, ada ve parsel numarası ile durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale tarihi yazılı taşınmaz mal, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre "KAPALI TEKLİF USULÜ" ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Pazar Orman İşletme Müdürlüğü Kirazlık Mahallesi 53300 PAZAR/ RİZE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  Tel: 0464 612 19 32 - Fax: 0464 612 10 58

c) Elektronik Posta Adresi ( varsa)        : -

2 - İhale konusu taşınmazın

a) Niteliği                                               :  Taşınmaz, Orman Deposu olarak kullanılmaktadır.

b) Nev'i ve Miktarı ile Diğer Bilgiler      :  Aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Parti No

İli/İlçesi/

Köyü

Cinsi

Pafta No

Ada No

Parsel No

Tapu Tarihi

Cilt No

Sayfa No

Sıra No

Yüzölçümü m2

Tahmini Bedeli (TL.)

Geçici Teminatı (TL.) % 3

1

Rize/Pazar/

Hamidiye

Orman Deposu Arazisi ve Üzerindeki

İki Katlı Betonarme Bina

 

116

1

11/12/1965

1

28

 

15.290,72

2.380.859,50

71.425,79

 

Rize/Pazar/

Hamidiye

Orman Deposu Arazisi

 

116

29

22/3/1976

3

402

 

0415,01

TOPLAM

15.705,73

2.380.859,50

71.425,79

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer    :  Pazar Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu

b) Tarih ve saati      :  25.11.2011 Cuma – Saat:14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

4-1 Yeterli görülmek için istenen belgeler:

a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) İlgili Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları (Pazar Orman İşletme Müdürlüğü'nce verilen geçici teminat makbuzu veya ilgili banka teminat mektubu-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince alınmış ve süresiz olması gerekir),

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,             

f - İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi) verilir.

4.1.1. İsteklinin % 3 geçici teminat mektubunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun kabul ettiği

Bankalardan alınabilir ya da T.C.Ziraat Bankası Pazar Şubesindeki 0251/25621153-5001 no'lu İşletmemiz hesabına veya İşletmemiz veznesine yatırılabilir.

5 - İhale Şartları

5.1. Satış bedelinin tamamı peşin olacaktır.

5.2. İhaleye katılmak isteyenler teklif mektuplarını, diğer istenen evraklarla birlikte 25.11.2011 Cuma günü ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. Postayla yapılacak başvurularda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

5.3. Satışlara ait her türlü vergi, resim, harç, sözleşme, tapu giderleri ile diğer her türlü giderler alıcıya aittir.

5.4. Bu satışla ilgili Şartname ve ekleri Pazar Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığından 100,00 TL bedelle alınabilir. Ayrıca, ihale ilanı Trabzon, Artvin, Giresun, Erzurum, Amasya, Adapazarı, Isparta, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir Orman Bölge Müdürlükleri ile çevre İşletme Müdürlüklerinden ve www.ogm.gov.tr internet adreslerinde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları şarttır.

6 - İhaleye katılabilmek için ihale komisyonunca aranan şartlar ve istenen belgeler

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerir:

a)                İç Zarf: (Teklif mektubu doldurularak iç zarfa konur, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır),

Bu zarf geçici teminata dair alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

b) İsteklinin teklifinin değerlendirmeye alınabilmesi için yeterli görülmek için istenen belgelerin eksiksiz dış zarf içinde bulundurulması gerekmektedir.

c) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması. Bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.

d) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde silinti kazıntı veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

7 - Diğer hususlar Şartnamesindeki gibidir.

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur

Banka adı         : T.C. Ziraat bankası Pazar Şubesi

Hesap No.'su    : 0251/25621153-5001

Telefon             : (0464) 612 19 32 / Santral

Fax No             : (0464) 612 10 58

8413/1-1