21 Ekim 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28091

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


3 BÖLÜMDEN OLUŞAN ALKOL EKSTRAKSİYON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


92 ADET MUHTELİF TAŞIT VE İŞ MAKİNESİNİN PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR

TEDAŞ Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Antakya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


3 ADET ASANSÖRÜN AYLIK PERİYODİK BAKIMLARININ VE ONARIMLARININ YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


PASLANMAZ SAC SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


4458 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden:


FREN SABO KUVVETİ ÖLÇME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN; AYDIN GAR YÜKLEME BOŞALTMA TESİSLERİ YAPILMASI İŞİNE AİT; ETÜT, PROJE, MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


30 AD. 60 E1 PROFİLİNDEKİ RAYLARA UYGUN BASİT MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


İSTASYON YOLLARININ POZUNUN YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:


SICAK GAZ KANALLARI PRİMER HAVA BORULARI ALIMI VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


4. ÜNİTE KÖMÜR ÇIKARICI – BESLEYİCİ SİSTEMİ BESLEYİCİ SİSTEMİ ALIMI VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2500 ADET YHT TREN MAKETİ İLE TREN MAKETİNİN YAPIMINDA KULLANILACAK 1 ADET KALIP SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 BÖLÜMDEN OLUŞAN ALKOL EKSTRAKSİYON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere aşağıda üç bölümden oluşan Alkol Ekstraksiyonu sistemi

a) Haşhaş kapsülü kırıcı ünitesi.

b) Pilot Alkol Ekstraksiyon ünitesi.

c) Haşhaş kapsülü kurutma ünitesi.

Alımı anahtar teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden, 300,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 nolu hesaba yatırılıp dekontunun 0272 612 5667 nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İsteklilerin 22.11.2011 Salı günü saat 14.00’a kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

8280/1-1

—— • ——

92 ADET MUHTELİF TAŞIT VE İŞ MAKİNESİNİN PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR

TEDAŞ Genel Müdürlüğünden:

Gölbaşı- ANKARA ambarında bulunan 92 adet muhtelif taşıt ve iş makinesinin piyasaya satışı yapılacaktır.

Taşıt ve iş makinelerinin bulunduğu yer: TEDAŞ Gölbaşı Ambarı ANKARA (Sadece 37 - 127 plakalı Mobil vinç İstanbul Anadolu Yakası EDAŞ’tadır.)

Teklif tarihi ve saati, adresi ve ihale tarihi:

Teklifler 15 Kasım 2011 satış günü saat 12.00' a kadar TEDAŞ Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler - ANKARA adresindeki Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı (AG Katı No: 56 adresindeki) Muhaberat servisine verilecek olup, zarflar aynı gün saat 14.00'da A Blok Zemin kat ihale salonunda açılacaktır.

Şartname, Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı 4. kat No: 69 adresinden temin edilecektir.

İrtibat telefonları: (0312) 212 69 15/ 3485-3040 veya (0312) 213 71 56

İlanen duyurulur.

8285/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

500. 000 m³ Kömür Yükleme-Taşıma ve Besleme Hizmet Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt No                            :  2011/ 164652 İhale Dosya No: GELİ/2011-1273

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  (0 252) 572 59 05    Faks: (0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi          :  gelisatinalma@geli.gov.tr

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği Türü Miktarı             :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Tınaz Ocağı Panosundan 500.000 m³ Kömür Yükleme - Taşıma ve Tınaz Ocağı YEAŞ Bunkerine Besleme işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Tınaz ocağı Doğu panosu ile Tınaz ocağı YEAŞ Bunkeri arası yatağan/Muğla

c) İşin Süresi                             :  İşe başlama tarihinden itibaren 5 (Beş ) aydır.

                                                     Sözleşme imzalanıp tebliğ tarihinden itibaren10 (on) takvim günü içeresinde işe başlanır.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer      :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve Saati                        :  22.11.2011 - 14.00

4 - İhale dokümanları:

-TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA

-TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah.78. Sok. No: 3 Bornova/İZMİR

-TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan - Milas karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 100,00(Yüz)TL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin verilmesi zorunludur.

