4 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27924

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


4 ADET BÜTANOL / TOLUOL EKSTRAKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


2 KALEM SONDAJ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


KAYNAK, SAC KAPLAMA VE İZOLE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KİREÇTAŞI İSTİHRAÇ VE NAKLİYE HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


İKAZ TRAFOSU SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Karabük İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


ÇELİK BETON TRAVERS KALIBI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


ALÇAK BASINÇ TÜRBİN ROTORUNUN TAMİR VE BAKIMI İLE ROTOR DİNAMİK BALANS VE AŞIRI HIZ TESTLERİNİN YAPILARAK HAZIR VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğünden: (EÜAŞ)


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI MUHTELİF TİP REDÜKTÖR DİŞLİSİ SATIN ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PATLAYICI MADDE SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


1.2. ÜNİTE DEĞİRMEN FAN DEMONTAJ VE MONTAJ MAKİNALARININ BAKIM ONARIMI VE HİDROLİK AKSAMLARININ YENİLENMESİ İŞİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KAROTLU MADEN SONDAJI HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK (6 KALEM) KONVEYÖR BANT VE ÇELİK ÖRGÜLÜ KONVEYÖR BANT ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


LİNYİT VE MADEN KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:


MAL ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


LİNYİT KÖMÜRÜ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZMALLAR ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 259,60 TL ile en çok 28.433,28 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 25,96 TL, en çok 2.843,33 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, otobüs, minibüs, motosiklet, iki tekerlekli römork, kamyonet vb. 30 adet araç; açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1.Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 12/5/2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 11/5/2011 tarih ve saat 16.30'a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi KAPIKULE/EDİRNE adresinde bulunan ve satışı yapan Edirne İşletme Şube Müdürlüğü veya diğer İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Edirne İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için: Edirne İşletme Şube Müdürlüğü (0) (284) (215 21 78)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

3501/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 1.000,00 TL ile en çok 95.914,93 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 100,00 TL, en çok 9.592,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, yarış aracı, jeep, panelvan loder traktör ve aksamlarından oluşan 25 adet araç; açık artırma suretiyle, 11/5/2011 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 09,30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 10/5/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10,00 TL KDV dahil) İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4- Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (212) (465 80 20)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

3440/1-1

—— • ——

4 ADET BÜTANOL / TOLUOL EKSTRAKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 4 adet bütanol/toluol ekstraktörü kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden, 400,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 nolu hesaba yatırılıp dekontunun 0272 612 5667 nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İsteklilerin 17/5/2011 Salı günü saat 14.00’a kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3443/1-1


2 KALEM SONDAJ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

2 Kalem Sondaj Borusu Alımı 7/1/2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                       :   2011 / 66068

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya /Ankara

b) Telefon ve faks numarası           :   0312 201 20 55 – 0312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi              :   mikihale@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Mal Alımı,

                                                           1) 5.000 Adet Dış Çap 114,30 mm-İç Çap 101,60 mm Sondaj Borusu,

                                                           2) 3.000 Adet Dış Çap 88,90 mm-İç Çap 76,20 mm Sondaj Borusu

b) Teslim yeri/yerleri                     :   a) Yerli istekliler için Ankara MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları,

                                                           b)Yabancı istekliler için C&F herhangi bir Türkiye Deniz Limanı.

c) Teslim tarihi/tarihleri                  :   Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama talimatı tebliğinden (Yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden) itibaren; 240 (ikiyüzkırk takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   MTA Genel Müdürlüğü İhsan Ketin Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   31/5/2011 – 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2.- Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri boruların mekanik ve kimyasal özelliklerini gösteren test sertifikalarını teklif eklerinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3452/1-1


KAYNAK, SAC KAPLAMA VE İZOLE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kaynak, Sac Kaplama ve İzole İşleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası               :   2011/66368

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :   Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) - Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   1. Kısım - Kaynak İşleri: Boru demontaj, montaj ve kaynak işlerinin yapılması işçiliğidir.

                                                   2. Kısım - Sac Kaplama ve Kaynak İşleri: Fabrikanın muhtelif yerlerinde sac kaplama, kaynak işçiliği ve 32-40 t/h kazanların toz siklon; demontaj, montaj ve kaynak işçiliğinin yapılması işidir.

                                                   3. Kısım - İzole İşleri: Muhtelif çaplarda boru ve malzemelerin TS 901 standartlarına uygun tip 650 rabitz telinin dikili olan teknik izolasyon malzemesi kullanılarak izolasyonu ve üzerine aliminyum sac kaplama işçiliği yapılması işidir.

