11 Temmuz 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27991

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF EBAT VE GRAMAJLARDA MATBAA KAĞIDI VEPUL KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan Barajı Hes İşletme Müdürlüğünden:


SÖNMÜŞ DÖKME TOZ KİREÇ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


SAF SU HAZIRLAMA SİSTEMİNDE KULLANILMAK ÜZERE AKTİF KARBON VE KUVVETLİ ASİDİK KATYON VE KUVVETLİ BAZİK ANYON REÇİNELERİ SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi İşletme Şube Müdürlüğünden:


7 ADET PUL PERFORAJ APARATI VE 3 TAKIM (OVAL, YILDIZ VE YUVARLAK) YEDEK İĞNE SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MAP TABAK, POLİETİLEN TORBA, OLUKLU MUKAVVA KUTU VE STOKİNET SATIN ALINACAKTIR

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden:


DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


200 GR.LIK TOMURCUK ÇAY SİLİNDİRİK KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: (İPKB)


KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Çardak Hava Alanı Müdürlüğünden:


MASAÜSTÜ XRD CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MERKEZ İLE MUHTELİF SAHA VE KAMP İŞYERLERİNE, KASALI KAMYON VE TREYLER ARAÇLARLA MALZEME TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞİ AÇIK İHALE SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ PANCAR ANALİZ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


550.000 KG REJENERASYON TABLET TUZ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


PİBER OBTİKLİ KORUMA İLETKENİ (OPGW) ÇEKİLMESİ (MALZEME DAHİL) DEMONTAJ VE YERİNE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


1 ADET 3 BOYUTLU RENKLİ DOOPLER EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


CNC ÇİFT PALET DİK İŞLEME MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


8 KALEM CİVATANIN TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN KAZAN ALTI CURUF ÇIKARICI SİSTEMİNDE KULLANILACAK ZİNCİRLERİN TEKNİK RESİM VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ VE YEAŞ’A TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF EBAT VE GRAMAJLARDA MATBAA KAĞIDI VEPUL KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 2 kalem muhtelif ebat ve gramajlarda matbaa kağıdı ve pul kağıdı alımı 21 Temmuz 2011 Perşembe günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel  : (0 312) 310 48 40 / 274-363

5637/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan Barajı Hes İşletme Müdürlüğünden:

Hasanlar Hidroelektrik Santralının 17 kişiyle 3 yıl süreli güvenlik hariç, enerji üretimini gerçekleştirmek üzere işletme, periyodik bakım, onarım ve revizyon işlerinin hizmet alım yoluyla yaptırılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt No                        :   2011 / 100105

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   EÜAŞ SARIYAR HASAN POLATKAN BARAJI HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ NALLIHAN/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :   TEL : 0 312 791 12 13

                                                   FAKS : 0 312 791 12 00

c) Elektronik posta adresi      :   sariyarhes@euas.gov.tr.

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   3 (Üç )yıl ( 1096 takvim günü ) süreli olarak Hasanlar Hidroelektrik Santralının Teknik Şartname esaslarına göre işletilmesi.

b) Yapılacağı yer                    :   Yığılca Yolu Üzeri, Düzce Sınırları içinde

c) İhale Usulü                         :   EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ SARIYAR HASAN POLATKAN HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ/Nallıhan/ANKARA adresindeki İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

b) Tarihi ve saati                    :   27/7/2011 Çarşamba Günü saat : 14.00

4 - İhale dokümanının; görülebileceği ve satın alınabileceği yerler :

a) EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlüğü/Nallıhan/ANKARA (Ticaret Servisi)

b) Kurumumuz Web sitesi : www.euas.gov.tr

c) Şartname bedeli : KDV dahil 200,00 TL. (Y.İkiyüzTürklirası)

d) Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 200,00TL (Y. İkiyüz.-TL) doküman bedelini; İşletme Müdürlüğümüzün T.C. Zıraat Bankası Nallıhan Şubesi İBAN NO TR72 0001 0000 1003 1583 7150 01 nolu hesabına yatırılabilir. (İhale doküman bedelini bankaya yatırılması halinde açıklama kısmına ihale kayıt nosu ve işin konusu yazılmalıdır.)

