8 Haziran 2011 Çarşamba

Resmî Gazete

Sayı : 27958 (Mükerrer)

YARGI İLÂNLARI

 


Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden: KARTEPE/KOCAELİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 6 ncı Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden: ADANA

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 6 ncı Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden: ADANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Dosya No : 2007/91

Karar No  : 2008/828

5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 27/4/2011 tarihli ek kararı ile 34/1 maddesi gereğince 450,00 TL İDARİ PARA CEZASI cezası ile cezalandırılan Valeri ve Tudero oğlu, 10/7/1979 doğumlu, TUTU IUNTOI tüm aramalara rağmen bulunamamış, ek karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur.

4359

—————

Dosya No : 2006/642

Karar No : 2008/684

5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 31/7/2008 tarihli ilamı ile 34/1 maddesi gereğince 450,00 TL İDARÎ PARA CEZASI cezası ile cezalandırılan Abdula ve Lata oğlu, 1975 doğumlu, EDITA SAINOSKA tüm aramalara rağmen bulunamamış, ek karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur.

4358

—————

Dosya No : 2007/121

Karar No : 2008/638

5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 27/4/2011 tarihli ek kararı ile 34/1 maddesi gereğince 450,00 TL İDARİ PARA CEZASI cezası ile cezalandırılan Mousa ve Kadije oğlu, 2/6/1962 doğumlu, NASSER MOUSTAPHA tüm aramalara rağmen bulunamamış, ek karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur.

4357


Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

KARTEPE/KOCAELİ

ESAS NO : 2010/162

KARAR NO : 2010/757

Kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde satın almak suçundan sanık Davut ve Dönüş . 1989 doğ. Kırıkkale Balışehir Kargın Ky. Nf. Kyt. Emre KANMAZ hakkında Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Askeri Mahkemesinin 30 Kasım 2010 gün ve 2010/162-757 EK. Sayılı kararıyla;

Sanık Emre KANMAZ hakkında kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde satın almak suçunu işlediklerinden bahisle T.C.K.nun 191/1 nci maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında, sanığın terhis olmak suretiyle Askeri Yargı ile ilgileri kesildiğinden ve sanıklara atılı suç askeri bir suç veya askeri suça bağlı bir suç olmadığından 353 sayılı yasanın 9,17,176 ncı maddeleri uyarınca Askeri Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, Adliye Mahkemelerinin GÖREVLİ OLDUĞUNA,

Kararın kesinleşmesini müteakip Emre KANMAZ’ın TCK.nun 191/1 nci maddesi uyarınca yargılanması için dava dosyasının görevli ve yetkili Bursa Ağır Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Talebe uygun temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliği maksadıyla yapılan tebligatlara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olması sebebiyle 7201 Sayılı Kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİ, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu 15 günlük süreye ilave edilecek 7 günlük süre içerisinde temyiz başvurusunu bizzat mahkememize veya bulunulan yerdeki herhangi askeri/adli mahkeme/savcılık ve resmi mercilere müracaatla gönderebileceği ilanen duyurulur.

3229

————

ESAS NO : 2010/338

KARAR NO : 2010/783

Mehil içinde yakalanmakla sona eren firar suçundan sanık Ali ve Selma . 1981 doğ. İzmir Konak Bozyaka Mah.Nf.Kyt. Göksel IŞIK hakkında Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Askeri Mahkemesinin 20 Aralık 2010 gün ve 2010/338-783 EK. Sayılı kararıyla;

 Sanığın 20 Temmuz 2002-23 Temmuz 2002 tarihleri arasında yakalanmakla sona eren mehil için firar suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As.C.K’ nun 68 nci maddesi uyarınca İKİ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

 TCK’ nun 62 nci maddesi uyarınca sanığın cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BİR AY YİRMİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın 26 Kasım 2008-02 Aralık 2008 tarihleri arasında geçirdiği gözetim ve yol süresi ile 03 Aralık 2008-14 Nisan 2009 tarihleri arasında geçirdiği tutukluluk süresinin TCK’ nun 63 nci maddesi uyarınca sanığın cezasının MAHSUBUNA,

31 Mart 2005/5239 gün ve sayılı yasa ile As.C.K’ na eklenen Ek-8 nci maddeye ve As.CK.nun 47 nci maddesine göre sırf askeri suç kapsamındaki atılı suç nedeniyle verilen hapis cezasının paraya çevrilmesine ve ertelenmesine yasal olanak bulunmadığından sanığın cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

Talebe uygun temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliği maksadıyla yapılan Tebligatlara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olması sebebiyle 7201 Sayılı Kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİ, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu 15 günlük süreye ilave edilecek 7 günlük süre içerisinde temyiz başvurusunu bizzat mahkememize veya bulunulan yerdeki herhangi askeri/adli mahkeme/savcılık ve resmi mercilere müracaatla gönderebileceği ilanen duyurulur.

