14 Ekim 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28084

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


EÜAŞ VAN SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ENGİL H.E.SANTRALININ BAKIM-ONARIM VE HİZMET ALIMI İŞİ EÜAŞ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE 1 YIL SÜREYLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Van Santralları İşletme Müdürlüğünden:


ÇELİK TEL HALAT SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Karaman Valiliği İl Encümeni Başkanlığından:


1 (BİR) ADET 161/10,5 KV 50 MVA YEDEK ANA GÜÇ TRAFOSUNUN TEMİNİ, DEMONTAJ-MONTAJI VE TESTLERİNİN YAPILARAK İŞLETMEYE ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ORİJİNAL YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 2. Bölge Malzeme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından:


İHALEYE DAVET

AYDINCIK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ KÖSRELİK KASABASI BASINÇLI YAĞMURLAMA SULAMA TESİSİ İNŞAATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Aydıncık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinden:


TEKLİF VERMEYE DAVET

“MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİNDE GÖREV ALACAK PERSONELİN SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI” ORGANİZASYONUNA İLİŞKİN HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


CER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNİN İHTİYACI OLAN 1205 TON PATİNAJ KUMUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


REFRAKTER MALZEMENİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


90.000 TON (1 YILLIK) TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:


PREFABRİK YAPI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:


19 ADET SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILIACAKTIR

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


KIZILCAHAMAM DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ YAPILACAKTIR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:


PARKOMAT MAKİNELERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


DENİZ RÖMORKÖRÜ İLE LOKOMOTİF SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: ZONGULDAK


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EÜAŞ VAN SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ENGİL H.E.SANTRALININ BAKIM-ONARIM VE HİZMET ALIMI İŞİ EÜAŞ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE 1 YIL SÜREYLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Van Santralları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt numarası                        :  2011/158165

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Van Santralları İşletme Müdürlüğü Gevaş Yolu Üzeri 25. Km. Edremit VAN

b) Telefon ve faks numarası             :  432 227 35 62 - 432 227 35 63

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  vanhes@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  EÜAŞ Van Santralları İşletme Müdürlüğüne Bağlı Engil H.E. Santralının Bakım-Onarım ve Hizmet Alımı İşi EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine Göre Açık İhale Usulü İle 1 Yıl Süreli İhale Edilecektir.

b) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Van Santralları İşletme Müdürlügü - VAN

c) İşin süresi                                    :  Sözleşme Tarihinden itibaren 1 yıl (365 Gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Van Santralları İşletme Müdürlüğü - İdare Binası

b) Tarihi ve saati                              :  31.10.2011 - 14:00

4 - İhale dokümanı                           :  EÜAŞ Web sitesinde ve EÜAŞ Van Santralları İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir, İstenildiği takdirde (KDV dahil) 100,00.-TL. Bedelle satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale Dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 31.10.2011 tarihinde saat 14:00'a kadar Van Santralları İşletme Müdürlüğü Gevaş Yolu üzeri 25 Km. adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Şirketimizin satın alma ve ihale yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8052/1-1


ÇELİK TEL HALAT SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı olan çelik tel halat alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2011/159530

1 - İdarenin

A) Adresi                               :  T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks Numarası :  Tel: 0286-4162001     Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet Adresi                   :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  1.480 metre (296'şar mt’lik 5 tambur halinde) 48 mm çapında çapraz sağ dolanımlı çelik tel halat alımı

b) Teslim Yeri                        :  Ç.L.İ. Müdürlüğü     ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale

b) Yapılacağı Yer                   :  Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati                     :  01 KASIM 2011 - 15.00

d) Dosya No                           :  100-ÇLİ/2011-0766

4- İhaleye ait dokümanlar ;

- Çan’da     : Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

- İzmir’de   : T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği, Erzene Mahallesi, 78. Sokak No: 3 Bornova/ İZMİR

- Ankara’da               : T.K.İ. Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11    Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 01/11/2011, saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

8065/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Karaman Valiliği İl Encümeni Başkanlığından:

Madde 1 - İlimiz Merkez, Kırbağı Mahallesinde, Mülkiyeti Karaman İl Özel İdaresine ait olan tapunun 1347 ada 467 parselinde kayıtlı taşınmazın 310.000 msinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği AÇIK TEKLİF (Arttırma) Usulü ile ihale edilerek satışları yapılacaktır.

Madde 2 - İhale edilecek taşınmaz malların nitelikleri:

 

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Muhammen

Satış Bedeli

Geçici

Teminat

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1347

467

310.000,00 m2

3.00 $ +KDV

65.000,00 TL

25/10/2011

14.00

 

Madde 3 - İhale 25 Ekim 2011 Salı günü saat 14.00’de Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince Yapılacaktır.(1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No:19/d Karaman)

Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Kanuni ikametgâh göstermesi.

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

d) Noter tasdikli imza sirküsü

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon numarası)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2011 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi.

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve ( B ) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) Ayrıca ihale şartnamesine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

c) Geçici teminatı yatırmış olması. Geçici teminat % 3 oranındadır.(İhale İşlemleri İhale gününe ait kur üzerinden yapılacaktır.)

Madde 5 - İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatleri dâhilin de Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir ve 100.-TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 6 - Taşınmaz İhale bedeli 1347 ada 467 nolu parselin % 30 peşin geri kalan kısmı 12 ay taksitle satılacaktır.

Madde 7 - İhaleye katılmak isteyenlerin bu şartnamenin 4. maddesinde istenilen belgeler ile birlikte geçici teminat makbuzlarını ihale günü saat 14:00 a kadar İl Genel Meclisi Encümen servisine vereceklerdir.

Madde 8 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

İlan olunur.

8081/1-1


1 (BİR) ADET 161/10,5 KV 50 MVA YEDEK ANA GÜÇ TRAFOSUNUN TEMİNİ, DEMONTAJ-MONTAJI VE TESTLERİNİN YAPILARAK İŞLETMEYE ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Aliağa Gaz Türbinleri Kombine Çevrim Santrali ihtiyacı 1 (bir) adet 161/10,5 kV 50 MVA Yedek Ana Güç Trafosunun temini, demontaj-montajı ve testlerinin yapılarak işletmeye alınması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2011/156943

Dosya No                                           :  37-TAG/11053

1 – İdarenin                                         :

a) Adı                                                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                             :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 Kat: 13 Bahçelievler/ANKARA

c) Telefon numarası                            :  0312 212 69 00/2581

d) Faks numarası                                :  0312 212 78 54

d) Elektronik posta adresi                   :  mehmet.ozdemir euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı,

     niteliği, türü ve miktarı                   :  Aliağa Gaz Türbinleri Kombine Çevrim Santrali ihtiyacı 1 (bir) adet 161 kV/10,5 kV 50 MVA Yedek Ana Güç Trafosunun temini, demontaj-montajı ve testlerinin yapılarak işletmeye alınması işi

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer         :  Aliağa Gaz Türbinleri Kombine Çevrim Santralı işletme Müdürlüğü Aliağa-İZMİR

b) Teslim tarihi/işin süresi                   :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup, işin süresi 330 (üçyüzotuz) takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhalenin ait olduğu Mevzuat            :  Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

b) İhale Usulü                                     :  Açık ihale usulü

c) İhale Dokümanı bedeli                    :  100,00-TL (KDV dahil)

