29 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27919

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Ulaştırma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

HSBC Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Profesör ve Doçent Alınacaktır.

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Profesör ve Doçent alınacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan profesör ve doçent adayları, ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosu devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını Profesör adayları 6 nüsha, Doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir. Duyurulur.

 

BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM/ ANASANAT DALI

KARDO UNVANI/ADET

Açıklama

Profesör

Doçent

TIP FAKÜLTESİ

KULAK BURUN VE BOĞAZ HAST.

1

 

 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

1

 

 

KARDİYOLOJİ

1

 

 

KADIN HAST. VE DOĞUM

1

1

 

HALK SAĞLIĞI

 

1

 

NÜKLEER TIP

1

 

 

RADYOLOJİ

 

1

 

RADYASYON ONKOLOJİSİ

1

 

 

BEYİN VE SİNİR CER.

 

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ORTAÇAĞ TARİHİ

 

1

 

PROTOH İST ORYA VE ÖNASYA ARK.

 

1

 

FEN FAKÜLTESİ

GENEL BİYOLOJİ

1

 

 

KATIHAL FİZİĞİ

1

 

 

HİDROBİYOLOJİ

 

1

 

BOTANİK

 

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞR.

1

 

 

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ

 

1

Alman Dili ve Edebiyatı alanında Lisans, Alman Dili ve Eğitimi Alanında Yüksek Lisans, Alman Dili ve Edebiyatı alanında Doktora mezunu olmak ve Batı Dilleri ve Edebiyatları Doçentlik Belgesine sahip ayrıca Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatı alanında çalışmaları bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÜRETİM YÖN. VE PAZ.

1

 

 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ

 

1

 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

MEKANİK

1

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REH.

 

1

 

BESLENME VE DİYETETİK

1

1

 

3357/1-1

—— • ——

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

İnc. Sor. Değ. 2011/25-18/2/2011

İlçemiz Özel Bilberk Bilgisayar Kursu Müdürü iken görevinden ayrılan Alaaddin AKSU;

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 7. Maddesi ve Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliğinin 6. maddesi hükümleri doğrultusunda, ücret ilanını zamanında yapmadığınız,

İddiları ile ilgili olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/A-a maddesi gereğince “UYARMA” cezasına ilişkin kararı, adı geçenin adresinin bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

3391/1-1

—— • ——

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (17 profesör, 58 doçent) alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http:/www.aku.edu.tr Web sayfasının duyurular bölümünde yer almaktadır.

İlan olunur.

3402/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 1/2/2011 tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/4/2011 tarih ve 1011 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesi İmarın 46076 ada 1 ve 46078 ada 1 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 29/4/2011 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3342/1-1


Ulaştırma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/62862

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü

İl/İlçe

Afyonkarahisar/Merkez

Adresi

Karaman Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 6

Tel-Faks

0 272 2137782 – 2132379

Posta Kodu

 

E-Mail

afyon_yapi@ptt.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Önyapım İnşaat Taahhüt Turizm Tekstil ve Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ömer Uzay Karakoyunlu/Şirket Müdürü

Adresi

Zeytinlik Mah. Ebbuziya Cad. Ömer Naci Sok. Marmara İşhanı No: 11   Kat: 4 D: 161 Bakırköy/İstanbul

Necip Fazıl Mah. Dilektaşı Sok. 1N/4 Ataşehir 2. Kısım Ümraniye/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

13118303482

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Bakırköy V.D. – 6600110858

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

415430

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3383/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/68214

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir – Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 1

Tel-Faks

0232 293 14 29

Posta Kodu

35250

E-Mail

sinyalizasyon@izmir.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Günsan Trafik Elektrik ve İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Abdurrahman Gazi Mah. Alpaslan Cad. No: 54/1 Samandıra – Kartal/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4380106306

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

415845

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3377/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Safranbolu Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Karabük/Safranbolu

Adresi

Yeni Mahalle Sadri Artuç Caddesi Belediye İş Merkezi No: 1 Kat: 1

Tel-Faks

0 370 712 41 14 – 15 -16 -17                0 370 712 36 42

Posta Kodu

78600

E-Mail

info@safranbolubld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sahilgülü Turizm İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Belediye Otogarı No: 1 Türkeli/Sinop

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

770 022 8613

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Sinop Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

261-TÜRKELİ

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

3378/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aydın İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Aydın/Merkez

Adresi

Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı 2275 Sk. No: 17 – Aydın

Tel-Faks

(256) 225 94 54 – 225 24 21 /          FAX (256) 212 88 09

Posta Kodu

9100

E-Mail

aydinilozelidaresi@gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Fethi Beyazkaz

 

Adresi

Yalı Caddesi No: 13 Didim/Aydın

 

T.C. Kimlik No.

