15 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27906

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Yahşihan Belediye Başkanlığından:


YAŞ ÇAYYÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden Hopa/ARTVİN:


40 TON ± % 25 FÜMİGANT İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:


21 KALEM ENERJİ KABLOSU VE MONTAJ MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

TÜRK TELEKOM Batı-I Bölge Müdürlüğünden:


1250 SET DC ENERJİ SİSTEMLERİ ALIMI

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:


GP-BMA FİLTRE TORBALARI İLE DÖNER FİLTRE, ŞLAM PRES VE MEKANİK FİLTRE TORBA BEZLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


GP VE ÇAMUR KOYULAŞTIRMA FİLTRELERİ İÇİN POLİPROPİLEN MONOFLAMENT FİLTRE TORBASI, PRES FİLTRELER İÇİN POLİPROPİLEN MONOFLAMENT FİLTRE BEZİ VE MULTİFLAMENT DESTEK BEZİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ZEYİLNAME

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:


ZEYİLNAME

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


SÖKE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE KATI ATIK TOPLAMA VE KATI ATIK İŞLEME ENTEGRE TESİSLERİ YAPIM VE İŞLETME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Söke Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F. A.Ş.Afyon Şeker Fabrikasından:


3 YIL SÜRELİ 154 KV E.İ.HATLARININ PERİYODİK BAKIM VE KÜÇÜK ONARIMLARININ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ-4. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


POSTA GÖNDERİLERİN AYIRIMI, KAYIT DÜŞÜM VE DAĞITIM İŞİ İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bursa PTT Başmüdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “1 ADET ÜNİVERSAL FREZE TEZGAHI (TTT - TŞ - 038) NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ) ALIMI ” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “1 ADET ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHI (TTT - TŞ - 44) NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ) ALIMI” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI TEVZİ KILAVUZ SIYIRICILARI VE ALIN SIYIRICILARI SATIN ALINACAKTIR

SOMA Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SÖNMEMİŞ KİREÇ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF ÇEKERLİ 47 ADET KANTARIN BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA, AYAR VE PERİYODİK BAKIM İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:


SABİT TESİS (STASYONER) KURŞUN AKÜMÜLATÖR (OPZS) SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


1 ADET TELEFON SANTRALI SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden ZONGULDAK:


MERKEZ SPOR SALONUNUN ARSASI İLE BİRLİKTE YÜKLENİCİYE DEVRİ KARŞILIĞINDA TAHSİSLİ ARSA ÜZERİNE 4000 KİŞİLİK SPOR SALONU YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ANA GRUP VE START-UP KESİCİLERİ ANAHTAR TESLİM OLARAK ÇALIŞIR VAZİYETTE TEMİNİ VE MONTAJI İLE MEVCUT KESİCİLERİN DEMONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden Ambarlık Köyü /RİZE:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden Borçka/ARTVİN:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünden HAYRAT:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden Arhavi/ARTVİN:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden Çaykent/RİZE:


JEOTERMAL KAYNAK/DOĞAL MİNERALLİ SU / JEOTERMAL KÖKENLİ GAZ 30 (OTUZ) YILLIĞINA İŞLETİLMEK ÜZERE KİRAYA VERİLECEKTİR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından GAZİANTEP:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Yahşihan Belediye Başkanlığından:

Kırıkkale ili, Yahşihan İlçesi, Doğanlık mahallesinde bulunan, mülkiyeti Yahşihan Belediyesine ait aşağıda işin adı, İmar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacaktır.

 

İli

İlçesi

Semti/mevkii

Ada/Parsel

Arsa

Alanı (m2)

Toplam

İnşaat alanı

Kırıkkale

Yahşihan

Doğanlık Mah.

1202/1

11.060,00

45.420,00 m2

 

1 - Bu işin tahmini bedeli “2010 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak hesaplanmış olup, 23.209.620.00 TL. (Yirmiüçmilyonikiyüzdokuzbinaltıyüzyirmi Türk Lirası)dır.

2 - İhale 26/4/2011 Salı günü saat 14.00’de Yahşihan Belediyesi Belediye Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Yahşihan Belediyesi İmar ve şehircilik müdürlüğünde 08.30-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında görülebilir.

4 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a - Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.

b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2011 yılı vizeli)

c - Noter tasdikli İmza sirküleri.

d - Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).

e - İsteklilerin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan alınmış, A grubu 30.000.000,00 TL den az olmamak üzere müteahhitlik karnesi aslını ibraz etmeleri.

f - Bankalardan veya özel finans kurumlarından alınacak Referans mektubu.

g - İlan tarihinden sonra İlgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge.

h - İlan tarihinden sonra İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu olmadığına dair belge.

ı - 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname.

j - Yahşihan Belediye Başkanlığı adına alınmış 696.289.00 TL (altıyüzdoksanaltıbin ikiyüzseksendokuzTürk Lirası) tutarında geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar nakit para ise) Yahşihan Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.

k - Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler.

l - İhaleye katılan istekliler, içeriği idari şartnamede belirtilen teknik personel ve anahtar teknik personel için noter onaylı teknik personel taahhütnamesi vereceklerdir.

m - İhaleye katılan istekliler içeriği idari şartnamede belirtilen yapı araçları için noter onaylı yapı araçları taahhütnamesi vereceklerdir.

n - İhale doküman dosyasının satın alındığına dair belge.

o - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 14.00’ e kadar ihalenin yapılacağı Yahşihan Belediye Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı) makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

5 - İhaleye katılabilmek için verilecek teklif zarfları, şekli ve içerikleri idari şartnamede belirtildiği gibi hazırlanarak verilecektir.

6 - Teklif başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, ihale veya son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi ihalesinde, İdari Şartname hükümleri uygulanacaktır.

10 - Bu İşin Şartnamesi 3.000,00 TL. (Üçbin TürkLirası) bedel karşılığında, Emlak İstimlak Daire Başkanlığından temin edilebilir.

11 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

2973/1-1

—— • ——

YAŞ ÇAYYÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden Hopa/ARTVİN:

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 22.100 Ton yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmenliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a- Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü/Artvin

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26/4/2011 günü saat 14:00'e kadar Hopa Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Hopa adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açıklanacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenilen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmenliğimizce ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2494/1-1


40 TON ± % 25 FÜMİGANT İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale 21/4/2011 günü saat 14.30’da ‘’TMO Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Caddesi No: 18 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname TMO Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığından 100.- TL. bedelle temin edilebilir.

3 - İhale Kapalı Zarfla Teklif Alma Usulü ile yapılacaktır.

4 - Teklifler 21/4/2011 günü saat 14.00’e kadar Müdafaa Caddesi No: 18 06100 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir.

5 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamının dışındadır.

6 - İhale ile ilgili detaylı bilgi www tmo.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

2965/1-1

—— • ——

21 KALEM ENERJİ KABLOSU VE MONTAJ MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

TÜRK TELEKOM Batı-I Bölge Müdürlüğünden:

İhalenin konusu                          :   21 Kalem Enerji Kablosu ve Montaj Malzemesi alımı

İhaleyi yapan birim adı              :   TÜRK TELEKOM A.Ş. BATI-I BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Adresi                                         :   Cumhuriyet Bulvarı No: 117 Pasaport/İZMİR

Telefon                                       :   0(232) 555 11 14 - 555 11 13

Faks                                            :   0 (232) 484 95 86

e-mail                                          :   ahmet.bircekan@turktelekom.com.tr

İhale dokümanının görüleceği

yer ve temin şekli                       :   Batı-I Bölge Müdürlüğü/Tedarik Zinciri Müdürlüğü 521 no'lu oda. Ayrıca,www.turktelekom.com.tr "Güncel/TT Hakkında,İhale ilanları" web adresinden görüle bilir.