ç) Dokümanın görülebileceği

    ve satın alınabileceği yer                 :  -EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 Kat: 13 Oda No: 72 Bahçelievler/ANKARA

d) Son teklif verme tarih ve saati         :  01.11.2011 Salı günü, saat: 14:00

e) Tekliflerin verileceği yer                 :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C-l Bahçelievler/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) Tekliflerin açılacağı yer                   :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C - 3 Bahçelievler/ANKARA

g) Tekliflerin açılış tarihi ve saati        :  1/11/2011 Salı günü, saat: 14.00

h) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                                  :  www.euas.gov.tr

8068/1-1


ORİJİNAL YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Bor Başmühendisliği 1992 Model, 1177 Şasi Seri Nolu, TD122GH185205468 Motor Seri Nolu VOLVO BML 180 Loderin Motor ve Şanzıman revizyonları için ihtiyaç duyulan 138 Kalem Orijinal yedek parçanın satın alınması işi Şartnamelerimiz hükümlerine göre Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                     :  2011/160155

1 - İdarenin:

A) Adresi                                            :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 11. Km. Bigadiç/BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası               :  0 - 266 - 633 72 21 - 22 / 633 72 23

C) Elektronik Posta Adresi(Varsa)     :  bigadic11@etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin konusu     :  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Bor Başmühendisliği 1992 Model, 1177 Şasi Seri Nolu, TD122GH185205468 Motor Seri Nolu VOLVO BML 180 Loderin Motor ve Şanzıman revizyonları için ihtiyaç duyulan 138 Kalem Orijinal yedek parçanın satın alınması işi

3 - İhalenin

A) Yapılacağı Yer                               :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                                 :  02/11/2011 Çarşamba Günü Saat:14.00

4 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat verilecek olup; Teminat, Banka teminat mektubu olarak verilecek ise Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 Gün fazla süreli olacaktır. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

4.1. Tedavüldeki Türk Parası,

4.2. Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

4.3. İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları,

4.4. Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya Katılım Bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları,

5 - Teklifler kapalı zarf şeklinde ve İhale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü süreli olacaktır.

6 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Cihan Sok. No: 2 Tel: 0 312 294 22 31Sıhhıye/ANKARA

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İhracat Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: 156 Tel: 0-212-527 09 09 Aksaray/İSTANBUL

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü Halit Ziya Bulvarı No: 1 Tel: 0-232-484 37 17 - İZMİR

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Tel: 0 - 266 - 6337221 - 6337222 – Bigadiç/BALIKESİR

- İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 50,00 TL.

7 - Teklifler en geç ihale tarihi olan 02/11/2011 Çarşamba Günü Saat:14.00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Şefliğine verilmiş olacaktır.

8 - İhalemiz 02/11/2011 Çarşamba Günü Saat:14.00’da Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü idari binasındaki toplantı salonunda açık ihale usulü ile yapılacaktır.

9 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

9.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

9.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

9.1.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

9.1.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

9.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

9.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

9.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

9.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

10 - İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

8049/1-1


KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 2. Bölge Malzeme Müdürlüğünden:

CER MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 275.000 KG. KALORİFER YAKITI (4 NUMARALI FUEL OİL) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :  2011/1577081

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  TCDD 2. Bölge Müdürlüğü YENİMAHALLE ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  3122111449 - 3122111225

c) Elektronik posta adresi                    :  2.bolgekomisyon@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İHTİYAÇ LİSTESİ İŞYERİ TALEP MİKTARI BİRİM ESKİŞEHİR DEPO MÜD 180000 KG ESKİŞEHİR VAGON BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 45000 KG ÇATALAĞZI DEPO MÜDÜRLÜĞÜ 50000 KG AYLAR BAZINDA ÖNGÖRÜLEN TESLİMAT PLANI ESKİŞEHİR DEPO MÜDÜRLÜĞÜ: Kasım- Aralık 2011 ve Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2012 aylarında aylık ortalama 25000 Kg. Nisan 2012 tarihinden sonra her 2 ayda bir 15.000 Kg. ESKİŞEHİR VAGON BAKIM ONARIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ Kasım- Aralık 2011 ve Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2012 aylarında aylık ortalama 6 ton, kalan miktar haziran ve eylül 2012 ayında ÇATALAĞZI DEPO MÜDÜRLÜĞÜ Kasım- Aralık 2011 ve Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2012 aylarında aylık ortalama 8000 Kg. İhtiyacın durumuna göre TCDD ihtiyaç listesindeki dağılım miktarını değiştirmekte serbesttir. Yüklenicinin bu konuda itirazı olmayacaktır. İhaleye teklif veren istekliler bu konuyu kabul etmiş sayılacaktır.

a) Yapılacağı yer                                 :  TCDD. 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey Yenimahalle/Ankara

b) Tarihi ve saati                                 :  03.11.2011 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise Enerji Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belge,

2) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise bağlı olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan alınmış, (EPDK tarafından verilen istasyonlu veya istasyonsuz bayilik lisansı) olduğunu gösterir belge

3) İstekli Kalorifer yakıt alımı işinin yapılabilmesi için kendine ait gerekli donanıma sahip araçların TC. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alınmış K1 veya K-2 Belgesinin aslı yada noter tasdikli suretini vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, NHF

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu, kurum kuruluş veya özel sektörde yapılan akaryakıt alım ve satım işleri, işler benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.KAT 209. NOLU ODA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8074/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından:

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

Kredi No:4784-TU

C.3- Alt bileşeni: “Mühendislerin Eğitimine Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi” kapsamında

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İLE İLGİLİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN EĞİTİMİ

Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı

(Ref: CC5.1)

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), “İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’nin finansmanında kullanılmak üzere borç almıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ile İlgili İnşaat Mühendislerinin Eğitimi Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı (CC5.1 -NCB)” İhalesi sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür.

Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) seklinde yapılacaktır.

Bu doğrultuda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı uygun teklif sahiplerini, Eskişehir’de  05-06-07 Ocak 2012, Samsun’da  19-20-21 Ocak 2012, Nevşehir’de  02-03-04 Şubat 2012, Trabzon’da16-17-18 Şubat 2012, Çanakkale’de 01-02-03 Mart 2012, Gaziantep’de 15-16-17 Mart 2012, İstanbul’da 29-30-31 Mart 2012, İzmir’de 12-13-14 Nisan 2012  tarihleri arasında 3’er gün süre ile gerçekleştirilecek “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ile İlgili İnşaat Mühendislerinin Eğitimi” organizasyon (ihtiyaç duyulan ulaşım, salon, yemek, konaklama ve diğer hizmetler) işlerini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.

İhale tek ihale paketinden oluşmaktadır.

2. Teklif sahiplerinin bu ihale paketi içindeki bütün kalemler için teklif vermeleri gerekmektedir. Teklifler paket içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecektir ve ihale, teknik şartnamedeki koşulları karşılayan paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. Bu ihale paketi içindeki tüm kalemler için geçerli yeterlilik şartlarını sağlayan teklif olmaması durumunda alıcı paket içindeki kalemleri ayrı ayrı değerlendirerek kalem bazında yeterlilik şartlarını sağlayan en ucuz teklifi veren Firmaya/Firmalara ihale etme hakkını saklı tutar.

3. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklif sahiplerinin bu şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir.

