8 Mayıs 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27928

YARGI İLÂNLARI

 


Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No              :   2006/1460

Karar No            :   2010/1621

Davacı                :   K.H

Sanık                   :   ŞABAN BASUT, Hasan ve Havahan oğlu, 10/5/1975 Pütürge doğumlu, Malatya Pütürge Pazarcık nüfusuna kayıtlı T.C. No: 46489580060 50. Yıl Mah. 2209 Sokak No: 19/1 Sultangazi/ İSTANBUL adresinde ikamet eder.

Suç                      :   Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet

Suç Tarihi           :   14/11/2006

Kanun Maddesi  :   6136, 86/1

Verilen Ceza       :   6136 Sayılı Davanın Reddine, 86/1 Maddesi gereğince 1 yıl 3 Ay hapis cezası

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 9/12/2010 tarihli gıyabi karar sanık PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesi nezdinde temyiz edilebileceği şerh olunur,

İlanen tebliğ olunur.

3396/1-1

—— •• ——

Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Dosya No  : 20011/77

Karar No    : 2011/278

Kullanmak için Uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sanık Akif ve Maya kızı, 27/8/1983 D.lu, Ağrı Beyazıt Dostalı nüfusuna kayıtlı AYTEN HASANOVA hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda ; Mahkememizin 22/3/2011 Tarih, 2011/77 Esas ve 2011/278 Sayılı Kararı ile sanık hakkında TCK.nun 191/2 maddesi uyarınca 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın koşulları oluştuğundan 5271 S.K.nun 5560 ve 5728 S.K. La değişik 231/5 mad. Gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA hüküm verildiği ve işbu kararın sanığın adresinin meçhul olduğundan ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Kanun'un 28,29 maddeleri uyarınca ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın adı geçen AYTEN HASANOVA'ya yapılmış sayılacağı İlanen Tebliğ olunur.

3622/1-1