İhale usulü                                  :   İlanlı Alım

İhale tarih ve saati                      :   25/4/2011    10:00

Tekliflerin verileceği yer             :   Batı -I Bölge Müdürlüğü/Tedarik Zinciri Müdürlüğü

İhalenin yapılacağı yer               :   Batı -I Bölge Müdürlüğü Tedarik Zinciri Müdürlüğü İhale Salonu

İhaleye katılabilecek olanlar       :   Yurtiçinde faaliyet gösteren tüzel kişiler

Şartname Bedeli                          :   KDV dâhil 20.- TL.

Geçici Teminat Miktarı              :   Teklif edilen bedelin en az % 3 oranında

Türk Telekom, İhale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.

2967/1-1


1250 SET DC ENERJİ SİSTEMLERİ ALIMI

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:

İhalenin konusu                      :  Telekomünikasyon sistemlerinin DC Enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli olan -48 Volt DC güç kaynaklarının yazılım ve donanımıyla beraber tedarik edilmesidir.

İhaleyi yapan birimin

adı ve adresi                            :  Türk Telekomünikasyon A.Ş Satın Alma Direktörlüğü Santral, Enerji ve Soğutma Sistemleri Satın Alma Müdürlüğü Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

Tel                                          :  +90 (312) 555 27 17

Faks                                        :  +90 (312) 313 27 19

e-mail                                      :  gamze.bozkurt@turktelekom.com.tr

İhale dokümanının görüleceği

yer ve temin şekli                   :  Satın Alma Direktörlüğü Santral, Enerji ve Soğutma Sistemleri Satın Alma Müdürlüğün’den KDV Dahil 150-TL karşılığında temin edilebilir. veya http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/TTHakkinda/IhaleIlani/ Linkinden görülebilir.

İhale usulü                              :  İlanlı Alım

İhale tarih ve saati                  :  5/5/2011 günü saat 11.00

İhaleye katılabilecek olanlar   :  Bu ihaleye, ihale dokümanındaki şartları taşıyan yurt içi ve yurt dışı üretici firmalar veya bu firmaların yetkili satıcıları katılabilir.

İhaleye katılamayacak olanlar :  Şirkette görevleri devam ettiği sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Türk Telekom'un diğer tüm çalışanları İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Bu tür bir teklif sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve Geçici veya Kati Teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom'un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca tahsil edilir.

Tekliflerin verileceği yer         :  Türk Telekomünikasyon A.Ş Satın Alma Direktörlüğü

                                                  C Blok 4. Kat Santral, Enerji ve Soğutma Sistemleri Satın Alma Müdürlüğü Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

İhalenin yapılacağı yer           :  Satın Alma Direktörlüğü Komisyon Toplantı Odası

İhale Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tedarik Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.           

Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere her hangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

2950/1-1


GP-BMA FİLTRE TORBALARI İLE DÖNER FİLTRE, ŞLAM PRES VE MEKANİK FİLTRE TORBA BEZLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adı                                     :   Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :   Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası   :   0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı  :   GP Filtre Torbası                                            :   24.600 Adet

                                               BMA Filtre Torbası                                       :   19.000 Adet

                                               Döner Filtre Torba Bezi (En 150 cm)             :      900 Metre

                                               Şlam Pres Filtre Torba Bezi (En 93 cm)         :   6.950 Metre

                                               Mekanik Filtre Torba Bezi (En 81 cm.)         : 10.250 Metre

                                               Mekanik Filtre Torba Bezi (En 91 cm.)         :      150 Metre

b) Teslim Yeri                        :   - GP ve BMA Filtre Torbaları Ankara Şeker Fabrikası, Merkez Ambarı Etimesgut/ANKARA adresine teslim edilecek.

                                                   - Döner Filtre, Şlam Pres ve Mekanik Filtre Torba Bezleri ise ilgili şeker fabrikalarımıza teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                      :   - GP ve BMA Filtre Torbalarının %50’si en geç Temmuz 2011, bakiye %50’si ise en geç Ağustos 2011 ayı sonuna kadar iki eşit partide Ankara Şeker Fabrikası, Merkez Ambarı Etimesgut/ANKARA adresine teslim edilecek.

                                                   - Döner Filtre, Şlam Pres ve Mekanik Filtre Torba Bezleri ise en geç Temmuz 2011 ayı sonuna kadar ilgili şeker fabrikalarımıza tek partide teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarih ve saati                     :   3/5/2011 Salı günü, saat 11:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisi ile Kemeraltı Caddesi Çullas İş Merkezi No:26 Kat:7 (34425) Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki İstanbul İrtibat Bürosu Ticaret Servisinde görülebilir ve dökümanlar (KDV Dahil) TL/Tk.75,00 (Yetmişbeş Türk Lirası), karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 3/5/2011 Salı günü, saat 11:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2906/1-1


GP VE ÇAMUR KOYULAŞTIRMA FİLTRELERİ İÇİN POLİPROPİLEN MONOFLAMENT FİLTRE TORBASI, PRES FİLTRELER İÇİN POLİPROPİLEN MONOFLAMENT FİLTRE BEZİ VE MULTİFLAMENT DESTEK BEZİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

GP ve Çamur Koyulaştırma Filtreleri İçin Polipropilen Monoflament Filtre Torbası, Pres Filtreler İçin Polipropilen Monoflament Filtre Bezi ve Multiflament Destek Bezi Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adı, adresi                          :   Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :   0312-458 55 00 Faks: 0312-458 58 00-458 58 01

c) Elektronik posta adresi      :

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Monoflament GP Filtre Torbası 1.400 Adet

                                                   Monoflament I. Kademe Çamur Koyulaştırma Filtre Torbası 2.600 Adet

                                                   Monoflament II. Kademe Çamur Koyulaştırma Filtre Torbası 450 Adet

                                                   Putsch, Choquenet, AES Tipi Pres Filtreler İçin Polipropilen Monoflament Süzme Bezi 4.570 Adet

                                                   Putsch, Choquenet, AES Tipi Filtreler İçin Multiflament Destek Bezi 2.960 Adet

b) Teslim yeri                         :   Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/ ANKARA

c) Teslim tarihi                       :   Malzemelerin tamamı, 15/8/2011 tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:14 06100 Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                    :   3/5/2011 Salı günü saat 14.00

4 - İhale, şartnamelerinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhaleye ait dokümanlar Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisi ile Kemeraltı Cad. Çullas İş Merkezi No: 26 Kat: 7 Karaköy-Beyoğlu (34425)/İSTANBUL adresindeki İstanbul İrtibat Bürosu Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV. Dahil) TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası), karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 3/5/2011 Salı günü saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2905/1-1


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2011/2012 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlanması Hizmeti Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir

1 - İdarenin                            

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası   :  0436-215 12 80 Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale konusu malların       

a) Niteliği, türü ve miktarı      :  Fabrikamızın 2011/2012 yılı Kampanya döneminde istihsal edilecek yaklaşık +- % 20 toleranslı 55.000 ton kristal şekerin, ambalajlama ünitesinde 50 Kg’lik torbalara konulup, torba ağzı dikilerek Şeker Ambarına teslim edilmesi hizmet işidir. (İşin detayları Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.)

