22 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27972

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BİTÜM KAPLAMALI SPİRAL KAYNAKLI BORU SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi İşletme Şube Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Gebze İşletme Şube Müdürlüğünden:


DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


500 ADET YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


402 ADET KİŞİSEL BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MAL SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan Barajı Hes İşletme Müdürlüğünden:


A18 TAKIM YAKICI SÜRGÜSÜ İMALATI VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


3 ADET MOBİL VİNCİN BAKIM, ONARIM, PERİYODİK KONTROLLERİ VE 3 AYLIK TESTLERİNİN YAPILMASI İÇİN 365 GÜN SÜREYLE HİZMET ALIMI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


BTG (CCI) MARKA VEYA MUADİLİ HP.BY-PASS, LP BY-PASS VE PÜSKÜRTME VALFLERİNİN YEDEK PARÇALARININ TEMİNİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DAMPERLİ KAMYON VE KEPÇE KİRALANACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAYNAK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


LAMİNER AKIŞLI KLAS-II GÜVENLİK KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


FİBERT OPTİKLİ KORUMA (OPGW) İLETKENİNİN DEMONTAJI VE MONTAJI (MALZEME DAHİL) İŞİ YAPTIRILACAKTIR

12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


RUHSAT VERİLECEK SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Bolu İl Encümeni Başkanlığından:


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Maçka Orman İşletme Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA RUHSAT SAHALARI

Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BİTÜM KAPLAMALI SPİRAL KAYNAKLI BORU SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan bitüm kaplamalı spiral kaynaklı boru temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                           :   2011/91674

1 - İdarenin

a) Adresi                                                             :   Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                               :   0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                                                 :   Bitüm kaplamalı spiral kaynaklı boru

b) Niteliği ve miktarı                                          :   90 Metre Q 812,8x10 mm ebadında bitümlü boru temini. (Teknik şartnamede detaylandırılmıştır.)

3 - İhale Konusu malın teslim yeri                     :   Burdur Şeker Fabrikası

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini            :

a) İhale dokümanının görüleceği yer                   :   Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer       :   Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil)  :   TL 30,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a)Tekliflerin sunulacağı adres                             :   Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                                :   Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                         :   4/7/2011

d) İhale (son teklif verme) saati                          :   Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5023/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2011/2012 Kampanya Dönemi Merkez Bölge Şefliğine Bağlı Kantarlarda Şeker Pancarı Alımı İşleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İli İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                       :   2011/91891

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :   0 312 244 90 55

c) Faks No                              :   0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   Ankara Şeker Fabrikası 2011/2012 Kampanya Döneminde Fabrikamız Merkez Bölge Şefliğine Bağlı Kantarlarda Şeker Pancarı Alımı İşleri ve Yaş Pancar Posası Tartımı işi (Her vardiyada 16 işçi olmak üzere toplam 48 işçi)

b) Yapılacağı Yer                    :   Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                           :   7/9/2011 ile 7/1/2012 tarihleri arası olup (Tahmini 123 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2011/2012 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :   Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :   4/7/2011 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4992/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1,175,01 TL ile en çok 603,089,60 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 117,50 TL, en çok 60,308,96 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 5 Grup Kaçak Eşya (Muhtelif Çay ve Havai Fişek); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 28/6/2011 tarihinde saat 9:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 27/6/2011 tarih 16.00'a kadar TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki Ergazi İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Ergazi İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

BİLGİ İÇİN: Ergazi İşletme Şube Müdürlüğü  (0) (0312)-(245 24 31 / 201-202)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr -

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

5019/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Gebze İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 24,47.-TL ile en çok 138.102,83.-TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00.-TL, en çok 13.811,00.-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 40 grup eşya; Dökme kömür tozu, Petrol türevi değişik özelliklere sahip yağlar, muhtelif rulman ve aksamları, Muhtelif oto yedek parça ve aksamları, Muhtelif temizleme özelliklerine sahip ürünler, Cep telefonları ve bunlara ilişkin şarjlar kulaklık ve bataryaları, Dispanser makinası, Treyler aksamı, lamba ve aydınlatma malzemeleri, bilgisayarlar ve diğer aparatları, kasnak, koko yağı, kumaş vb. eşyalar Gebze Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü Sultan Orhan Mah. No 123 Gebze-KOCAELİ adresinde 29/6/2011 tarihinde saat 9.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 28/6/2011 tarih ve saat 16.00’ya kadar Sultanorhan Mahallesi. Kuruçeşme Mevkii No: 123 Gebze/KOCAELİ adresindeki Gebze İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara, İzmir, Diyarbakır, İstanbul İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Gebze İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Gebze İşletme Şube Müdürlüğü (0) (262) (646 24 95)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan Olunur.

