15 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27965

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ufuk Üniversitesinden:

Türk Patent Enstitüsünden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından :

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyeleri alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörler için 6 takım, Yardımcı Doçentler için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1-Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 

FAKÜLTESİ

ANABİLİM

DALI

KD.

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

 

Hukuk Fakültesi

 

Yardımcı Doçent

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında doktora yapmış olmak. (Doktora sonrası Yükseköğretim Kurumlarında ders vermiş olmak.)

4841/1-1

—— • ——

Türk Patent Enstitüsünden:

COĞRAFİ İŞARET’in

Başvuru Tarihi                   :   29/7/2010

Başvuru No                        :   C2010/050

Coğrafi İşaretin Türü          :   Mahreç İşareti

Başvuru Sahibi                   :   KAHRAMANMARAŞ TİCARET BORSASI

Başvuru Sahibinin Adresi   :   Trabzon Bulvarı Borsa Cad. N0: 9 Merkez KAHRAMANMARAŞ

Ürünün Adı                        :   Tarhana

Coğrafi İşaretin Adı            :   Maraş Tarhanası

Kullanım Biçimi                 :   Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Maraş tarhanası, yapım teknolojisinde uygulanan bazı farklı işlem basamakları, doğal katkıları ve tüketilme alışkanlıkları nedeniyle ülkemizin değişik yörelerindeki tarhanalardan ayrılmaktadır. Genelde un ve yoğurttan yapılan toz halindeki tarhana sadece çorba olarak tüketilmektedir. Dövme ve yoğurttan yapılarak çığ üzerine ince bir şekilde serilip kurutulan Maraş tarhanası tüketilme şekilleri şöyledir;

1. Tarhana kurumadan, yarı kurumuş (firik) halinde,

2. Kurumuş halde ve çerez gibi yenerek,

3. Çorba halinde,

4. Sıcak haldeki et veya kelle suyuna ıslanarak,

5. Yağda kızartılarak,

6. Islanmış tarhana yağda soğanla kavrularak,

7. Sıcak sac üzerinde gevretilerek.

Maraş tarhanası; bileşenleri, yapım şekli ve farklı tüketim şekilleri bakımından özgündür.

Maraş tarhanasının yapımında ana bileşen olarak rol üstlenen iki unsur yoğurt ve buğday yarmasıdır (dövme). Maraş tarhanasında Buğday direkt yarma (dövme) olarak kullanılmaktadır. Buğday yarmasının (dövme) çoğunlukla dane bileşeni olan kepek kısmını barındırması, besinsel (zengin vitamin ve mineral içeriği) ve metabolizmal fonksiyonlarının yanında, Dünya Sağlık Teşkilatınca günlük tüketimi tavsiye edilen belli miktar (30-40 g) selülozik materyal bu kapsamda değerlendirildiğinde, bu ürüne özgü olarak kullanılan yarma bileşeni önem arz etmektedir.

Maraş tarhanasının yapım şekli ayrıcalıklıdır ve ürüne özgündür. Maraş tarhanası dışındaki yöresel tarhanalarımızın yapımındaki pişirme aşamasında yoğurt da bulunmaktadır, ama Maraş Tarhanasında yoğurt direkt pişirme aşamasına girmez. Önce buğday dövmesi su ile pişirilir, daha sonra kekik, çörek otu (isteğe bağlı) ve yoğurt bu pişmiş dövme (yarma) karıştırılarak yapılır. Yoğurdun pişirilmemesi ve baharat olarak içine yalnızca kekik ve çörek otu atılması (isteğe bağlı), Maraş tarhanasının diğer tarhana türlerinden ayıran en önemli özelliğidir. Yoğurdun pişirilmeden işleme alınmasından dolayı bünyesinde bulunan probiyotik yoğurt kültürleri zarar görmemekte, yarmadan (dövme) gelen prebiyotik doğal katkıları ile birlikte Maraş tarhanası; sağlık, beslenme ve metabolik aktivite bakımından fonksiyonel özellik göstermektedir. Keza, yarma bünyesinden gelen besinsel lifler sindirimi kolaylaştırmakta, beslenme uzmanlarınca alımı önerilen günlük miktarın önemli bir kısmını karşılamaktadır.

Maraş tarhanasının üretim şeklinde, yöredeki sazlık çubuklarla dokunmuş hasır, sergi türü çığ adı verilen sergilere serilerek kurutulma işlemine tabi tutulması da ayrı bir özellik katmaktadır.