                                                  Çalışacak Personel: 30 Adet İşçi +- % 20 Toleranslı 105 Gün

b) Yapılacağı yer                    :  Muş Şeker Fabrikası Kristal Şeker Ambalajlama Ünitesi    

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri    8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati                    :  28/4/2011 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL/Tk.100,00 (YÜZ Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 28/4/2011 Cuma günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2873/1-1


ZEYİLNAME

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2011/51190

İdarenin;

Adı                                         :   TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Adresi                                     :   Aliçetinkaya Mahallesi GAR/AFYONKARAHİSAR

Telefon Numarası                   :   0272 213 76 21 / 301

Faks Numarası                       :   0272 214 20 71

Elektronik Posta Adresleri     :   7ihalekom@mynet.com

İhale konusu hizmetin;

Adı                                         :   Dumlupınar-Afyon Hattı Km:361+515-419+000 Arasında Muhtelif Yerlerde Toplam 268.000 Adet Plastik Dübel Tebdili Yapılması

İhale tarihi ve saati                 :   25/4/2011 - 14:30

Zeyilname yapılan ihalenin

ilan tarihi                                :   9/4/2011 tarihinde Resmi Gazete’de ve http://www.tcdd.gov.tr web sayfasında

Zeyilname Tarihi ve No’su    :   14/4/2011 - B.11.2.DDY.1.07.01.00-934.01-1306

Zeyilname gerekçesi               :   İdarenin yapmış olduğu tetkikler sonucu ihalede rekabetin arttırılabilmesi için bu zeyilname hazırlanmıştır.

1 - TCDD Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2.3. maddesi çıkarılmıştır.

7.2.3. İhaleye katılacak olan istekliler kalite ve standarda ilişkin; ihale ilanından önce almış oldukları ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

2 - Plastik Dübel Tebdili Teknik Şartnamesinin 5.6. maddesi çıkarılmıştır.

5.6. İhaleye katılacak olan istekliler kalite ve standarda ilişkin; ihale ilanından önce almış oldukları ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

2961/1/1-1

—————

ZEYİLNAME

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2011/52466

İdarenin;

Adı                                         :   TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Adresi                                     :   Aliçetinkaya Mahallesi GAR/AFYONKARAHİSAR

Telefon Numarası                   :   0272 213 76 21/301

Faks Numarası                       :   0272 214 20 71

Elektronik Posta Adresleri     :   7ihalekom@mynet.com

İhale konusu hizmetin;

Adı                                         :   Alsancak-Eğirdir Hattı Karakuyu-Gümüşgün İstasyonları Arası Muhtelif Yerlerde Toplam 80.000 Adet Plastik Dübel Tebdili Yapılması

İhale tarihi ve saati                 :   26/4/2011 – 15:30

Zeyilname yapılan ihalenin

ilan tarihi                                :   9/4/2011 tarihinde Resmi Gazete’de ve http://www.tcdd.gov.tr web sayfasında

Zeyilname Tarihi ve No’su    :   14/4/2011 - B.11.2.DDY.1.07.01.00-934.01-1308

Zeyilname gerekçesi               :   İdarenin yapmış olduğu tetkikler sonucu ihalede rekabetin arttırılabilmesi için bu zeyilname hazırlanmıştır.

1 - TCDD Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2.3. maddesi çıkarılmıştır.

7.2.3. İhaleye katılacak olan istekliler kalite ve standarda ilişkin; ihale ilanından önce almış oldukları ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

2 - Plastik Dübel Tebdili Teknik Şartnamesinin 5.6. maddesi çıkarılmıştır.

5.6. İhaleye katılacak olan istekliler kalite ve standarda ilişkin; ihale ilanından önce almış oldukları ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

2961/2/1-1

—— • ——

KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2011/55152

1 - İdarenin

a) Adı                                     :   Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                     :   Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara

Telefon ve Faks                      :   Tel (0312) 384 17 20 Faks (0312) 384 16 60

Elektronik Posta Adresi         :   tkisatinalma@tki.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   Lamineli Polipropilen 23.000.000 Adet

b) Teslim Edileceği Yer          :   GLİ Müessese Müdürlüğü Ambarı Tavşanlı/Kütahya

c) Teslim Tarihi                      :   Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 240 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :   T.K.İ. Genel Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu / Ankara

4 - İhale Tarih ve Saati           :   4/5/2011 14:00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini :

a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli – taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabii değildir.

2918/1-1


SÖKE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE KATI ATIK TOPLAMA VE KATI ATIK İŞLEME ENTEGRE TESİSLERİ YAPIM VE İŞLETME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Söke Belediye Başkanlığından:

1. Söke Belediyesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile, aynı maddenin 3. Fıkrası uyarınca aynı Kanunun 18. Maddesindeki düzenleme doğrultusunda Katı Atık Toplama ve Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisleri'nin Yapım İşi’ni (İş) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a) maddesi çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile ihale edecektir.

2. İdari Şartname hükümlerine göre yapılacak olan ihale, Teknik Şartname ekindeki ölçekli planlarda hudutları işaretlenmek suretiyle gösterilen alanda, Teknik Şartname’de ayrıntıları belirtilen İş’in, her türlü maliyeti Yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle yapılması ile bunların, imtiyaz süresince, İdare’den devralınan tesislerle birlikte her türlü kar ve zararı Yüklenici’ye ait olmak üzere yirmi dokuz yıl süresince işletilmesi; bakım onarım ve yenilenmelerinin muntazaman yapılması ve imtiyaz süresi sonunda bütün tesislerin her türlü borçtan ari, bakımlı ve kullanılabilir durumda, bedelsiz olarak idareye devrini kapsamaktadır.

3. İhale 26/4/2011 günü saat 14:30’da Konak Mad. Saraçlar cad. No: 21 adresinde bulunan Söke Belediyesi Başkanlık Makam Odası’nda ihale komisyonu (Belediye Encümen Üyeleri) tarafından yapılacaktır.

4. İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Konak Mahallesi Saraçlar Caddesi No: 21 adresinde bulunan Söke Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir ve KDV dahil 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

5. İdare tarafından tahmin edilen yatırım maliyeti 30.000.000,00,-TL’dir.

6. İstekliler İdarece öngörülen yatırım maliyetinin % 3'ü (900.000,00,-TL) kadar geçici teminat mektubu vereceklerdir.

7. İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için, aşağıda yazılı belgeleri 26/4/2011 günü saat 14:30’a kadar, Konak Mahallesi Saraçlar Caddesi No: 21 adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir

a. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d. İhaleye ait İdari Şartname'nin 6.2. Maddesi'nde sayılan durumların bulunmadığına ilişkin taahhütname,

e. Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f. İdari Şartname içerisinde belirlenen geçici teminat mektubu.

g. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

h. İdari Şartname'nin 6.1 Maddesinin f bendine göre isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

i. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.

j. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK prim borcu olmadığına dair kurumlardan ilgili takvim yılında temin edilecek belgeler.

k. Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan; kullanılacak teknolojilerin tanımlamaları, ürün tanımları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının öngörüsü, istihdam öngörüsü ve iş takvimi öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar

1. İdari Şartname’de belirtilmiş olan banka referans mektubu ile ilgili bankanın genel müdürlüğünden alınacak teyit yazısı.

m. İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 4.000.000,00 (dört milyon)TL olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin noter tasdikli örneği

n. Son 10 yıl içerisinde en az 100 ton/gün kapasiteli katı atık ayırma ve geri dönüştürme, fermantasyon ile enerji üretimi ve kompost üretimi tesislerini içeren kentsel katı atıkları işleyecek bir adet tesis inşaatını yapmış, devreye almış, işletmiş veya işletiyor veya yukarıdaki özelliklere sahip katı atık bertaraf tesisini inşa ediyor olduğunu gösteren belgeler. (İsteklilerin tüzel kişilerle yapmış olduğu ortaklıkları halinde kuruculardan en az % 51 hisse sahibi olan birinin; ortak girişim olmaları halinde de ortaklardan en az % 51 hisse sahibi olan birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. İsteklilerin ortakları ile bu ortakların ortakları ve/veya bu ortakların iştiraklerinin yukarıdaki iş deneyimine sahip olması yeterli kabul edilecektir.)