                                                   Kısımlara ait iş miktarları aşağıda belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                    :   Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :   İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1. Kısım ve 2. Kısım için iş yeri tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günü, 3. Kısım için iş yeri tesliminden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                    :   17/5/2011 Salı günü Saat: 14.00

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

                         İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması                                           Birimi        Miktarı

1. Kısım - Kaynak İşleri:

900 mm Çapındaki Boruların Demontajı                                                               Metre                 60

300 mm Çapındaki Boruların Demontajı                                                               Metre                 78

200 mm Çapındaki Boruların Demontajı                                                               Metre                 50

150 mm Çapındaki Boruların Demontajı                                                               Metre                 60

200 mm Çapındaki Boruların Demontajı (Cr-Ni)                                                  Metre               150

100 mm Çapındaki Boruların Demontajı (Cr-Ni)                                                  Metre               180

500 mm Çapındaki Boruların Demontajı (Cr-Ni)                                                  Metre                 60

900 mm Çapındaki Boruların Montajı                                                                   Metre                 60

300 mm Çapındaki Boruların Montajı                                                                   Metre                 78

200 mm Çapındaki Boruların Montajı                                                                   Metre               180

150 mm Çapındaki Boruların Montajı                                                                   Metre            1.060

125 mm Çapındaki Boruların Montajı                                                                   Metre               800

200 mm Çapındaki Boruların Montajı (Cr-Ni)                                                      Metre               150

100 mm Çapındaki Boruların Montajı (Cr-Ni)                                                      Metre               180

500 mm Çapındaki Boruların Montajı (Cr-Ni)                                                      Metre                 60

 

2. Kısım - Sac Kaplama ve Kaynak İşleri:

Refrijerant kapak tamiratı kaynak işçiliği (Kalınlığı 4 mm, Cr-Ni)                                            170

Sac kaplama kaynak işçiliği (Kalınlığı 2 mm, Cr-Ni)                                                                   15

Küspe presesi oluk tamiratı kaynak işçiliği (Kalınlığı 4 mm, Siyah sac)                                   250

32-40 t/h kazanların toz siklonları montaj, demontaj ve kaynak işleri                   Adet                    3

 

3. Kısım - İzole İşleri:

Ø65 mm çapında boru (İzole kalınlığı 50)                                                             Metre               180

Ø100 mm çapında boru (İzole kalınlığı 50)                                                           Metre               250

Ø125 mm çapında boru (İzole kalınlığı 50)                                                           Metre               800

Ø150 mm çapında boru (İzole kalınlığı 50)                                                           Metre            1.250

Ø1700 mm çapında boru (İzole kalınlığı 80)                                                         Metre                 30

Ø200 mm çapında boru (İzole kalınlığı 80)                                                           Metre               350

Ø250 mm çapında boru (İzole kalınlığı 80)                                                           Metre                 50

Ø300 mm çapında boru (İzole kalınlığı 80)                                                           Metre                 80

Ø800 mm çapında boru (İzole kalınlığı 80)                                                           Metre                   5

Ø900 mm çapında boru (İzole kalınlığı 80)                                                           Metre                 60

Saturasyon kazanı, standart eritme teknesi (İzole kalınlığı 100)                                                 85

3479/1-1


KİREÇTAŞI İSTİHRAÇ VE NAKLİYE HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2011/2012 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 Toleranslı 16.000 Ton Kireçtaşı İstihraç ve Nakliye Hizmetleri alımı işi Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/65144

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Bitlis Kara Yolu Üzeri 8. Km. - Muş

b) Telefon ve faks numarası           :   0 436 215 12 80           0 436 215 13 30

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   musseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   2011/2012 yılı kampanya ihtiyacı 16.000 Ton Kireçtaşının; İdaremiz ihtiyarında bulunan Bitlis İli Kireçtaşı Köyü mevkiindeki (Fabrikaya uzaklığı 90 km) taşocağından Yüklenici tarafından alınarak şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen evsafına uygun olarak istihracı, fabrikaya nakli ve fabrika stok sahasında idare yetkililerinin göstereceği yere tarif edilen şekilde istif edilmesi ve bunlarla ilgili diğer işlerin (Dekapaj, balast ve artıkların atılması gibi) yapılmasıdır.

b) Yapılacağı Yer                            :   Muş Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                   :   Termin Programına göre, Termin Programı aşağıda gösterilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Muş Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   20/5/2011Cuma Günü Saat: 14.00

 

Termin Programı:

   Aylar                Miktarı (Ton)

Haziran                        4.000

Temmuz                      4.000

Ağustos                       4.000

Eylül                            4.000

TOPLAM:                16.000

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 20/5/2011 tarih Saat 14,00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

3476/1-1

—————

KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireçtaşı Mal Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası               :   2011/65143

a) Adı                                     :   MUŞ Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :   Bitlis Yolu Üzeri 8. Km MUŞ

c) Telefon ve faks numarası   :   436 215 12 80, 436 215 13 30

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   ± % 20 Toleranslı 16.000 Ton Kireçtaşı Alımı

b) Teslim yeri/yerleri             :   MUŞ Şeker Fabrikası Stok Sahası

c) İşin süresi                           :   İlk Teslimata Haziran 2011 tarihinde başlamak üzere fabrikanın vereceği termin programına göre teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   MUŞ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   20/5/2011 - 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı MUŞ Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (Yüz TL.) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 20/5/2011 Cuma günü saat 14.00’e kadar MUŞ Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Yolu Üzeri 8.Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış)  takvim günü olmalıdır.