Maraş tarhanası, beslenmemizde önem arz eden bir kısım mineral ile suda ve yağda çözünür vitaminleri de içermektedir. Yoğurttan ve buğday türevlerinden gelen fermentatif mayalar aromatik profili doğal olarak zenginleştirmektedir. Ayrıca, Maraş tarhanası beslenme açısından büyük önem arz eden bitkisel ve hayvansal proteinlerin buluştuğu ideal bir protein kombinasyonu olup, ürünün 100 gr’ı yaklaşık 370 kalori içermektedir.

Üretim Metodu:

Tarhana yapımında kullanılacak olan özel buğday; beyaz buğday olup özü (gluten içeriği) zayıf olmalı, iri taneli, dolgun ve çok fazla sert olmamalı, ayrıca temiz ve saf olmalıdır. Bu kapsamda en yaygın kullanılan özel tarhanalık buğday cinsleri, Elbistan Yazlığı, Doğankent, Dariyel, Cumhuriyet, Ak Meksika, Gerek 79, Gemini gibi buğday çeşitleri bunlardan birkaçıdır. Özel tarhanalık buğday değirmende dövülüp, kabuğu çıkarılır ve dövme haline getirilip, elenir ve ayıklanır. Maraş tarhanası yapımı için uygun hava şartları takip edilir. Çünkü yağmurun olmaması kadar kurutma işleminde klima görevi görecek rüzgarın olması da olması önemlidir. Tespit edilen gün öncesi akşamdan dövme yıkanarak büyük Maraş kazanlarında (Masere Kazanı) ıslatılır. Gece yarısı altı yakılır, sabaha kadar karıştırılarak pişirilir. Karıştırma işini pilavı dibine yakmamak için ehli kişiler yapar bu işleme kürekleme adı verilir. Kürekleme tarhana küreği denilen 120-150 cm arasında ağaçtan yontularak yapılmış bir araçla yapılır. Kürekleme işinin kendisine has bir usulü vardır. Burada, tarhana küreği kürekleme yapacak kişinin elinin şişmemesi için küreğin el içinde rahat dönebilecek bir şekilde tutulup hareket ettirilmelidir. Karıştırma işlemi ise masere kazanının altından başlayıp yukarı doğru çıkacak şekilde yapılmalı ve zaman zaman kürek ıslatılarak ara ara küreğe devam edilmelidir. Pilav piştiğinde kazanın altından odunlar tamamen çekilir. Bir müddet de, ateş közleri üzerinde pişirilmeğe devam edilir. Bu arada da kürekleme işi sürdürülür. Pilavın iyice piştiği anlaşılınca közler kazanın altından çekilir. Kazanın üzerine büyük bir tepsi kapatılarak pişmiş dövme aşı (pilav) bir müddet daha kendi buharı ile pişmeye bırakılır. Yine arada bir küreklemeğe devam edilir. Bire-bir, bire-birbuçuk veya bire-iki oranında tercihen az süzülmüş yağlı yoğurt ile yoğrulur. Her 100 kg buğday dövmesine, Tuz oranı % 1’i geçmeyecek şekilde, Kekik miktarı % 0,5’i ve çörek otu ( isteğe bağlı olarak) ise % 0,1’i geçemeyecek şekilde ilave edilir. Yoğurt, pişmiş dövme aşı, tuz ve kekik karışımı büyük sele şeklindeki sepetlere serilen bezler üzerine boşaltılıp bir gece bekletilir. Böylelikle tarhananın suyunu süzüp ekşimesi sağlanır. Sabaha karşı çiğ adı verilen hasırlar üzerine incecik serilir. Tarhananın incecik serilmesi tarhananın daha gevrek olması ve daha iyi kurumasını sağlar. Akşamüzeri yarı kurumuş hali firik olarak yenir. Ertesi günü sabaha karşı, çiğlerden ayrılıp o gün akşama kadar da ters yüzünün kuruması sağlanır. Akşam toplanıp muhafaza edilmek üzere bidonlara bırakılır. Maraş tarhanası kuru ve serin bir yerde 5-6 ay kolaylıkla muhafaza edilebilir.

Modern yönteme dayalı Maraş tarhanasının yapım prosedürü ise;

 

 

Denetleme:

555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 20. Maddesine uygun olarak, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanlığı Koordinatörlüğünde; Tarım İl Müdürlüğünden bir uzman, Sağlık İl Müdürlüğünden bir uzman olmak üzere oluşturulacak bir komisyon tarafından amaç ve usulüne uygun kullanıp kullanılmadığının denetimi yapılır. Denetim sırasında prosedüre uymadığı tespit edilen kişi ve/veya kurumlar hakkında gerekli yasal işlemin yapılması için ilgili mercilere başvurmak üzere denetim raporu komisyon tarafından tanzim edilir. Rapor sonucuna göre ilgili yerlere gerekli müracaatları yapmakla Kahramanmaraş Ticaret Borsası yükümlüdür.

