22 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27972

YARGI İLÂNLARI

 


Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Gaziosmanpaşa 4. Asliye Ceza Hakimliğinden:

2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No               :  2004/150

Karar No             :  2005/376

Davacı                 :  K.H

Hükümlü             :  AYKUT AYDIN, Ayhan ve Nejla oğlu, 3/1/1972 doğumlu, Rothenburg doğumlu, Kırklareli, Lüleburgaz, Yılmaz mah/köy nüfusuna kayıtlı, T.C. No: 34279883330 Zafer Mahallesi Madalyon Sokak No: 3 D: 7 Yenibosna/İSTANBUL adresinde ikamet eder. Evli, 1 çocuklu, işçi, okuryazar, sabıkasız, T.C. vatandaşı

Suç                       :  213 sayılı Kanuna muhalefet

Suç Tarihi            :  19/12/2003

Kanun Maddesi   :  4369 sayılı kanunla değişik 213 sayılı kanun 359/a-2

Verilen Ceza        :  43.200,00 TL adli para cezası

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 13/2/2006 tarihli gıyabi karar sanık PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesi nezninde temyiz edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

4834

—— • ——

Gaziosmanpaşa 4. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No      :   2008/1332

Karar No    :   2010/293

Sanık           :   MUSTAFA ÇALAR-Durmuş-Kehribar oğlu 22/1/1986 D.lu ADANA/ CEYHAN-Azizli Mah. Nüf. Kyt. T.C No. 15343179610 nolu halen: Bimekan takımından,

Suç              :   Hırsızlık

Suç Tarihi   :   13/6/2006

Hırsızlık suçundan sanık Mustafa Çalar hakkında Mahkememizin 7/4/2010 tarih 2008/1332 esas 2010/293 sayılı kararla neticeten 1 yıl hapis cezasının HAGB'na karar verildiği verilen Mahkememiz kararı sanığın tüm aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden sanığa 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi uyarınca ilanen tebliğine, ilanın tebliğinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, masrafın sanıktan tahsiline karar verildi.

4835


2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden:

Esas Sayısı    : 2009/538

Karar Sayısı  : 2009/1492

Karar Günü   : 24.12.2009

ÖZET           : Sanık Mustafa ve Azime Oğlu, 1983 D.lu, Adana, İmamoğlu Mh. Nf. Kyt. Ese AVCIOĞLU’nun 01.11.2005-04.12.2005 tarihleri arasında işlemiş olduğu izin tecavüzü suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1—b, 73 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, yine sanığın 22.04.2006-24.04.2006 tarihleri arasında işlemiş olduğu mehil içi firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 68 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 1 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, yine sanığın 25.04.2006-20.06.2006 tarihleri arasında firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezalarının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezalarının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4025

—————

Esas Sayısı    : 2009/545

Karar Sayısı  : 2009/1279

Karar Günü   : 24.12.2009

ÖZET           : Sanık Mehmet ve Emine Oğlu, 1973 D.lu, Mardin, Yeşilli, Saraç Ky. Nf. Kyt. Salih KORKUT’un 12.06.1992-14.01.2007 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4026