13 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27993

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 3310                                                                       Karar Tarihi : 6/7/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 6/7/2011 tarihli toplantısında;

13/5/2011 tarih ve 27933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 28/4/2011 tarih ve 3194 sayılı Kurul Kararı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 MADDE 1 - 13/5/2011 tarih ve 27933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 28/4/2011 tarih ve 3194 sayılı Kurul Kararının 1 inci maddesindeki “208.726.000.-(ikiyüzsekizmilyonyediyüzyirmialtıbin)TL” rakamı “215.045.000.- (ikiyüzonbeşmilyonkırkbeşbin) TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

5712/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfı

VAKFEDENLER : Süleyman Çetinsaya, Ali Rıza Özderici, Hacı Boydak, Refik Aydoğan, Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Ali Kibar, Mehmet Macit Gül, Ahmet Kamil Erciyas, Taner Yıldız, İzzet Bayraktar, Mustafa Çelik, Recep Mamur, Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Halit Narin, H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş., Dedeman Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Güler Sabancı, Mehmet Sayım Tekelioğlu, Yılmaz Öztaşkın, Saray Halı A.Ş., Hamdi Akın, Bekir Yıldız, Mehmet Özhaseki, Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Emin Bayraktar, Saffet Arslan, Mehmet Emre Gül, Mehmet Fatih Karamancı, Memduh Büyükkılıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ahmet Münir Gül, Ali Doğramacı, Mehmet Sarımermer.

VAKFIN İKAMETGAHI : Kayseri

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU : Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 5/7/2011 tarih ve E:2011/386, K:2011/404 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU:

Kayseri 9. Noterliğince düzenlenen 24/6/2011 tarih, 5527 yevmiye nolu vakıf senedi.

VAKFIN AMACI : Abdullah Gül Üniversitesinin vizyonuna uygun bir konuma en kısa sürede ulaşabilmesi ve eğitim-öğretim alanında kamunun yükümlülüklerini azaltmak için üniversitenin;

a) Akademik ve idari personelinin ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü desteği sağlamak,

b) Fiziki ve teknolojik altyapısı ile eğitim, araştırma ve uygulama imkanlarının geliştirilmesine destek olmak,

c) Başarılı öğrencilerinin ödüllendirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktır.

VAKFIN MALVARLIĞI : 1.900.000-TL nakit.

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Bilim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5754/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

30/11/2010 TARİH VE 27771 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/207582

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

Çetin Emeç Bulvarı No: 5

Tel-Faks

(0312) 4800810

Posta Kodu

06450

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklaması Kaldırılan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Akka İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Gümüşlü İnşaat Turizm Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi

Hoşdere Caddesi No: 138/A Daire: 4 Çankaya/Ankara

Hoşdere Caddesi No: 138/A Daire: 4 Çankaya/Ankara

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Seğmenler V.D.: 0280142376

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Tic. Sicil No: 153036,                        Oda Sicil No: 7/213

Tic. Sicil No: 73580

 

 

Harun Özgül

T.C. Kimlik No.

 

14306998190

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(  )

7. Yasaklama Kararını Kaldırılması Dayanağı ve Kapsamı: Ankara 10. İdare Mahkemesinin 15/6/2011 tarih ve  E.No: 2011/539 sayılı yürütülmesinin durdurulması Kararı.

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5727/1-1


Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1 – İhale Kayıt No                                    :  2007/16951

2 – Yasaklama Kararı Veren

Bakanlık/Kurum                                        :  Özel Bütçeli Kurumlar

3 – İhaleyi Yapan İdarenin                          

a) Adı                                                        :  Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü

b) Adresi                                                   :  Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şerefşirin Mah. Hükümet Meydanı 1. Vakıf İşhanı Kat. 3 No: 22 42030 Karatay/Konya

c) Tel. – Faks                                            :  03323508720-21 - 03323536199

d) e-posta                                                  :  konya@vgm.gov.tr

4 – Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı  :  4735 KİSK

5 – Yasaklama Süresi                                :  1 yıl

6 – İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

Vergi Kimlik No

T.C. Kimlik No

Adı/Unvanı

Adresi

Kayıtlı Ticaret/Esnaf

Oda Adı

Oda Sicil No

8920017023

 

