28 Ağustos 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28039

YARGI İLÂNLARI

 


Zile Asliye Ceza Hakimliğinden:

Adana 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zile Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No                                     :  2008/393

Karar No                                   :  2009/96

Karar Tarihi                               :  19.03.2009

Suç                                             :  Karşılıksız Çek Düzenlemek

Suç Tarihi                                  :  31.01.2008

Uygulanan Kanun Maddeleri    :  3167 Sayılı Yasanın 16/1, 16/3 maddeleri

Karar İçeriği                               :  a) 42,500 TL. Adli Para Cezası

                                                     b) 1 Yıl Süreyle Çek Hesabı Açmaktan Yasaklanma

Orhan ve Çiğden oğlu, Bornova 19.11.1970 D.lu, İzmir, Konak, Tepecik Mah. nüf. kyt. Sanık Uğur İÇEN'in tüm aramalara rağmen bulunamamış ve adresi de tespit edilememiş olması nedeniyle yukarıda yazılı hüküm özetinin sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

1. 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİ,

2. Hüküm fıkrasının tebliğinden itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın sanık Uğur IÇEN'e tebliğ edilmiş sayılmasına, kararın tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe takdimi veya Zabıt Katibine yapılacak beyan ile kararın temyiz edilebileceği,

İlan olunur.

6703

—— • ——

Adana 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No      :  2009/483

Karar No    :  2011/275

Kaçakçılık suçundan sanık M.Ali ve iman oğlu, 1973 Halep D.lu.MAHMOUD FARWVATI hakkında mahkememizin 16.5.2011 tarih 2009/483-2011/275 E.K.sayılı ilamı ile TCK.37 md.del.5607 S.K..3/5, TCK.62, 5271 S.K.231/6,231/8, 231/10, 231/11 md.ger.SANIK HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASINA VE 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA gıyabında karar verildiği, bütün aramalara rağmen adresinin meçhul kaldığı anlaşıldığından, 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve müteakip md. uyarınca hükmün resmi gazetede ilanen tebliğine, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememiz zabıt katibine bu süre içinde beyanda bulunmak sureti ile Nöb. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz hakkının bulunduğuna karar verildi.

İlanen tebliğ olunur.

6689