5 - İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dökümanını almaları zorunludur.

6 - Teklifler 27/7/2011 tarihinde saat 14.00’a kadar EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlüğü/Nallıhan/ANKARA (Muhaberat Servisi) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen Teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5471/1-1


SÖNMÜŞ DÖKME TOZ KİREÇ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2011/96506

1 - İdarenin Adresi;                :   EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli/BURSA

a) Telefon ve Faks No            :   Tel: 0 224 831 73 47 - 3 Hat   Faks: 0 224 831 73 46

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   Partiler Halinde 1500 Ton Sönmüş Dökme Toz Kireç Alımı ve Teslimi işi

b) Teslim Yeri                        :   Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin Teslim Tarihi Süresi    :   Teslim yeri EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğüdür. Teslim yeri EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğüdür. Her partinin yazılı olarak faksla siparişine müteakip 3 takvim günü içinde teslimat yapılacaktır. Faksın ulaşıp ulaşmadığı konusunda firmaca İşletme Müdürlüğüne teyit geçilecektir. Aksi halde itirazı kabul edilmeyecektir.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :   Aynı Adreste Satın alma ve İhale Komisyonu Salonu

a) İhalenin Tarihi ve Saati       :   17 Ağustos Çarşamba Saat 14:00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli /BURSA adresinde bulunan Satın Alma Servisinde görülebilir 50,00- TL (Y/Elli) (KDV Dahil) karşılığı temin edilebilir.

5 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 (Elli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dâhil 60,00 (Altmış) Türk Lirası doküman bedelini Halk Bankası Orhaneli Şubesi TR52 0001 2009 2870 0013 0000 04 IBAN No.lu Müdüriyet Hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 17 Ağustos 2011 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar aynı adreste bulunan Muhaberat Servisimize verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilir.

7 - İstekli firmalar birim fiyat cetveline uygun olarak teklif vereceklerdir. Değerlendirme ise toplam fiyat üzerinden yapılacaktır. Yükleniciye birim fiyat hizmet alımı sözleşmesi düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim Günü olmalıdır.

10 - Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremezler.

11 - İdaremizin bu alımı, 4734 sayılı kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan istisna olup, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5509/1-1


SAF SU HAZIRLAMA SİSTEMİNDE KULLANILMAK ÜZERE AKTİF KARBON VE KUVVETLİ ASİDİK KATYON VE KUVVETLİ BAZİK ANYON REÇİNELERİ SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Saf Su Hazırlama Sisteminde kullanılmak üzere aktif karbon ve kuvvetli asidik katyon ve kuvvetli bazik anyon reçinelerinin temini ve İşletme Müdürlüğüne teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası

1 - İdarenin                                     :   2011/ 97346

a) Adresi                                             YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası           :   0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  1- Aktif Karbon (3300 kg)                           : 6600 Lt

                                                           2 - Demineralize Kuvvetli asidik katyon   : 10500 Lt

                                                           3 - Demineralize Kuvvetli bazik anyon     : 12450 Lt

                                                           4 - Mixedbed Kuvvetli asidik katyon          : 2650 Lt

                                                           5 - Mixedbed Kuvvetli bazik anyon            : 4700 Lt

b) Teslim yeri                                 :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                               :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 (yüzyirmi) takvim gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                            :   4/8/2011 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 100,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Ziraat Bankası Yatağan Şubesi Hsp: TR-64 0001 0003 0531 1960 1050 01 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 4/8/2011 saat 14.00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5570/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 2.212,50 TL ile en çok 20.436,42 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 222,00 TL, en çok 2.044,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, arazi taşıtı, minibüs, kamyonet, kamyon, kapalı kasa kamyonet ve kapalı saç kasa kamyonetten oluşan 20 adet araç; açık artırma suretiyle, 19/7/2011 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 09,30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 18/7/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10,00 TL KDV dahil) İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

5 - Alıcılar araçların tescil kayıtları üzerinde bulunan takyidatları (haciz ve rehin) kabul eder. Trafik tescil kayıtları üzerinde bulunan mevcut takyidatlar (haciz ve rehin) satıştan sonra da devam edecek olup, takyidatlar kaldırılmaksızın alıcı adına tescil işlemi yapılacaktır. Ancak mahkemesince müsadere kararı verilmesi ve kararın kesinleşmesi halinde araç üzerindeki takyidatların tamamı kaldırılacaktır.

