22 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28092

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Bakanlığımız Iğdır Devlet Hastanesi Baştabipliğince 26.03.2007 tarihinde 2007/35252 İhale Kayıt No ile yapılan "67 Kişi ile Temizlik İşi Alımı" ihalesi sonucunda;

ÖZEL Pozitif Temizlik Turizm Servis Taşımacılığı Yemek Tekstil İnşaat Bilgisayar Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Eski Ticaret Unvanı MB Temizlik Güvenlik Tekstil İnşaat Bilgisayar Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) (Merkez Adres: Kubilaybey Mah. Kars Cad. Köroğlu Sok. No: 13 Kat:2 Göle/Ardahan, Ardahan Ticaret Odası - Ticaret Sicil No:938-Göle, Oda Sicil No:6060, Şube Adres: Öveçler 4. Cadde No:3/5 Dikmen/Ankara, Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 175562, Vergi Dai./No: Göle Mal Müd./6130395575)’ne ve bu şirketin sermaye hissesinin ihale tarihi itibariyle yarısından fazlasına sahip ortağı Metin BAKIŞ (TC Kimlik No: 63658387152)’a;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 ve 59 uncu maddeleri gereğince verilen ve 06.08.2011 tarih 28017 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 1 (bir) yıl süreyle 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 15.İdare Mahkemesinin 21.09.2011 tarihli ve E:2011/1673 sayılı "...dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulması..." kararına istinaden, Bakanlık Makamı’nın 13.10.2011 tarihli ve 10995 sayılı Onayı ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

8355/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                    : 01.03.2010

Başvuru No                         : C2010/008

Coğrafi İşaretin Türü           : Mahreç işareti

Başvuru Sahibi                    : Erzurum Ticaret Borsası

Başvuru Sahibinin Adresi   : Ali Paşa Mah. Musalla Cad. No:19 ERZURUM

Ürünün Adı                         : Kadayıf Dolması

Coğrafi İşaretin Adı            : Erzurum Kadayıf Dolması

Kullanım Biçimi                  : Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Avuç içi büyüklüğündeki tel kadayıfın içine dövülmüş ceviz konulup, sarılarak dolma şekli verildikten sonra yumurtaya batırılarak kızgın yağda kızartılıp, şerbetlenerek hazır hale getirilen tatlı çeşididir.

Kadayıf Dolması Erzurum’un çok özel ve otantik bir tatlısıdır. Yapımı oldukça emek isteyen Erzurum Kadayıf Dolması’nın ünü, beğenilen tadıyla tüm yurda yayılmıştır.

Üretim Metodu :

Kullanılan malzemeler ve özellikleri :

Tel Kadayıf: Tel kadayıf, TS 10344 sayılı Tel Kadayıf Standardına uygun olması gerekmektedir. Standartta elenmiş buğday ununa, içme suyu ilave edilmesi ile hazırlanan hamurun, tekniğine uygun olarak dökülüp pişirilmesi suretiyle elde edilen bir yarı mamuldür.

Ceviz içi: Ceviz içi öğütülerek hacimleri küçültülür. Öğütme sırasında ceviz içi un gibi toz kıvamına getirilmemelidir. Erzurum Kadayıf dolmasında kullanılacak olan ceviz içinin miktarı da önemlidir. Çok fazla miktarda konulup sarıldığında kızartma esnasında acılık oluşturur. Az miktarda konulduğunda da lezzette eksiklik olmaktadır.

Yağ: Kızartma yağı olmalıdır.

Şerbet: 1 kg toz şekerin 700 gr temiz içme suyu içinde ateş üzerinde eritilmesiyle elde edilir. Şekerleşmeyi önlemek için şerbetin içine çeyrek limon suyu sıkılır. Kadayıf dolmalarının hamur olmasını önlemek için şerbet iyice kaynatılıp suyunun tamamen uzaklaşması sağlanmalıdır.

Erzurum Kadayıf Dolması’nın lezzetini kullanılan malzemenin kalitesi ve özelliklede kullanılan tel kadayıfın yapısı etkilemektedir. Kullanılan tel kadayıfların ne çok ince ne de çok kalın olması gerekmektedir.

