14 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27994

YARGI İLÂNLARI

 


Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Esas No               :  2005/19

Karar No             :  2011/70

Davacı                 :  K.H.

C.Sav Esas No     :  2004/26076

Sanık                    :  SALAM A .ALİ AL HAYDARY - 1958 Baghdad doğumlu ,

Suç                       :  Göçmen Kaçakçılığı, Pasaport Sahteciliği

Suç Tarihi            :  17/6/2004 ( Öğrenme Tarihi )

Suç Yeri               :  İstanbul -Bakırköy

Karar Tarihi         :  7/4/2011

Yukarıda açık kimliği sanık hakkında mahkememizden açılan kamu davasının yapılan duruşmaları sonucunda verilen karar gereğince,

Her ne kadar sanık hakkında işlediği iddia olunan göçmen kaçakçılığı ve pasaportta sahtecilik suçları nedeniyle kamu davası açılmış ise de; sanık hakkında zamanaşımını kesen en son usulü işlemin 16/11/2005 tarihinde çıkarılan yakalama müzekkeresi olduğu, bundan sonra sanık hakkındaki asli zamanaşımı süresini kesen başka bir işlem bulunmadan asli zamanaşımı süresinin dolduğunun anlaşılmakta olması karşısında sanık hakkındaki kamu davalarının suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.nun 102/4 maddesi gereğince zamanaşımı nedeniyle ORTADAN KALDIRILMASINA,

Sanık hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasına ve bila infaz iadesi için Bakırköy C.Başsavcılığına müzekkere yazılmasına,

Karar verilmiş olup mahkememizce verilmiş olan karar sanığın yokluğunda verilmiş, tüm aramalara rağmen sanığın açık adreslerinin tespiti yapılamamış olup, karar tebliğ edilemediğinden bu karar, 7201 sayılı kanunun 29, 30, 31 müteakip maddeleri gereğince gıyabi hükmün sanık SALAM A .ALİ AL HAYDARY 'e TEBLİĞİNE,

İlanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün sonra sanığa tebliğ işleminin yapılmış sayılması, ilan masrafının mahkeme masrafı ile ilan ücretinin sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

5300


2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden:

Esas Sayısı    : 2010/5

Karar Sayısı  : 2010/855

Karar Günü   : 20.09.2010

ÖZET           : Sanık Nazif ve Zehra Oğlu, 1979 D.lu, Gaziantep, Islahiye, Telli Ky. Nf. Kyt.lı Mutluay Kemal YALÇIN’ın 24.11.2000-19.01.2002 tarihleri arasında firar, 22.10.2000-30.10.2000 tarihleri arasında firar suçlarını işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de, müsnet suçlardan ceza verilmesine yer olmadığına ve koruma, tedavi altına alınmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4039

—————

Esas Sayısı    : 2010/20

Karar Sayısı  : 2010/321

Karar Günü   : 16.06.2010

ÖZET           : Sanık Hanifi ve Makbule Oğlu, 1980 D.lu, Adana, Yüreğir, Havutlu Taşçı Mh. Nf. Kyt.lı Ergün ÜNSAL’ın 17.02.2002-21.01.2003 tarihleri arasında firar, 08.06.2003-20.07.2009 tarihleri arasında firar suçlarını işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, müsnet suçlardan beraatına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4040

—————

Esas Sayısı    : 2010/38

Karar Sayısı  : 2010/952

Karar Günü   : 15.12.2010

ÖZET           : Sanık Fahri ve Nimet Oğlu, 1961 D.lu, Balıkesir, Merkez, Oruçgazi Mh. Nf. Kyt.lı Hakan EREL’in 14.01.1995-10.05.2004 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, 765 Sayılı T.C.K.nun 102, 104 ve 5271 Sayılı C.M.K.nun 223/8’inci maddeleri uyarınca kamu davasının düşmesine dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4041

—————

Esas Sayısı    : 2010/44

Karar Sayısı  : 2010/856

Karar Günü   : 24.09.2010

ÖZET           : Sanık Şayho ve Gültaze Oğlu, 1969 D.lu, Malatya, Darende, Günpınar Ky. Nf. Kyt.lı Naci UYANIK’ın 04.04.1999-16.12.2004 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, 765 Sayılı T.C.K.nun 102, 104 ve 5271 Sayılı C.M.K.nun 223/8’inci maddeleri uyarınca kamu davasının düşmesine dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4042

—————

Esas Sayısı    : 2010/59

Karar Sayısı  : 2010/942

Karar Günü   : 13.12.2010

ÖZET           : Sanık Hüseyin ve Rahime Oğlu, 1972 D.lu, Afganistan, MezarŞerif Nf. Kyt.lı Muhammet ENVER’in 2002 yılı içerisinde rüşvet vermek suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de; 353 Sayılı Kanunun 9, 17 ve 176’ncı maddeleri uyarınca Askeri Mahkememizin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde dava dosyasının yetkili ve görevli Edirne Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4043

—————

Esas Sayısı    : 2010/100

Karar Sayısı  : 2010/807

Karar Günü   : 30.09.2010

ÖZET           : Sanık Bekir ve Selver Oğlu, 1984 D.lu, Konya, Meram, Karaağaç Nf. Kyt.lı Sami ÖZKAN’ın 02.09.2005-27.01.2006 tarihleri arasında işlemiş olduğu hava değişimi tecavüzü suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-b ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, yine sanığın 22.03.2007-17.12.2009 tarihleri arasında işlemiş olduğu izin tecavüzü suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-b ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4044

—————

Esas Sayısı    : 2010/139

Karar Sayısı  : 2010/872

Karar Günü   : 11.10.2010

ÖZET           : Sanık İbrahim ve Pirozhan Oğlu, 1986 D.lu, Diyarbakır, Ergani, Ziyaret Ky. Nf. Kyt.lı Kazım CEYLAN’ın 29.09.2007-04.10.2007 tarihleri arasında mehil içi izin tecavüzü suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, müsnet suçtan ceza verilmesine yer olmadığına ve koruma, tedavi altına alınmasına, yine sanığın 12.05.2008-02.04.2009 tarihleri arasında hava değişimi tecavüzü suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, müsnet suçtan beraatına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4045