19 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27910

YARGI İLÂNLARI

 


Beyoğlu 4. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beyoğlu 4. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Dosya No       :   2008/643

Karar No        :   2009/357

Müşteki          :   RAMAZAN GECENOĞLU

Sanık               :   NURETTİN YEŞİL YAYLA/Abdullah ve Perihan'dan olma, 03.03.1972 Mutki d.lu. Bitlis Mutki Kayran köyü nüf. kayıtlı,

Suç                  :   NİTELİKLİ HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS

Suç Tarihi       :   14/9/2008

Karar Tarihi    :   23/6/2009

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasında yapılan yargılama sonunda sanığın hırsızlık suçundan 5237 sayılı T.C.K.nun 142/2-b, 62, maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis , hapis cezasının infazı tamamlanıncaya ve şartla tarine kadar 53/1-a-b-c-d-e, maddesindeki hakları kullanmaktan muhtariyetine, T.C.K.nun 58/7 maddesi uyarınca hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine çektirilmesine karar verildiği, verilen bu kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince sanığın yokluğunda verilen kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasına ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

2281

————

Dosya No       :   2009/816

Karar No        :   2010/562

Müştekiler      :   1-YENER KAHRAMAN

2 - KENAN TEKE

3 - ABDULKADİR EVREN

Sanık               :   ERCAN ÇELEN/Burhan ve Filiz'den olma, 22/5/1984 d.lu. Tekirdağ Malkara Camiatik nüf.kayıtlı,

Suç                  :   KAMU MALINA ZARAR VERMEK, GÖREVLİ MEMURA DİRENME

Suç Tarihi       :   22/9/2009

Karar Tarihi    :   30/9/2010

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasında yapılan yargılama sonunda sanığın Kamu malına zarar vermek suçundan 1 ay 20 gün hapis, T.C.K:nun 53/1-a-b-c-d-e maddesindeki hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, Görevli memura direnme suçundan 2 ay 15 gün hapis T.C.K.nun 53/1-a-b-c-d-e maddesindeki hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ve hapis cezalarının T.C.K.nun 58/7 maddesi uyarınca hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine çektirilmesine karar verildiği, verilen bu kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince sanığın yokluğunda verilen kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasına ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

2282


Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

Dosya No                           :   2010/928

Davacı                                :   K.H.

Sanık                                   :   AIDA BABAYEVA: Yagubve Fatma kızı, 1977 d.lu, (Azerbaycan uyruklu)

Suç                                      :   5683 Sayılı Kanuna Aykırılık

Suç Tarihi                           :   2007

Duruşma Tarihi Ve Saati    :   1/7/2011    13:20

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı kanuna aykırılık suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesinde görülen kamu davasında verilen ara karar gereğince;

5271 sayılı CMK'nin 195. maddesine göre suç yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile yukarıda belirtilen tarihte duruşma yapılabileceği, iş bu ilanın tebliğinden itibaren ve en geç duruşma günü mahkemeye müracaatla sanık beyanda bulunmadığı taktirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ihtar ve ilan olunur.

2219

————

Dosya No                           :   2010/962

Davacı                                :   K.H.

Sanık                                   :   AFSANA NOVRUZOVA: SAVALAN ve FİRENGİZ kızı, 6/7/1987 GÜRCİSTAN/ TELAVİ d.lu, (Azerbaycan uyruklu)

Suç                                      :   5682 Sayılı Kanuna Aykırılık

Suç Tarihi                           :   24/9/2010

Duruşma Tarihi Ve Saati    :   1/7/2011    13:25

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 sayılı kanuna aykırılık suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesinde görülen kamu davasında verilen ara karar gereğince;

5271 sayılı CMK'nin 195. maddesine göre suç yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile yukarıda belirtilen tarihte duruşma yapılabileceği, iş bu ilanın tebliğinden itibaren ve en geç duruşma günü mahkemeye müracaatla sanık beyanda bulunmadığı taktirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ihtar ve ilan olunur.

2220

————

Dosya No                           :   2009/211

Davacı                                :   K.H.

Sanık                                   :   HAYDAR MUSTAFAİ: HOLAM ve ŞEMSİ oğlu; 1/1/1983 d.lu, (Afganistan uyruklu)

Suç                                      :   Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

Suç Tarihi                           :   23/6/2006

Duruşma Tarihi Ve Saati    :   1/7/2011    11:10

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında kanuna Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesinde görülen kamu davasında verilen ara karar gereğince;

5271 sayılı CMK'nin 195. maddesine göre suç yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile yukarıda belirtilen tarihte duruşma yapılabileceği, iş bu ilanın tebliğinden itibaren ve en geç duruşma günü mahkemeye müracaatla sanık beyanda bulunmadığı taktirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ihtar ve ilan olunur.

2221