14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliğinden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Mıllennıum Bank Anonim Şirketinden:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan profesör ve doçentler alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine 2 fotoğraf, öğrenim belgesi, onaylı nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesörlerin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı-Eskişehir” adresine vermeleri gerekmektedir. Başvurularda, Bölüm/Anabilim Dalı açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

 

Profesör (Devamlı Statü):

Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölümü Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı.

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu.

 

Doçent (Devamlı Statü):

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı.

Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı.

Fen Fakültesi Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dalı.

Devlet Konservatuvarı.

2912/1-1

—— • ——

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Erkan DEBRELİ’ye “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

2 - Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Cevat ÇEŞTEPE’ye “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

3 - Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Bedriye ESEN’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Tomas SİLAHLI’ya “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

5 - Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci İlmi ÇALIŞKAN’a “9 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ergün DURSUN’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

7 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mehmet GÖZÜBÜYÜK’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

8 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Kenan AKYILDIZ’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

2932/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/514118

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Yüksek Öğretim Kurumu/Trakya Üniversitesi

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Edirne – Merkez

Adresi

Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Balkan Yerleşkesi No: 1 Edirne

Tel-Faks

0284 2352729 – 0284 2353889

Posta Kodu

22030

E-Mail

donersermaye@trakya.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Alfa Teknik Tıp Elektronik Gıda San. Ltd. Şti.

 

Adresi

Turgut Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi E 3 Blok B: 135 No: 32/33 Esenler/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

051 003 9433

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

369778

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

2936/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İl/İlçe

Esenyurt/İstanbul

Adresi

İncirtepe Mah. 233. Sok. No: 25 Esenyurt/İstanbul

Tel-Faks

0 (212) 699 88 08 – 699 38 30

Posta Kodu

 

E-Mail

970114@meb.k12.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Türkay Yüceur

 

Adresi

2. Kısım Turgut Özal Bulvarı Boğazköy Özbirikim Sitesi No: 60 AL D: 2 Başakşehir

 

T.C. Kimlik No.

44377486340

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

992 017 1650

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Beylikdüzü

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

2934/1-1


İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/9861

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Nevşehir/Merkez

Adresi

Güzelyurt Mah. Avanos Yolu Üzeri 1’inci Km.

Tel-Faks

(0384) 213 10 44 –(0384) 214 23 18

Posta Kodu

050100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Altundallar Gıda Medikal  Tekstil Temizlik İnşaat Taahhüt Nakliye Sanayi Ticaret Pazarlama Limited Şirketi

 

Adresi

Atatürk Bulvarı Kemerli Çarşı No: 54 Merkez/Nevşehir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

06701127347

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6508

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2955/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/540329

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara /Güvercinlik

Adresi

İstanbul Yolu 12’nci Km.

Tel-Faks

(0312) 456 52 50 –(0312) 278 09 52

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şermin Ençetin Akkuş

 

Adresi

İstasyon Mah. Süleyman Sırrı İçöz Cad. No: 19/B Lalahan Elmadağ/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

55954142320

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3340314950

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

606-Elmadağ

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2955/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/79113, 2010/79101

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara /Güvercinlik

Adresi

İstanbul Yolu 12’nci Km.

Tel-Faks

(0312) 456 52 57 –(0312) 278 09 47

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

OGM Mimarlık Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi

Mustafa Özkan

Adresi

Portakal Çiçeği Sokak No: 41/4 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

52951271800

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6340410348

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

255255

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2955/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/554645

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara /Güvercinlik

Adresi

İstanbul Yolu 12’nci Km.

Tel-Faks

(0312) 456 52 50 –(0312) 278 09 52

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yurduseven Otomotiv Lastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

1170/1 Sok. No: 8 Ostim/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9850024597

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

107669

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2955/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/95114

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

125’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı

İl/İlçe

Karabük/Safranbolu

Adresi

125’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı

Tel-Faks

(0370) 743 24 25 –(0370) 743 20 21

Posta Kodu

78600

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Turan Gıda Ticaret Gıda Alım Satım Dahili Ticaret ve Taahhüt İşleri Abdülhakim Karadamar

 

Adresi

Küçükköy Yeni Mah. 636 Sk. No: 13 D: 2 Gaziosmanpaşa/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

14042865886

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5080035323

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

728960

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2955/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/556860

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara /Güvercinlik

Adresi

İstanbul Yolu 12’nci Km.