32303348602

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

3379/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/558088

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gaziantep İl Özel İdaresi          (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İl/İlçe

Gaziantep/Yavuzeli

Adresi

Hükümet Konağı

Tel-Faks

0 342 641 20 08 – 0 342 641 21 88

Posta Kodu

27970

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sır Gıda Otomotiv Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Fatih Bulut

Adresi

Değirmiçem Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı Çakmak Apt. No: 47/C Şehitkamil/Gaziantep

Değirmiçem Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı Çakmak Apt. No: 47/C Şehitkamil/Gaziantep

T.C. Kimlik No.

 

15674119712

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7690172706

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gaziantep Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

23262

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3380/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI

1 - İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/110359

2 - Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3 - İhaleyi Yapan İdarenin

Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Konak/İzmir

Tel-Faks

0232 455 22 00       0232 489 05 33

Posta Kodu

35250

E-Mail

ihale@izsu.gov.tr

4 - Hakkındaki İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Kaldırılan Gerçek veya Tüzel Kişi

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kani Ülker

 

Adresi

SSK Konak İşhanı C 3 Blok No: 252 Konak/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

15461231092

 

Vergi Kimlik/Mükellefiyet No.

9060013300

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

140397

 

6. Yasaklama Kararının Yayınlandığı Resmi Gazete’nin Tarih ve Sayısı

7. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına İlişkin Dayanak ve Kapsamı

8. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına İlişkin Bakanlık Onay Tarihi

12/1/2011 Tarih ve 27813 Sayılı Resmi Gazete

Ankara 5. İdare Mahkemesinin 4/3/2011 tarihli ve E: 2011/198 sayılı kararı

 

3381/1-1


Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın  tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 maddesi ile “Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

DUYURULUR.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı ve Alanı

Ünvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

3

1

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı ve Şiiri Üzerinde çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Yardımcı Doçent

4

1

Dinamik Faz Geçişleri konularında çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Yardımcı Doçent

3

1

Nümerik Taksonomi, Bitki Anatomisi ve Polen Morfolojisi konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

 

Yardımcı Doçent

4

1

Disiplinlerarası Sanat Eğitimi Üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

 

Yardımcı Doçent

4

1

Otel İşletmelerinde Etiksel İklim ve Örgütsel Sinizm konularında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

3

1

Coğrafi Bilgi Sistemi aracığıyla Zemin Modellemesi, Sismik Risk Analizi ve Sıvılaşma Analizi konularında çalışmalar yapmış olmak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

3

1

Skarn Yataklarının Mineralojisi, Sıvı Kapanımı ve İzotop Jeokimyası Konusunda çalışmalar yapmış olmak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Malzeme Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

3

1

Borlu çelik üretimi konusunda doktora yapmış olmak.

 

3368/1-1

—— • ——

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

On Petrol Sanayi ve Ticaret AŞ’nin XII No.lu Gaziantep Petrol Bölgesi’nde ONP/XII/A işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 29/3/2011 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

3258/1-1

—————

TransAtlantic Turkey Ltd. Şti.’nin XII No.lu Gaziantep Petrol Bölgesi’nde bulunduğu AR/TAT/4572, 4575 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatını terk için 14/4/2011 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

3259/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın XVI No.lu Antalya petrol bölgesinde Isparta İli sınırı dahilinde sahip bulunduğu ARTPO/3802 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 1/4/2011 tarihinde sona ermiştir.

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

3260/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7.maddesinin 3.fıkrasındaki şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

ADRESLER

M.Ü. Rektörlüğü:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü. Atatürk Eğitim Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü. Dişhekimliği Fak.: Büyükçiftlik Sok.No:6 Nişantaşı Kampusü 34365 / İSTANBUL

M.Ü. Eczacılık Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

M.Ü. Fen Edebiyat Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü. Güzel Sanatlar Fak.: Küçükçamlıca Acıbadem Cad.Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü. Hukuk Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

M.Ü. M.Ü.İktisadi ve İdari Bil.Fak.:Ressam Namık İsmail Sok. No.1 Bahçelievler/İSTANBUL

M.Ü. İlahiyat Fak.: Mahir İz Cad. Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL

M.Ü. Mühendislik Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü. Sağlık Bilimleri Fak.: Kartal Dev. Hast.Yanı E-5 Yanyol 34865 Cevizli-Kartal /İSTANBUL

M.Ü. Teknoloji Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü. Tıp Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yük.Ok.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü. Teknik Bilimler Mes.Yük.Ok.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü. Sağlık Hizmetleri Mes.Yük.Ok.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

 

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Bilg.ve Öğrt.Tekn.-Bilgi.ve Öğr.Tekn.Eğit.

