12 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27903

YARGI İLÂNLARI

 


Rize 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Şemdinli Asliye Ceza Hakimliğinden:

Güney Deniz Saha K.lığı Askeri Hakmiliğinden:

3 üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden Hasdal/İSTANBUL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rize 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

HÜKÜM ÖZETİ

Dosya No                          :  2009/327

Karar No                            :  2010/198

Sanık                                 :  GIORGI SAMURSHIA, UŞANGI ve ETEVI oğlu, 1972 GÜRCİSTAN doğumlu,510010000674 Vatandaş nolu, 05AC35714 Nolu Pasaport Hamili Lia Köyü Tsalenjıkha Gürcistan nüfusunda kayıtlı.

Suç                                   :  Hırsızlık

Suç Tarihi                           :  03/06/2009

Uygulanan Kanun Mad.       :  Türk Ceza Kanunu 141/1

Verilen Ceza Miktarı            :  10 Ay Hapis, Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma(TCK 53/1)

Karar Tarihi                         :  13/05/2010

Henüz kesinleşmemiş bulunan ve Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen hüküm özeti olup, sanığın cezaevindeki şahsi dosyası ile birleştirilmesi ve gereği, İlan olunur.

2033

—— • ——

Şemdinli Asliye Ceza Hakimliğinden:

Dosya No       :  2010/344

Karar No         :  2011/17

Davacı            :  K H

Müşteki           :  ZÜLFÜKAR AVCI, Muharrem ve Suphiye oğlu, 01/01/1981 ERGANİ doğumlu, DİYARBAKIR, ERGANİ, Kemaliye mah/köy nüfusunda kayıtlı. Nesrin Mehmet Abar İ.Ö.O. Müdürlüğü Şahinbey, GAZİANTEP TC Kimlik No:40942100550

Sanık              :  SAHIL İBRAHIMOV, Sahi ve Adalet oğlu, 1985 CULFA doğumlu mah/köy nüfusunda kayıtlı, adresinde oturur

Suç                :  Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının izinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama

Suç Tarihi        :  07/03/2008 - Gaziantep

Karar Tarihi      :  02/02/2011

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda sanık SAHIL İBRAHIMOV hakkındaki Kamu davası sonuçlanmış olup mahkememizce Yetkisizlik Kararı verilmiştir.

Sanık SAHIL İBRAHIMOV tüm aramalara rağmen bulunamadığına kararın 7201 Tebligat Kanunun 29,30,31. Maddeleri uyarınca Resmi Gazete yoluyla ilanına karar verilmişitir.

Sanık SAHIL İBRAHİMOV’a kararın Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

2012


Güney Deniz Saha K.lığı Askeri Hakmiliğinden:

Esas No          :   2010/888

Karar No        :   2010/44

Karar Tarihi    :   30 Temmuz 2010

Suç Tarihi       :   Mart-Nisan 2009

Dolandırıcılık suçundan şüpheli : Yasin ve Şehrizade oğlu, 1988 D.lu. Ağrı Patnos Aktepe Köyü Nüf. Kayıtlı 1988/1 Trp.li. J. Komd. Er Ensar ATABAY (TC:12217548336) hakkında, Savcılığımızın 2010/888-44 E-K. sayılı kararı ile 5271 sayılı yasanın 172/1 nci maddesi uyarınca GÖREVSİZLİK KARARI verilmiş, şüphelinin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 7201 S.K.nun 28 ve 29. maddeleri uyarınca işbu karar ilanen tebliğ olunur. Aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca İlanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. İş bu karara karşı 353 S.K.nun 209. maddesi uyarınca şüpheliye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde, adli ve askeri mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle bir dilekçe ile başvurmak suretiyle, askeri savcı ve komutanın yedi gün içerisinde temyiz yoluna başvurma hakları saklıdır.