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3475/1-1


İKAZ TRAFOSU SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 1 adet İkaz Trafosunun temini ve İşletmeye teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :   2011/62794

1 - İdarenin                                 :

a) Adresi                                     :   Milas Ören Karayolu 22 km PK. 25 48201 Milas/ MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası       :   252 558 02 90 - 252 558 02 91

c) Elektronik posta adresi          :   info@yeas.gov.tr

2 - İhale konusu malın                :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   1 adet İkaz Trafosunun temini ve İşletmeye teslimi işi

b) Teslim yeri                             :   YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                           :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve saati                        :   25/5/2011 - 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme adresinde görülebilir ve 30,00.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 -Teklifler, 25/5/2011 tarihinde saat 14:00’e kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santralı Müdürlüğü (Milas-Ören Karayolu 22. Km. PK: 25 48201 Milas/MUĞLA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3356/1-1

—— • ——

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Karabük İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Yenişehir Mahallesi tapu da 68 ada, 55 parselde kayıtlı 500 m2 yüzölçümlü, taşınmazın 2886 sayılı DİK 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

1 - İhalenin yapılacağı yer               :  Karabük İl Özel İdaresi İl Encümen toplantı salonu

Adres                                               :  PTT karşısı Günaylar İş Hanı kat 4. KARABÜK

Tel                                                   :  0370 415 17 22

İnternet Adresi                                :  www.karabukozelidare.gov.tr

2 - İhalenin tarih ve saati                 :  25/5/2011 Çarşamba günü saat 14:00'da

3 - Taşınmazın muhammen bedeli   :  2.482.740,00-TL

4 - Geçici teminatı                           :  74.500,00-TL'dir.

5 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ile varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) İkametgâh senedi ve aslını ibraz etmek şartıyla Nüfus Cüzdanı örneğini,

c) Tüzel kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri,

e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Tüzel kişilerin odaya kayıtlı olduklarına dair belge ve bu tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, noter tasdikli yetki belgesini ve imza sirkülerini,

h) Vekâleten ihaleye gireceklerin ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, noter tasdikli vekâletname örneği ile imza sirkülerini,

i) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

j) Şartnameyi satın aldığına dair dekont

6 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde Karabük İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 150,00-TL karşılığı satın alınabilir ve aynı adreste görülebilir. İhaleye girmek isteyenler şartnamede belirtilen hususları yerine getirmek zorundadır.

7 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Taliplilere İlanen duyurulur.

3432/1-1

—— • ——

ÇELİK BETON TRAVERS KALIBI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2011/63909

İdarenin:

a) Adresi                                 :   TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :   0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi     :   www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

TCDD Afyonkarahisar Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 16 adet HM B58 tipi çelik beton travers kalıbı (Teknik şartname ve resimlere göre) alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 24/5/2011 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3457/1-1


ALÇAK BASINÇ TÜRBİN ROTORUNUN TAMİR VE BAKIMI İLE ROTOR DİNAMİK BALANS VE AŞIRI HIZ TESTLERİNİN YAPILARAK HAZIR VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğünden: (EÜAŞ)

İhale Kayıt No                               :   2011/65425

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   Tel: 212 69 00/2318 Fax: 212 78 54

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   ------

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   (SEAŞ) SOMA Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün ihtiyacı, Alçak Basınç Türbin Rotorunun tamir ve bakımı ile rotor dinamik balans ve aşırı hız testlerinin yapılarak hazır vaziyette teslimi

b) Referans No                               :   MYD-DT-2011/08-MLZ-3101

c) Yapılacağı yer                             :   SEAŞ SOMA Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün

d) İşin süresi                                   :   Rotorun Yükleniciye teslim edildiği tarihten itibaren 210 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Zemin Kat C Blok Oda No: C3 İnönü Bulvarı No: 27  06490 Bahçelievler/ ANKARA

b) Tarihi ve saati                            :   13/6/2011 Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve şirket ortaklarının tamamının TC Kimlik Numarası (Türk vatandaşları için),

4.1.3 - Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - İhale Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilmesi halinde, şekli ve içeriği Teknik ve İdari Şartnamelerde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6 - İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7 - İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8 - Şartnamenin 17. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

4.1.9 - İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde 4.1.1. ve 4.1.2 maddelerde yer alan belgelerin her bir ortakça verilmesi zorunludur.

4.1.10 - İstekliler, Teknik Şartnamenin IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ve XII. maddelerine şartnamedeki sıraya göre, ayrı ayrı cevap verecek şekilde yazılarak hazırlanmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış “şartnameye uygunluk belgesi”ni teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.1.11 - İstekli ve/veya imalatçıya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin aslını veya noter onaylı sureti ile İstekli, imalatçı değil ise imalatçı firmanın temsilcisi olduklarına dair temsilcilik belgesini veya imalatçı firmadan alacağı ihale konusu işin şartnameye uygun olarak imal edilerek kendilerine teslim edileceğini gösterir nitelikte düzenlenmiş belgeyi vereceklerdir.

4.1.12 - İstekliler, İmalatçıya ait en az 150 MW gücünde enerji santralı buhar türbini imalatı ve dinamik balansı veya tamiratı ve dinamik balansı işini yaptıklarına dair referanslarını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.1.13 - İstekliler, tamir ve bakımı yapılacak Alçak Basınç Türbin Rotoru ile rotor dinamik balans ve aşırı hız testlerini yapacağı fabrika/fabrikaların adı ve açık adresini teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.1.14 - Avrupa Birliği (AB) teknik mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında; 4703 sayılı “Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun” ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ile “CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon” tebliğlerine uygunluk kapsamında, ürünlerin ithali, piyasaya arzı, uygunluk değerlendirilmeleri, piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili her türlü yükümlülük yükleniciye ait olacak, yüklenici bu husustaki ulusal ve uluslararası mevzuatı takip ederek gerekli hazırlıkları önceden yapmış olacak ve malzemelerin mer’i mevzuata uygun olarak yasal ve zamanında gümrüklenmesi için gerekli tedbiri almış olacaktır. Aksi davranışlardan dolayı idarenin uğrayacağı her türlü kayıp ve zarar idare tarafından yükleniciye yansıtılacaktır.