8 - Dekapaj, kömür kazı, yükleme ve nakliye işleri ile taş, kum, çakıl kazı yükleme ve nakliye işleri veya dolgu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

9 - Teklifler; 3.maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.

13 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir

14- Web Sitemiz: www.geli.gov.tr

8315/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Antakya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1-a) Satışa esas bedeli en az 30,01 TL ile en çok 26.671,68 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00 TL ile en çok 2.667,17 TL arasında olan, cinsi, miktarı, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif otomobil aksam ve parçaları, dikiş makinası ve aksamı, overlok makinası ve aksamı, rulman, muhtelif giyim eşyası, çakmak, cep telefonu bataryası, cep telefonu ile aksam ve parçaları dijital terazi, battaniye, paket çay, peçete, v.b cinsi 45 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 15/11/2011 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence; Satış için 14/11/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Antakya Gümrük Müdürlüğü hizmet binası Karaali Beldesi İskenderun yolu 12.Km / ANTAKYA-HATAY adresinde bulunan ve satışı yapan Antakya Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan Sayman Mutemetlerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11.inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri, Türkkuşu Yanı Etimesgut / ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini gösterir belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL. bedel karşılığı Antakya Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Antakya Tasfiye İşletme Müdürlüğü 0 (326) 285 60 44

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr.

www.tasis.gov.tr.

İlan olunur.

8170/1-1


3 ADET ASANSÖRÜN AYLIK PERİYODİK BAKIMLARININ VE ONARIMLARININ YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nde bulunan 3 adet asansörün arızasız ve emniyetli çalışmasını sağlamak için gerekli aylık periyodik bakımlarının ve onarımlarının 1 yıl süre ile yapılması işi açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                         :  2011/161284

1 - İdarenin                                      :

a) Adresi                                          :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1- 3 adet asansörün aylık periyodik bakımlarının ve onarımlarının yapılması işi.

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1(bir)  yıl’dır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  15.11.2011 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi Hsp: TR 48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 15.11.2011 saat 14.00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8148/1-1


PASLANMAZ SAC SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası             :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

A- a) Dosya No                               :  2011/90

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  PASLANMAZ SAC TEMİNİ 17.280 KG

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                 :  15 Takvim Günüdür.

e) Şartname bedeli                            :  50,00.-TL

c) İhale tarihi ve saati                       :  01/11/2011 Saat: 14.00

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak yer                               :  Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 58 00728 775 72 71 - Afşin Ziraat Bankası Şb.: TR64000 100039 0298 96309–5001 nolu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

8164/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 35,99 TL ile en çok 71.746,95 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,60 TL. en çok 7.174,70 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 23 Grup Kaçak Eşya ( Radyo Kaset Çalar, ışıldak, Volkmen, Masa Saati, Telsiz Telefon, Mp3, Mp4, Telefon Şarz Cihazı, Yazı Makinası, Oto Lastiği, Oto Jantı, Epilasyon Cihazı, Adaptör, Oto Teyibi, Fotoğraf Makinası, Elektrik ve Elektronik Eşya ) açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 01/11/2011 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 31/10/2011 tarih 16.00 ' ya kadar TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki Ergazi İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı ( 10,00 TL KDV dahil) Ergazi İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

BİLGİ İÇİN: Ergazi İşletme Şube Müdürlüğü (0) (0312)-(245 24 31 /201-202)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

8220/1-1


4458 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 14.071,50 TL ile en çok 257.340,24TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1.407,15TL, en çok 25.734,02TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Çay, Akasya Tohumu cinsi 2 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 26.10.2011 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır.

Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 25.10.2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki Mersin İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10 TL- KDV dahil) Mersin İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Mersin işletme Şube Müdürlüğü (0) (324) (6512866:6512876)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

8304/1-1


FREN SABO KUVVETİ ÖLÇME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2011/163663

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                     :  1 adet fren sabo kuvveti ölçme cihazı, teknik şartnameye göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15/11/2011 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 15/11/2011 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8235/1-1

—— • ——

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN; AYDIN GAR YÜKLEME BOŞALTMA TESİSLERİ YAPILMASI İŞİNE AİT; ETÜT, PROJE, MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2011/161836

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 232 464 31 31/4269 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği İnternet Adresi       :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

İhale konusu malın adı ve miktarı                    :  TCDD 3 Bölge Müdürlüğü ihtiyacı olan; Aydın Gar Yükleme Boşaltma Tesisleri Yapılması İşine ait; Etüt, Proje, Mühendislik Danışmanlık Hizmet Alımı İşi.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 01/11/2011 Salı Günü Saat 15:00’ e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8218/1-1


30 AD. 60 E1 PROFİLİNDEKİ RAYLARA UYGUN BASİT MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2011/162962

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi                     :  0216 337 82 14

2-İhale konusu malın adı ve miktarı       :  30 Ad. 60 EI raya uygun, mangan göbekli, R300 ,1:9,mantarı sertleştirilmiş 60 EI AI Dilli beton traversli, basit makas temini işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 18/11/2011 Tarih saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8229/1-1

—————

İSTASYON YOLLARININ POZUNUN YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

İhale Kayıt No                                        :  2011/162951

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi                     :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  11.620 Mt. Demiryolunun ilişik ihtiyaç listesinde belirtilen hizmetin yürütülmesi işi,

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 18/11/2011 Saat 14.30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00.TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8240/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                 DOSYA NO : 2002/2

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusundan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 17/02/2011 tarih ve 2011/56 sayılı kararı ile oluşturulan “Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLU

EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 17/02/2011 tarih ve 2011/56 sayılı kararı ile oluşturulan Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; Denizli ilinde bulunan EGS Park Denizli Alışveriş Merkezinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen Denizli 1. Bölge, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, Köycivarı mevkii, 236 ada, 2 parselde kain 58.853 m2 arsa vasıflı ve 3 parselde kain 224.512 m2 ondokuz adet işyeri ve arsası vasıflı gayrimenkuller ve demirbaşlar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 40.000.000.- (kırkmilyon) ABD Doları’dır.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan IBAN: TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 no.lu ABD Doları hesabına 4.000.000.-(dörtmilyon) ABD Doları teminatın “Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ancak nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 01/12/2011 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 02/12/2011 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar.

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin "Fon"un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki IBAN: TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 no.lu ABD Doları hesabına “Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 1.000.-(Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca “Katılımcılar”, “Şartname” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak "Fon"un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki IBAN: TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 no.lu ABD Doları hesabına “Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti” açıklaması ile 1.000.-(Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, “Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili tesis ziyaretinden yararlanabilirler. Tesis ziyareti 01/11/2011 - 29/11/2011 tarihleri arasında açık tutulacaktır.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 09/12/2011 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir. Ancak ihale bedeli “Şartname”de belirtilen koşullarla vadeli olarak ödenebilir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - “Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 29/11/2011 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No: 143

34394 Esentepe - İstanbul

Tel    :  0 212 340 20 58

             0 212 340 20 57

Fax   :  0 212 288 49 63

8313/1-1


SICAK GAZ KANALLARI PRİMER HAVA BORULARI ALIMI VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2011/155675

1 - Teşekkülün                           ;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0-274-248 56 60 (Pbx) Fax: 0-274-248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin                  :

a) Miktarı ve türü

 

Sıra No

Parçanın Adı

Resim No

Malzeme cinsi

Miktarı

1

Sıcak Gaz Kanalı Primer Hava Borusu

P 422-B826-981

AIS 310

36

2

Sıcak Gaz Kanalı Primer Hava Borusu

P 422-B826-982

AIS 310

36

3

Sıcak Gaz Kanalı Primer Hava Borusu

P 422-B826-983

AIS 310

72

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/Kütahya

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 45 (Kırkbeş) Takvim Günüdür

d) Dosya No                              :  Ticaret 2011/64

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 – İhalenin                                ;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :  17.11.2011 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), ( c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 50,-TL (Y. Elli TL) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 17.11.2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7929/1-1