3.1. Benzeri tür işlerde ana yüklenici olarak tecrübesi olması gerekmektedir. Son 5 yıl (2006-2007-2008-2009-2010) içinde işin yapıldığı kurum ve kuruluştan alınan İş bitirme belgeleri ile tevsik edilmek koşuluyla bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere iki (2) farklı sözleşme paketi kapsamında en az 100’er kişilik, minimum iki (2) organizasyon işini ana yüklenici ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

3.2. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2008-2009-2010) minimum 500,000 TL eşdeğeri olması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup YMM veya vergi dairesi onaylı olacaktır). 2011 yılı cirosu 2010 yılına ilave edilecektir.

3.3. Teklif veren firma adına tescil edilmiş ve asgari 3 yıllık A Sınıfı Turizm Belgesi sahibi olmak. (Teklif veren firma ya da Ortak Girişimin Pilot ortağı adına tescil edilmiş ve asgari üç yıllık olacaktır)

3.4. Ortak girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer belgeler sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için (i) pilot ortagin madde 3.1 de bahsedilen 2 sozlesmelerden en az birisini bitirmis olmasi;  (ii) ortaklardan her birinin 3. maddesindeki aari kriterin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterin en az %50'sini karşılaması; (iii) sorumlu ortagin madde 3.3 deki hususu karsilamasi gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

4. Firmaların ayrıca aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir

4.1. Tebligat adresi, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, İmza Sirküleri (noter tasdikli), vekâleten ihaleye katılınılıyor ise teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirkülerini sağlamak.

4.2. Teklif sahibinin içinde yer aldığı, mevcut ya da son üç yıl içerisinde açılan davalar ve tamamlanamayan sozlesmeler ile ilgili taraflar ve anlaşmazlığa konu olan miktar gibi hususlardaki bilgileri sunmak.

4.3. Teklif edilen tesisin broşürleri, turizm işletme belgesi, teklif sahibi adına düzenlenmiş, otel yetkilisince imzalı, toplantı tarihi için rezervasyonlarının bulunduğunu belirten belge, teklif edilen tesisin, teknik şartnamede istenilen özellikleri karşıladığını belirten taahhütname (Belgede; toplantı salonları m2 si,                 tavan yüksekliği, sınıf düzeni şeklinde kullanımda salonunun kişi kapasitesi, tesisin oda sayısı, İl Valilik binasına olan km. cinsinden uzaklığı, toplantı salonu haricinde, teknik şartnamede belirtilen organizasyona katılacak kişilere hizmet verecek büyüklükte yemek salonu olduğu yer alacaktır.) teklifle birlikte sunulacaktır. Tesisin dış görünüşü, toplantı salonları ve odalarının görüntüleri teklif ile birlikte CD olarak sunulacaktır.

5. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Vekaletler Cad. No:1 Kat:3 Kızılay/Bakanlıklar/ANKARA

www.cevresehircilik.gov.tr

Tel: +90 312 410 15 56

Faks: +90 312 419 61 92

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerini 100-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Ziraat Bankası Bakanlıklar Şubesi (Ankara) 3653625-5001 numaralı hesabına CC5.1 referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla satın alabilirler. Dokümanı satın almak için firma irtibat bilgilerini içeren dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

7. Teklifler, teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden bu ihale paketi için 20.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte yukarıda verilen adrese 14 Kasım 2011 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilecektir. Geç teklifler reddedilecek ve açılmadan teklif sahibine geri verilecektir.

Teklifler 14 Kasım 2011 günü saat 14:15’te T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Vekaletler Cad. No:1 Kat:3 Kızılay/Bakanlıklar/ANKARA adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen açılacaktır.

8041/1-1


İHALEYE DAVET

AYDINCIK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ KÖSRELİK KASABASI BASINÇLI YAĞMURLAMA SULAMA TESİSİ İNŞAATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Aydıncık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinden:

1. Kırsal kalkınma yatırımlarının Desteklenmesi Programına Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ayırdığı kaynaktan bir bölümünün yukarıda belirtilen Kösrelik Beldesi Basınçlı Yağmurlama Sulama Tesisi İnşaatı sözleşmesi kapsamında geçerli ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

2. Yozgat İli Aydıncık Kösrelik Kasabasında belirtilen Kösrelik Kasabası Basınçlı Yağmurlama Sulama Tesisi İnşaatı İşinin yapımı için kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet etmektedir.

3. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklifçilerden bu şartların tamamını sağlamaları beklenmektedir.

- Son 5 yıl (2006-2010) içerisinde gerçekleştirilmiş, toplam inşaat işlerine ait, hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş toplam cirolarının her yıl için verilen katsayılarla (Yeterlilik Bilgileri Madde 1.2) 2011 yılına çevrilmiş tutarlarının genel toplamının beşe bölünerek bulunacak aritmetik ortalamasının en az 500.000,00 TL ye eşdeğer olması gerekmektedir.

- En az 600.000,00 TL nakit veya kredi kabiliyeti

- Benzeri tür işlerde ana müteahhitlik tecrübesi (son 5 yıllık dönemde bir sözleşme kapsamında en az 1.200 Da. Tarımsal alanda Toplu Basınçlı Yağmurlama veya Damla Sulama Tesisi inşaatını gerçekleştirmiş olmak),

- İşin tatminkar bir şekilde yapımına yeterli inşaat ekipmanın kendi malı olması, (Demirbaş Defterinin veya Kanıtlayıcı belgelerinin Noter onaylı olması)

- 1 - 1 Adet Kanal Kazıcı Kepçe

- 2 - Damperli Kamyon 1 Adet,

- 3 - Römorklu Traktör 1 Adet

- 4 - En az 2 tonluk 1 nivo

- 5 - 1 adet inşaat veya ziraat mühendisi (en az 5 yıl tecrübeli)

- Benzer tür inşaat işlerinde tecrübeli anahtar personel,

- 1 - İnşaat veya Ziraat Mühendisi (En az 5 yıl tecrübeli)

- İhalelere katılma yasağı olmadığına dair beyanname,

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin en az beş yıl deneyimli mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden en az 1 yıl önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması gerekmektedir. Özel sektörde geçen deneyim süresi ile ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

- Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

- Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer belgeler

4. İhale Dokümanları, 500 TL bedelin Aydıncık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği T.C. Ziraat Bankası Aydıncık Şubesindeki 28419169-5002 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığı aşağıda verilen adresten satın alınabilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

AYDINCIK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

                                                                                Aydıncık /YOZGAT

Tel        : 0354 487 1283

Tel-Fax : 0354 487 1283

5. Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 27/10/2011'den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve Teklif Bedelinin en az %3'ü oranındaki bir geçici teminatla birlikte yukarıda verilen adrese 27/10/2011, saat 13.50’ye kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14.00' da açılacaktır.

6. Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

7. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

8099/1-1

—— • ——

TEKLİF VERMEYE DAVET

“MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİNDE GÖREV ALACAK PERSONELİN SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI” ORGANİZASYONUNA İLİŞKİN HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin finansmanı için Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankasından bir ikraz sağlanmış ve bu ikrazın bir bölümünü “Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Sertifikalı Eğitim Programı” Organizasyonuna ilişkin Hizmet Alımı ihalesi için kullanmayı planlamaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü; İsteklileri, adı geçen hizmeti sağlamaya teklif vermeye davet etmektedir. Bu hizmet için istenen şartlar, koşullar ve nitelikler le ilgili daha fazla bilgi www.saglik.gov.tr adresinde “Duyurular” kısmında yer almaktadır. İhale için son teklif verme tarihi 14 Kasım 2011 saat 11:00’dır.