o. İsteklinin ya da teknik işbirliğinde bulunduğu yerli veya yabancı firmanın referansları

p. İsteklilerin halen bünyelerinde çalışmakta olan iki adet Katı Atık Yönetimi konusunda en az beş yıl tecrübeli Çevre Mühendisi bulunduğuna dair belge, (Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.)

q. En az beş yıl deneyimli iki adet çevre mühendisi, en az beş yıl deneyimli bir makine mühendisi en az on yıl deneyimli bir elektrik mühendisi en az on yıl deneyimli bir ziraat ya da kimya mühendisi en az beş yıl deneyimli bir eğitmen, en az on yıl deneyimli bir kalite yönetim sistem sorumlusu istihdam edileceğine dair taahhütname

8. Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkelerdeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.

9. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece bir tek başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak açılmadan iade edilecektir.

12. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2944/1-1


MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F. A.Ş.Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası               :   2011/51758

1 - İdarenin

a) Adı                                     :   T.Ş.F.A.Ş.Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :   Afyonkarahisar Konya Karayolu 22.Km Afyonkarahisar

c) Telefon ve Faks numarası  :   0 272 248 34 80 Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) niteliği, türü ve miktarı       :   İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

Muhtelif Malzeme Alımı

 

Sıra No

Malzemenin Evsafı

Ölçüsü

Miktarı

1

Yuvarlak Mil Malzeme Ø 60X6000 mm Ç1030 DIN 1013

KG

670

 

2

Yuvarlak Mil Malzeme Ø 70X6000 mm Ç1030 DIN 1013

KG

910

 

3

Yuvarlak Mil Malzeme Ø 80X6000 mm Ç1030 DIN 1013

KG

1.190

 

 

1 ŞT 38A NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

 

4

NPU 100 X 6000 mm St37 DIN 1026

KG

8.000

 

5

NPU 120 X 6000 mm St37 DIN 1026

KG

7.000

 

 

1 ŞT 21 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

 

6

Köşebent Malzeme L=40 X 40 X 4 X 6000 mm. St37 DIN 1028

KG

250

 

7

Köşebent Malzeme L=30 X 30 X3 X 6000 mm. St37 DIN 1028

KG

750

 

8

Köşebent Malzeme L=65 X 65 X 7 X 6000 mm. St37 DIN 1028

KG

750

 

 

1 ŞT 22 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

 

9

Yuvarlak sıcak haddelenmiş mil Ø85X6000 mm Ç 1040 DIN 1013

KG

1.700

 

10

Yuvarlak sıcak haddelenmiş mil Ø260X6000 mm Ç 1040 DIN 1013

KG

2.500

 

 

1 ŞT 16A NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

 

11

Sac Malzeme 4 X 1500 X 6000 mm Rst 37-2

KG

3.960

 

12

Sac Malzeme 6 X 1500 X 6000 mm Rst 37-2

KG

2.120

 

13

Sac Malzeme 10 X 1500 X 6000 mm Rst 37-2

KG

5.650

 

 

1 ŞT 5 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

 

14

CrNi Sac 5 X 1500 X 3000 mm (304 kalite)

KG

710

 

15

CrNi Sac 6 X 2000 X 6000 mm (304 kalite)

KG

3.400

 

16

CrNi Sac 8 X 1500 X 3000 mm (304 kalite)

KG

1.130

 

17

CrNi Sac 10 X 1500 X 3000 mm (304 kalite)

KG

355

 

18

CrNi Sac 15 X 1500 X 3000 mm (304 kalite)

KG

530

 

 

1 ŞT 6 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

 

19

Yuvarlak dövme mil malzeme Ø200X6000 mm Ç 1050 DIN 7527

KG

3.000

 

 

1 ŞT 28 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

 

20

Kalibreli yuvarlak çelik çubuk Ø22X6000 h11 Ç1020 DIN 668

KG

5.000

 

21

Kalibreli yuvarlak çelik çubuk Ø55X6000 h11 Ç1020 DIN 668

KG

3.000

 

22

Kalibreli yuvarlak çelik çubuk Ø72X6000 h11 Ç1020 DIN 668

KG

5.000

 

 

1 ŞT 49 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

 

23

Kare Malzeme  120 X 120 X 6000 mm Ç 1030 DIN 1014

KG

680

 

 

1 ŞT 25 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

 

24

Dikişli Boru Ø 26,9 X 2,6X 6000 mm St 37 DIN 2458

METRE

300

 

25

Dikişli Boru Ø 33,7 X 3,2 X 6000 mm St 37 DIN 2458

METRE

180

 

26

Dikişli Boru Ø 42,4 X 3,2 X 6000 mm St 37 DIN 2458

METRE

360

 

27

Dikişli Boru Ø 76,1 X 3,6 X 6000 mm St 37 DIN 2458

METRE

1.002

 

28

Dikişli Boru Ø 139,7 X 7,1 X 6000 mm St 37 DIN 2458

METRE

18

 

29

Dikişli Boru Ø 323,9 X 8 X 6000 mm St 37 DIN 2458

METRE

18

 

 

1 ŞT 8 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

 

30

Dikişsiz Boru Ø 168,3 X 16 X X 3250 mm St42 DIN 2448 (4 boy)

METRE

13

 

31

Dikişsiz Boru Ø 168,3 X 16 X X 4000 mm St42 DIN 2448

ADET

2

 

 

1 ŞT 17 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

 

32

Kutu Profil  30 X 50 X 4 X 6000 mm St 37 DIN 2395

METRE

132

 

33

Kutu Profil  30 X 40 X 3 X 6000 mm St 37 DIN 2395

METRE

24

 

34

Kutu Profil  30 X 30 X 3 X 6000 mm St 37 DIN 2395

METRE

30

 

 

1 ŞT 114 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

 

35

Standart şurup ayırıcı süzgeç sacı 1,5 X 450 X 1500 mm CrNi 304 kalite

ADET

5

 

36

Standart şurup ayırıcı süzgeç sacı 1,5 X 500 X 1500 mm CrNi 304 kalite

ADET

2

 

 

05.155 no'luteknik resim ve 1ŞT 111-A no'lu teknik şartnameye göre

 

 

 

 

b) Teslim Yeri        :   Afyon Şeker Fabrikası Makine Kısmı Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi      :   Malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer     :   T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati    :   26/4/2011 Salı günü saat 1400

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 26/4/2011 Salı günü saat 1400 ’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

12 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2720/1-1


3 YIL SÜRELİ 154 KV E.İ.HATLARININ PERİYODİK BAKIM VE KÜÇÜK ONARIMLARININ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ-4. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                 :  2011/54227

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  SÜTÇÜ CAD. ŞEKERMASLAK SOK. NO: 9 ÜMRANİYE/İSTANBUL

b) Telefon - Faks No                       :  216 5215800 - 216 3281193

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı             :  5 Adet Hatçı, 1 Adet Ekip Şefi, 1 Adet Elektrik Mühendisi ile Grup Müdürlüğümüze bağlı 154 kv E.İ.Hatlarının küçük bakım-Onarım hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı Yer                             :  İSTANBUL-KOCAELİ

c) İşin Süresi                                    :  3 yıl

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                              :  TEİAŞ-4. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - Sütçü Cad. Şekermaslak Sok.   No: 9 Ümraniye/İSTANBUL

b) Tarihi – Saati                               :  28/4/2011 /14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.9 İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.10. İdari Şartnamenin 8. maddesinde istenmesi halinde "yerli istekli" olunduğuna ilişkin şartnamede belirtilen belgeler.

