22 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28092

YARGI İLÂNLARI

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

SAYI: 2010/1877-2011/338 E K

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Moustafa ve Wedad oğlu, 17/01/1977 İdlip D.lu, Suriye İdlip Nüfusuna kayıtlı olan TAHA TAHA hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 18/04/2011 tarih ve 2010/1877 esas, 2011/338 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 3 ay hapis ve 100-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 1 yıl 3ay süreyle ertelenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

7568

—————

SAYI: 2011/221-2011/589 E K

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; M. Saleh ve Moutıa oğlu 1969 Aleppo D.lu Suriye Halep nüfusuna kayıtlı olup halen Seyfi Doli Mah. Devlet Televizyonu binası karşısı Halep/Suriye adresinde ikamet eden M SALIM AKIL hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 26/07/2011 tarih ve 2011/221 esas, 2011/589 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 3 ay hapis ve 100-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 2 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

7569