29 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27919

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF TANITIM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, ÇANKIRI MAKAS FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 3 KALEM SAÇ LEVHA SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


1 VE 2 NOLU KÜL DAĞLARININ SATIŞI

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


1.000 TON ± % 20 POLİETİLEN ÖRTÜLÜK SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


LABORATUAR HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğünden:


TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ULUGÜNEY İSTASYONUNDA FİGÜRE HALDE BULUNAN 50.000M3 BALASTIN FB VE FAB TİPİ VAGONLARA YÜKLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD. 5. Bölge Müdürlüğünden:


ÇATI FENERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZIN MUHTELİF KISIMLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


20 ADET HF-SSB VERİCİ/ALICI (TRANSCEİVER) TELSİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ):


KOMPRESÖR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


ALAVARDI MAH. YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ İLE ALIŞVERİŞ MERKEZİ YAPTIRILACAKTIR

Meram Belediyesinden:


DÖKME DEMİR FREN PABUCU (2501)’NUN TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


MAL ALIMI İHALE İLANI

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TRFANÖZ, RAY KESME MAKİNESİ VE RAY DELME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığından:


LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

ADANA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ

Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

GAZİANTEP ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ

Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığından:


380 KV. ÇEŞME TM.- UZUNDERE TM. EİH.’NIN ( 60 KM.) KAMULAŞTIRMA PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLARININ YAPTIRILMASI  HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF TANITIM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı muhtelif tanıtım malzemeleri kapalı teklif alma usulüyle satın alınacaktır.

CİNSİ

MİKTARI

İHALE TARİHİ

VE SAATİ

1. THK Amblemli Kurban Toplama Deri Yeleği

5.000 Adet

16 MAYIS 2011

Saat: 11.00

2. THK Amblemli Araç ve Merkez Pankartı

2.500 Adet

16 MAYIS 2011

Saat: 14.00

3. THK Amblemli Termometre

5.000 Adet

17 MAYIS 2011

Saat: 11.00

4. THK Amblemli Kurban Deri Poşeti

20.000 Kg

17 MAYIS 2011

Saat: 14.00

5. Türk Bayrağı, THK Fors Bayrağı, Atatürk Posteri

13.758 Adet

23 MAYIS 2011

Saat: 14.00

 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İhale şartnameleri Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden her bir şartname için 20,00.-TL karşılığında temin edilebilir.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-274-363

3367/1-1

—— • ——

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, ÇANKIRI MAKAS FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 3 KALEM SAÇ LEVHA SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                   :   2011/61313

İdarenin:

a) Adresi                                             :   TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası             :   0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi                 : ……..

İhale konusu malın adı ve miktarı       :   TCDD 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı, Çankırı Makas Fabrika Müdürlüğünün ihtiyacı olan 3 kalem Saç levha alımı,

1 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 23/5/2011 günü saat 14.00’ e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 50,00-TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3369/1-1


1 VE 2 NOLU KÜL DAĞLARININ SATIŞI

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

SEAŞ Genel Müdürlüğü Yırca Köyü Mevkiinde Bulunan Santral Atıklarının Oluşturduğu 1 ve 2 nolu Kül Dağlarındaki Külün, Her Bir Kül Dağının Temrin Süresi İçinde Teslim Alınacak Şekilde Yerinde Satışı kapalı zarf usulü açık arttırma ile yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                             :   Yırca yolu mevkii İstasyon mah. No: 1 SOMA/MANİSA

Telefon ve faks                   :   236 6131983-4-5-6 Faks:236 6128449-6133100

E-Mail adresi                      :   ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale konusu satışın

a) Niteliği türü ve miktarı   :   1 nolu kül dağında yaklaşık 1.585.000m3 kül.

2 nolu kül dağında yaklaşık 1.440.000 m3 kül.(Kül barajının yanındaki tepe)

b) İşin Süresi                      :   Azami 10 yıl.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                 :   SEAŞ Soma Elektrik Üretim Ticaret AŞ ihale salonu Soma/Manisa

b) Tarihi ve saati                :   10/5/2011 Salı saat 15.00

c) Dosya no                        :   2011/33

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 – Kanuni ikametgah adresi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

4.1.2 - Gerçek kişi veya Tüzel kişi olması (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.)