Yardımcı Doçent

1

Yüksek Lisans ve doktora tezleri web destekli öğretimle ilgili olmak.

İlköğretim-Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

Matematik öğretmenlerinin sınıf içi aktiviteleri ve düşünceleri üzerine doktora yapmış ve Eğitim Fakülteleri Matematik Eğitimi Anabilim Dalında ders verme deneyimli olmak.

O.Öğr.Fen ve Mat.Al.Eğ.-Kimya Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

Doktora çalışmasını bilgisayar destekli Kimya Eğitiminde yapmış olmak, Kimya Öğretmenliği Anabilim Dalı Araş.Gör.ve Öğr.Gör.kadrolarında deneyimli olmak.

O.Öğr.Fen ve Mat.Al.Eğ.-Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

Master ve doktorasını matematik Eğitiminde yapmış olmak, Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalında mesleki deneyimi bulunmak.

Türkçe Eğitimi-Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

Halk Edebiyatı, Eski Anadolu Türkçesi üzerine yayınları bulunmak ve Eğitim Fakültesinde uzun süreli çalışmış olmak.

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Yardımcı Doçent

1

Konservatif Diş Tedavisi Alanında

Laser konusunda Doktora yapmak.

Periodontoloji

Yardımcı Doçent

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Farmakognazi

Yardımcı Doçent

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Matematik-Analiz ve Fonk.Teorisi

Yardımcı Doçent

1

Kompleks ve integral operatörleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Fizik-Atom ve Molekül Fiziği

Yardımcı Doçent

1

Plazma ortamında oluşan elektro-iyon çarpışmalı iyonlaşma ve elektron-iyon ışımalı ve dielektronik birleşme süreçleri üzerine doktora yapmış olmak.

Yoğunluk fonksiyon teorisini GAMESS ve Gaussian gibi programları moleküler yapı ve süreçlerin simülasyonlarına etkin şekilde uygulama bilgi ve becerisine sahip ve uluslararası SCI yayını olmak.

Biyoloji-Bit.Hast.ve Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

1

Bitki Hastalıkları ve Mikrobiyoloji alanında uzman olmak

Fizik-Genel Fizik

Yardımcı Doçent

1

Alanında doktora yapmış olmak SiC kristali üzerine ince film oluşturulan schottky kontaklarının karekterizasyonunu çalışmış olmak.

Fizik-Katıhal Fiziği

Yardımcı Doçent

1

Polimide ve polietilen tereftalate gibi granüler manyetik filmlerde ferromagnetik rezonans konusunda doktora yapmış ve SCI yayını olmak. Üniversitede 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

Fizik-Katıhal Fiziği

Yardımcı Doçent

1

InN ve ilgili nitrit alaşımlarının yüksek basınç kimyasal buhar depolama tekniğini kullanarak büyütülmesi konusunda çalışmış olmak. Fotolüminans, transmisyon, soğuma, yansıma spektroskopisi ve UHV ve RTT -AFM üzerine deneyimli ve SCI yayını olmak.

Ortaçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

1

Arapça bilmek ve İslam tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Müzik

Yardımcı Doçent

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Piyano dalında yapmış olması, alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olması.

HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yardımcı Doçent

1

 

Milletlerarası Hukuk

Yardımcı Doçent

1

 

Milletlerarası Özel Hukuk

Yardımcı Doçent

2

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İng.İşletme-Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

 

İng.İktisat-İktisat Teorisi

Yardımcı Doçent

1

İngilizce iktisat alanında doktora yapmış olmak. Uluslararası Ticaret ve Ticaret politikası konularında uzman olmak. Döviz kurlarının Türkiye'nin ihracat ve ithalat fiyatlarına yansıması konusunda yayın yapmış olmak. Türkiye'nin ticaret politikası ve komşu -çevre ülkeleriyle ticareti konusunda çalışma yapmış olmak.