Tel-Faks

(0312) 456 52 50 –(0312) 278 09 52

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ahat Cihangir-Beta Plastik ve Vakum Sanayi

 

Adresi

Yakacık Mahallesi 2’nci Cad. 7’nci Sokak No: 5 Yenimahalle/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

12712199866

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2100001694

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

68780

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2955/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/504045

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Jandarma Eğitim Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara /Çankaya

Adresi

Ahlatlıbel Mah. İncek Bulvarı

Tel-Faks

(0312) 464 43 41 –(0312) 464 43 45

Posta Kodu

06835

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hidiv Gıda İthalat İhracat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Hüseyin Şeherli

Adresi

İstanbul Yolu 33. Km. Bitik Mah. Kazan/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

42754583446

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4620363126

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1470-Kazan

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2955/7/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının Eczacılık Fakültelerinden mezun olarak diploma denklik işlemleri için Kurulumuza başvuran ek listede isimleri belirtilen ilgililer adına Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 11/11/2009 tarihli toplantısında alınan karar ile "Eczacılık" alanında Mezuniyet Geçici Lisans denklik belgesi düzenlenmiştir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19/1/2011 tarihli toplantısında Ankara 6.İdare Mahkemesinin 9/7/2010 tarih ve 2009/575 E, 2010/1099 K sayılı kararı gereğince ilgililer adına düzenlenen Eczacılık alanındaki Mezuniyet Geçici Lisans denklik belgelerinin iptal edilmesine karar verilmiştir.

İlanen duyurulur.

 

ADI SOYADI

YÜRÜTME KURULU TARİH SAYISI

MEZUNİYET GEÇİCİ DENKLİK SERİ NUMARASI

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL-İLÇE

DOĞUM YERİ-TARİHİ BABA - ANA ADI

M.Cristina Cobuz (Kasap)

11/11/2009

2488

Türk Vatandaşı Değil

Costanta -20.01.1982 Angela - Mihai

Burhan Akkurt

11/11/2009

2490

Adıyaman - Çelikhan

Çelikhan - 28.02.1974 Mehmet-Hanım

Olga Esgici

11/11/2009

2492

Diyarbakır - Silvan

MDA Ceadir Lunga -28.03.1977 Feodor- Angelina

Tuğuba Uçar

11/11/2009

2330

Tokat - Merkez

Tokat - 20.04.1975 Hüseyin - Rahime

Oğuzhan Özdemir

11/11/2009

2329

Adıyaman - Gölbaşı

Gölbaşı 25.01.1976 Aziz - Mine Hanım

Mehmet Zafer Selçuk

11/11/2009

2332

Adıyaman - Kahta

Kahta-01.01.1978 Süleyman Hadi - Sabiha

Mustafa Yüksel

11/11/2009

2327

Şanlıurfa - Suruç

Suruç-20.04.1975 Fevzi - Zehide

Oktay Tutuş

11/11/2009

2331

Batman - Hasankeyf

Batman -01.08.1977 Hüseyin - Zekiye

Serdar Altınten

11/11/2009

2328

Şanlıurfa - Suruç

Suruç-23.08.1976 Abdulmutalip - Necla

Halit Süha Özyuva

11/11/2009

2334

İstanbul - Üsküdar

Konya - 25.05.1978

Mehmet Erol - Saime Müşerref

Solmaz Ghasemi (Müezzin)

11/11/2009

2333

İstanbul - Fatih

Salmas-18.09.1976 Ali - Habibe

Hediye Tuğba Kocaer

11/11/2009

2522

Konya - Meram

Konya -18.08.1978 Mustafa - Emine

Faruh Kaygısız

11/11/2009

2814

Yozgat - Sorgun

Oyonnax (FR) - 27.02.1982 Şevket - Keziban

Ayten Kaypak

11/11/2009

2523

Kayseri - Kocasinan

Friedberg (D) -13.09.1976 Zekeriya - Gülhanım

Feridun Şeyhanlıgil

11/11/2009

2298

Şanlıurfa - Siverek

Gırbelik-12.02.1971 Mehmet - Sıttı

Ferhat Paydaş

11/11/2009

2297

Şanlıurfa - Hilvan

Hilvan-01.01.1973 Mustafa - Zahide

İsmihan Çahalov (Öztürk)

11/11/2009

2299

Bursa - Yıldırım

Özbekistan -14.06.1962 Şevki - Pamuk

2845/1-1


MILLENNIUM BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ BİLANÇO

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası


 

 


 

2933/1-1