4.1.2.1 - Gerçek kişi işe; Oda kayıt belgesi (mevcutsa), ikamet ilmühaberi, kimlik fotokopisi, TC kimlik numarası,

4.1.2.2 - Tüzel kişi ise; İmza sirküleri; şirketi temsile teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noterden vekaletname, Ticaret sicili kaydı.(aslı veya noter onaylı)

4.1.3 - Şekli ve içeriği İdare şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4 - şekli ve içeriği İdari şartnamede de belirtilen geçici teminatlar;

Geçici teminatın mektup olması halinde süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olarak alınacaktır.

4.1.5 - İstekli ortak girişim ise Noter onaylı ortak girişim beyannamesi, imza sirküleri ve ya ortaklık adına teklifte bulunmaya yetkili olduğunu gösterir Noterden tasdikli vekâletname.

4.1.6 - İş bu şartname ve eklerinin görülüp, okunduğunu teyit eden her sayfası imzalı onaylı şartname ve ekleri.

4.1.7 - Şartname aldığını gösteren belge.

4.1.8 - Ekonomik açıdan en yüksek teklif esasına göre değerlendirme yapılacaktır.

4.1.9 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

5 - Dosya satın almak mecburi olup, (posta masrafı hariç) 50,TL bedel karşılığı SEAŞ Soma Elk. Üretim ve Ticaret A.Ş.Ticaret Servisinden temin edilebilir veya Soma Vakıfbank 240 Şube kodu TR530001500158007260642600 Hesaba yatırılması halinde adresine Kargo ve PTT kanalı ile gönderilir.

6 - Bu İhaleye, teklif edilen kül tepesinin (1 nolu veya 2 nolu) tamamını kapsamak kaydıyla kısmi teklif verilebilir, alternatif teklif verilemez. İstekliler tekliflerini birim bedel üzerinden TL./m3 olarak vereceklerdir.

7 - Teklifler 10/5/2011 Salı saat 15.00’a kadar SEAŞ Soma Elk. Üret. ve Tic. A.Ş.Genel Müdürlüğü Muhaberat servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü ya da kargo ile de gönderilebilir. Ancak açık artırım sırasında yetkili bulunması zorunludur.

8 - İstekliler ihaleye katılabilmek için her bir kül dağı için teklif ettikleri bedelin  % 6’sı (yüzde altı) oranında geçici teminat bedelini SEAŞ veznesine, yukarıdaki banka hesabına yatırması ve ya Banka teminat mektubu şeklinde teklif ekinde sunmaları zorunludur.

9 - Verilen teklif geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Posta ve Kargodaki gecikmelerden dolayı Şirketimiz sorumlu değildir.

3346/1-1

—— • ——

1.000 TON ± % 20 POLİETİLEN ÖRTÜLÜK SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale 12/5/2011 günü saat 14.30 da ‘’TMO Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Caddesi No: 18 Kızılay/ANKARA adresinde yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname TMO Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığından 250.- TL. bedelle temin edilebilir.

3 - İhale Kapalı Zarfla Teklif Alma Usulü ile yapılacaktır.

4 - Teklifler 12/5/2011 günü saat 14.00 e kadar Milli Müdafaa Caddesi No: 18 06100 Kızılay/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir.

5 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamının dışındadır.

6 - İhale ile ilgili detaylı bilgi www.tmo.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

3343/1-1


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

 “ANTALYA-İSKENDERUN DENİZ GİRİŞ NOKTALARI ŞAMANDIRA VE YER ZİNCİRLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ” İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (C) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY. : 202-5 (C) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR.

1. İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN BU İŞ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN ÖNDUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ 11.45 – 12.00 SAATLERİ ARASINDA, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK, AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖNDUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 23 MAYIS 2011 GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D. BŞK.LIĞI BAKANLIKLAR/ANKARA ADRESİNE TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

2. ÖNDUYURU İÇİN BAŞVURULARIN ŞAHSEN VEYA YETKİLİ TEMSİLCİLER TARAFINDAN YAPILMASI ZORUNLUDUR. (DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE).

ADRES      :

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D. BŞK.LIĞI

NATO GÜV. YAT. GRP. BŞK.LIĞI POL. TES. Ş.MD.LÜĞÜ

İNŞ. ELK. KISMI   TLF. 402 42 65

                                                       BAKANLIKLAR/ANKARA

3269/1-1

—————

BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

“ANTALYA-İSKENDERUN DENİZ GİRİŞ NOKTALARI ŞAMANDIRA VE YER ZİNCİRLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ PİD+KONTROLLUK MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI YASA'NIN 3 (C) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY. : 202-5 (C) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR.

1. İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN BU İŞ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN ÖNDUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ 11.45 - 12.00 SAATLERİ ARASINDA, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK, AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖNDUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 12 MAYIS 2011 GÜNÜ SAAT 11.00'E KADAR MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D. BŞK.LIĞI BAKANLIKLAR/ANKARA ADRESİNE TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

2. ÖNDUYURU İÇİN BAŞVURULARIN ŞAHSEN VEYA YETKİLİ TEMSİLCİLER TARAFINDAN YAPILMASI ZORUNLUDUR. (DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE).

ADRES:

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D.BŞK.LIĞI

NATO GÜV. YAT. GRP. BŞK.LIĞI POL. TES.Ş.MD.LÜĞÜ

İNŞ. ELK.KISMI  TLF. 402 42 65

                                                       BAKANLIKLAR/ANKARA

3347/1-1


LABORATUAR HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2011/2012 Kampanya Dönemi Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası               :   2011/62051

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :   Ankara Yolu 9. km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :   Tel: 364 235 04 70 (6 hat) – Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Çorum Şeker Fabrikası 2011/2012 Kampanya Döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı hizmetlerinin toplam 48 işçi ile ±%25 toleranslı 100 gün süresince yaptırılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :   Çorum Şeker Fabrikası  Laboratuarı

c) İşin süresi                           :   Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2011/2012 Kampanya Dönemidir (±%25 toleranslı 100 gün).

3 - İhalenin                  

a) Yapılacağı yer                     :   Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                    :   11/5/2011 Çarşamba günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3387/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğünden:

Malatya Belediyesine Ait Parselin (Eski Otogar Alanının) Satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince Kapalı teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

1.1. Adresi                      :   Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü - İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No: 218 44080 Merkez/MALATYA

1.2. Telefon Numarası    :   0 422 377 13 91

1.3. Faks Numarası        :   0 422 377 13 92

2 - İhale konusu işin

2.1 Niteliği                      :   Malatya Belediyesine Ait Parselin (Eski Otogar Alanının) Satışı

2.2. Bulunduğu Yer

Mahalle                          :   Şifa Mahallesi

2.3. Niteliği                     :   Parsel

                                           2240 Ada 11 nolu Parsel Üzerinde 10602 m2 alana sahip

2.4. Muhammen Bedeli  :   İhale konusu işin muhammen bedeli 26.505.000 TL'dir.

3 - İhalenin

3.1. Yapılacağı Yer         :   Malatya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

3.2. Tarihi ve saati          :   10/5/2011 günü, Saat 15.00

3.3. Geçici Teminatı Muhammen bedelinin % 3'ü olan 795.150,00 TL'dir.

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

a) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim,

b) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya bağlı olduğu ilgili odadan alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi

d) Noter tasdikli imza sirküleri

e) İstekli adına vekalet edilmesi halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi

f) İstekliler ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini vermesi,

g) İhale konusu iş adına alınmış 2886 sayılı yasaya uygun 795.150,00 TL tutarında ki geçici teminat mektubu veya Halk Bankası Malatya Şubesi nezdindeki Malatya Belediyesi adına TR29 0001 2009 5580 0007 0000 01 IBAN no'lu hesaba işin adı açıkça belirtilmek suretiyle yatırılmış 795.150,00 TL tutarındaki geçici teminata ait alındı makbuzu,

h) İhale Şartname Bedeli olan, 1000 TL nin yatırıldığına dair Makbuzu,

i) Her sayfası istekli tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış "şartname hükümlerini okudum ve kabul ediyorum" yazılı İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı ve Teknik Şartname,

j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak (b),(c),(d) ve (e) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır,

k) İhalenin yapıldığı tarihte geçmiş dönemlere ait SGK ve Vergi Borcu olmadığına dair taahhütname sunulması gerekir. İhale üzerine kalan istekli Sözleşme imzalanması esnasında ihale tarihinde vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair belgeleri de idareye sunmak zorundadır.

5 - İhaleye girebilmek için; 4. Maddede belirtilen belgelerle birlikte İdari Şartnamenin 25. Maddesine göre hazırlayacakları dış zarflarını 10/5/2011 günü saat 15.00'e kadar Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığı teslim edeceklerdir.

6 - Başvuru Dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir.