3230

—————

ESAS NO     : 2010/171

KARAR NO : 2010/698

Mehil içinde yakalanmakla sona eren firar suçlarından sanık Harun ve Nezahat . 1988 doğ. Denizli Çivril Beyköy Mah.Nf.Kyt. Emrah ALTUN hakkında Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Askeri Mahkemesinin 30 Eylül 2010 gün ve 2010/171-698 EK. Sayılı kararıyla;

Sanığın 12 Haziran 2009(17.30)-14 Haziran 2009(11.30) tarihleri arasında mehil içinde yakalanmakla sona eren firar suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As.C.K’ nun 68 /1 nci maddesi uyarınca İKİ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK’ nun 62 nci maddesi uyarınca sanığın cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BİR AY YİRMİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

31 Mart 2005/5239 gün ve sayılı yasa ile As.C.K’ na eklenen Ek-8 nci maddeye ve As.CK.nun 47 nci maddesine göre sırf askeri suç kapsamındaki atılı suç nedeniyle verilen hapis cezasının paraya çevrilmesine ve ertelenmesine yasal olanak bulunmadığından sanığın cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

Sanığın 14 Haziran 2009-17 Haziran 2009 tarihleri arasında yolda ve gözetim altında geçirdiği sürelerin ve 21 Haziran 2010-24 Haziran 2010 tarihleri arasında hastanede gözlem altında kaldığı sürelerin 5237 Sayılı TCK nun 63 ncü maddesi uyarınca hüküm olunacak hapis cezasından MAHSUBUNA,

Talebe uygun temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliği maksadıyla yapılan tebligatlara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olması sebebiyle 7201 Sayılı Kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİ, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu 15 günlük süreye ilave edilecek 7 günlük süre içerisinde temyiz başvurusunu bizzat mahkememize veya bulunulan yerdeki herhangi askeri/adli mahkeme/savcılık ve resmi mercilere müracaatla gönderebileceği ilanen duyurulur.

3227

————

ESAS NO     : 2010/162

KARAR NO : 2010/757

Zincirleme uyuşturucu madde satmak suçundan sanık Muhittin ve Cemile . 1988 doğ. Çankırı Korgun Maruf Ky. Nf.Kyt. Ramazan DOĞAN hakkında Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Askeri Mahkemesinin 30 Kasım 2010 gün ve 2010/162-757 EK. Sayılı kararıyla;

 Sanık Ramazan DOĞAN hakkında zincirleme uyuşturucu madde satmak suçunu işlediğinden bahisle T.C.K.nun 188/3 ve 43/1-2 nci maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında, sanığın terhis olmak suretiyle Askeri Yargı ile ilgileri kesildiğinden ve sanığa atılı suç askeri bir suç veya askeri suça bağlı bir suç olmadığından 353 sayılı yasanın 9,17,176 ncı maddeleri uyarınca Askeri Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, Adliye Mahkemelerinin GÖREVLİ OLDUĞUNA,

Kararın kesinleşmesini müteakip sanık Ramazan DOĞAN’ın TCK.nun 188/3, 47/1-2 nci maddeleri uyarınca yargılanması için dava dosyasının görevli ve yetkili Bursa Ağır Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

 Talebe uygun temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliği maksadıyla yapılan tebligatlara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olması sebebiyle 7201 Sayılı Kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİ, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu 15 günlük süreye ilave edilecek 7 günlük süre içerisinde temyiz başvurusunu bizzat mahkememize veya bulunulan yerdeki herhangi askeri/adli mahkeme/savcılık ve resmi mercilere müracaatla gönderebileceği ilanen duyurulur.

3228


Kara Kuvvetleri Komutanlığı 6 ncı Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

ADANA

Esas No              :   2010/823

Karar No            :   2010/881

Sanık Kimliği      :   Atilla ALP (T.C.No: 13574345484), Mahir ve Perihan oğlu, 1988 doğumlu, Sivas/Merkez Karagömlek Köyü nüfusuna kayıtlı.