1189/1

—————

Esas No          :   2010/87

Karar No        :   2010/100

Karar Tarihi    :   24 Aralık 2010

Suç Tarihi       :   31 Ekim 2008

Kasten yaralama suçundan mağdur : Ahmet ve Seviye oğlu, 1987 D.lu. Tokat Reşadiye Cimitekke Kasabası Nüf. Kayıtlı 2007/3-5464 Trp.li Dz. Hiz. Er Salih GÜL (TC:61504326614) hakkında, Savcılığımızın 2010/87-100 E-K. sayılı kararı ile 5271 sayılı yasanın 172/1 nci maddesi uyarınca GÖREVSİZLİK KARARI verilmiş, mağdurun bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 7201 S.K.nun 28 ve 29. maddeleri uyarınca işbu karar ilanen tebliğ olunur. Aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. İş bu karara karşı 353 S.K.nun 209. maddesi uyarınca şüpheliye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde, adli ve askeri mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle bir erekçe ile başvurmak suretiyle, askeri savcı ve komutanın yedi gün içerisinde temyiz yoluna başvurma haklan saklıdır.

1189/2

—————

Esas No          :   2010/238

Karar No        :   2010/85

Karar Tarihi    :   13 Ekim 2010

Suç Tarihi       :   28 Temmuz 2009

Hizmette tekasülle askeri vasıtanın mühimce hasarına ve yaralanmaya sebebiyet vermek suçundan mağdur: Vehbi ve Belkız oğlu, 1992 D.lu. İstanbul Fatih Hocaüveyiz Mah. Nüf. Kayıtlı sivil şahıs Uygar KARADAN (TC:--) hakkında, Savcılığımızın 2010/238-85 E-K. sayılı kararı ile 5271 sayılı yasanın 172/1 nci maddesi uyarınca KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI verilmiş, mağdurun bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 7201 S.K.nun 28 ve 29. maddeleri uyarınca işbu karar ilanen tebliğ olunur. Aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca İlanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. İş bu karara karşı 353 S.K.nun 209. maddesi uyarınca mağdura tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde, adli ve askeri mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle bir dilekçe ile başvurmak suretiyle, askeri savcı ve komutanın yedi gün içerisinde temyiz yoluna başvurma hakları saklıdır.

1189/3/1

—————

Esas No          :   2010/31

Karar No        :   2010/105

Karar Tarihi    :   02 Aralık 2010

Suç Tarihi       :   09 Şubat 2007-27 Nisan 2010

Firar suçundan şüpheli: Necmi ve Süzan oğlu, 1986 D.lu. İstanbul Eyüp İslambey Nüf. Kayıtlı 2006/2 tertipli Dz. Er Emrah ÖZDEMİR

{TC:41806488470) hakkında, Savcılığımızın 2010/31-105 E-K. savılı kararı ile 5271 sayılı yasanın 172/1 nci maddesi uyarınca KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI verilmiş, şüphelinin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 7201 S.K.nun 28 ve 29. maddeleri uyarınca işbu karar ilanen tebliğ olunur. Aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. İş bu karara karşı 353 S K.nun 209. maddesi uyarınca şüpheliye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde, adli ve askeri mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle bir dilekçe ile başvurmak suretiyle, askeri savcı ve komutanın yedi gün içerisinde temyiz yoluna başvurma hakları saklıdır.

1189/4

—— • ——

3 üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden Hasdal/İSTANBUL:

Esas No   : 2010/1341

Karar No : 2010/1011

İzin tecavüzü suçundan sanık Sefer ve Aynur .1990 D.lu, Kastamonu Araç Çay Mah. Nfs. Kyt. Hv. Svn.Er Erkan SARIÖZ hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 22.12.2010 gün ve 2010/1341-1011 Esas ve Karar sayılı kararıyla;

Sanık Erkan SARlÖZ'ün 16.10.2010-25.10.2010 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-b maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın altı haftalık yasal indirim süresi içerisinde kendiliğinden eylemine son verdiği anlaşılmakla As.C.K.nun 73.maddesi uyarınca sanığın cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak sanığın ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından T.C.K.nun 62.maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

As.C.K.nun 47/A, Ek 8 ve Ek 10. maddelerinin yasaklayıcı hükümleri karşısında, yasal imkansızlık nedeniyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmesine veya ertelenmesine YER OLMADIĞINA karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1184