1 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27892

YARGI İLÂNLARI

 


Şişli 8. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Şişli 8. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No          :   2004/254

Karar No        :   2008/141

Sanık               :   TURGUT ULUYAZI; Burhan-Muhlise oğlu, 11/02/1960 d.lu, Sivas, Koyulhisar, Camikebir Mh. n.k. Halen Çağlayan Meral Sk. No. 16 Kağıthane adresinde oturur.

Suç                  :   Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak.

Suç Tarihi       :   02/05/2004 Saat 10.00

Karar Tar.       :   26/02/2008

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sanık TURGUT ULUYAZI hakkında Mahkememizin 26/02/2008 tarih, 2004/454 esas, 2008/141 sayılı kararı ile 5237 s.y.nun 191/1 md.si uyarınca 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ilişkin karar aynı yasanın 191/2-3 md.si uyarınca sanığın DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİİ TUTULMASINA VE TEDBİRİN UYGULANMASINA karar verilmiş olmakla;

Karar tüm aramalara rağmen sanık bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, işbu karar özetinin 7201 sayılı tebligat kanunun 27-28 ve müteakip maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilan edilerek kesinleştirilmesine karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

1913

—————

Esas No          :   2007/794

Karar No        :   2008/516

Sanık               :   CANSU TOKMAK; Can-Yeşim den olma, Beyoğlu, 1986 doğ.lu, İst. Beyoğlu Küçükpiyale n.k. Halen Hacıahmet Mh.İplikçi Fırın Cd. Karakol Sk. No.42 D.8 Küçükpiyale İstanbul adresinde oturur.

Suç                  :   Özel Beceri İle Hırsızlık

Suç Tarihi       :   28/05/2005

Karar Tar.       :   29/05/2008

Özel Beceri ile hırsızlık suçundan sanık CANSU TOKMAK hakkında Mahkememizin 29/05/2008 tarih, 2007/794 esas, 2008/516 sayılı kararı ile 765 s.kararı ile 765 s.y.nın 492/7, 62,522 md.leri uyarınca verilen 5 AY 10 GÜN HAPİS CEZASINA ilişkin karar tüm aramalara rağmen sanık bulunamadığından işbu karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 27-28 ve müteakip maddeleri uyarınca Resmi Gazete de ilan edilerek kesinleştirilmesine karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

1914