Suç                      :   Emre itaatsizlikte ısrar

Suç Tarihi           :   02.07.2009

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 04.08.2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık hakkında her ne kadar emre itaatsizlikte ısrar suçundan kamu davası açılmış ise de; sanığın eyleminin 477 sayılı disiplin mahkemeleri kanunun 61/a maddesinde yer alan "Kıt'a karargah ve kurumlarda ya da görev esnasında bulundurulması veya kullanılması emirle yasak edilen; cep telefonu, bilgisayar, radyo, teyp, fotoğraf makinesi gibi görüntü, ses ve benzeri verileri kaydeden, depolayan, veya ileten her türlü cihaz ve aletler aksamlarını bulunduran veya kullananlar 10 günden 1 aya kadar oda veya göz hapsi ile cezalandırılırlar.'' Hükmü kapsamında olduğu bu hükmün 1412 sayılı kanunun 87.maddesine nazaran özel hüküm içerdiği, böylece sanığın eyleminin 477 sayılı kanunun kapsamında disiplin suçu oluşturacağı bu suçtan da yargılama ve görev yetkisinin Adana 6 ncı Kor. K.lığı disiplin mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla; sanık hakkında müsnet suç sebebiyle 353 S.K. nun 9. 176. maddeleri gereğince Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE hükmün kesinleşmesini müteakip dava dosyasının yetkili ve görevli Adana 6 ncı Kor.K.lığı disiplin mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Askeri savcılığın talebine uygun sanığın YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karar karşı 353 sayılı kanunun 195., 196. maddeleri gereğince kararın sanığa askeri savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209. maddesi uyarınca 1 hafta (7gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığa tutuklu yada hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi bir mahkemeye verebileceği dilekçe ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

2469

—————

Esas No              :   2010/297

Karar No            :   2010/825

Suç                      :   İzin Tecavüzü

Suç Tarihi           :   26.03.2007-02.04.2007

Hükümlü            :   Sercan SOLMAZ (T.C.Kimlik Nu: 24179114504): Necdet ve Ayhan Mine oğlu, 24.02.1986 İzmir doğumlu, İzmir/Bergama İlçesi Atcılar Köyü nüfusuna kayıtlı.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 27.07.2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

1 - Sanık Sercan SOLMAZ'ın 26.03.2007-02.04.2007 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.'nın 66/1-b maddesi gereğince takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın altı haftalık yasal süre içerisinde kendiliğinden katıldığı anlaşıldığından As.C.K.'nın 73. maddesi gereğince cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından T.C.K.'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA,

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ (5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA,

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a,b,c maddeleri gereğince takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE,

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının, esasa kaydedilerek yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA,

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

2 - Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve sanığın şahsi hürriyetinin bağlayan 02.04.2007-04.04.2007 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçen sürenin T.C.K.'nın 63 üncü maddesi uyarınca MAHKUMİYETİNDEN MAHSUBUNA,

Askeri Savcılığın talebine uygun sanığın YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı C.M.K' nun 231/12. maddesi gereğince hükmün tefhim/tebliğinden itibaren yedi günlük süre içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise birlik komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyor ise cezaevi müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan veya Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile Gaziantep 5.Zh.Tug.K.lığı Askeri Mahkemesinde itiraz edebileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı karar sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

2468

—————

Esas No              :   2010/423

Karar No            :   2010/779

Suç                      :   Emre İtaatsizlikte Israr

Suç Tarihi           :   05.05.2008

Hükümlü            :   Rıdvan DİNÇ (T.C.Kimlik Nu: 33149192114): Mustafa ve Havanur oğlu, 1987 doğumlu, Rize/Merkez Pekmezli Köyü nüfusuna kayıtlı.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 23.07.2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık hakkında her ne kadar emre itaatsizlikte ısrar suçundan kamu davası açılmış ise de; sanığın eyleminin 477 sayılı disiplin mahkemeleri kanunun 61/a maddesinde yer alan "Kıt'a karargah ve kurumlarda ya da görev esnasında bulundurulması veya kullanılması emirle yasak edilen; cep telefonu, bilgisayar, radyo, teyp, fotoğraf makinesi gibi görüntü, ses ve benzeri verileri kaydeden, depolayan, veya ileten her türlü cihaz ve aletler aksamlarını bulunduran veya kullananlar 10 günden 1 aya kadar oda veya göz hapsi ile cezalandırılırlar.'' Hükmü kapsamında olduğu bu hükmün 1412 sayılı kanunun 87.maddesine nazaran özel hüküm içerdiği, böylece sanığın eyleminin 477 sayılı kanunun kapsamında disiplin suçu oluşturacağı bu suçtan da yargılama ve görev yetkisinin Hatay/İskenderun 39.Mknz.P.Tug. K.lığı Disiplin Mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla; sanık hakkında müsnet suç sebebiyle 353 S.K. nun 9. 176. maddeleri gereğince Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE hükmün kesinleşmesini müteakip dava dosyasının yetkili ve görevli Hatay/İskenderun 39.Mknz.P.Tug. K.lığı Disiplin Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Askeri savcılığın talebine uygun sanığın YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karar karşı 353 sayılı kanunun 195., 196. maddeleri gereğince kararın sanığa askeri savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209. maddesi uyarınca 1 hafta (7gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığa tutuklu yada hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi bir mahkemeye verebileceği dilekçe ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı karar sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