4975/1-1


DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Dosyalık Kartonlar teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan Açık Teklif Usulü ile satın alınacaktır.

 

Cinsi

Ebadı

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

Pembe Dosyalık Karton

560x700mm.

6.000

Paket

Teknik Şartname

30/6/2011

TİPİ:1-(I.Kalite) CİNSİ:2-(Tabaka)

 

 

 

 

 

Yeşil Dosyalık Karton

560x700mm.

1.000

Paket

Teknik Şartname

30/6/2011

TİPİ:1-(I.Kalite) CİNSİ:2-(Tabaka)

 

 

 

 

 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğünde ve Ofisimizin internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Ünalan Mah. Ünalan Cad. No: 5/3 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İstekliler teklif ettikleri kartonların renk numunesine esas olmak üzere A4 ebadında 4’er adet numuneyi dış zarfa koyacaktır.

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak,dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca aynı gün inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri uygun bulunan firmaların iç zarfları açılacak numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte ihalenin sonuçlandırılmasından sonra iade edilecektir

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - İstekliler ihale konusu Dosyalık Kartonların tamamı için teklifte bulunacakları gibi miktarlar bölünmeksizin Pembe Dosyalık Karton için ayrı, Yeşil Dosyalık Karton için ayrı kısmi teklif de verebilirler

8 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

Duyurulur.

5030/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ihtiyacı, muhtelif cins ve miktar bilgi sistem malzemesinin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale evrak bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29/6/2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5052/1-1

—————

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

T.C. Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar bilgi sistem malzemesi, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, ihale sonucunda oluşacak fiyat durumuna göre ihtiyaç duyulması halinde %25 oranında artırım veya eksiltme yapılabilmesi kaydıyla Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/6/2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5054/1-1

—————

500 ADET YAZICI SATIN ALINACAKTIR

T.C. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İdari ve Mali İşler Başkanlığı ihtiyacı olan 500 adet HP marka Pro P1102 model laserjet yazıcı, kuruluşça hazırlanan teknik özellikler listesine ve marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (70.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik özellikler listesi, marka/modeli, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 1/7/2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik özellikler listesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5055/1-1

—————

402 ADET KİŞİSEL BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Ofisimizce, T.C. Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Eğitim Komutanlığı ihtiyacı, 402 adet kişisel bilgisayar (A Tipi 102 adet ve B tipi 300 adet) kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Kuruluşça istenilen Dell, Lenovo ve HP markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markaları, Ofis ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/6/2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen Dell, Lenovo ve HP markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5056/1-1


MAL SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan Barajı Hes İşletme Müdürlüğünden:

4 ADET 161 Kv HAVALI KESİCİNİN DEMONTAJININ YAPILMASI VE 4 ADET 170 KV ÜÇ FAZLI, HARİCİ TİP SF6 GAZLI(PUFFER-TEK BASINÇLI) KESİCİNİN ALIMI VE YERİNE MONTAJI İLE TESTLERİNİN ANAHTAR TESLİMİ YAPTIRILMASI İŞİ MAL ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ VE GEÇİCİ 4. MADDESİ HÜKÜMLERİNE İSTİNADEN ŞİRKETİMİZ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ USUL VE ESASLARI DOĞRULTUSUNDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. İHALEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR:

İhale kayıt No                        :   2011/92035

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   EÜAŞ SARIYAR HASAN POLATKAN BARAJI HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ NALLIHAN/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :   TEL: 0 312 791 12 13

                                                   FAKS: 0 312 791 12 00

c) Elektronik posta adresi      :   sarıyarhes@euas.gov.tr.

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   4 adet 161 kv havalı kesicinin demontajının yapılması ve 4 adet 170 kv üç fazlı, harici tip sf6 gazlı(puffer-tek basınçlı) kesicinin alımı ve yerine montajı ile testlerinin anahtar teslimi yaptırılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :   EÜAŞ SARIYAR HASAN POLATKAN BARAJI HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ NALLIHAN/ANKARA

c) İhale Usulü                         :   EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   EÜAŞ SARIYAR HASAN POLATKAN BARAJI HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ NALLIHAN/ANKARA

b) Tarihi ve saati                    :   12/7/2011 Salı günü saat: 14.00

4 - İhale dokümanının; görülebileceği ve satın alınabileceği yerler :

a) EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlüğü/Nallıhan/ANKARA (Ticaret Servisi)

b) Kurumumuz Web sitesi     :   www.euas.gov.tr

c) Şartname bedeli                  :   KDV dahil 50,00 TL.(ElliTürklirası)

5 - İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dökümanını almaları zorunludur.

