29 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27979

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MARİON M II TİP ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖRDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRONİK KART SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ. Kurumu E L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM-ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


EÜAŞ SARIYAR HASAN POLATKAN BARAJI HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5 KALEM ELEKTRİK İZOLASYON MALZEMELERİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan Barajı HES İşletme Müdürlüğünden:


PVC CİLTLİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


ÇİFT YÜZLÜ KUŞE KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


BASKILI SELEFON KAPLI DOSYA İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


250 ADET MİNİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR İLE 200 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


210.000 ADET SAYISAL OYUNLAR BİLET RULOSU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


2 ADET -TAZE HAVA FANI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TÜRBİN YAĞI 68 VEYA MUADİLİ ALIMI VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ASANSÖRLERİN PERİYODİK BAKIMI (1 YIL SÜRELİ) İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİLİK İLANI

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞIĞILI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


2.200 DEKAR AYÇİÇEĞİ VE 2.300 DEKAR 2. ÜRÜN YEMLİK DANE MISIR EKİLİŞ SAHALARINDA HASAT İŞLERİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


BANKAMIZ İHTİYACI İÇİN 1.400 ADET SUNUCU VE OPSİYONEL ÜRÜNLER SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA MODELİ ÇERÇEVESİNDE (YAP-İŞLET DEVRET) İNŞAAT YAPTIRILIP KİRAYA VERİLECEKTİR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA MODELİ ÇERÇEVESİNDE (YAP-İŞLET DEVRET) İNŞAAT YAPTIRILIP KİRAYA VERİLECEKTİR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF TİP LOKOMOTİFLERDE BULUNAN REBS REM SGF2000 TİPİ BODEN YAĞLAMA SİSTEMLERİNİN BAKIM-ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE 15 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MARİON M II TİP ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖRDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRONİK KART SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ. Kurumu E L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğümüzce Marion M II tip elektrikli ekskavatörde kullanılmak üzere 10 kalem elektronik kart alımı alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :   2011/95908

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :   Tel: 0286-4162001     Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi     :   clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                    :   www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   10 kalem elektronik kart. (cinsi, miktarı ve parça nosu ihtiyaç listesinde belirtilmiştir.)

b) Teslim yeri                         :   Ç.L.İ. Müdürlüğü merkez ambarı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   14 TEMMUZ 2011 - 15.00

c) Dosya no                            :   242-ÇLİ/2011-0477

4- İhaleye ait dokümanlar;

- Çan’da: Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

- İzmir’de: T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği, Erzene Mahallesi, 78. Sokak No: 3 Bornova/İZMİR

- Ankara’da: T.K.İ. Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 100.00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 14/7/2011 saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5204/1-1


PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM-ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2011/2012 Kampanya Dönemi Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım-Onarım ve Revizyonu Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                      :  2011/95096

1. İdarenin

a) Adresi                               :  Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası  :  364 2350470 (6 Hat) – 364 2350477

2. İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı     :  Yerköy Bölgesi Sekili Kantarındaki +/- % 20 toleranslı 40.000 ton pancarın dizel tahrikli seyyar pancar boşaltma makinesi ile boşaltılması, Yerköy Bölgesi Yerköy Kantarındaki +/- % 20 toleranslı 50.000 ton pancarın elektrik tahrikli seyyar pancar boşaltma makinesi ile boşaltılması, Fabrikada bulunan Sabit pancar boşaltma makinesi ile +/- %20  toleranslı 350.000 ton pancarın boşaltılması ve Fabrikada bulunan 4 adet Elektrikli seyyar pancar boşaltma makinesi ile +/- %20 toleranslı 400.000 ton pancarın boşaltılması ve bu makinelerle ilgili bakım, onarım revizyon işlerinin yapılması hizmet işi.

b) Yapılacağı yer                   :  Çorum Şeker Fabrikasında ve bağlı Yerköy Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan Sekili ve Yerköy kantarları.

c) İşin süresi                          :  Çorum Şeker Fabrikası 2011/2012 Pancar İşleme Kampanya Dönemidir.

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer                   :  Çorum Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                   :  12/7/2011 Salı günü saat 14.00

4. İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5228/1-1


EÜAŞ SARIYAR HASAN POLATKAN BARAJI HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5 KALEM ELEKTRİK İZOLASYON MALZEMELERİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan Barajı HES İşletme Müdürlüğünden:

İhale kayıt No                            :   2011/96298

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   EÜAŞ SARIYAR HASAN POLATKAN BARAJI HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ NALLIHAN/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası       :   TEL : 0 312 791 12 13

FAKS : 0 312 791 12 00

c) Elektronik posta adresi          :   sariyarhes@euas.gov.tr.

2 - İhale konusu malzemenin:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :

1 - 800 KG ANA GÖVDE İZOLASYON MALZEMESİ

2 - 1000  MT. İLETKEN BANT

3 - 4000 MT. YARI İLETKEN BANT

4 - 30.000 MT. SON KAT İZOLASYON MALZEMESİ

5 - 125.000 MT. BOYUNDURUK İZOLASYON MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAME ESASLARI DOĞRULTUSUNDA SATIN ALINACAKTIR.

b) Yapılacağı yer    :   EÜAŞ SARIYAR HASAN POLATKAN BARAJI HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ NALLIHAN/ANKARA

c) İhale Usulü         :   EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer     :   Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ SARIYAR HASAN POLATKAN HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ/Nallıhan/ANKARA adresindeki İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

b) Tarihi ve saati    :   15/7/2011 Cuma  günü saat : 14.00

4 - İhale  dokümanının; görülebileceği ve satın alınabileceği yerler :

a)  EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlüğü/Nallıhan/ANKARA (Ticaret Servisi)

b)  Kurumumuz Web sitesi    : www.euas.gov.tr

c)  Şartname bedeli                 : KDV dahil 50,00 TL.(Elli Türk Lirası)

d) Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 50,00,-TL (Y.Elli.-TL)  doküman bedelini; İşletme Müdürlüğümüzün T.C. Zıraat Bankası Nallıhan Şubesi İBAN NO TR72 0001 0000 1003 1583 7150 01 nolu hesabına yatırılabilir.(İhale doküman bedelini bankaya yatırılması halinde açıklama kısmına ihale kayıt nosu ve işin konusu yazılmalıdır.)

5 - İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dökümanını almaları zorunludur.

6 - Teklifler 15/7/2011 tarihinde saat 14.00’a kadar EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlüğü/Nallıhan/ANKARA (Muhaberat Servisi) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen Teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5215/1-1


PVC CİLTLİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı PVC ciltlik, Teknik Özellikler Listesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan Açık Teklif Usulü ile satın alınacaktır.

 

Cinsi

Ebadı

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

PVC Ciltlik Mavi-Hasır Desen

690 mm

160.000

m.

Teknik Özellikler Listesi

7/7/2011

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğünde ve Ofisimizin internet sitesinde görebilirler.(www.dmo.gov.tr)

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğü Ünalan Mah. Ünalan Cad. No:5/3 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İstekliler ihale öncesinde teklif numunesi olarak 690 mm. eninde 1 bobin (En az 300 m.) Ham Madde Depo Şefliğimize teslim ederek numune teslim tutanağını dış zarfa koyacaktır.

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların iç zarfları açılacak numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte ihalenin sonuçlandırılmasından sonra iade edilecektir. İç zarfların açılacağı gün ve saat ihaleye iştirak eden firmalara bildirilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - İstekliler ihale konusu PVC Ciltliğin tamamı için teklifte bulunacaktır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. de verilebilecektir.

8 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay geçerli geçici teminat verilecektir.

9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

Duyurulur.

5266/1-1


ÇİFT YÜZLÜ KUŞE KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 135 gr./m2’lik Çift Yüzlü Kuşe Karton teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan Açık Teklif Usulü ile satın alınacaktır.

