19 Haziran 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27969

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden:

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ

İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunurhükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

Coğrafi İşaretin

Başvuru Tarihi                   : 9/7/2008

Başvuru No                        : C2008/026

Coğrafi İşaretin Türü          : Mahreç İşareti

Başvuru Sahibi                   : Keşan Ticaret ve Sanayi Odası

Başvuru Sahibinin Adresi   : Anafartalar Cad. No: 66/1   22900 Keşan EDİRNE

Ürünün Adı                        : Kebap

Coğrafi İşaretin Adı            : Keşan Satır Et

Kullanım Biçimi                 : Markalama

 

Ürün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikler:

1969 yıllarında Keşan ve çevresinde elektrik olmadığından dolayı kesilen etleri saklamak için kemiklerinden sıyrılan etler satırla kıyılıp, odun ateşinde pişirilip muhafaza edilmiştir. Pişirilen bu etler, gelen misafirlere ikram edilmiş ve çok beğenilince bu işi yapan insanlar geçimlerini sağlamak için işyerleri açmaya karar vermişlerdir. Önceleri kıyma et denilen bu lezzete sonraları “Satır Et” ismi verilmiş ve bu şekilde günümüze kadar süregelmiştir.

Keşan Satır Et, Trakya’nın meşhur kıvırcık süt kuzularının etinden yapılmaktadır. Kıvırcık cinsi kuzuların tercih edilmesinin sebebi; kıvırcık kuzunun yağının vücut içinde dengeli bir şekilde dağılması ve lezzet olarak da, yenilebilirlik açısından da her zaman iyi kalitede olmasıdır. Satır Et yapılacak kuzular köylerden seçilir ve ağırlıkları ortalama 40-45 kg civarındadır. Bu kuzular genellikle Güney Trakya Bölgesi’nin (Keşan, İpsala ve Enez) doğal ortamlarında yetişen; yonca, kekik, arpa, buğday ve mısır gibi doğada bulunan besinlerle beslenen 5 aylık ile 1 yaş arasında olan süt kuzularıdır.

Keşan Satır Et’in ayırt edici özelliği etin satırla kıyılması ve etlerin mercimek tanesi büyüklüğüne getirilmesidir. Ayrıca ürün hazırlanırken sadece tuz kullanılmakta bunun dışında hiçbir katkı maddesi kullanılmamaktadır. (kuyruk, böbrek, yağı, baharat, ekmek vb.) Bu da Keşan Satır Et’in diğer et ürünlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biridir.

Keşan Satır Et analiz edildiğinde karşılanması gereken değer aralıkları aşağıdaki gibidir:

 

Satır Et Analiz Raporu

Yapılan Analizler

Analiz Sonucu

Analiz Metodu

Teşhis Limiti

Rutubet (%)

58,95

TS 1743 ISO 1442,2001

 

Protein %, F-6, 25

15,09

AOAC 992.15, 1997

N2 %-0,30

Yağ %

24,40

TS 1744,1974

 

Kül %

  1,10

TS 1746 ISO 936,2001

 

Karbonhidrat değeri

  0,46

 

 

 

Kuzu Satır Et Analiz Raporu

Yapılan Analizler

Analiz Sonucu

Analiz Metodu

*T.Mezofilik Aerobik Bakteri (Kob/g)

390000

FDA/BAM, 2001

E.coli 0157:H7 (25g)

TEDB

FDA/BAM, 2002

Staph.aureus (Kob/g)

120

FDA/BAM, 2001

Pseudomanas spp. (Kob/g)

80000

TS ISO 13720,1997

Salmonella spp. (var/yok)

TEDB

ISO 6579, 2002

 

Kuzu Satır Et Analiz Raporu

Yapılan Analizler

Analiz Sonucu

Analiz Metodu

Kadmiyum (Cd)

0,010 mg/kg

NMKL 161,1998

Kurşun (Pb)

TEDB

NMKL 161,1998

 

Üretim Alanında Gerçekleşmesi Zorunlu Bulunan Özellikler :

Türkiye koyun ırkları içerisinde yer alan Kıvırcık ırkı Trakya Bölgesinde Keşan İlçesinin yerli koyun ırkı olup, Marmara Bölgesinde ve kısmen de Ege Bölgesinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kıvırcık ırkı koyunlarda renk tamamen beyaz olup, ender olarak baş ve ayaklarda siyah lekeler taşıyan koyunlara da rastlanabilmektedir. Koyunlar boynuzsuz koçlar ise spiral boynuzlara sahiptir. İnce ve uzun bir kuyruk yapısına sahiptir. Ülkemiz koyun ırkları içerisinde tekstil sanayinde kullanılabilecek yapıya sahip tek yerli ırkımızdır. Orta irilikte bir ırk olup (dişiler 30-40 kg., erkekler 45-50 kg), et kalitesi bakımından da ülkemiz yerli ırkarı içerisinde ilk sırada yer almaktadır. Laktasyon süt verimleri 60-90 et arasında değişen Kıvırcık koyunlarında kuzu verimi %110-120 arasında olup iyi bakım-besleme koşullarında daha yüksek değerlere çıkmaktadır. Ayrıca kuzuları erken dönemde hızlı bir büyüme göstermektedir.