6 - Teklifler 12/7/2011 tarihinde saat 14.00’a kadar EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlüğü/Nallıhan/ANKARA (Muhaberat Servisi) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen Teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4976/1-1


A18 TAKIM YAKICI SÜRGÜSÜ İMALATI VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2011/89565

1 - İdarenin Adresi;                :   EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli/BURSA

a) Telefon ve Faks No            :   Tel : 0 224 831 73 47 - 3 Hat     Faks : 0 224 831 73 46

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   EÜAŞ/Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü A18 Takım Yakıcı Sürgüsü İmalatı ve Teslimi İşi

b) Teslim Yeri                        :   Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin Teslim Tarihi Süresi    :   Sözleşme imzalanmasına müteakip 50 takvim günü

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :   Aynı Adreste Satın Alma ve İhale Komisyonu Salonu

a) İhalenin Tarihi ve Saati       :   6/7/2011 Çarşamba Saat 15:00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli/BURSA adresinde bulunan Satın Alma Servisinde görülebilir 50,00- TL (Y/Elli) (KDV Dahil) karşılığı temin edilebilir.

5 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- TL (Y/Elli) (KDV Dahil) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 (Altmış) Türk Lirası doküman bedelini Halk Bankası Orhaneli Şubesi TR52 0001 2009 2870 0013 0000 04 IBAN Nolu Müdüriyet Hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 6 Temmuz 2011 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar aynı adreste bulunan Muhaberat Servisimize verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilir.

7 - İstekli firmalar birim fiyat cetveline uygun olarak teklif vereceklerdir. Değerlendirme ise toplam fiyat üzerinden yapılacaktır. Yükleniciye birim fiyat mal alımı sözleşmesi düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim Günü olmalıdır.

10 - Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremezler.

11 - İdaremizin bu alımı, 4734 sayılı kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan istisna olup, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4930/1-1


3 ADET MOBİL VİNCİN BAKIM, ONARIM, PERİYODİK KONTROLLERİ VE 3 AYLIK TESTLERİNİN YAPILMASI İÇİN 365 GÜN SÜREYLE HİZMET ALIMI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen hizmet açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/84145

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                     :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/ KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0-274-248 56 60 (Pbx)     Fax: 0-274-248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :   www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin:

a) Niteliği Türü                           :   3 Adet Mobil Vincin Bakım, Onarım, Periyodik Kontrolleri ve 3 Aylık Testlerinin Yapılması İçin 365 Gün Süreyle Hizmet Alımı İşi

b) Miktarı Türü:

 

Sıra No

Türü

Niteliği

Model

Miktar

1

MITSUBİSHİ VİNÇLİ KAMYON

  5 TONLUK

1982

1 Adet

2

KATO KL 250 MOBİL VİNÇ

25 TONLUK

1992

1 Adet

3

TADANO TG 500 E MOBİL VİNÇ

50 TONLUK

1996

1 Adet

 

c) Yapılacağı Yer                        :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

d) İşin Süresi                              :   İşin Teslimine müteakip 365 (Üçyüzaltmışbeş) Takvim Günü’dür

e) Dosya No                               :   Ticaret 2011/29

f) İhale Usulü                             :   Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                        :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :   14/7/2011 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) İş deneyim belgeleri;

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin; % 30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi.

i) İhaleye katılacak firmaların işletmemizdeki mevcut vinçlerin KATO, TADANO, AICHI Markalarından en az birinin yetkili resmi veya özel servisi olacaktır ve bunu teklifin-de belgeleyeceklerdir.

Benzer iş olarak kabul edilebilecek işler;

Her Türlü Vinç Bakım İşleri

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 50,-TL (Y.Elli Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebi-lirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Ban-kası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon ve faks numaraları ile vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 14/7/2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 4/12/2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4659/1-1


BTG (CCI) MARKA VEYA MUADİLİ HP BY-PASS, LP BY-PASS VE PÜSKÜRTME VALFLERİNİN YEDEK PARÇALARININ TEMİNİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

BTG(CCI) Marka veya Muadili HP By-Pass, LP By- Pass ve Püskürtme Valflerinin Yedek Parçalarının Temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/91364

1 - İdarenin

a) Adı                                             :   EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Adresi                                        :   P.K.:8 58901 Kangal/SİVAS

c) Telefon numarası                        :   0.346.4621010-0.346.4621013

d) Faks numarası                            :   0.346.4621012

d) Elektronik posta adresi              :   kangal@euas.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin adı,

niteliği, türü ve miktarı:

İŞİN ADI-MİKTARI

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü I.-II. Ünite BTG(CCI) Marka veya Muadili HP By-Pass, LP By-Pass ve Püskürtme Valflerinin Yedek Parçalarının Temin İşi