Maliye-Maliye Teorisi

Yardımcı Doçent

1

Yüksek Lisansını tercihen ABD'de gerçekleştirmiş, mali istikrar ve mali sürdürülebilirlik konusunda Doktora, yolsuzluk ve bir kamu hizmeti olarak iletişim konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fr.Kamu Yön.-Siy.ve Sos.Bil.

Yardımcı Doçent

1

Avrupa Siyasi veya Diplomasi Tarihinde doktora yapmış olmak. İnsan Hakları ve Uluslararası Sorunlar üzerinde çalışmaları bulunması. Çok iyi derecede Fransızca, İngilizce ve Almanca biliyor olmak.

İşletme-Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

1

Hukuk Fakültesinden Mezun olmak. Anonim Ortaklıklarda Tahvil konusunda özel Hukuk Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak İşletme Bölümünde Ticaret Hukuku dersi vermiş olmak. Limitet Şirkette Sermaye payı ve payın devri ile ilgili Yüksek Lisans tezi yapmış olmak. Kooperatiflerde Ortakların Sorumluluğu başlıklı makale hazırlamış olmak.

Çal.Ek.End.İlş.-Yönetim ve Çalışma Psik.

Yardımcı Doçent

1

Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı'nda Türk GSM sektöründeki insan kaynakları uygulamaları konusunda Doktora çalışması yapmış olmak. Ekonomik Krizin Bireysel ve Örgütsel Düzeydeki Etkileri, Beden Dili, Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz, İş Etiği, Örgütsel Stres Örgüt İklimi konularında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma çalışmaları yapmış olmak.

Ekonometri-Yöneylem

Yardımcı Doçent

1

Ekonometri Bölümü Ekonometri bilim dalında Yüksek Lisans ve

Doktora yapmış olmak. İki yıl Ekonometri ve Ekonometride Bilgisayar uygulamaları dersi vermiş olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İslam Hukuku

Doçent

1

İslam Hukuku alanında Doçent ünvanını almak ve bu alanda deneyimli olmak.

Arap Dili ve Belagatı

Yardımcı Doçent

3

Arap Dili ve Belagatı Anabilim dalında veya Temel İslam Bilimlerinden birinde doktora yapmış olmak.

Din Psikolojisi

Yardımcı Doçent

1

Din Psikolojisi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Hadis

Yardımcı Doçent

1

Hadis Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Yardımcı Doçent

3

Kuran İlimleri (Tefsir, Kıraat) alanında doktorasını yapmış ve Kıraat alanında deneyimli olmak.

Tasavvuf

Yardımcı Doçent

1

Tasavvuf Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

İslam Tarihi

Yardımcı Doçent

1

Ortaçağ Orta Asya şehir Tarihçiliği alanında çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Biyomühendislik-Biyomühendislik

Yardımcı Doçent

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerinin Mühendislik alanında olması şarttır.

Biopolimer modelleme ve kırılma mekaniği alanlarında uzmanlık tercih sebebidir.

Biyomühendislik -Biyomühendislik

Yardımcı Doçent

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerinin Mühendislik alanında olması şarttır.

Metabolik analizler,hesapsal sistem biyolojisi ve ilaç hedefi tayini alanlarında uzmanlık tercih sebebidir.

Elek.-Elektr.Müh.-Devreler ve Sist.Teor.

Yardımcı Doçent

1

 

Elek.-Elektr.Müh.-Telekomünikasyon

Yardımcı Doçent

1

Mikro ölçekli sensörler üzerine çalışmaları bulunmak tercih sebebidir.

Endüstri Müh.-Endüstri Müh.

Yardımcı Doçent

1

Araştırma amaçlı yurtdışı deneyimine sahip olmak tercih sebebidir. Zeki teknikler ve optimizasyon konularında çalışmaları bulunmak tercih sebebidir.

İnşaat Müh.-İnşaat Müh.

Yardımcı Doçent

1

Yapı Mühendisliği ve deprem laboratuarları konusunda uzmanlaşmış olmak gereklidir.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Makine Mühendisliği

Doçent

1

Servopnömatik konum kontrolü konusunda doktora yapmış, Pnömatik-Hidrolik kontrol sistemleri, Mekatronik Sistem Tasarımı ve Uygulamaları, MPS Uygulamaları, Esnek İmalat Sistemleri konularında uzman ve deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

1

Bir üniversite hastanesinde en az beş yıldır uzman olarak çalışmış olmak,

Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Yeterlik Belgesine sahip olmak, Çok merkezli uluslararası çalışmalara katılmış olmak, En az beş tane SCI de indekslenen makale sahibi olmak, yurtdışında laborabuvarlarda çalışmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

Yabancı dille (ingilizce) eğitim veren bir tıp fakültesinden mezun olmak veya ÜDS’den 80 ve üzeri puan almış olmak Off-pump konusunda deneyim sahibi olmak.