Denetim Sıklığı: Yukarıda bahsedilen komisyon yılda en az 2 (iki) kez denetim yapar. Bu denetimler, Maraş Tarhanası imalatının en yoğun olduğu Mayıs ve Ekim ayları arasında gerçekleştirilir. Kahramanmaraş Ticaret Borsası gerekli gördüğü durumlarda ve başka zamanlarda denetim yapma hakkında sahiptir.

4790/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, Üniversite veya İleri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri,

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine, kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri,

4 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde istenilen belgelerle birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

ÜNVANI

PROFESÖR

YRD.DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC.ADET

DRC.ADET

 

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

1

 

 

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Eski Türk Dili

1

 

 

Teknoloji Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

1

 

 

Veteriner Fakültesi

Viroloji

1

 

 

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

1

 

 

Kulak Burun Boğaz

1

 

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları

1

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilimleri

 

1

 

Sayısal Yöntemler

 

1

 

TOPLAM

7

2

 

4803/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aydın İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Aydın/Merkez

Adresi

Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı 2275 Sokak No: 17 Aydın

Tel-Faks

0 256 225 94 54 – 225 24 21 -              0 256 212 88 09

Posta Kodu

9100

E-Mail

aydinilozelidaresi@gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İbrahim Tatlıcı

 

Adresi

Çamlık Mahallesi Yunus Caddesi Engin Apt. Kat: 1 D: 4 Didim/Aydın

 

T.C. Kimlik No.

254 232 645 70

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

831 005 46 98

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

09-0098805

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4828/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Zeytinli Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Balıkesir – Edremit

Adresi

Küçük Cami Mah. Kadir Esen Cad. No: 6

Tel-Faks

0 266 377 12 24

Posta Kodu

10305

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gençler Beton Parke Taşları ve İnşaat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Çay Mahallesi Çanakkale Yolu üzeri Zeytinli – Edremit/Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

393 057 2062

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Edremit Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

4959/5498

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4829/1-1


Sağlık Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1 - İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/574442

2 - Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3 - İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

Mersin

Adresi

Camiişerif Mah. Uray Cad. No: 30

Tel-Faks

(324) – 2382810 – 2385262

Posta Kodu

 

E-Mail

mersinsaglik.gov.tr

4 - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Türkeli Ecza Deposu Otomasyon Medikal Turizm İnşaat Nakliyat Temizlik Giyim Gıda İthalat İhracat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Kamber Koca

Adresi

Kızılay Mahallesi Sümer Sok. No: 8/7 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

50011083424

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Mithatpaşa V.D. /75280619057

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 243104,                      Oda Sicil No: 47/1248

 

6 - Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7 - Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

4824/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1 - İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/39625

2 - Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3 - İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yalova Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Yalova/Merkez

Adresi

İsmet Paşa Yalova – İzmit Karayolu Üzeri 3 Km.

Tel-Faks

(226) 8155200 – 8115205

Posta Kodu

77100

E-Mail

 

4 - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Alfa Asansör Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi

1. O.S.B. Uygurlar Cad. No: 5/B Sincan/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Sincan V.D. / 0510028981

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 253214,                      Oda Sicil No: 35/5080

 

6 - Yasaklama Süresi

Ay

6 (Altı)

Yıl

(  )

7 - Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

4825/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1 - İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/34703

2 - Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3 - İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

Şanlıurfa/Merkez

Adresi

Esentepe Mah. Hastane Cad.

Tel-Faks

(414) 3186000 – 3133608

Posta Kodu

63200

E-Mail

 

4 - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Permisan İnşaat Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mahmut Şenel

Adresi

Çağlayan Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 48 Kağıthane/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

13193461558

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kağıthane V.D. /7280045849

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 324688

 

6 - Yasaklama Süresi

Ay

6 (Altı)

Yıl

(  )

7 - Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

4826/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1 - İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/17945

2 - Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3 - İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Konya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İl/İlçe

Konya/Selçuklu

Adresi

Dumlupınar Mah. Lale Cad. Gülferhat Sok. No: 22

Tel-Faks

(332) 2515280 – 2483310

Posta Kodu

 

E-Mail

bilgi@konyaagizdis.gov.tr

4 - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Topcu Medikal Kargo ve Modernizasyon Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi

Ali Topçu

Adresi

Topraksarnıç Mah. Meram Eski Yol Cad. Karizma Sit. No: 15/A Meram/Konya

 

T.C. Kimlik No.