Erzurum Kadayıf Dolması için 20-25 gr tel kadayıflar koparılmadan bütün içerisinden ayrılarak temiz bir zemin üzerine serilir. İçerisine tercihen 5-10 gr ceviz içi konur. Fazla sıkmadan ince bir şekilde sarılır. Daha sonra sarısı beyazı ile iyice çırpılıp bulamaç haline getirilen yumurta havuzunda sarılan kadayıf dolmaları kendi etraflarında iki tur döndürülür. Böylece yumurtanın tüm yüzeye sürülmesi sağlanır. Yumurta havuzundan çıkarılan kadayıf dolmaları meyilli tepsinin içerisinde bir veya iki dakika bekletilir. Burada süzülerek fazla yumurtanın akması sağlanır. Fazla yumurta kadayıf dolmalarının içine nüfuz ederek hamurlaşma yapacağından, ayrıca kızartma esnasında yumurta kokusu oluşturacağından ve kadayıf dolmasının yüzeyinde beyaz parçacıklar oluşturacağından dolayı istenmez. Süzülen kadayıf dolmaları kızgın kızartma yağına atılır. 7-10 dakikada kızaran kadayıf dolmaları yağdan çıkarılır ve önceden hazırlanmış soğuk şerbetin içine atılırlar. Birkaç dakika şerbetin içinde kalan kadayıf dolmalarının şerbeti tamamen içine çektiğinden emin olunduktan sonra çıkarılır.

Kızartılmış kadayıf dolmaları altın sarısı renginde olmalıdır. Çok fazla kızartılıp koyu renkte ve kuru olmamalıdır. Yine fazla yumurta ile muamele edilip üzerindeki fazla yumurtadan dolayı kızartma esnasında yumurta kokusu olmamalıdır. Kadayıf dolmaları kesildiği zaman kesit yüzeyinde kadayıfın tel yapısı görünmeli içi pişmiş olmalı, hamur olmamalıdır.

Denetleme:

Erzurum Ticaret Borsası koordinasyonunda, Erzurum İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü’nden yetkili iki kişi, Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan yetkili iki kişiden oluşan denetim kurulu tarafından, ürünün üretim metoduna uygun olarak üretilip üretilmediği konusunda denetim yapılacaktır. Denetimler yılda bir kere ayrıca tüketici şikâyetleri üzerine ve gerek görüldüğü hallerde ise her zaman denetim yapılarak rapor hazırlanacaktır.

8327/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 3441                                                                   Karar Tarihi : 29/09/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2011 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında, dağıtım lisansını Kurumun yaptığı ihale ile alan ve lisans verilme tarihinden itibaren ilk 8 (sekiz) yılını dolduran dağıtım şirketleri için, geçerli olan mevcut birim hizmet ve amortisman bedelinin bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar uygulanmaya devam edilmesine; yeni kararın alınmasına kadar geçen sürede oluşan gelir farklarının tarife hesaplamalarında dikkate alınmasına,

karar verilmiştir.

8342/1-1

—— • ——

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik Birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http/www.omu.edu.tr web sayfasının duyurulur kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

8332/1-1

—— • ——

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Muhtelif birimlerine 2547 sayılı Kanun ve buna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca daimi statüde profesörler alınacaktır. Ayrıntılı bilgi http://www.itu.edu.tr adresinde mevcuttur. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Rektörlüğe şahsen yapılacaktır.

8333/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/54745

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kulp Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İl/İlçe

Diyarbakır/Kulp

Adresi

Hükümet Konağı Kat: 2 Kulp/Diyarbakır

Tel-Faks

412 831 20 01 – 412 831 23 59

Posta Kodu

21900

E-Mail

kulp21@meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Biter Kervan Yemek Üretim Sağlık Gıda Ürünleri  İnşaat Temizlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Çamlıca Mah. Yeni Cezaevi Karşısı Batman

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1780181291

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Batman Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3717

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8354/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/84252

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sivas Numune Hastanesi

İl/İlçe

Sivas/Merkez

Adresi

Rahmi Günay Cad.

Tel-Faks

(346) 2216010-2218512

Posta Kodu

58040

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Emre Koçyiğit

Emre Medikal Tıbbi Cihazlar

 

Adresi

Gülük Mah. Karakuş Sok. Eras İş Merkezi No.2/206 Melikgazi/Kayseri

 

T.C. Kimlik No.