2467

—————

Esas No              :   2009/848

Karar No            :   2009/867

Sanık Kimliği      :   Ömer DENİZ (T.C.Kimlik Nu: 40144872910): İbrahim ve Havle oğlu, 31.03.1987 Kızıltepe doğumlu. Mardin İli Kızıltepe İlçesi Karakulak Köyü nüfusuna kayıtlı.

Suç                      :   1- Kendiliğinden dönmekle son bulan izin tecavüzü

                               2- Mehil içi izin tecavüzü

                               3- Mehil içi firar (iki kez)

Suç Tarihi           :   1- 29.02.2008 saat 17.10-07.03.2008

                               2- 31.01.2008-04.02.2008

                               3- 11.01.2008 saat 17.00-12.03.2008 saat 23.10

                               4- 16.03.2008-22.03.2008

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 17.08.2009 tarihinde yapılan duruşmasında;

1 - Sanık Topçu Er Ömer DENİZ'in 29.02.2008 saat 17.10- 07.03.2008 tarihleri arasında kendiliğinden dönmekle son bulan izin tecavüzü suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan As.CK.nun 66/1-b maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın altı hafta içinde kendiliğinden teslim olması sebebiyle cezasında As.C.K.'nın 73. maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim yapılarak ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edildiğinden, hakkında 5237 sayılı TCKnun 62 nci maddesinin tatbiki ile cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında 5237 sayılı kanunun 50 ve 51 nci maddelerinin uygulanmasının yasal imkansızlık nedeniyle YER OLMADIĞINA,

Sanık hakkında 5271 sayılı kanunun 231 nci maddesinde düzenlenen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kuralının uygulanmasına kanuni imkansızlık nedeniyle YER OLMADIĞINA,

2 - Sanık Topçu Er Ömer DENİZ'in 31.01.2008-04.02.2008 tarihleri arasında mehil içi izin tecavüzü suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan As.CK.nun 68 nci maddesi uyarınca takdiren İKİ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edildiğinden, hakkında 5237 sayılı TCK.nun 62 nci maddesinin tatbiki ile cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BİR AY YİRMİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında 5237 sayılı kanunun 50 ve 51 nci maddelerinin uygulanmasının yasal imkansızlık nedeniyle YER OLMADIĞINA,

Sanık hakkında 5271 sayılı kanunun 231 nci maddesinde düzenlenen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kuralının uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA

3 - Sanık Topçu Er Ömer DENİZ'in 11.01.2008 saat 17.00-12.03.2008 saat 23.10 tarihleri arasında mehil içi firar suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan As.C.K.nun 68 nci maddesi uyarınca takdiren İKİ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edildiğinden, hakkında 5237 sayılı TCK.nun 62 nci maddesinin tatbiki ile cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BİR AY YİRMİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında 5237 sayılı kanunun 50 ve 51 nci maddelerinin uygulanmasının yasal imkansızlık nedeniyle YER OLMADIĞINA,

Sanık hakkında 5271 sayılı kanunun 231 nci maddesinde düzenlenen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kuralının uygulanmasına kanuni imkansızlık nedeniyle YER OLMADIĞINA

4 - Sanık Topçu Er Ömer DENİZ'in 16.03.2008-22.03.2008 tarihleri arasında mehil içi firar suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan As.CK.nun 68 nci maddesi uyarınca takdiren İKİ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edildiğinden, hakkında 5237 sayılı TCK.nun 62 nci maddesinin tatbiki ile cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BİR AY YİRMİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında 5237 sayılı kanunun 50 ve 51 nci maddelerinin uygulanmasının yasal imkansızlık nedeniyle YER OLMADIĞINA,