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3240/1-1

—— • ——

TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ULUGÜNEY İSTASYONUNDA FİGÜRE HALDE BULUNAN 50.000M3 BALASTIN FB VE FAB TİPİ VAGONLARA YÜKLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD. 5. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                               : 2011/59673

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                         : TCDD.5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası                                      : 0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                                           : 0 422 2124816

c) Elektronik Posta Adresi                             : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı   : 50.000M3 Balast yüklemesi hizmet alımı işi.

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımı Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 10/5/2011 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD 5. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dâhil 100,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3194/1-1

—— • ——

ÇATI FENERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 4 adet çatı feneri kapalı zarf ile teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 5/5/2011Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 – 74

3295/1-1


FABRİKAMIZIN MUHTELİF KISIMLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                       :   2011/61023

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Yeni Mah E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası           :   0 442 631 38 46/ 0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Fabrikamızın 2011/2012 kampanyası süresince Meydan Temizlik ve Pancar Yüzdürme hizmeti        3 vardiya 18 işçi, Kristal şeker ambalajlama hizmeti 3 vardiya 25 işçi, Kireç ocağının taş ve kok kömürü doldurulması hizmeti 3 vardiya 15 işçi,  Toplam 58 işçi çalıştırılması işi.

b) Yapılacağı yer                            :   Erzurum Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                   :   2011-2012 Kampanya dönemi tahmini 85 takvim gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                            :   11/5/2011 Saat: 14.30

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [11/5/2011], saat [14:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

3236/1-1


20 ADET HF-SSB VERİCİ/ALICI (TRANSCEİVER) TELSİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ):

20 Adet HF-SSB Verici/Alıcı (Transceiver) Telsiz Cihazı Alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Dosya Numarası            :   2011/16

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Konya Yolu üzeri No:66 06330 Etiler/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :   +90 (312) 204 23 40 - 204 23 41 - 204 23 48 - 204 26 26 - 204 28 78

Fax: +90 (312) 212 81 58

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   20 Adet HF-SSB Verici/Alıcı (Transceiver) Telsiz Cihazı temini ve tesisi işi

b) Teslim yeri                         :   Esenboğa Havalimanında bulunana Malzeme Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/Ankara Deposu

c) Teslim Tarihi                      :   İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 240 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                    :   8/6/2011 günü saat 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve  (d)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1.  İş Deneyim Belgesi; İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25’i oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya Teklif edilen sistem miktarında (20 Adet) üretim kapasite raporunu sunacaktır.

Bu iki belgeden birini sunmaları yeterlidir.

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de ki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2. ve 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığının oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.3. İstekli imalatçı ise ISO 9000 serisi Kalite Belgesini, istekli yetkili satıcı ise üretici firmanın ISO 9000 serisi Kalite Sistem Belgesi ile kendisine ait IS0 9000 Kalite Sistem Belgesini verecektir.

4.2.4. İstekli; teklif ettiği cihazlara ait Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Uygunluk belgesini teklif evrakları ile birlikte verecektir.

4.2.5.  Tedarik Edilecek Malların katalogları, fotoğrafları:

4.2.5.1. Model ve versiyon olarak teklif edilen cihazlara ait güncelleştirilmiş ve Teknik Şartnamede yer alan “Genel Özellikler” ve “Teknik Özellikler”i kapsayan orijinal katalog ve dokümanlar teklifle birlikte verilecektir. Dokümanların teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları (Genel prensipler, montaj, kalibrasyon, arıza arama usulleri, bakım-onarım, blok şemaları, yedek parça listeleri vb.gibi) kapsaması gerekmektedir.

4.2.5.2. Dokümanların yer aldığı ve teklif edilen cihazları tanıtan CD ROM (Windows ortamında kullanılmak üzere)  teklif ekinde yer alacaktır.

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir.