Umut Yapı Tur. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Umut Yapı Tur. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Şemsettin Günaltay Cad. No: 332/2 Kırkkonaklar/Çankaya/Ankara

Ankara

84523

7 – İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Ortak ve/veya Ortakların

Vergi Kimlik No

T.C. Kimlik No

Adı/Unvanı

Adresi

Kayıtlı Ticaret/Esnaf

Oda Adı

Oda Sicil No

4170039413

48340392812

Derviş Güler

Derviş Güler Mahatma Gandi Cad. No: 41/5 Çankaya/Ankara

Ankara

84523

4170039413

48340392812

Derviş Güler

Derviş Güler Şemsettin Günaltay Cad. No: 332/2 Kırkkonaklar/Çankaya/Ankara

Ankara

84523

 

5736/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1 – İhale Kayıt No                                    :  2006/38041

2 – Yasaklama Kararı Veren

Bakanlık/Kurum                                        :  Özel Bütçeli Kurumlar

3 – İhaleyi Yapan İdarenin                          

a) Adı                                                        :  Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü

b) Adresi                                                   :  Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şerefşirin Mah. Hükümet Meydanı 1. Vakıf İşhanı Kat. 3 No: 22 42030 Karatay/Konya

c) Tel. – Faks                                            :  03323508720-21 - 03323536199

d) e-posta                                                  :  konya@vgm.gov.tr

4 – Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı  :  4735 KİSK

5 – Yasaklama Süresi                                :  1 yıl

6 – İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

Vergi Kimlik No

T.C. Kimlik No

Adı/Unvanı

Adresi

Kayıtlı Ticaret/Esnaf

Oda Adı

Oda Sicil No

8920017023

 

Umut Yapı Tur. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Umut Yapı Tur. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Şemsettin Günaltay Cad. No: 332/2 Kırkkonaklar/Çankaya/Ankara

Ankara Ticaret Odası

84523

7 – İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Ortak ve/veya Ortakların

Vergi Kimlik No

T.C. Kimlik No

Adı/Unvanı

Adresi

Kayıtlı Ticaret/Esnaf

Oda Adı

Oda Sicil No

4170039413

48340392812

Derviş Güler

Derviş Güler Mahatma Gandi Cad. No: 41/5 Çankaya/Ankara

Ankara

84523

4170039413

48340392812

Derviş Güler

Derviş Güler Şemsettin Günaltay Cad. No: 332/2 Kırkkonaklar/Çankaya/Ankara

Ankara

84523

 

5736/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1 – İhale Kayıt No                                    :  2006/76332

2 – Yasaklama Kararı Veren

Bakanlık/Kurum                                        :  Özel Bütçeli Kurumlar

3 – İhaleyi Yapan İdarenin                          

a) Adı                                                        :  Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü

b) Adresi                                                   :  Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şerefşirin Mah. Hükümet Meydanı 1. Vakıf İşhanı Kat. 3 No: 22 42030 Karatay/Konya

c) Tel. – Faks                                            :  03323508720-21 - 03323536199

d) e-posta                                                  :  konya@vgm.gov.tr

4 – Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı  :  4735 KİSK

5 – Yasaklama Süresi                                :  1 yıl

6 – İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

Vergi Kimlik No

T.C. Kimlik No

Adı/Unvanı

Adresi

Kayıtlı Ticaret/Esnaf

Oda Adı

Oda Sicil No

2930059252

 

Detay İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Detay İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Şemsettin Günaltay Cad. No: 332/2 Kırkkonaklar/Çankaya/Ankara

Ankara Ticaret Odası

102669

7 – İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Ortak ve/veya Ortakların

Vergi Kimlik No

T.C. Kimlik No

Adı/Unvanı

Adresi

Kayıtlı Ticaret/Esnaf

Oda Adı

Oda Sicil No

7180074991

58765044852

Yüksel Özyürek

Yüksel Özyürek Şemsettin Günaltay Cad. No: 332/2 Kırkkonaklar/Çankaya/Ankara

Ankara

102669

7180074991

58765044852

Yüksel Özyürek

Yüksel Özyürek Uğur Mumcu Sk. No: 28/10 Çankaya/Ankara

Ankara

102669

 