Sanık hakkında 5271 sayılı kanunun 231 nci maddesinde düzenlenen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kuralının uygulanmasına kanuni imkansızlık nedeniyle YER OLMADIĞINA

5 - Sanığın 12.03.2008-15.03.2008, 27.08.2008-03.09.2008 tarihleri arasında nezarette, 09.09.2008- 07.11.2008 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 sayılı Kanunun 63. maddesi uyarınca cezasından indirilmesine,

Askeri Savcılığın talebine uygun sanığın YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196 ncı maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

2466

—————

ESAS NO               :   2010/177

KARAR NO          :   2010/1018

SANIK KİMLİĞİ  :   Engin AKAN (TC NO: 22057743662); Eyup ve Sadet oğlu, 1983 doğumlu, Diyarbakır/Merkez İskenderpaşa Mah. nüfusuna kayıtlı.

SUÇ                        :   Yakalanmakla Son Bulan Mehil İçi İzin Tecavüzü

SUÇ TARİHİ         :   25/10/2005-27/10/2005

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 10/8/2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık Engin AKAN'ın 25/10/2005-27/10/2005 tarihleri arasında mehil içi izin tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K'nun 68/1 maddesi gereğince takdiren iki ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından T.C.K.'nun 62/1 inci maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak BİR AY YİRMİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın tayin edilen cezası hakkında yasal imkansızlık nedeniyle seçenek yaptırım hükümlerinin uygulanmasına ve suç tarihi öncesinde kasıtlı suçtan mahkumiyet hükmü bulunduğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun tatbikine yer olmadığına ve bu yöndeki taleplerinin reddine,

Talebe uygun ve 353 Sayılı Kanunun 197 ve 209 ncu maddelerine uygun olarak temyiz edilmesi halinde Askeri Yargıtay'da incelenmek üzere temyizi kabil karar verildi.

İş bu karar sanığın YOKLUĞUNDA alenen okundu, usulen tefhim olundu. Sanığa hakkındaki hükmü yedi gün içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak Cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan veya Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye veya halen askeri bir birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne vereceği bir dilekçe ile temyiz edebileceği hususu anlatılamadı.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

3049

————

ESAS NO               :   2010/224

KARAR NO          :   2010/1064

SANIK KİMLİĞİ  :   Yunus ARTUÇ (TC NO: 60070435522); Vasıf ve Cemile oğlu, 1985 doğumlu, Van/Özalp İlçesi Hacıkışlak Köyü nüfusuna kayıtlı.

SUÇ                        :   Üste Fiilen Taarruz

SUÇ TARİHİ         :   21/9/2006

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 16/2/2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık Yunus ARTUÇ'un 21/9/2006 tarihinde tehlikeli bir alet ile üste fiilen taarruz suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As.C.K.nun 91/2 nci maddesinin az vahim hal cümlesi uyarınca takdiren bir yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından T.C.K.'nın 29 ncu maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/4 oranında indirim yapılarak dokuz ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından TCK.nun 62/1 nci maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN YEDİ AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5271 sayılı C.M.K'nun 5728 sayılı yasa ile değişik 231. maddesi uyarınca şartları oluştuğundan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak C.M.K.'nun 231/8.maddesi gereğince takdiren HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINMAKSIZIN 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceğinin, 5 yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde ise açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına (ihtar edilemedi)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine kayıt edilmesine,

5 yıllık denetim süresi içinde her takvim yılı kasım ayında adli sicil ve arşiv kaydının istenilmesine, kasıtlı bir suç işlediğinin tespiti halinde dava dosyasının esasa kaydedilerek yargılamaya devam edilmesine,

İş bu karar, sanığın YOKLUĞUNDA açıkça okundu, usulen anlatıldı.

CMK.nun 231/12.maddesi gereğince hükmün tefhim/tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak Cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan veya Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile 5 nci Zırhlı Tug. K.lığı Askeri Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

3050

————

ESAS NO               :   2010/885

KARAR NO          :   2010/166

SANİK KİMLİĞİ  :   Emre ALAKIŞ, (T.C.No:66022238920), İdris ve Türkan oğlu, 1988 d.lu Bursa İli Osman Gazi İlçesi Alacahırka mahallesi nüfusuna kayıtlı.