S.NO

YEDEK PARÇANIN CİNSİ, ADI

BİRİM

MİKTAR

1

Pressure ring

Adet

4

2

Bonnet gasket

Adet

6

3

Plug complete

Adet

4

4

Stem packing

Set

50

5

Seat

Adet

4

6

Gland

Adet

4

7

Stem packing  4 lü set

Set

50

8

Foder

Adet

4

9

Lock nut

Adet

4

10

Cover ring

Adet

4

11

Bonnet

Adet

4

12

Pressure ring

Adet

4

13

Pressure seal gasket

Adet

10

14

Stem/plug

Adet

6

15

Seat

Adet

6

16

Stem/plug

Adet

20

17

Bonnet gasket

Adet

6

18

Stem packing

Set

50

19

Seat Komple iç

Adet

6

20

Snapring

Adet

10

21

Gland

Adet

10

22

Glandnut

Adet

10

23

Bonnet

Adet

4

24

Foder

Adet

4

25

Coverplate

Adet

4

26

Pressure ring

Adet

10

27

Bare stem Valve VDA-18/4

Ref: Q34914

Adet

4

 

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer   :   EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Kangal/SİVAS

b) Teslim tarihi/işin süresi                  Grup   Yedek Parçanın Sıra no’su        Teslim Süresi

                                                           1          1-26 arası kalemler                   90 takvim günü

                                                           2          27 nolu kalem                        180 takvim günü

4 - İhalenin

a) Ait olduğu Mevzuat                   :   Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin 22. maddesinin (a) bendi kapsamındadır.

b) Usulü                                         :   Açık ihale usulü

a) Yapılacağı/açılacağı yer               :   EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Kangal/SİVAS

b) Yapılacağı/açılış tarihi ve saati   :   12/7/2011, saat 14.00

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P. K.:8   58901 Kangal/SİVAS adresinde görülebilir ve 50- TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekli firmalar ihale dokümanını kargo veya posta yoluyla isteyebilirler. Kargo veya posta yoluyla şartname talep bedeli 60,00-TL’dir. İstekliler, bu bedeli EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün; T.C. Ziraat Bankası Sivas-Kangal Şubesi nezdindeki IBAN: TR 06000100023431868655–5001 nolu hesaba yatırarak, bir dilekçe ve ihale doküman bedelinin yatırıldığına dair dekontla başvurarak, İhale Dokümanının taraflarına posta veya kargo yoluyla gönderilmesini talep edeceklerdir.

6 - Teklifler 12/7/2011, saat 14.00’e kadar EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P. K.8    58901 Kangal/SİVAS adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Teklifler; ihalenin açılış tarih ve saatinde, (son teklif verme tarih ve saatinde) EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün Kangal/SİVAS adresindeki ihale toplantı salonunda, istekli temsilcilerinin huzurunda alenen açılacaktır.

8 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır.

9 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ulaşılabilir.

5022/1-1


NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                               :   2011/91797

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Bor Başmühendisliği Açık Ocak Sahasından, Stok sahalarına ve pasa döküm sahasına 200.000 ton tuvönan cevher ve pasa nakliyesi hizmet alımı işi Şartnamelerimiz hükümlerine göre Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin :

A) Adresi                                       :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 11. Km. Bigadiç/BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası          :   0 – 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23

C) Elektronik Posta Adresi (varsa)    :     bigadic11@etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin             :   Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Bor Başmühendisliği Açık Ocak Sahasından, Stok sahalarına ve pasa döküm sahasına 200.000 ton tuvönan cevher ve pasa nakliyesi hizmet alımı işi

3 - İhalenin

A) Yapılacağı Yer                           :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                            :   30/6/2011 Perşembe Günü Saat:14.00

4 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat verilecek olup; Teminat, Banka teminat mektubu olarak verilecek ise Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 Gün fazla süreli olacaktır. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

4.1. Tedavüldeki Türk Parası,

4.2. Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

4.3. İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları,

4.4. Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya Katılım Bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları,

5 - Teklifler kapalı zarf şeklinde ve İhale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü süreli olacaktır.

6 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Cihan Sok. No:2 Tel: 0-312-294 22 02 Sıhhıye/ANKARA

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İhracat Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: 156 Tel: 0-212-527 09 09 Aksaray/İSTANBUL

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü Halit Ziya Bulvarı No: 1 Tel: 0-232-484 37 17 - İZMİR

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Tel: 0 – 266 – 6337221 - 6337222 – Bigadiç/BALIKESİR

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Bor Başmühendisliği Tel:0 - 224 – 6245203- Kestelek Köyü/M.Kemalpaşa/BURSA

- İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 150,00 TL.