4.1.15 - İsteklilerin teklifleri teknik açıdan yeterli sayılabilmesi için 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12 ve 4.1.13 maddelerindeki belgeleri teklifleri ekinde vermeleri zorunlu olup, bu belgeleri veremeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 13 Oda No: 18  06490 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir 236,-TL veya 120.-EURO (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 13/6/2011 saat 14:00’e kadar EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Zemin Kat C Blok Oda No: C1 İnönü Bulvarı No: 27  06490 Bahçelievler/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Kısmi teklif verilemeyecek olup, istekliler tekliflerini, Teknik Şartname ekinde yer alan “FİYAT TEKLİF FORMU”na uygun olarak vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında, cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama hariç 4/12/2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. Cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemleri ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

14 - İstekliler, ihale dokümanlarını www.euas.gov.tr adresinde görebilirler.

3509/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI MUHTELİF TİP REDÜKTÖR DİŞLİSİ SATIN ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Muhtelif Tip redüktör dişlisi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :   ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

Niteliği, Türü ve Miktarı            :   Kömür Hazırlama Tesisatında HHV-225 redüktöründe, 56 PL 31-33-35 ve OPL55-65 Stok makinelerinde kullanılmak üzere, teknik resim ve şartnamesindeki özelliklere göre:

 

 

Malzemenin Adı

Res.No

Miktar

1. Grup

HHV 225 Redüktörü 1. kademe mili ve helis dişlisi

1650

4 Adet

HHV 225 Redüktörü 2. kademe mili ve helis dişlisi

1652

3 Adet

HHV 225 Redüktörü 2. kademe helis dişlisi

1651

3 Adet

2. Grup

56 PL 31-33-35 Stok M. Küçük kablo tamburu düz konik dişli takımı

1770

2 Takım

56 PL 31-33-35 Stok M. Küçük kablo tamburu düz dişlisi

1771

2 Adet

3.Grup

OPL 55-65 Stok Makinası yürüyüş tahrik düz dişlisi

1745

2 Adet

 

b) Yapılacağı Yer                        :   SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                               :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim gününde.

d) Dos. No                                 :   OL SEAŞ 11/34    2011/66190

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                        :   SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                        :   23/5/2011 Pazartesi Günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                             :   SEAŞ ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve 70,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 70,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 23/5/2011 Pazartesi Günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini birim bedel TL. cinsinden vereceklerdir. (TL./Adet.). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye grup bazında kısmi teklif verilebilir, alternatif teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

3483/1-1

—— • ——

PATLAYICI MADDE SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan Anfo ve Kapsüle Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :   2011/64074

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :   Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi     :   clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                    :   www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   1- Anfo 300.000 Kg.

                                                   2- Kapsüle Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı 4.500 Kg.

b) Teslim yeri                         :   Ç.L.İ. Müdürlüğü Patlayıcı Madde Deposu

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Ç.L.İ. Satı Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   25 MAYIS 2011 - 15. 00

c) Dosya no                            :   011-ÇLİ/2011-0298

4- İhaleye ait dokümanlar ;

- Çan’da : Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

- İzmir’de : T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği, Erzene Mahallesi, 78. Sokak No: 3 Bornova/ İZMİR

- Ankara’da : T.K.İ. Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 100.00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 25/5/2011, saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3407/1-1


1.2. ÜNİTE DEĞİRMEN FAN DEMONTAJ VE MONTAJ MAKİNALARININ BAKIM ONARIMI VE HİDROLİK AKSAMLARININ YENİLENMESİ İŞİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :  2011/59355

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                 :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü   P.K: 8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği Türü                       :  1.2. Ünite Değirmen Fan Demontaj ve Montaj Makinalarının Bakım Onarımı ve Hidrolik Aksamlarının Yenilenmesi İşi

b) Miktarı                               :  2 Adet

c) Yapılacağı Yer                    :

d) İşin Süresi                          :  1 nci makine için 45(Kırkbeş) 2 nci makine için 45 (Kırkbeş) takvim günü olmak üzere toplam 90 (Doksan) Takvim Günü’dür

e) Dosya No                           :  Ticaret 2011/20

f) İhale Usulü                         :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati           :  31/5/2011 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) İş deneyim belgeleri;

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin; % 30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi

Benzer iş olarak kabul edilebilecek işler;

Her türlü mil, dişli, hidrolik makine imalatı ve tamiratı

Aday veya İsteklilerin iş deneyim belgesi veya üretim kapasite raporlarından birini sunmaları yeterlidir.

i) Aday veya İstekliler makinaların bakım ve onarımı esnasında kullanılacak olan tüm ekipmanlara ve teknik şartnamede değiştirileceği belirtilen parçalara ait malzeme listelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

j) Aday veya İstekliler makinaların bakım ve onarımında kullanılacak malzemenin marka ve üretim menşei belgesi ile malzemenin teknik özelliklerini gösterir belgeyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 100,-TL (Y.Yüz Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin ede-bilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Ban-kası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon ve faks numaraları ile vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 31/5/2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 4/12/2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3182/1-1