—————

4. ÜNİTE KÖMÜR ÇIKARICI – BESLEYİCİ SİSTEMİ BESLEYİCİ SİSTEMİ ALIMI VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2011 /155697

1 - Teşekkülün                                 ;

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0-274-248 56 60 (Pbx) Fax: 0-274-248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri           :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin                        :

a) Miktarı ve türü

 

1

MOTOR HIZ KONTROL ÜNİTESİ 11 KW

7

2

MOTOR HIZ KONTROL ÜNİTESİ 15 KW

7

 

b) Teslim Yeri                                  :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/Kütahya

c) Teslim Süresi                               :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 70 (Yetmiş) Takvim Günüdür

d) Dosya No                                    :  Ticaret 2011/63

e) İhale Usulü                                  :  Açık İhale

3 - İhalenin                                       ;

a) Yapılacağı Yer                             :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati                     :  17.11.2011 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), ( c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

ı) İhaleye teklif verecek firmalar ISO 9001 kalite yönetim ve teknik yeterlilik belgesine sahip olacak ve bunu teklif eklerinde belgelendireceklerdir.

i) İhaleye katılacak firmalar isterlerse yer görme belgesi alacaklardır. Yer görme sırasında her türlü bilgi temini işletmemiz tarafından sağlanacaktır. Aynı şekilde Firma cihazların monte edileceği sistemin ve saha şartlarının ( iklimsel, fiziksel) uygunluğunu teklif mektuplarında belirteceklerdir. Belirtilmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha sonra sistem ve saha şartları ile ilgili Firma mazeretleri dikkate alınmayacaktır

k) Firma; teklif eklerinde, kullanacakları ürünlerinin şartnameye ile çelişmediğine dair teknik şartnamenin her sayfasının alt sağ tarafına “UYGUNDUR” yazacaktır. Ayrıca teknik şartnamenin her sayfasını imzalayıp kaşeleyeceklerdir. Sözleşme imzalanmış, montajı yapılmış olsa dahi firmanın ürünlerinde şartnameye uygun olmayan bir konu tespit edilirse kabul edilmeyecektir.

l) İhaleye iştirak edecek olan firmalar tekliflerinde, teklif ettikleri her kalem malzeme ve cihazın, tip ve modellerini ve teknik özelliklerini tam olarak belirtecek, üreticisi firmaların isimlerini verecektir.

m) Malzeme Menşei: Sistemde kullanılacak ana cihazlar Türkiye, Avrupa Birliği Ülkeleri , A.B.D, Kanada, Japonya veya Güney Kore gibi sanayisi gelişmiş ülkelerde imal edilmiş olması gerekmektedir. İhaleye katılacak firmalar; ana cihazların imal edildiği fabrikaların adı ve açık adresini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

n) Eğitim verecek üretici firmadan frekans konvertörü konusunda sertifika sahibi bir mühendisin sertifikası teklif ile birlikte verilecektir.

o) FİRMA TÜRKİYE içerisinde enerji santrali veya dengi endüstriyel tesiste ihale konusu iş ve güç ile ilgili iş bitirme belgesini teklifi ile birlikte verecektirler

ö) Firmalar cihazlarla ilgili teknik dökümanlarını ve Türkçe/İngilizce kullanım kılavuzlarını teklif mektuplarına ekleyeceklerdir. Teknik bilgi ve dökümanlarını teklif mektubu ekinde bulundurmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Fonksiyonellik testi sırasında yapılan teknik çalışmadan ve E.Ü.A.Ş. personeline verilecek tenkil eğitimden firma hiçbir ücret talep etmeyecektir.

İş deneyim belgesi;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan, devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak teklif edilen tutarın % 30‘dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait iş deneyimini gösteren iş deneyim belgesinin teklifler ile birlikte verilmesi zorunludur.

Aday veya istekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir.

(Değişik: 3/7/2009–27277 R.G/3. md.) İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, her bir ortak, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen asgari iş deneyim tutarını sağlamak zorundadır. Bu ihalede konsorsiyum ortağı tarafından birden fazla kısma başvuruda bulunulması veya teklif verilmesi durumunda, iş deneyimine ilişkin kriterin sağlanması amacıyla her bir kısım için iş deneyimini gösteren ayrı bir belge sunulabilir.