7 - Teklifler en geç ihale tarihi olan 30/6/2011 Perşembe Günü Saat:14.00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv şefliğine verilmiş olacaktır.

8 - İhalemiz 30/6/2011 Perşembe Günü Saat:14.00’de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü idari binasındaki toplantı salonunda açık ihale usulü ile yapılacaktır.

9 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

9.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

9.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

9.1.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

9.1.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

9.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

9.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

9.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

9.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

9.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

9.1.10. İş Deneyim Belgesini,

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

9.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,

Her türlü nakliye işleri

10 - İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

4995/1-1


KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

KİREÇ TAŞI TEMİNİ işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt no                         :   2011 / 92085

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Sivrihisar cad. No:195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası   :   0222-230 27 39- 353(10 hat) 0222-230 27 38

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   2011/2012 Kampanya dönemi Fabrikamız ihtiyacı ± % 20 Toleranslı 40.000 ton kireç taşının, yükleniciye ait taş ocağından Temini ile Fabrikamız stok sahasına nakli ve istiflenmesi işidir.

b) Teslim yeri                         :   Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   6/7/2011 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler :

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

f) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

ı) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri :

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TŞFAŞ M/İş Bitirme Belgesi Formu),

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

4.2.2.1. RAPOR-İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya fabrikalarımız laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır.

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur

8 - Teklifler, 6/7/2011 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliye iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

5020/1-1


DAMPERLİ KAMYON VE KEPÇE KİRALANACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2011/2012 Kampanya Döneminde Meydan Hizmetlerin Yürütülmesi için Sürücülü 4 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile Operatörlü1 Adet en az 150 Hp Gücünde kepçe kiralanması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                           :   2011 / 88856

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Özalper Mah. Karakavak Mevkii MALATYA

b) Telefon ve faks numarası               :   0422 212 10 - 44 0422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi                  :   malatyaseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                     :  

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Fabrikamız 2011 / 2012 Kampanya Döneminde Günlük (24 Saat) Meydan hizmetlerin yürütülmesi işi için Sürücülü 4 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile Operatörlü1 Adet en az 150 Hp Gücünde kepçe kiralanması,

b) Yapılacağı yer                                :   Malatya Şeker Fabrikası Meydan Sahası,

c) İşin süresi                                       :   ± % 20 Toleranslı 70 Gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu Özalper Mah. Karakavak Mevkii MALATYA

b) Tarihi ve saati                                :   4/7/2011 Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.2.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu

İhale konusu işi yerine getirmek için idari şartnamede belirtilen kriterlere uygun 4 Adet 10 Tekerli damperli kamyon, 1 Adet en az 150 Hp Gücünde kepçe için isteklinin kendisine veya tüzel kişiliğine ait olduğunu gösterir belgeleri ( Ruhsat v.s.) kiralık ise en az 4 Ay süreli noter onaylı kira sözleşmelerini işe başlamadan önce idareye sunacaklardır. 4 Adet 10 Tekerli damperli kamyon,

1 Adet en az 150 Hp Gücünde kepçenin isteklinin kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

4.2.3. Benzer iş olarak her türlü nakliyat, hafriyat, inşat işleri ile makineli yükleme ve boşaltma işlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, hale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5011/1-1


KAYNAK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                            :  Kaynak Malzemeleri alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                        :  2011 / 88817

Dosya no                                         :  1125060

1 - İDARENİN                                :

a) Adres                                           :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası           :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                            Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                :

2 - İHALE KONUSU MALIN       :

a) Niteliği, türü ve miktarı               :  Kaynak malzemeleri: 20 kalem

b) Teslim yeri                                  :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                                :  İşe başlanmasını müteakip; 30 takvim günüdür.

3 - İHALENİN                                :

a) Yapılacağı yer                              :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  12/7/2011 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 12/7/2011 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4981/1-1


LAMİNER AKIŞLI KLAS-II GÜVENLİK KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

Laminer Akışlı Klas-II Güvenlik Kabini Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                           :   2011/90265

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası               :   212 60 40/2205 - 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)      :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                 :   www.ankara.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Laminer Akışlı Klas-II Güvenlik Kabini, 4 adet

b) Teslim edileceği yer                       :   Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü

c) İşin süresi                                       :   İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi. 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                :   30/6/2011 Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,  bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler kendi adına veya anlaşmalı olduğu firma adına düzenlenmiş T.C. Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca verilen ‘‘Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’’ veya TSE ‘‘Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinden’’ her hangi birini vermek zorundadırlar.

