22 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28092

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


2 ADET HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ. SLİ. Müessesesi Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


BANKAMIZ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 6.117.000 ADET PLASTİK KART SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ. Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


75.000 ADET KLASİK MASA TAKVİMİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

24 Ağustos 2011 tarih ve 28035 sayılı (kayıt no: 6789/1/2-2) Resmi Gazete ile 25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı (Kayıt No: 6789/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.KAB.6 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

1. Teklifler 26 Ekim 2011 tarihinde saat 10:00’de (yerel saatle) kadar ya da öncesinde yukarıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 600.000,- (altıyüzbin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

İHALE VE SATIN ALMA KOMİSYONU

İnönü Bulvarı No: 27, Kat: G

06490 Bahçelievler-ANKARA/TÜRKİYE

2. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 26 Ekim 2011 tarihinde saat 10:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

İHALE VE SATIN ALMA KOMİSYONU

İnönü Bulvarı No: 27, Kat: G

06490 Bahçelievler-ANKARA/TÜRKİYE

8371/1/1-1

—————

AMENDMENT NOTICE

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ)

Sixth and seventh items of IFB No:DB.KAB.6 appeared in the Official Gazetes;

Issue No: 28035 and Record No: 6789/1/2-2 on August 24 2011 and Issue No: 28036 and Record No: 6789/1/2-2 on August 25 2011 are updated as follows.

6. Bids must be delivered to the following office on or before 10:00 a.m. (local time) on October 26, 2011 and must be accompanied by a security of  Euros 600.000,- equivalent (sixhundred thousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

ADJUDICATION and PURCHASING COMMISSION,

İnönü Bulvarı No: 27, Floor G,

06490 Bahçelievler-ANKARA/TURKEY

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 10:00 a.m. (local time) on October 26, 2011 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

ADJUDICATION and PURCHASING COMMISSION,

İnönü Bulvarı No: 27, Floor G,

06490 Bahçelievler-ANKARA/TURKEY

8371/2/1-1


2 ADET HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ. SLİ. Müessesesi Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 2 adet hizmet alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                           :  Gümüşpınar Köyü Orhaneli/BURSA

Telefon ve faks numarası              :  (0224) 827 64 71 – (Faks) 827 64 34 – 827 64 79

Elektronik posta adresi (varsa)     :  blisatinalma@gov.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :                                            İhale Kayıt No: 2011/166731

Hizmet alımı : 1) -B.L.İ. Müdürlüğü, Ağır Bakım Onarım ,Yıkama ve Yağlama hizmet alımı işinin, (1 Mühendis, 3 Tekniker, 18 Ağır Bakım onarım usta, 3 Oto Elektrikçi, 18 Yağcı-İşçi, 2 Yıkamacı-İşçi, 10 Şoför, 1 Elektrik usta, 4 Kaynakçı usta, 1 Kaporta Usta, 3 Lastik Tam.Usta, 2 Takım Tezg.Operatörü) olmak üzere toplam 66 personel ve 2 adet 3,5-4 Ton kapasiteli Kamyon veya Kamyonet, 1 adet 7 Ton kapasiteli Kamyon ile 2 Adet 4X4 çeker Pick-Up ile yaptırılması.

                                                                                                   İhale Kayıt No: 2011/166762

2) Keles İstihsal Şube Müdürlüğü, Ağır Bakım Onarım ,Yıkama ve Yağlama hizmet alımı işinin, (1 Tekniker, 2 Ağır Bakım Onarım Usta, 2 Kaynakçı Usta, 3 Yağcı, Yıkamacı, 2 Oto Elektrik Usta) olmak üzere toplam 10 personel ile yaptırılması.

b) Teslim yeri             :  1) - B.L.İ. Müdürlüğü/Gümüşpınar Köyü/Orhaneli-BURSA

2) - Keles-İstihsal-Kontrol Şb. Md. Harman alanı Köyü/Keles-BURSA

c) Teslim tarihi           :  - Her iki iş için, Sözleşmelerin imzalanmasına müteakip 10 (on) gün içinde işe başlanacak olup, İşlerin süresi 11 Ay (330) takvim günüdür.

3 - İhalenin

Yapılacağı yer            :  BLİ. Müdürlüğü (Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale Salonu) Gümüşpınar Köyü-Orhaneli/BURSA

Tarihi ve saatleri:                                                                                          Şartname Bedeli

- BLİ/2011-596 BLİ. Müdürlüğü

  Ağır Bakım Onarım Yıkama yağlama işi              15.11.2011 - 10:00          100,00-TL.