Bu ihalede benzer iş olarak “HF-SSB Telsiz Cihazları” kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli” maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğü 053 nolu odada görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile, İstekli yabancı ise;  temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 8/6/2011 günü, saat 11:00’e kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

3366/1-1


KOMPRESÖR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

Dosya No : 63-11URT34622  Kompresör Yağı alımı işi AÇIK İHALE USULÜ ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                               :   2011/62273

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86  Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası           :   0312- 207 20 00 - 0312- 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   www.tpao.gov.tr / mbutun@tpao.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    :

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   250 Bidon Kompresör Yağı

b) Teslim yeri                                 :   Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü ambarlarına sevk edilecektir.

c) Teslim süresi                              :   Erken Teslim tercih sebebidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 Çankaya/ANKARA

Makina İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı 7. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   23/5/2011 Saat: 14.30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, siparişin verilmesi halinde ödemenin yapılacağı banka şubesi ve hesap numarası,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.3.Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.4. Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. İçeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu,

4.1.6. Geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,

4.1.11. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.12. CE Belgesi ( teklif edilen ürünlerin CE belgesi varsa)

5 - Bu ihaleye tüm  istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

6 -  İhale dokümanı;

T.P.A.O. Genel Müdürlüğü/Makina İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı/Kardeks Müdürlüğü 7. Kat 712 No’lu odada ve ayrıca İstanbul Satın Alma ve Gümrük Müdürlüğü Şevketiye Mah. Atatürk Havalimanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 7 No: 235-254 Bakırköy/Yeşilköy / İSTANBUL Tel: 0212 465 72 74 -75-76-77  Faks:  0212 465 72 78 adresinde görülebilir ve şartname bedeli 70 $ veya karşılığı TL( TL hesabı için Vakıfbank T.P.A.O Bürosu: 0684-2000012 (Iban No: TR970001500158007290224965) no.lu hesaba $ hesabı için  00158048000922784 (Iban No: TR180001500158048000922784)  T.P.A.O. hesaplarına yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtilip ilgili adreslerden temin edilir.

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi numarası ve ilgili dosya numarasını yazdırmak zorundadırlar.)

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 23/5/2011 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme veya sipariş mektubu düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

İlgili Personel: Merve BÜTÜN

Tel: 0312 207 28 12

 

SIRA NO

STOK NO

PARÇA NO

ADI ve NİTELİĞİ

MİKTAR

BİRİM

1

63.01.0380

 

KOMPRESÖR YAĞI

250

BİDON

3344/1-1


ALAVARDI MAH. YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ İLE ALIŞVERİŞ MERKEZİ YAPTIRILACAKTIR

Meram Belediyesinden:

İŞİN ADI: ALAVARDI MAH. YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ İLE ALIŞVERİŞ MERKEZİ YAPTIRILMASI İŞİ

 

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Yeterlilik Son Müracat Tarihi

İhale Tarihi

4.190.000,00 TL

125.700,00 TL

9/5/2011 Saat: 17:30

11/5/2011

Saat: 16.00

 

1 - Konya İli, Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 205 pafta, 4608 ada, 21 nolu parselde yer alan 2.941,77 m2 arsa üzerine 12 yıllığına Yap – İşlet – Devret modeli ile Alışveriş Merkezi yapılması işi 4.190.000,00 TL. (KDV Dahil) Muhammen bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle ihale edilecektir.

2 - İhale, Konya Büyükşehir Belediye Sarayı adresinde bulunan Meram Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içerisinde, Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 1 Kat: 1  42040 Meram/KONYA adresinde bulunan Meram Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nde görülebilir ve 150,00 TL. bedelle satın alınabilir.

4 - İstekliler kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten tek bir başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - İsteklilere ihale saatinden önce, ihaleye katılma yeterlik belgesi verilmeyecek, ihale esnasında teklifler açılmadan önce yeterlilik durumu Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından açıklanacak, yeterlik alamayanların teklifleri açılmadan iade edilecektir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İSTEKLİLER

A) İhaleye katılmaya yeterli olduklarının tespiti için 9/5/2011 günü saat 17:30’ a kadar aşağıdaki belgeleri Yeni Şehir Mah. Vatan Cad. No: 2 Büyükşehir Belediye Sarayında bulunan Meram Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verecektir.

1 - Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe.

2 - Kanuni ikametgâh belgesi ile birlikte tebligat için adres beyanı,

3 - 2011 yılı içerisinde alınmış Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odalarından alınmış belgeyi,

4 - Şirket ise kanıtlayıcı belgelerini,

5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

6 - Noter tasdikli imza sirkülerini,

7 - Şartnamede belirtilen nitelikte teknik personel taahhütnamesi,

8 - İş yerini gördüğüne dair idareden alınmış yer görme belgesi,

9 - Şartname ve eklerinin itirazsız onayladıkları bir sureti

10 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

11 - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz.