KAROTLU MADEN SONDAJI HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Karotlu Maden Sondajı hizmet alımı 7/1/2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                       :   2011/66097

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi              :   mta@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Hizmet Alımı,

                                                           1.000 Mt Sivas - İmranlı - Boğazören Köyü

                                                           Karotlu Maden Sondajı

b) Yapılacağı yer                            :   (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                   :   Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, en az 1 (bir) makine ile 20 (yirmi) takvim günü içinde işe başlanacak olup, işin süresi işe başlama tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günü,

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                            :   17/5/2011 – 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3453/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK (6 KALEM) KONVEYÖR BANT VE ÇELİK ÖRGÜLÜ KONVEYÖR BANT ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası           :   Tel:0-372.259 47 94 –259 47 97 Fax: 0.372-– 253 12 73-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   satinalma@taskomuru.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin nev’i              Malzemenin Cinsi:                                      Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı              1- Konveyör bant       30"                         2.750 m

                                                       2- Konveyör bant        36"                        3.000 m

                                                       3- Konveyör bant        40"                           250 m

                                                       4- Konveyör bant        42"                           250 m

                                                       5- Konveyör bant        48"                           500 m

                                                       6- Çelik Örgülü Konveyör band 800 mm     250 m

 

b) Teslim yeri                                 :   TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                               :   Malzeme teslim süresi: Konveyör Bant :90 takvim gün “ “ “ : Çelik Örgülü Konveyör Bant :120 takvim gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                            :   23/5/2011 Pazartesi – Saat 1500

c) Dosya no                                    :   1112035

d) İhale kayıt no                             :   2011/64161

4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e)ve(g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İdari şartnamemizin 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler en geç 23/5/2011 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

3477/1-1


LİNYİT VE MADEN KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2011/2012 Kampanya Dönemi ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktardaki 14.000 Ton Linyit ve Maden Kömürü Temini ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                           :   2011/64445

1-İdarenin

a) Adresi                                             :   Uşak Anakara Karayolu 5 Km. UŞAK

b) Telefon ve faks numarası               :   0 276 231 14 91 - 94 231 17 32

c) Elektronik posta adresi                  :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                         :   Yok

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   5.000 Ton Linyit Kömürü Ceviz 10-18 mm 4000-4400 Kcal/Kg. Baz Kalori

                                                               4.000 Ton Linyit Kömürü Ceviz 10-18 mm 4500-5000 Kcal/Kg. Baz Kalori

                                                               5.000 Ton Linyit/Maden (Taşkömürü) Kömürü Ceviz 10-18 mm 5900-6200 Kcal/Kg. olmak üzere, Toplam 14.000 Ton Linyit ve Maden (Taşkömürü) Kömürü alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]                       :   Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası -Kömür Stok Sahası (Araç Üzerinde)

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                   :   Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarece verilecek termin proğramı dahilinde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                                :   18/5/2011-14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi;

4.1.1.1.Gerçek Kişi Olması Halinde, İlk İlan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel Kişi Olması Halinde, İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Fabrika veznesine veya İdarenin Banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel Kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, Tüzel Kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart Forma uygun belge,

4.1.8. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.10. İhaleye Sadece Yerli İstekliler Katılabilecektir.

Yerli İstekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş Tüzel Kişilikler,

Yerli istekli sayılabilmek için; Gerçek Kişiler Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olduklarına dair Nüfus Cüzdanı suretini, Tüzel Kişiler ise; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunmak zorundadır.

İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Banka Referans Mektubu: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu teklif ekinde verilecektir.

Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

İdaremizce gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden yapılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri

İş Bitirme Belgesi: Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’unden az olmamak üzere;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (İş Bitirme Belgesi),verilmesi zorunludur.

4.3.2. Üretim, İmalat Kapasitesi, Araştırma Geliştirme Faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

Kömür ocağının; sahibi veya işleticisi veya kömür satıcısı olduklarını kanıtlayan belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olacaktır. İhale üzerinde bırakılan, işletici veya kömür satıcısı durumundaki yükleniciler; teklif aşamasında menşeini bildirdiği kömürleri (yurt dışından ithal edilmiş olan kömürlerde Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan kontrol belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini vereceklerdir) aldığı yerle yaptığı bağlantı miktarını belgeleyecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katologları, fotoğrafları

Teklif edilen kömürle ilgili analiz raporu ve yaklaşık 4 kg numune ile fabrikanın bağlı olduğu ilin İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından yakıt kalitesinde kısıtlama olması ve istekli tarafından izin alınmasının gerekli olması halinde, İl Mahalli Çevre Kurulu belgesi.

Menşei yerli olan kömürlerde istekliler tarafından verilecek analiz raporu, aşağıda belirtilen kömür özelliklerini kapsayacak, kömür üretim sahası ve kömür stok sahası yeri belirtilerek TS veya ASTM nin ilgili standartlarına uygun metotlarla çalışan TŞFAŞ’ye ait Şeker Enstitüsü veya fabrikalarından, MTA Enstitüsü’nden, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nden, bir üniversiteden veya Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Müessese Müdürlükleri Laboratuvarlarından istekli adına son bir yıl içerisinde alınmış olacaktır. Analiz raporunun aslı veya noter tasdikli olması zorunludur.