4.3.2. Üretici firmaya ait ISO 9001 kalite belgesi verilmelidir.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.5. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,   en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL(Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 30/6/2011 saat 14:00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4970/1-1


FİBERT OPTİKLİ KORUMA (OPGW) İLETKENİNİN DEMONTAJI VE MONTAJI (MALZEME DAHİL) İŞİ YAPTIRILACAKTIR

12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

380 kV Birecik HES-G.Antep 5 TM-G.Antep 2 TM. ve 154 kV Ş.Urfa 1 TM-Ş.Urfa 2TM. EİH’larında fibert optikli koruma (OPGW) iletkeninin demontajı ve montajı (malzeme dahil) işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                     :   2011/91355

1 - Teşekkülün                               :   TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. TEİAŞ 12.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

a) Adresi                                         :   Bahaaddin Nakıpoğlu Bulv. Yavuzeli Cad. Mezarlık karşısı Fevzi Çakmak P.K. 18 27001 Ş.Kamil / G.ANTEP

b) Telefon ve faks numarası           :   0 342 329 28 28 (dh:210)Faks:0 342 329 08 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   12grup.satinalma@teias.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü, miktarı                  :   1 - 380 kV Birecik HES-Gaziantep 5 TM (58 km)

                                                           2 - 380 kV Gaziantep 5 TM. Gaziantep 2 TM.(18 km)

                                                           3 - 154 kV Şanlıurfa 1 TM. Şanlıurfa 2 TM (17 km.) E.İ. Hatlarına İhale dökümanında belirtilen hususlar çerçevesinde Fiber Optikli Koruma İletkeni (OPGW) çekilmesi (malzeme dahil) demontaj ve yerine montajı.

b) Yapılacağı yer                            :   İlanın 2.Maddesinin a bendinin 1.2.3.sıra numarası ile belirtilen Enerji İletim Hatlarında

c) İşin süresi                                   :   İşbaşı tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Toplantı salonu

b) Tarihi ve saati                            :   30/6/2011 saat 14:00

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

c) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.5 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.7 - İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.8 - İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.9 - İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.10 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.11 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.12 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır

4.1.13 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.2 - Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler

Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler:

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

Bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir. Bilanço ve Eşdeğer Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilânçosunun ve bilânçonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeleri,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

İsteklinin,

a) Cari oranın( dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynaklar oranının (öz kaynaklar/toplam aktif ) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

yeterli kriterlerdir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlayıp sağlamadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonu gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.3 - Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler

4.3.1. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İstekliler, İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeyi sunacaklardır.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Ticaret ve Satınalma Şefliğinde görülebilir ve/veya 200,00 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.İhale Şartname bedeli Grup Müdürlüğü veznesine veya Gaziantep Vakıfbank Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu hesaba yatırılabilir İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı (CD’si) satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler İhale saatine kadar TEİAŞ 12. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel Sözleşme düzenlenecektir.

9 - Bu İhalede kısmi teklif verilemez

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar İhaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale dokümanı ve ekleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

5034/1-1


ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2011/2012 Kampanya dönemi süresince Kristal Şeker Ambalajlama Hizmeti hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                           :   2011/92532

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :   Bor Caddesi Bahçeli Kasabası – Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası               :   0388 311 93 01 - 06 (6 Hat) – 0388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi                  :  

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu hizmetin                  

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Fabrikamız 2011/2012 Kampanyasında üretilecek 54.000 ton +/-% 20 toleranslı 100 gün 8’er kişi ile 3 (üç) vardiya Toplam 24 kişi olarak Kristal Şekerin Ambalajlama Ünitesinde 50 Kg’lık Torbalara konulup, ağzının dikilerek Şeker Ambarına verilmesi.

b) Yapılacağı yer                                :   Bor Şeker Fabrikası Ambalajlama Ünitesi

c) İşin süresi                                       :   2011/2012 kampanya dönemi ± % 20 toleranslı 100 (Yüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                        

a) Yapılacağı yer                                 :   Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                :   6/7/2011 Çarşamba günü, Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.2. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak      (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İstenmiyor.

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu ve Özel sektörde torba ambalajlama, ambalaj ve paketleme veya personel çalıştırmaya dayalı hizmet işi kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

5012/1-1

—— • ——

RUHSAT VERİLECEK SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Bolu İl Encümeni Başkanlığından:

Bolu İli, Mengen İlçesi, Gökçesu Beldesi mülki hudutları içerisindeki Doğal Mineralli Su arama ruhsatı sahasına ait 1600 hektarlık alanda, arama haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan Doğal Mineralli Su arama sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Bolu İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

 

İhale Edilerek Ruhsatlandırılacak Saha

Cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi ve Saati

Bolu İli, Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi

Doğal Mineralli Su

20.000,00,-TL

600,00,-TL

5/7/2011 Saat:13:30

 

Bolu İli, Mengen İlçesi, Gökçesu Beldesi Doğal Mineralli Su Saha Koordinatları

 Pafta No: G27b2

               

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

SAĞA (Y)

411000

415000

415000

411000

YUKARI (X)

4535000

4535000

4531000

4531000

 

İsteklilerden İhaleye İştirak Edebilmeleri İçin;

a-) Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

6 - İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik banka makbuzu

7 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

b-) Tüzel Kişiler;

1-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi.