55150165468

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

M.Sinan V.D. 574 007 5059

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kayseri Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 34667,

Oda Sicil No: 40435

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

8356/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/81597

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi

İl/İlçe

Afyonkarahisar/Merkez

Adresi

Dervişpaşa Mah. Dr.Mahmut Cad. No:5

Tel-Faks

(0272) 2133956-2134692

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Babadağlar Gıda Temizlik Nakliyat Otomotiv İnşaat Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yasin Babadağ

Adresi

Gimat 19. Blok No:577 Macunköy/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

64354019934

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ostim V.D./ 128 005 8484

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 134473,

Oda Sicil No: 14/196

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

8357/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/528436

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

İstanbul/Bahçelievler

Adresi

Adnan Kahveci Bulv. Eski Londra Asfaltı

Tel-Faks

(0212) 4422200-4417083

Posta Kodu

34582

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Çağ Medikal Tıbbi Malzemeler İnşaat İthalat İhracat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mehmet Çağlar Doksanoğlu

Adresi

İnönü Cad. Işık Apt. No:30 D:5 Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

40691039248

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Beyoğlu V.D./ 216 044 9317

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 520314

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

8358/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/30767

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Yunus

Emre Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Eskişehir/Tepebaşı

Adresi

Uluönder Mah.

Salih Bozok Cad. No:23

Tel-Faks

(0222) 3309999-3357258

Posta Kodu

26190

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Siyah Nehir Medikal İnşaat ve Lojistik Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi

Kaya Eşme

Adresi

Hocaağa Mah. Hocapaşa Hamam Sok. Hocapaşa İş Hanı No:138 D:2 Fatih/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

45331662190

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Hocapaşa V.D./ 772 062 5008

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 767640

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

8359/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/527319-126

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

Mersin/Akdeniz

Adresi

Camiişerif Mah.

Uray Cad. No:30

Tel-Faks

(0324) 2382810-2385262

Posta Kodu

33030

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ahmet Hançer-Hançer Sağlık Araç ve Gereçleri

 

Adresi

Nusratiye Mah. 5021 Sokak Müderris Efendi Sitesi No:30 Akdeniz/Mersin

 

T.C. Kimlik No.

20768035922

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Liman V.D./ 20768035922

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Mersin Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Esnaf Sicil No: 33/129566

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

8360/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/537438.4

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bolu İzzet Baysal

Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Bolu/Merkez

Adresi

Ağaççılar Köyü Mevkii

Tel-Faks

(374) 2753030-2753053

Posta Kodu

14300

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Türkeli Ecza Deposu Otomasyon Medikal Turizm İnşaat Nakliyat Temizlik Giyim Gıda İthalat İhracat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Kamber Koca

Adresi

Kızılay Mah. Sümer Sok. No:8/7 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

50011083424

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Mithatpaşa V.D./5280619057

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 243104,

Oda Sicil No: 47/1248

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

8361/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/192274

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Manisa Salihli Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Manisa/Salihli

Adresi

Sağlık Mah. Şüheda Cad. No:47

Tel-Faks

(236) 7131500-7131506

Posta Kodu

45300

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nafiz Kardaş-Aysu Tıb

 

Adresi

Mithatpaşa Mah. Mithatpaşa Cad. No:90/21 Kat:3 Salihli/Manisa

 

T.C. Kimlik No.

61270113876

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Adil Oral V.D. 523 006 1706

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 5282,

Oda Sicil No: 5156

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

8362/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE İSTANBUL HİZMET BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2011 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE

NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

TEKNOLOJİ NOKTASI SES GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12498/MART 2006

34/8778

03/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ENDOSKOPİ TİCARET LTD. ŞTİ

TS 12426/ŞUBAT 2002

TS 13011/NİSAN 2003

34/6761

03/10/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

YUNUS OTO LPG-CENGİZ ÇOLAK

TS 12664-1/NİSAN 2008

34/10032

03/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

CANDAN MÜHENDİSLİK OTOGAZ MONTAJ SERVİSİ –YILMAZ CANDAN

TS 12664-1/NİSAN 2008

34/9612

03/10/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

AYES-AY SAĞLIK EĞİTİM MALZ.VE END.TESİSLERİ İHR.SAN TİC LTD.ŞTİ.

