4 Eylül 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28044

YARGI İLÂNLARI

 


Ankara 12. Sulh Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara 12. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No : 2008/226

Karar No : 2009/1328

Ruhsatsız Ateşli Silahla Mermileri Satın Alma veya Taşımaya veya Bulundurma suçundan sanık MİRZA İNAN hakkında ;

Mahkememizin 15/10/2009 tarih ve 2008/226 esas 2009/1328 sayılı kararıyla, isnat edilen suçtan 5728 Sayılı Yasayla değişiklikten önceki 6136 sayılı yasanın 15/ l maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 62/1, 53/1, maddeleri gereği 5 AY HAPİS ve 375 TL..Adli Para Cezası verildiği, cezası 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun 231/5, 231/8 231/10, ve 231/11 maddelerince gereğince; Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 Yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, emanetde kayıtlı bulunan bıçağında TCK nun 54 maddesi gereğince zoralımına karar verildiğinden:

Adana İli Seyhan İlçesi Mirzaçelebi MH/Ky nüfusuna kayıtlı, Fadli ve Gülser'den olma 18/04/1969 Adana d.lu MİRZA İNAN tüm aramalara rağmen bulunup yokluğunda verilen karar tebliğ edilemediğinden :

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verildiğinden

İlanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından 15 gün sonra hükmün tebliğ olunmuş sayılacağı ve ilan masrafının kendisinden alınacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

6760

—————

Esas No : 2010/534

Karar No : 2011/43

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan ERSİN TENGİLİMLİOĞLU hakkında;

Mahkememizin 21/01/2011 tarih ve 2010/534 esas 2011/43 sayılı ilamıyla isnat edilen suçtan dolayı 5941 sayılı yasanın 5/1 ve Türk Ceza Kanunun 52/2 maddesi gereğince 2.830 TL adli para cezası ile sanığın çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına karar verilmiştir.

Ankara ili Çubuk ilçesi Oymide Nüfusuna kayıtlı Eyyup ve Feride den olma 20/11/1982 Ankara d.lu ERSİN TENGİLİMOĞLU' nun tüm aramalara rağmen bulunup yokluğunda verilen karar kendisine tebliğ edilemediğinden :

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verildiğinden;

İlanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından 15 gün sonra hükmün tebliğ olunmuş sayılacağı ve ilan masrafının kendisinden alınacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

6690