15 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27965

YARGI İLÂNLARI

 


Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

Rize 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

Dosya No                           :   2011/314

Davacı                                :   K.H.

Sanık                                   :   DANIYOR KAZAKHANOV, MİRTAHIR ve DİLBER oğlu, 26/02/1987 RUSSIA doğumlu, Özbekistan soy ve uyruklu, Orta çırcık Tumanı, Taşkent Özbekistan adresinde oturur.

Suç                                      :   5683 sayılı Kanuna Aykırılık

Suç Tarihi                           :   14/12/2010

Duruşma Tarihi ve Saati     :   21/9/2011 09:45

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı kanuna aykırılık suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesinde görülen kamu davasında verilen ara karar gereğince;

5271 sayılı CMK'nin 195. maddesine göre suç yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile yurakıda belirtilen tarihte duruşma yapılabileceği, bu ilanın tebliğinden itibaren ve en geç duruşma günü mahkemeye müracaatla sanık beyanda bulunmadığı taktirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ihtar ve ilan olunur.

4613/1-1

—— • ——

Rize 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No          :   2009/554

Karar No        :   2011/550

Karar Tarihi    :   12/5/2011

Sanıklar           :   1 – Archil Gelenıdze, Loseb ve Jujina oğlu 1988 D.lu Terjola kveda Simoneti Georgia adresinde oturur Gürcistan

                           2 – Gia Lıklıkadze, Vazha ve Şura oğlu 1965 D.lu Terjola kveda Simoneti Georgia adresinde oturur Gürcistan

Suç                  :   Kasten Yaralama

Suç Tarihi       :   24/11/2008

K. Maddesi    :   5237 Sayılı TCK nun 86/2. maddesi (Her iki sanık için)

Verilen Ceza   :   Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 5 Yıl Denetime Tabi Tutulmalarına

Yukarıda hüküm özeti ve açık kimlikleri yazılı sanıklar tüm aramalara rağmen bulunup karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

4747


Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No          :   2011/282

Karar No        :   2011/397

Davacı            :   K.H.

Sanık               :   VAHID BABAZADEH, Abolfazl ve Sakine oğlu, 1984 MARAND doğumlu, İran Uyruklu

Suç                  :   5682 Sayılı Pasaport Kanununa Aykırılık

Suç Tarihi       :   21/1/2011

Suç Yeri          :   Ağrı/Doğubayazıt

Karar Tarihi    :   25/4/2011

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 sayılı kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda sanık hakkında neticeten beraat ve 1.000,00 TL idari para cezası karan verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

3528

—————

Esas No          :   2007/144

Karar No        :   2011/379

Davacı            :   K.H.

Sanık               :   ABRAHİM HACIALİHA, Ashrat ve Parviz oğlu, 1972 doğumlu, İran Uyruklu

Suç                  :   5682 Sayılı Pasaport Kanununa Aykırılık

Suç Tarihi       :   2006 Yılı

Suç Yeri          :   Ağrı/Doğubayazıt

Karar Tarihi    :   22/4/2011

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 sayılı kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda sanık hakkında neticeten beraat ve idari para cezası uygulanmasına yer olmadığma karar verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

3530

—————

Esas No          :   2007/146

Karar No        :   2011/369

Davacı            :   K.H.

Sanık               :   ALİ BAKIROĞLU, Hüseyin ve Güllü oğlu, 1974 doğumlu, İran Uyruklu

Suç                  :   5682 Sayılı Pasaport Kanununa Aykırılık

Suç Tarihi       :   13/9/2006

Suç Yeri          :   Ağrı/Doğubayazıt

Karar Tarihi    :   21/4/2011

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 sayılı kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda sanık hakkında neticeten beraat ve idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

3531