(Değişik: 3/7/2009–27277 R.G/3. md.) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 50,-TL (Y. Elli TL) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 17.11.2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7928/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Hizmet Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No.               :  0274 - 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76

c) E-mail Adresi                        :  satinalmaservisi@sli.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Hizmetin

 

S.

No

a) Niteliği - Türü ve Miktarı

İhale Kayıt No.

İhale

Tarih ve Saati

Hizmet

Süresi

İhale Döküman Bedeli (KDV. Dahil)

Tekliflerin Geçerlilik

Süresi

1

AÇIK OCAKLARDA YARDIMCI İŞLER HİZMET ALIMI İŞİ (10 KİŞİ İLE)

2011/ 164278

15/11/ 2011

Saat: 14.00

365 Takvim Günüdür

50,00 TL

60 takvim günü

 

b) Hizmetin Yeri                        :  SLİ Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Hizmetin Süresi                     :  Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren yukarıda yazılı hizmet günüdür.

d) İhalenin Yapılacağı Yer         :  Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, ihale komisyon salonu Seyitömer - KÜTAHYA

3 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yerler :

- Ankara’da :TKİ. Genel Müdürlüğü, Satın Alma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 / YENİMAHALLE

- İzmir’de :TKİ. Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 / BORNOVA Tel: 0-232-3392671

- Kütahya’da: SLİ. Müessesesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü/SEYİTÖMER Tel: 0274-2485670 (5 hat)

- Bursa’da : B.L.İ İşletme Müdürlüğü / ORHANELİ Tel: 0224-8276471 adreslerinde görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

4 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır

7 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

8 - Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

8306/1-1

—— • ——

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

Taşınmazın Yeri

Ada

Parsel

Miktarı (m2)

İmar Durumu

TAŞINMAZ HAKKINDA AÇIKLAMA

İhaleye Esas Muhammen Bedel

İhalenin Yapılacağı Yer

İhale Tarihi ve Saati

Ankara/Bahçelievler 42. Sokak No:6/A

2990

19

942,00

Konut Alanı

Bodrum+ zemin+4 normal kattan oluşan bina (1 adet 325 m2'lik dükkan ve 16 adet daire)

3.000.000,00-TL

TMO Genel Müdürlüğü (Ankara)

02.11.2011 14.30

 

1 - Taşınmazın muhammen bedeli yukarıda belirtilmiştir. Geçici teminat muhammen bedelin %3'dür. (90.000,00-TL)

2 - İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte "Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemi" ne göre yapılacaktır. Posta, telgraf ve faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklifler en geç 02.11.2011 tarih, saat 14.00’e kadar Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğünün ilgili birimine verilmesi gerekmektedir.

3 - İhale ile ilgili şartname ve ilave bilgiler TMO Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. Bilgi: Müdafaa Caddesi No: 18 ANKARA (0312) 416 33 22-416 33 18

4 - İhale Şartnamesinin bedeli 150,00-TL+KDV dir.

5 - Teklif edilen bedeller ihale tarihinden itibaren 90 iş günü opsiyonlu olacaktır.

6 - TMO 2886 sayılı İhale Kanunu'na tabi olmayıp, gayrimenkulün satışını yapıp yapmamakta serbesttir.

8290/1-1


2500 ADET YHT TREN MAKETİ İLE TREN MAKETİNİN YAPIMINDA KULLANILACAK 1 ADET KALIP SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2011/167544

1 – İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

                                                               Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (312) 309 05 15/4319 - 4573 – 0 (312) 311 13 06

c) Elektronik Posta Adresi                  :  yolcudairesi@tcdd.gov.tr

2 – İhale konusu malın adı ve miktarı :  2500 Adet YHT Tren Maketi ile tren maketinin yapımında kullanılacak 1 Adet Kalıp

3 – Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 – Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 01/11/2011 Salı günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 – İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Turizm Reklam ve Tanıtım Şubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dahil 100,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 – Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 – Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8318/1-1