8110/1-1


CER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNİN İHTİYACI OLAN 1205 TON PATİNAJ KUMUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2011/155772

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İŞLETMESİ 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr/

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Cer Müdürlüğüne bağlı işyerlerinin ihtiyacı olan 1205 ton patinaj kumunun teknik şartnameye göre alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 27.10.2011 saat:14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 100,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8075/1-1

—— • ——

REFRAKTER MALZEMENİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımız ihtiyacı olan Kazan Sıcak Gaz Kanallarında Kullanılacak Olan Refrakter Malzemenin İmali ve Teslimi İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2011/158537

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22.Km PK:25 48201 Milas/MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 (Dahili 1538) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı :

 

İzolasyon Betonu

10.000 Kg

Ateş Betonu

15.000 Kg

Ateş Tuğlası (Porsil)

  7.000 Adet

İzole Tuğla (Kizelgur Esaslı)

12.000 Adet

Porsil Tuğla Örgü Harcı Şamot

  2.000 Kg

 

temin edilecektir.

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

c) İşin Süresi                             :  Malzemelerin teslim süresi, sözleşme imzalanmasından itibaren 15 (onbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

b) Tarihi ve Saat                        :  03.11.2011 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 40,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 03.11.2011 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8092/1-1

—— • ——

90.000 TON (1 YILLIK) TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:

1 - Müdürlüğümüz ihtiyacı 90.000 ton Tahmil Tahliye işi kapalı teklif alma usulü ile yaptırılacaktır.

2 - İhaleye ait idari ve teknik şartnameler Müdürlüğümüz Satın Alma Kısım Müdürlüğünden 50,00 TL. bedelle temin edilebilir.

3 - Bu işe ait hazırlanacak usulüne uygun teklifler en geç 27.10.2011 günü saat 14.00’e kadar Bahçeköy Cad. No: 148 Büyükdere-Sarıyer/İSTANBUL adresinde bulunan Çaykur İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne verilmesi veya posta ile İadeli taahhütlü gönderilmesi gerekmektedir.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler kabul edilemez.

5 - Geçici teminat KDV hariç teklif tutarının % 3’üdür.

6 - Kurumumuz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

TEL: 0212 242 41 38

8051/1-1

—— • ——

PREFABRİK YAPI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

İzmir ili, Buca İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 60 pafta, 359 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yerleşke içerisine Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi stoklarında bulunan 564m² prefabrik okul malzemeleri kullanılarak Afet ve Kriz Merkezi kurulması işi teklif birim fiyat ile yaptırılacaktır.

1) İhale dosyası; Ankara’da Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü’nde (Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir/ANKARA) incelenebilir. 

2) İhale dosyası bedeli 200,00 TL olup, ihaleye girmek isteyenler ihale dosyasını, Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünden satın alacaklardır.

3) İhale dosyası içinde yer alan teklif alma şartnamesi ve sözleşme şartlarına göre hazırlanacak teklif dosyası, en geç 27 Ekim 2011 günü saat 11:00’a kadar, Ankara’da Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Birimi’ne (Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir / ANKARA) verilecektir. İhale aynı gün saat 16:30’da yapılarak teklifler açılacaktır.

4) Posta ile gönderilecek teklifler kabul edilmez.

5) Detaylı bilgi için www.kizilay.org.tr / İhale İlanları adresine başvurulabilir.

6) Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

8098/1-1

—— • ——

ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:

İhalenin Konusu                        :  Türkiye çapında kullanılmakta olan araçların satış işidir.

İhaleyi Yapan Birim Adı           :  Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma Direktörlüğü

Adres                                         :  Genel Hizmetler Satın Alma Müdürlüğü 06103 Aydınlıkevler ANKARA

Faks No                                     :  0 312 313 75 49

İhale Dokümanının Görüleceği

Yerler ve Temin Şekli                :  Satın Alma Direktörlüğü Genel Hizmetler Satın Alma Müdürlüğü Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/ ANKARA www.turktelekom.com.tr

                                                     http://212.175.9.149/SATIS/ http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/TTHakkinda/ Ihalellani/

İhale Usulü                                :  Açık İhale

İhale Tarih ve Saati                    :  25.10.2011 saat: 11.00

Tekliflerin Verileceği Yer          :  Genel Hizmetler Satın Alma Müdürlüğü

İhalenin Yapılacağı Yer             :  Satın Alma Direktörlüğü Toplantı Salonu

İhaleye Katılabilecek Olanlar     :  İhale dökümanındaki şartları taşıyan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Geçici Teminat Bedelinin

Yatırılacağı Birim                      :  Türk Telekomünikasyon A.Ş. TT Finansal Kontrolörlüğü Veznesi veya Şehir Dışındakiler için Bağlı Bulundukları Türk Telekom Vezneleri

Geçici Teminat Miktarı              :  Araç Başı 500 TL

İhale Türk Telekom A.Ş. Tedarik Esaslarına göre yapılacaktır.

Türk Telekom, İhale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8066/1-1


19 ADET SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILIACAKTIR

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

19 adet Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2011/149281

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Osman Kavuncu Cad. 7. Km No:271 Melikgazi/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası                :  0 (352) 331 12 76 – 331 12 82

c) Elektronik posta adresi                    :  teias11.iletim@ttmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu hizmetin                    :

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  2 Yıl Süreyle Sürücülü, Arazili Araç, Minibüs, Kombivan ve Binek tipi araç kiralama hizmet alımı işidir.

 

SIRA NO

ARAÇLARIN NİTELİĞİ

ADET

ÇALIŞMA ŞEKLİ

1

Arazili çift kabin kamyonet (4x4)

9

Km dahil (120 Km) Günlük Yevmiye Ücretine Göre

2

12+1 kişi taşıma kapasiteli Minibüs

4

Km dahil (150 Km) Günlük Yevmiye Ücretine Göre

3

13+1 kişi taşıma kapasiteli minibüs

2

Km dahil (150 Km) Günlük Yevmiye Ücretine Göre

4

Kombivan tipi araç

2

Km dahil (150 Km) Günlük Yevmiye Ücretine Göre

5

Binek tipi taksi

2

Km dahil (150 Km) Günlük Yevmiye Ücretine Göre

 

b) Yapılacağı yer    :  Arazili çift kabin kamyonet (4x4) araçlar; 1 adet Kayseri Hat Bakım Ekibi, 1 adet Kayseri Trafo Bakım Ekibi, 1 adet Pınarbaşı/KAYSERİ  Hat Bakım Ekibi, 1 adet Avanos/NEVŞEHİR Hat Bakım Ekibi, 1 adet Bor/NİĞDE  Hat Bakım Ekibi, 2 adet İşletme Bakım Başmühendisliği/SİVAS, 2 adet İşletme Bakım Başmühendisliği/KIRŞEHİR  için görevlendirilecektir. 4 adet 12+1 kişilik Minibüs, 2 adet 13+1 kişilik Minibüs, 2 adet Kombivan tipi araç, Grup Müdürlüğümüz merkezinde görevlendirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer     :  TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü - Osman Kavuncu Cad. 7. Km No:271 Melikgazi/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati     :  01/11/2011 Salı günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1........................................................................................................................................