 

Cinsi

Ebadı

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

135 gr./m2’lik Çift Yüzlü Kuşe Karton

650x1000 mm.

4.000

Pk.

Teknik Özellikler Listesi

11/7/2011

Paket İçi 100’lü

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğünde ve Ofisimizin internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Ünalan Mah. Ünalan Cad. No: 5/3 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatında göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Çift Yüzlü Kuşe Kartonun tamamı için teklifte bulunacaklardır. (Çift Yüzlü kuşe Karton İçin TL./Paket birim fiyat verilecektir.)

7 - Teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda En Az 6 Ay Süreli Geçici Teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

Duyurulur.

5267/1-1

—————

BASKILI SELEFON KAPLI DOSYA İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Baskılı ve selefon kaplı Dosya imalatında kullanılacak olan Bristol kartonu, osya teli ile baskıya esas teşkil eden aydınger çıkışı İşletmemizce verilerek, diğer malzemeleri yükleniciye ait olmak kaydıyla teknik özellikler listesi ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasada yaptırılması işi “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.

 

Cinsi

Ebadı

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarih

Baskılı Selefon Kaplı Dosya

33x24cm.

817.000

Ad.

Teknik Özellikler

ve Ticari Şartname

12/7/2011

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğünde ve Ofisimizin internet sitesinde görebilirler.(www.dmo.gov.tr)

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğü Ünalan Mah. Ünalan Cad. No: 5/3 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Dosyaların tamamı için teklifte bulunacaktır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay geçerli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu fason işçiliği ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

Duyurulur.

5268/1-1


250 ADET MİNİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR İLE 200 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı, 250 adet mini dizüstü bilgisayar ile 200 adet masaüstü bilgisayar Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığından görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameler, Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 6/7/2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5286/1-1

—————

210.000 ADET SAYISAL OYUNLAR BİLET RULOSU SATIN ALINACAKTIR

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 210.000 adet sayısal oyunlar bilet rulosu, teknik şartnamesine uygun olarak, tip ticari şartnamemiz ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde ve kuruluşça hazırlanan teslimat programına göre, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No.lu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 8/7/2011 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firma numunelerinin teknik şartnamesine göre istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklif verecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

Bilgilerinizi ve konuya ilgi duymanız halinde, tekliflerinizin belirtilen gün ve saate kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulması ilan olunur.

5287/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                               :   2011 / 24

İhale Kayıt No                       :   2011 / 93843

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                 :   EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :   TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 24 21

c) Elektronik posta adresi      :

2 - İhale konusu Malzemenin .

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   1. ve 2. Ünite Soğutma Suyu Pompa-Kondanser Bağlantı Boru Hatlarının İçten Kaplanması, Kısmen Yenilenmesi ve Beton Muhafazanın Kaldırılması İşi. Teknik Şartname ve Resimlere Göre.

b) Teslim yeri                         :   ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                           :   1. Ünite 65 Takvim Günü

                                                   2. Ünite 35 Takvim Günü Toplam : 100 Takvim Günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :   9/8/2011 SALI Günü Saat :14 :00

c) İhale Usulü                         :   EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00 -TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 9/8/2011, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: İBAN TR : 280001 000454 109 057 75-5001

Vakıf Bank Zonguldak. Şb: İBAN : TR : 88000 15 00158 00728 503 58 21

Halk Bankası Zonguldak Şb: İBAN : TR: 580001 2009 806 00013 00017

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5256/1-1

—————

2 ADET -TAZE HAVA FANI SATIN ALINACAKTIR

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                               :   2011/25

İhale Kayıt No                       :   2011/94988

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                 :   EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :   TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 29 99-24 21

c) Elektronik posta adresi      :

2 - İhale konusu Malzemenin .

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   2 ADET -TAZE HAVA FANININ TEMİNİ VE İŞLETME AMBARLARINA TESLİMİ İŞİ.

                                                   - TEKNİK RESİM VE ŞARTNAMEYE GÖRE.

b) Teslim yeri                         :   ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                           :   BİRİNCİ HAVA FANI : 330 TAKVİM GÜNÜ İKİNCİ HAVA FANI : 430 TAKVİM GÜNÜ.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :   23/08/2011 SALI Günü Saat : 14 : 00

c) İhale Usulü                         :   EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00 -TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 23/8/2011, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR= 280001 000454 109 057 75-5001

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21

Halk Bankası Zong. Şb: IBN NO: TR = 580001 2009 806 00013 00017

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5257/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda 3 Adet Toprak Çamur Havuzunun Temizlik, Hafriyatının Nakliyesi ve Tesviyesinin Yapılmasına Ait Hizmet Alımı İşi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/94224

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Nurhak Yolu Üzeri Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası       :   Tel : 0 344 419 16 09 Fax : 0 344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   Fabrikamız 1 nolu Brükner Çamur Havuzu, 2 ve 3 nolu Meydan binası arkasında tahmini 58.000 m3 çamur havuzlarında bulunan çamurun hafriyatının temizlenmesi ve çıkan hafriyatın yaklaşık 1900-2300 mt. mesafedeki döküm sahasına nakledilmesi ve tesviye edilmesi işidir.

b) Yapılacağı yer                        :   Elbistan Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                               :   Yer Teslimini müteakip 45 takvim günüdür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   Elbistan Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                        :   14/7/2011 Saat : 14.00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. -İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1.- İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır”

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İş Deneyim Belgesi

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.2. İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli loder, kamyon, ve diğer iş makinalarına ait envanter listesi. İstekli, kendi malı olan makinelerin fotokopilerini; Kiralama yolu ile temin edilecek ekipman içinse, listeyi sunulması gerekir.

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Hertürlü hafriyat, kum, çakıl, kömür, curuf, taş ve pancar nakli benzer iş olarak kabul edilir.

5 - İhale dökümanı Elbistan Şeker Fabrikasının yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100 TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 14/7/2011 tarihinde saat 14.00'a kadar Elbistan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir.

5198/1-1


TÜRBİN YAĞI 68 VEYA MUADİLİ ALIMI VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :   2011/89821

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                 :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası :   0–274–248 56 60 (Pbx)  Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri :   www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin:

a) Miktarı ve türü

Malzemenin Adı

Miktar Ton

Türbin yağı 68 veya muadili

18000 KG

TOPLAM

18000 KG

 

b) Teslim Yeri                        :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/Kütahya

c) Teslim Süresi                      :   Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 40 (Kırk) Takvim Günüdür

d) Dosya No                          :   Ticaret 2011/33

e) İhale Usulü                         :   Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                    :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati           :   19/7/2011 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), ( c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

ı) Firmalar imalat yeterlilik, kalite sistem yönetim (TSE veya ISO veya LLOYD veya DIN vb) belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

i) Malzeme ve imalat menşei ve firma adresleri : Teklifte imalat yapan firmanın adı ve adresi mutlaka belirtilecekdir.

j) Madeni yağlar yurtdışı imali olduğu takdirde istekliler imalatçı firmanın Türkiye’deki yetkili temsilcisi olduklarına dair belgeyi teklifleri ile birlikde vereceklerdir.

k) Firmalar tekliflerinde bahis konusu ürünün teknik özelliklerinin ayrıntılı olarak tanıtan bilgi formu, katalog, broşür, vs gibi tanıtıcı belge yada belgeler sunacaklardır.

l) Firmalar teklif eklerinde, verecekleri madeni yağ performanslarını (API, MB, MİL, vs.) ve fiziksel değerlerini belirten, tasdikli belgeyi vereceklerdir. Bu belgesi olmayan yağ değerlendirilmeyecektir. Performansı istenenden düşük olanlar değerlendirilmeyecektir.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58.  madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 100,-TL (Yüz TL) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 19/7/2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 4/12/2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4982/1-1