SUÇ                        :   Mehil içi Firar (iki ayrı) '

SUÇ TARİHİ         :   1- 23.08.2009-29.08.2009

2- 20.09.2009-22.09.2009

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 09.03.2010 tarihinde yapılan duruşmasında; Sanık Emre ALAKIŞ'ın;

1 - 23.08.2009-29.08.2009 tarihleri arasında mehil içi firar suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K' nun 68/1 maddesi uyarınca takdiren İKİ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından TCK' nın 62/1 nci maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BİR AY YİRMİ GÜN HAPİS CEZASİ İLE CEZALANDIRILMASINA,

2 - 20.09.2009-22.09.2009 tarihleri arasında mehil içi firar suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K' nun 68/1 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından TCK' nın 62/1 nci maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN İKİ AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın 29.08.2009-01.09.2009, 22.09.2009-25.09.2009 tarihleri arasında yolda ve nezarette, 25.09.2009-10.11.2009 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin T.C.K.'nın 63/1 maddesi uyarınca mahkumiyet süresinden indirilmesine,

Talebe uygun ve temyizi kabil karar verildi.

İş bu karar sanığın YÜZÜNE KARŞI okundu. Alenen ve usulen tefhim kılındı. Huzurda bulunan sanığa 353 Sayılı Kanunun 196, 197 ve 209 ncu maddeleri uyarınca 7 gün içerisinde dilekçe ile müracaat etmek suretiyle kararı temyiz edebileceği, Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için müracaatta bulunmak suretiyle de kararı temyiz edebileceği, ayrıca en yakın Askeri Birlik Komutanına veya Askeri Kurum Amirine bir beyanda bulunmak suretiyle ya da karara karşı temyiz talebinin Birlik Komutanlığına, Askeri Cezaevi Müdürlüğü, Askeri Mahkemeye veya en yakın adli mercilere bu tarihten itibaren verilecek yazılı dilekçe ile de kanun yoluna başvurabileceği anlatılarak kanun yol ve süresi izah edildi.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

3051

————

ESAS NO               :   2010/882

KARAR NO          :   2010/882

SANIK KİMLİĞİ  :   Yusuf GÜVEN (T.C. Kimlik Nu: 33376188324): Halil ve Müyesser oğlu, 19.08.1988 Bursa doğumlu. Bursa İli Nilüfer İlçesi Çalı Köyü nüfusuna kayıtlı.

SUÇ                        :   Firar

SUÇ TARİHİ         :   04.07.2009-05.08.2009

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 21.10.2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık terhisli Dz.Er Yusuf GÜVEN'in 04.07.2009-05.08.2009 tarihleri arasında firar suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de yapılan açık yargılama sonunda sanığın suç tarihlerinde ve halen askerliğe elverişli olmadığından sanığın müsnet firar suçundan BERAATINA,

5271 sayılı CMK'nun 231/3 ncü fıkrası uyarınca aynı kanunun 141. maddesi uyarınca nezarette ve tutuklulukta kalması sonrasında beraat etmesi sebebiyle maddi ve manevi her türlü zararını devletten isteyebileceğini BİLDİRİLMESİNE,

Askeri Savcılığın talebine uygun SANIĞIN YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196 nci maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

3052


Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

Esas No          :   2010/780

Karar No        :   2010/1824

Sanık Kimliği  : İlker ERDOĞAN, Teyfik ve Rahime oğlu, 1987 doğumlu Kahramanmaraş ili, Göksün ilçesi, Kayabaşı mahallesi nüfusuna kayıtlı. Hakkari/Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcılığı 4 ncü Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli 1987/4 tertip P.Er T.C. Kimlik Numarası: 15929673204

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 9/12/2010 5ün ve 2010/780 -1824"esas ve karar sayılı hükmü ile;

Sanık İlker ERDOĞAN'ın 14/4/2008-24/4/2008 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği anlaşıldığından, müsnet suçtan dolayı ASCK. nun 66/1-b, ASCK. nun 73. ve TCK.nun 62. maddeleri uyarınca BES AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık İlker ERDOGAN'ın bulunamayışı nedeniyle hakkında verilen yukarıda belirtilen kararlara ilişkin yukarıda tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm Sanık İlker ERDOGAN'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın Sanık İlker ERDOGAN'a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu kararın Resmi Gazete’de yayımından itibaren 15 gün içinde Sanık İlker ERDOĞAN tarafından en yakın Askeri Mahkemeye, Sivil Mahkemeye veya Askeri Mahkememize dilekçe verilerek müracaat edilmek suretiyle kararın temyiz edilebileceği Sanık İlker ERDOGAN'a ilanen tebliğ olunur.