- KLİ/2011-634 Keles Ağır Bakım

  Onarım Yıkama yağlama işi                                 15.11.2011 - 14:00            50,00-TL.

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.

5 - İhale dokümanları aşağıda yazılı adres’te görülebilir ve satın alınabilir.

- ANKARA’da:TKİ Genel Müdürlüğü-Satın Alma Daire Başkanlığı (Hipodrom Cad. No:12/Yenimahalle) 0312 540 10 00

- İZMİR’de: TKİ.Gümrük Şefliği (Erzene Mah.78. Sok. No: 3/Bornova) 0232 339 26 71

- BURSA’da: B.L.İ. Müdürlüğü-Satın Alma Şube Müdürlüğü (Gümüşpınar Köyü/Orhaneli) 0224 827 6471

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, belirtilen tarihlerde ve karşılarında yazılı ihale saatine kadar B.L.İ. Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak belirtilen saatten sonra İşletmemiz Genel Muhaberat Servisine intikal eden teklifler dikkate alınmayacak ve açılmadan iade edilecektir.

7 - İstekliler tekliflerini (her iki İhale için,) her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliler ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden. Sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Geçici teminatın geçerlilik süresi, tekliflerin geçerlilik süresinden itibaren en az 30 (otuz) gün fazla olmalıdır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - İdaremiz bu ihalelerle ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir.

8376/1-1

—— • ——

BANKAMIZ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 6.117.000 ADET PLASTİK KART SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:

• Bankamız bünyesinde kullanılmak üzere, aşağıdaki tabloda belirtilen özellik ve adetlerde toplam 6.117.000 adet plastik kart Şartnamede belirtilen özellikler ve hükümler dâhilinde satın alınacaktır.

 

Kart Tipi

Adet

Temaslı Kredi Kartı

778.000

Temassız Kredi Kartı

764.000

Geçici Kart

270.000

Ön Ödemeli Çipli Banka Kartı

400.000

Banka Kartı

3.830.000

NKGS

75.000

TOPLAM

6.117.000

 

• İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle ilgili İhale Komisyonunca yapılacaktır.

• Konu ile ilgili şartnameler, Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı’nın İstanbul Yolu Trafo Durağı Varlık Yenimahalle ANKARA adresindeki hizmet binasından 2.500.-TL. (BSMV Dahil) bedel karşılığında alınabilir.

• Şartnamede belirtilen konular dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 04.11.2011 günü saat 11.00’a kadar yukarıda belirtilen adreste makbuz karşılığında teslim edilecektir.

• Bankamız (Yapım işleri ayrık) 4734 sayılı yasaya bağlı değildir.

• Tamamlayıcı bilgi 0312 – 584 53 34 no’lu, telefondan alınabilir.

8372/2-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ. Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Hizmet Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No                :  0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76

c) E-mail adresi                          :  satinalmaservisi@sli.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Hizmetin    :

 

S.

No

a) Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

İhale Tarih

ve Saati

Hizmet

Süresi

İhale Doküman Bedeli

(KDV. dahil)

Tekliflerin

Geçerlilik Süresi

1

İstihsal Şube Müdürlüğü Açık Ocaklarında Manevracı-Harmancı işlerinin 45 Personel ile 1 yıl süreyle yapılması işi

2011/ 165586

15.11.2011

Saat: 15.00

365

Takvim günü

(1 yıl)

75,00 TL

60

Takvim

Günü

 

b) Hizmetin Yeri                        :  SLİ Müessesesi Müdürlüğü/Seyitömer - KÜTAHYA

c) Hizmetin süresi                      :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yukarıda yazılı hizmet süresidir

d) İhalenin yapılacağı yer           :  S.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu/Seyitömer - KÜTAHYA

3 - Teklif ve Sözleşme türü : İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.

4 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adresten bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yer :

- Ankara’da : TKİ Genel Müdürlüğü, Satın Alma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 YENİMAHALLE

- İzmir’de : TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 BORNOVA Tel: (0232) 339 26 71

- Bursa’da : B.L.İ Müdürlüğü ORHANELİ Tel: (0224) 827 64 71

- Kütahya’da : S.L.İ.Müessesesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü/SEYİTÖMER adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır

8 - Bu ihale Kamu İhale Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

8334/1-1

—— • ——

75.000 ADET KLASİK MASA TAKVİMİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan 75.000 adet Klasik masa takvimi, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait numune ve şartname “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüz ve “Alemdar Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No: 10 Cağaloğlu Fatih/İstanbul” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4 - İdari şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 03 KASIM 2011günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfı, aynı gün saat 16:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8349/1-1