—————

ASANSÖRLERİN PERİYODİK BAKIMI (1 YIL SÜRELİ) İHALESİ YAPILACAKTIR

Aşağıda özellikleri belirtilen hizmet açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :   2011/87216

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                 :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası :   0–274–248 56 60 (Pbx)  Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri :   www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin:

a)

 

SIRA NO

ASANSÖRÜN ADI

YÜK KAPASİTESİ

VEYA İNSAN SAYISI

DURAK SAYISI

MİKTAR

1-

IV. Ünite kazan asansörü

2000 Kg. veya 25 kişi

8

1 Adet

2-

IV. Ünite insan asansörü

4 kişi

4

1 Adet

3-

İşletme binası insan asansörü

4 kişi

4

1 Adet

 

b) Teslim Yeri                        :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/Kütahya

c) İşin Süresi                           :   Yer teslim tarihine müteakip, 1 (Bir) yıldır.

d) Dosya No                          :   Ticaret 2011/32

e) İhale Usulü                         :   Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                    :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati           :   14/7/2011 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Yer Görme Belgesi

i) İş Deneyim Belgeleri:

İsteklilerin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belgeleri vermeleri zorunludur. Bu belgenin istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’i oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmede yerine getirilmiş olması zorunludur.

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin belgelerde, iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç yukarıda belirtilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmayacaktır.

(b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya fatura örneğinin o ülkenin yetkili makamları tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edilir.

Bu kapsamda sunulan belgelerin, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi, sözleşmede; iş sahibinin adı ve soyadı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve iş tanımı, yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim ve/veya kabul tarihinin gösterilmesi zorunludur.

j)

- İstekliler teklifleri ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya yetkili kıldığı merciden “Asansör Bakım Firması Belgesi”ni birlikte vermek zorundadır.

- İstekliler teklifleri ile birlikte Çalıştırdıkları mühendisler için kendi firmaları adına çıkarılmış “Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Belgesi” (Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odasından ayrı ayrı olacaktır.) vermek zorundadırlar.

- İstekliler teklifleri ile birlikte TSE hizmet yeterlilik belgesi.

Benzer İş: Her Türlü Asansör Bakım İşleri

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 50,-TL (Elli Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, fax numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 14/7/2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 4/12/2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4895/1-1


ÖN YETERLİLİK İLANI

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Atmosfer Kontrollü Ark Eritme Sistemi 1 Adet, Atmosfer Kontrollü Eriyik Eğirme Sistemi 1 Adet, İnce Film Üretim Sistemi 1 Adet, Mikro Tomografi Cihazı 1 Adet, 600 MHz NMR(Nükleer Manyetik Rezonans) Sistemi 1 Adet 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 19. maddesi uyarınca Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                       :   2011/94490

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km. 44280 Kampus-MALATYA

b) Telefon ve faks numarası           :   0.422.341 12 36-0.422.377 32 93 /

                                                           Faks: 0.422.341 12 37

c) Elektronik posta adresi              :   -

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının

Görülebileceği internet adresi (varsa) :     -

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Atmosfer Kontrollü Ark Eritme (Arc-Melter) Sistemi 1 Adet, Atmosfer Kontrollü Eriyik Eğirme (Melt-Spinner) Sistemi 1 Adet İnce Film Üretim Sistemi 1 Adet, Mikro Tomografi Cihazı 1 Adet, 600 MHz NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) Sistemi 1 Adet

b) Teslim [yeri/yerleri]                   :   İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya Proje Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj edilerek çalışır vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak teslim edilecektir.

c) Teslim [tarihi/tarihleri]               :   Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 240 Takvim günü içinde

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                             :   İnönü Üniversitesi Rektörlüğü İdari Bina Kat: 6 Dış İlişkiler Birimi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   21/7/2011 Saat: 10.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ön Yeterlilik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) Ön Yeterlilik Şartnamesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlilik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Ön Yeterlilik Şartnamesinin 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Atmosfer Kontrollü Ark Eritme (Ark-Melter) Sistemi , Atmosfer Kontrollü Eriyik Eğirme (Melt-Spinner) Sistemi , İnce Film Üretim Sistemi , Micro Tomografi (Micro-CT) Cihazı , 600 MHz NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) Sistemi ne Teklif verecek firmalar ,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerine sahip olmalı ve bu belge teklifleriyle birlikte sunulmalıdır.

Firmalar ISO9001, CE, TSE, TÜRKAK kalite norm belgelerinden en az birisine sahip olmalı ve bu belge teklifleriyle birlikte sunulmalıdır.

Micro Tomografi cihazına teklif verecek firmalar; Yukarıda istenilen belgelere ilaveten Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) radyasyon cihazları ithalatı yapabilir belgesine sahip olmalı, montaj sonrasında radyasyon kaçağı test işlemlerini gerçekleştirerek, sistemin çalışabilmesi için gerekli lisansı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) nezdinde sağlayacaktır ve bunun için hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Satıcı firmalar, bakım-onarım ve yedek parça temini açısından teklif edilen cihazların Türkiye Yetkili Satıcısı olduğunu (İmalatçıdan alacağı apostil imzalı belge ile) belgeleyecektir.

4.3.2.Atmosfer Kontrollü Ark Eritme Sisteminin; Cihaz ve tüm ekipmanları, fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 3 yıl ücretsiz (bu süre isteğe bağlı olarak karşılıklı anlaşma çerçevesinde standart bir ücret karşılığı 6 yıla kadar uzatılabilmeli), 10 yıl boyunca da ücreti karşılığı yerinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır. Garanti süresinde veya garanti kapsamı sonrasında cihazla ilgili verilecek her nevi bakım, onarım vs. en geç 1 hafta içersinde sağlanmalıdır. Bu servisi sağlamak üzere zaruri durumlarda (yurt dışından parça temini gibi) bu süre en fazla 1 ay olmalıdır.

Atmosfer Kontrollü Eriyik Eğirme Sisteminin; Cihaz ve tüm ekipmanları, fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 3 yıl ücretsiz (bu süre isteğe bağlı olarak karşılıklı anlaşma çerçevesinde standart bir ücret karşılığı 6 yıla kadar uzatılabilmeli), 10 yıl boyunca da ücreti karşılığı yerinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır. Garanti süresinde veya garanti kapsamı sonrasında cihazla ilgili verilecek her nevi bakım, onarım vs. en geç 1 hafta içersinde sağlanmalıdır. Bu servisi sağlamak üzere zaruri durumlarda (yurt dışından parça temini gibi) bu süre en fazla 1 ay olmalıdır.

İnce Film Üretim Sisteminin; Cihaz ve tüm donanımları, fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz (bu süre isteğe bağlı olarak karşılıklı anlaşma çerçevesinde standart bir ücret karşılığı 5 yıla kadar uzatılabilmeli), 10 yıl boyunca da ücreti karşılığı yerinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır. Garanti süresinde veya garanti kapsamı sonrasında cihazla ilgili verilecek servis en geç 3 iş günü içersinde sağlanmalıdır. Bu servisi sağlamak üzere zaruri durumlarda (yurt dışından parça temini gibi) bu süre en fazla 1 ay olmalıdır. Garanti süresince cihaz ve tüm donanımlarının tüm yedek parçaları ve işçilik bedeli ücretsiz sağlanmalıdır.

