19 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27910

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Çevre ve Orman Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce TURKUAZ GEMİ ACENTELİĞİ TİC. LTD. ŞTİ. adına geçici giriş işlemi yapılan ve süresi içerisinde yurtdışı edildiği tespit edilemeyen “AZRU 312012-0, AZRU 909001-7, MMMU 161458-6, BMMU 400229-0 tanıtım numaralı konteynerlerden kaynaklanan 31514-39460-44764-46389/28.12.2010 sayı ve tarihli yazılarımız anılan firmanın tasfiye edilmiş olması nedeniyle tasfiye memuru Mehmet Nejat OLCAY’ın "Erenköy Mah. Kaptanarif Sk. No:45 D.1 Kadıköy-İSTANBUL” adresinden ayrılması ve yeni kaydın bulunmaması nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükmü uyarınca tebliğ edilememiştir.

Müdürlüğümüz tarafından firma adına düzenlenen yukarıda sayı ve tarihleri belirtilen tahakkuk ve para cezalarına ilişkin yazılarımız 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

2614/1-1

—— • ——

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru tarihi, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz http://bingol.edu.tr Web sayfasında mevcuttur. İlan olunur.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Botanik Anabilim Dalı

Profesör

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK.

Yapı ve Mekanik Anabilim Dalı

Doçent

1

1

 

Hidrolik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

İktisat Tarihi

Yardımcı Doçent

1

3

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Yardımcı Doçent

1

3

Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Yardımcı Doçent

1

3

İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Yardımcı Doçent

1

3

İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak.

3073/1-1

 


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Meram Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Konya/Selçuklu

Adresi

Yenişehir Mah. Vatan Cad. No: 2

Tel-Faks

0332 221 14 00-0332 235 77 28

Posta Kodu

42060

E-Mail

meram@meram.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İsmail Avdul

 

Adresi

Büyükkayacik Mah. Bağdatyolu Sok. No:10/B Selçuklu/Konya

 

T.C. Kimlik No.

214 070 593 78

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

3041/1-1


Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/81738

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü

İl/İlçe

Muğla/Yatağan

Adresi

Yatağan/Milas Karayolu 8 Km.

Tel-Faks

0252 5725905 / 0252 5725903

Posta Kodu

48500

E-Mail

gelisatinalma@geli.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Oluşum Varlık İnşaat ve Elektrik Ltd. Şti.

 

Adresi

Tunalı Hilmi Cad. No: 85/12 Çankaya, Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

642 036 7643

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

275729

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3030/1-1


İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/16769

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İl/İlçe

İstanbul/Üsküdar

Adresi

Selimiye Mahallesi Atölyeler Sokak No: 8/1  34668 Üsküdar-İstanbul

Tel-Faks

Tel: 0 (216) 343 24 92

Faks: 0 (216) 343 24 64

Posta Kodu

34668

E-Mail

isfalt@isfalt.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yağmur Asfalt İmalat ve İnşaat Taahhüt Turizm Yatırım Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Yekta Türe

Adresi

Acıbadem Mah. Sarayardı Cad. Aygen Apt. No: 16/4 Kadıköy-İstanbul

Yukarı Dudullu Mah. Şehit Burak Kurtuluş Cad. Merit Life A3/21 Ümraniye-İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

13651182704

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kadıköy V.D.:928 042 8161

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

634313

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(58)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(1)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

3056/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/16769

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İl/İlçe

İstanbul/Üsküdar

Adresi

Selimiye Mahallesi Atölyeler Sokak No: 8/1   34668 Üsküdar-İstanbul

Tel-Faks

Tel: 0 (216) 343 24 92

Faks: 0 (216) 343 24 64

Posta Kodu

34668

E-Mail

isfalt@isfalt.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ykt Sağlık Ürünleri Mimarlık Mühendislik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yekta Türe

Adresi

Acıbadem Mah. Sarayardı Cad. Aygen Apt. No: 10/4 Kadıköy-İstanbul

Yukarı Dudullu Mah. Şehit Burak Kurtuluş Cad. Merit Life A3/21 Ümraniye-İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

13651182704

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

677195

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(58)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(1)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

3056/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/16707

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İl/İlçe

İstanbul/Üsküdar

Adresi

Selimiye Mahallesi Atölyeler Sokak No: 8/1   34668 Üsküdar-İstanbul

Tel-Faks

Tel: 0 (216) 343 24 92

Faks: 0 (216) 343 24 64

Posta Kodu

34668

E-Mail

isfalt@isfalt.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yağmur Asfalt İmalat ve İnşaat Taahhüt Turizm Yatırım Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Yekta Türe

Adresi

Acıbadem Mah. Sarayardı Cad. Aygen Apt. No: 16/4 Kadıköy-İstanbul

Yukarı Dudullu Mah. Şehit Burak Kurtuluş Cad. Merit Life A3/21 Ümraniye-İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

13651182704

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kadıköy V.D.:928 042 8161

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

634313

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(58)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(1)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

3056/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/16707

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İl/İlçe

İstanbul/Üsküdar

Adresi

Selimiye Mahallesi Atölyeler Sokak No: 8/1   34668 Üsküdar-İstanbul

Tel-Faks

Tel: 0 (216) 343 24 92

Faks: 0 (216) 343 24 64

Posta Kodu

34668

E-Mail

isfalt@isfalt.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ykt Sağlık Ürünleri Mimarlık Mühendislik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yekta Türe

Adresi

Acıbadem Mah. Sarayardı Cad. Aygen Apt. No: 10/4 Kadıköy-İstanbul

Yukarı Dudullu Mah. Şehit Burak Kurtuluş Cad. Merit Life A3/21 Ümraniye-İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

13651182704

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

677195

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(58)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(1)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

3056/4/1-1


Çevre ve Orman Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/10475

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Manisa

Adresi

2. Anafartalar Mah. Tümen Caddesi No: 26

Tel-Faks

0-236-2323639 - 0-236-2317248

Posta Kodu

45020

E-Mail

manisaisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Ali Gülten

 

Adresi

Çıkrıkçı Köyü - Turgutlu - Manisa

 

T.C. Kimlik No.

51976426202

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Turgutlu Marangozlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

949

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

3031/1-1


Çevre ve Orman Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/559681

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Orman Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü/Artvin

İl/İlçe

Artvin

Adresi

Merkez Salkımlı Köyü

Tel-Faks

0466 2382502 – 04662382437

Posta Kodu

08000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ata Paksoy

 

Adresi

Belediye Gazinosu üstü Hopa/Artvin

 

T.C. Kimlik No.

12643644718

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

794

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

3039/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/559681

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Orman Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü/Artvin

İl/İlçe

Artvin

Adresi

Merkez Salkımlı Köyü

Tel-Faks

0466 2382502 – 04662382437

Posta Kodu

08000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Seyhan Aydın

 

Adresi

İskele Cad. No: 5/2 Borçka/Artvin

 

T.C. Kimlik No.

23998263608

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Borçka Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1637

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

3039/2/1-1


 

3054/1-1