Bilgi için : İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (212) (465 80 20)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

5584/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 5.473,41 TL ile en çok 37.068,05 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 547,34 TL, en çok 3.706,80 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 32 adet muhtelif araç; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 21/7/2011 tarihinde saat 9:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 20/7/2011 tarih 16.00'a kadar TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki Ergazi İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı ( 10,00 TL KDV dahil ) Ergazi İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

BİLGİ İÇİN:  Ergazi İşletme Şube Müdürlüğü (0) (0312)-(245 24 31 /201-202)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr -

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

5556/1-1


7 ADET PUL PERFORAJ APARATI VE 3 TAKIM (OVAL, YILDIZ VE YUVARLAK) YEDEK İĞNE SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, 7 adet pul perforaj aparatı ve 3 takım (oval, yıldız ve yuvarlak) yedek iğne, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik özelliklerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/7/2011 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5667/1-1


MAP TABAK, POLİETİLEN TORBA, OLUKLU MUKAVVA KUTU VE STOKİNET SATIN ALINACAKTIR

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Map Tabak, Polietilen Torba, Oluklu Mukavva Kutu ve Stokinet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adı                                             :   Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                        :   Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok. No: 10 Balgat - ANKARA

c) Telefon - Faks Numarası            :   0312 284 36 70 - 312 286 89 65

d) Elektronik Posta Adresi (varsa) :   ihale@ebk.gov.tr

2 - İhale Konusu Alımın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı            :   2.780.000 Ad. Map Tabak, 38.100,00 Kg Polietilen Torba, 1.536.500 Ad. Oluklu Mukavva Kutu, 716.000 Ad. Stokinet Alımı işidir. Söz konusu malzemelerle ilgili ayrıntılı açıklama ihale dosyasında belirlenmiştir.

b) Teslim Yeri                                :   Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan ve Van Et Kombinası Müdürlükleri.

c) İşin Süresi                                   :   1 Yıl

d) İşe başlama tarihi                       :   Sözleşmenin imza tarihi işe başlama tarihidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            :   Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok. No: 10 Balgat -ANKARA

b) Tarihi - Saati                              :   21/7/2011 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.1 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.1.11. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.11.1. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere İsteklinin kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş Banka referans mektubu,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde yapılan her türlü taşıt kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok. No: 10 Balgat-ANKARA adresinde görülebilir ve 250,00.TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli 275,00.TL’dir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 21/7/2011 tarihi, saat 14:00'e kadar Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok. No: 10 Balgat -ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

12 - İstekliler kısmi teklif verebilirler. İşin kısımları ile ilgili açıklamalar idari şartname de belirlenmiştir.

13 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmayıp, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 412 sayılı yönetmeliği kapsamında yapılmakta olup, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5668/1-1


DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Dosyalık Kartonlar teknik şartnamesine uygun olarak, Ofıs’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, iç piyasadan Açık Teklif Usulü ile satın alınacaktır.

 

Cinsi

Ebadı

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

Pembe Dosyalık Karton

700x1000 mm.

6.000

Paket

Teknik

Şartname

19/7/2011

TİPİ: 1-(I.Kalite) CİNSİ: 2-(Tabaka)

 

 

 

 

 

Yeşil Dosyalık Karton

700x1000 mm.

1.000

Paket

Teknik

Şartname

19/7/2011

TİPİ: 1-(I.Kalite) CİNSİ: 2-(Tabaka)

 

 

 

 

 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğünde ve Ofisimizin internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Ünalan Mah. Ünalan Cad. No: 5/3 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İstekliler teklif ettikleri kartonların renk numunesine esas olmak üzere A4 ebadında 4'er adet numuneyi dış zarfa koyacaktır.

5 - Dosyalık kartonların su yönü kısa kenara (700 mm. Kenara) paralel olacaktır.