4.1.11. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.12. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname.

4.1.13. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler :

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10'undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

Bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini / verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.1- a) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

b) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son 15 (on beş) yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV olan iletim hattı montajı veya tel çekimi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler

4.3.2. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler: İstekliler teklif edilen bedelin en az % 35'i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir.

Bu İlanın 4.3.1.1 maddesinin (c) bendinde yer alan istekliler için Hizmet Belgesi dışında İş Deneyim Belgesi aranmayacaktır.

Birden fazla İş Deneyim Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz.

5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7) İhale dokümanı Sütçü Cad. Şeker maslak Sok. No: 9 Ümraniye/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 200.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8) Teklifler 28/4/2011 tarihi, saat 14:30’a kadar TEİAŞ-4. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sütçü Cad. Şeker Maslak Sok. No: 9 Ümraniye/İSTANBUL adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9) İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü

12 - Ortak girişimler ihaleye teklif verebilirler.

13 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.

14 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesinin g bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir.

2865/1-1


POSTA GÖNDERİLERİN AYIRIMI, KAYIT DÜŞÜM VE DAĞITIM İŞİ İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bursa PTT Başmüdürlüğünden:

Posta gönderilerin ayırımı, kayıt düşüm ve dağıtım işi açık ihale usulü ile yapılmak üzere hizmet satın alınacaktır.

İhale Kayıt Numarası             :  2011/53547

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Yeni Yalova Yolu Gençosman Kavşağı 16102 Osmangazi/ BURSA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 224 -250 80 50 den 640

                                                  Faks 0224 253 14 03

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı      :  Posta gönderilerin dağıtımı hizmetlerinde tam gün 140 işçi, ayırım, kayıt düşüm hizmetlerinde 40 olmak üzere toplam 180 işçi çalıştırılması

b) Hizmet yeri                        :  Başmüdürlüğümüze bağlı PDM Müdürlüğünde 145, PİM Müdürlüğünde 10, İnegöl PTT 11, Kestel PTT 2,Gemlik PTT 3,Gürsu PTT 2 ,İznik PTT 2 , Karacabey, Orhangazi, Yenişehir,Mudanya ve Harmancık PTT Merkezlerimizde 1’er işçi

c) Hizmet süresi                     :  214 takvim günüdür (1/6/2011 ile 31/12/2011 arası)

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Bursa PTT Başmüdürlüğü (5.’nci kat Toplantı salonu)

b) Tarihi ve saati                    :  25/4/2011 saat 14:00

c) Tekliflerin verileceği

    en son tarih ve saati            :  25/4/2011 saat 14:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler teklifleri kapsamında sunulur.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Teklif mektubu,

d) Geçici teminat,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname.

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f), ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan ve davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

Sunulacaktır.

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işlerde birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’ından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler verilecektir.

4) İş ortaklığın pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen veya düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

7) İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve özellikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yazılı esas ve usullere göre düzenlenen ve değerlendirilen; yüklenici iş bitirme belgesidir.

8) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu durumda, belirtilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde;

Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler iş mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu madde de belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz..”

4.3 Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Ayırım Kayıt Düşüm ve Dağıtım Gönderilerin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.”

5 - İhale dokümanı Bursa PTT Başmüdürlüğü İd. ve Sos. İşl. Müdürlüğünde görülebilir ve KDV dahil 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 25/4/2011 tarih saat 14.00’e kadar Bursa PTT Başmüdürlüğü İd. ve Sos. İşl. Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden idare sorumlu değildir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

9 - Bu ihale 16/5/2008 tarih ve 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olup, Ceza ve ihalelerden yasaklamada 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

2879/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “1 ADET ÜNİVERSAL FREZE TEZGAHI (TTT - TŞ - 038) NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ) ALIMI ” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

İhale Kayıt Numarası                         :   2011/55434

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   T.Ş.F.A.Ş.ESK.MAK.FAB.-Sivrihisar Caddesi No:195/C ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası               :   0 222 230 27 39 (10 Hat) - 0 222 230 59 15

c) Elektronik posta adresi(varsa)       :   eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                         :   -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   1 ADET ÜNİVERSAL FREZE TEZGAHI ALIMI (TTT - TŞ-038 No’lu Teknik Şartnameye göre)

b) Teslim Yeri                                    :   ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) Teslim tarihi                                   :   Sözleşme imzalandıktan sonra 90 (doksan) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve Saati                                :   5/5/2011 - Perşembe - Saat : 14:00

c) İhale Usulü                                     :   Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İdari şartnamemizin 7.ve8.maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-Eskişehir adresinde görülebilir ve 50,00 TL. ( Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 50.- Türk Lirası doküman bedelini T.C.ZİRAAT BNK.-Y.EMRE ŞB.-TR26 0001 0008 8738 2482 7750 01 - HALKBANK - ESK.ŞB.- TR89 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - Y.EMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BNK.-ESK.ŞB.- TR62 0008 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK- ESK.ŞB.- TR59 0004 2688 8000 0219 31 nolu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, 5/5/2011- Perşembe günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihale için kısmi teklif verilmeyecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

2968/1-1

—————

FABRİKAMIZ İHTİYACI “1 ADET ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHI (TTT - TŞ - 44) NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ) ALIMI” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

İhale Kayıt Numarası                         :   2011/55424

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   T.Ş.F.A.Ş.ESK.MAK.FAB.-Sivrihisar Caddesi No:195/C ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası               :   0 222 230 27 39 (10 Hat) - 0 222 230 59 15

c) Elektronik posta adresi(varsa)       :   eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi ( varsa )                       :   -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   1 ADET ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHI ALIMI (TTT - TŞ-44 No’lu Teknik Şartnameye göre)

b) Teslim Yeri                                    :   ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) Teslim tarihi                                   :   Sözleşme imzalandıktan sonra 90 (doksan) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve Saati                                :   5/5/2011 - Perşembe - Saat : 10:00

c) İhale Usulü                                     :   Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No:195/C-Eskişehir adresinde görülebilir ve 50,00 TL. ( Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 50.- Türk Lirası doküman bedelini T.C.ZİRAAT BNK.-Y.EMRE ŞB.-TR26 0001 0008 8738 2482 7750 01 - HALKBANK - ESK.ŞB.- TR89 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - Y.EMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BNK.-ESK.ŞB.- TR62 0008 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK- ESK.ŞB.- TR59 0004 2688 8000 0219 31 nolu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, 5/5/2011- Perşembe günü saat 10:00’a kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihale için kısmi teklif verilmeyecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

2969/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI TEVZİ KILAVUZ SIYIRICILARI VE ALIN SIYIRICILARI SATIN ALINACAKTIR

SOMA Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tevzi Kılavuz Sıyırıcıları ve Alın Sıyırıcıları açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :   ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

Niteliği, Türü ve Miktarı            :   Teknik şartnamesindeki özeliklerine.