12 - 2006-2011 yıllarına ait (2006 yılından sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2011 yılında alınmış belgeyi (Aslını ibraz etmek şartı ile örneğini veya fotokopisini),

B) Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

C) İhaleye katılacak olanlar tekliflerini ihale günü en geç saat 14:00’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf, (teklif mektubunu içerir)

b) Geçici teminata ait makbuz, banka teminat mektubu veya Hazine bonosu. Banka geçici teminat mektupları süresiz ve limit içi olacaktır 2886 sayılı yasanın 26 ve 27 maddelerindeki şartları taşıyacaktır.

İlan olunur.

3173/1-1

—— • ——

DÖKME DEMİR FREN PABUCU (2501)’NUN TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                      :  2011/60277

1 - İdarenin                            :

a) Adresi                               :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon Numarası             :  0216 337 82 14

c) Faks Numarası                  :  0216 336 22 57

d) Elektronik Posta Adresi   :--

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                   :  Kuruluşumuza bağlı, H. Paşa Lok. Bak. Atl. Müd.nün 10000 Ad, Halkalı Dizel Depo Müd.nün 5000 Ad. olmak üzere toplam; 15000 Ad. Dökme demir fren pabucu (2501)’nun teknik şartnamesine göre temini işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 10/5/2011 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3166/1-1


MAL ALIMI İHALE İLANI

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen 20.000.000 m3 Soğutma Suyuna Yetecek Kimyasal Koşullandırma Ürünü Satın Alınması İşine açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/60687

1 - İdarenin;

a) Adres                                      :   EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/ Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası       :   0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi          :   afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın ;

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   İşletme Müdürlüğümüz İhtiyacı Olan Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen 20.000.000 m3 Soğutma Suyuna Yetecek Kimyasal Koşullandırma Ürünü Satın Alınması İşi

b) Teslim edileceği yer               :   EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                          :   EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                         :   16/5/2011 tarih, saat 14:00

4 - İhale dökümanı                      :   (Dosya No : AEBS 2011/28 )

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 59 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 16/5/2011, saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

3262/1-1

—— • ——

TRFANÖZ, RAY KESME MAKİNESİ VE RAY DELME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığından:

İhale Kayıt No                           :   2011/61385

1 - İdarenin:

a) Adresi                                     :   TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığı/ADANA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0322 4575354 ( dahili 4249 ) 0322 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu malın

adı ve miktarı                              :   5 Adet Trfanöz, 5 Adet Ray Kesme Makinesi ve 5 Adet Ray Delme Makinesi alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 12/5/2011 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dökümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3238/1-1

—— • ——

LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/62253

1- İdarenin

a) Adresi                                     :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                            :   3 kalem (150 adet Willison Tip E Yarı Otomatik Kuplör, 30 adet Elastik Paket, 50 adet Yarı Otomatik Kuplör Koşum Takımı Civatası) lokomotif muhtelif malzemeleri; teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :   24/5/2011 - Saat 14:45

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 24/5/2011 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3242/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

ADANA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ

Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığından:

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı (“İdare”) tarafından Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile Adana Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşi İle Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi (“Proje”) 5396 sayılı Kanun ile değişik 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 7 ve buna dayalı “Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - Proje Adana’da yapılacaktır. Proje; 400 yataklı Bölge Hastanesi, 100 yataklı Onkoloji Hastanesi, 250 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 200 yataklı Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, 200 yataklı Psikiyatri Hastanesi, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ve 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olmak üzere toplam 1400 yataklı bir Entegre Sağlık Kampüsü yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanı, uygulama projesini, tasarımını, inşaatını, medikal cihazlar ve diğer ekipmanın tedarikini ve tesis için gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımı, görüntüleme, laboratuar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek dahil olmak üzere destek hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlık onayını alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini de üstlenecektir. Kamu özel ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek olan Proje’nin yapım dönemi 3 yıl, işletme dönemi 25 yıl olmak üzere toplam sözleşme süresi 28 yıldır.

2 - Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmelik’in 11. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları ön yeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.

3 - Ön yeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ile ön yeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.

4 - Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri isteklilerin (a) ön yeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 100.000.000 TL’ den daha düşük olmaması, (b) son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış malî tablolar ile bağımsız denetim veya yeminli mali müşavir görüşlerinin ve varsa son geçici vergi beyannamelerinin sunulması ve (c) bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplam 60.000.000 TL’den daha az olmaması şeklindedir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ön yeterlik başvurusunda bulunan Adayların bu maddenin (a) ve (c) fıkrasında belirtilen kriterleri birlikte karşılaması yeterlidir.