TS 12426/ŞUBAT 2002

34/9255

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

BİLMED BİLGİSAYAR VE YAZILIM A.Ş.

TS 13149/NİSAN 2005

34/6946

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

UKİP KOZMETİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 1446/MAYIS 1998

34/5174

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

APR TANITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

TS 12134/ŞUBAT 2006

34/8771

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ARMATEK BİLGİSAYAR METİN SANCAKLI

TS 12498/MART 2006

34/8921

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

MUTO PETROL TEKSTİL KİMYA İNŞ.PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11939/OCAK 2001

34/9745

05/10/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

ECE TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL TİC.LTD.ŞTİ

TS 12257/KASIM 2001

TS 12652/NİSAN 2000

34/9456

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

BİAT ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 12487/OCAK 2007

34/3326

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

PETRONET AKARYAKIT İSTASYONLARI OTOMASYON ELEKTRİK TESİSAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13004/MART 2006

34/10317

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

EGE İLETİŞİM BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK ALT YAPI SİS. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13164/KASIM 2005

34/10177

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

DEMİRKOLLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12047/ŞUBAT 2003

34/9523

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

TANRIKULU YANGIN ARMATÜRLERİ SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11827/MART 2002

34/10857

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

GÜRBÜZ SERVİS BEYAZ EŞYA KUYUMCULUK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DİKİLİTAŞ/İSTANBUL

TS 10079/MART 2006

34/5976

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÇAĞTEK TEKNİK BAKIM SERVİS MAKİNA SANAYİ İTHALAT İHR.VE PAZ.TİC. LTD. ŞTİ.

TS 10079/OCAK 2010

34/5774

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

BOĞAZİÇİ KLİMA İNŞAAT VE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12850/NİSAN 2002

34/10313

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

GÖKSU ENDÜSTRİ MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12650/NİSAN 2000

34/10436

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

İPRAGAZ A.Ş. PENDİK KURTKÖY DOLUM TESİSİ

TS 1445/ARALIK 1997

TS 1446/MAYIS 1998

34/1009

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

BURCU ELEKTRONİK ERTUĞRUL KORKUT ERENKUL

TS 10956/ARALIK 2006

34/9424

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ALİ CENGİZ ÖZTÜRK

TS 10079/MART 2006

34/4643

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

UFUK KIRATELİ

TS 11954/NİSAN 2003

34/6990

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

EGE BÜRO MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12125/ARALIK 2006

34/8294

05/10/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

SGS ELEKTRONİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12713/ŞUBAT 2007

TS 12498/MART 2006

TS 10956/ARALIK 2006

34/9709

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÜÇ YILMAZLAR TURİZM VE OTO BAKIM SERVİS HİZ. SAN. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12047/ŞUBAT 2003

34/10383

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

BEKA MAKİNA İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12850/NİSAN 2002

34/7961

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ER PEYZAJ İNŞAAT YAYINCILIK GIDA TURİZM SANAYİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12866/NİSAN 2002

TS 12868/NİSAN 2002

TS 12706/MAYIS 2008

34/7977

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ATA GARANTİ OTO GAZ LPG SİSTEMLERİ AHMET GÖZLEMECİ

TS 12664-1/NİSAN 2008

TS 12047/ŞUBAT 2003

34/11101

05/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

MEDSİSTEM TIBBİ VE TEKNİK EKİPMANLAR GAZ TESİSATLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13005/NİSAN 2003

34/9267

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

EUROSAN SU ARITMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12843/NİSAN 2007

34/7711

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

MERKEZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047/ŞUBAT 2003

34/9429

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

HARUN TUFAN ÜZMEZ (BAŞARAN SOĞUTMA)

TS 10079/OCAK 2010

TS 12355/MART 2003

TS 12850/NİSAN 2002

34/10371

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

VİLTEKSAN TEKNİK TESİSAT SİSTEMLERİ MAKİNA AHŞAP VE GIDA SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12852/NİSAN 2002

TS 12844/MAYIS 2007

TS 12873/NİSAN 2002

TS 12676/ŞUBAT 2004

34/9479

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

RENSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047/ŞUBAT 2003

34/9409

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

BESA İNŞAAT TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12706/MAYIS 2008