 

Sıra No

Malzemenin Adı

Malzemenin Cinsi

Ölçüler (mm)

Miktar (Adet)

1

Tevzi kılavuz sıyırıcı

Poliüretan-Elostomer

15x115x2600

100

2

Alın sıyırıcı

Poliüretan-Elostomer

25x150x2000

100

3

Alın sıyırıcı

Poliüretan-Elostomer

20x100x1200

100

4

Alın sıyırıcı

Poliüretan-Elostomer

20x100x1000

150

5

Alın sıyırıcı

Poliüretan-Elostomer

20x120x4000

50

 

b) Yapılacağı Yer                        :   SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                               :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 40 takvim gününde. Dos. No : OA SEAS 11/31 2011/54421

3 - İhalenin

a)Yapılacağı Yer                         :   SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                        :   3/5/2011 Salı günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                             :   SEAŞ ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve 60,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 60,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 3/5/2011 Salı günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini birim bedel TL. cinsinden vereceklerdir. (TL./Adet.). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi ve alternatif teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

2864/1-1

—— • ——

SÖNMEMİŞ KİREÇ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ihtiyacı ±% 20 toleranslı 1.500 ton sönmemiş kireç alım işidir.

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR, Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Korkutreis Mah. Cihan Sokak No: 2 Çankaya/Ankara Tel: 0 312 294 22 31),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İhracat Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Alım Satım Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray / İstanbul, Tel: 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma, Tel: 0266 721 31 00)

Adreslerinden 75,00 TL bedelle (Posta yoluyla 85,00 TL bedelle) temin edilebilir.

Şartname bedeli Vakıflar Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR610001500158007260519557 nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı tarih ve saat: 4/5/2011 Çarşamba günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince 201 Sayılı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği - Açık İhale

6 - İhaleye Girebilme Şartları:

İstekliler;

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

6.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl için de Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

6.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.10. Kirece ait akredite kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilere hazırlatılmış Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu da (MSDS) Türkçe olarak,

6.11. Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik gereği Kimyasallar Veri Bankasına kayıt olup, sitede bulunan Kimyasal Bilgi Formundaki ilgili veriler girilmiş haldeki çıktısını, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 4/5/2011 Çarşamba günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Muhaberat Şefliğine elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

2863/1-1


MUHTELİF ÇEKERLİ 47 ADET KANTARIN BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA, AYAR VE PERİYODİK BAKIM İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:

MUHTELİF ÇEKERLİ 47 ADET KANTARIN BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA, AYAR VE PERİYODİK BAKIM İŞLERİ hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                      :   2011/54183

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası           :   356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi              :   turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                 :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   43 ADET MUHTELİF ÇEKERLİ KANTAR.

b) Yapılacağı yer                            :   FABRİKA MERKEZ VE BAĞLI ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİ

c) İşin süresi                                   :   BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA VE AYAR İŞLERİ (YAKLAŞIK 2 AY ), PERİYODİK BAKIM KAMPANYA SÜRESİNCE (YAKLAŞIK 3 AY)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI

b) Tarihi ve saati                            :   26/4/2011 - 14 : 00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler

- İSTEKLİLER SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ OLAN ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TAMİRİNE AİT İŞYERİ UYGUNLUK BELGESİNİ VE ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TAMİRCİLERİNE AİT YETKİ BELGESİNİ TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE SUNMAK ZORUNDADIRLAR.

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. BU İHALEDE ÖLÇÜ ALETLERİ BAKIM, ONARIM VE REVİZYONU İLE AYAR İŞLERİ HİZMETİ KABUL EDİLECEKTİR.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

2867/1-1

—— • ——

SABİT TESİS (STASYONER) KURŞUN AKÜMÜLATÖR (OPZS) SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :   2011/54412

1 - İdarenin :

a) Adresi                                     :   TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0 346 2217000 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :   4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü, miktarı ve adı                :   510 Adet Muhtelif sabit tesis (stasyoner kurşun akümülatör (OPZS) satın alınacaktır. (30 Ad. 2 V. 300 Amper, 30 Ad. 2 V. 420 Amper, 180 Ad. 2 V. 600 Amper, 210 Ad. 2V. 800 Amper, 60 Ad. 2 V. 1000 Amper)

İhalenin :

a)Yapılacağı Yer                         : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                         :   5/5/2011 14:00

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - İhale dökümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL. bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2846/1-1

—— • ——

1 ADET TELEFON SANTRALI SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden ZONGULDAK:

1 - Kurumumuzca 1 adet 500 abonelik NETAŞ Meridian SL - 1 NT telefon santralı satılacaktır.

2 - Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Tarih

Saat

Şartname

Bedeli

NETAŞ Meridien SL - 1 NT Telefon Santralı 500 Abonelik

1 adet

26/4/2011

15.00

 

 

3 - Teklif zarfları ihale günü saat 15.00'e kadar Zonguldak'ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.

4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. Maddesinde yer alan belgeleri teklif zarflarına koymaları gereklidir. Eksik belgeli teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00'de Zonguldak'ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığında açılacaktır.

6 - Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz.

7 - Şartnameler Zonguldak'ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığından, Ankara'da TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cad. (Aşkaabat cad.) 19. Sk. No:22 BAHÇELİEVLER/ANK\RA adresinden temin edilebilir.

8 - Kurumumuz 2886 nolu kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

2871/1-1


MERKEZ SPOR SALONUNUN ARSASI İLE BİRLİKTE YÜKLENİCİYE DEVRİ KARŞILIĞINDA TAHSİSLİ ARSA ÜZERİNE 4000 KİŞİLİK SPOR SALONU YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden:

Van İli, Merkez İlçesi, Tepebaşı Mahallesinde bulunan 10 pafta, 31 ada, 73 ve 74 parsellerde kayıtlı toplam 2.896,21-m2 yüzölçümlü taşınmazlar ve bu taşınmazların üzerinde bulunan Merkez Spor Salonu'nun yükleniciye devri karşılığında, Van Edremit Sarmansuyu Mahallesi Pafta VANL50B06C Ada:152 Parsel: 1 de kayıtlı 39,173.78 M2 Tahsisli taşınmazın üzerine ihale dosyasında mevcut projeye uygun olarak 4000 kişilik spor salonu yaptırılması işiyle ilgili spor salonu ve arsası karşılığı spor salonu ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 5l/g maddesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait Taşınmazların İdaresi hakkındaki yönetmeliğin 57/(29) ve 62. ve 64. Maddeleri gereğince pazarlık usulü ile 5/5/2011 tarihinde saat 14.00 da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

Spor salonu ve arsası karşılığı yükleniciye verilecek olan taşınmazların bedeli 12.500.000.00,- (Onikimilyonbeşyüzbin) TL.’dir.

Yaptırılacak Spor Salonu'nun Keşif bedelli : 12,245,760.00,-TL.’dir.

Geçici teminat miktarı : 1.875.000.00,- (Birmilyonsekizyüzyetmişbeşbin) TL.’dir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılacak gerçek kişi, tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin:

a) Türkiye’de tebligat için kanuni ikametgâh adresi göstermesine ilişkin belge.

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge ibraz etmesi,

b.l) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliği idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

b.2) Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b.3) Ortak teşebbüs kuruluşu olması halinde; Ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin b.l ve b.2 deki esaslara göre temin edecekleri belge,

c) Gerçek kişiler tarafından noter onaylı nüfus hüviyet cüzdan sureti verilecektir.

d) Tüzel kişiler/ortaklıklar tarafından noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve şirket ana sözleşmesi verilecektir.

e) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza beyanı vermesi,

f) İhale şartnamesinin 15.inci maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi vermesi,

g) Bu inşaatın gerçekleştirilebilmesinde asgari (TEKNİK PERSONEL),

Teknik Personelin deneyim süresinin en az 5 (beş) yıl olması şartı aranmaktadır.