Menşei yabancı olan kömürlerde istekliler tarafından verilecek analiz raporu, aşağıda belirtilen kömür özelliklerini kapsayacak ve uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşlarından yine istekli adına kömür üretim sahası ve kömür stok sahası yeri belirtilerek son bir yıl içerisinde alınmış olacaktır.

İstekli teklifleri, istekli analiz raporu ve istekli numunesi laboratuvar araştırma sonuçları doğrultusunda değerlendirilecektir. İstekli beyanı olan baz kalori, istekli analiz raporu ve istekli numunesi idare analiz raporu ile aşağıda belirtildiği şekilde uyumlu olacaktır:

- İdare analiz raporundaki kalori değeri ve istekli analiz raporundaki kalori değeri, istekli teklifi olan kalori değerinin (-) 300 kcal/kg (dahil) sınırı içerisinde olacaktır.

- İdare analiz raporu ve istekli analiz raporunda kalori dışında istenen kömür özelliklerinden kükürt değeri (fabrikanın bağlı olduğu ilin İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına göre idarece belirlenen bir değer var ise) baz değerin altında, uçucu madde ve kül erime noktası değerleri baz değerlerin üstünde, kül ve elek altı değerlerinde ise red değerinin altında olacaktır.

İdare gerekli gördüğü taktirde, istekli numunesi doğruluğunun teyidi için idarece belirlenen uzmanlar ve yüklenici veya vekili ile beraber üretim ve/veya stok sahalarında yerinde inceleme yapabilecek ve değerlendirmeye esas yeni numune alabilecektir. İdare, yükleniciye üretim ve/veya stok sahalarından numune alacağı gün ve saati yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de numune alma sırasında kendisinin veya vekilinin bulunup bulunmayacağını ve bulunacak kişinin kimliğini idareye yazılı olarak bildirecektir.

Numune alma işlemleri tutanak altına alınacaktır. Yüklenicinin ya da vekilinin bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen numune alma işlemleri için tutulacak tutanağa imzadan imtina etmeleri halinde bu durum idare yetkilileri tarafından tutanakta belirtilecektir.

Değerlendirmede bu numuneye ait analiz sonuçları geçerli olacaktır.

İstekli tarafından verilecek analiz raporu kapsamı, aşağıdaki gibi olacaktır.

a) Alt Isı ve Üst Isı (kcal/kg, Orijinal kömürde ve Kuru kömürde),ASTM D 5865-07a

b) Kül (%, Havada Kuru kömürde), ASTM D 3174-04, ASTM D 5142-09

c) Toplam Kükürt (%, Havada Kuru kömürde), ASTM D 3177-02(2007), ASTM D 4239-08

d) Toplam Nem (%, Orijinal kömürde),

e) Uçucu Madde (%, Kuru kömürde), ASTM D 7582-09, ASTM D 3175-07, ASTM D 5142-09

f) Kül Erime Noktası (oC) (Yarı Küresel Sıcaklık) (0C) TS 610 03.04.1968 veya ASTM D 1857-04

4.4. Bu İhalede Benzer iş olarak; Kok, Linyit Kömürü ve Maden Kömürü Alım veya Satımı kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat dışı unsurlar İdari Şartnamenin 32.2. maddesinde belirtilmiştir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. (Baz fiyat 1 ton kömürün fabrika teslim fiyatını ifade eder) İhale konusu her kömür türü, toz veya ceviz sınıfları bazında fabrika ihtiyacı bölünmemek kaydı ile kısmi teklif verilebilecektir. Bu şekilde verilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler,

12 - Mezkur mal alımı (Ceza ve Yasaklamalar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3500/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait aşağıda bilgi dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.

İhaleye Katılacak Taliplilerden İstenecek Belgeler;

a) Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti.

b) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi" ve imza sirküleri ve kanuni tebligat adresi (2011 yılı vizeli)

c) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2011 yılında düzenlenmiş vekâletname.

Şartname her gün mesai saatlerinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.

İmar durumu: Kısmen plan sınırları dışında kalmakla birlikte, büyük bir kısmı geleneksel ticaret+turizm konaklama alanı içinde kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz imar plan sınırları içinde alınmakla beraber, aynı şekilde duran kadastro parselidir. İmar durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi şartnamede belirtilmiştir.

2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İsteklilerin Geçici Teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 17 MAYIS 2011 Salı günü, saat 14:00'te Belediye Encümenine başvurmaları ilan olunur. Teklifler 17 MAYIS 2011 Salı günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı'na (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilânında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 17 MAYIS 2011 Salı günü saat 14.00’da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

 

Sıra

No

İli

İlçesi

Mahallesi

Kütük

Sayfa

No

Pafta

Ada

Parsel

Cinsi

Miktarı

M2

Hisse

Miktarı

Tahmini

Satış Bedeli

(TL)

Geçici

Teminatı

(TL)

İhale Gün ve

Saati

1

Edirne

Merkez

Ym: 35 Karaağaç

352

94

951

1

Dolaplı Sebze Bahçesi Ahşap Bahçe Evi

22.196,00 m2

Tam

7.500.000,00

225.000,00

17.05.2011 Salı Saat: 14.00

3519/1-1


MAL ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Mal Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax. No.                   :   (0-274) 248 56 70-75 (6 hat) (0-274) 248 56 76

c) e-mail adresi                               :   satinalmaservisi@sli.gov.tr

2- İhalenin Konusu Malın              :

 

S. No

a) Niteliği – türü ve Miktarı

İhale Kayıt No.