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri

İstekliler, Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2.İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler

İstekliler; bu hizmet işinde kullanacağı ve sahibi bulunduğu vasıtaların ruhsatlarının asıllarını veya idarece verilecek uygunluk belgesini, başkalarından kiralayacağı araçların bu taşıma işine tahsis edileceğini ve taşıma süresi sonuna kadar bu işte çalışacağına dair noter onaylı vasıta kira sözleşmesini veya bunun yerine teklifte bulunduğu araçları ve personelini sözleşme tarihine kadar temin edeceğini taahhüt eden noter onaylı taahhütname.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Kamu veya Özel Sektörde bir bedel içeren her türlü sürücülü arazili araç, minibüs ve binek oto vb. araçlarla personel taşımacılığı hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı TEİAŞ 11. İletim Tesisi ve İşletme Grup Müdürlüğü/Satın Alma ve Ticaret Servisi-Osman Kavuncu Cad. 7.km. No:271 Melikgazi/KAYSERİ adresinde görülebilir ve 75,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100,00 TL’yi Vakıflar Bankası Yeni sanayi Şubesi TR 770001500158007286533602 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 11. İletim Tesisi ve İşletme Grup Müdürlüğü-Osman Kavuncu Cad. 7.km. No:271 Melikgazi/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

8026/1-1


KIZILCAHAMAM DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ YAPILACAKTIR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 3459                                                                     Karar Tarihi: 12/10/2011

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesi dördüncü fıkrası (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci ve 70 inci maddeleri uyarınca,“Kızılcahamam Doğal Gaz Dağıtım Lisansı” ihalesi yapılması kararlaştırılmıştır.

1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/10/2011 tarih ve 3459 sayılı Kararı uyarınca, Kızılcahamam şehrinden oluşan dağıtım bölgesi için, “Kızılcahamam Doğal Gaz Dağıtım Lisansı” İhalesi, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, kapalı zarf usulü ile teklif alma ve açık eksiltme şeklinde yapılacaktır. Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı, lisans yürürlük tarihinden itibaren lisans hükümleri dahilinde 30 yıllık süre için verilecektir.

2. İhale sonucunda dağıtım lisansı almaya hak kazanan tüzel kişi lisans yürürlülük tarihinden itibaren en geç;

a) Kızılcahamam şehrinde, altı (6) ay içinde yatırıma fiili olarak başlayacak,

b) Kızılcahamam şehrinde, on sekiz (18) ay içinde kendi tesis edeceği şehir giriş istasyonu ile dağıtım bölgesindeki herhangi bir yerleşim alanının dağıtım şebekesini işletmeye almak suretiyle, gaz sunumuna başlayacak,

c) Beş (5) yıl içinde Kızılcahamam şehrinde, ihale tarihindeki Uygulama İmar Planı kapsamındaki imarlı alanlar bütününde dağıtım şebekesini tesis edecek, işletecek ve iyileştirecek,

d) Kızılcahamam şehrinin ihale tarihinden sonra Uygulama İmar Planının genişlemesi yoluyla dağıtım bölgesi kapsamına giren bölgelerinde ise, Uygulama İmar Planı genişlemesini müteakip en geç 5 (beş) yıl içinde imarlı alanlar bütününde dağıtım şebekesini tesis edecek, işletecek, iyileştirecek ve genişletecektir.

3. Dağıtım bölgesinde, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (Ankara şehrinde faaliyet gösteren dağıtım şirketi) için her yıl Kurul tarafından belirlenen serbest tüketici limitleri aynen uygulanacaktır.

4. İhalede, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (Ankara şehrinde faaliyet gösteren dağıtım şirketi) dağıtım bölgesinde uygulanmakta olan ABD Doları 0.522 Cent/kWh Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli’nin altında teklif verilecektir. İhale ile belirlenen “Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli”, 31.08.2017 tarihine kadar azami bedel olarak uygulanacak olup, bu sürenin bitiminden sonra ise Kurul tarafından belirlenecektir.

5. Dağıtım bölgesinde, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (Ankara şehrinde faaliyet gösteren dağıtım şirketi) için Kurul tarafından belirlenen doğal gaz piyasası ile ilgili bağlantı tarifeleri hakkında alınan kararda belirlenen bedeller aynen uygulanacaktır.

6. Dağıtım bölgesinde, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (Ankara şehrinde faaliyet gösteren dağıtım şirketi) dağıtım bölgesinde uygulanmakta olan 0.072 ABD Doları Cent/kWh Taşıma Bedeli, 31.08.2017 tarihine kadar azami bedel olarak uygulanacak olup, bu sürenin bitiminden sonra ise Kurul tarafından belirlenecektir.

7. Dağıtım lisansı ihalesine teklif verebilmek için şirketlerin Kurumdan yeterlilik alması gerekmektedir. Yeterlilik almak isteyen şirketler, 8 inci maddede belirtilen bilgi ve belgeleri, ekteki başvuru dilekçesi ile birlikte, en geç 15.11.2011 günü saat 17.00’ye kadar, Kurumun “Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 51/C 06530 Yüzüncüyıl-Ankara” adresine elden teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zamanında teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinde ihaleye başvuramayacağı belirtilen şirketler ile sermayesi 1 milyon TL’nin altında kalan ve/veya Türkiye’de kurulmamış şirketler yeterlilik için başvuruda bulunamaz.

8. Yeterlilik almak isteyen şirketlerin başvuru dilekçesi ekinde sunacakları bilgi ve belgeler; aşağıda belirtilen usul ve esaslar ile sıra numarasına sadık kalınarak düzenlenmiş dosya/dosyalar halinde verilecektir.

a) Şirket ile ilgili;

(1) Tebligat adresi, faks ve telefon numaraları, varsa elektronik posta adresi ile şirkette yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin (gerçek kişi ortaklara ulaşılıncaya kadar) isim ve adresleri,

(2) Son ortaklık yapısını, payları ve sermaye durumunu gösterir şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana sözleşme veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı Ticaret Sicil Kaydı aslı veya onaylı sureti,

(3) Şirketin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerindeki sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi, ortak ya da ortaklara ulaşıncaya kadar ortaklık yapısını oranlarıyla birlikte ortaya koyan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı belgenin aslı veya onaylı sureti,

(4) Bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil kayıt belgesinin aslı veya onaylı sureti,

(5) Başvuru dosyasındaki belgelerde imzası bulunanların temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren ve başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde düzenlenmiş, noter tasdikli yetki belgesinin aslı veya onaylı sureti,

(6) Bağlı olduğu vergi dairesine borcu olmadığına dair, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti,

(7) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymediğini gösterir, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri, adli sicil kaydı varsa, kesinleşmiş mahkeme kararları aslı veya onaylı suretleri,

(8) Tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi olmadıklarına dair beyanname,

(9) Şirketin (varsa) iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler.

Ortakların yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, burada yer alan bilgi ve belgelerin muadilleri istenir.

b) Şirketin mali durumu ile ilgili;

(1) Kendisinin ve ortaklarının varsa, son üç yıllık (üç yıldan az süredir faaliyette bulunan şirketlerin kuruluş tarihinden itibaren) Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış bilanço ve gelir tabloları ile gerçek kişi ortaklarının mali durumunu gösteren bilgi ve belgeler,

(2) Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve niyet mektupları ile benzeri belgeler,

c) Şirketin tecrübesiyle ilgili;

(1) Şirketi tanıtıcı bilgi ve belgeler,

(2) Kendisinin ve/veya ortaklarının, doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerdeki tecrübeleriyle ilgili düzenlenmiş iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,

(3) Doğal gaz dağıtım şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında kendisi ve/veya ortaklarının tecrübesi olmaması halinde; Doğal gaz dağıtım şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında hizmet alacağı gerçek veya tüzel kişileri tanıtıcı bilgi ve belgeler ile bu kişiler tarafından verilen niyet mektupları, niyet anlaşmaları veya ön anlaşmaların ve bu kişilerin hizmet vereceği konulardaki iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,

verilecektir.