1 Adet İnşaat Mühendisi

1 Adet Mimar

1 Adet Makine Mühendisi

1 Adet Elektrik Mühendisi

İşin başından sonuna kadar iş başında bulunduracağını taahhüt edecek, ilk ilan tarihinden sonra yapılacak olan bu taahhütte görevlendirilecek elemanların diplomaları bu işte çalıştırılmak üzere görevlendirildiklerine dair belgeleri sözleşme öncesi İdare'ye verecektir. Bu taahhüt belgelerine ayrıca, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanan Teknik Personel Bildirimi Formu da doldurulup imzalanarak ilave edilecektir.

h) İlgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınmış, onaylı Vergi Durumu Bildirisi ile kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge.

i) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair ilgili Oda'dan ilan tarihinden sonra alınmış belge,

j) İsteklinin iş hacmini gösteren, yapım işleri için son 15 (Onbeş) yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu veya özel sektörde tahmini bedelin (Yapılacak Spor Salonu toplam yaklaşık maliyet bedeli) en az % 50’i (tek bir iş için) oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen yapım işlerine ait tek sözleşmeye ilişkin teklif ettiği bedelin en az % 50’si oranında iş deneyimini gösteren, yetkili merciler tarafından onaylanmış belgelerin suretlerini İdareye ibraz etmek zorundadır.

k) İş ortaklığı şeklindeki isteklilerde; pilot ortaktan asgari iş deneyimi tutarının tamamım, diğer ortakların her birinden ise % 10'unu sağlaması istenir. İş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı İdareye vermesi zorunludur.

1) Bu ihalenin ilk ilan tarihinden sonra Banka Referans Mektubu (Kullanılmamış Nakit Kredisi ve Teminat Mektubu Kredisinden herhangi birinin muhammen bedelinin % 10’undan az olmaması gerekmektedir.)

m) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya Bilançosunun gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

n) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış Benzer iş grupları listesinde B grubu Üstyapı IV sınıf yapım işleri kabul edilecektir.

o) Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Mimarlık ve İnşaat mühendisliğidir.

p) İhale dosyasının alındığına dair belge alındısını ibraz etmesi şarttır.

İsteklilerin istenilen bilgi ve belgeleri İhtiva eden tekliflerini ihale şartnamesinin 15. maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak ihale saatine kadar İhale Komisyonu’na alındı karşılığında teslim edilmiş olması şarttır.

İhale dokümanı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını 1000.00 TL. bedel karşılığında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden satın almaları zorunludur.

- Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez.

- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2886/1-1

—— • ——

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No                :   741

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                            :   İstanbul

b) İlçesi                                       :   Sarıyer

c) Cinsi                                       :   Arsa

d) Pafta No                                 :   11b3a

e) Ada No                                   :   1371

f) Parsel No                                :   1

g) Yüzölçümü                             :   733,94

h) Satılacak Hisse Oranı             :   71120/73394

i) Halihazır                                 :   İşgalli

j) İmar Durumu                          :   H= 15.50 Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı       :   Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No)       :   Ferahevler Mah. Adnan Kahveci Cad.

3) Muhammen Bedeli                 :   1.066.800-TL

4) Geçici Teminatı                      :   32.004.-TL

5) İştirak Teminatı                     :   106.680.-TL

6) İhale Tarihi ve Saati               :   27 Nisan 2011 – 12:00

7) İhalenin Yapılacağı Yer          :   İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

8) İhale Usulü                             :   Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

9) İhale şartnamesi                     :   Mesken Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Fuatpaşa Cad. No:66 Mercan/İSTANBUL

                                                       Tel: 0212 455 33 30         Fax: 0212 449 51 07

10) Şartname Bedeli                   :   500-TL.

11) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat ve İhale İştirak Teminatı

c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne ( İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

2915/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası               :   Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)      :   afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A- a) Dosya No                                 :   2011/32

b) Niteliği, türü ve miktarı                  :   KÖMÜR KIRMA BINASI SEPERATÖRÜNE AİT BOBİN VE TRAFO ARIZALARININ GİDERİLEREK DEVREYE ALINMASI İŞİ

c) Teslim yeri                                     :   EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                   :   Teslim Süresi en geç 120 gündür.

e) Şartname bedeli                              :   50,00.-TL

c) İhale tarihi ve saati                         :   2/5/2011 Saat: 14.00

B- a) Dosya No                                  :   2011/33

b) Niteliği, türü ve miktarı                  :   O.G. MOTOR ALIMI, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI

c) Teslim yeri                                     :   EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                   :   Teslim Süresi en geç 180 gündür.

e) Şartname bedeli                              :   50,00.-TL

c) İhale tarihi ve saati                         :   10/5/2011 Saat : 14.00

C- a) Dosya No                                  :   2011/34

b) Niteliği, türü ve miktarı                  :   MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI VE MONTOJI

c) Teslim yeri                                     :   EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) İşin süresi                                       :   Teslim Süresi Teknik şartnamede belirtiliyor.

e) Şartname bedeli                              :   50,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                          :   10/5/ 2011 Saat : 14.00

D- a) Dosya No                                 :   2011/35

b) Niteliği, türü ve miktarı                  :   6 KANALLI VE 12 KANALLI DİJİTAL YAZICI ALIMI

c) Teslim yeri                                     :   EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) İşin süresi                                       :   Teslim süresi şartnamede belirtiliyor.

e) Şartname bedeli                              :   50,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                          :   5/5/ 2011 Saat : 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer :   Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 58 00728 775 72 71 - Afşin Ziraat Bankası Şb.: TR64000 100039 0298 96309–5001 nolu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

2928/1-1

—— • ——

ANA GRUP VE START-UP KESİCİLERİ ANAHTAR TESLİM OLARAK ÇALIŞIR VAZİYETTE TEMİNİ VE MONTAJI İLE MEVCUT KESİCİLERİN DEMONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                               :   2011/54678

1 - İdarenin Adresi;                        :   EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli/BURSA

a) Telefon ve Faks No                    :   Tel : 0 224 831 73 47 - 3 Hat Faks : 0 224 831 73 46

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı            :   EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan ana grup ve start-up kesicileri anahtar teslim olarak çalışır vaziyette temini ve montajı ile mevcut kesicilerin demontajı İşi

b) Teslim Yeri                                :   Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin Teslim Tarihi Süresi            :   Malzeme teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 takvim günüdür. Firmaya revizyon tarihi 10 gün önceden yazılı olarak bildirilecektir. Yer teslimi revizyonun ilk iş günü yapılacaktır. Yer tesliminden itibaren 30 takvim günü içinde montaj tamamlanacaktır.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer             :   Aynı Adreste Satın alma ve İhale Komisyonu Salonu

a) İhalenin Tarihi ve Saati               :   22/4/2011 Cuma Günü Saat 15:00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli /BURSA adresinde bulunan Satın Alma Servisinde görülebilir 60,00- TL (Y/altmış) (KDV Dahil) karşılığı temin edilebilir.

5 - İhale dokümanı, yukarıda belirtilen Şartname bedelinin Halk Bankası Orhaneli Şb. TR52 0001 2009 2870 0013 0000 04 İBAN no.lu hesaba yatırılıp dekontun Müdürlüğümüz Satın alma Servisine gönderilmesi ile de temin edilebilir.

6 - Teklifler, 22/4/2011 Cuma günü saat 15.00’e kadar aynı adreste bulunan Muhaberat Servisimize verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden verecekler ve değerlendirme toplam tutar üzerinden verecekler ve yüklenici olan firmaya birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim Günü olmalıdır.

10 - Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremezler.