2795

————

Esas No          :   2010/1989

Karar No        :   2010/1838

Sanık Kimliği  : Fatih GÜLER, Mevlüt ve Seviç oğlu, 1985 doğumlu, Ankara İli, Evren İlçesi, Demirayak Köyü nüfusuna kayıtlı. Hakkari/Şemdinli 1.Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli 1986/1 tertip J.Er T.C. Kimlik Numarası: 10540218124

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri-Mahkemesinin 10/12/2010 gün ve 2010/1989 - 1838-esas ve karar sayılı hükmü ile;

Sanık Fatih GÜLER'in 21/12/2006-6/1/2007 tarihleri arasında firar suçunu işlediği anlaşıldığından, müsnet suçtan dolayı ASCK.nun 66/1-a, ASCK.nun 73. ve TCK.nun 62. maddeleri uyarınca BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Fatih GÜLER’in bulunamayışı nedeniyle hakkında verilen yukarıda belirtilen kararlara ilişkin yukarıda tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm Sanık Fatih GÜLER'e tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın Sanık Fatih GÜLER'e tebliğ edilmiş sayılacağı, bu kararın Resmi Gazete’de yayımından itibaren 15 gün içinde Sanık Fatih GÜLER tarafından en yakın Askeri Mahkemeye, Sivil Mahkemeye veya Askeri Mahkememize dilekçe verilerek müracaat edilmek suretiyle kararın temyiz edilebileceği Sanık Fatih GÜLER'e ilanen tebliğ olunur.

2797

————

Esas No          :   2010/1519

Karar No        :   2010/1028

Sanık Kimliği  : Barış ALAGÖZ, Gülali ve Özgür oğlu, 1988 doğumlu, Erzincan ili, Refahiye ilçesi, Akbağ Köyü nüfusuna kayıtlı. Van/Başkale İlçe Jandarma Akçalı Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli 1989/1 tertip J.Er T.C.Kimlik No: 36982314354

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 10/6/2010 gün ve 2010/1519 esas,2010/11028 karar sayılı gerekçeli  hükmüyle;

a) Sanık terhisli J.Er Barış ALAGÖZ'ün 8 Şubat 2010 tarihinde emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediği anlaşıldığından müsnet suçtan dolayı eylemine uyan As.C.K'nun 87/1 nci maddesinin 1 nci cümlesi gereğince takdiren BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın cezasının AS.C.K.nun 50 ve 51/C maddesi uyarınca takdiren 1 gün arttırılarak BİR AY BİR GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Türk Ceza Kanununun 62 nci maddesi gereğince. sanığın cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak, YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Yasal imkansızlık nedeniyle PARAYA ÇEVİRMEYE VE ERTELEMEYE YER OLMADIĞINA,

b) Sanık terhisli terhisli J.Er Barış ALAGÖZ'ün 8 Şubat 2010 tarihinde kasten yaralama suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine yüklenen suçun askeri bir suç olmadığı ve askeri bir suça da bağlı bulunmadığı, sanığın terhis edilmiş olması sebebiyle Askeri Mahkemede yargılamasını gerektiren ilginin kesilmiş olduğu anlaşıldığından 353 sayılı yasanın 9 ncu, 17 nci ve 176 nci maddeleri gereğince MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE,

Sanığın T.C.K.nun 86/1,2,3-e ve son maddeleri gereğince yargılanıp cezalandırılması maksadıyla hükmün kesinleşmesine müteakip dosyanın görevli ve yetkili Başkale Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesi için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığına TEVDİİNE, karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Barış ALAGÖZ'ün bulunamayışı nedeniyle hakkında verilen yukarıda belirtilen kararlara ilişkin yukarıda tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm Sanık Barış ALAGÖZ"e tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın Sanık Barış ALAGÖZ'e tebliğ edilmiş sayılacağı, bu kararın Resmi Gazete’de yayımından itibaren 15 gün içinde Sanık Sanık Barış ALAGÖZ tarafından en yakın Askeri Mahkemeye, Sivil Mahkemeye veya Askeri Mahkememize dilekçe verilerek müracaat edilmek suretiyle kararın temyiz edilebileceği Sanık Barış ALAGÖZ'e ilanen tebliğ olunur.