Kurum, başvuru sahiplerinin tamamından veya bir kısmından, ilave açıklayıcı bilgi ya da belge talep edebilir. Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve niyet mektupları hariç olmak üzere, başvuru dosyasında sunulması gereken bilgi ve belgelerdeki eksiklikler Kurumca ilgili başvuru sahiplerinden talep edilebilir.

9. Yeterlilik için başvuruda bulunacaklar, 01.11.2011 günü mesai saati bitimine kadar, yeterlilik ile ilgili sorularını Kuruma yazılı olarak iletebilirler. Bu tarihten sonra gelen veya yeterlilik ile ilgili olmayan sorular dikkate alınmayacaktır. Gelen sorularla ilgili açıklamalar Kurumun Internet sayfasında yayımlanacaktır.

10. Dağıtım lisansı sahibi şirket, doğal gaz dağıtım faaliyeti dışında başka bir faaliyette bulunamayacağından ve dağıtım lisansı almaya hak kazanması halinde şirket ana sözleşmesinde gerekli değişiklikleri yapması ya da lisans almak üzere ortaklık yapısı aynı kalmak şartıyla yeni bir şirket kurması gerekeceğinden, ihaleye katılacak şirketin yeni kurulmuş bir şirket olması halinde, doğrudan ve/veya dolaylı tüzel/gerçek kişi ortaklarının mali güç ve tecrübeleri dikkate alınacaktır.

Şirketlerin yeterliliği, ihale yapılacak şehirdeki şebeke yatırımı, dağıtım ve işletme faaliyetlerinin yürütülmesi açısından şirketin ve/veya ortaklarının mali güç ve tecrübeleri ile birlikte hizmet alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübelerine göre değerlendirilecektir. Yeterlilik başvurusu;

a) Mali güç açısından; şirketin ve ortaklarının öz kaynakları, ödenmiş sermayesi, bilanço ve gelir tabloları ile yatırımın finansmanının nasıl sağlanacağını gösteren belge ve niyet mektupları,

b) Tecrübe açısından; yeterlilik için başvuran şirketin ve/veya ortaklarının doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerle ilgili tecrübesi ile birlikte proje, inşaat ve/veya işletme hizmeti alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübesi,

esas alınarak değerlendirilecektir.

Başvurularının değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunan şirketler, adreslerine yapılacak bildirimle, 5.000 (beşbin) TL karşılığı ihale dosyası almak ve teklif vermek üzere davet edilecektir.

11. Bu ihalede, usul ve esasları Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesine uygun olarak belirlenen geçici teminatın tutarı 150.000 (yüzellibin) ABD Doları ve kesin teminat tutarı 300.000 (üçyüzbin) ABD Dolarıdır.

12. Dağıtım lisansı ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Kurul, gerekli gördüğü her durumda ve ihalenin her aşamasında herhangi bir teklifi veya tekliflerin tamamını reddetme ya da ihaleyi tamamen iptal etme yetkisine sahiptir. Kurulun yeterlilik ve ihale iptaline ilişkin kararlarına karşı, başvuru sahipleri herhangi bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez. Başvuru sahipleri yeterlilik başvurusu ve teklif hazırlığı için her ne ad altında olursa olsun yaptıkları masrafları ve bununla ilgili bir tazminatı talep edemez. Başvuru sahiplerinin, yeterlilik başvurusu için Kurum’a ibraz ettikleri belgeler iade edilmez.

13. Daha önce ilan edilen doğal gaz dağıtım lisansı ihaleleri için Kurumdan yeterlilik almış şirketler, başvuru dilekçesine ek olarak ;

a) Kendisinin ve ortaklarının 31/12/2010 tarihli Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış bilanço ve gelir tabloları ile gerçek kişi ortaklarının mali durumunu gösteren bilgi ve belgeleri,

b) Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında yeni tarihli bilgi, taahhüt, referans ve niyet mektupları ile benzeri belgeleri,

c) Daha önce verilen yeterlilik dosyasında doğal gaz dağıtım şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında hizmet alınacak tüzel kişiler değişmiş ise; hizmet alınacak tüzel kişileri tanıtıcı bilgi ve belgeler ile hizmet alınacak kişiler tarafından verilen yeni tarihli niyet mektupları, niyet anlaşmaları veya ön anlaşmaların ve bu kişilerin hizmet vereceği konulardaki iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretlerini,

ve bunlara ilaveten durumlarında ihale ilanında ve ilgili mevzuatta belirtilen ve ihale dışında bırakılmalarına neden olabilecek herhangi bir değişiklik olmadığını, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce yazılı şekilde beyanlarını içeren taahhütnameyi sunarak başvuruda bulunmaları şartıyla, 8 inci maddede belirtilen diğer bilgi ve belgeleri sunmaksızın bu ihale için de yeterli sayılabileceklerdir.

Bu madde hükümlerine göre yeterli sayılacak şirketler, yeterlilik durumlarını daha sonra etkileyebilecek tüm değişiklikleri Kuruma bildirmekle mükellef olup, Kurum değerlendirme süreci içerisinde ihtiyaç duyulması halinde, her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

 

 

EK : Yeterlilik Başvuru Dilekçesi

 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Kızılcahamam Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesi için ..... /..... / ............ tarih ve ..................... sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı incelenmiş ve ilanda yer alan bütün şartlar tarafımızca kabul edilmiştir.

Kızılcahamam Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesine katılabilmek için, yeterlilik almak amacıyla, ekte sunulan belgelerle birlikte başvurumuzun değerlendirmeye alınması hususunu arz ederiz.

 

                                                                                                                                                                                                                 Tarih: ..../..../.......

                                                                                                                                                                                                                         Şirket kaşesi

                                                                                                                                                                              Temsile yetkili kişilerin isim ve imzaları

                                                                                                                                                                                                                                   Adres

8096/1-1


PARKOMAT MAKİNELERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

Şehir genelinde bulunan sokak, cadde ve bulvarlarda yapılacak olan parkomat uygulaması, aşağıda parkmetre uygulanan cadde ve bulvarın adı, cadde, yönü, yerleşim şekli, araç sayısı belirtilen parkomat makinelerinin kurulması ve işletilmesi işi,

 

S.

