31 Ekim 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28101

YARGI İLÂNLARI

 


Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

İzmir 9. Asliye Ceza Hakimliğinden:

3. Ordu Komutanlığı Askeri Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Esas No      :  2010/21

Karar No    :  2011/96

YAĞMA VE TEHDİT suçu nedeni ile mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/03/2011 tarihli kararı ile sanık TURGUT ÇETİNKAYA’nın BERAATİNE karar verilmiş ancak tüm aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edilememiştir.

Açıklanan nedenlerle:

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince ilam Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

8012

—— •• ——

İzmir 9. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

Sıra

No

Esas ve

Karar No

Sanığın Kimliği

Kanun Maddesi

Verilen Ceza

1

2008/244-

2010/720

Faik Uçkun, Turan ve Suna oğlu, 1962 D. Manisa Salihli Nüf. Kyt.

213 SK 359/2-a, TCK 51/1-3-63

5 Ay Hapis Tecil-1 Yıl Denetim

2

2010/298-

2011/39

Muhsin Topal, İsmail ve Halime’den olma 1963 D. Kütahya Simav Nüf. Kyt.

TCK 157/1, 168/1, 62, 50-52- 53/1, 63

3 Ay 10 Gün Hapis, 60 TL. Adli Para, 53/1 Md. Güv. Tedb. Uyg.

Yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında mahkememize açılan kamu davalarının yapılan duruşmaları sonunda gıyabında verilen karar dosyasında bulunan adreslerinden araştırılmasına rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden hükmün Resmi Gazete’de ilanen tebliğine karar verilmekle, 7201 S. T. Kanununun 27, 28, 29, 31. maddeleri gereğince iş bu hüküm özetinin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğinin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

7841


3. Ordu Komutanlığı Askeri Hakimliğinden:

Aşağıda Esas ve Karar numaraları yazılı şüpheliler 7201 sayılı Kanunun 29, 30 ve 31.maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataplarına tebliğ edilmiş sayılarak kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

E. No: 2011/95

K. No: 2011/03

Firar suçundan şüpheli, Ali ve Cemile oğlu, 02.03.1978 Doğ.lu, Malatya Mrk. Şahnahan Mh. T.C. 39259817060 Nüf. Kyt.lı, Murat TUÇAR hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. Savcılığının 07.06.2011 gün ve 2011/95-03 E.K. sayılı kararı ile Yetkisizlik Kararı verilmiştir.

 

E. No: 2011/67

K. No: 2011/04

İzin Tecavüzü suçundan şüpheli, Ramazan ve Hediye oğlu, 15.03.1980 Doğ.lu, Mardin İli Derik İlçesi Dağ Mah. TC.33383096162 Nfs. Kyt.lı Sami EROĞLU hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. Savcılığının 14.06.2011 gün ve 2011/67-04 E.K. sayılı kararı ile Yetkisizlik Kararı verilmiştir.

 

E. No: 2011/142

K. No: 2011/06

Firar suçundan şüpheli, Mahir ve Şadime oğlu, 01.01.1965 Doğ.lu, Iğdır İli Tuzluca İlçesi Aşağı Mh. TC.20660827540 Nfs. Kyt.lı Süleyman GÜLTEKİN 3 ncü Ordu K.lığı As. Savcılığının 15.09.2011 gün ve 2011/142-06 E.K. sayılı kararı ile Yetkisizlik Kararı verilmiştir.

 

E. No: 2011/226

K. No: 2011/05

Firar suçundan şüpheli, Hıdır ve Beyaz oğlu, 01.07.1973 Doğ.lu, Hakkari İli Çukurca ilçesi Işıklı Mah. TC.44203215304 Nfs. Kyt.lı, Sabri YÜRÜR hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. Savcılığının 13.07.2011 gün ve 2011/226-05 E.K. sayılı kararı ile Yetkisizlik Kararı verilmiştir.

 

E. No: 2011/141

K. No: 2011/38

Firar suçundan şüpheli, Hıdır ve Elmas oğlu, 03.03.1974 Doğ.lu, Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Yukarıbayır Mah. TC.32707544372 Nfs. Kyt.lı, Murat DEMİR hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. Savcılığının 21.07.2011 gün ve 2011/141-38 E.K. sayılı kararı ile Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı verilmiştir.

 

E. No: 2010/228

K. No: 2010/55

Üstünün Parasını Çalmak suçundan şüpheli, Cevat ve Fatma oğlu, 08.09.1988 Doğ.lu, Diyarbakır ili Silvan ilçesi Mescit Mah. TC.23536701456 Nfs. Kyt.lı, Ferhat GÜNDOĞDU hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. Savcılığının 31.12.2010 gün ve 2010/228-55 E.K. sayılı kararı ile Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı verilmiştir.

7960