6 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca aynı gün inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri uygun bulunan firmaların iç zarfları açılacak numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte ihalenin sonuçlandırılmasından sonra iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu Dosyalık Kartonların tamamı için teklifte bulunacakları gibi miktarlar bölünmeksizin Pembe Dosyalık Karton için ayrı,Yeşil Dosyalık Karton için ayrı kısmi teklif de verebilirler.

9 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

Duyurulur.

5620/1-1

—— • ——

200 GR.LIK TOMURCUK ÇAY SİLİNDİRİK KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

 1- Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı 450.000 Adet 200 Gr.lık Tomurcuk Çay Silindirik kutu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 50,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize

b) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Büyükdere/İSTANBUL

c) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26/7/2011 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV.hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmı teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5225/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: (İPKB)

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

“SAĞLIK YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI”

(EIB-WB1-YAPIM-02)

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası’ndan (EIB) ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan (CEB) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki Sağlık Yapılarının anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işi için Dünya Bankasının satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi-( EIB-WB1-YAPIM-02)

İstanbul İlinde 1 adet Sağlık Ocağının anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işi gerçekleştirilecektir.

 

(EIB-WB1-YAPIM-02)

S.

No

İli

İlçesi

Yapının Adı

1

İSTANBUL

Maltepe

Küçükyalı Sağlık Ocağı  (Karayolları Caddesi Sağlık Sokak Küçükyalı)

 

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2008-2009-2010), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2011 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 5.000.000 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve gecici kabulu yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettigi son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve / veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldiysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2006-2010) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı (ana yüklenici) olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere tek bir Sözleşme kapsamında toplam 5.000 m2 betonarme yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 1.000.000 TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (EIB-WB1-YAPIM-02) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 100.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 12 Ağustos 2011 günü saat 11:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul İl Özel İdaresi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No:16 34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel          :   +(90) (212) 518 55 00

Fax          :   +(90) (212) 518 55 05

E-mail     :   info@ipkb.gov.tr

Web       :    www.ipkb.gov.tr

5613/1-1


KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Çardak Hava Alanı Müdürlüğünden:

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ DHMİ İhale Yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası             :   2011/106175

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Çardak Hava Alanı Müdürlüğü

b) Telefon ve faks numarası   :   2588461140 - 2588461149

c) Elektronik Posta Adresi     :   infocardak@dhmi.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ

b) Teslim Yeri                        :   DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Çardak Hava Alanı Müdürlüğü

c) Teslim Tarihi                      :   Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 30(Otuz) takvim günü içinde teslim edilecektir

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   DENİZLİ ÇARDAK HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ

b) Tarihi ve saati                    :   26/7/2011 Salı günü saat 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekli, imalatçı ise imalatçılık belgesini verecektir.

4.3.2. İstekli, yetkili satıcı ise üreticinin vermiş olduğu imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesini verecektir.

4.3.3.a) Yüklenici firmanın iş bünyesinde kullanacağı CACS sisteminin iş bünyesinde kullanılacak sistemin en az % 40 oranında tek sözleşmeye dayalı olarak son 5 yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde noksansız ve ayıpsız olarak imalatı gerçekleştirilen sistemlerden tedarik edildiğinin İdareye belgelenmesi esastır.

b) Ürünün; Türkiye’de sistemin idamesi konusunda bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği sağlayabilecek bir teknik servisi bulunacak ve teknik servis için yeterli şartlara sahip olduğu belgelenecektir.

c) Ürün 10 yıl süreli yedek parça garantisine sahip olacak, bu hususa ilişkin 10 yıllık süreyi içeren sabit fiyatlı yedek parça listesine sahip olması idare tarafından aranacaktır.

4.3.5.a) İmalatçı firmalar ISO /TSE Kalite Sistem Belgesine haiz olacak olup, belgeler teklifle beraber verilecektir.

b) CACS sisteminin kurulumunu yapacak yükleniciler ISO 9001, ayrıca üreticiyse ISO 14001 standartlarına ait belgeler verilecektir.

c) Yüklenici konumundaki firmalar, ihale konusu işle ilgili TSE’den alınmış “Hizmet Yeterlilik” belgesi verecektir.

d) Malzemelerin teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar ve Türkçe kataloglar verilecektir.

e) İş bünyesinde kullanılacak malzemelerin marka ve modelleri belirtilecektir.