2-) Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi.

3-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5-) Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6-) Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

7-) İhale dokümanının alındığına dair 200,-TL’lik banka makbuzu.

8-) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir levha.

9-) İrtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 13:30’a kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verecektir. İstekliler teklilerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan Olunur.

4643/1-1

—— • ——

OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 3.240.000 adet 435x335x315 mm’lik oluklu karton kutu % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

 2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 100.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Satın Alma Dairesi Başkanlığı - RİZE

b) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Büyükdere/İSTANBUL

c) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 7/7/2011 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

4786/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Maçka Orman İşletme Müdürlüğünden:

Trabzon İli Maçka İlçesi, Esiroğlu Beldesi Öğütlü Köyü Çarşı Mevkiinde. bulunan mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait aşağıda yeri, sınırı, yüzölçümü, ada ve parsel numarası ile durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale tarihi yazılı taşınmazmalı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULܔ ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Maçka Orman İşletme Müdürlüğü - Şehit Pilot Nurettin Doğan Cad. Maçka/Trabzon

b) Telefon ve Faks Numarası         :   0 462 512 10 22/512 24 22 - Faks : 0462 512 10 90

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) :   -

2- İhale Konusu Satış İşinin

a) Niteliği                                        :   Kereste Deposu olarak kullanılmakta olup ilgili bilgiler aşağıdadır.

 

Parti No

İli/İlçesi/Köyü

Cinsi

Pafta No

Ada No

Parsel No

Tapu Tarihi

Cilt No

Sayfa No

Sıra No

Yüzölçümü M2

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL.) % 3

1

Trabzon/ Maçka/Öğütlü

Kereste Deposu

2

 

1200

1/3/2011

14

1268

 

  5.364,24

  965.563,20

29.000,00

2

Trabzon/ Maçka/Öğütlü

Kereste Deposu

2

 

1201

1/3/2011

14

1269

 

11.850.16

2.133.028,80

64.000,00

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

17.214.40

3.098.592,00

93.000,00

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            :   Maçka Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu

b) Tarih ve saati                             :   5/7/2011 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

4-1 -  Yeterli görülmek için istenen belgeler.

4.1.1. İhaleye katılacak isteklilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Maçka Orman İşletme Müdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz),yasal yerleşim belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı suretini, Tüzel Kişiler adına ihaleye gireceklerin; Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veyahut benzeri mesleki kuruluştan 2011 yılı içersinde alınmış sicil kayıt belgesi (tescil belgesi) ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya imza beyannamesi, vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, Gerçek kişiler adına ihaleye gireceklerin; Nüfus cüzdan sureti, yerleşim yeri belgesi ve noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar komisyon başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

a) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

4.1.2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı Ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

4.1.3. İsteklinin % 3 geçici teminat mektubunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun  kabul ettiği Bankalardan alınabilir yada T.C. Ziraat Bankası Maçka Şubesindeki TR140001000270111072385001 nolu hesabına veya İşletmemiz veznesine yatırılabilir.

5 - İhale Şartları

5.1. Satış bedelinin tamamı peşin olacaktır.

5.2. İhaleye katılmak isteyenler teklif mektuplarını, diğer istenen evraklarla birlikte 5/7/2011 günü Saat : 13:30’a kadar ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. Postayla yapılacak başvurularda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

5.3. Satışlara ait her türlü vergi, resim, harç, sözleşme, tapu giderleri ile diğer her türlü giderler alıcıya aittir.

5.4. Bu satışla ilgili Şartname ve ekleri Maçka Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanından 100,00 TL bedelle alınabilir. Ayrıca, ihale ilanı Trabzon, Artvin, Giresun, Samsun, Adapazarı, Isparta, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir Orman Bölge Müdürlükleri ile çevre İşletme Müdürlüklerinden ve www.ogm.gov.tr internet adreslerinde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları şarttır.