Mikro Tomografi Cihazının; Cihaz ve ekipmanları, fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz (bu süre isteğe bağlı olarak karşılıklı anlaşma çerçevesinde standart bir ücret karşılığı 6 yıla kadar uzatılabilmeli), 10 yıl boyunca da ücreti karşılığı yerinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır. Garanti süresinde veya garanti kapsamı sonrasında cihazla ilgili verilecek servis en geç 1 hafta içersinde sağlanmalıdır. Bu servisi sağlamak üzere zaruri durumlarda (yurt dışından parça temini gibi) bu süre en fazla 2 ay olmalıdır. Cihazla ilgili veya yazılımıyla ilgili bir sorunla karşılaşıldığında ilgili teknik servis 24 saat içinde cihaza müdahale etmelidir. Firma montaj sonrasında radyasyon kaçağı test işlemlerini gerçekleştirerek, sistemin çalışabilmesi için gerekli lisansı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) nezdinde sağlayacaktır ve bunun için hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

600 MHz NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) Spektrometresi Cihazının; Cihaz ve ekipmanları, fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz (bu süre isteğe bağlı olarak karşılıklı anlaşma çerçevesinde standart bir ücret karşılığı 6 yıla kadar uzatılabilmelidir) garantiye sahip olmalıdır. Garanti süresi bittiğinde firma bakım sözleşmesi yapmayı taahhüt etmelidir. Garanti süresini takiben en az 10 yıl süre ile yedek parça temini ve servis garantisi taahhüt edilmelidir. Sistemde oluşacak arızalara müdahale süresi 48 saati geçmeyecektir. Arıza bu süre içerisinde giderilmediği takdirde bildirimden itibaren geçen her tam gün garanti süresine ilave edilecektir. Arıza yedek parça değişimini gerektiriyorsa en fazla 4 hafta içinde parça değişimi gerçekleştirilecek ve cihaz çalışır duruma getirilecektir. Bu tip arızalarda geçen süre cihazdan veya yanlış servisten kaynaklanır ise bu süreler normal garanti süresine ilave edilecektir. Sistemin tümüne ait bakım sözleşmesi yapılacaktır. Garanti süresince periyodik bakımların tamamı ücretsiz olacaktır ve hangi aralıklarla bakım yapılacağı teklifte açıkca belirtilmelidir. Gerektiğinde, ücretsiz olarak yılda 2 kez acil çağrı için firma garanti vermelidir.

4.3.3. İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alımı yapılan sistem yada sistemi oluşturan laboratuar ekipmanları/sistemleri kurulumları ile ilgili Teklif veren firma: Atmosfer Kontrollü Ark Eritme Sistemi için 67.000,00 (altmışyedibin) TL, Atmosfer Kontrollü Eriyik Eğirme Sistemi için 89.000,00 (seksendokuzbin) TL, İnce Film Üretim Sistemi için 259.000,00 (ikiyüzellidokuzbin) TL, Mikro Tomografi Cihazı için 134.000,00 (yüzotuzdörtbin) TL, 600 MHz NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) Spektrometresi Cihazı için 590.000,00 (beşyüzdoksanbin) TL den az olmamak üzere iş bitirme belgelerini teklifleriyle birlikte sunmak zorundadırlar.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. İsteklinin son beş yıl içinde yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alımı yapılan sistem ya da sistemi oluşturan laboratuar ekipmanları/sistemleri kurulumları ile ilgili benzer nitelikteki alım deneyimini gösteren belgeler.

5 - İhale yeterlilik kriterlerini sağlayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilmez.

5251/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

 

İhale Konusu Varlıklar

Geçici Teminat Bedeli

(Türk Lirası)

Tanıtım Dokümanı

ve Şartname Bedeli

(Türk Lirası)

1

Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesi, Erkmen Mahallesinde bulunan taşınmaz                      Ayrıntı >>

10.000,-

100,-

2

Ağrı İli, Doğubeyazıt İlçesi, Çiftepınar Mahallesinde bulunan taşınmaz                                            Ayrıntı >>

11.000,-

100,-

3

Iğdır İli, Aralık İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Kır Mevkiinde bulunan taşınmaz                          Ayrıntı >>

10.000,-

100,-

4

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Muradiye Mevkiinde bulunan taşınmaz                                            Ayrıntı >>

7.000,-

100,-

5

Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Kaygana Mahallesinde bulunan taşınmaz                                            Ayrıntı >>

11.000,-

100,-


6

Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Aliağa Mahallesinde bulunan taşınmaz                                                          Ayrıntı >>

21.000,-

100,-

7

Aksaray İli, Merkez İlçe, Sultanhanı Köyünde bulunan taşınmaz                                                          Ayrıntı >>

15.000,-

100,-

8

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Yeni Mahallede bulunan taşınmaz                                                          Ayrıntı >>

12.000,-

100,-

9

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi Şuayip Mevkiinde bulunan taşınmaz              Ayrıntı >>

50.000,-

100,-

10

Erzurum İli, Horasan İlçesi, Esentepe Mahallesinde bulunan taşınmaz                                            Ayrıntı >>

4.500,-

100,-

11

Tokat İli, Turhal İlçesi, M. Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan taşınmaz                                            Ayrıntı >>

57.000,-

100,-

 

Tokat İli, Turhal İlçesi, Celal Mahallesi Pafta No 52.52 Z Parsel no 1’de yer alan aşağıda Ada no.ları yazılı taşınmazlar                                                      Ayrıntı >>

 

 

12

Ada no: 1177

19.000,-

100,-

13

Ada no: 1178

43.000,-

100,-

14

Ada no: 1179

44.000,-

100,-

15

Ada no: 1181

16.000,-

100,-

16

Ada no: 1182

28.000,-

100,-

17

Ada no: 1183

37.000,-

100,-

18

Ada no: 1184

37.000,-

100,-

19

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesinde bulunan taşınmaz                                            Ayrıntı >>

27.000,-

100,-

 

Mülkiyeti Şirketimize ait olup;

1 - Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Erkmen Mahallesinde bulunan, Tapuda 180 Pafta, 30 Ada, 56 nolu parsel üzerinde kayıtlı 4.294 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile müştemilatı (İdari bina, 2 adet lojman, Depo ve sundurma) SATIŞ yöntemi ile,

2 - Ağrı İli, Doğubeyazıt İlçesi, Çiftepınar Mahallesinde bulunan, Tapuda 26.30-Mb pafta, 114 Ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 7.335 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan müştemilatı (Büro ve lojman, hangar, garaj ve ambar) SATIŞ yöntemi ile,

3 - Iğdır İli, Aralık İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Kır mevkiinde bulunan, Tapuda 11.d.2.a. pafta, 32 Ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 6.937,31 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan müştemilatı (ambar) SATIŞ yöntemi ile,

4 - Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Muradiye Mevkiinde bulunan, Tapuda 30 L. 3 a pafta, 155 Ada, 7 nolu parselde kayıtlı 2931,23 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan müştemilatı (2 Adet Büro üstü lojman, Bölge Binası ve Bodrum, ambar, Hangar ve Garaj) SATIŞ yöntemi ile,

5 - Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Kaygana Mahallesi, Mudurnu Bolu Asfaltı mevkiinde bulunan, Tapuda 26.33.0 pafta, 91 Ada üzerindeki,

- 15 no.lu parselde bulunan 3.847 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

- 16 no.lu parselde bulunan 2.794 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan kargir kantar binası ve ambar,

- 17 no.lu parselde bulunan 18.395 m2 yüzölçümlü taşınmaz, bir bütün halinde SATIŞ yöntemi ile,

6 - Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Aliağa Mahallesi, Ankara Caddesinde bulunan,

- 64 no.lu ada, 18 no.lu parselde kayıtlı 5.680 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan müştemilatı (tohum ambarı, malzeme ambarı, garaj üstü mesken, 2 adet lojman, büro, kantar binası) ile,

- 63 no.lu ada, 55 no.lu parselde kayıtlı 5.828 m2 yüzölçümlü taşınmaz, bir bütün halinde SATIŞ yöntemi ile,