4.4 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler; Bu ihalede Kartlı Geçiş Sistemi Temin ve Tesisi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihale yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı, DENİZLİ ÇARDAK HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ adresinden 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 26/7/2011 günü saat 15.00’e kadar DENİZLİ ÇARDAK HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ ‘ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

5678/1-1


MASAÜSTÜ XRD CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

Masaüstü XRD Cihazı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                           :   2011/104399

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası               :   0312 212 60 40/2205 - 0312 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)      :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                 :   www.ankara.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Masaüstü XRD Cihazı, 1 adet

b) Teslim edileceği yer                       :   Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

c) İşin süresi                                       :   İşe başlama tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi. 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                :   19/7/2011 Salı  Saat: 15:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,  bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekli veya anlaşmalı olduğu firma adına düzenlenmiş“TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” verilmelidir.

4.3.2. Cihazın CE sertifikasına uygunluğunu belgelemelidir.

4.3.3. Üretici firmadan alınmış, Türkiye Temsilcisi olduklarına ilişkin belge verilmelidir.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.4. - İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,   en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL(Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 19/7/2011 Salı saat 15:30’a kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13-Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5664/1-1


BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MERKEZ İLE MUHTELİF SAHA VE KAMP İŞYERLERİNE, KASALI KAMYON VE TREYLER ARAÇLARLA MALZEME TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞİ AÇIK İHALE SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                               :   2011/99747

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Telefon ve faks numarası           :   (488)213 27 10 (6 Hat) 488) 213 39 14-213 41 49

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   www.ayuruk@toap.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   BÖLGE HAVUZ SİSTEMİ KAPSAMINDA, BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÜRETİM, ARAMA SONDAJ, KUYU TAMAMLAMA, İÇİ VE DIŞ SAHA FAALİYETLERİ İÇİN KULE MALZEME, VE İLGİLİ EKİPMANIN ÇALIŞMA BÖLGELERİNE KASALI KAMYON VE TREYLER ARAÇLARLA TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞİ.

b) Yapılacağı yer                            :   TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

c) İşin süresi                                   :   1 YIL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Tarihi ve saati                            :   19/7/2011 SAAT 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şekli ve içeriği Açık İhale Usulü ile ihale edilen Hizmet alımlarında uygulanacak teklif alma Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f) Açık İhale Usulü ile ihale edilen Hizmet alımlarında uygulanacak teklif alma Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) İş deneyim belgeleri:

1 - Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

2 - Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Her türlü İşmakinası kiralama işi.

(Özel sektörden alınacak iş deneyim Belgesine ait sözleşme ve hak ediş faturaları, teklif ile birlikte ihale komisyonuna sunulması gerekir.

3 - Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden Alınmış K1 Belgesi.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4 - İhale dokümanı [TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BON. BAŞMÜH. BATMAN adresinde görülebilir ve 150,00 TL. Karşılığı aynı adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 19/7/2011, saat 14.00'e kadar TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ /MUHABERAT ŞEFLİĞİ’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler tekliflerini, [ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.]

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Madde 2'de niteliği, türü ve miktarı yazılı araçların mülkiyetine veya sözleşme dönemi sonuna kadar noter onaylı taahhütname ile kullanım hakkına sahip olmak

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

İdaremiz (hizmet alımı ihaleleri) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

5662/1-1


FABRİKAMIZ PANCAR ANALİZ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası               :   2011/100547

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :   0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi      :   -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   2011/2012 kampanyasında işin durumuna göre fabrikamızca belirlenecek tarihler arasında, fabrikamız Pancar Analiz Laboratuvarı için pancar getiren çiftçi araçlarından numune alınıp % fire ile % polar şeker varlığının tespiti işidir.