11 - İsteklilerin YER GÖRME BELGESİ almaları kendi insiyatiflerinde olup, yer görme belgesi almayan firmalar yeri görüp de teklif vermiş olarak kabul edilecek ve daha sonra oluşabilecek hiçbir itirazları kabul edilmeyecektir.

12 - İdaremizin bu alımı, 4734 sayılı kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan istisna olup, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2930/1-1

—— • ——

KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2011/ 38845

1 - İdarenin

a) Adı                                     :   Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                     :   Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara

Telefon ve Faks                      :   Tel (0312) 384 17 20 Faks (0312) 384 16 60

Elektronik Posta Adresi         :   tkisatinalma@tki.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   Lamineli Polipropilen 23.000.000 Adet

b) Teslim Edileceği Yer          :   ELİ Müessese Müdürlüğü Cenkyeri Ambarı

                                                   Soma/Manisa

c) Teslim Tarihi                      :   Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 210 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :   T.K.İ. Genel Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu / Ankara

4 - İhale Tarih ve Saati           :   3/5/2011 14:00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini :

a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli – taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabii değildir.

2919/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden Ambarlık Köyü /RİZE:

İhale Tarihi : 26/4/2011

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 14.300.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a- Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü / Ambarlık Köyü /RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26/4/2011 SALI Günü saat 14.00’e kadar Ambarlık Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Ambarlık Köyü/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilemez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3 ’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, İhale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2649/1-1

—— • ——

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden Borçka/ARTVİN:

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 15.600 ton . yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Borçka/ARTVİN

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25/4/2011 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu Muratlı /BORÇKA adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelecek gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi(opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 (kırk) gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat İhale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2605/1-1

—— • ——

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünden HAYRAT:

1-Müdürlüğümüz tarafından toplam 19.000 ton yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü-Hayrat

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26/4/2011 günü saat 14.00’e kadar Hayrat Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Hayrat adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2609/1-1

—— • ——

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden Arhavi/ARTVİN:

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 15.400 Ton yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a- Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü / Musazade Mah. Atatürk Bulvarı No: 16 08200 Arhavi / Artvin

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25 Nisan 2011 günü saat 14:00’e kadar Arhavi Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi ( opsiyon ) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2556/1-1

—— • ——

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden Çaykent/RİZE:

İhale Tarihi : 25/4/2011

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 14.700.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü/Kokulukaya Mah. Çaykent/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25/4/2011 PAZARTESİ Günü saat 14.00’e kadar Salarha Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Kokulukaya Mah. Çaykent/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilemez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3 ’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2794/1-1


JEOTERMAL KAYNAK/DOĞAL MİNERALLİ SU / JEOTERMAL KÖKENLİ GAZ 30 (OTUZ) YILLIĞINA İŞLETİLMEK ÜZERE KİRAYA VERİLECEKTİR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine istinaden, aşağıda İlçesi, mevkii, pafta ve koordinatları, muhammen bedeli ile nitelikleri belirtilen 1 adet (Jeotermal kaynak/Doğal Mineralli Su / Jeotermal Kökenli Gaz) 30 ( Otuz) yıllığına İşletme Ruhsatı alınabilecek ruhsat sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

2) İhale, Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 26/4/2011 Salı günü saat 10’30 da yapılacaktır.

3) İhale ile İşletme ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıda sunulmuştur.

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a - Gerçek Kişiler;

1 - T.C. Kimlik no.lu nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - İhaleye vekaleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname

5 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın Muhammen Bedelin % 3 dür. Geçici teminat Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır.

b) Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Vergi Levhası ( onaylı),

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - İhaleye vekaleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - İhaleye ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6 - Geçici teminat mektubu ya da geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu.

7 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname

8 - İhale şartnamesi mesai saatlerinde Erzincan İl Özel İdaresi Yazi İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

7) İstekliler, istenen belgeleri ihale günü saatine kadar, İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir.

İLAN OLUNUR.

Sıra No

İli

İlçesi

Köyü

Alan ve Pafta No

Cinsi

Muammen Bedel 30 Yıllık/TL

Geçici Teminat Miktarı/ TL

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Erzincan

Merkez

Büyük Çakırman

2366982m2 236,70 Hektar İ43-d1

Jeotermal Kaynak Doğal Mineralli Su/ Jeotermal Kökenli Gaz

31.280,00.- TL

950,00.- TL

26/4/2011

10.30

 

İŞLETME RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

DÜZLEM

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y (SAĞA)

550612

550612

552897

553000

552000

X (YUKARI)

4396000

4397205

4397205

4397000

4396000

                                                                                                                                                                                                                                  2848/1-1

—— • ——

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda ada, parsel, m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan taşınmazın satılması işi ihaleye konmuştur.

 

M2’ si, cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi ve Saati

Şartname Bedeli

İhale Usulü

Odunpazarı İlçesi Sultandere Köyü 293 ada, 10 no’lu parselde kayıtlı 4.489,06-m2 arsa.

2.000.000,00-TL

60.000,00-TL

27/4/2011

14:00

100,00-TL

2886 D.İ.K. 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü

 

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Büyükşehir Belediye Encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında görülebilir, yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin:

Tebligat adresi (gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi), Şartname alındı makbuzu,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,

Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini, Vekaleten katılanların vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile,

Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte hazırlanan kapalı teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri

İlan olunur.

2811/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından GAZİANTEP:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan aşağıda sıra no, mahalle, pafta, ada, parsel, alanı, imar durumu, metre kare birim fiyatı, muhammen bedeli ve %3 geçici teminatı belirtilen taşınmazların satış işidir.

 

S. No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alanı

İmar Durumu

Metrekare Birim Fiyatı

Muhammen Bedel

% 3 Geçici Teminatı

1

Güneykent

18K-1A/B

4297

3

13.220,17 m²

Ticaret E:2,50

500,00 TL

6.610.085,00 TL

198.302,55 TL

2

Bağlarbaşı

18L-1D

228

1

6.787,73 m²

Ticaret E. 2,50

500,00 TL

3.393.865,00 TL

101.815,95 TL

3

Bağlarbaşı

18L-1D

232

2

7.254,40 m²

Ticaret E. 2,00

400,00 TL

2.901.760,00 TL

87.052,80 TL

4

Bağlarbaşı

18L-1D

232

3

7.254,58 m²

Ticaret E. 2,00

400,00 TL

2.901.832,00 TL

87.054,96 TL

5

Bağlarbaşı

18L-1D

234

2

7.684,95 m²

Ticaret E. 2,00

400,00 TL

3.073.980,00 TL

92.219,40 TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü Artırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00 TL. Karşılığında Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. Ancak her taşınmaz için ayrı ayrı şartname alınacaktır

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

Satışı yapılacak olan taşınmazların % 3 geçici teminat miktarları yukarıda belirtilmiş olup, İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin, teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesindeki Belediyemizin IBAN Hesap numarası olan TR970001500158007266618948 nolu hesabına yatırarak veya süresiz limit dâhili Banka teminat mektubunu Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğüne vereceklerdir.

31/1/2007 tarih ve 26420 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması Başlıklı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesi gereği İhale Komisyonunca istenecek yazılı veya sözlü son tekliflere ait %3 geçici teminatlar, ihale günü mesai saatleri içerisinde tamamlanacaktır.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu taşınmazların ihalesi 27/NİSAN/2011 ÇARŞAMBA günü Saat 13:30’da Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 11:00’e kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) % 3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak edenler tarafından, her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

k) Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına (Belediyemiz Mali Hizmetle Müdürlüğünden alınmış) dair belge.

Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İhaleye İştirak edeceklere duyurulur.

2875/1-1