6 - İhaleye katılabilmek için ihale komisyonunca aranan şartlar ve istenen belgeler.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerir.

a) İç Zarf, (Teklif mektubu doldurularak iç zarfa konur, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.) Bu zarf geçici teminata dair alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

b) İsteklinin teklifinin değerlendirmeye alınabilmesi için 1 - Yeterli görülmek için istenen Belgelerin eksiksiz dış zarf içinde bulundurulması gerekmektedir.

c) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.

d) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde silinti kazıntı veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

7 - Diğer hususlar Şartnamesindeki gibidir.

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Banka adı        : Ziraat Bankası Maçka Şubesi

Hesap No.su  : TR 140001000270 11107238-5001

Telefon           : (0462) 5122422/Muhasebeci

                       : (0462) 5121022/Santral

FaxNo             : (0462)5121090

4961/1-1

 


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA RUHSAT SAHALARI

Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşler :

İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

 

a) Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Çakırlı Köyü, 99.90 hektar alana sahip, Bursa H22b2 paftasında aşağıda koordinatları verilen saha,

               

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

0709000

0709000

0708000

0708000

Yukarı (X)

4485999

4485000

4485000

4485999

               

b) Bursa İli, İznik İlçesi, Sarıağıl Köyü, 4514.77 hektar alana sahip, Bursa G23c4, G23d3 ve G23d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

Sağa (Y)

0727051

0727818

0728354

0730000

0730000

0733193

Yukarı (X)

4496001

4496516

4500000

4500000

4500125

4500123

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

11. NOKTA

 

Sağa (Y)

0732765

0727687

0728944

0721001

0719320

 

Yukarı (X)

4495815

4495659

4493679

4488993

4490125

 

 

c) Bursa İli, İznik İlçesi, Tacir Köyü, 4945.69 hektar alana sahip, Bursa G23c4 ve G23d3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

0733043

0737000

0737000

0737769

0739837

Yukarı (X)

4498609

4497900

4497000

4497000

4492500

 

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

Sağa (Y)

0736018

0732845

0728944

0727687

0732765

Yukarı (X)

4490028

4493289

4493679

4495659

4495815

 

d) Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Keramet Köyü, 3100 hektar alana sahip, Bursa G22c3, G23d4, H22b2 ve H23a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

Sağa (Y)

0699000

0706000

0710500

0710500

0706000

0699000

Yukarı (X)

4491000

4489000

4489000

4486000

4486000

4489000

 

2 - Tahmin Edilen Bedel :

 

 

İLÇE

KÖYÜ

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

a)

ORHANGAZİ

ÇAKIRLI

99.90

21.147,00

634.41

5/7/2011

14:00

b)

İZNİK

SARIAĞIL

4514.77

61.053,41

1.831,60

5/7/2011

14:10

c)

İZNİK

TACİR

4945.69

66.754,48

2.002,63

5/7/2011

14:20

d)

ORHANGAZİ

KERAMET

3100.00

1.721.550,24

51.646,51

5/7/2011

14:30

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin :    

a) Alınacağı Yer                              :  İl Özel İdaresi, Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı,

                                                          İl Özel İdaresi Ek Bina Ankara Cad. Arabayatağı Yıldırım/BURSA

b) Hangi Şartlarda Alınacağı           :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 200,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli; Bursa Valilik binasındaki İl Özel İdaresi Muhasebe Müdürlüğü’ne yatırılacaktır.

4 - İhalenin :

a) Yapılacağı Yer                            :  Bursa İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu.

                                                          Çırpan Mahalle Güçlü Sokak No:23 Kat: 3 Osmangazi-BURSA

b) Yapılacağı Tarih/Saat                 :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                          :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü

5 - Tekliflerin :

a) Verileceği Yer                             :  Bursa İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu.

                                                          Çırpan Mahalle Güçlü Sokak No:23 Kat: 3 Osmangazi-BURSA

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati     :  5/7/2011Salı günü saat 14:00

6 - İhaleye Katılma Belgeleri :

İhaleye Katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2- Noter tasdikli imza beyannamesi

3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İl Özel İdaresi, Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından alınan, okuyup kabul edildiğine dair İhale Komisyonu önünde imzalanmak üzere ihale şartnamesi.

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin % 3’ü oranında geçici teminat

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.

j) Vergi borcu yoktur yazısı.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

5035/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesinde bulunan imarlı aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mallar 2886 S.K’nun 45. maddesine göre 30 eşit taksit ile 4/7/2011 tarihinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir

İlgililere ilan olunur.

 

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

S.

No

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Vasfı

Mahallesi

M2 Fiyatı

İ. Tarihi

İ.Saati

Geç.

Teminat

1

386

7

4522

ARSA

İSMETPAŞA

105.00.TL

4/7/2011

14:00

14.245

2

386

8

3032

ARSA

İSMETPAŞA

105.00.TL

4/7/2011

14:30

9.551

5058/1-1