                                                   Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuvarı hizmet ifasında; % fire analizi için her vardiyada 8 kişi olmak üzere 3 vardiyada 24 kişi; Digesyon analizi için her vardiyada 4 kişi olmak üzere 3 vardiyada 12 kişi olup toplam 36 kişi çalıştırılacaktır.

b) Yapılacağı yer                    :   Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :   Kampanya dönemi boyunca + - % 20 toleranslı 80 (Seksen) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   21/7/2011, 14:30

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İhaleye ilişkin Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İhaleye ilişkin Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) 4.3. ncü maddelerde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri :

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

İş Deneyim Belgelerinin düzenlenmesi, verilmesi, güncellenmesi ve değerlendirilmesi hususlarında “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin beşinci ve altıncı bölümünde (43-49 maddeler) yer alan düzenlemelere göre hareket edilecektir.

5 - Bu işte benzer iş olarak kabul edilecek işler;

Personel çalıştırılmasına dayalı her türlü iş benzer iş olarak kabul edilecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100 TL (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni Temsilcilerinin ihale günü saat 14:30 da fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

13 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5497/1-1

—— • ——

550.000 KG REJENERASYON TABLET TUZ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmelerinde kullanılmak üzere 550.000 kg Rejenerasyon Tablet Tuz kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az % 3'ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Erler Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, " Alemdağ Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No: 10 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul" adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve "İhsaniye Gazlıgöl" adresindeki Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 21 Temmuz 2011 günü saat 10:00'a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 11.30’de Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

5656/1-1


PİBER OBTİKLİ KORUMA İLETKENİ (OPGW) ÇEKİLMESİ (MALZEME DAHİL) DEMONTAJ VE YERİNE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

380 kV Birecik HES –G.Antep 5 TM-G.Antep 2 TM. ve 154 kV Ş.Urfa 1 TM –Ş.Urfa 2TM. EİH’larında fibert optikli koruma (OPGW) iletkeninin demontajı ve montajı (malzeme dahil) işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2011/102115

1 - Teşekkülün                              :  TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.

TEİAŞ 12.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

a) Adresi                                       :  Bahaaddin Nakıpoğlu Bulv.Yavuzeli Cad .Mezarlık karşısı Fevzi Çakmak P.K. 18 27001 Ş.Kamil/ G.ANTEP

b) Telefon ve faks numarası          :  0 342 329 28 28 (dh:210)Faks:0 342 329 08 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  12grup.satinalma@teias.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği,türü,miktarı :

1-380 kV Birecik HES-Gaziantep 5 TM (46.672 km)

2-380 kV Gaziantep 5 TM. Gaziantep 2 TM.(14.912 km)

3-154 kV Şanlıurfa 1 TM. Şanlıurfa 2 TM (12.855 km.) E.İ.Hatlarına İhale dökümanında belirtilen hususlar çerçevesinde Fiber Optikli Koruma İletkeni (OPGW) çekilmesi (malzeme dahil) demontaj ve yerine montajı.

b) Yapılacağı yer   :  İlanın 2.Maddesinin a bendinin 1.2.3.sıra numarası ile belirtilen Enerji İletim Hatlarında

c) İşin süresi          :  İşbaşı tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer   :  TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Toplantı salonu

b) Tarihi ve saati   :  20/7/2011 saat 14:00

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

c) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.5 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.7 - İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

.4.1.8 - İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.9 - İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.10 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.11 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.12 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır

4.1.13 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.2 - Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler

Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler :

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

Bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir. Bilanço ve Eşdeğer Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilânçosunun ve bilânçonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeleri,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

İsteklinin,

a) Cari oranın( dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynaklar oranının (öz kaynaklar/toplam aktif ) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

yeterli kriterlerdir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlayıp sağlamadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonu gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.3 - Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler

4.3.1. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İstekliler, İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeyi sunacaklardır.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Ticaret ve Satınalma Şefliğinde görülebilir ve/veya 100,00 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.İhale Şartname bedeli Grup Müdürlüğü veznesine veya Gaziantep Vakıfbank Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu hesaba yatırılabilir İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı (CD’si) satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler İhale saatine kadar TEİAŞ 12. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel Sözleşme düzenlenecektir.