7 - Aksaray ili, Merkez İlçesi, Sultanhanı Köyü, Köyiçi mevkiinde bulunan, Tapuda 6-7 pafta, 6497 no.lu parselde kayıtlı 5.910 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan müştemilatı (büro, 4 ad. lojman, ambar, hangar ve mibzer barınağı) SATIŞ yöntemi ile,

8 - Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Yeni Mahalle, Süleymanbey Caddesinde bulunan, Tapuda 30.K1.d1 pafta, 408 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 3.323 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan müştemilatı (büro, lojman, ambar, 3 ad. bodrum) SATIŞ yöntemi ile,

9 - Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Şuayip Mevkiinde bulunan, Tapuda d.10.a pafta, 321 Ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 21.734 m2 yüzölçümlü taşınmaz SATIŞ yöntemi ile, (T.E.K. lehine 1.984 m2 lik kısmında irtifak hakkı vardır)

10 - Erzurum İli, Horasan İlçesi, Esentepe Mahallesi, Yamaçlar Mevkiinde bulunan, Tapuda 24.a.1.c pafta, 10 Ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 4.391 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan müştemilatı (ofis-lojman, ambar ve kantar binası) SATIŞ yöntemi ile,

11 - Tokat İli, Turhal İlçesi, M. Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan, Tapuda 52.52-c pafta no, 401 Ada, 1 no.lu Parselde kayıtlı 4.680 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerindeki bina, SATIŞ yöntemi ile,

12 - Tokat İli, Turhal İlçesi, Celal Mahallesinde bulunan, Tapuda 52.52 Z pafta no, 1177 Ada no, 1 no.lu Parselde kayıtlı 2.648,55 m2 yüzölçümlü taşınmaz, SATIŞ yöntemi ile,

13 - Tokat İli, Turhal İlçesi, Celal Mahallesinde bulunan, Tapuda 52.52 Z pafta no, 1178 Ada no, 1 no.lu Parselde kayıtlı 6.032,85 m2 yüzölçümlü taşınmaz, SATIŞ yöntemi ile,

14 - Tokat İli, Turhal İlçesi, Celal Mahallesinde bulunan, Tapuda 52.52 Z pafta no, 1179 Ada no, 1 no.lu Parselde kayıtlı 6.238,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz, SATIŞ yöntemi ile,

15 - Tokat İli, Turhal İlçesi, Celal Mahallesinde bulunan, Tapuda 52.52 Z pafta no, 1181 Ada no, 1 no.lu Parselde kayıtlı 2.510,05 m2 yüzölçümlü taşınmaz, SATIŞ yöntemi ile,

16 - Tokat İli, Turhal İlçesi, Celal Mahallesinde bulunan, Tapuda 52.52 Z pafta no, 1182 Ada no, 1 no.lu Parselde kayıtlı 4.257,22 m2 yüzölçümlü taşınmaz, SATIŞ yöntemi ile,

17 - Tokat İli, Turhal İlçesi, Celal Mahallesinde bulunan, Tapuda 52.52 Z pafta no, 1183 Ada no, 1 no.lu Parselde kayıtlı 5.728,89 m2 yüzölçümlü taşınmaz, SATIŞ yöntemi ile,

18 - Tokat İli, Turhal İlçesi, Celal Mahallesinde bulunan, Tapuda 52.52 Z pafta no, 1184 Ada no, 1 no.lu Parselde kayıtlı 5.669,24 m2 yüzölçümlü taşınmaz, SATIŞ yöntemi ile,

19 - Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, Beşikçiler Mevkiinde bulunan, Tapuda H.22D06B2A pafta, 4763 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı 320,38 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan müştemilatı (büro, misafirhane, 3 adet lojman, bölge garajı) SATIŞ yöntemi ile,

Özelleştirilmek üzere 4046 sayılı Kanun Hükümleri çerçevesinde ayrı ayrı ihale edilecektir.

1 - İhaleler kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görülmesi halinde ihaleler pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile ve açık artırma usulü ile sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhalenin geçici teminatı her grup için yukarıda ayrı ayrı gösterilmiş olup, geçici teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Satışa konu gayrimenkul listesinin;

a) 1-6. sıra no.larda yer alan taşınmazlar için, ihale şartları belgesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler en geç 1/8/2011 günü saat 10.00’a kadar,

b) 7-10. sıra no.larda yer alan taşınmazlar için 3/8/2011 günü en geç saat 10.00’a kadar,

c) 11-19. sıra no.larda yer alan taşınmazlar için 5/8/2011 günü en geç saat 10.00’a kadar,

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA adresinde olacak şekilde teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler iadeli - taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale şartları belgesinde belirtilen ihale saatine kadar Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşması şarttır.

4 - Satışa konu olan taşınmazlar için verilen teklifler;

a) 1-6. sıra no.larda yer alan taşınmazlar için 1/8/2011 günü en geç saat 11.00’den itibaren,

b) 7-10. sıra no.larda yer alan taşınmazlar için 3/8/2011 günü en geç saat 11.00’den itibaren,

c) 11-19. sıra no.larda yer alan taşınmazlar için 5/8/2011 günü en geç saat 11.00’den itibaren, açılacak ve aynı saatte pazarlık görüşmelerine başlanacak olup, bu nedenle teklif sahiplerinin ihale gün ve saatinde Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz 6. katında hazır bulunmaları gerekmektedir.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İhale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. Bu nedenle ihale işlemleri 2886 sayılı ihale kanununa tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmada serbesttir.

İhale konusu varlıkların birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşulu ile birden fazlası için de teklif verilebilecektir. Ancak bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilecek herhangi bir şartı içeremez.

5 - İhaleye katılmak için öncelikle ihale şartları belgesinin satın alınması zorunludur. İhale şartları belgesi;

-Mithatpaşa Cad. No: 14 06100-Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlük veznesine veya ,

- T.İş Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR71 0006 4000 0014 3990 0034 71 no.lu hesabına her biri için ayrı ayrı 100,- TL. yatırılarak ve ihale konusu varlıkların isimleri belirtilerek alınmış olan. “… İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı (Kat 6) Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.

NOT: Söz konusu satış işlemi Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/9/2009 tarih, 6112 sayılı, 28/6/2010 tarih, 5554 sayılı ve 3/9/2010 tarih, 7070 sayılı yazıları ile verilen yetkilere istinaden yapılmaktadır.

5280/1-1


KAT KARŞIĞILI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz, Vakıflar Meclisi’nin 7/6/2011 tarih ve 311 nolu kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilerek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

 

İLİ                                                  :   Siirt

İLÇESİ                                           :   Merkez

MAHALLESİ                                :   Yeni Mahalle

PAFTA NO                                   :   30.30.TA

ADA/PARSEL NO                        :   407 Ada, 11 Parsel

YÜZÖLÇÜMÜ                             :   439,20 m2

VASFI                                            :   Arsa

Vak. Mec. Karar Tarih ve No’su   :   7/6/2011 tarih ve 311 nolu karar

MUHAMMEN BEDELİ              :   1.601.581,80 TL.

                                                           (birmilyonaltıyüzbirbinbeşyüzseksenbir-TL.seksen-KR)

                                                           (Bu bedel arsa bedeli ve inşaat maliyetinin toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT                      :   48.047,50 TL. (kırsekizbinkırkyedi-TL.elli-KR) dir.