 

36073858392

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Mevlana V.D. / 0010158964

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 20167,                      Oda Sicil No: 36479

 

6 - Yasaklama Süresi

Ay

6 (Altı)

Yıl

(  )

7 - Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

4827/1-1


Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/108146

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Başbakanlık

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Konak/İzmir

Adresi

Birleşmiş Milletler Caddesi No: 16 Varyant-Konak/İzmir

Tel-Faks

0 232 255 91 91 Faks: 02322619566

Posta Kodu

35260

E-Mail

izmir@kyk.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İlsed Akaryakıt İnş. Denizcilik Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Semra Çakar

Adresi

Manas Bulvarı No: 76 Bayraklı/İzmir

1775/4 Sokak No: 13/6 Aksoy/Karşıyaka/İzmir

T.C. Kimlik No.

 

55993062986

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4730035501

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

121690

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

4848/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Adları aşağıda yazılı muhasebe birimlerinin hizalarında belirtilen yıllara ilişkin hesaplarının incelenmesi sırasında mevzuata aykırı ve noksan görülen işlemler hakkında, mülga 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 48'inci maddesi uyarınca yazılı savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

MUHASEBE BİRİMİNİN ADI

HESABIN

YILI

ADI VE

SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bütçe Dairesi Başkanlığı

20009

Mustafa Metin

Diğer Sorumlu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bütçe Dairesi Başkanlığı

2009

Ahmet Yılmaz

Diğer Sorumlu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bütçe Dairesi Başkanlığı

2009

Mustafa Kızılırmak

Gerçekleştirme Gör.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dai.Bşk.Şb.Md.V.

İstanbul Tuzla Belediye Başkanlığı

2009

Mehmet Bingöl

Harcama Yetkilisi

Tuzla Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü

İstanbul Tuzla Belediye Başkanlığı

2009

Faruk Nafiz Yıldırım

Diğer Sorumlu

İstanbul Tuzla Belediyesi Güvenlik Amiri

Ordu Ünye Belediyesi

2009

Hasan Çifçi

Gerçekleştirme Gör.

Ordu Ünye Belediyesi Özel Kalem Müdürü

Hatay Sağlık Kurumları 3 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı

2009

Hasan Bilgili

Gerçekleştirme Gör.

İskenderun Doğum ve Çocuk Hastanesi Müdürü

Artvin Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü

2009

Ergin Atasoy

Diğer Sorumlu

Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü

Bursa Gemlik Malmüdürlüğü

2009

Faruk Gönül

Harcama Yetkilisi

Askeri Vet. Ok.ve Eğt.Mrk.K. Topçu Kur.Albay

Bursa Gemlik Malmüdürlüğü

2009

İbrahim Çetin

Harcama Yetkilisi

Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü İlçe Müdürü

Samsun Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü (DSİ-TCK)

2009

Sabri Baş

Diğer Sorumlu

D.S.İşleri 7. Bölge Müdürlüğü İnş. Mühendisi

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

2009

Haluk Songur

Harcama Yetkilisi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.

İstanbul Çatalca Belediyesi

2009

Miktad Açıkkapı

Harcama Yetkilisi

İstanbul Çatalca Belediyesi Fen İşleri Müdürü

İstanbul 1.Ordu Saymanlık Müdürlüğü

2009

Serkan Ergan

Diğer Sorumlu

İstanbul 1.Ordu Saymanlık Müdürlüğü, Bkm. Üçvş.

İstanbul 1.Ordu Saymanlık Müdürlüğü

2009

M.Sabri Bilgin

Diğer Sorumlu

İstanbul 1.Ordu Saymanlık Müdürlüğü, Tbp. Yb.

İstanbul Çatalca Belediyesi

2009

Hülya Taşdildiren

Diğer Sorumlu

Çatalca Belediyesinde Meclis Üyesi

Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2009

M.Necip Arslan

Gerçekleştirme Gör.

İl Özel İdaresinde Şef.

Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2009

Erol Demiray

Diğer Sorumlu

Ardahan İl Özel İdaresinde Makine Mühendisi

İzmir Sağ.Kur. 6 No.lu D.S.S. Muhasebe Birimi

2009

Hulusi DOĞAN

Gerçekleştirme Gör.

Alper Çizmekanat Dev.Hast. - Hast.Müd.

Bartın Orman İşletmesi Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı

2009

Akif Aktaş

Gerçekleştirme Gör.

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü-İşletme Şefi

Konya Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı

2008

Bahri Kaya

Diğer Sorumlu

Meram Tıp Fakültesi, Yürütme Kurulu Üyesi

4813/1-1