5 - Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri isteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki; (a) son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, (b) son beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması, (c) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.000.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması, (ç) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 1.500.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. İş ortaklıkları bu kriterleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu kriterleri ayrıca alt yükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar ön yeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları veya alt yükleniciler tarafından karşılandığına dair listeyi sunmaları gerekmektedir.

6 - Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.

7 - Ön yeterlik dokümanı İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 102 Kat: 2 Balgat/ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Vakıflar Bankası Kavaklıdere Şubesi TR840001500158007293331624 hesap numarasına 1.000 TL yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde ön yeterlik ihale dokümanı temin edilebilir. Ön yeterliğe başvurucak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Ön yeterlik başvuruları 31/5/2011 günü saat 14:00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 102 Kat: 2 Balgat/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İşbu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında uyuşmazlık halinde Türkçe metin geçerli olacaktır.

3330/1-1

—————

ÖN YETERLİK İLANI

GAZİANTEP ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı (“İdare”) tarafından Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşi İle Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi (“Proje”) 5396 sayılı Kanun ile değişik 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 7 ve buna dayalı “Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - Proje, Gaziantep ilinde yapılacaktır. Proje; 500 yataklı Bölge Hastanesi, 100 yataklı Onkoloji Hastanesi, 400 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 100 yataklı Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, 200 yataklı Psikiyatri Hastanesi, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ve 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olmak üzere toplam 1.550 yataklı bir Entegre Sağlık Kampüsü yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanı, uygulama projesini, tasarımını, inşaatını, medikal cihazlar ve diğer ekipmanın tedarikini ve tesis için gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımı, görüntüleme, laboratuar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek dahil olmak üzere destek hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlık onayını alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini de üstlenecektir. Kamu özel ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek olan Proje’nin yapım dönemi 3 yıl, işletme dönemi 25 yıl olmak üzere toplam sözleşme süresi 28 yıldır.

2 - Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmelik’in 11. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları ön yeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.

3 - Ön yeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ile ön yeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.

4 - Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri isteklilerin (a) ön yeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 110.000.000 TL’ den daha düşük olmaması, (b) son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış malî tablolar ile bağımsız denetim veya yeminli mali müşavir görüşlerinin ve varsa son geçici vergi beyannamelerinin sunulması ve (c) bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplam 65.000.000 TL’den daha az olmaması şeklindedir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ön yeterlik başvurusunda bulunan Adayların bu maddenin (a) ve (c) fıkrasında belirtilen kriterleri birlikte karşılaması yeterlidir.

5 - Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri isteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki; (a) son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, (b) son beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması, (c) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.000.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması, (ç) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 1.750.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. İş ortaklıkları bu kriterleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu kriterleri ayrıca alt yükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar ön yeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları veya alt yükleniciler tarafından karşılandığına dair listeyi sunmaları gerekmektedir.

6 - Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.

7 - Ön yeterlik dokümanı İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 102 Kat: 2 Balgat / ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Vakıflar Bankası Kavaklıdere Şubesi TR840001500158007293331624 hesap numarasına 1.000 TL yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde ön yeterlik ihale dokümanı temin edilebilir. Ön yeterliğe başvurucak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Ön yeterlik başvuruları 7/6/2011 günü saat 14:00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 102 Kat: 2 Balgat / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İşbu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında uyuşmazlık halinde Türkçe metin geçerli olacaktır.

3329/1-1


380 KV. ÇEŞME TM.- UZUNDERE TM. EİH.’NIN ( 60 KM.) KAMULAŞTIRMA PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLARININ YAPTIRILMASI  HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü sorumluluk sahasında tesis edilecek 380 kV. Çeşme TM.- Uzundere TM. EİH.’nın 60 km. (yaklaşık) kamulaştırma planlarının hazırlanması ve onaylarının yaptırılması. hizmet alımı işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19.maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                   :   2011/63190

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR

b) Telefon – Faks Numarası               :   02324771300 – 02324771315

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)     :   3grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                :   İhale konusu hizmet alımı, 60 km. (yaklaşık) EİH. kamulaştırma planlarının TEİAŞ standartlarına uygun hazırlanarak gerekli onaylarının yaptırılması.

b) Yapılacağı Yer                                :   İhale konusu hizmet alımı, İzmir ilinde yapılacaktır.

c) İşin Süresi                                       :   İhale konusu hizmet işinin süresi iş yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :   İhale, TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ İZMİR adresinde yapılacaktır.

b) Tarihi - Saati                                  :   İhale, 6/5/2011 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler:

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

4.3.1.1. İstekliler özel sektörde gerçekleştirilen iş ve ya benzer işler ile ilgili iş deneyim belgesini tevsik edici belge olarak sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin usulünce düzenlenmiş faturalarının suretlerini ve/veya fotokopilerini ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgelerini vereceklerdir.