İHALE GÜNÜ                              :   13/7/2011

İHALE SAATİ                              :   10.00

İŞİN ADI                                       :   Siirt ili Merkez, 30.30TA pafta 407 Ada, 11 nolu Parselde kat karşılığı konut yapılması işi”

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 07.06.2011 tarih ve 311 nolu kararına istinaden;

1 - Mevcut mimari avan projesine göre yaptırılacak inşaattan en az;

a) Zemin katta bulunan 1, 2 ve 7 nolu dükkanlar,

b) 4.Katta bulunan 7 ve 8 nolu daireler,

c) 5. katta bulunan 9 ve 10 nolu daireler ile ek olarak 1.000.-(bin) TL. Nakit paran idaremize ödenmesi,

d) Paylaşıma konu olmayan alanların tapuya ortak alan olarak tescil edilmesi,

e) Taşınmazla ilgili Uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, otopark parasının ödenmesi, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması,

f) 3194 Sayılı İmar Kanununa göre vakfa ait parselden kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise yasal sınırlar içerisinde bedelsiz terk edilmesi, yapılacak her türlü tevhit-ifraz, yola terk işlemleri masraflarının yüklenici tarafından karşılanması

2 - İmar durumunda iyileşme olması durumunda ihale oranında İdaremize yansıtılması,

B) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

C) İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını mesai saatleri arasında Taş Mah. İhlasiye (Gökmeydan) Medresesi BİTLİS adresinde bulunan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görebilirler.

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 5.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 6.maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim etmelidir. (verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.)

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir :

a) İç zarf;

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge. (tüzel kişilikler için istenmeyecektir)

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1. Gerçek kişi olması halinde, 2011 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2011 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri (İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış)

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış)

f) Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Bitlis Şubesinde bulunan TR640001500158007294297037 nolu hesabına yatırıldığına dair 48.047,50 TL tutarında banka dekontu veya limit içi süresiz banka teminat mektubu, (örneğe göre)

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (örneğe göre)

h) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

i) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge, (aslı veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi )

j) İlan tarihinden sonra S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi,

l) Teknik Personel Taahhütnamesi. (örneğe göre)

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

n) Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Bitlis Şubesinde bulunan TR640001500158007294297037 nolu hesabına 100,00 TL Şartname bedeli yatırıldığına dair banka dekontu.

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 13.07.2011 tarihinde saat 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

E) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

F) Bu iş için yapılmış ilan bedelleri sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

G) 5737 sayılı Vakıflar Kanununun “Muafiyetler ve İstisnalar” kenar başlıklı 77. Maddesi gereği Genel Müdürlüğe ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazlar Devlet Malı imtiyazından yararlanır, haczedilemez, rehnedilemezler. Tüm iş ve işlemleri, her türlü vergi, resim, harç ve katılım payından istisnadır”.

H) İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

5275/1-1

—— • ——

2.200 DEKAR AYÇİÇEĞİ VE 2.300 DEKAR 2. ÜRÜN YEMLİK DANE MISIR EKİLİŞ SAHALARINDA HASAT İŞLERİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2011 yılına ait 2.200 Dekar Ayçiçeği ve 2.300 Dekar 2. Ürün Yemlik Dane Mısır ekiliş Sahalarında hasat işleri ihalesi 14/07/2011 Perşembe günü saat 14.00 de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda Kapalı Teklif Alma usulü ile yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak eden olmaz veya teklif edilen fiyatlar Komisyonumuzca uygun görülmediği taktirde ihale 21/7/2011 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3 - İhalenin Toplam Muhammen Bedeli 54.552,00 TL olup, İhaleye ait Geçici Teminat, Teklif edilen bedelinin % 3 ünden az olmayacaktır.

4 - İhaleye ait Şartname 50,00TL bedelle Mesai saatleri dahilinde İşletmemizden temin edilebilir ve TİGEM de (Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde görülebilir.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

h) Halihazırda ihale konusu işle doğrudan doğruya iştigal edildiğinin ve ihale konusu işin yürütülmesine yetecek miktarda ve evsafta araca mülkiyet veya kiralama suretiyle sahip olduğunun belgelenmesi ayrıca; biçerdöverlerin markası ve teknik özelliklerinin belirtilmesi.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, yukarıdaki (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

6 - İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ile SGK’na borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine veya taksitlendirildiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.

7 - İsteklinin İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren teklif edilen bedelin % 25’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilmesi zorunludur.

8 - İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

9 - Benzen iş olarak ; her türlü biçerdöverle hasat işleri olacaktır.

10 - Yüklenicinin, 2.Ürün Dane Mısır Hasadının yapılması esnasında aşırı yağışlar nedeniyle parsellere lastik tekerlekli biçerdöverlerle girilememesi halinde İşletmenin talep etmesi durumunda paletli tip en az 1 (bir) adet biçerdöver ile hasada devam edecektir. Paletli biçerdöver çalışmasında, palet farkı olarak paletli hasat edilen alan için ihalede oluşan fiyatın % 50 fazlası ödeme yapılacaktır.

11 - Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3./g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İdare kamu yararı ve hizmet gereklerine göre ihaleyi, en ucuz fiyat teklif edene verip vermemekte kısmen veya tamamen vermekte veya dilediğine vermekte serbesttir.

İLAN OLUNUR.

T E L      : (252) 692 37 20 (2 Hat)

F A K S  : (252) 692 52 29

5258/1-1

—— • ——

BANKAMIZ İHTİYACI İÇİN 1.400 ADET SUNUCU VE OPSİYONEL ÜRÜNLER SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:

- Bankamız ihtiyacı için 1.400 adet sunucu ve opsiyonel ürünler satın alınacaktır.

- İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle ilgili İhale Komisyonunca yapılacaktır.

- Konu ile ilgili şartnameler, Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı’nın İstanbul Yolu Trafo Durağı Varlık Yenimahalle ANKARA adresindeki hizmet binasından 750,00-TL. (BSMV Dahil) bedel karşılığında alınabilir.

- Şartnamede belirtilen konular dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 13/7/2011 günü saat 14.00’a kadar yukarıda belirtilen adreste makbuz karşılığında teslim edilecektir.

- Bankamız (Yapım işleri ayrık) 4734 sayılı yasaya bağlı değildir.

- İdari konularda tamamlayıcı bilgi 0.312 584 53 34 no’lu, teknik konularda tamamlayıcı bilgi 0.212 304 61 08 no’lu telefondan alınabilir.

5308/2-1


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA MODELİ ÇERÇEVESİNDE (YAP-İŞLET DEVRET) İNŞAAT YAPTIRILIP KİRAYA VERİLECEKTİR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz mevcut imar durumuna (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) göre projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde (yap-işlet-devret) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklifi usulü ile kiraya verilmesi için ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                                    :  Balıkesir

İLÇESİ                                             :  Edremit

BELDESİ                                         :  Akçay

PAFTA NO                                    :  21.N.II

ADA NO                                         :  1044

PARSEL NO                                   :  6

YÜZÖLÇÜMÜ                              :  9.943,42 m2

VAKIFLAR MECLİS KARARI

TARİH VE SAYISI                         :  23/5/2011 tarih ve 341/272 sayılı Vakıflar Meclisi Kararı.

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ  :     10.074.274,05 TL (Bu bedel inşaat maliyeti bedelidir.)

                                                         (OnmilyonyetmişdörtbinikiyüzyetmişdörtTürkLirasıbeşkuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT                       :  302.228,22 TL

                                                         (ÜçyüzikibinikiyüzyirmisekizTürkLirasıyirmiikikuruş)

                                                         (Bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)

İHALE GÜNÜ                                :  18/7/2011 Pazartesi

İHALE SAATİ                                :  14:00

A - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın;

1 - Yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere; imar durumunda belirtilen (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) fonksiyonu doğrultusunda projelendirilmesi, yapılacak olan tesise ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınması, ilgili belediyeye otopark bedelinin ödenmesi, inşaat ruhsatının alınması, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınarak işletmeye açılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, tüm bu işlemlerin ilk 4 (dört) yıl içerisinde tamamlanması aksi takdirde sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatın İdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan kesin teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi,

2 - Yapılacak yapı ile ilgili tüm izinlerin alınması, altyapının sağlanması, İdaremiz ile ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, ilgili belediyeye gerektiği halde otopark bedelinin ödenmesi, inşaatın gerçekleştirilmesi, tüm finansmanının sağlanması, tesisin inşaat yapım süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 4 (dört) yılı geçmemesi,

3 - Herhangi bir nedenle inşaat alanında oluşabilecek azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, taşınmazın imarında inşaat alanını artıracak iyileştirmeler yapılıp uygulandığı takdirde kira bedellerine oransal olarak yansıtılması, inşaat alanına bodrum katının bağımsız bölümler halinde ilave edilmesi durumunda, kira bedellerine %50 birim kira bedeli üzerinden yansıtılması,

4 - Kira bedellerinin, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren;

a) İnşaat süresince (ilk 4 yıl) aylık sabit 800,00 TL,

b) 5. yıl aylık 12.000,00 TL,

c) 6. yıldan sözleşmenin sonuna kadar yer yıl ayrı ayrı olmak üzere bir önceki yılın aylık kira bedeline ÜFE oranında artış yapılarak bulunacak olan aylık kira bedeli kadar kira alınması,

5 - Sözleşme süresi sonunda tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç (1) ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi,

6 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle mahkeme kararına istinaden sözleşme süresi dolmadan tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmeyeceğine, yapılacak olan masrafların sözleşme süresinin sonunda her halükarda vakfa terk ve teberru edileceğine dair noterden taahhütname alınması,

7 - Kiracı tarafından vakıf taşınmazı üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

8 - Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarının sökümden sonra tekrar dikime müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların durumu, mevsimsel koşulları ve diğer nedenlerle dikimi müsait olmayanların ise odun olarak satılıp bedelinin Bölge Müdürlüğümüze ödenmesi amacıyla Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin işin yüklenicisi tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, buna karşılık ürünün değerlendirilmesinin yükleniciye ait olması,

Şartlarıyla, yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde inşaat süresi olan 4 (dört) yıl dahil olmak üzere toplam 39 yıllığına uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde, mevcut imar durumuna göre (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere kira ihalesine çıkarılması işidir.

B - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C - İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi Yıldırım Caddesi Naciye Hanım Sokak No:7/BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilecek ve alınabilecektir.

D - İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 6.(altıncı) maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.(yedinci) maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim etmelidir. (verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.)

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

1) İç zarf (teklif mektubunu içerecektir),

2) İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde T.C. Kimlik Numarasının bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösterir imzalı bildirim)

3) Türkiye’ de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim,

4) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır.)

6) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli imza sirküleri,

7) Ortak girişim olması halinde bu iş için noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

8) Teknik Personel Taahhütnamesi.

9) İlgili Bankadan alınacak ve ihale tarihinden önce (son 3 ay içinde) düzenlenmiş banka referans mektubu. (İsteklinin en az tahhüt konusu işin muhammen bedelinin asgari %10’u (yüzdeon) kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari %10’u kadar (yüzdeon) kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır.) Alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazısı olmalıdır.

10) İsteklinin ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacağı vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

11) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi,

12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı,

13) Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve şartnamenin 14. (ondördüncü) maddesinde yazılı 302.228,22 TL (ÜçyüzikibinikiyüzyirmisekizTürkLirasıyirmiikikuruş) tutarında geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Balıkesir Merkez Şubesi nezdindeki TR 73 0001 5001 58007266231283 IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekondu. (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.)

14) İstekli tarafından bütün sayfaları imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni.

E - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

F - Tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

G - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5130/1-1

—————

YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA MODELİ ÇERÇEVESİNDE (YAP-İŞLET DEVRET) İNŞAAT YAPTIRILIP KİRAYA VERİLECEKTİR

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz mevcut imar durumuna (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) göre projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde (yap-işlet-devret) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklifi usulü ile kiraya verilmesi için ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                                      :   Balıkesir

İLÇESİ                                               :   Edremit

BELDESİ                                           :   Yolören

PAFTA NO                                       :   19.K.II.B

ADA NO                                           :   154

PARSEL NO                                      :   1

YÜZÖLÇÜMÜ                                 :   9.893,62 m2

VAKIFLAR MECLİS KARARI

TARİH VE SAYISI                           :   23/5/2011 tarih ve 340/271 sayılı Vakıflar Meclisi Kararı.

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ  :   3.358.141,97 TL (Bu bedel inşaat maliyeti bedelidir.)

                                                               (ÜçmilyonüçyüzellisekizbinyüzkırkbirTürkLirasıdoksanyedikuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT                          :   100.744,26 TL

                                                               (YüzbinyediyüzkırkdörtTürkLirasıyirmialtıkuruş)

                                                               (Bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)

İHALE GÜNÜ                                  :   20/7/2011 Çarşamba

İHALE SAATİ                                  :   14:00

A - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın;

1 - Yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere; imar durumunda belirtilen (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) fonksiyonu doğrultusunda projelendirilmesi, yapılacak olan tesise ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınması, ilgili belediyeye otopark bedelinin ödenmesi, inşaat ruhsatının alınması, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınarak işletmeye açılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, tüm bu işlemlerin ilk 3 (üç) yıl içerisinde tamamlanması aksi takdirde sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatın İdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan kesin teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi,

2 - Taşınmazın imar durumunun, Edremit Belediyesinin 24.02.2011 tarih ve 249 sayılı yazısında belirtilen (Hmax = 11.00 m, E(Emsal): 0,50) yapılaşma şartları doğrultusunda tadil edilmesi,

3 - Tadilat yapılmadığı takdirde veya başka bir nedenle kabul edilen 4.946,81 m²’lik inşaat alanının sağlanamadığı takdirde öngörülen kira bedellerinde indirim yapılmaması, söz konusu alanda artış olduğu takdirde oransal olarak hesaplanan kira bedellerine yansıtılması,

4 - Yapılacak yapı ile ilgili tüm izinlerin alınması, altyapının sağlanması, İdaremiz ile ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, ilgili belediyeye gerektiği halde otopark bedelinin ödenmesi, inşaatın gerçekleştirilmesi, tüm finansmanının sağlanması, tesisin inşaat yapım süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) yılı geçmemesi,

5 - Şehir Plancısı Nevin SAYMAN’a İdaremizce hazırlatılan ve yatırıma konu 154 ada, 1 parsel nolu taşınmazı da içine alan Edremit Belediyesinin imar hudutları dahilinde bulunan eski 3 nolu, 35.160,00 m² yüzölçümlü parselin tamamını ve eski 2 nolu parselin yaklaşık 22.500,00 m² lik bölümünü kapsayan, toplam yaklaşık 57.660,00 m² lik alanın, 1:1000’lik Uygulama İmar Planı Hazırlanmasının bedelinin Şehir ve Bölge Plancıları Odasının geçerli En Az Fiyat Tarifesi üzerinden, yüklenici tarafından plan müellifi Nevin SAYMAN’a ödenmesi,

6 - Kira bedellerinin, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren;

a) İnşaat süresince (ilk 3 yıl) aylık sabit 1.000,00 TL,

b) 4. yıl aylık 5.000,00 TL,

c) 5. yıldan 39. yılın sonuna kadar yer yıl ayrı ayrı olmak üzere bir önceki yılın aylık kira bedeline ÜFE oranında artış yapılarak bulunacak olan aylık kira bedeli kadar kira alınması,

7 - Sözleşme süresi sonunda tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç (1) ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi,

8 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle mahkeme kararına istinaden 39 yıllık süre dolmadan tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmeyeceğine, yapılacak olan masrafların 39 yıllık sürenin sonunda her halükarda vakfa terk ve teberru edileceğine dair noterden taahhütname alınması,

7 - Kiracı tarafından vakıf taşınmazı üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

8 - Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarının sökümden sonra tekrar dikime müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların durumu, mevsimsel koşulları ve diğer nedenlerle dikimi müsait olmayanların ise odun olarak satılıp bedelinin Bölge Müdürlüğümüze ödenmesi amacıyla Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin işin yüklenicisi tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, buna karşılık ürünün değerlendirilmesinin yükleniciye ait olması,

Şartlarıyla, yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde inşaat süresi olan 3 (üç) yıl dahil olmak üzere toplam 39 yıllığına uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde, mevcut imar durumuna göre (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere kira ihalesine çıkarılması işidir.

B - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C - İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi Yıldırım Caddesi Naciye Hanım Sokak No:7/BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilecek ve alınabilecektir.

D - İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 6.(altıncı) maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.(yedinci) maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim etmelidir. (verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.)

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

1) İç zarf (teklif mektubunu içerecektir),

2) İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde T.C. Kimlik Numarasının bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösterir imzalı bildirim)

3) Türkiye’ de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim,

4) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır.)

6) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli imza sirküleri,

7) Ortak girişim olması halinde bu iş için noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

8) Teknik Personel Taahhütnamesi.

9) İlgili Bankadan alınacak ve ihale tarihinden önce (son 3 ay içinde) düzenlenmiş banka referans mektubu. (İsteklinin en az tahhüt konusu işin muhammen bedelinin asgari %10’u (yüzdeon) kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari %10’u kadar (yüzdeon) kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır.) Alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazısı olmalıdır.

10) İsteklinin ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacağı vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

11) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi,

12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı,

13) Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve şartnamenin 14. (ondördüncü) maddesinde yazılı 100.744,26 (YüzbinyediyüzkırkdörtTürkLirasıyirmialtıkuruş) tutarında geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Balıkesir Merkez Şubesi nezdindeki TR 73 0001 5001 58007266231283 IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekondu. (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.)

14) İstekli tarafından bütün sayfaları imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni.

E - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

F - Tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

G - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5131/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Ödeme

Şekli

Selçuklu

Işık

21 L-1

13182

47

4.835,08

Tam

Arsa

Ticaret Alanı

E=0.80, MaxTAKS: 0.40 Hmax: 2 Kat

4.360.000.TL

130.800.TL

Peşin

Selçuklu

Aşağıpınarbaşı

31 N-4

29418

5

2.083,89

Tam

Arsa

Ticaret Alanı

6 Kat

2.500.000.TL

75.000.TL

Peşin

Selçuklu

Aşağıpınarbaşı

31 N-4

29419

5

2.104,65

Tam

Arsa

Ticaret Alanı

6 Kat

2.500.000.TL

75.000.TL

Peşin

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhaleler, 19/7/2011 Salı günü Saat 15.00’den itibaren Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

3 - Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekli yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, ihale gün ve saatinden en geç 10 dakika öncesine kadar teklif zarflarını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler :

a. Dilekçe,

b. Tebligat için adres beyanı,

c. Gerçek kişi olması halinde, Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı)

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri,

e. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

f. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.

g. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

h. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

6 - Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

4996/1-1

—— • ——

ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden:

 

İhale Tarihi: 11/7/2011

Saati: 14.00

İhale Yeri : Satış Sal/Saat: 14.00

S.No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat Tut

1

Göktepe

İbr.Dikili satış

 

 

 

1137,539

1

105,00

3.584,00

2

Göktepe

İbr.Dikili satış

 

 

 

784,848

1

92,00

2.167,00

3

Göktepe

İbr.Dikili satış

 

 

 

1588,139

1

89,00

4.241,00

4

Göktepe

İbr.Dikili satış

 

 

 

3059,742

2

88,00

8.079,00

5

Göktepe

İbr.Dikili satış

 

 

 

879,070

1

87,00

2.295,00

6

Göktepe

İbr.Dikili satış

 

 

 

1068,030

1

85,00

2.724,00

7

Göktepe

İbr.Diküi satış

 

 

 

1299,921

1

83,00

3.237,00

8

Göktepe

İbr.Dikili satış

 

 

 

1048,937

1

80,00

2.518,00

9

Göktepe

İbr.Dikili satış

 

 

 

1397,888

1

78,00

3.272,00

10

Göktepe

İbr.Dikili satış

 

 

 

2051,101

2

77,00

4.740,00

11

Göktepe

İbr.Dikili satış

 

 

 

789,506

1

71,00

1.682,00

12

Göktepe

İbr.Dikili satış

 

 

 

1242,897

1

75,00

2.797,00

13

Göktepe

İbr.Dikili satış

 

 

 

1526,096

1

65,00

2.976,00

TOPLAM

0

0

17873,714

15

 

44.312,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Göktepe Şefliğimizin muhtelif bölmelerinde mevcut yukarıda yazılı 15 parti dikili ağaç, hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. Mal bedelinin % 20 "si, vergi fon ve harçlar karşılığı peşin, kalan bakiye için 9 ay vadeli aylık % 0,8 vade faizi karşılığı limit dahili süresiz banka teminat mektubu alınmak suretiyle satışı yapılacaktır.

2 - Açık artırma 11/7/2011 gününe rastlayan Pazartesi günü saat 14:00 de Akhisar İşletme Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları halinde o partiyi muhammen bedeli üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar. %3 teminatlar saat 13.45'e kadar Akhisar işletme Muhasebe servisinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - Satış işlemi kesinleşen ihale kararının alıcıya şartname gereği tebliğ tarihini takip eden 60.ıncı gün satışının yapılması için son gündür.

4 - Alıcı bu süre içinde dikili ağaç satışını; peşinat, vergi, resim ve fonları peşin ödeyerek belli bir düzen içerisinde peyderpey de yaptırabilir. Satışın peyderpey yapılması veya tamamının 60 günlük süreden önce yapılması halinde de vadeye kalan mal bedelinin vade başlangıç tarihi 60.günden sonra başlar.

5 - Satışa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetveli; Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve civar İşletme Müdürlükleri ile Akhisar Orman İşletme Müdürlüğümüzde ve ayrıca Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüz WEB sayfasında görülebilir.

6 - Alıcıların belirtilen gün ve saatte Akhisar İşletme Salonunda hazır bulunmaları, ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırmaları, Banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adını ve satış tarihini bildirmeleri ve satışa katılacakların teminat mektubu ile komisyona başvurmaları şarttır.

7 - Alıcıların tebligat adreslerini gösterir tasdikli belgeyi, ticaret ve sanayi odası belgesini yada meslek odası (orman ürünleri ticareti ile ilgili) belgesini, vergi kayıtlarını, vekiller yılı içinde alınmış vekaletlerini veya yetki belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. İbraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaklardır.

8 - Alıcıların talebi halinde satış tahsilatları P.O.S. cihazı ile yapılacaktır.

Tel: 02364134746 – 124   414 22 00 – 124

AVEA Tel: 0 505 398 99 33

FAKS: 0236 413 93 11

Banka Hesap No: Akhisar Ziraat Bankası Şb.

İBAN NO: TR 0001000189388440025001

e-posta: akhisarisl@ogm.gov.tr

İlan olunur.

5279/1-1


MUHTELİF TİP LOKOMOTİFLERDE BULUNAN REBS REM SGF2000 TİPİ BODEN YAĞLAMA SİSTEMLERİNİN BAKIM-ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE 15 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :   2011/97359

1 - İdarenin:

a) Adresi                                     :   TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0 312 309 05 15/4419–4149 0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :   malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

adı ve miktarı                              :   Muhtelif Tip Lokomotiflerde Bulunan REBS REM SGF2000 tipi boden yağlama sistemlerinin bakım-onarımında kullanılmak üzere 15 Kalem Malzeme

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 12/8/2011 Cuma günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 50,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5317/1-1