TS 12866/NİSAN 2002

TS 12867/NİSAN 2002

TS 12868/NİSAN 2002

34/7643

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

AKSA ANADOLU YAKASI MAKİNE SATIŞ VE SERVİS LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12650/NİSAN 2000

34/9782

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

YURT YAPI MADENCİLİK İNŞAAT ORGANİZASYON SAN.VE DIŞ TİC.AŞ

TS 12993/NİSAN 2003

34/8765

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÖZGÜRLER TRAFİK İŞARETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12681/OCAK 2003

34/8847

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

TEKNOMATİK TEK OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HTS 12047/ŞUBAT 2003

34/8995

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

TELEGLOBAL TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ

215 NO.LU KRİTER

34/9056

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

VESAŞ ELEKTRONİK VE VİDEO SAN.TİC. A.Ş.

TS 13165/KASIM 2005

34/4480

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ESRA TELEKOMİNİKASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK AYAKKABI GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12134/ŞUBAT 2006

34/9607

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ONURUM TURİZM OTOMOTİV VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047/ŞUBAT 2003

34/10058

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

BAĞLAR TURİZM PERSONEL TAŞIMACILIĞI NAKLİYAT VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12257/KASIM 2001

34/7833

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

EUROLİFT ASANSÖR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12255/NİSAN 2006

TS EN 13015+A1/HAZİRAN 2009

34/9229

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

KARE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş.

TS 12498/MART 2006

TS 12643/NİSAN 2004

34/2071

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ELTEKS-ELEVATÖR TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS12255/NİSAN 2006

34/9077

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

GENÇ OTOMOTİV TURİZM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 13168/ARALIK 2005

34/8618

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

CGC MAKİNA ATAŞMAN PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12710/MART 2004

TS 12711/NİSAN 2004

34/10510

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

PROMET İNŞ.PROJE KONTROL VE ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ TİC.AŞ.

223 NO.LU KRİTER

34/7717

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

AYKA OTOMOTİV SERVİS VE YEDEK PARÇA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12047/ŞUBAT 2003

34/7093

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

GALERİ SAYAN İHSAN PARASAYAN

TS 11921/KASIM 2006

34/9299

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

TOPKAPI PETROL LTD.ŞTİ.

TS 11939/OCAK 2001

34/7127

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

AHMETOĞLU ELEKTRİK İNŞAAT PLASTİK PARK VE KENT MOBİLYALARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12427/NİSAN 2004

34/10855

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

KARDEŞLER BOBİNAJ ELEKTRİK MAK. CAM. ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12711/NİSAN 2004

34/6047

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

KÜVETSAN YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

272 NO.LU KRİTER

34/9679

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

BİLKAY BİLGİ KAYIT ORG. TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12993/NİSAN 2003

34/7854

06/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

AGB JENERATÖR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12650/NİSAN 2000

34/9746

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

GİNTEM KATI ATIK YÖN.LOJİSTİK KARGO NAK.ARAÇ KİR. KURTARMA HİZM.RESTORAN KONAK.VE ASKAR.SERV. SAN. VE TİC.A.Ş.

TS 8358/ARALIK 2006

34/8792

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

REFORM MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047/ŞUBAT 2003

34/9738

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

DEMO ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ -

152 NO.LU KRİTER

34/10386

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÇAĞRI SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

TS 13163/KASIM 2005

34/8709

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

BAYRAKTAR TURİZM İNŞAAT VE TİC.LTD. ŞTİ.

TS 12652/NİSAN 2000

34/6132

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

MEN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047/ŞUBAT 2003

34/8338

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ALMAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12047/ŞUBAT 2003

34/470

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ABS OTOMATİK KAPI SİS. ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. EMLAK MADENCİLİK VE NAKLİ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

 

21 NO.LU KRİTER

34/9026

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

MERT TEKNİK SERVİS RECEP TAVUKÇU

TS 12355/MART 2003

34/6210

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

AK OTO İMRAN YAVAŞ

TS 8986/EYLÜL 1995

34/9757

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE

NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

YALÇIN DERİCİLİK ALİ YALÇIN

TS 11524/OCAK 1995

34/7920

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

İSTANBUL TELESİNE SES VE IŞIK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 10956/ARALIK 2006

34/9583

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

FERHAT OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

TS 12047/ŞUBAT 2003

34/3629

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

RFT RADYO FREKANS TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

TS 13315/ARALIK 2007

34/10066

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

CEPKASK İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.AŞ.