Üretim Metodu :

Trakya Bölgesi’nin doğal ortamlarında yetiştirilmiş olan kıvırcık süt kuzularının kesimi yapıldıktan sonra kemiğinden sıyrılan et, 2 gün süre ile +4C‘de buzdolabında bekletilir. Bu sure zarfında etin kanı çekilir ve yumuşaklık kazanır. Etin yumuşaması sağlandıktan sonra etin içindeki sinir, damar, kemik, kıkırdak ve zar gibi sertleşmeye sebep olacak maddeler ayıklanır. Bazı durumlarda süt kuzularının yağlı olması halinde en fazla kuzu etinin %30’unu geçmemek kaydı ile süt dana etinin but kısmından ilave edilebilir. Dinlenen et, tahta bir kütüğün (mümkünse meşe kütüğünün) üstüne konup satır bıçağı ile dövme diye tabir edilen bir kesim işlemine tabi tutulur. Bu arada et hiçbir makineye girmeden belli bir kıvama gelinceye kadar dövülür. Dövme işlemi esnasında et kıymadan daha iri bir (mercimek büyüklüğünde) hal almaktadır. Etin makineye girmemesinin sebebi ise dövülen etin suyu uzaklaşmadan belli bir zaman diliminde dövüldüğü için etin kendini salıp, yumuşamasıdır. Kuzunun kendi yağı %20-30 oranını geçmeden karışım hazırlanır.

Hazırlanan 1 kg ete sadece 5 g tuz atılır ve iyi bir şekilde yoğrulur. Et hazırlanırken sadece tuz kullanılmakta bunun dışında hiçbir ürün-katkı maddesi kullanılmamaktadır. (kuyruk, böbrek, yağı, baharat, ekmek vb.) Bu da Keşan Satır Et’in diğer et ürünlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biridir.

Keşan Satır Et meşe kömüründe, çift taraflı tel ızgara arasına konularak pişirilmektedir, oluklu ve saç ızgara kesinlikle kullanılmamaktadır. Keşan Satır Et hızlı ateşte pişirilmelidir çünkü daha fazla fümelenme olur ve damak tadı daha da güzelleşir. Kıyılmış, yoğrulmuş ve pişirilmiş Keşan Satır Etin ağırlığı net 180-200 gr. porsiyonlar haline getirilir. Porsiyonlar haline getirilmiş Keşan Satır Et 0,8-0,9 mm. civarında genişletilerek istenilen şekil verilir. Pişmiş Satır Et kahverengimsi renktedir. Lezzeti kendine özgü, karakteristiktir, güzel bir lezzettedir. Ağızda hissedilen yoğun, yumuşak lokum gibi tadı vardır.

Denetim :

Keşan Satır Et ibareli coğrafi işaretin üretim va pazarlama aşamalarında tescilin amacına, ayırt edici özelliklere, temel esaslara ve analiz raporlarında belirtilen özelliklere uygunluğuna dair Keşan Lokantacı Kahveci Otelciler Esnaf Odası’ndan bir kişi, KOSGEB Sinerji Odağı’na bağlı bir Gıda Mühendisi ve Keşan Gıda Komitesinden bir kişi tarafından her altı ayda bir ve ihtiyaç duyulduğunda denetleme yapılacaktır.

4955/1-1

—— • ——

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden:

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli iken istifaen ayrılan As.Dr.Pınar GÜZEL hakkında Valilik Makamınca 4483 Sayılı Kanun gereğince verilen 22/11/2011 tarih ve 2011/194 sayılı “KISMEN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE, KISMEN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE” dair karar, As.Dr.Pınar GÜZEL’e tebligat adresinde bulunamamış olduğundan, tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28., 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

4956/1-1

—— • ——

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

N.V.Turkse Perenco Şti. XI No.lu Diyarbakır petrol bölgesinde, Şanlıurfa, Diyarbakır  İlleri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/NTP/4368, 4370 hak sıra no.lu iki adet petrol arama ruhsatını 10/6/2011 tarihinde terk etmiştir.

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49’uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı Şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69’uncu maddesi gereğince, Şirketin teminatından karşılanabilmesi için, ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

4943/1-1

—————

Atlı Makine İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin XVII No.lu İzmir Petrol Bölgesi’nde ATL/XVII/B işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 26/5/2011 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

4942/1-1

—————

Atlı Makine İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji  Kaynakları Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin XI No.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde ATL/XI/B işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 26/5/2011 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

4941/1-1