9 - Bu İhalede kısmi teklif verilemez

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin%3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar İhaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale dokümanı ve ekleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

5599/1-1


1 ADET 3 BOYUTLU RENKLİ DOOPLER EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

3 Boyutlu Renkli Doopler Ekokardiyografi Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası               :   2011/105623

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :   0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi      :   bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   1 Adet 3 Boyutlu Renkli Doopler Ekokardiyografi Cihazı Alımı

b) Teslim yeri                         :   CIP/Ankara Gümrükleri

c) Teslim tarihi                       :   Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemenin tamamı 100 (yüz) takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                    :   25/7/2011 Pazartesi günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait orijinal doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller,

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak verilecektir),

4.2.5. Garanti taahhütnamesi,

4.2.6. Garanti sonrasında ücreti karşılığı yedek parça ve teknik servis verileceğine ait taahhütname,

4.2.7. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve alımı yapılacak olan 3 Boyutlu Renkli Doopler Ekokardiyografi Cihazı’nın T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 70.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 25/7/2011 Pazartesi günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 1/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5658/1-1

—————

CNC ÇİFT PALET DİK İŞLEME MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR

CNC Çift Palet Dik İşleme Merkezi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası               :   2011/105657

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :   0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi      :   bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   1 Adet CNC Çift Palet Dik İşleme Merkezi Alımı

b) Teslim yeri                         :   Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

c) Teslim tarihi                       :   Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                    :   15/7/2011 Cuma günü, saat: 11:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait orijinal doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller,

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak verilecektir),

4.2.4. Garanti taahhütnamesi,

4.2.5. Garanti sonrasında ücreti karşılığı yedek parça ve teknik servis verileceğine ait taahhütname.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 15/7/2011 Cuma günü, saat 11:30’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 1/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5659/1-1


8 KALEM CİVATANIN TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 8 kalem civatanın temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                               :   2011/95592

1 - İdarenin                                            

a) Adresi                                                 :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü YATAĞAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası                   :   0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi                      :   ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının

Görülebileceği İnternet Adresi               :   www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

S. NO

CİNSİ

MİKTAR

STANDART

 

1

M20X45 mm (tam paso) 6.8 Kalite altı köşe başlı

2.500 ADET

DIN 6912

 

2

M20X55 mm (tam paso) 6.8 Kalite altı köşe başlı

2.000 ADET

DIN 6912

 

3

M20X60mm(yarım paso) 6.8 Kalite altı köşe başlı

500 ADET

DIN 6912

 

4

M20X150mm(yarım paso) 8.8 Kalite altı köşe başlı

2.000 ADET

DIN 912

 

5

M20X140 mm (yarım paso) 8.8 Kalite imbus

1.500 ADET

DIN 601 (931)

 

6

M20X180 mm (yarım paso) 8.8 Kalite imbus

1.500 ADET

DIN 601 (931)

 

7

M30X70 mm (yarım paso) 12.9 Kalite imbus

2.000 ADET

DIN 601 (931)

 

8

M20X190 mm (yarım paso) 12.9 Kalite altı köşe başlı

2.000 ADET

DIN 601 (931)

b) Teslim yeri                                         :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                                       :   Sözleşmeyi müteakip 30 Takvim Günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                     :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                                    :   28/7/2011 saat 15.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Ziraat Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR64 0001 0003 0531 1960 1050 01.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 28/7/2011 saat 15:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5473/1-1

—————

YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN KAZAN ALTI CURUF ÇIKARICI SİSTEMİNDE KULLANILACAK ZİNCİRLERİN TEKNİK RESİM VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ VE YEAŞ’A TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

İhale kayıt numarası                           :   2011/95558

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü YATAĞAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası               :   0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi                  :   ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının

Görülebileceği İnternet Adresi           :   www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                  : Curuf Çıkarıcı Zinciri Ø 24x86x430 MM5 Baklalı Res. No:KB.010.12 : 1.000 ADET (Zincirler 5’er baklalı parçalar halinde imal edilecektir. 1 adette 5 bakla mevcuttur.)

b) Teslim yeri                                     :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                                   :   Sözleşmeyi müteakip 60 Takvim Günüdür.

3 - İhalenin                                        

a) Yapılacağı yer                                 :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                                :   28/7/2011 saat 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Ziraat Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR64 0001 0003 0531 1960 1050 01.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 28/7/2011 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5472/1-1