TS 12498/MART 2006

TS 12134/ŞUBAT 2006

34/8677

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

AYTAÇ BEBE ÇOCUK GEREÇLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12512/NİSAN 2003

34/6774

29/09/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

MUTO PETROL TEKSTİL KİMYA İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939/OCAK 2001

34/7653

15/08/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ECZACIBAŞI BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 13149/NİSAN 2005

34/9441

23/09/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

ELİT BEY BÜRO MOBİLYALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12487/OCAK 2007

34/8907

22/09/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

ZİLKALE İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12887/KASIM 2002

34/8886

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

SAVAŞ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ VE ARACILIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 10079/OCAK 2010

TS 12850/NİSAN 2002

TS 12831/OCAK 2008

 

34/1260

22/08/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

KURT PET PETROL ÜRÜNLERİ TİC. TURİZM LTD. ŞTİ.

TS 11939/OCAK 2001

34/5336

23/09/2011

TALİMATA AYKIRILIK

VMS MAKİNA-MEHMET ŞİMŞEK

TS 12873/NİSAN 2002

TS 12650/NİSAN 2000

TS 12711/NİSAN 2004

TS 13288/HAZİRAN 2007

34/9701

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÖZEL BİLGİ İŞLEM BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MADENCİLİK SAN.VE TİC. A.Ş.

TS 12498/MART 2006

 

34/4125

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÇEVRE İNŞAAT TEMİZLİK TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13111/KASIM 2006

34/10364

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

AYDIN MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11921/KASIM 2006

34/11035

03/08/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

ZAFER OTO TİC. ZAFER YİĞİTTAP

TS 12664-1/NİSAN 2008

34/9068

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

DELTA ASLANER PETROL ÜRÜN. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/OCAK 2001

34/5265

08/08/2011

TALİMATA AYKIRILIK

ORSAN MAKİNA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12683/MART 2004

34/8273

15/08/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

ÇAMLICA GIDA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047/ŞUBAT 2003

34/7646

22/08/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

SAÇAR MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12650/NİSAN 2000

TS 12873/NİSAN 2002

34/10135

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

BDH BİLİŞİM DESTEK HİZMETLERİ SAN.VE TİC.AŞ. KADIKÖY ŞUBESİ

TS 12498/MART 2010

 

34/10905

02/08/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

TURGAL TESİSAT FATMA TURGAL

TS 10079/OCAK 2010

TS 12355/MART 2003

34/5963

02/08/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

ALTAY REAKTİF ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TARIMSAL HİZMETLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12426/ŞUBAT 2002

34/4210

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÇİFTKURTLAR OTO SERVİS VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12047/ŞUBAT 2003

34/1965

07/10/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

PETROL OFİSİ A.Ş.

(DOLUM TESİSLERİ YOLU AVCILAR/İSTANBUL)

116 NO.LU KRİTER

34/8380

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

AL-TUR PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/OCAK 2001

34/6128

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

HİDREL HİDROLİK ELEMANLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12831/OCAK 2008

34/9575

07/10/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

SİLVER ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. A.Ş

TS 12426/ŞUBAT 2002

06/6055

07/10/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

MODOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ VE İNŞAAT SANAYİİ LTD. ŞTİ.

TS 11939/OCAK 2001

34/10875

17/10/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

KALKAN ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12782/NİSAN 2005

34/7882

12/10/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

ÖZ VOLKAN GIDA ALÜMİNYUM PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8985/KASIM 2006

34/9283

11/10/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

ÇEVRE İNŞAAT TEMİZLİK TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13111/KASIM 2006

34/10365

17/10/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

ÇEVRE İNŞAAT TEMİZLİK TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13111/KASIM 2006

34/10447

17/10/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

ÇEVRE İNŞAAT TEMİZLİK TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13111/KASIM 2006

34/10346

17/10/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

EKODAN DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12047/ŞUBAT 2003

34/10232

18/10/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

8310/1-1