4.3.1.2. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.3.2. Organizasyon ve personel durumuna ilişkin belgeler:

Anahtar personel

Yüklenici aşağıda belirtilen anahtar teknik personelleri bünyesinde çalıştırmak zorundadır.

 

NO

ADET

Pozisyon

MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

01

1

Proje Yöneticisi (Jeodezi ve fotog. Müh)

Benzer işlerde

En az 5 yıl tecrübeli

02

1

Jeodezi ve fotogrametri Mühendisi

Benzer işlerde

En az 5 yıl tecrübeli

03

2

Harita Teknikeri/Teknisyeni/ Topoğraf

Benzer işlerde

En az 2 yıl tecrübeli

 

İhale konusu işin niteliğine göre, istenilen anahtar teknik personelin sayısı ve nitelikleri yukarıdaki tabloda belirtilmektedir. Ayrıca, adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici kadrosu, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ile danışmanlık işleriyle ilgili hizmet deneyimini ve ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimini gösteren özgeçmiş belgelerini sunması zorunludur.

Anahtar teknik personelin genel deneyim süresi mezuniyete ilişkin belgeyle; danışmanlık hizmet işleri ile ilgili hizmet deneyimi ile ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimi ise özgeçmiş belgesiyle, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.        

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.

4.3.3. Makine ve teçhizata ilişkin belgeler:

İhale konusu işin yerine getirilmesi için asgari olarak aşağıda belirtilen ekipmanın temin edilmesi istenmektedir.

 

Donanımın cinsi

Donanımın özelliği

Adedi

Yazılım

EİH-Kamulaştırma

1

Bilgisayar

-

2

Total Station(a)/ve GPS aletleri(b)

 

1(a)/ GPS seti(b)

Ekip Otosu

 

1

Telsiz

 

3

 

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait ekipmanın tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan tüm kamulaştırma haritalarının(yol, kanal, boru hattı, enerji iletim hattı vs.) hazırlanması işleridir.

İhale konusu işte, benzer iş kapsamında birden fazla işin olması durumunda, bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 59.00.TL (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 6/5/2011 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel Sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

3371/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel  m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 12/5/2011 Perşembe günü saat 14.00’den itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (4. kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülüp 100,00,-TL. karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

5-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin :

5-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)

5-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

5-4) Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

5-6) İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

 

Sıra No

Mevkii

Ada

Parsel

Alan

Hissesi

Cinsi

Emsali

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Alacaatlı

60669

3

1213,30

1213,30

KONUT

0,50

315.458,00-TL.

31.545,80-TL.

12/5/2011

14.00

2

Alacaatlı

60959

6

811

811

KONUT

0,50

235.190,00-TL.

23.519,00-TL.

12/5/2011

14.10

3

Alacaatlı

44550

6

2125,65

2125,65

KONUT

0,50

531.412,50-TL.

53.141,25-TL.

12/5/2011

14.20

4

Alacaatlı

44551

5

829,33

829,33

KONUT

0,50

207.332,50-TL.

20.733,25-TL.

12/5/2011

14.30

5

Alacaatlı

44453

1

1780

1780

KONUT

0,50

489.500,00-TL.

48.950,00-TL.

12/5/2011

14.40

6

Alacaatlı

60680

3

1744,90

1744,90

KONUT

0,50

453.674,00-TL.

45.367,40-TL.

12/5/2011

14.50

7

Susuz

43565

2

1810

1810

TİCARET

0,50

334.850,00-TL.

33.485,00-TL.

12/5/2011

15.00

8

Yuva

43135

1

1736

1736

TİCARET

0,50

607.600,00-TL.

60.760,00-TL.

12/5/2011

15.10

9

Yuva

43149

1

2698

2698

TİCARET

0,50

890.340,00-TL.

89.034,00-TL.

12/5/2011

15.20

İlanen duyurulur.

3360/1-1