26 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28006

YARGI İLÂNLARI

 


Edirne 4. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Fatih 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edirne 4. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2011/269

Karar No : 2011/287

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 21/6/2011 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Ben Salem ve Zeynep oğlu, 29/12/1986 doğumlu, Gabes doğumlu SAİFEDDİNE BEN SALEM ZRARİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

5837

—— • ——

Fatih 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2002/14

Karar No : 2005/1081

Mahkememizin 28/11/2005 tarih 2002/14 esas 2005/1081 sayılı kararı ile hırsızlığa eksik teşebbüs suçundan 5237 sayılı yasanın 142/1-b, 53 maddeleri gereğince 1 Yıl Hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar Nurettin ve Hatice oğlu, 1976 doğumlu, Elazığ, Merkez, Tepeköyü nüfusunda kayıtlı olan ALİ ÖNDER'e Rüstempaşa Mahallesi, Asmalı Sokak No: 31 Elazığ adresine gönderildiği, bu adresten bulunamadığı gibi mevcut adreslerinde de tanıyan bilen olmadığından tebligat bila infaz iade edilmiştir.

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, Gereği İlan olunur.

5866