İhale Tarih ve Saati

Teslim Süresi

İhale Doküman Bedeli (KDV. dahil)

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

1

PH 1900 AL EKSKAVATÖR PARÇALARI

2011 / 65812

31/5/2011

Saat: 14.00

120 Takvim Günü

50,00 TL

60 Takvim Günü

 

b) Teslim Yeri                                :   SLİ Müessesesi Müdürlüğü Tesellüm Ambarı / Seyitömer - KÜTAHYA

c) Teslim Tarihi                              :   Sözleşmenin imzalanmasını veya sipariş mektubunun yükleniciye tebliğini müteakip, yukarıdaki teslim süresidir.

d) İhalenin yapılacağı yer               :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu Seyitömer/KÜTAHYA

3 - Teklif ve Sözleşme türü            :   İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilir. Ancak; 4 ve 5 no’lu malzemeler birlikte çalışacağından bu malzemeler için grup bazında değerlendirme yapılacaktır.

4 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yerler :

- Ankara’da : TKİ. Genel Müdürlüğü, Satın Alma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No:12/YENİMAHALLE

- İzmir’de : TKİ. Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 / BORNOVA Tel: (0-232) 339 26 71

- Bursa’da : B.L.İ İşletme Müdürlüğü / ORHANELİ Tel: (0224) 8276471

- Kütahya’da: S.L.İ.Müessesesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü / SEYİTÖMER

adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.

8 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla, bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur. YEDEK PARÇA İHTİYAÇ LİSTESİ

 

SIRA NO

PARÇA NO

PARÇANIN İSMİ

TALEP MİKTARI

1

15 P1176

Hoist Fren Balatası

30 Adet

2

1036 Z 1273

Yön Değiştirme Valfi

2 Adet

3

1046 Z 301

Tamir Takımı

5 Adet

4

4J95

Yürüyüş Cer Tekeri

6 Adet

5

10N586

Yürüyüş Cer Şaftı

6 Adet

3461/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

45 000 Ton Toz Linyit Kömürü alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                   :   2011/63363

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Afyonkarahisar Konya Karayolu 22.Km. Afyonkarahisar

b) Telefon - Faks Numarası               :   0 272 248 3480 – 0 272 248 3487

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)     :

2 - İhale Konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                :   Fabrikamız 2011/2012 yılı kampanya döneminde kullanılmak üzere toplam 45 000 Ton Toz Linyit kömürü alımı.

 

Cinsi

Tane Büyüklüğü

Baz Kalori Kcal/Kg

Miktar (Ton)

Toz Linyit

0,5 - 18 mm

3 100 – 3 3000

12 000

Toz Linyit

0,5 - 18 mm

3 400 – 3 600

21 000

Toz Linyit

0,5 - 18 mm

3 600 – 3 900

12 000

 

 

TOPLAM

45 000

 

b) Teslim Yer (ler)i                             :   Afyon Şeker Fabrikası kömür stok sahası (araç üzerinde).

c) Teslim Tarihi/Tarihleri                   :

 

Kömürler

Grupları

Kcal/Kg

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

 

1/8/2011

15/8/2011

16/8/2011

29/8/2011

5/9/2011

16/9/2011

19/9/2011

30/9/2011

3/10/2011

14/10/2011

17/10/2011

31/10/2011

1/11/2011

14/11/2011

15/11/2011

30/11/2011

Toplam

1. Grup

3 100–3 300

1 000 (Ton)

1 000 (Ton)

1 500 (Ton)

2 000 (Ton)

2 000 (Ton)

2 000 (Ton)

1 000 (Ton)

1 500 (Ton)

12 000 (Ton)

2. Grup

3 400–3 600

1 500 (Ton)

1 500 (Ton)

3 000 (Ton)

3 000 (Ton)

3 000 (Ton)

3 000 (Ton)

3 000 (Ton)

3 000 (Ton)

21 000 (Ton)

3. Grup

3 600–3 900

1 500 (Ton)

1 000 (Ton)

1 500 (Ton)

2 000 (Ton)

2 000 (Ton)

2 000 (Ton)

1  000 (Ton)

1 000 (Ton)

12 000 (Ton)

 

Toplam

4 000 (Ton)

3 500 (Ton)

6 000 (Ton)

7 000 (Ton)

7 000  Ton)

7 000  Ton)

5 000 (Ton)

5 500 (Ton)

45 000 (Ton)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :   Afyon Şeker Fabrikası - Konya Karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Tarihi - Saati                                  :   17/5/2011 , 14;00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

6 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü saat 14.00’de Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7 - İhale dokümanı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Afyonkarahisar adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine vereceklerdir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

(Baz fiyat 1 ton kömürün fabrika teslim fiyatını ifade eder)

10. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10.1. İhale konusu her kömür türü, toz veya 10-18 mm. sınıfları bazında fabrika ihtiyacı bölünmemek kaydı ile kısmi teklif verilebilecektir. Bu şekilde verilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Örnek: Fabrika ihtiyacı bir kömür türünde 14 000 ton ise teklif miktarı 14 000 ton olacaktır.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

13 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

14 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

15 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3355/1-1


TAŞINMAZMALLAR ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketinden:

ÖZELLEŞTİRİLECEK TAŞINMAZLAR

Sıra

İli

İlçesi

Mahalle veya Köyü

Adası

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Hâlihazır Durumu

İmar Durumu

Geçici Teminat (TL)

1

Ankara

Bala

Göztepe Mah.