No

PARKMETRE UYGULANAN

CADDE VE BULVARIN ADI

YERLEŞİM

ŞEKLİ

Çalışacak

Eleman Sayısı

Araç

Sayısı

Toplam

Araç

Sayısı

1

GAZİ MUHTARPAŞA Bulvarı

(Beyaz Han ile Kan Merkezi arası)

Doğu

Paralel

1

10

28

Batı

Paralel

1

18

2

GAZİ MUHTARPAŞA Bulvarı

(Kan Merkezi ile 16 cadde arası)

Doğu

Paralel

1

10

20

Batı

Paralel

1

10

3

GAZİ MUHTARPAŞA Bulvarı

(16 ile 3 nolu caddeler arası)

Doğu

Paralel

1

8

16

Batı

Paralel

1

8

4

GAZİ MUHTARPAŞA Bulvarı

(3 Nolu cad. ile Havuzlu Kavş. arası)

Doğu

Paralel

1

12

52

Açılı

1

14

Batı

Paralel

1

16

Açılı

1

10

5

GAZİ MUHTARPAŞA Bulvarı

(Havuzlu Kavş. ile Ayıntap

Oteli arası)

Doğu

Paralel

1

16

33

Batı

Paralel

1

17

6

GAZİ MUHTARPAŞA Bulvarı

(Ayıntap Otel ile Çetinkaya

Kavş. arası)

Doğu

Paralel

1

14

25

Batı

Paralel

1

11

7

GAZİ MUHTARPAŞA Bulvarı

(Çetinkaya ile İpek yol kavş.arası )

Doğu

Paralel

2

34

69

Batı

Paralel

2

35

8

MUHAMMER AKSOY Bulvarı

(Havuzlu Kavş.- Emniyet Kavş.)

Kuzey

Paralel

2

30

78

Güney

Paralel

1

13

Açılı

2

35

9

NAİL BİLEN Caddesi

(Ayıntap Oteli ile Sistemli

AVM arası)

Güney

Paralel

3

51

58

Açılı

1

7

10

NAİL BİLEN Caddesi

(Kıbrıs cad. ile Halıcılar işhanı kavş.)

Kuzey

Paralel

2

37

37

11

11 Nolu Sokak

(Nail Bilen Cad. ile A.Fuat CEBESOY Bulv.arası)

Batı

Paralel

2

30

75

Doğu

Açılı

2

45

12

KAMİL OCAK Caddesi

(Kıbrıs Cad. ile İstasyon Cad.arası)

Güney

Paralel

3

46

103

Kuzey

Paralel

3

57

13

ALİ FUAT CEBESOY Bulvarı

(Grand Otel ile Çetinkaya arası )

Kuzey

Paralel

2

37

47

Güney

Paralel

1

10

14

KIBRIS Caddesi

(Grand Otel - Emniyet Kavş.)

Batı

Paralel

1

18

38

Açılı

2

Doğu

Paralel

1

18

15

3 Nolu Cadde (Büyük Şehir Bel. önünden G.Muhtarpaşa kad.)

Güney

Paralel

2

26

48

Kuzey

Paralel

2

22

16

4 Nolu Cadde (Büyükşehir Belediye önünden G.Muhtar Paşa Bulv. Kadar)

Güney

Paralel

1

19

81

Açılı

2

26

Kuzey

Paralel

1

12

Açılı

1

24

17

4 nolu Cadde 17 nolu sokak

(4. NOTER ile FH iş Mrk.önü ve

cami güneyi)

Doğu

Paralel

2

2

63

Açılı

1

10

Batı

Açılı

1

19

Kuzey

Açılı

1

20

Güney

Paralel

1

12

18

4 Nolu cadde ile 16 nolu Sokak arası

(Finansbank ara yer)

Doğu

Açılı

1

6

14

Batı

Paralel

8

19

16 Nolu Sokak

(Valilik arkası girişten

Tapu Müd. kadar )

Kuzey

Açılı

1

11

64

Güney

Paralel

2

46

Açılı

1

7

20

16 Nolu Sk.

(Tapu Müd.den BAYEL

İş Mrk. ark. kad. )

Güney

Paralel

2

17

32

Kuzey

Açılı

1

15

21

ATATÜRK Bulv.

(Giriş ile Abide arası)

Güney

Paralel

1

18

18

22

ATATÜRK Bulvarı

(Abide ile Öğretmenevi arası )

Güney

Paralel

1

25

25

23

ATATÜRK Bulvarı

(Öğretmen evi ile

Akyol İlkokulu arası)

Güney

Paralel

3

32

32

24

SUBURCU Caddesi

(Akbank önünden postane sok. kad.)

Kuzey

Paralel

1

10

10

25

KARAGÖZ Caddesi

(Mehmet Paşa cami ile

Büyük psj.ön.kad.)

Güney

Paralel

1

17

17

26

SÖYLEMEZ Pasajı önü

Güney

Açılı

1

6

6

27

HACI VELİ Camii karşısı

Doğu

Paralel

1

5

5

28

ESKİ BELEDİYE Caddesi

Güney

Paralel

2

29

29

29

İNÖNÜ Caddesi (Eski Bld. ile CarefureSa arası )

Kuzey

Paralel

2

38

75

Güney

Paralel

2

37

30

KEMAL KÖKER Caddesi (Kan Merkezi ile Şair Fuzuli Sok. kadar)

Kuzey

Paralel

1

15

30

Güney

Paralel

1

15

31

KEMAL KÖKER Caddesi (Kan Merkezi ile İstasyon cad. arası)

Kuzey

Paralel

2

47

114

Açılı

2

33

Güney

Paralel

2

34

32

SABAHAT GÖĞÜŞ Caddesi ile

57 sok. (M.Aksoy Bul. ile

Kamil Ocak cd.arası )

Doğu

Paralel

2

29

64

Kuzey

Açılı

1

19

Güney

Açılı

1

16

33

SABAHAT Göğüş Caddesi

(K. Ocak cad. ile A.F.CEBESOY Bulv.arası )

Doğu

Paralel

2

34

72

Batı

Açılı

2

38

34

SANKOPARK yanı (F. Çakmak Bulv. ile İ. Rafet İşitmen Cd. arası)

Kuzey

Paralel

3

51

68

Güney

Paralel

1

17

 

 

 

 

102

1546

1546

2 - YAPILACAK İŞİN SÜRESİ:

Sözleşme tarihinden itibaren 36 ay süre ile ihale konusu iş yapılacaktır. 36 aylık kira akdinin sonunda sözleşme sona erecek ve söz konusu işyerleri yeniden ihaleye çıkarılacaktır.

3 - MUHAMMEN BEDEL :

İhale konusu iş, aylık muhammen bedel 198.628,62.-TL. olmak üzere, 36 aylık toplam muhammen bedeli 7.150.630,32.-TL‘dır.

4 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin ( a ) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

5 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1.000,00.-TL karşılığında Belediyemiz İhale Alım Satım Şube Müdürlüğümden temin edebilirler.

6 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen yerin 36 aylık muhammen bedeli olan 7.150.630,00.-TL.’nin % 3 geçici teminatı 214.518,90.-TL.’dir.

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

31.01.2007 tarih ve 26420 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması Başlıklı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesi gereği İhale Komisyonunca istenecek yazılı veya sözlü son tekliflere ait % 3 geçici teminatlar, ihale günü mesai saatleri içerisinde tamamlanacaktır.

7 - İHALENİN SAATİ,YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu yerin satış ihalesi 01/KASIM/2011 Salı günü saat 14.00’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale saatinden 2 (iki) saat önce, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir

8 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

İstekli gerçek kişi ise;

1) Kanuni ikametgâhı olması,

2) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, varsa telefonunu bildirmesi,

3) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

4) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

5) Noterden tasdikli imza sirküleri,

6) Nüfus Cüzdanı sureti,

7) Satış şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı,

8) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu, Devlet Tahvili, Hazine Kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

9) Vergi Dairesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge (2011 Yılı)

10) Parkomatlı oto park sisteminin teknik şartnamedeki özelliklere sahip olduğunu gösteren katalog, broşür, standart belgeleri vereceklerdir.

11) İştirakçiler ihale şartnamesi ekinde sunulan Parkomat İşletmeciliği Özel Şartnamesi, Parkomat aletlerini teknik şartnamesi ve Cezai müeyyidelerinde belirtilen şartlara uyacaklarına dair noter tasdikli taahhütname,

12) Her yıl Büyükşehir Belediye Meclisince parkomat ücretlerine yapılacak artış oranında, ödenecek aylık işletme bedelinin de bu oranda artırılacağının kabul edileceğine dair noter onaylı taahhütname,

İstekli tüzel kişilik ise;

1) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna ihalelere katılmasında sakınca olmadığına dair ihale yılı içinde alınmış belge,

2) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak ( İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

3) Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve vergi borcu olmadığına dair belge (Kurumlar Vergisi, K.D.V,Stopaj vb) (2011 Yılı)

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış olan mükellefiyet ve prim borcu olmadığına dair belge, (2011 Yılı)

5) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,

6) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine Kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

7) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

8) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

9) Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (2011 Yılı)

10) Parkomatlı oto park sisteminin teknik şartnamedeki özelliklere sahip olduğunu gösteren katalog, broşür, standart belgeleri vereceklerdir.

11) İştirakçiler ihale şartnamesi ekinde sunulan Parkomat İşletmeciliği Özel Şartnamesi, Parkomat aletlerini teknik şartnamesi ve Cezai müeyyidelerinde belirtilen şartlara uyacaklarına dair noter tasdikli taahhütname,

12) Her yıl Büyükşehir Belediye Meclisince parkomat ücretlerine yapılacak artış oranında, ödenecek aylık işletme bedelinin de bu oranda artırılacağının kabul edileceğine dair noter onaylı taahhütname,

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

8035/1-1


RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 28 (yirmisekiz) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecek olup, her Jeotermal Alan ayrı ayrı ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800  Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0312.201 18 05 /287 91 77 – 0 312 287 34 49

c) Elektronik posta adresi       :  mta@mta.gov.tr

2 - İhale konusu 28 (yirmisekiz) Adet Jeotermal Alanlara Ait Bilgiler :

 

Sıra No

İhale Dosya

No

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

İli

İhale Edilecek

Jeotermal Alanın Adı

Jeotermal Alan için Yatırılacak Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları )

Jeotermal Alan

1

2011/JA-126

15/11/2011

11:00

Ağrı

Diyadin-1

30.000$

Jeotermal Alan

2

2011/JA-127

15/11/2011

11:00

Ankara

Beypazarı-Kızılcasöğüt

15.000$

Jeotermal Alan

3

2011/JA-128

15/11/2011

11:00

Balıkesir

Ayvalık-Ilıca Köyü

15.000$

Jeotermal Alan

4

2011/JA-129

15/11/2011

11:00

Balıkesir

Bigadiç-Yağcılar-Topalak

15.000$

Jeotermal Alan

5

2011/JA-130

15/11/2011

11:00

Balıkesir

İvrindi-Bozören

15.000$

Jeotermal Alan

6

2011/JA-131

15/11/2011

11:00

Balıkesir

İvrindi-Büyükılıca

20.000$

Jeotermal Alan

7

2011/JA-132

15/11/2011

11:00

Balıkesir

İvrindi-Gümeli

15.000$

Jeotermal Alan

8

2011/JA-133

15/11/2011

11:00

Balıkesir

Merkez-Kirazköy

15.000$

Jeotermal Alan

9

2011/JA-134

15/11/2011

11:00

Balıkesir

Sındırgı-Emendere

15.000$

Jeotermal Alan

10

2011/JA-135

15/11/2011

11:00

Balıkesir

Susurluk-Ömerköy

15.000$

Jeotermal Alan

11

2011/JA-136

15/11/2011

11:00

Balıkesir

Susurluk-Yıldız Köyü

20.000$

Jeotermal Alan

12

2011/JA-137

15/11/2011

11:00

Bolu

Seben-Kesenözü

45.000$

Jeotermal Alan

13

2011/JA-138

15/11/2011

11:00

Çankırı

Merkez-Bozkır ve Dedeköy

25.000$

Jeotermal Alan

14

2011/JA-139

15/11/2011

11:00

Eskişehir

Günyüzü-Gümüşkonak

15.000$

Jeotermal Alan

15

2011/JA-140

15/11/2011

11:00

Eskişehir

Sivrihisar-Hamamkarahisar

15.000$

Jeotermal Alan

16

2011/JA-141

15/11/2011

11:00

İzmir

Bergama-Aşağıbeyler (Çavdar)

15.000$

Jeotermal Alan

17

2011/JA-142

15/11/2011

11:00

Kayseri

Kocasinan-Boğazköprü

15.000$

Jeotermal Alan

18

2011/JA-143

15/11/2011

11:00

Kayseri

Kocasinan-Himmetdede (Bayramhacılı)

15.000$

Jeotermal Alan

19

2011/JA-144

15/11/2011

11:00

Kayseri

Özvatan-Kermelik

15.000$

Jeotermal Alan

20

2011/JA-145

15/11/2011

11:00

Konya

Karapınar-Üzecikdağı

15.000$

Jeotermal Alan

21

2011/JA-146

15/11/2011

11:00

Konya

Hüyük

10.000$

Jeotermal Alan

22

2011/JA-147

15/11/2011

11:00

Kütahya

Emet (Dereli)

20.000$

Jeotermal Alan

23

2011/JA-148

15/11/2011

11:00

Kütahya

Emet-Yenice

20.000$

Jeotermal Alan

24

2011/JA-149

15/11/2011

11:00

Kütahya

Gediz (Muratdağı)

15.000$

Jeotermal Alan

25

2011/JA-150

15/11/2011

11:00

Kütahya

Hisarcık

20.000$

Jeotermal Alan

26

2011/JA-151

15/11/2011

11:00

Kütahya

Simav-Eynal-Çitgöl-Naşa

40.000$

Jeotermal Alan

27

2011/JA-152

15/11/2011

11:00

Mersin

Silifke-Keben

30.000$

Jeotermal Alan

28

2011/JA-153

15/11/2011

11:00

Van

Başkale-Sarıtaş

15.000$

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer        : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu.

4 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200,TL’sı karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif ettikleri Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8067/1-1


DENİZ RÖMORKÖRÜ İLE LOKOMOTİF SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ZONGULDAK

1 - Kurumumuzca l adet deniz römorkörü ile 3 adet lokomotif satılacaktır.

2 - Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Tarihi

Saati

İhale bedeli TL

Deniz Römorkörü (1. Yıldız)

1 Adet

31/10/2011

15.00

350.000,00

Lokomotif (Pleymouth marka)

2 Adet

31/10/2011

15.00

120.000,00

Lokomotif (Romen marka)

1 Adet

31/10/2011

15.00

70.000,00

 

3 - Teklif zarfları ihale günü saat 15.00'e kadar Zonguldak'ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.

4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. Maddesinde yer alan belgeleri teklif zarflarına koymaları gereklidir. Eksik belgeli teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00’de Zonguldak'ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığında açılacaktır.

6 - Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz.

7 - Şartnameler Zonguldak'ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığından, Ankara’da TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cad. (Aşkaabat Cad.) 19.Sok. No:22 BAHÇELİEVLER/ANKARA adresinden temin edilebilir.

8 - Kurumumuz 2886 nolu kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8036/1-1