12 Eylül 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28052

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


I. KATAGORİ TRAFO YAĞI SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


EMÜLGATÖR (E 472 e), ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


VAGON MUHTELİF KAYNAKLI-TALAŞLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MOTOR FRENLEME ÜNİTESİNİN MODERNİZASYONU YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


PRODÜKSİYON STÜDYOSU TEÇHİZATLARI SATIN ALINACAKTIR

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden:


PASLANMAZ TEL TAKVİYELİ ÖRGÜLÜ SALMASTRA VE ARAMİT ÖRGÜLÜ BEZ İLE ALÜMİNYUM KAPLI CAM ELYAF ÖRGÜLÜ KUMAŞ TEMİNİ VE EÜAŞ’A

TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


2. EL 58 KALEM MALZEME SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Arnavutköy Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I. KATAGORİ TRAFO YAĞI SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Kırıkkale Hurda Müdürlüğünde 50.000 Kg. Aliağa Hurda Müdürlüğünde 35.000 kg. olmak üzere toplam 85.000 kg. I. Kategori trafo yağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından I. Kategori bertaraf lisanslı firmaların katılması kaydıyla kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihte satışa arz edilmiştir.

İHALE TARİHİ                İHALE SAATİ                       İHALE YERİ

22 EYLÜL 2011                     14.00                                   MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ :   03123841065 – 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD. :                      02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD. :                03182242898

SEYMEN HUR. MD. :                     02623413797/124-126

7062/1-1

—— • ——

EMÜLGATÖR (E 472 e), ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 100.000 kg. Emülgatör (E 472 e), alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3. Nihai teklifler en geç 27.09.2011 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Şefliğine verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı kapsamındadır.

6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES:  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 – 74

7160/1-1


VAGON MUHTELİF KAYNAKLI-TALAŞLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/138382

1 - İdarenin a) Adresi                 :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                       :   15 kalem vagon muhtelif kaynaklı-talaşlı imalat malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin a) Yapılacağı yer      :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :   29/09/2011 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 29/09/2011 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7077/1-1

—————

MOTOR FRENLEME ÜNİTESİNİN MODERNİZASYONU YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/138413

1 - İdarenin a) Adresi                 :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

    türü ve miktarı                        :   1 kalem motor frenleme ünitesinin modernizasyonu, teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin a) Yapılacağı yer      :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :   28/09/2011 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 28/09/2011 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7078/1-1


PRODÜKSİYON STÜDYOSU TEÇHİZATLARI SATIN ALINACAKTIR

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden:

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Bünyesinde kurulacak olan prodüksiyon stüdyosu için video, kamera, ışık ve ses teçhizatı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesine göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakta olup idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbestir.

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Tınçtık Caddesi No:56 Bişkek/KIRGIZİSTAN

b) Telefon ve faks numarası            :  00996 (312) 54 19 42-47 / 00996 (312) 54 19 35

c) Elektronik posta adresi                :  ihale@manas.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                              :  www.manas.kg

2 - İhale konusu malın                     :  İletişim Fakültesi Bünyesinde kurulacak olan prodüksiyon stüdyosu teçhizatlarının Alımı Hk.

a) Niteliği, türü ve miktarı               :  Prodüksiyon stüdyosu teçhizatlarının Alımı. Ayrıntılı bilgi Teknik ve idari şartnamelerde mevcuttur.

b) Teslim yeri                                  :  Cal Kampüsü Bişkek/ Kırgızistan

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                :  Sözleşme imzalandıktan sonra 120 gün

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Ankara İrtibat Bürosu YÖK Ek Bina 2. Kat Bilkent / ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  28/09/2011 saat : 14.00

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,

5 - Teklif mektubu,

6 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7 - İş bitirme belgesi,

8 - Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli

9 - Banka mektubu

10 - İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

11 - İhale dokümanı, Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi Ankara- Türkiye Hesap No: 1762-5386453-5002 USD hesabına 100 ABD Doları yatırılarak idarenin Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Ankara İrtibat Bürosu YÖK Ek Bina 2. Kat Bilkent / ANKARA adresinden alınabilir.

12 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Ankara İrtibat Bürosu YÖK Ek Bina 2. Kat Bilkent / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7166/2-1


PASLANMAZ TEL TAKVİYELİ ÖRGÜLÜ SALMASTRA VE ARAMİT ÖRGÜLÜ BEZ İLE ALÜMİNYUM KAPLI CAM ELYAF ÖRGÜLÜ KUMAŞ TEMİNİ VE EÜAŞ’A

TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :   2011 /135691

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                     :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0-274-248 56 60 (Pbx) Fax: 0-274-248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :   www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin:

a) Miktarı ve türü

 

Sıra

No

Malzemenin Adı

Ölçüleri

Miktar I Kg

  1

Paslanmaz tel takviyeli örgülü salmastra

Ø 40 mm

1.000    Kg

  2

Paslanmaz tel takviyeli örgülü salmastra

50x90 mm

  1000    Kg.

  3

Aramit örgülü bez

4x200x25.000 mm

        5    Adet

  4

Aramit örgülü bez

4x300x25.000 mm

        2    Adet

  5

Aramit örgülü bez

4x350x25.000 mm

        3    Adet

  6

Aramit örgülü bez

4x370x25.000 mm

        3    Adet

  7

Aramit örgülü bez

4x150x25.000 mm

        2    Adet

  8

Aramit örgülü bez

4x250x25.000 mm

        6    Adet

  9

Aramit örgülü bez

4x600x25.000 mm

        1    Adet

10

Aramit örgülü bez

4x400x15.000 mm

      20    Adet

11

Alüminyum kaplı cam elyaf örgülü kumaş

0,45x1.000x50.000 mm

      15    Adet.

 

b) Teslim Yeri                            :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/Kütahya

c) Teslim Süresi                          :   Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 75 (Yetmişbeş) Takvim Günüdür

d) Dosya No                              :   Ticaret 2011/52

e) İhale Usulü                             :   Açık İhale

3 - İhalenin;

a)Yapılacağı Yer                         :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası Seyitömer/ KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :   29.09.2011 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Firmalar teklifleriyle birlikte her kalem malzemeden numune vereceklerdir. Salmastraların numune boyu en az 30 cm, Aramit Örgülü bez ve Alimünyum Folya bez için ise en az 30x30 cm olacaktır. Numunesi olmayan firma teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

i) Ayrıca Firmalar teklif mektuplarıyla birlikte imalatçı firma ise kendilerinin aksi halde imalatçı firmaya ait ve TURKAK onaylı ISO 9001:2000 kalite belgeleri ve MSDS (malzeme güvenlik ) sertifikalarını teklif mektuplarının ekinde EÜAŞ’a sunacaklardır. Söz konusu belgeleri olmayan veya eksik sunan firma teklifleri geçersiz sayılacaktır.

k) Firmalar teklif edilen ürünlerin TÜRKİYE, ABD, KANADA, JAPONYA ve A.B ülkeleri üretim menşeli olduğunu belgeleyeceklerdir

l) Firmalar ihale teklif ekinde kullanacakları malzemelerin teknik bilgi föylerini (kalınlık, yoğunluk, en yüksek çalışma basıncı dayanımı ve en yüksek çalışma sıcaklığı v.b. olarak) vereceklerdir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), ( c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir.  Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58.  madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 100,-TL (Y.Yüz TL) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 29.09.2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7051/1-1


2. EL 58 KALEM MALZEME SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait Bahçekapı Mah. 2457. Cad. No:4 Şaşmaz-Etimesgut/ ANKARA adresinde bulunan Beton Boru ve Plaktaş Fabrikasındaki 58 kalem 2. El Beton boru fabrikası makinesi, araç ve aletleri, kalıpları, laboratuar, yemekhane ve atölye malzemeleri, aşağıda karşılarında gösterilen tahmini bedel, geçici teminat ve yine karşılarında belirtilen tarih ve saatte listesi doğrultusunda 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince KAPALI teklif artırma suretiyle ihale edilecektir.

1 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 B Blok Kat 13 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından karşısında belirtilen bedel üzerinden temin edilir. Aynı yerde ücretsiz görülebilir.

2 - İhaleye iştirak edeceklerde aranacak belgeler kapalı teklif eksiltme şartnamesinin 4. maddesinde yazılıdır. (a) Kanuni ikametgahı olması, (b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, (c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi, (d) İmza sirküleri vermesi, (e) Vekilse Vekaletname vermesi, (f) Geçici teminat vermesi, (g) Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket için), (h) Şartnamelerinde belirtilen esaslara göre teklif mektubu vermesi . (ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a...h) madde esasına göre temin edecekleri belgeler ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca İhale dokümanının satın alındığına dair belge vermesi, Teklif mektuplarının dosyadaki örneğine göre düzenlenmesi gerekmektedir.

3 - Teklif mektupları ihale günü en geç saat 12.00'ye kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 B Blok Kat 7 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Raportörlüğüne verilecektir. İhale aynı binanın 18. Katındaki Encümen salonunda yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

 

No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Tahmini

Bedel TL

Geçici

Teminat TL

İhale

Tarihi

İhale

Günü

İhale

Saati

İhale

Şekli

Şartname

Bedeli TL

1-

2. El Beton boru fabrikası makinesi, araç ve aletleri, kalıpları, laboratuar, yemekhane ve atölye malzemeleri

58 Kalem

1.312.620,00.-

39.378,60.-

22.09.2011

Perşembe

14.00

36.

250,00.-

7121/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Arnavutköy Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz, yapılacak ihale ile satılacaktır. İhale, "M. Akif Ersoy Mh. Atatürk Caddesi, No:79 / ARNAVUTKÖY" adresindeki Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 150.- (Yüzelli) TL olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

 

S.N.

Bölge

Ada

Parsel

Alanı (m2)

İmar Durumu

İşgal Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarihi ve Saati

1

Bolluca

437

5

7575,30

Ticaret T2 Emsal E=0,25

Yok

3.030.120,00

90.903,60

29.09.2011 13.00

 

MADDE 2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

MADDE 3 - İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74'ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

MADDE 4 - İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

MADDE 5 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ve Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 6 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN :

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN :

1 - İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

5 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

MADDE 7 - Geçici teminat: Muhammen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 8 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 9 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

MADDE 10- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.

MADDE 11 - Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

MADDE 12 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler 29.09.2011 gün ve saat 12.00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu,  isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakta tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

7167/1-1