2796

—— • ——

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 6 ncı Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

ADANA

Esas No              :   2010/242

Karar No            :   2010/1107

Sanık Kimliği      :   Erkin FİLİZ (T.C.NU: 31510440086); Vedat ve Fatma oğlu, 1979 doğumlu, Edirne/Havsa İlçesi Yolageldi Köyü nüfusuna kayıtlı.

Suç                      :   Emre itaatsizlikte ısrar

Suç Tarihi           :   Ağustos 2006 ve öncesi

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 28.07.2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık Erkin FİLİZ'in cep telefonu bulundurduğu ve bu nedenle emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediğinden bahisle açılı kamu davasında sanığın eyleminin 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanunun 61/A maddesinde yer alan "Kıt'a, karargah ve kurumlarda ya da görev esnasında bulundurulması veya kullanılması emirle yasak edilen; cep telefonu, bilgisayar, radyo, teyp, fotoğraf makinesi gibi görüntü, ses ve benzeri verileri kaydeden, depolayan veya ileten her türlü cihaz ve aletler ile aksamlarını bulunduran veya kullananlar 10 günden 1 aya kadar oda veya göz hapsi ile cezalandırılırlar." hükmü kapsamında olduğu, bu hükmün 1412 Sayılı Kanunun 87. maddesine nazaran özel hüküm içerdiği, böylece sanığın eyleminin 477 Sayılı Kanun kapsamında disiplin suçu oluşturacağı, bu suçtan da yargılama ve görev yetkisinin Disiplin Mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla; sanık hakkında müsnet suç sebebiyle 353 S.K. nun 9., 176. maddeleri gereğince Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, hükmün kesinleşmesini müteakip dava dosyasının yetkili ve görevli İskenderun Deniz Üs K.lığı Disiplin Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Sanık hakkında Mahkememizce çıkartılan 10.11.2008 gün ve 2008/1063-373 E/K sayılı yakalama emrinin geri alınmasına, yakalama emrinin toplatılarak Mahkememize iadesi için Askeri Savcılığa müzekkere yazılmasına,

Talebe uygun ve temyizi kabil karar verildi.

Sanığa hakkındaki hükmü yedi gün içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak Cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan veya Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye veya halen askeri bir birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne vereceği bir dilekçe ile temyiz edebileceği hususu anlatılamadı.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

2624

—————

Esas No              :   2010/179

Karar No            :   2010/870

Suç                      :   Emre İtaatsizlikte Israr

Suç Tarihi           :   02.12.2005

Hükümlü            :   Murat YILMAZ (T.C.Kimlik Nu: 24640119474): Memet Sıddık ve Muteber oğlu, 1985 doğumlu, Ağrı/Eleşkirt/İkizgeçe Mah. nüfusuna kayıtlı.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 04.08.2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık hakkında her ne kadar emre itaatsizlikte ısrar suçundan kamu davası açılmış ise de; sanığın eyleminin 477 sayılı disiplin mahkemeleri kanunun 61/a maddesinde yer alan "Kıt'a karargah ve kurumlarda ya da görev esnasında bulundurulması veya kullanılması emirle yasak edilen; cep telefonu, bilgisayar, radyo, teyp, fotoğraf makinesi gibi görüntü, ses ve benzeri verileri kaydeden, depolayan, veya ileten her türlü cihaz ve aletler aksamlarını bulunduran veya kullananlar 10 günden 1 aya kadar oda veya göz hapsi ile cezalandırılırlar." Hükmü kapsamında olduğu bu hükmün 1412 sayılı kanunun 87.maddesine nazaran özel hüküm içerdiği, böylece sanığın eyleminin 477 sayılı kanunun kapsamında disiplin suçu oluşturacağı bu suçtan da yargılama ve görev yetkisinin Hatay/İskenderun 39.Mknz.P.Tug. K.lığı Disiplin Mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla; sanık hakkında müsnet suç sebebiyle 353 S.K. nun 9. 176. maddeleri gereğince Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE hükmün kesinleşmesini müteakip dava dosyasının yetkili ve görevli Hatay/İskenderun 39.Mknz.P.Tug. K.lığı Disiplin Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Askeri savcılığın talebine uygun sanığın YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karar karşı 353 sayılı kanunun 195.196. maddeleri gereğince kararın sanığa askeri savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209. maddesi uyarınca 1 hafta (7gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığa tutuklu yada hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi bir mahkemeye verebileceği dilekçe ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı karar sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

2623