60

23

148,00

Binalı arsa

Tekel

5.000

2

Ankara

Haymana

Kayabaşı Mah.

128

5

2.928,00

Arsa

Tekel deposu

5.000

3

Balıkesir

Merkez

Dinkçiler Mah.

1148

259

3.626,00

İdari Bina

Resmi Kurum Alanı

100.000

4

Balıkesir

Gönen

Kurtuluş Mah.

962

119

1851,57

Bahçeli Kargir Tütün Deposu, Bekçi Kulübe

Tekel alanı

25.000

5

Balıkesir

İvrindi

Kurtuluş Mah.

141

1

7.531,50

İdari Bina 2 Katlı Depo arsa

İmar plan dışı

20.000

6

Balıkesir

Savaştepe

Cumhuriyet Mah.

49

4

1.096,00

Lojman - Tütün deposu

Resmi kurum

20.000

7

Denizli

Çal

Hüseyinler Mah.

131

15

1.439,00

Boş arsa

Çok amaçlı gösteri eğlence ve spor merkezi

10.000

8-a

Denizli

Çardak

Gemiş Köyü

 

3173

45,00

Boş arsa

İmar planı dışı

1.000

b

Denizli

Çardak

Hürriyet Mah.

110

5

45,00

Boş arsa

İmar planı dışı

 

9

Isparta

Keçiborlu

Tuzla Mah.

280

9

1.878,00

Boş arsa

Zirai donatım alanı

20.000

10

İçel (Mersin)

Merkez

Kiremithane Mah.

25

8

591,50

Boş daire

Konut

10.000

11- a

İzmir

Çiğli

Büyük Çiğli Mah.

 

930

1.975,00

Üzerinde kuyu olan arsa

Eğitim alanı

100.000

b

İzmir

Çiğli

Büyük Çiğli Mah.

 

931

1.231,00

Üzerinde kuyu olan arsa

Eğitim alanı

 

12

Kars

Merkez

Yusufpaşa Mah.

364

81

1.585,23

Başmüdürlük ve 2 Lojman binası, Korunması gerekli Tabiat ve Kültür Varlığı

Resmi kurum alanı

100.000

13

Kars

Merkez

Yusuf Paşa Mah.

349

8

576,58

Sit alanı, ambar ve 2 lojman binası

Sit alanı ambar ve 2 lojman binası

30.000

14

Manisa

Demirci

Tahtacı Köyü Karaağaç Mevkii

 

773

5.000,00

Prefabrik depo, sosyal tesis

Resmi tesis

20.000

15

Samsun

Vezirköprü

Tikenli Mah.

438

1

5.000,00

1 katlı depo

Resmi kurum

30.000

 

1 - Yukarıda belirtilen gayrimenkuller Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TTA) Genel Müdürlüğünce 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

2 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

3 - Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

4 - Teklifler İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, Satışa Konu Gayrimenkul Listesi'nde yer alan tüm gayrimenkuller için 6/6/2011 günü saat 12:00’a kadar,

TTA’nın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra TTA’ya intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp teslim alınan ihale dosyaları,

a) 01. - 06.  sıra no'larda yer alan gayrimenkuller için 6/6/2011 günü saat 14:00'den itibaren,

b) 07. - 15. sıra no'larda yer alan gayrimenkuller için  7/6/2011 günü saat 14:00'den itibaren, açılacaktır.

6 - İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır.

7 - İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. İhale konusu taşınmazlar için TTA’dan temin edilen İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak ödenen bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez.

8 - Satışa konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanları; 4/5/2011 tarihinden itibaren TTA Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - Levazım ve Ticaret Müdürlüğü, Orhantepe Mah. Tekel Caddesi, TTA Yerleşkesi 34865 Cevizli - Kartal / İSTANBUL adresinden ihaleye konu her bir taşınmaz için 250,00 (İkiyüzelli) TL karşılığı temin edilebilir.

9 - (8-a, b) ve (11-a, b) sıra no.sunda yer alan gayrimenkuller için tek teklif alınacağından tek ihale dosyası verilecektir.

10 - Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır.

Teklifler peşin veya vadeli olarak verilebilir.

İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari % 20 (Yüzdeyirmi)’si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (Kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir, Satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık % 8 (Yüzdesekiz) oranında basit faiz uygulanacak olup, faiz ödemeleri anapara ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır.

11 - TTA, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp TTA ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

12 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlere satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

13 - Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı Kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

TÜTÜN, TÜTÜN MAMÜLLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ A.Ş.

(TTA) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Orhantepe Mahallesi, Tekel Caddesi, Tekel (tta) Kampusü

34865 Cevizli- Kartal- İSTANBUL

TEL: 0216 370 14 49 - 0216 442 61 23

3382/1-1