Radyoloji

Yardımcı Doçent

1

Abdominal MR Görüntüleme konusunda deneyimli olmak.

Göğüs Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

EBUS ve Endopronşiyal hacim küçültme konusunda en az 6 ay yurtdışı deneyimi olmak.

Göğüs Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

Yurtdışında bir transplant merkezinde en az 2.5 ay çalışmış olmak, Organ nakil koordinatörlüğü sertifikası olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Çocuk Yoğun Bakım Dalında en az 10 yıl çalışmış olmak, tercihen yurtdışı tecrübesi olan.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yardımcı Doçent

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak, Okul Sağlığı Hemşireliği,

Okul kazaları konusunda Epidemiyolojik ve Metodolojik çalışmalar yapmış olmak.

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yardımcı Doçent

1

Hemşirelik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, Kronik kalp yetersizliği olan breylerin hastalık yönetimine ilişkin inanç ve uyumları konusunda doktora yapmış olmak.

Sağlık Sistemleri Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon alanında Doktora yapmış olmak,Örgütsel küçülme hakkında çalışmalar yapmış olmak, Sağlık Yönetimi alanında yayınlar yapmış olmak.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Aktüerya

Yardımcı Doçent

1

İstatistik doktorası almış olmak ve çok Aşamalı modeller çok değişkenli istatistik modeller ile ilgili yayın yapmış olmak.

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Elektronik Teknolojisi

Yardımcı Doçent

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu Olmak Robot Yörünge Takibi İçin YSA Temelli Bulanık Kayan Kipli Kontrolör Tasarımı konusunda uygulamalı doktora tezi yapmış olmak. Yapay Sinir Ağları, Robot Kontrolü ve Uzaktan Eğitim konularında çalışmış olmak. En az 10 yıl Araştırma Görevlisi ve 5 yıl Öğretim Görevlisi olarak çalışmış olmak

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Basım ve Yayım Teknolojileri

Yardımcı Doçent

1

Teknik Eğitim Fakültelerinin Matbaa Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak Flekso ve Bilgisayar Kontrollü Baskı Sistemlerinde Kalite Kontrolü konularında yüksek lisans ve uygulamalı doktora çalışmaları yapmış olmak.

Alanında en az 10 yıl Öğretim Görevlisi olarak çalışmış olmak.

Basım ve Yayım Teknolojileri

Yardımcı Doçent

1

Teknik Eğitim Fakültelerinin Matbaa Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak Basım İşletmelerinde ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi konusunda çalışmalar yapmış olmak. Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'nin Lisans Düzeyinde Matbaa Eğitimi Modellerinin Karşılaştırılması ve Matbaa Eğitimi Modeli Önerisi konusunda doktora tezi yapmış olmak. Alanında en az 15 yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışmış olmak.

Makine

Yardımcı Doçent

1

Teknik Eğitim Fakültelerinin Talaşlı Üretim Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim konusunda çalışmış olmak. Elyaf Sarım Teknolojisi ve Kompozit Malzemeler konusunda uygulamalı doktora tezi yapmış olmak. Alanında en az 5 yıl Araştırma Görevliliği yapmış olmak.

Makine

Yardımcı Doçent

1

Makina Mühendisliği İmal Usulleri Anabilim Dalı mezunu olmak. Çelik Kaynağı ve Isıl İşlemler konularında çalışmış olmak. Modern Kalite Yönetim Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi konusunda uygulamalı doktora tezi yapmış olmak. En az 15 yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışmış olmak.

Elektrik

Yardımcı Doçent

1

Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak. Enerji İletim Hatlarının modelleri ve karakteristikleri konularında çalışmış olmak. Yapay Sinir Ağları ile Fosil Yakıtlı Elektrik Enerjisi Üeretim Sistemlerinin Performans Analizi konusunda uygulamalı doktora tezi yapmış olmak. En az 10 yıl Araştırma görevlisi olarak çalışmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yardımcı Doçent

1

Yüksek Lisans ve Doktora tezi çalışmaları Radyoloji Bilim alanı ile ilgili olmalı

3373/1-1


HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR