13 Eylül 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28053

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Halit Beniçar-Çar Elektronik adına Müdürlüğümüzce tescilli 135586/26.12.2005 sayı ve tarihli ithalat beyannameleri ile ithal edilen eşyalardan kaynaklanan fark vergilerden dolayı firma adına düzenlenen 11390-11389 sayılı tarihli ceza kararları ile 62580 sayılı 07.09.2010 tarihli ödeme emri firmanın/kişinin adresinin yetersiz olması nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükmü uyarınca tebliğ edilememiştir.

Müdürlüğümüz tarafından 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234/1-b maddesi gereğince anılan firma adına düzenlenen 11390-11389 sayılı tarihli ceza kararları ile 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 55. Maddesine istinaden düzenlenen 62580 sayılı 07.09.2010 tarihli ödeme emri 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu ödeme emirleri ilanen tebliğ olunur.

7185/1-1

—— • ——

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm                        Anabilim Dalı               Ünvanı        Derece      Adet

Cerrahi Tip Bil.         Çocuk Cerrahisi            Profesör           1              1

Temel Tıp Bil.           Anatomi                        Profesör           1              1

 

KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Bölüm                        Anabilim Dalı               Ünvanı        Derece      Adet

Halk Sağ. Hemş.                                              Doçent             2              1

 

7206/1-1

—— • ——

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik Kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin http://www.nku.edu.tr adresli web sayfasından ulaşılabilir.

İlan olunur.

7208/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kadışehri İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

İl/İlçe

Yozgat/Kadışehri

Adresi

Kadışehri Hükümet Konağı Kat: 3 Kadışehri/Yozgat

Tel-Faks

0354 375 49 00 / 0354 375 49 00

Posta Kodu

66540

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Tork Müşavirlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

A.Nohutlu Mh. Yzb.Bahattin Çokdeğerli Cd. Yuvam Apt. No: 17/3 Yozgat

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8560359785

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3639-008488

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7183/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/127179

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gaziantep İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Gaziantep/Şehitkamil

Adresi

İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. No: 6

Tel-Faks

0342-2152500/0342-2152504

Posta Kodu

27090

E-Mail

gantepozidr@ttnet.net.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mustafa Ufuk Akdoğan

 

Adresi

İncilipınar Mah. 3 Nolu Cad. Yunuslar İş Merkezi Kat: 7 No: 34 Şehitkamil/Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

15790227452

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gaziantep Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

33822

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7184/1-1