5736/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1 – İhale Kayıt No                                    :  2005/140053

2 – Yasaklama Kararı Veren

Bakanlık/Kurum                                        :  Özel Bütçeli Kurumlar

3 – İhaleyi Yapan İdarenin                          

a) Adı                                                        :  Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü

b) Adresi                                                   :  Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şerefşirin Mah. Hükümet Meydanı 1. Vakıf İşhanı Kat. 3 No: 22 42030 Karatay/Konya

c) Tel. – Faks                                            :  03323508720-21 - 03323536199

d) e-posta                                                  :  konya@vgm.gov.tr

4 – Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı  :  4735 KİSK

5 – Yasaklama Süresi                                :  1 yıl

6 – İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

Vergi Kimlik No

T.C. Kimlik No

Adı/Unvanı

Adresi

Kayıtlı Ticaret/Esnaf

Oda Adı

Oda Sicil No

2930059252

 

Detay İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Detay İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Şemsettin Günaltay Cad. No: 332/2 Kırkkonaklar/Çankaya/Ankara

Ankara Ticaret Odası

102669

7 – İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Ortak ve/veya Ortakların

Vergi Kimlik No

T.C. Kimlik No

Adı/Unvanı

Adresi

Kayıtlı Ticaret/Esnaf

Oda Adı

Oda Sicil No

7180074991

58765044852

Yüksel Özyürek

Yüksel Özyürek Uğur Mumcu Sk. No: 28/10 Çankaya/Ankara

Ankara Ticaret Odası

102669

7180074991

58765044852

Yüksel Özyürek

Yüksel Özyürek Şemsettin Günaltay Cad. No: 332/2 Kırkkonaklar/Çankaya/Ankara

 

Ankara Ticaret Odası

102669

 

5736/4/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER:

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

DOÇENTLER:

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENTLER:

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı'na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Birim

Bölümü

Anabilim Dalı

Ünvanı

Drc.

Adedi

Açıklama

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Hematoloji Yan Dal Uzmanı Olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

1

Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Konusunda Deneyimli Olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

1

Transplantasyon Enfeksiyonları Konusunda Deneyimli Olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Karaciğer Transplantasyonu Konusunda Deneyimli Olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Medikal Onkoloji Yan Dal Uzmanı Olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Sitoloji Konusunda Deneyimli Olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Pediatrik Alerji Yan Dal Uzmanı Olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Embriyoloji ve Histoloji

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Genel Dahiliye Uzmanı Olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Pediatrik Kardiyoloji Deneyimli Olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Matematik Öğretmenliği

Profesör

1

2

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Doçent

2

1

 

Birim

Bölümü

Anabilim Dalı

Ünvanı

Drc.

Adedi

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Yrd.Doç.

3

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Mezunu Olup, Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Doktora Yapmış Olmak

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Zihin Engelliler Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Profesör

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Yrd.Doç.

3

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yrd.Doç.

3

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Yrd.Doç.

3

1

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Seramik

 

Yrd.Doç.

5

1

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Müzik

Müzik Teknolojisi

Yrd.Doç.

4

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Ekonometri

Ekonometri

Yrd.Doç.

3

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat

İktisat Politikası

Yrd.Doç.

3

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd.Doç.

3

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Çalışma Ekonomisi

Yrd.Doç.

5

1

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

1

1

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Yrd.Doç.

5

1

 

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mekanik

Doçent

2

1

 

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Yrd.Doç.

3

1

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Müh.

Telekominikasyon

Yrd.Doç.

5

1

 

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

Yrd.Doç.

3

1

 

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Maden İşletme

Yrd.Doç.

3

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

 

Yrd.Doç.

3

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

 

Yrd.Doç.

4

1

 

Malatya Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

İklimlendirme ve Soğutma Prog.

Doçent

1

1

 

Malatya Sağlık Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Yrd.Doç.

3

1

 

Yakınca MYO

Elektronik ve Otomasyon

Elektronik Teknolojisi

Yrd.Doç.

3

1

Manyetik Nanotelleri Üzerinde Çalışmaları Olmak

5679/1-1